JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JULI 2012 RET & SKEL. Christiansminde en marts-morgen. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark"

Transkript

1 130 JULI 2012 Christiansminde en marts-morgen RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

2 RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 500 stk. Henvendelser om tegning af abonnement (kr. 100 årligt), udbringning af bladet, person- og adresseændringer m.v. rettes til foreningens forretningsfører. Hegnsyn, kommunale forvaltninger og andre opfordres til at gemme bladene og evt. senere gøre brug af dem som opslagsværk. Register over bladenes indhold forefindes i blad nr. 81 herefter én gang årligt. Bladet layoutes og trykkes hos Slagelsetryk, Rosengade 7C, 4200 Slagelse. Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning, tlf Indholdsfortegnelse Fra formanden side 3 Foreningen af Hegnsyn i Danmark side 5 Adresser og oplysning om honorarer m.v. side 6 Afsked med Flemming Jessen side 7 Kradser krisen side 8 Fra Årsmødet 2012 (fotokavalkade) side 14 Domme skal være offentlige, billige og nemme at se side 16 Brevkasse (spørgsmål og svar) side 19 Evaluering af Årsmødet 2012 side 23 2

3 Fra formanden Tak for sidst til deltagerne på årsmødet på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg den. 23. og 24. marts 2012, som var det 3. årsmøde i den indeværende kommunale valgperiode. Næste år afholdes årsmødet igen på Christiansminde Kursuscenter, denne gang den 5. og 6. april Det er samtidig 40 års jubilæum for foreningen, hvilket vil blive markeret på årsmødet. Derfor er der lagt op til, at Årsmødet 2013 skal være endnu mere festligt end normalt. Der inviteres således med ledsager, og det håber bestyrelsen, at rigtig mange vil benytte sig af, så vi alle kan få et par hyggelige dage. Der vil blive mulighed for at deltage i en udflugt for ledsagerne om fredagen. Vi arbejder med planlægning af årsmødet og forestiller os at kunne tilbyde en hyggelig tur, mens vi holder møde. Om aftenen bliver der middag, underholdning og dans. På stedet er der også mulighed for afslapning, og der er jo mulighed for gåture med en meget smuk udsigt over Svendborgsund. Vi fortjener alle denne påskønnelse for et nyttigt og vigtigt samfundsarbejde. Så husk at reservere dagene og få den fornødne bevilling hos kommunen. Der blev også i forbindelse med dette års generalforsamling talt om størrelsen på vederlaget og den regulering, som hegnsynsmændene modtager. Der ligger stadig et forslag i høring. Vi finder ikke selve stigningsprocenten fra år til år tilfredsstillende, men øvrige elementer i forslaget er ok. Næste begivenhed for foreningens medlemmer bliver efterårsmødet/kursus lørdag d. 3. november 2012 på Vissenbjerg Storkro, Fyn. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Vi venter deltagere fra hele landet, da Midtfyn jo er særdeles centralt. Kurset vil ligesom sidst få et andet indhold end tidligere kurser. Vi har truffet beslutning om, at en dommer skal med som underviser, og der vil også være emner for sekretærer, ud over det grundlæggende stof. Undervisere bliver 3

4 dommer Ib Trabjerg, som var foredragsholder på årsmødet 2012, vores nye samarbejdspartner advokat Peter Flint Jensen, Ringe og vores forretningsfører, redaktør og hegnsynsmedlem Bent Jensen. Kurset vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Ret og Skel, hvor der også vil være en tilmeldingsblanket, men sæt allerede nu kryds kalenderen. Sørg for at få den fornødne bevilling til kurset fra din kommune i tide. Vi ønsker at flest mulige medlemmer og sekretærer møder op til kurser og årsmøder. I skrivende stund (medium maj) afventer vi nærmere oplysninger fra NaturErhvervstyrelsen. Vi ønsker bl. A viden om organisationsændringer, navne på nærmeste medarbejdere, kontortilhørsforhold og serviceniveau m.m.. Nogle oplysninger i min beretning fra marts 2012 er nemlig allerede forældede. I næste blad bringes en artikel fra NaturErhvervstyrelsen. Vi forventer at artiklen indeholder svar på ovennævnte spørgsmål. I ønskes alle en god sommer! Jens Ernst Nielsen SPØRG BARE Hegnsynsformænd kan i nogen udstrækning få rådgivning ved henvendelse til: Tidl. formand Svend Gunnar Kofoed-Dam Tlf Vedr. Mark og Vejfreds-spørgsmål kan henvendelse ske til: Holger Engvang Rølkjær 19 D, Askov, 6600 Vejen. Tlf (helst mellem kl. 9 og 12) Lov om Mark- og Vejfred er i 2006 optrykt i RET & SKEL, blad nr Endvidere står foreningens bestyrelse altid til rådighed for en drøftelse af hegnsynsspørgsmål. Foreningens hjemmeside med diverse links findes på: 4

5 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Gedhusvej Bording Tlf Formand: Jens Ernst Nielsen, Ikast-Brande kommune Gedhusvej 17, 7441 Bording Tlf Næstformand: Jørgen Olsen, Egedal kommune Kirkevang 5, 3660 Stenløse Tlf Kasserer: Jørgen Nielsen, Svendborg kommune Traverskiftet 31, 5881 Skårup Tlf Sekretær: Preben Andersen, Norddjurs kommune Egevej 22, 8500 Grenå Tlf Best.medlem: Jakob Rohde, Aalborg kommune Rødbøgevej 1, 9382 Tylstrup Tlf Forretningsfører og redaktør: Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning Tlf /

6 Foreningen af Hegnsyn i Danmark Stiftet den 5. december 1973 Foreningens formål er at varetage fælles interesser, herunder udøvelse af kursusvirksomhed og udgivelse af bladet RET & SKEL. Som medlemmer optages medlemmer af hegnsyn. Alle medlemmer har stemmeret. Hegnsynsekretærer og vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred kan deltage i generalforsamlingen med taleret og kan i øvrigt benytte sig af foreningens servicetilbud. Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales pr. Hegnsyn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Vederlag for hegnsyn og vurderingsforretninger: Et hegnsyn koster kr. 1125, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til de øvrige 2 medlemmer. Ved en vurderingsforretning efter Mark- og Vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på kr. 800, som fordeles med kr. 475 til formanden og kr. 325 til den anden vurderingsmand. Når undtagelsesvis 3 personer deltager som vurderingsmænd udgør hele vederlaget kr og fordeles som ved et hegnsyn. 6

7 Afsked med Flemming Jessen 42 millioner kroner eller 12 procents besparelse kunne fødevareministeriet ikke klare uden afskedigelser, og desværre gik det også ud over den eneste tilbageværende hegnsynssagkyndige i ministeriet, fuldmægtig Flemming Jessen, der har serviceret området de sidste 3 år. Da Ret & Skel i september talte med Cand. Jur., fuldmægtig Flemming Jessen i anledning af, at han skulle overtage den stol, som Anne Holst havde haft i 15 år, siden hendes forgænger L. Møller-Sørensen forlod den i 1994, fortalte han, at han glædede sig til at deltage i hegnsynsforeningens årsmøder. Glæden kom dog kun til at gælde 3 årsmøder, da han fra 1. august sammen med 107 andre er afskediget fra ministeriet som følge af en besparelsesrunde til effektivisering af den statslige administration. Trods det forholdsvis korte tidsrum samarbejdet mellem Flemming Jessen og foreningen således kom til at vare, var der tale om et meget positivt samarbejde på såvel det faglige som det personlige plan, og det er med beklagelse, at foreningen nu må sige farvel til ham. Vi håber og tror Flemming Jessen vil finde en ny spændende hylde, hvor han kan hænge sin hat og tage fat med den lyst og det åbne sind, som vi har lært at sætte så stor pris på. Vi ønsker ham held Flemming Jessen og lykke med det. Ved siden af det personlige er det også for foreningen en faglig dårlig situation, der er opstået. Foreningens medlemmer har i vid udstrækning kunnet få vurdering, tolkning og råd vedrørende hegnslovens kroge og finesser ved henvendelse til styrelsen, men det ser ikke ud til, at den kommende service kan strække sig så langt, ligesom det ikke ser ud til, at der i styrelsen vil befinde sig en hegnskyndig person, som vil kunne påtage sig at svare på henvendelser, hverken fra foreningens medlemmer eller offentligheden. Skal foreningen således finde erstatning for den tabte rådgivning, vil det uden tvivl blive en betragtelig udgift for foreningen hvis den i det hele taget kan findes. Det er således med bange anelser og fromme ønsker om bare en lille smule service og samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, at Foreningen af Hegnsyn i Danmark afventer en snarlig afklaring på området. -benje 7

8 Kradser krisen Om det er krisen, der bevirker, at der gennem de sidste par år er blevet færre og færre hegnsyn, kan være svært at vurdere, men sikkert er det, at krisen i øjeblikket kradser i vores ministerium, som vi på grund af besparelser nærmest har mistet kontakten med, fremgik det bla. Af bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i marts. Af de 97 kommuner, der har Hegnsyn (Københavns Kommune er jo undtaget fra dette), er der 90 kommuner med tilsammen 97 Hegnsyn med i foreningen syv kommuner har to Hegnsyn. Da det er hvert enkelt Hegnsyn, der er medlem, har vi præcis 97 medlemmer i foreningen (ud af 104 mulige), hvilket må siges at være tilfredsstillende, indledte Jens Ernst Nielsen bestyrelsens beretning til året generalforsamling fredag den 23. marts i Svendborg. Økonomien i foreningen er god. Det viser sig, at bestyrelsen har ramt intentionen med en ikke-forringelse af økonomien ved kommunalreformen måske endda skudt lidt over. Bestyrelsen er naturligvis fortsat opmærksom på, om der skal en justering til. Senere i dag fremlægges regnskabet. Bestyrelsesarbejdet Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder som vanligt. Vi tilstræber, at afholde møderne i forbindelse med årsmøder og kurser, eller når vi ved andre lejligheder er samlet, således at omkostninger og tidsforbrug minimeres. Bestyrelsesmedlemmerne lytter intens på, at deres formand afgiver beretning. 8

9 Bestyrelsens sekretær Preben Andersen tager sig af indsamlingen af sager, der har været for retten, inden for vort felt, men der er desværre ingen garanti for, at vi får dem alle tilsendt. Vi vil derfor gerne, at foreningens medlemmer er opmærksomme på domsafgørelser og forlig, eller sager der har været for retten og sender dem til foreningen, eller giver Preben Andersen et praj. Det er naturligvis meget interessant for os at opsamle samtlige domsafgørelser og sager der har været for retten, inden for vort felt. Det er bestyrelsens opfattelse, at byretterne burde være forpligtede til at fremsende afgørelser og forlig til NaturErhverv, og det vil vi fortsat drøfte med direktoratet. Såfremt det lykkes NaturErhverv, at få tilsendt afgørelserne, vil vi kunne få afgørelserne direkte derfra. Jeg håber direktoratet ved given lejlighed vil arbejde videre med forslaget. grundlæggende stof, bl.a. Konfliktløsning og vanskeligt forståelige lovparagraffer. Der viste sig stor interesse og ca. 60 deltog. Vi ved, at en anden kursusaktør også har haft mange deltagere på kurser, og dermed har et meget stort antal hegnssynsmænd/ sekretærer været på kursus i 2011, og det må siges at være meget tilfredsstillede, da vi netop har arbejdet for mere uddannelse gennem årene. Vi har i bestyrelsen nu besluttet, at hele bestyrelsen fremadrettet er kursusudvalg og foreningens forretningsfører, Bent Jensen er kursusleder. Vi holder kursus/efterårsmøde igen i år, den 3.november 2012 på Vissenbjerg Storkro. Kurser og møder Uddannelse er en vigtig del af foreningen arbejde. Der har været afholdt et hegnsynskursus i oktober 2011 på Vissenbjerg Storkro, Fyn. Dette kursus havde et noget andet indhold end tidligere kurser. Vi havde truffet beslutning om, at der skulle en sekretær med som underviser, og der skulle være emner ud over det 9

10 Ret og Skel og hjemmeside Ret & Skel er en vigtig aktivitet for foreningen, hvilket også fremgår af formålsparagraffen. Bladet er som planlagt udkommet 4 gange i perioden. Det er naturligvis til stadig diskussion under hvilken form bladet skal udkomme, men bestyrelsen er enige om, at det er et vigtigt ansigt udadtil. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til redaktør Bent Jensen for det store arbejde, han gør med bladet. Det er rart at se at Brevkassen bliver brugt mere og mere gennem de senere år. Her også en tak til advokat Jørgen Jørgensen, som er gået på pension i januar 2012, men fortsætter med brevkassen til medium Vores hjemmeside er et godt supplement til Ret og Skel. Så husk at kigge på hjemmesiden, da vi af og til bruger den til at annoncere på, ligesom vi forsøger efter bedste evne at holde love og anden information opdaterede. Bestyrelsen arbejder løbende med forbedringer af vores hjemmeside Hegnsyn.dk, og gode ideer modtages gerne. I øvrigt ligger publikationen Hegn og et godt naboskab, som foreningen har fået rettighederne over, på hjemmesiden. Der er ca besøgende pr. år på siden. Det ville være en god ide, om der var link fra diverse kommuners hjemmesider. Husk at drøfte dette med jeres kommuner. Jeg vil også benytte lejligheden til at rette en tak til Torben Østerbæk, som er vores Web-master. Jeg beder Bent Jensen om at overbringe takken til Torben. Både vores blad og vores hjemmeside bliver læst mere, end vi måske tror. Eksempelvis kender vores kontakter ved Københavns Universitet, og forskellige organisationer, som arbejder med konflikter m.m., til bladet og til hjemmesiden. Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er den måde, vi kan kompensere for evt. manglende uddannelse på, og den er derfor en meget vigtig del af vores arbejde. Vi er heldigt stillet med Holger Engvang og Svend Gunnar Kofoed-Dam, der står til rådighed for foreningens medlemmer. Desuden har vi også haft mulighed for at trække på advokat Jørgen Jørgensen, fuldmægtig Flemming Jessen og lektor Lars Ramhøj, En stor tak til alle - spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt, hvis I kommer ud i vanskelige 10

11 situationer eller rettere gerne før I kommer ud i vanskelige situationer. Statistik og presse Som formand har jeg igen i år haft en del henvendelser fra pressen. Det har mest drejet sig om nabokonflikter og spørgsmål om, hvorvidt der er sket en stigning i antallet af hegnsynssager, og om vi opfatter konflikternes omfang og styrke som værende anderledes end tidligere. Pressen vil gerne have statistiske oplysninger om sagsantal og deres karakter. Jeg vil igen opfordre foreningens medlemmer til at klippe pressestof om hegnsyn ud og sende det til foreningens redaktør Bent Jensen, så vi får et indtryk af sager og deres karakter som omtales, og som måske kan bruges i Ret & Skel. Det er prisværdigt, at der er Hegnssyn, der vil påtage sig opgaven, at medvirke til pressedækning af vores arbejde, og desuden finde lodsejere der vil medvirke. TV, radio og aviser arbejder løbende på indslag om nabokonflikter. Forretningsfører Bent Jensen kunne oplyse følgende vedr. året 2011: 1. Antallet af gennemførte hegnsynsforretninger: 720 (774 i 2010, hvilket giver et fald på ca. 7% fra 10 til 11) 2. Hvor mange henvendelser herudover har formanden/ sekretæren modtaget: (6.100 i 2010, hvilket giver et stigning på ca. 15% ) 3. Hvor mange kendelser afsagde Hegnsynet: 472 (508 i 2010, hvilket giver et fald på ca. 7%) 4. Hvor mange sager endte med forlig: 248 (273 i 2010, hvilket giver et fald på ca. 9%) 65 ud af medlemskommunerne har indsendt statistik. (72 indsendte for 2010). 11

12 Udfordringer Vi er ved at afslutte dialogen med en afløser for advokat Jørgen Jørgensen. Afløseren er advokat Peter Flint Jensen, Ringe som senere præsenteres her på årsmødet. I januar måned indløb flere meddelelser om, at Fødevareministeriet samlet set skulle sige farvel til 108 medarbejdere. Heraf 61 medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen, som bl.a. er det tidligere FødevareErhverv, hvor vi var hjemmehørende. Ændringen skal gøre ministeriet klar til at møde den kommende tids øgede økonomiske udfordringer, herunder regeringsinitiativet effektiv administration i staten. Hegnsynsområdet er nu placeret i den nye styrelse, NaturErhverv. Bestyrelsen blev naturligvis noget bekymret ved udmeldingerne, både med hensyn til vores område, funktionen der udføres i ministeriet i forhold til hegnsloven og for kontinuiteten med vores samarbejdspartnere i ministeriet. Jeg har været i dialog med direktøren for NaturErhvervstyrelsen Pernille Andersen og kontorchef Lars Kolze fra Jura (kontoret som nu varetager ministeriets opgaver i forhold til hegnsloven), samt naturligvis vores daglige samarbejdspartner Flemming Jessen. Jeg har udtrykt vores bekymringer om hvad ændringerne kan komme til at betyde for os. Vi er oplyst om at Flemming Jessen ikke mere skal være tilknyttet det kontor, hvor vi fremover er placeret. Forsamlingen var ikke glade for at høre om de store besparelser i ministeriet. 12

13 For nærværende (slutningen af marts) afventer vi nærmere oplysninger, men der kan ikke være tvivl om, at vi kan blive berørte. Hvis dette betyder et farvel til Flemming Jessen i Hegnsyns sammenhæng, skal der lyde en stor tak for samarbejdet og hans altid store tjenestevillighed. Du har, om nogen, været et serviceorgan for os Flemming. Fra foreningens side store tak! Der er ellers nok at tage fat på i forhold til vores arbejdsgiver, og vi håber, der nu snart sker noget. Her tænkes ikke mindst på vederlaget. Bestyrelsen har behandlet emnet vederlag mange gange, og vi har meddelt det tidligere FødevareErhverv, at vi er udsat for massivt pres fra medlemmerne omkring regulering af vederlag. Og at vi sågar har medlemmer, som frabeder sig hvervet på grund af indtægtstab. Tak Som formand kan jeg ikke nok understrege, hvor vigtigt det er at have nogen at trække på i en forening, der i det væsentlige må basere sig på frivillig arbejdskraft. Jeg vil derfor slutte med at rette en tak til alle, som er med til at trække læsset. Først og fremmest til mine kolleger i bestyrelsen. Det er trods alt os, der i fællesskab har ansvaret for, at det hele fungerer. Men lige så vigtigt er det, at vi har vore specialister og rådgivere, Flemming Jessen, Lars Ramhøj og Jørgen Jørgensen, som er specialisterne indenfor vores arbejdsområde. En særlig tak til Jørgen Jørgensen som har fulgt hos i mange år, men nu går han på pension og i hans sted indtræder advokat Peter Flint Jensen, Ringe - velkommen til samarbejdet. Og endnu engang tak til Svend Gunnar Kofoed-Dam, Holger Engvang og Bent Jensen. Vi betragter jer nærmest som vore medarbejdere. Og til slut tak til vore medlemmer tak fordi I bakker os op. Vi mødes på næste årsmøde den 5. og 6. april 2013 på Christiansminde i Svendborg. Dette er samtidig 40 års jubilæum for foreningen, hvilket vil blive markeret i forbindelse med årsmødet og årsmødedeltager inviteres med ledsager. 13

14 Fra Årsmødet 2012 Fotokavalkade Kathrine Lilleør Holger Engvang 14

15 Helle Lynge Ib Trabjerg Peter Flint Jensen 15

16 Domme skal være offentlige, billige og nemme at se Pernille Boye Koch, lektor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, mener dansk offentlighed i domme er håbløst bagud, og peger i en artikel, bragt på retspolitisk forenings hjemmeside, på en række dårlige undskyldninger for, at det ikke findes og en række grunde til, at det burde være nemmere og billigere at få (akt)indsigt i domme. Et synspunkt, som hegnsynsforeningen kun kan bakke op. Vi vil gerne bidrage til, at offentligheden får et bredt kendskab til det arbejde, som retten udfører,«hedder det, når man klikker ind på hjemmesiden for en af Danmarks byretter. - Hvis man gerne vil have indsigt i de afgørelser, byretten træffer, leder man imidlertid forgæves. For selv om nogle domstole er begyndt at lægge enkelte pressemeddelelser og domsresuméer på nettet, er det overhovedet ikke den systematiske offentliggørelse af domme, som blev stillet i udsigt allerede i 1980 erne. Det er et problem af flere grunde, mener Pernille Boye Koch. - For det første er det principielt vigtigt i et demokrati, at borgerne nemt og uden omkostninger kan få adgang til anonymiserede domme. Ofte vil det nemlig først være i de konkrete domme, man kan se, hvad lovgivningen egentlig betyder. For det andet er åbenhed og gennemsigtighed vigtigt for, at offentligheden kan føre løbende kontrol med, at domstolene forvalter deres magt på en rigtig og hensigtsmæssig måde. For det tredje kan øget offentlig indsigt i domme bidrage til at skabe større viden om domstolenes arbejde og for eksempel strafniveauet i bestemte typer af sager. Ofte er mediedækningen og dermed befolkningens viden om retspolitiske spørgsmål baseret på ureflekteret kendskab til spektakulære enkeltsager. En domsdatabase kan således medvirke til at kvalificere den retspolitiske debat. Det er kun omkring 8 pct. af dommene fra de højere retter (Højesteret, Landsretterne og Sø- og Handelsretten), som bliver trykt i Ugeskrift for Retsvæsen. Størstedelen af landsretsdommene og samtlige byretsdomme er der ikke. 16

17 Den eneste mulighed for at se disse afgørelser er at henvende sig til den enkelte domstol og møjsommeligt bede om aktindsigt i hver enkelt sag. Det koster 175 kroner for hver dom, man får udleveret, og det kræver, at man på forhånd ved, at den findes. Man kan som udgangspunkt ikke få lov til at gennemgå sagerne for at finde frem til en bestemt dom eller til bestemte typer af domme. Dette står i direkte modsætning til situationen for love og regler. Her har danskerne siden 1986 haft fri adgang til at søge i alle former for regulering på statens fælles netsted, Retsinformation, skriver Koch. Forarbejdet er gjort - En justitsministeriel arbejdsgruppe konkluderede i 1998, at domsdatabasen skulle etableres i statsligt regi, den skulle være gratis for den enkelte borger, og den skulle indeholde alle domme fra de overordnede retter. Herefter skete der ikke noget i sagen før i 2000, hvor Domstolsstyrelsen vedtog, at der skulle arbejdes videre med planerne om at oprette en domsdatabase. I 2003 blev igangsat endnu et analysearbejde. Denne analyse udmøntede sig i en diger rapport og en skitse til en løsning. Ifølge rapporten fra januar 2004 ville det koste omkring 3-4 mio. kr. at etablere domsdatabasen. Den skulle kunne tages i brug senest i Nu kan man imidlertid konstatere, at der fortsat intet er sket, konkluderer Pernille Boye Koch i sin artikel. - Man kan spørge sig selv om, hvorfor i alverden en dansk domsdatabase endnu ikke har set dagens lys. De tekniske barrierer er blevet stadig mindre i takt med den teknologiske udvikling. Den anslåede pris på 3-4 mio. kr. forekommer heller ikke overvældende. Til sammenligning har Folketinget for eksempel bevilget omkring 500 mio. kr. til en digitalisering af tinglysningen. De praktiske spørgsmål om for eksempel anonymisering af afgørelserne og databasens nærmere opbygning er blevet gennemarbejdet i grundige analyser. Alligevel står sagen tilsyneladende stille. En forklaring kan være, at domstolene ikke selv har presset på. En offentliggørelse af langt flere domme kan nødvendiggøre en større omhu med udformning af selve dommen særligt dens begrundelse og det er både besværligt og tidskrævende for dommerne. Endvidere er de fleste danske jurister opdraget til at tænke i, at kun et fåtal af de samlede afsagte domme er interessante ud fra et juridisk perspektiv. Og disse sager får en del af dommerne pæne indtægter på at være med til at udvælge og 17

18 redigere til Ugeskrift for Retsvæsen. Så der er flere forskellige dommerinteresser i at opretholde status quo. Vi kan ikke være det bekendt - Domsdatabasen vil være til gavn for både almindelige borgere, politikere og journalister. Alle danskere og ikke kun dem, der for eksempel fungerer som lægdommere vil kunne få et kig inden for murene hos den tredje statsmagt. Pressen vil være bedre klædt på til at give danskerne et mere realistisk billede af domstolenes arbejde og ledsage den dagsaktuelle dækning af retssager med mere baggrundsorienterede analyser. Og retspolitikerne får hermed bedre muligheder for at basere deres beslutninger på viden og indsigt. En vigtig opgave for den nye justitsminister bør derfor være at indfri det løfte om offentlig og gratis adgang til afsagte domme, som blev givet for en generation siden. Hermed kan vi endelig komme på linje med andre moderne videnssamfund. I Norge har man for eksempel længe haft adgang til næsten alle norske domme via Lovdata, den norske pendant til retsinformation. Amerikanske højesteretsdomme kan uden videre downloades fra internettet. Vi kan ikke være den danske ordning bekendt, slutter Pernille Boye Koch sin artikel. BREVKASSE Vi besvarer gerne spørgsmål i RET & SKEL s brevkasse. Her kan du få svar på dine spørgsmål om hegnsloven og alle de love, som relaterer sig til Hegnsynenes arbejde. Skriv dit spørgsmål allerede i dag og send det til Ret & Skel Mylius Erichsens Vej Herning eller mail til og få svar her i bladet. 18

19 BREVKASSE v. Adv. Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Definition af et hegn Jeg vil forespørge om en begyndende nabokonflikt: Vi har ind til vores nabo på det meste af skellet 7 grantræer stående på række med 1½ m - og 3 meters mellemrum og i en afstand af 130 cm fra skel. Det er Momorian graner, ca. 10 m. høje. (35 år gamle) - de er cirkulære og har et godt rodnet. For de flestes vedkommende står de med nogle af rødderne UNDER nogle sveller, der ligger på jorden i et bed. Der er ikke et fælleshegn - ud over sveller (25 cm høje), der ligger i en afstand af 35 cm fra skel, og der står intet i selve skellet. Vi mener ikke, at vore grantræer udgør et eget hegn - da de ikke har en hegnende funktion - de er uden grenvækst de første 2-3 m. fra roden og opefter, og derfor er det rene stammer, og kan ikke være hegnende. Naboen fastholder, at det er et eget hegn, og derfor juridisk skal vurderes som sådant. Vi har tilbudt 1) at opsætte fælleshegn og at 2) beskære vores grantræer til 3 m. i højden. Naboen ønsker en meget kraftigere beskæring eller helst at samtlige træer fældes! De begrunder det med, at træerne ved et stormvejr vil kunne falde ned i deres hus og smadre deres vinduer, børneværelser mv. Vi har undersøgt vindretningen, og vi ved nu at vindretningen yderst sjældent går den vej, og at træerne yder hinanden læ, så der ikke er denne risiko. Vi har nu følgende spørgsmål: Er der tale om et eget hegn, når træerne ikke har en egentlig hegnende funktion, dvs. at de er tætte? Vil et hegnssyn kunne støtte os eller naboens krav vedr. fældning af træerne? Vil naboen kunne modsætte sig et fælleshegn - under foregivende af, at vi har et eget hegn, der udgør et fælleshegn (..men det er jo det de vil have nedlagt)? Hvordan er vi stillet juridisk i denne svære sag? Vi håber på et godt råd fra andre, som er mere erfarne end os i sådanne sager. Venlig hilsen Anne Nielsen, Allerød 19

20 Svar De syv grantræer med den angivne placering udgør ikke et hegn i hegnslovens forstand. Hegnsynet kan derfor ikke tage stilling til evt. fældning eller beskæring af træerne. En sag om dette spørgsmål afgøres af domstolene efter naboretlige grundsætninger. Retten vil lægge vægt på, om naboen har gener fra træerne, der - ud fra en konkret vurdering - overskrider en tålegrænse, som er fastlagt i retspraksis. Da der ikke er et hegn, som dette er defineret i hegnsloven, mellem de to ejendomme, kan begge parter kræve et fælleshegn rejst. Hvis parterne ikke kan blive enige om at rejse et fælleshegn, eller om dettes udformning, kan sagen indbringes for Hegnsynet. Udgifterne til fælleshegn vil i almindelighed blive delt lige mellem parterne og det vil hyppigt også være tilfældet med omkostningerne for hegnsynet. Tvister om hegn vil formentlig være dækket af jeres retshjæpsforsikring. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Nedklipning af fælleshegn Min nabo har klippet vores fælles hæk ned fra ca. 2 m i højden til 1,6 m, hvilket gør, at vores privatliv er forringet en del. Da vi flyttede ind og de efterfølgende 8 år, har den haft en højde på 2 m, og nu vil jeg lige høre, om han må gøre det uden mit tilsagn - og hvis ikke, hvad gør jeg så? Det er til stor gene, og jeg vil lige nævne, at vi bor i et lejet hus i en boligforening. Håber du kan hjælpe. Venlig Hilsen Bill Mørk, Haslev Svar Det følger af hegnslovens 18, stk. 7, at den vedligeholdelsespligtige ikke må nedkappe et levende fælleshegn under 2 meter - eller 1,80 meter i parcelhuskvarterer. Klipning af hække skal ske på forsvarlig måde, se hegnslovens 19, stk. 7. Ved fælleshegn klipper naboerne hver sin side af hækken og beskærer den i toppen ind til midten. Jeres hæk vil formentlig inden for en overskuelig tid nå en passende højde, så der er næppe grundlag for at kræve erstatning eller påbud. Hvis det er naboens mening, at hækkens højde skal forblive 1,60 meter, kan I ved at indbringe sagen for Hegnsynet få dette til at fastsætte højden til mindst 1,80 meter. Ønskede ændringer af fælleshegn eller af egne hegn, der har hegnsfunktion for 20

21 naboejendommen, bør altid afstemmes med naboen. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Beskæring af fælleshegn Jeg vil spørge, om man bare uden videre må tage en halv meter af hækken som står midt i skellet - uden at spørge, ringe eller ligge en seddel. Og samtidig fjerne en skelpæl som stod i hækken. Tonny Svar Skelpæle må under ingen omstændigheder fjernes - det er strafbart. Hvis hækken er beskåret i højden, henvises til ovenstående svar til Bill Mørk. Hvis det er naboens side af hækken, der er beskåret med en halv meter, følger det af hegnslovens 18, stk. 7, at hegnet ikke må beskæres så kraftigt, at det mister sin lægivende virkning. Men det kan, hvis hækken er blevet gammel, være nødvendigt at give det en foryngelseskur ved kraftig beskæring. Det skal ske på et hensigtsmæssigt tidspunkt og således, at hækken revitaliseres og ikke slås ihjel. Det gentages, at en fornuftig samtale med naboen kan gøre underværker. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Spørgsmål om Servitut Jeg har et spørgsmål vedrørende hegnsopsætning på en P-plads, som vi har skøde på. Vi har været i dialog med kommunen om at sætte levende hegn op, men de trak sagen tilbage. Vi endte i retten med kommunen omkring hegnsopsætning, og det blev bestemt, at vi skulle finde en fælles løsning, altså et forlig, men det kan vi ikke. Vi er meget generet af offentlig parkering på P-pladsen, især fordi der er en grillbar, som godt nok er lukket og har været det i 2 ½ år. Derfor holder vi i indkørslen, fordi vi ikke kan komme til vores havelåge for andre parkerede biler, hvis vi ikke gør det. Der ligger også en kro i nærheden, hvis gæster også benytter p-pladsen. Der er en servitut på P-pladsen om, at der skal være offentlig adgang, men som sagt har vi skøde på grunden. Vi har søgt om at få delt p-pladsen i 2 og få vores egen indkørsel, men har fået afslag. Her er det, jeg vil spørge, om vi bare kan sætte et lovligt hegn op, når vi har skøde på p-pladsen, og at vi ikke skal fjerne bilerne fra indkørslen? Håber du kan svare på mit spørgsmål, 21

22 da det er en meget ulykkelig situation for mig og min familie, som nu snart har stået på i 4 år. Anette Michelle Jensen, Ganløse Svar Jeg går ud fra, at rektanglet med kryds markerer jeres indkørsel fra parkeringspladsen, og at I ønsker et hegn placeret i det område. Ud mod parkeringspladsen langs skellet mellem jeres husparcel og pladsen kan I etablere et hegn i henhold til hegnslovens 18, stk. 5, dog således, at det ikke er til gene for færdsel og parkering på pladsen. Det betyder, at et levende hegn skal klippes, så det holdes inden for husparcellens grænse. Inde på pladsen er det servitutten, der regulerer retsstillingen, selv om I ejer området. I har ikke vedlagt servitutten eller oplyst, hvem der har påtaleret, og derfor kan jeg kun besvare spørgsmålet i generelle vendinger. Servituttens bestemmelser om offentlig parkering kan næppe føre til, at I på grund af parkerede biler ikke kan komme til og fra indkørslen på husparcellen. I må derfor kunne kræve og håndhæve en markering eller afskærmning, der friholder adgangsvejen til jeres indkørsel. Det har ikke noget med hegn og hegnslov at gøre, men alene en fortolkning af servituttens bestemmelser. Med venlig hilsen Jørgen Jørgensen Foreningens hjemmeside Kig jævnligt på - det gør 100 andre på hverdage Her kan du bl.a. hente en masse om hegnsloven, mark- og vejfred, skelforretninger m.v. Du kan også hente bladet Ret og Skel og blanketter, som du kan printe ud og bruge. Samtidig kan du finde nyttige navne og adresser sammen med links til en masse oplysninger. Webmaster: Torben Østerbæk, tlf

23 Evaluering af Årsmødet 2012 Der var i alt 61 deltagere fra 26 forskellige Hegnsyn til årsmødet 2012, der for 6. år i træk løb af stablen på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg. Det foregik i dagene 23. og 24. marts, hvor alle fik mulighed for efterfølgende at give deres mening til kende om arrangementet, og 84% (51) benyttede sig af dette. OM DET SAMLEDE INDTRYK AF PROGRAMMET: Tilfredshedsgraden: Antal: Procentvis: Meget godt 20 39,2 % Godt 30 58,8 % Mindre godt 1 2,0 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 0 0 % OM ÅRSMØDETS GENNEMFØRELSE: Tilfredshedsgraden: Antal: Procentvis: Meget godt 6 11,8 % Godt 31 60,8 % Mindre godt 11 21,6 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 3 5,9 % OM UDBYTTE MED HJEM: Tilfredshedsgraden: Antal: Procentvis: Meget godt 11 21,6 % Godt 35 68,6 % Mindre godt 1 2,0 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 4 7,8 % OM MØDESTEDET/HOTEL CHRISTIANSMINDE: Tilfredshedsgraden: Antal: Procentvis: Meget godt 33 64,7 % Godt 11 21,6 % Mindre godt 5 9,8 % Dårligt 0 0 % Ikke besvaret 2 3,9 % 23

24 Afsender Bent Jensen, Mylius Erichsens Vej 23, 7400 Herning B Næste årsmøde står i jubilæumstegn.

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 111 SEPTEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Et frugtbart efterår. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3 2002 Foreningen

Læs mere

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DEC 2010 RET & SKEL. Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 124 DEC 2010 RET & Kursusdagen d. 30. okt. i Vissenbjerg blev en succes med 70 deltagere SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2013 RET & SKEL. Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 134 JUNI 2013 Solen skinnede på 40 års jubilæet i Svendborg RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 107 SEPTEMBER 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Vejen fører til Regionsmøde i Svendborg den 28. oktober. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 113 FEBRUAR 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Sept 2010 RET & SKEL. Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 123 Sept 2010 RET & Sommeren er nu kun minder, til gengæld er det igen tid til kursus SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen

Læs mere

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

JUNI 2009 RET & SKEL. Årsmødet 2009 i Svendborg. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 118 JUNI 2009 Årsmødet 2009 i Svendborg RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 103 SEPTEMBER 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Regionsmøde på Christiansminde Kursuscenter i Svendborg F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd.

Læs mere

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 136 DECEMBER 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 105 FEBRUAR 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmødet 2006 i festens tegn F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

129 FEB 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 129 FEB 2012 Udsigt til Årsmøde RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vellykket Årsmøde 2014 JUNI 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vellykket Årsmøde 2014 138 JUNI 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 109 FEBRUAR 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Årsmøde 2007 i smukke omgivelser ved Svendborgsund. Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Velkommen til Årsmøde 2014 FEBRUAR 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Velkommen til Årsmøde 2014 137 FEBRUAR 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 125 feb 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag på

Læs mere

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

dec 2011 RET & SKEL Husk også fuglene! Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 128 dec 2011 Husk også fuglene! RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 101 FEBRUAR 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Der står snart forår og årsmøde i kalenderen F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 97 FEBRUAR 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Generalforsamling og Årsmøde i marts. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 117 FEBRUAR 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Velkommen til Årsmødet 2009 Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne?

RET & SKEL. Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? Vidste du, at den hvide saft fra julestjernen blev brugt mod feber af de mexicanske indianere, aztekerne? 144 DECEMBER 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL,

Læs mere

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet SEPTEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskurset står for døren se mere inde i bladet 131 SEPTEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Juli 2011 RET & SKEL. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 126 Juli 2011 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt i et oplag

Læs mere

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPT 2011 RET & SKEL. Efterårskursus. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 127 SEPT 2011 Efterårskursus RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange årligt

Læs mere

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Efterårskursus. står for døren SEPTEMBER 2014 RET & SKEL. Efteråret er på vej. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Efterårskursus står for døren 139 SEPTEMBER 2014 Efteråret er på vej RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 112 DECEMBER 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Den 27. oktober var der kaldt til regionsmøde i Roskilde Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Et udbytterigt årsmøde

Et udbytterigt årsmøde Et udbytterigt årsmøde 146 MAJ 2016 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2012 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 132 DECEMBER 2012 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange årligt i et oplag

Læs mere

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

juni 2010 RET & SKEL Efter årsmødet 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 122 juni 2010 Efter årsmødet 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer fire gange

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 115 SEPTEMBER 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 99 SEPTEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Hejse Kro (markeret som 1) bliver et hegnsynsmæssigt centrum i oktober, først med et sekretærkursus og senere et regionsmøde. F O R E N I N G E N A

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 98 JUNI 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Det var ikke teksten fra formandens beretning, der mødte Årsmødedeltagerne i Nyborg, men hvad står der egentlig...? F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N

Læs mere

Klar til Årsmødet 2015

Klar til Årsmødet 2015 Klar til Årsmødet 2015 141 FEBRUAR 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Hegnsloven & Hegnssyn.

Hegnsloven & Hegnssyn. Bolius fakta nr. 1120. Den 29 aug. 2007 Der gælder ret klare regler for opsætning og udformning af hegn, men som udgangspunkt skal du blive enig med din nabo. Kan det ikke lade sig gøre, kan kommunens

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 116 DECEMBER 2008 Regionsmøde i Herning med blå himmel. RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 110 JUNI 2007 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningens formand gennem 9 år, Helge Sølgaard (th) takkede sammen med Søren Christensen (midten) af i bestyrelsen. Preben Andersen takkede på bestyrelsens

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 102 MAJ 2005 RET & SKEL Information for hegnsyn Nyborg Strand Årsmødet 2005 F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 96 DECEMBER 2003 RET & SKEL Information for hegnsyn Hegnsyn på Rold Kro i oktober F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn (indtil 15/3

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 106 MAJ 2006 RET & SKEL Information for hegnsyn Forretningsfører og kasserer takkede af i Nyborg. F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 114 JUNI 2008 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn. Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark (indtil 15/3 2002 Foreningen af Hegnsynsformænd

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Hegn og Hegnsyn Praktisk information

Hegn og Hegnsyn Praktisk information Hegn og Hegnsyn Praktisk information 1/6 Hvad er et Hegnsyn? Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet består af 3 medlemmer som er

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

RET & SKEL Information for hegnsyn

RET & SKEL Information for hegnsyn 100 DECEMBER 2004 RET & SKEL Information for hegnsyn Regionsmødet i oktober blev holdt på Hejse Kro F O R E N I N G E N A F H E G N S Y N RET & SKEL, Information for Hegnsynsformænd. Udgives af Foreningen

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere