Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro"

Transkript

1 Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

2 Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i, hvor I skulle få nogen til at ændre adfærd. Hvad gik det ud på? Hvad var interventionen? Hvorfor blev netop den intervention valgt?

3 Identifikation af barrierer Hvordan kan det gribes an? Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin Ph.D.-studerende

4 Ramme-beskrivelse Kursus i tidlig diagnostik af kræft i almen praksis. Led i kræftplan 3 Samarbejde mellem Region Midt (CiP), efteruddannelsesvejleder, praksiskonsulenter, hospitalslæger og Forskningsenheden for Almen Praksis. 3 timers kursus, 8 møder i alt i Region Midt. Arbejdsgruppe: 4 akademiske alment praktiserende læger.

5 Conceptualiseringen Hvorfor: Mål? Henvise flere og henvise tidligere Hvem: Målgruppe? Alment praktiserende læger Hvordan: Form? Multifaceteret, interaktiv Hvordan: Remedier? Hands on, værktøj til almen praksis, film. Hvordan: Undervisere? Forsker, hospitalslæge, praksiskonsulenter, EUVér Hvor: Krav til undervisningslokale? AV-udstyr, forplejning, runde borde, lyst og venligt.

6 Conceptualiseringen fortsat Hvad: Indhold? forskellig viden forskellig holdning forskellig adfærd = forskellige barrierer

7 Gennemgang af litteratur Ny viden om PPV værdier. Forståelsen af udfordringen i at gøre lavprævalens dagnostik 50% af kræftpatienter præsenterer uspecifikke symptomer. Ventetid på diagnosen har betydning. Brainstorm: Oplevelser fra hverdag i praksis Epikrisens ordlyd påvirker næste henvisning. Tidligere erfaringer påvirker risikotagning. Mangel på erfaring i brug af praksis.dk, mangel på overblik over de 32 kræftpakker (kriterier) Kan være vanskeligt at sætte ord på kræftrisiko Individuelle interviews Svært at risikovurdere patienter med uspecifikke symptomer. Vanskeligt at henvise til brystkræftpakke. Mangel på viden om typiske faldgruber. De fleste jeg henviser har ikke kræft. Henvisning til kræftpakke tager tid i en travl hverdag. Mangel på tid til / tradition for at drøfte patienter med kollegaer. Fokus gruppe interview Falsk tryghed af en normal undersøgelse. Bekymring over at henvise for mange kapacitet, økonomi, patient. Vanskelige patienter, Multimorbide og funktionelle. Hvad er en ideel hit rate? ICBP-undersøgelsen (Andel af 254 praktiserende læger, der svarer enig eller meget enig på en lickert skala (1-5)) Mangel på udredning/henvisning, når symptomerne giver lav risiko (vignette) Beskytter patienter mod for mange undersøgelser (42%) Beskytter hospital mod for mange henvisninger (14%) Svært at nævne kræftrisiko (22%) Hvor sikker vil du være på kræft, før du henviser(13%: Høj grad af sikkerhed) Audit på cancer diagnostik AP, UK Anden sygdom kan maskere kræft Symptomer der ikke forsvinder bør udredes. Gennemgå tidligere kontakter før hver konsultation Opmærksomheden bør øges, når der er mange uforklarede symptomer Etabler konkret plan for sikkerhedsnet Opmærksomheden bør øges ved øget lægesøgning

8 Barrierer Mangel på viden om symptomers prædiktive værdi Mangel på viden til at skelne mellem lav risiko / ingen risiko Mangel på viden om fordele ved tidlig diagnostik Mangel på viden om typiske faldgruber Høj risikotagning Lav brug af kræftpakker Mangel på erfaring med praksis.dk Mangel på kommunikationsfærdigheder om kræftrisiko

9 Introduktion af ryg retningslinjer i almen praksis

10 Baggrund for rygprojektet Implementeringen af nye retningslinjer er ofte både langsom og ufuldstændig Typisk strategi for almen praksis (Info materiale, info møder og møder i 12-mandsgrupper) Hvordan kan vi gøre dette bedre? Hvad viser litteraturen?

11 Intervention i rygprojektet Konsulent besøg i lægeklinikker Nye udredningsværktøjer indbygget i den elektroniske journal Kvalitetsrapporter

12 Case eksempel Fysioterapeuter som konsulenter i almen praksis - Planlægning fra småt til stort

13 Model for at ændre adfærd* Præklinisk fase: Fase I: Fase II: Fase III: Fase IV: Udvikle en intervention Delelementer testes og afprøves Fuld pakke afprøves Forskningsforsøg (RCT) Rutine intervention * Bro F, Rowlands G. Interventions to change physicians performance: the ChiPP (Change in professional performance) statement. Quality in Primary Care 2006; 14:65-70.

14 Præklinisk fase (Udvikling) Fastlægge indholdet/ hovedpointer i besøgene (retningslinjerne) Uddannelse af fysioterapeuterne i retningslinjerne Fastlægge back-up til konsulenterne Fastlægge rammer (Besøg vs telefonkontakt, varighed, opfølgninger og hvem laver aftaler med lægeklinikker om besøg)

15 Fase I (Delelementer) Diskussion og afstemning om specifikke elementer (Undersøgelsesmetoder, pædagogiske hjælpemidler under kontakterne) Rollespil (Både som aktører og observatører testet på læger) Eksempler på ændringer/ justeringer i fase I: God ide at undervise ud fra skriftligt materiale og efterlade det i klinikken. Opmærksom på forskelle i anvendte definitioner af sygdomstilstande (Læger vs fysio)

16 Fase II (Fuld afprøvning) Samlet afprøvning af konsulentbesøg i en test lægeklinik Eksempel på ændringer/ justeringer i fase II: Vigtigt med opmærksomhed omkring den pædagogiske udfordring i at møde-deltagere går fra og til

17 Fase III (Randomiseret forsøg) Trinvis inklusion af klinikker (Muligt at justere interventionen undervejs) Opfølgende møder for at dele erfaringer og repetere indholdet i møderne Eksempel på ændringer/ justeringer i fase III: Fokus på at få en bestemt kontaktperson i klinikken mhp. at få opfølgningsaftaler på plads. Diskutere strategier for at håndtere IT-tekniske spørgsmål

18 Fase IV (Rutine intervention) Forbedrede denne fase Eksempel: Medinddrage regionale beslutningstagere i projektet. Undgå at udvikle, afprøve og lave et forskningsforsøg på en intervention, der efterfølgende ikke er praktisk mulig at implementere

19 Gruppe arbejde Hvad er jeres erfaringer med mål fastsættelse? Hvad er jeres erfaring med at analysere problem og barrierer? Hvad er jeres erfaring med at vælge intervention? Hvad er jeres erfaring med at udvikle og afprøve interventionen?

20 Hvad er problemet egentlig? Udvikling af en intervention for unge voksne med type 2 sukkersyge Anne Bo Kandidat i Folkesundhedsvidenskab Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen

21 Formål med projektet At udvikle en intervention, som skal forbedre livskvalitet ogforebygge komplikationer blandt unge voksne med type 2 diabetes

22 Baggrund - Unge voksne (20-40 år) med type 2 diabetes: Ca med diagnose i almen praksis En voksende patientgruppe i særlig risiko og med særlige behov Manglende viden om nuværende behandlingsforløb og om samarbejdet mellem sektorer Almen praksis Hospital Kommmune

23 Grundlæggende principper for projektet Problemet før løsningen Problemanalyse på flere økologisk niveauer o Individuelt o Økologisk: Interpersonel, organisationel, samfund/politisk Systematisk brug af viden og teori i udviklingen

24 Projektplan Delstudie 1: Interviews med ca. 20 professionelle fra hhv. almen praksis, kommuner, og hospitalsafdelinger Delstudie 2: Spørgeskemaundersøgelse blandt unge voksne med type 2 diabetes Delstudie 3: Udarbejde interventionsprotokol samt pilottestning af interventionselementer

25 Kortlægning eksempel på værktøj Intervention Kognitive og affektive determinanter Adfærdsmæssige determinanter Komplikationer og livskvalitet Individual level Motivation, attitude, viden, selvtillid, risikoopfattelse Søger og anvender information aktivt, laver sport/fysisk aktivitet, kommer til aftalte kontroller, tager medicin korrekt Færre diabeteskomplikation er Environmental level Social og følelsesmæssig støtte fra familie og venner, professionelles viden om målgruppens behov, professionelle føler øget ansvar for gruppen, politikere Hele familien omlægger kostvaner, venner taler med individet og arrangerer fysiske aktiviteter, arbejdspladsen har fokus på stigma og støtter praktisk osv Livskvalitet

26 Beslutningstagning eksempel på værktøj Faktor Importance Changeability Individets viden om diabetes Højt sukkerindtag Manglende tilbud i sundhedsvæsenet Professionelles holdning til patienterne +? +++ Patienternes sociale støtte Manglende økonomiske ressourcer til tilstrækkelig behandling og støtte Adgang til mad med højt kalorieindhold

27 Gruppe arbejde Hvordan er rammerne for åben og analytisk projektplanlægning i din organisation? Hvad er jeres mulighed for at påvirke disse rammer? Hvordan håndterer I knappe resosourcer og tid til projektplanlægning

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Lotte Telvig Udviklingsfysoterapeut, Dip Mt, Udviklingklinikken Flemming Enoch

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling

Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling 741 Gennembrudsmetoden: en metode til at skabe forandring og kvalitetsudvikling Marianne Rosendal & Peter Vedsted I almen praksis som i det øvrige sundhedsvæsen er der et vedvarende behov for implementering

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere