Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det yder dog ikke tilstanden fuld retfærdighed. For selvom en person kan se ud, som om kroppen er fuldstændig afslappet og nærmest sover, så sker der utrolig meget i sindet. Mister jeg bevidstheden i hypnose? Alle sanser bliver mere end 20% skærpet under hypnose. Du mister ikke din opmærksomhed, når du er i hypnose, men din bevidsthed arbejder mere med dig end i vågen tilstand. Hypnose kan bedst beskrives som en tilstand, hvor du har adgang til de automatiske processer, som du har tillært dig selv gennem hele livet. Kan jeg høre hvad der foregår i hypnose? Når en person er i hypnose, er de ikke bevidstløse, men kan sagtens høre, hvad der foregår og reagere på det. Det, som er det interessante, er, når hypnose bliver brugt til at fange en persons (eller klients) opmærksomhed omkring en tidligere indlæring, som ønskes forandret. Er der forskellige hypnose metoder? Når hypnose bruges i forbindelse med at hjælpe mennesker, kaldes det hypnoanalyse og hypnoterapi. Når hypnose bruges til at lave sjov, kaldes det scenehypnose eller showhypnose. Hvor laves der showhypnose? Det er showhypnosen, som har gjort, at hypnose idag er bredt kendt og noget, som har bidraget til at folk senere er blevet gjort bekendt med de gavnlige virkninger, hypnose (hypnoanalyse/hypnoterapi) har på menneskets livssituation. Kan jeg hypnotiseres mod min vilje? Der er ikke nogen, der kan hypnotiseres mod deres vilje. Det er desværre en meget udbredt misforståelse, som kommer fra mange film, hvor produceren ønsker at dramatisere processen. Kan alle komme i dyb hypnose? Alle mennesker kan komme i dyb hypnose, men det er ikke alle, der tillader sig at blive hypnotiseret dybt. Det er derfor vigtigt, at man hvis man skal hypnotiseres vælger en person, som man føler, man kan have tillid til og som samtidig respekterer ens nuværende livssituation. Jacob Strachotta har hypnotiseret tusindvis af mennesker og har derfor både bred og dyb erfaring inden for området. Du kan kigge i videokataloget og se klip fra både behandlinger og showhypnose. Hvad er hypnose og hypnoterapi Behandling med hypnose går efter at arbejde direkte med en persons underbevidste og ubevidste sind og derigennem påvirke følelser, tanker og adfærd. Hypnose og det underbevidste sind I dag ved man, at mange af de ting, som et menneske føler, tænker og gør, er styret af både det bevidste og det ikke-bevidste (altså det underbevidste og de ubevidste processer). Så mange ting foregår i virkeligheden uden for vores bevidste tænkning.

2 Hverdagens passive hypnose At gå i hypnose er en dagligdags foreteelse, som mange oplever i hverdagen som en slags passiv hypnose det at falde i staver er for eksempel en passiv hypnose. Det at køre i bil på motorvejen og et øjeblik være bevidst væk, men stadig være i kontrol, er ligeledes passiv hypnose. Aktiv hypnotisk kommunikation Når man bliver hypnotiseret er tilstanden den samme, men nu er der en AKTIV underbevidst kommunikation mellem den, der bliver hypnotiseret, og den, der hypnotiserer. Dette gør, at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke. Og ingen kan hypnotiseres imod deres egen vilje. Hypnose og tillid En generel regel er, at alle, der har tillid til den, der skal hypnotisere og kan koncentrere sig om at tælle fra 1-10, har koncentration nok til at kunne hypnotiseres. Dog findes der undtagelser. Børn fra cirka 6 år afhængig af modenhed kan hypnotiseres. Normalt vil hypnoterapeuter ikke arbejde med psykotiske, udviklingshæmmede eller stærkt paranoide mennesker. To typer af hypnose behandlere En hypnotisør er en person, som kan etablere den nødvendige tillid, der tillader en person at lade sig hypnotisere. Hypnotisører anvender sig ofte af suggestion (forslag), som redskabet til at lave positive forandringer i en persons tanker, følelser og adfærd. De senere 10 år er der sket en stor udvikling på hypnoseområdet. Det har gjort, at man faktisk nu bruger hypnosetilstanden som den tilstand, man parkerer personen i, mens arbejdet med at forandre personen sker. Varig forandring med hypnoterapi Trancedybden har stor betydning for, hvor varig forandringen er. Der er ikke nogen bestemt målestok, man kan forholde sig til, da trancedybden afhænger meget af den tillid, der skabes mellem klient og den der hypnotiserer. Ligeledes har det også stor indflydelse, at al frygt omkring, hvad der skal ske og hvordan hypnose virker, er fjernet før sessionen. Trancedybde Ved den rigtige trancedybde skabes der varige forandringer og gamle negative følelser, svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst én gang for alle og personen vil opleve det som en blokering, der er forsvundet. Når hypnose bliver brugt og med den rette trancedybde virker terapien med en faktor, der er 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten. En hypnoterapeuter en hypnotisør, som udover at kunne hypnotisere og give suggestioner også kan arbejde terapeutisk under hypnose. En hypnoterapeut benytter sig af mange terapeutiske redskaber, som allerede er opfundet for at lave en følelsesmæssig ændring i klienten. På den måde kan en hypnoterapeut introducere hypnogestalt, indre barn-terapi, parts-terapi, partsmægling, sorgterapi, kognitiv psykologi, adfærdsregulerende terapier, forestillingsteknikker med videre.

3 Diagnose og hypnose En hypnotisør og hypnoterapeut diagnosticerer ikke men udfører et interview, der hjælper til at klarlægge, hvordan klienten oplever problemet og hvordan klienten gerne vil have det, når problemet ikke er til stede. Hvor lang tid varer en hypnose behandling? En behandling med hypnoterapi varer ved en professionel hypnoterapeut (en der arbejder med hypnose hver dag og lever af det) omkring 1-1 1/2 time. Hypnoterapi er langt mere effektiv mod problemets kerne årsagen end ved kun at benytte suggestiv hypnose mod symptomet i minutter, som man gjorde i gamle dage en metode, som enkelte hypnotisører stadig benytter. Hypnotisør og hypnoterapeut Jacob Strachotta har arbejdet med hypnose og hypnoanalyse/-terapi igennem 17 år. Mere om hypnose Information om hypnose og det at hypnotisere Du har fundet en hjemmeside, der kan forandre den måde du tænker på. Min baggrund for denne hjemmeside er et oprigtigt ønske om at mange mennesker får et virkeligt kendskab til hvad det er der sker, når en person er i hypnose og hvad tilstanden kan bruges til. Hvem kan hypnotiseres? En tanke er ikke bare én tanke Alle kan hypnotiseres. Men det er ikke alle der tillader sig at blive hypnotiseret af den person der skal hypnotisere dem. Og der er en stor forskel der. Det der betyder noget er en persons modtagelighed overfor forslag også kaldet suggestebility kvotient. Altså evnen til at følge et forslag. Evnen til at følge et forslag Nu skulle man jo mene, at det er rimeligt nemt at følge et forslag. Eks. Løft det glas vand. Men inde i et menneskes sind sker der en masse processer, når den ide kommer ind og skal bearbejdes af sindet. Der kommer en masse følge tanker såsom; Hvorfor skal jeg løfte det? Skal jeg løfte det nu? Hvor hurtigt skal jeg løfte? Løfter jeg det rigtigt? Gør jeg det godt nok? Der stikker sikkert noget under..en bagtanke Alle disse tanker kommer ind og kan forstyrre personens mulighed for at følge det enkle forslag som blev stillet. Jo mere afslappet en person er omkring hypnose processen, indholdet og situationen jo større vil evnen til at følge forslag være. Mental indstilling og hypnose Ved al hypnose er det vigtigt, at personen forstår det man siger og har den rigtige mentale indstilling før selve hypnose-processen sættes i gang. Hvis personen, der skal hypnotiseres ikke er med i det første og kan følge simple forslag, så er der ingen mulighed for at de vil følge noget der er sværere. Hypnose og indlæring Hypnose er tilstanden hvor forandring er mulig Jeg vil vove at påstå at al indlæring sker i hypnose. Denne hjemmeside kunne ligeså godt have heddet

4 Det der efter min mening gør en stor forskel det er at hypnoterapeuten sigter efter at have personen i den dybe hypnose FøR forslagene om forandring bliver stillet. Således vil den nye indlæring blive integreret i den permanente del af hukommelsen. Indre virkelighed skaber ydre virkelighed I jo dybere hypnose en person er desto bedre er de til at leve sig ind i de forslag som bliver stillet og gøre det til en del af deres indre virkelighed. Og den indre virkelighed skaber den ydre virkelighed. Så alt hvad vi tror eller er overbevist om skal være på en bestemt måde vil være sådan SOM UDGANGSPUNKT. Og det er det det hele i virkeligheden drejer sig om. Hvad er vores udgangspunkt for en given tanke, følelse eller handling? Udgangspunktet må være blevet etableret på et eller andet tidspunkt i vores liv. Nogle gange så ved vi at udgangspunktet etableres ved at vi har en såkaldt >aha< oplevelse. Efter denne oplevelse vil vi have et nyt erfaringsgrundlag som vil træde i kraft i lignende situationer. Det vil ske uden den bevidste indflydelse altså underbevidst som en grundlæggende holdning af at sådan er det. Hvordan kan grundlæggende holdninger skabes? Mange af vores udgangspunkter for hvad vi tror, tænker, føler omkring en bestemt ting bliver skabt i vores barndom. Vi har efter 15 måneder allerede lært 60 % af det som skal til for at vi kan reagere som mennesker. Så hvor kommer denne indlæring fra? Genetisk eller socialt disponeret? I starten år 0 har vi absolut ingen referencer vi ved ingenting andet end det som er fulgt med vores genetiske disposition, som gør at vores udgangspunkt er et eller andet sted. Jeg formulerer det med vilje lidt vagt her, fordi der er ingen der i virkeligheden ved hvor meget vores genetiske arvemasse påvirker vores evner som menneske. Jeg er af den overbevisning, at alle har en tærskel værdi rent genetisk som gør, at vi kan komme udover de ting vi ellers kunne være disponeret for. Kroppen har en tendens til at gå mod at være hel og hele. Skabelsen af underbevidste mønstre Så de indtryk barnet får i de første år er altså af meget stor betydning for de kommer til at lægge grunden for hvilket udgangspunkt barnet har senere for at lære. Barnet er så optaget af verden det første stykke tid at ALLE indtryk tages ind UKRITISK og lagres i hukommelsen, som referencer til den virkelighed som barnet befinder sig i. Det betyder at barnet lærer af fars og mors (hvis begge er til stede) måde at være på og deres gensidige kommunikation. Barnet lærer også af den måde de IKKE er på og af manglende kommunikation. Så alle de indtryk bliver taget ind gennem de 5 sanser med varierende intensitet. Den første oplevelse vil som regel være den som skaber udgangspunkt for hvordan resten af oplevelserne skal opfattes og kategoriseres. Inden længe vil alle de oplevelser være et mønster (figur/gestalt) på hvordan andre nye oplevelser i samme kategori skal opfattes og håndteres. Det er en MEGET kraftig indlæring der foregår på dette tidspunkt og som jeg lige har beskrevet, sker meget indlæring via akkumulering af oplevelser. Altså oplevelse på oplevelse der skaber det indtryk, at sådan skal det være. Der er også en anden måde at lære et udgangspunkt på, som er meget hurtigere.

5 Og det er hvis personen er i en situation som er ukendt og samtidig får et chok. På dette tidspunkt tager underbevidstheden al information ind UKRITISK om hvad det er for en situation, hvad der sker og lagrer det samtidig med den følelse personen har i dette øjeblik. Det vil typisk være en følelse af at være bange. Menneskelig opfattelse Sindet gør det som det har lært det skal gøre og reagerer på det. Hypnoterapi er en kunstform et kunst håndværk. Min far er kunstmaler og han lærte mig at se en ting fra flere forskellige sider. Der er ikke noget rigtigt og forkert i forhold til et menneskes opfattelse af dem selv. Deres indre afbildning af dem selv er som de er i forhold til dem selv, og det kan aldrig anfægtes. Det er som en indre kontrakt det enkelte menneske har i forhold til sig selv. Det hele drejer sig om hvilket perspektiv man vælger i forhold til den reference eller udgangspunkt som man på et tidspunkt har valgt. Det ene eksisterer ikke uden det andet og begge dele er flytbare. Men for at vores verden ikke bliver fuldstændig flydende i daglig dagen er en af delene nødt til at være fast forankret som en absolut noget, der kan give en tryghed i den verden som omgiver en. Ændring af automatiske mønstre Så det gælder for os som mennesker at få ændret på de automatiske mønstre, som ikke bringer os nogen glæde, kærlighed eller fred i hverdagen. Det er ikke altid en let opgave at gøre det selv da vi ofte vil kritisere resultatet før det når at komme ned til de processer, der skal ændres. Og gæt engang. De processer har ikke lyst til at forsvinde. De hjælper dig, forsvarer dig, passer på dig. Der er ALTID en hensigt bagved enhver af de processer som ligger i det underbevidste. Efter min mening er det ikke alle processer der skal opløses. Vi er nødt til at have automatiske processer som hjælper os i hverdagen til at tage tøj på uden at tænke, som gør at vi cykler uden at tænke, kører bil uden at tænke, kan SMS uden at skulle finde tasterne hver gang. Underbevidste mønstre kan have eget liv Det der er vigtigt er, at de underbevidste processer ikke får et liv af sig selv. Du bør ikke med dit bevidste sind give op overfor en bestemt underbevidst proces og sige at det kan jeg alligevel aldrig ændre på, sådan er jeg, jeg er født med det, min far stammede også.at gøre det er det samme som at give op overfor processen og så sker der ingen ÆNDRING. Man skal være modtagelig overfor ændring før det kan lade sig gøre. Så ens sind skal være klar til at kunne forestille sig, at man faktisk kan forandre sig før at det overhovedet er muligt at arbejde med. Du skal have en ide om, at den forandring kan lade sig gøre for netop dig og at det er TILLADT at få den forandring. Uddannelsen til hypnotisør og hypnoterapeut Hvordan bliver man hypnotisør? Hvis du virkelig er interesseret i at lære at hypnotisere, så har jeg gode nyheder til dig. Det at bringe en person i hypnose er et håndelag hvilket betyder at det skal indøves ved gentagen øvelse af teknikker, sprog og rytme. Så du kan ikke lære det kun fra en hjemmeside. Det kommer til at kræve hårdt arbejde fra din side af. Så hvorfor sidder du så med denne hjemmeside? Jo, fordi du er nød til at have en ide om hvad det er for en retning du skal øve dig i. Du er nød til at kende noget til områ-

6 det, så du ved hvad der er vigtigt og hvad der kommer af sig selv med øvelse. Jeg vil samtidig også fortælle dig, at det er sjovt at arbejde med hypnose. Du vil komme til at få en uddannelse, som varer resten af livet og bliver fornyet hvergang du bruger den. Hvor mange kurser skal jeg tage? Jeg har mødt mange mennesker, som tager det ene kursus efter det andet, fordi de på uddannelsesstedet bliver hypnotiseret til at tro, at de skal have mere for at være kompetente nok. Og hvem har ikke lyst til at være kompetent til det de laver? Og især, når det drejer sig om at arbejde med mennesker. Så mange tager en masse uddannelse UDEN at lære at anvende det de allerede har lært i praksis. Det hele bliver en mental øvelse, som ikke giver det håndelag, som er påkrævet for at virke overbevisende og dermed vinde klientens tillid. Hvis vi ikke selv udtrykker selvtillid i det vi laver, så kan andre tolke det som om du har mistillid til de værktøjer du rent faktisk har lært og dermed kan du ikke sætte din viden i en troværdig anvendelse, fordi personen underbevidst registrerer din usikkerhed og dermed har sin kritiske sans aktiveret overfor hvad du siger. Min første hypnose uddannelse Jeg glædede mig meget til min første hypnose uddannelse. Jeg havde læst meget om emnet inden og var meget nysgerrig på at komme til at tale med nogle mennesker som rent faktisk havde hypnotiseret andre og lære denne hemmelige lære så jeg kunne hypnotisere andre og hjælpe dem med forløsning af negativ indlæring og genindlæring af nye konstruktive tankeformer. Jeg havde booket mig ind på et 10 dages kursus og der skulle komme en instruktør fra USA. Det var et grundkursus, fandt jeg senere ud af, eftersom der var en overbygning man kunne tage næste år. Jeg indfandt mig på kurset og oplevede en broget skare af mennesker, inklusiv mig selv, som på det tidspunkt arbejdede i det danske flyvevåben. Jeg oplevede, at lære en del tekniker og undervisningen var meget i den Milton Ericksonianske ånd. Det betyder, at den måde at inducere hypnose, som der blev undervist i var meget tolerant, ikke direkte og indfølende. Det der slog mig, var at mange talte 3-4 dage inde i kurset om at de skulle på masteren næste år. Der blev også fra instruktørernes side lagt op til at der ville være nogle fantastiske redskaber og spændende metoder. Det gjorde, at mange ikke havde deres opmærksomhed i nuet på det de lavede på kurset og kun tænkte på fremtiden. Indlæring er ikke i fremtiden. Muligheden for forandring Er ikke i fremtiden. Den ER i nuet. Så vores sind skal være indstillet på at lære der hvor vi er ellers er det lige meget. Så siver informationen simpelthen ikke ind dybt nok til at slå rod i det underbevidste sind, hvor det bliver en automatisk og naturlig måde for os at reagere og arbejde på. Arbejdet som hypnotisør Jeg besluttede mig for at jeg ville have noget for de penge jeg på det tidspunkt havde givet ud ,- var mange penge for mig og jeg tog den mentale indstilling, at jeg ville arbejde og knokle for at få de teknikker jeg var blevet undervist i, til at virke 100 % med dem som kom forbi mig, før jeg ville tage noget nyt kursus. Det forpligtede og nogen gange havde jeg mennesker til hypnoterapi i 4 timer, hvor de blev hypnotiseret flere gange i stedet for blot den ene gang, som ofte er forventet. Jeg havde det sådan, at nu, havde jeg endelig fanget en som ville have løst sit problem og så ville jeg gøre ALT jeg kunne for at få det gjort.

7 Og min vedholdenhed og tålmodighed gjorde at jeg begyndte at kunne skelne værktøjerne fra hinanden. Jeg begyndte at føle tillid i det arbejde jeg lavede og kunne begynde at overskue klientens nonverbale signaler og reagere på dem meget hurtigere. Jeg fandt ud af, at teknikkerne er det mindre væsentlige, at det faktisk er nogle få grundlæggende teknikker der går igen. Det vigtigste af alt er at få bragt personen derhen hvor forandring er muligt og hvor den sker og bagefter at personen kan teste, at de er forandret og at forandringen er permanent. Det er det vigtigste. Alle kan få en permanent forandring og hvis de ikke får det med det samme så skal man blive ved med at arbejde videre så er du ikke færdig så ligger der noget mere som er vævet ind i det tæppe, som udgør det underbevidste sinds netværk af mønstre (informations netværket som består af de synaptiske membraner, især i hypothalamus-hippocampus-amygdale områder). Jeg fik aldrig taget det udvidede kursus. Og fandt senere ud af at det var NLP mere end det var hypnoterapi. Så jeg satte min skuffelse i et nyt perspektiv og tænkte, hvis det var NLP så glæder jeg mig til at lære hypnoterapi. Jeg arbejder ikke så meget med NLP teknikker i dag, da mit eget indtryk er at de ofte maskerer årsagen og arbejder i de øvre lag af det underbevidste. Dette er selvfølgelig meget afhængigt af hvordan den person der laver arbejdet gør det. Mit arbejde ledte mig i nogle helt andre retninger, hvor jeg mødte nogle fantastiske mennesker og pga. min ihærdige indsats i starten med at lære det grundlæggende havde jeg senere en meget bedre forståelse for hvordan det avancerede fungerede. Jeg tror på, at vi kommer det igennem som vi skal på det tidspunkt, hvor vi er klar til det og det er fantastisk at der er så mange måder at nå til det samme mål. Hypnose, hypnoterapi og avanceret hypnoterapi Og jeg skal allerede afsløre noget for dig her. Det avancerede hypnoterapi er bygget op af det grundlæggende hypnoterapi. Så når du først kan udføre det grundlæggende hypnoterapi med excellence så vil du have let ved at hjælpe folk med kroniske lidelser, som ingen andre har kunnet hjælpe dem med. Den avancerede hypnoterapi er alle grundstenene fra den grundlæggende hypnoterapi bare lavet hurtigere, dybere, mere indfølende, bedre timing, i større mængder og med højere modtagelighed. Det lærer du kun, ved at anvende redskaberne igen og igen og få indføling med, hvordan det virker. Nøjagtigt som med et musikinstrument. Du kan ikke improvisere en blues henover klaveret eller saxofonen før du har lært de grundlæggende trin/ greb, så de ligger som et mønster i det underbevidste, så du kan koncentrere dig om hvordan du vil improvisere. Gør du dit arbejde med den yderste opmærksomhed, omhu, indlevelse, empati, koncentration, målrettethed, systematik og anerkendelse, så vil du klare dig rigtigt godt og blive super dygtig. Hypnosens dybde er vigtig Før man begynder at lave nogen som helst form for terapeutisk forandring er man nødt til at vide hvordan man forøger en persons modtagelighed overfor hypnose, samtidig med at man ved hvordan man skal teste trancedybden, mens man hypnotiserer. En mulig årsag til at alle ikke sigter efter dyb trance er ofte frygt. Mange mennesker selv mennesker der er uddannet til at håndtere folk med følelsesmæssige udbrud er i en sådan situation bange for hvad der sker eller kan ske.

8 Dette skyldes ofte, efter min mening, manglende uddannelse på hvad det i virkeligheden er som sker når en person er i hypnose (og ikke vilje), gamle vandrehistorier og hvad der kan lade sig gøre eller undervisere som skaber frygt i andre pga. egen usikkerhed om hvad der sker. Alle mennesker har en sikkerheds mekanisme, som gør at de ikke vil gøre noget imod deres egen etik og moral og dybeste værdier og grundholdninger. Denne berøringsangst er heldigvis ved at ændre sig i dag. Der findes i dag mange dygtige instruktører som giver en åben og afslappet indføring i det at lære at hypnotisere. Hypnose teori vs. hypnose praktik Hvis du f. eks skulle have lavet en ny VVS installation på dit badeværelse - ville du så vælge en VVS mand som kan forklare dig alt om VVS, men ikke virker overbevisende i sin praktiske udførsel? Eller en VVS mand som ikke lige kan forklare dig alle små teoretiske detaljer om VVS, men via sit kropssprog og håndelag signalerer, at han har kendskab til det han arbejder med. Hvem har du mest tillid til? Er NLP og hypnoterapi det samme? Jeg vil gerne nævne en ting omkring NLP. Hypnose er IKKE NLP og omvendt. NLP har nogle teknikker der kan virke trance inducerende, men det er ikke det samme som at der sigtes efter den hypnotiske tilstand med test af trance dybde for amnesi og efterfølgende direkte terapeutisk arbejde. NLP har kopieret eller modeleret som det så pænt hedder i NLP sprog mennesker som var/er dygtige til at arbejde med mennesker. Jeg mener at NLP er ved at bide sig selv i halen ved at der bliver kørt alt for meget forretning på det og for lidt menneske. Fokus på det forretningsorienterede gør, at det bliver for overfladisk og alt for meget en mental øvelse uden en egentlig kobling til de virkelige følelsesmæssige ting som behøver forandring. Jeg har et sammenligningsgrundlag eftersom jeg selv har taget uddannelse indenfor NLP og jeg må sige, at selvfølgelig kan NLP hjælpe med at give en målsætning og ændre perspektiv på enkelte lette oplevelser, men hvis man ønsker de virkelig dybe forandringer som ændrer ens grundlæggende følelser, antagelser, værdier, holdninger og overbevisninger, så er det bare ikke nok at gøre det som en mental øvelse. Jeg synes NLP er et godt værktøj til kommunikation, jeg bryder mig bare ikke om den måde det markedsføres på. Det er efter min mening ikke i overensstemmelse med de grundlæggende værdier i NLP eller måske er det? Forandring gennem hypnose og hypnoterapi Du har ansvar for din egen udvikling For mig at se så er det meningen at mennesker skal gøres hele. Ikke hele på min måde, men på deres egen måde. Der er mange mennesker/firmaer/organisationer der har aktier i ikke at fylde en persons følelse af tomhed op. Tomhed giver et hul der skal fyldes hvis tomheden er væk, så har vi mulighed for at leve vores liv uden at opleve følelsesmæssig afpresning fra omgivelserne. Men kan sige fra uden at føle at vi mister noget. Så vær opmærksom på at du er ansvarlig for din egen udvikling. Du kan ikke overlade dine beslutninger til en anden person, instruktør, coach, guru eller hvad det måtte være.

9 Du skal træffe dine egne valg og mærke resultatet af dem og dermed kommer du til at mærke dig selv. Hvad har brug for forandring? Det som man allernødigst vil ændre ved sig selv eller har mindst lyst til at komme i nærheden af er ofte det der har mest brug for forandring. Og ofte vil det være sådan, at har man først ændret en ting vil flere ting automatisk følge med netop fordi vi ændrer på en grundlæggende proces, som jo har haft et liv af sig selv og derfor har skabt en masse tanker, som har dannet nye problemer. Eftersom man ofte har overgivet sin kontrol til systemet/mønstret (det fungerer jo automatisk), så vil det i en uendelighed forsøge at gøre opmærksom på sig selv og skabe indre tanker, følelser og uhensigtsmæssig adfærd. Det bevidste sind og rationalisering Det bevidste sind har en evne til at rationalisere handlinger. Det betyder, at det bevidste sind vil forsøge at sandsynliggøre både overfor en selv og andre hvorfor man gør som man gør. Og forestil dig, at der er et system som er løbet løbsk og får lov til at sende alle mulige tanker, følelser og måske ufrivillige reaktioner på hvad der bliver oplevet i hverdagen. Dit bevidste sind (som ikke kan relatere til den underliggende proces fordi den ligger i et andet bevidstheds lag og samtidig måske har givet op dermed glemt eller fortrængt) vil forsøge at sætte disse tanker, følelser og handlinger i relation til den indre/ ydre virkelighed. Herefter vil det bevidste sind naturligt via logikken sandsynliggøre hvorfor du gør det og dermed påføre yderligere frustration over hverdagen, vrede på dig selv, på andre mennesker, skyldfølelse m.m. Hypnose, Jalousi og underbevidste mønstre Mine egne erfaringer med at behandle jalousi afslører meget ofte, at der ligger et underbevidst mønster som arbejder med at overbevise, suggerer (foreslå), hypnotisere personen til at tro at han eller hun er uønsket, skal afvises eller vil blive afvist af andre mennesker og kærester. Underbevidstheden kommer før bevidstheden Det underbevidste mønster som alle indkomne sanser sender deres informationer forbi FøR vi bliver bevidst opmærksom på situationen har allerede sorteret oplevelsen og set om den kan tolkes som en situation, hvor man bliver afvist eller KAN blive afvist. Så meget ofte behøver situationen ikke direkte at signalere ting der minder om afvisning. Det er derfor ens reaktion eller tankemønster kan virke uforståeligt for andre uden omkring en, fordi de ikke har den samme sortering af informationen. Underbevidstheden er en kørerlærer (simplificeret) Det svarer lidt til det, at have en kørerlærer ved siden af sig. Så længe du holder dig inden for de love, rammer og regler som er, så vil kørerlæreren bare side helt stille. Faktisk var min kørerlærer på den måde. Han sad helt stille, så jeg engang imellem troede at han var faldet i søvn. Jeg ved nu, at han gled ind i sin egen hypnose, fordi han havde kørt med elever så mange gange, at han ikke længere bevidst behøvede at koncentrere sig om hvad han skulle gøre. Han vidste det hele underbevidst. Alt var indlært som skulle til for at han uden at tænke (bevidst) kunne reagere. Så da jeg kom hen til et T-kryds og bremsede hårdt op sagde han >til højre< nærmest

10 som han vågnede op. Men det var i virkeligheden hans underbevidste sind som vækkede ham, fordi jeg bremsede hårdt op og DET er en unormal situation i forhold til det som er indlært i hans underbevidste sind. Så betragt det lidt ligesom at du har en indre kørerlærer, som viser dig hvordan livet skal styres før du når at tænke, har den allerede set og hørt hvad der sker rundt om dig, så kan den lige pludselig.bremse hvis den observerer en farlig vej forude. Kørerlæreren tænker kun på de ting som har med den aktuelle situation at gøre og relaterer al sin viden og erfaring til det som sker i dette øjeblik. Så kørerlæreren tænker ikke farlig vej medmindre der er en farlig vej eller der er en farlig vej forude. Farlig vej kunne være vejen ind i et parforhold. Lad os sige, at i begyndelsen, virker alt godt og rart du føler dig godt tilpas mens du lærer personen at kende. Forestil dig at jo mere i begynder at danne par jo mere seriøst det bliver jo mere følelsesmæssigt involveret du bliver med personen desto mere begynder nogle dvælende mønstre at blive aktive. Du er måske en gang tidligere blevet såret af en kæreste eller du har oplevet at en af dine forældre eller begge har forladt dig eller afvist dig i nogle bestemte situationer som på det tidspunkt dannede mønsteret i dit underbevidste sind. Hvornår er underbevidstheden aktiv? Se et underbevidst mønster er ikke kun aktivt, hvis du møder den samme person igen. Der er ligesom flere grader af aktivitet. Det er det, der nogle gange gør det så svært at lave sammenlignende undersøgelser mellem mennesker da de udløsende faktorer, udløsere for de enkelte årsager til symptomer er forskellige selvom lidelsen er den samme. Se det bringer mig tilbage til kørerlæren. Tænk nu hvis han sad der og på et tidspunkt havde haft den oplevelse at du kørte med 130 ud over farlige vejbump og hullet vej uden at tænke over det område du bevægede dig i. Kunne det så ikke være at han ville sætte foden på bremsen for dig og måske også sige noget til dig for at gøre dig opmærksom på at du skal passe på det sted du er nu. Selvom du HAR lært af din erfaring så er kørerlæren IKKE OVERBEVIST om at du har lært det og forsøger at passe på dit liv for dig. Så mønsteret kan være lidt aktivt, noget aktivt eller meget aktivt afhængig af hvor personen befinder sig og hvad der tænkes i det øjeblik. Det er også dette der i høj grad afgør om der kommer et fysisk symptom på de negative tanker som personen tænker og hastigheden hvormed det går ind og stresser personen er også forskellig i forhold til hvilke andre systemer og mønstre der arbejder i personen. Nogle indre mønstre går måske ind og underbygger, væver sig ind i det andet mønster og dermed forstærker effekten samtidig med at den bevidste årsagsafdækning gøres besværlig. På samme måde med at du kommer ind i et forhold og lige pludselig bliver bremset af dine egne gamle oplevelser som er blevet til mønstre der har fået deres egen identitet og dermed carte blanche til at reagere uden dit bevidste tilsagn. Det er et sikkerhedssystem. Er dyb smerte godt for udvikling? Så jeg tror IKKE på den der hedder, at dyb smerte er godt at have i livet, fordi så ved man hvad man skal passe på fremover. GLEM DET. Det er godt at have erfaringen for at kunne genkende det man er i og have mulighed

11 for at træffe en beslutning om hvad man skal. Men det er ikke sundt at have en NEGATIV følelsesmæssig værdi koblet til sit mønster. Det er netop det som giver mønsteret liv der gør, at det har en ret til at optage en del af din opmærksomhed og hele tiden scanne dine omgivelser for om der kan komme noget som passer til dette underbevidste mønster og så skal bremsen sættes i, eller panik skal udløses, eller knopper skal komme på kroppen, rødmen, tårer, udslæt, kløe, svie, tics eller blokering af ellers naturligt fungerende organer. Underbevidstheden har mange muligheder for at påvirke din krop uden dit bevidste tilsagn og selv om du skulle vide nøjagtigt hvad der gør det og du forsøger med din vilje at modarbejde det, så vil dit underbevidste sind vinde. Forestillingsevnen er langt kraftigere end viljestyrken. Så er der kamp mellem disse to så vil forestillingsevnen vinde. Det ved mange sportsfolk i dag. Dem der laver mental træning og visualisering benytter sig i høj grad af hypnose og hypnotiske teknikker til at få ændret negative selvbilleder i atleten til positive og mål orienterede indre forestillinger, som er så tydelige at de kun kan blive virkelighed. Negative indtryk Husk det er den indre virkelighed der skaber den ydre virkeligelighed. Så ved jeg godt at du vil sige til mig - ja ja Jacob. men hvad med de gange hvor der er nogen der påvirker mig negativt med deres dårlige tanker og ideer. Der skaber den ydre virkelighed vel den indre, fordi jeg modtager så mange dårlige indtryk fra omverdenen. De har gjort, at jeg er som jeg er. NEJ, NEJ og NEJ Du vælger at modtage de negative indtryk, fordi du inden i dig har et mønster (en underbevidst process) som slipper det ind! Det kan være at du som lille har fået at vide at det er din skyld hvis du gjorde noget som var forkert. >Niels! hvad laver du!!! det er helt forkert!!..nu skal far vise dig det., Ovenstående er en meget kraftig suggestion (forslag) og givet tilpas mange gange fra en autoritet vil gøre den til et mønster i underbevidstheden og så er den lagt ind som en del af den indre virkelighed. Så dengang skabte den ydre virkelighed, din indre virkelighed fordi du på det tidspunkt ikke havde nogen reference eller udgangspunkt. Du tog dét ind, som virkede mest rigtigt på dét tidspunkt og gjorde det til en del af dig. Vores identitet er opbygget på denne måde. Alt det vi står for, anerkender og repræsenterer, er sammensat af oplevelser. Hypnose tilstand og vågen tilstand Mønstre, som ligger i det underbevidste, står ikke lige til at ændre i vågen tilstand da de på det tidspunkt er aktive. Det svarer lidt til at begynde at skifte karburator på en motor mens den kører. Det vil motoren ikke synes om og vil derfor give nogle lyde fra sig, som gør opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt for motorens funktion. Opmærksomhed og nærvær i det indre sind Det fungerer lidt på samme måde med det underbevidste sind. Vi er nødt til at forlade den vågne tilstand, hvor vores bevidste sind er koblet på omgivelserne og det ydre miljø for at kunne koncentrere vores opmærksomhed og nærvær om vores indre miljø. Så længe vi er opmærksomme i dagsbevidstheden holder vi motoren aktiv med benzin, luft alle mulige input kommer ind der skal behandles.

12 Begrænset sansetilgang i hypnose tilstanden Hvis vi kan få det bevidste sind til at blive passivt, samtidig med at vi giver sanserne en ting at fokusere på så informationsmængden der kommer ind i personen drastisk reduceres. Ja, så er vi godt på vej mod den hypnotiske tilstand, hvor blikket er mere indadvendt end udadvendt. Og når det nu er den indre virkelighed der skaber den ydre virkelighed så lad os starte med at rydde op i den og få eventuelle uhensigtsmæssige overbevisninger, ideer, tanker, forestillinger, holdninger, principper, værdier ændret til det som personen ønsker lige nu og her. Hvor starter personlig udvikling? Det er i virkeligheden en perfekt målestok for hvor du skal starte med din egen selvudvikling. Når du kan mærke, at du bliver irriteret, vred, ked af det, frustreret, jaloux, forarget, bange så ved du at du har ramt et mønster i dig selv og det er så her du skal tage en beslutning om du vil ændre det. Hvordan ved jeg om jeg er klar til personlig udvikling? Der er nogle mentale indstillinger og holdninger som SKAL være på plads for at forandring er mulig. 1. Man skal have taget ansvar, for at det er en selv der skal forandres. 2. Have lyst til det. 3. Skal kunne se et formål med forandringen. Er de holdninger til stedet så er du klar til at arbejde med det du gerne vil have ændret. Kan alle hjælpes med hypnose? Se, jeg tror på, at alle kan ændre sig ved at uddanne sig og lære nye perspektiver som så gør at der sker en forandring i mennesket. Men der er MANGE som læser alle selvhjælpsbøger intellektuelt og ikke får skabt en følelsesmæssig værdi af det de læser og derfor skabes der ikke forandring. Hvis udgangspunktet, mens man læser hele tiden er det vil ikke virke for mig., Jeg kan ikke forandres, jeg har nok for meget i min rygsæk, det er nok brændt fast i mig, så det er umuligt at ændre nu, Skaden er jo sket, så hvordan skal det kunne ændres eller det er min dårlige barndom. ALLE ovenstående udsagn er negativ selvkritik som er noget af det mest dræbende for selvudvikling (og samtidig forstærker det mønster man gerne vil forandre). Sådan havde du det ikke da du var 1 år gammel. Der gik du ikke til dig selv og sagde. Ih altså, hvor er jeg bare klodset. Jeg var også dårlig til at kravle, så jeg kommer nok aldrig til at gå. Nææh du var OPSLUGT af nuet. Din OPMÆRKSOMHED og dit nærvær var 100 % der hvor du var og det gjorde at din indlæring på det tidspunkt var ekstrem høj og koncentreret uden tanke på fejltagelser. Tag styring over dit underbevidste sind Du skal give dig selv lov til at tage styringen over dit underbevidste sind tilbage. Dit underbevidste sind er dit arbejdsredskab og ikke omvendt. Du bestemmer, hvordan dit liv skal være. Men før du kan overtage kontrollen er du nødt til at erkende og acceptere at du er den der kan forandre dig og ingen andre. Du kan få en uddannelse til hypnotisør og hypnoterapeut, hvor du lærer at arbejde med en persons tanker, handlinger og adfærd. Du kan tilmelde dig næste hold online.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER:

http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher KØB DEN FULDE VERSION HER: Dette er en light-version af e-bogen Boost dit selvværd og din selvtillid. Indholdsfortegnelse og indhold er STÆRKT forkortet. KØB DEN FULDE VERSION HER: http://www.selvtillid.mind-set.dk/koeb-denher Dette

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Indhold. Denne bog er tilegnet dig

Indhold. Denne bog er tilegnet dig Denne bog er tilegnet dig Indhold Din guide til positivt selvværd Cammilla Rysgaard 1. udgave, 1. oplag 2010, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-588-5 Projektledelse: Thomas Bo Thomsen Omslag,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere