Senior Erhverv Kurser Kursuskatalog. Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senior Erhverv Kurser 2016. Kursuskatalog. Side 1 af 16"

Transkript

1 Kursuskatalog Side 1 af 16

2 Kursuskatalog 2016 med kurser 3 Deltagelse i kurser 3 Kursernes varighed 4 Introduktionskursus for nye medlemmer 5 Virksomhedsservice 6 Virksomhedsservice Struktur, 1-dagskursus 7 Medlemsservice 8 Medlemsservice 1-dagskursus 9 Netværksledelse 10 Tovholder, 1-dagskursus 11 Pressekontakt, 1-dagskursus 12 Administrationsseminar 13 SE portalen lokale netværkssider i Joomla 14 : administration af medlems- og CV database 15 Tilmelding 16 Kursusansvarlige 16 Side 2 af 16

3 med kurser et med kurser i er: At give - Medlemmerne generel viden om Medlemmerne viden om netværkernes drift At motivere - Medlemmerne i til aktiv deltagelse i aktivitetsgrupper Medlemmerne til at afprøve nye ideer i At sikre - Medlemmerne mulighed for vidensdeling på tværs af lokale netværk Kontinuitet og fortsat udvikling af Deltagelse i kurser Alle A medlemmer kan deltage i kurser Deltagelse i kurser skal være godkendt i det lokale netværk Tilmelding sker fra den lokale netværkskontor til landskoordinatoren på Efter tilmeldingsfristens udløb sender landskoordinatoren information om kurserne og bekræftelse på deltagelse direkte til deltagernes private mail og kopi til det lokale netværkskontor Side 3 af 16

4 Kursernes varighed I 2016 afholdes flg. generelle kurser i 1-dags kurser afholdes på anmodning fra min. 2 lokalnetværk med min. 15 deltagere (se side 16) Introkurser for nye medlemmer Kursets varighed: 1 dag, i regionen eller i lokalt netværk Virksomhedsservice Struktur Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen Medlemsservice 1-dags Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen Tovholder Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen Virksomhedsservice, internat Kursets varighed: 2 dage som internat på Svendborg Vandrerhjem Medlemsservice, internat Kursets varighed: 2 dage som internat på Svendborg Vandrerhjem Netværksledelse, internat Kursets varighed: 2 dage som internat på Svendborg Vandrerhjem Pressekontakt Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen Administrationsseminar Seminarets varighed: 1 dag centralt i regionen Lokale sider med s Joomla-version (SE portalen) Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen : administration af medlems- og CV database Kursets varighed: 1 dag centralt i regionen Side 4 af 16

5 Kursernes formål, mål og indhold Introduktionskursus for nye medlemmer Kurset informerer om s virke, arbejdsform og muligheder. Efter deltagelse i kurset har deltageren forståelse for, at er et netværk, hvor jobsøgende seniorer hjælper hinanden, med det mål at få fornyet fodfæste på arbejdsmarkedet. generelt o Struktur og organisering landsplan, regionalt, lokalt Medlemmernes muligheder i lokale aktivitetsgrupper og andre netværksaktiviteter Aktivitetsgrupperne og deres arbejdsform Medlemmernes muligheder i netværket på tværs af lokalnetværkerne Evt. aktuelt tema Alle A-medlemmer af, primært nyindmeldte Side 5 af 16

6 Virksomhedsservice, 2 dages kursus Kurset skal give: Viden om, hvordan man opnår kontakt til virksomheder, og afdækker mulige jobåbninger. Viden om at søge virksomhedsoplysninger i databaser. Viden om vigtigheden af CV-databasen (CV og miniprofiler) i. Træning i at kontakte virksomheder med henblik på at skaffe goodwill for og tilbyde kvalificeret arbejdskraft. Efter deltagelse i kurset har deltageren erhvervet sig viden om virksomhedsdatabaser og CVdatabasen i, og har aktivt trænet i at opnå kontakt til virksomheder. Kontakt til lokalområdets virksomheder (Virksomhedsbesøg canvas phoning mv.) Medlemsdatabase CV databasen for medlemmer og virksomheder NN Markedsdata - virksomhedsdatabasen Internt samarbejde i netværket Evt. aktuelt tema Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer ikke tidligere har deltaget på internatkursus i virksomhedsservice er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 6 af 16

7 Virksomhedsservice Struktur, 1-dagskursus Kurset skal give information og viden om: Virksomhedsgruppens opbygning Virksomhedsgruppens arbejde Virksomhedsgruppens samarbejde med øvrige grupper lokalt Gruppens arbejde set i sammenhæng med SE Danmark og SE regionalt Efter deltagelse i kurset har deltagerne erhvervet viden om, hvordan god virksomhedsgruppe arbejde sikrer, at medlemmerne er aktive i gruppen og at målene for virksomhedsservice nås. Styring af processer og opgaver i virksomhedsgruppen Planlægning af virksomhedsbesøg i distrikter / områder, herunder anvendelse af NN Markedsdata Planlægning af virksomhedskontakt, herunder opringninger før/efter besøgene Anvendelse af CV databasen og vigtigheden af opdateringer heraf Registrering og dokumentation af gruppens aktiviteter og besøgene Data bearbejdelse, herunder vedligeholdelse Kursets indhold anvendt lokalt Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer som er aktive i virksomhedsgruppen eller udfører opgaver som tovholder er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 7 af 16

8 Medlemsservice, 2 dages kursus Kurset skal give information og træning i: Rekruttering og modtagelse af nye medlemmer Aktiv deltagelse i aktivitetsgrupper Det lokale netværks interne struktur og drift og er primært henvendt til medlemmer, der arbejder med medlemsrekruttering, PR/markedsføring og generel medlemsservice. Efter deltagelse i kurset har deltageren fået en dybere forståelse for, at det er medlemstilgang, og medlemmernes aktive deltagelse der skaber netværkets resultater. Der er samtidigt opnået en forståelse for, hvor vigtig modtagelsen af nye medlemmer er, og hvor vigtigt det er at støtte de nye medlemmer, til at tage aktivt del i netværkets aktiviteter for at skaffe job til flest mulige seniorer. Kurset giver information om og træning i Rekruttering af nye medlemmer til o Muligheder og konkrete handlinger Nye medlemmer i o Modtagelse af nye medlemmer Vedligeholdelse af kontakt til medlemmerne o Hvordan vi sikrer medlemsaktivitet og aktiv deltagelse i aktivitetsgrupper Arbejdskultur og spilleregler i netværket o Sætte mål, forankre viden og sikre dokumentation o Netværkets interne struktur og drift Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer ikke tidligere har deltaget på internatkursus i medlemsservice er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 8 af 16

9 Medlemsservice 1-dags Kursets skal give lokale medlemsgrupper basisviden om og værktøjer til: Modtagelse nye medlemmer Sikre at medlemmer forstår nytten og brugen af miniprofiler, CV database og CV kataloget og derfor oprettes rigtigt med miniprofiler og i CV databasen Sikre at medlemmer såvel nye som gamle er aktive i netværket, og deltager i netværkets mange opgaver og aktiviteter Efter kurset har deltagerne viden om god medlemsservice, så de kan indgå aktivt i medlemsgruppen. Modtagelse af nye medlemmer Indføring af nye medlemmer i netværket CV og miniprofiler; oprettelse og brug Aktiviteter og deltagelse i gruppen Praktisk gennemførelse af medlemsservice, struktur og dokumentation. Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer udfører medlemsservice relaterede opgaver er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 9 af 16

10 Netværksledelse, 2 dages kursus Kursets formål er at: Give bestyrelsesmedlemmer og tovholdere et værktøj til at udvikle Give fuld forståelse for styringen af en netværksforening Efter kurset har deltagerne forudsætninger for, at varetage bestyrelsesarbejdet og tovholder arbejdet med de krav der stilles til bestyrelsen og tovholdere internt og eksternt. Deltagerne kan endvidere styre aktivitetsgruppernes daglige funktion på en god og kontinuerlig måde. Kurset giver information om og træning i Bestyrelsesarbejdet; ansvar og forpligtelser relateret til krav fra styrelsen Bestyrelsesarbejdet i dagligdagen regelsæt mv. Netværkets aktivitetsgrupper stabilitet og udvikling Organisationsudvikling og forandringsledelse i det lokale netværk Kontor og administration netværkets ansigt udadtil PR/Markedsføring synlighed som et fælles anliggende for Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer ikke tidligere har deltaget på internatkursus i netværksledelse er tilmeldt gennem det lokale netværk Kurset henvender sig især til bestyrelsesmedlemmer og tovholdere for det lokale netværks arbejdsgrupper. Det er endvidere en fordel, at man har deltaget i ét af kurserne: Virksomhedsservice eller Medlemsservice Side 10 af 16

11 Tovholder, 1-dagskursus Kursets formål er at: Give tovholdere forståelse for styring af aktivitetsgrupperne i det lokale netværk Give viden og forståelse om styring gennem processer og opgaver som behøves, for at aktivitetsgrupperne fungerer i det daglige, også i samarbejde mellem aktivitetsgrupperne Efter kurset har deltagerne forudsætninger for at kunne varetage tovholder arbejdet, med de krav der stilles til tovholdere internt og eksternt og at kunne styre aktivitetsgruppernes daglige funktion på en god og kontinuerlig måde. Grundlaget for et netværk Definition af tovholderrollen Redskaber for tovholderen Gennemførelse og sikring af løsninger Samarbejde og information Overdragelse er Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer udfører opgaver som tovholder / vicetovholder / kommende tovholder ol. i aktivitetsgrupperne er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 11 af 16

12 Pressekontakt, 1-dagskursus Kursets formål er at: Gøre pressekontakt til et aktivt synlighedsredskab for de enkelte SE netværk Give forståelse for processer og opgaver som behøves for god pressekontakt At give deltagerne enkle, klare og anvendelige værktøjer til at lave en pressemeddelelse At give deltagerne værktøjer, og viden om, hvorledes pressemeddelelsen bruges optimalt At inspirere og motivere deltagerne til at se og udnytte pressekontaktens muligheder til fordel for SE lokalnetværket Pressekontakt som en del af SE gennemstrømningsmodellen opnå netværksmål ved brug af pressen Pressemeddelelsen tilrettelæggelse og produktion af en pressemeddelelse (opbygning, indhold, målgruppe) De tre pressevinkler på en aktivitet benyttelse af en lokal aktivitet til pressedækning Brug af LinkedIn, Facebook, Twitter, Pressport m.v. som supplement til netværkets lokale sider på SE portalen som platform Pressestrategi Presseetik og uskrevne / skrevne regler pligter og rettigheder ved pressekontakt er Alle A-medlemmer, som bør have deltaget i Introkursus for nye medlemmer med dansk kundskab, anvendelse af Word og mail deltagere medbringer egen / netværks pc + usb-stick + skabelon/beskrivelse af en aktivitet hjemmearbejde: deltagere medbringer fakta om en kommende begivenhed / aktivitet / andet fra sit lokale netværk er tilmeldt gennem det lokale netværk Side 12 af 16

13 Administrationsseminar, 1-dags Seminarets formål er at informere og udveksle erfaringer om ansøgningsproceduren til styrelsen. Efter seminaret har deltageren indgående kendskab til de forhold i samarbejdet med styrelsen, som sikrer korrekte ansøgninger og rettidige udbetalinger af de bevilligede midler. Sikre fejlfrie ansøgninger og hurtig sagsbehandling Ansøgningsproceduren over for styrelsen Foreningsvedtægter Budget økonomi regnskabsregler Resultater i forhold til mål Samarbejdserklæringer Medlemslister Tilsagn og udbetalinger Generalforsamling Netværkets ansvarlige ledelse Evalueringsdata Gennemgang af dokumentet Administrative Rutiner Bestyrelsesmedlemmer, som varetager det lokale netværks ansøgningsprocedure. Deltagerne er tilmeldt gennem det lokale netværk. Seminaret afvikles én gang årligt i hver region og i god tid inden ansøgningen til STAR indsendes. Side 13 af 16

14 SE portalen lokale netværkssider, 1-dags Lokale netværkssider med s Joomla-version Undervise SE medlemmer i at udarbejde lokale sider på SE portalen med den til udviklede Joomla-version, således at netværket har flere medlemmer, der kan afløse hinanden. Efter kurset er deltagerne i stand til at vedligeholde og udarbejde nye lokale sider til netværket. Forventet varighed 6-7 timer. Kurset afholdes min. 1 gang om året eller efter behov. Kurset omfatter en teoretisk del på 1-2 timer og en praktisk del på 4-5 timer. Teoretisk del: En gennemgang af det at udarbejde og vedligeholde sider på SE portalen. En gennemgang af de muligheder og begrænsninger, der er i s Joomlaversion, herunder samspillet med intranet, medlem- og CV-databasen. Praktisk øvelse: At kunne rette, gemme og at gå ud af et lokale netværks Joomla-side. At kunne udarbejde en helt ny side og gøre den synlig eller skjult. At kunne flytte filer og billeder fra pc en til Joomla. At kunne indsætte forskellige elementer (tekst, filer, billeder, adresser og links) i en side. At kunne betjene frontend og backend opdateringer Hjælpemidler Det er nødvendigt med 1 pc pr. netværk, og der skal være en god Internetadgang (trådløst eller med kabel). Projektor er en nødvendighed. Der deltager max. 2-3 medlemmer fra hvert netværk (deles om 1 pc) og højest 4 netværk på et kursus (lokale afhængigt). Deltagerne skal - kunne bruge en pc, stifinder, mapper og kende lidt til de mest almindelige filformater. have kendskab til brugen af Internettet, og hvorledes man over Internettet laver login til forskellige systemer. Deltagerne er tilmeldt gennem det lokale netværk. Side 14 af 16

15 administration af medlems- og CV database, intranet, 1-dags et med kurset er at sætte kontorvagter mv. i stand til at administrere medlemsdata i lokalnetværket, give vejledning i oprettelse af CV og miniprofiler og administrere intranet Efter kurset er deltagerne i stand til at Administrere medlemsdata i SE netværksforeningen At vejlede nye medlemmer om oprettelse af CV og miniprofiler i databasen Administrere intranet Kurset afholdes efter behov. Kurset kan forventes klar til gennemførelse medio Kurset omfatter en blanding af teori og praktisk hands-on arbejde og forventes at vare 4-5 timer. Flg. vil blive gennemgået: At logge ind som netværks-administrator og navigere i menuen At oprette data for nye medlemmer At ændre medlemsdata, specielt når medlemmet kommer i arbejde eller holder op At uddrage og rette data til brug for rapporteringen til styrelsen / landskoordinator At kende og kunne bruge databasens andre muligheder, Jobtilbud og mailfunktionalitet, herunder Mass At kunne vejlede medlemmer i anvendelse mm. af CV er og miniprofiler At anvende intranet Medlemmer af, der tager sig af medlems- og kontoradministration, kontorvagten. Der deltager max. 2 medlemmer fra hvert lokale netværk (deles om 1 pc) og højest 4 netværk på et kursus (lokaleafhængigt). Deltagerne skal kunne bruge en pc, stifinder, og de mest almindelige funktioner. Der kræves et minimum kendskab til brugen af Internettet, og hvorledes man over Internettet laver login til forskellige systemer. Det vil være en fordel, hvis deltagerne har Administrator-login til deres lokale netværks administrationsværktøj, men det er ikke et krav. Øvelserne vil foregå i en test-lokalnetværk. Hjælpemidler Det er nødvendigt med 1 pc pr. netværk, og der skal være en god Internetadgang (trådløst eller med kabel). Projektor er en nødvendighed. Side 15 af 16

16 Tilmelding Interesserede medlemmer tilmelder sig via eget SE kontor Kontoret sender tilmelding på fast formular til Først til mølle princippet er gældende; dog således, at der tages hensyn til repræsentanter fra flest mulige lokale SE netværk. Kurser: grundlæggende udbud og rekvirering af 1-dags kurser 1. Der udbydes grundlæggende et antal Intro kurser, internatkurser, pressekontaktkurser og Joomla workshops om året. De er alle oplyst i Kursus- og aktivitetsplanen halvårligt. Denne information sammen med et skema for tilmeldingsfrister, udsendes af landskoordinatoren. 2. Derudover kan der anmodes om afholdelse af 1-dags kurser som beskrevet her i Kursuskataloget. 1-dags kurser afholdes på anmodning fra min. 2 (helst 3-4) lokalnetværk med min. 15 deltagere. Anmodningen sendes til landskoordinator, som efterfølgende organiserer kursusafholdelse (bla. lokale og underviser) sammen med det anmodende lokalnetværk. Kursusansvarlige Alle kurser i planlægges af kursusudvalg, hvor udvalgsmedlemmer deltager som oplægsholdere efter aftale med SE landskoordinator i henhold til udvalgenes arbejdskommissorier. Landskoordinatoren har over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering det overordnede ansvar for kursernes afholdelse indenfor fastlagt økonomisk ramme i fællespulje. Det anbefales at forankre kursusanvendelse og deltagelse i bestyrelsen / tovholdergruppen og gerne med udpegning af en lokal kursusansvarlig. kursusudvalg Januar 2016 (v.1) Side 16 af 16

Senior Erhverv Kurser 2015. Kursuskatalog. Side 1 af 15

Senior Erhverv Kurser 2015. Kursuskatalog. Side 1 af 15 Kursuskatalog Side 1 af 15 Kursuskatalog 2015 med kurser 3 Deltagelse i kurser 3 Kursernes varighed 4 Introduktionskursus for nye medlemmer 5 Virksomhedsservice 6 Virksomhedsservice Struktur, 1-dagskursus

Læs mere

Senior Erhverv Kurser 2015. Kursuskatalog. Side 1 af 16

Senior Erhverv Kurser 2015. Kursuskatalog. Side 1 af 16 Kursuskatalog Side 1 af 16 Kursuskatalog 2015 med kurser 3 Deltagelse i kurser 3 Kursernes varighed 4 Introduktionskursus for nye medlemmer 5 Virksomhedsservice 6 Virksomhedsservice Struktur, 1-dagskursus

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk 2016 April maj juni Kurser Find din fremtidige arbejdsgiver Cirka 80 procent af alle ledige job er ikke synlige for dig som

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER. www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER. www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

Læs mere

Punkt Beskrivelse Ansv./Delt. 1 Godkendelse af sidste mødes notat A Notatet blev godkendt! Alle B Notering af deltagere til dagens møde Jan

Punkt Beskrivelse Ansv./Delt. 1 Godkendelse af sidste mødes notat A Notatet blev godkendt! Alle B Notering af deltagere til dagens møde Jan 1/5 PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10:00. Mødenotat fra gruppemøde: 21. maj 2015 mødedeltagere: Fraværende: Medlemsgruppen mødedeltagere: Fraværende: Andre mødedeltagere: Anne Honoré,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10. Mødenotat fra gruppemøde:

PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10. Mødenotat fra gruppemøde: 1/5 PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10. Mødenotat fra gruppemøde: 06-11-2014 PR-gruppen mødedeltagere: Christian A. Christensen (tovholder) PR-gruppen fraværende: Birgit Hartvig

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016. PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016

PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016. PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 11 svar Se alle svar Offentliggør analyse pnh@prosaiodense.dk Rediger denne formular Oversigt PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 PiO Evaluering Foredrag Photoshop d. 4/2 2016 Din mening om foredraget

Læs mere

Punkt Beskrivelse Ansv./Delt. 1 Godkendelse af sidste mødes notat A Notatet blev godkendt! Alle B Notering af deltagere til dagens møde Jan

Punkt Beskrivelse Ansv./Delt. 1 Godkendelse af sidste mødes notat A Notatet blev godkendt! Alle B Notering af deltagere til dagens møde Jan 1/6 PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10:00. Mødenotat fra gruppemøde: 4. juni 2015 PR-gruppen mødedeltagere: Fraværende: Medlemsgruppen mødedeltagere: Fraværende: Andre mødedeltagere:

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

Forretningsorden og opgaver i Senior Erhverv Vestegnen (Besluttet på bestyrelsesmøde den 15. november 2012.) 1 af 11

Forretningsorden og opgaver i Senior Erhverv Vestegnen (Besluttet på bestyrelsesmøde den 15. november 2012.) 1 af 11 1 af 11 Forord På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen for Senior Erhverv Vestegnen. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer. På konstitueringsmøde vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer formand,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser.

Der henvises til Standardoverenskomstens 4, samt 5 om tjenesterejser. Deltagelse i møde- og kursusarrangementer FA og Finansforbundet har i fællesskab udarbejdet denne vejledende eksempelsamling, der giver løsninger på de fleste spørgsmål i forbindelse med honorering for

Læs mere

Anne Honoré(kursus), Jette Almskou, My Nhu Tran, Ole Sundberg

Anne Honoré(kursus), Jette Almskou, My Nhu Tran, Ole Sundberg 1/6 PR- OG MEDLEMSGRUPPENS MØDE, UGENTLIGT PÅ TORSDAGE KL. 10:00. Mødenotat fra gruppemøde: 20. august 2015 PR-gruppen mødedeltagere: Fraværende: Medlemsgruppen mødedeltagere: Fraværende: Andre mødedeltagere:

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Tilstede: Povl Arne Høier (PAH), Per Eskildsen (PE), Lauritz Matthiesen (LM) og Laurids Caspersen (LC). Fraværende: Susanne Gaarde

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 21. november 2013 Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere: Fraværende: Afbud fra Michael Melbye, Mads Hardahl-Haugaard DAGSORDEN Årsmøde 2014 Fagudvalg Økonomi

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises.

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises. Tips - og lottomidlernes Pulje C - Projekttilskud Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil: Inatsisartutlov

Læs mere

Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Kredsinstruktørernes kursuskatalog 2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 KUU, Kreds 2 01-06-2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 2014 Dette er en oversigt over de kurser, kredsinstruktørerne i Kreds 2 tilbyder at afholde

Læs mere

Velkommen på kursus i 2011-2012

Velkommen på kursus i 2011-2012 Kursusprogram 2011-2012 Velkommen på kursus i 2011-2012 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT Organisering VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT OPGAVEOVERSIGT Tydelige og veldefinerede roller og opgaver er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016

MindDog kursus katalog 2016 MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Version 2.1 19. april 2016 Du sidder nu med anden udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Instruktionsmøder 2014. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2014. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2014 Sekretærens opgaver Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 64 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som Adm. Direktør,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

Opgaver Arbejdsgrupper Ansvarlig Beskrivelse Mål Økonomi

Opgaver Arbejdsgrupper Ansvarlig Beskrivelse Mål Økonomi Opgaver Arbejdsgrupper Ansvarlig Beskrivelse Mål Økonomi Stævneprogram kursus Træner og Hjælpetræner kursus på pistol Hvad bliver vi målt på Kriterie modellen? Drejebøger for aktiviteter Oplæring af IR

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG Rekruttering VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG JOBOPSLAG FRIVILLIGE Med et jobopslag gør I det tydeligt, at I søger bestyrelsesmedlemmer/frivillige. HVORFOR Formålet med denne øvelse er at udarbejde en slags jobopslag

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND

GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND GUIDE TIL OPRETTELSE AF ARTIKLER I JOOMLA - FRONTEND INDHOLDSFORTEGNELSE Login og ændring af adgangskode 2 Oprettelse/redigering af artikler 3 Indsæt billede i en artikel 7 Sæt et link i en artikel 13

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelse

Tilsyn med danskuddannelse Rapport Tilsyn med danskuddannelse Esbjerg Kommune samt Vejen Kommune Varde Kommune Fanø Kommune Indledning Esbjerg Kommune har indgået aftale med henholdsvis Fanø, Vejen og Varde Kommune om overdragelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen er den 6. juli 2015 eller

Læs mere