GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik"

Transkript

1 GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik

2 Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede 5-6 timer - Bestyrelsesmedlemmer brændte ud - Lang vej til beslutning / enighed Bestyrelsens holdning: Bestyrelsen ønsker at benytte tankegange og struktur fra Håndbold afdelingens nystartede organisation, fordi - der er en generel holdning til, at det er bestyrelsen som driver foreningen -- > FORKERT --> Det er medlemmerne, så lad foreningen blive drevet nedefra - bestyrelsen er ikke en driftsorganisation men et beslutningscenter og skal sikre rammerne, strukturen og økonomien. - bestyrelsesmøder tager maksimalt 2 timer - bestyrelsesmedlemmer behøver ikke nødvendigvis vide om gymnastik og tildels ej heller i udvalgene

3 Ny struktur i bestyrelsen Ændre bestyrelsen fra 9 medlemmer til 3 Decentralisering Formål Bruge bestyrelsens ressourcer i konkrete udvalg Sikre klare ansvarsområder og at opgaver ikke falder mellem 2 stole Sikre hurtige beslutninger og viden om konsekvenser Sikre at bestyrelsesmedlemmer ikke brænder ud efter 2 år

4 Udvalgsstruktur 22 udvalgsmedlemmer 3 bestyrelsesmedlemmer Sponsor 3 Gymnastik 4 Uddannelse 2 Område 2 Bestyrelse 3 Grand Prix 2 Aktivitet 4 Kommunikation 2 Materialer 3

5 Opgaver i udvalgene Gymnastik - Instruktør / holdlederkontakt Udvalgsformanden har jævnlig kontakt med bestyrelsen, og deltager ½ time i bestyrelsesmøder om året. Sponsor - Sponsorater løbende - Sponsorat DJS - Sponsorat juletræsfest og lokalopvisning - Sparringspartner - Holdfordeling - Afholde ledermøder Uddannelse Kursus instruktører Hjælpelederkursus Vejleder Udvalgene påtager sig driftsopgaver. - Klubdragt Grand Prix Område - Områdemøder - Områdeopvisning Bestyrelse - Styring af holdledere - Indstilling af priser - Tilmelding konkurrencer - Afholde forældremøder Konflikter løses i de enkelte udvalg. Aktivitet - Juletræsfest - Nye initiativer evt - Lokalopvisningen - Hjælp Magion Kommunikation Materialer - Redskaber - Nøgler - Jubilæer / fødselsdage - Hjemmeside - Facebook - Annoncer - Halfordeling

6 Personer i udvalgene Sponsor Rene Gier Belinda Christian S Gymnastik Rikke S Betina B Tina Poulsen Anna Louise Uddannelse Bodil H Belinda Område Rikke S Ellen E Bestyrelse Formand Rikke K. Næstformand/ Sekretær John Kasserer Petra Grand Prix Sonja Kaus Pia Søgaard Aktivitet Anni Sissel L Mette Elisaberth Eskildsen Kommunikation Hanne John Materialer Frank Reno Jens Peter

7 Ny struktur i bestyrelsen Overordnet ansvarlig for foreningen Overordnet økonomi ansvarlig Møde struktur - Bestyrelsesmøde 6 gange pr sæson á 2 timer Bestyrelsen holder kontakt til udvalg og sikrer det kører efter afstukken retningslinje Udvalgsformændene deltager ½ time i 2 bestyrelsesmøder om året Jævnlig kontakt med udvalgene Sparringspartner Jf. vedtægerne vælges medlemmerne for 2 år ad gangen

8 Formandens opgave Jævnlig kontakt fra udvalgsformænd God kommunikation til alle om hvad der sker i klubben Sikre at udvalg ikke kører i hver sin retning Holde sig fri af driftsopgaver Lade konflikter blive løst i de enkelte udvalg og kun træde til som den sidste løsning

9 Bestyrelsens retningslinjer til udvalgene Status fra udvalgene Bestyrelsen udsender én gang månedligt status til samtlige udvalgsmedlemmer, således at bestyrelse og alle udvalg er informeret på tværs af organisationen. Udvalg skal give besked til Økonomi ved køb af ture, arrangementer, redskabsindkøb, udlæg ved køb af dragter og lign. Udvalg skal vælge en formand, som deltager på indkaldte bestyrelsesmøder. Der er mødepligt ved disse bestyrelsesmøder (Kalender ajourføres på hjemmesiden). Omkostningsgodtgørelse iht infofolder / beslutning i bestyrelsen. Brug hjemmesidens faciliteter aktivt. Såsom kalender til koordinering af møder og arkivering af relevante dokumenter.

10 Udvalgenes opgave Udvalgsformanden har jævnlig kontakt med bestyrelsen Hvert udvalg har sit eget budget Kontakt på tværs af udvalgene f.eks. sponsorer til dragter sker i samarbejde mellem sponsor og hhv. gymnastik og grand prix udvalgene Påtager sig driftsopgaver Konflikter løses i de enkelte udvalg Udvalgsmedlemmer deltager for 1 år ad gangen udvalg sikrer at medlemmer overlapper, således at ingen helt nye overtager, samt overdrager opgaver til de nye

11 Gymnastikudvalget

12 Grand Prix udvalgets opgaver Udvalget har ansvaret for ( og ansvar er ikke det samme som at skulle lave det hele ): Kontakten til bestyrelsen og de øvrige udvalgsgrupper (formanden) samt kommune Bl.a. lokale-, sponsor- og uddannelsesudvalg Indstilling til Billund kommunes hædresbevisning Kontakten og samarbejdet med Grand Prix trænerne Afholdelse af fælles ledermøder for GP-trænere Anbefalinger af kurser til kursusudvalget Booking af og fordeling af træningslokaler Tilmeldingen til licens, konkurrencer og stævner mm. Kopiering af musik til pigerne Kontakten til forældrene fra foreningen Informationen til forældrene ang. træning, opvisninger og konkurrencer Forældremøde i opstarten af sæsonen Opdatering af mail- og telefonlister Opsamling, hvis der opstår frustrationer eller andet blandt forældrene Økonomi Holdenes økonomi i forbindelse med indkøb af beklædning, ture, stævner og transport Koordineringen af indkøb af opvisningsdragter, trænningsdragter og opvarmningstøj mm. sponsorer Ture og stævner Det praktiske omkring træningsweekender og stævner - herunder transport PR Foreningens hjemmeside beskrivelse og nyheder Banner Billeder og PR til pressen

13 Uddannelsesudvalgets opgaver Kursus for instruktører Hjælpelederkuser Vejledning til instruktører

14 Materialeudvalgets opgaver Redskaber Nøgler Jubilæer / mærkedage

15 Kommunikationsudvalgets opgaver Hjemmeside, facebook, annoncer og halfordeling Hjemmeside: Vedligehold af denne, samt lege support for udvalg og instruktører Facebook: Vedligeholde den daglige information ud til offentligheden, dvs upload af billeder og andet info. Dette skal ske ved hjælp af at instruktører og udvalg indsender billeder til en af de ansvarlige i Kommunikationsudvalget. Indtil videre til Hanne Mortensen Annoncer: Står for annoncer til sæsonstart, opvisning og generalforsamling. Forsøger at få lavet artikler i lokalaviser løbende fra div. arrangementer, instruktører eller udvalg sender billede og tekst. Halfordeling: KU deltager i forhandling og ansøgning af haltider, men deltager evt. også som sparringspartner ved holdfordeling med gymnastikudvalget.

16 Aktivitetsudvalgets opgaver Aktiviteter i udvalget forbinder vi med aktiviteter for medlemmerne. Bestyrelses- og instruktøraktiviteter forventer vi ligger i gymnastikudvalget. Juletræsfest eller anden aktivitet for de mindre børn JM 2014 Grand Prix Rytme Lokalopvisning/områdeopvisning Afslutning for alle gymnaster til og med 0. klasse efter lokalopvisningen (redskabsbane i hal m.m. ligesom magisk lørdag Løjerlig fredag for klasse i samarbejde med andre foreninger. Kl med fast entré for alle aktiviteter. F.eks. første fredag efter den 20. i hvert kvartal Hjælpere til Magion Aktivitetsdage for børn op til 5. klasse (børn under 6 år iflg. voksen). For alle børn i byen. F.eks. 5 gange på en sæson Aktivitetsdage for voksne

17 Sponsorudvalgets opgaver Mål Sikre at sponsorater indgår som et struktureret arbejde, hvor der er fokus på 3 områder Løbende økonomisk forbedring af den totale kontraktsum, hvor denne indgår i de årlige budgetter. Løbende udvikling af sponsorater så sponsorer opnår større og bredere profilering for netop deres forretning/virksomhed. Løbende udvikling af sponsorater så disse også kan indeholde elementer af forbedringer for gymnaster/foreningen i form af redskaber, dragter, ture etc. Opgaver Løbende indgå aftaler/kontrakter med gamle såvel som nye sponsorer Sikre sponsorater til juletræsfest Sikre gode forhold og synlighed ved lokalopvisning Sikre gode forhold og synlighed ved øvrige stævner herunder også eksterne stævner Klubdragt for instruktører og hjælpere Klubdragt til gymnaster betalt af sponsorer Sponsorløb med gymnastik som omdrejningspunkt Legater søge legater til div. redskaber, herunder også springgrav Sikre bedre koordineret indsats for synlighed af sponsorer ved udarbejdelse af meddelelser til gymnaster, forældre etc. Eks.v. ensartet skabelon fortrykt med sponsorlogoer anvendt ved meddelelser. Primære relationer til øvrige udvalg: Bestyrelse Kommunikationsudvalg Aktivitetsudvalg Materialeudvalg

18 Områdeudvalgets opgaver Områdeudvalgsmøder ( Område Billund og andre relevante møder i område regi). Områdeopvisning Områdehold Faneinstruktions kursus Børnedag Gymnastik skole Drenge / Pigelejr

19 Hvad vil vi forhåbentligt vinde? En fortsat god forening for alle interessenter (instruktører, hjælpere, medlemmer, udvalgsog bestyrelsesmedlemmer) Vi får mange flere hænder Det er meget nemmere at få frivillige til en lille konkret opgave fremfor en BESTYRELSESPOST Beslutninger bliver taget nedefra i klubben og klubben kører af sig selv

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Foreningsøkonomi - overskud til udvikling af håndboldklubben Med klubben i økonomisk balance er det sjovere at være frivillig i jeres klub Dansk Håndbold

Læs mere