Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT"

Transkript

1 Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver Art fr Industri, Handel g Landbrug. fr Thisted By Specia!itef: J3rændf J{atfe.! Jlnfn J3ergs fjesserf~chk!ade. Stre Jrvs cj'r?ateria!hande!. Je!rfn r!jvr. 46. Cigarer g Cigarefter i udsgffj J{va!ifefer. ~ønsfer 9- Søns Vine. l l' Hans Thmsen er altid billigst!

2 Raadgivende Ingeniørkntr Prjektering g Til yn med Udfør l en uf Varmeanlæg, W. C -/nstallntim r, l'ei- g rtakanla:p, jc>rn- g jemb tnnkn.~truktiner, Bvgrlingsknstruktincr m. m. BYG-ANDERSEN cand. plyt. Ingeniør (M. Ing. F.) PLANTAGEVEJ 3, THISTED TELEFON 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t - 2, dg LIJrdag Kl. t - l t. Thisted Patentkntr fr Nørrejylland. Patenter Varemærker Mønstre Ingeniør cand. plyt. Byg-Andersen Plantagevej 3 - Telefn 460 Trælfes sm Regel hver Dag Kl. t 2, dg Lørdag Kl. t 1 t Ais P. O. POULSEN Telefn 115 HAVNEN Telefn 181 Krn - Fderstffer Gødning - Cement Direkte Imprt af Ku l --- Kkes Cinders - Briketter

3 SKATTE- OG ADRESSEBOGEN EFTERTRYK FORBYDES - UDEN ANSVAT~ - - t'fiiste~.skatte~ g Jl~ressebg in~efl(~et: en nøjagtig.ft:tegnefse uet: ahe J<mmunens.SkattetJ~et:e..ft:tegnefsen et: t:~net ga~euis i alfagetisk Ot:~en, g eftet: fluet:t Tiaun et: pføt:t ~et J3efø&, sm ue~kmmen~e skaf suat:e l.fnnue' g fejfig6e~sshat ti( tfliste~ J<mmune i.skatteaaret ft:a 1. Jlpt:i( 19)1 ti( )1. mat:ts 19)2..Skatteprcenten er 10,8,.Skatte9~ernes Jlntaf 3416, g ~et J3efø&, ~et: sf-af u~sf.riues, 65),92) J<t:. 80 Øt:e. 06s. [ J3ag i J3gen fin~es en særskift.frtegnelse ver au e.sf.atte9~et:e, ~er suat:et: J<mmuneshat af 5000 J<t:. g ~eruet:. ll~giueren. Vi har det stre Ud valg g de b i l l i g e Priser CHR. MAN GLÆDER SIG ved SbJnet af FORAARETS NYHEDER i FRAKKER OG KJOLER A flæg Frretningen et Besøg g ver bevis Dem ved SelvsbJn. Mdeli i Aar giver Slankhed g Ynde, Fac;:n erne er mere rigtige end ngen Sinde g saa er Priserne frbavsende billige. - l vrt stre Udvalg er der rig Lejlighed til at finde netp den Frakke eller Kjle. der passer fr Deres Figur - - SøNDERGAARD Crme g Gldschmidt - Vesterg Tlf. 56

4 Niels Søndergaard: Mdemagasin r~ l HOTEL " ROYAL" Stre Trv - Thisted Nye Værelser med kldt g!'armt rindende Vand samt alle Nutidens Bekvemmeligheder L=-= Telejn 61 g 77 P. Pulsen. Skatteydere i Thisted Købstadkmmune i Aaret t med vedføjet Kmmuneskattebeløb. Aagade. T j kr l..jh. ~"g aar1\.t;! :!Il KuR k t;. C hr. Peden.;( n :!lli 00. \ d~ br. P. ~Iadsua 2i0 110 l\: n trmed hj. c\agr l'edt'i"si'll :;2.J li Hu,lll''t. lng.,brg?li Ol"lL\ lls\'11 21 (i li Slagtcriarb. H. }'ra 11 sn ~:17 (j(j.\ \" l,hr. L. ~frtt>lis<'ii l+ O.j() l\! al er H. DllNup 151.\ vi H hr..j. Dabgaanl 1-W -Ul...Euke l : ise,j PllSl\ll ;~ ~ ~() Hu:;al"s. l ;, t.her HPIII"ik,(!ll lo s Hc11tiPr Frn U. ::::n11d lls 80 Vej md..j. J{ i:tlis('il :!+.~ lfl Rentiscarh..\..Jvn:-;eu :!-l R +O 'l' g i \"ærk"trh. :'\. Klau~cu (i.j. Sil D aj:p'.!"~'' P. 0\"f'l'g'i:lUl'ti :! l (j() Lau da ri>. AngC' I~lausen Hi :!() 7 UddeiPr Dl se u -~S.) (i O A vlshr. A. PPdt r::-ujj :~ 2.J.() Krntnif' 0 1,('11 J (j :w.\,.j,hr. A. IL.li'Jl"l'll 21 (j() Kutn1is G. Hunsen ;) +O )l(' lit il' l".j... i-; Kl"Ogh :l:! IO Lager.frv. l'. Tft :\:!.J.().\ Ylshr..\. :i\1..\nd('rst'll 18:) fio l t:taanlska ri N. ('. \ ' igsu<'.).j. 00 ' l',jkrl. M.. t4øren:-:.l'll 21 (j!) Husas~. El u a v ig- ~ øl~.) 40 Avl ~br. llaru!tl.] Pl!Sl'll!.i l 2() rræhulr..jenlly Jcn.sl'n. ~"' ~) Hu,he,t. ~lan u Øl' J" 21 (j{l B:ubcnu. R..fhannesO IJ.).j. l' m p t..1. K.. J t n~en H-J. S (JO!) 8krnagcn11. N K. l icl \L'II..t:.! l 2(1 Husbcst. Kan n Hnt1~"" 21 (\f) 'l'jlu L,\ xl'l l'l <lci"s('ii li k n T j kr l..t h. TllOIIJS(l[t :!l (j(i l,,]el'tjj..j. \ ' ijhl'lm~e a :l:! w Aalbrnvei. Hu'a'~ - l(hl'pil J(r i :4 ian~l'j J III, (l.\ vlsbr. L.. Jcusc n ];)] ~(J.\\ bbr. llrthl'a..f ( 1 ll:i( 1 11 ' (j -JO "Hu~:1s~. J\: a I"CIL.J{'Jl:--L'Il ] (\ :?() l :k:;pl'd tr. Pc tra.j L'll!'iCII,"j -~il :\ v lshr..j. Sngaartl ;J:j.J s Lantlltld. K. l 'r>idagl'r l!i ~ f) 2 Gde Manufakturvarer hs Peter Jensen

5 Bedste Indkøbssted i Thisted af prima Manufakturvarer. Spec.: Knfektin & Damekjler. Brødrene Rahbek, Stregade. Alh\stræde. ) l)il'{!ktnr H. Huren:-;()n ~ "\lalenn.. J. l't'<lt r"'" Hladfrh. P.?\i<'ls<'n n Rmt <l<'iti..\. < 1 H w.;(' JJ ht rg- Amtsstræde. '' ~I:Jtl'rialist t-;, Krg h Xiebt n S 1 t rskc Kir.st. ~latbt Jl \ :a ~ keri<'.ier An t' K..J C Il"'~" Ht llt.il'r Frk. H. Wi11thl'r Hi7+ Oll lo.~() Hl Sil fils -Iil Sli-1 IIII l!i ;) ~() ::ti7 ~n Asylgad e. 'J'utlllll<'rhdl..T. Xit l,..c lls Enkl' 2HIJ Sil TønllliC'!'hdl. A. K. Nirlst'll ::-~,) tio H "'as!<. l : Ilt il B a<' li l O 80 'l'<llllll'l'lll. 1' K. Xiebt n ])pptn 1'1>. ('hr. l 'hristt'll't'll 1-f_u ~u~~. 1ngrid C h ri~t('rj:4('ji K11tri"t H. 'l'h llj~pi t :--ll'kn ht r.j. AudPri"PII ~yg epl..j :u l nnill<' :J ar n li'<' Il P"'" Psthud Xit'bcw; Enkl'!J l<: n k<!jrtltpil H~ hl;.;aani 1 ~nc dkt ) nn. A.,. T~ntulH'll Karl'tmngt r.j. N"iPbl'JI J :k..;]h'llill', l :llt Jl :\i( l"''' ~lalt r.\1. Li11d 11 A s.yhndt r llirtlw.jens<'ll 1 -Iu ~ns~. \IuriaHe Ni{' hh'ii KtHiliJL i.-.; ~ \..:\ru le r ~e 11 1-i:rmni,; X. I'<'Jl'l',f'll Li l'artienlier.j. t'hri,tt'iis<'ll Huslwst. "\laria Christ<'llS(~ll Hullr rskp Kirstine Ni t lscn Tu ~ l'ør< r K. l' Klitt ('ll Bghdlt "'''dhj. Vikt. Klittt'll }Jf'lls. f-4crgnt.j. Christianflt 1 1J II ususs. Drth P a K ristensen '' ~!nl rr 11. li. P. Øst!'rbn. H lll-1il ~~ - Hi g rnr 0;-;tl' rilye Arlnntl. l'hr.. Jt'""' n HusLt,l. Otllllinr :\it lsrll l'sthnd ~- Nif'ls. Jl \l a lpr" O. KjC'ldg:ulJ'<! M ](auikcr Øj,-.. J<' ll SI' ll tiap ~t pn kn1. l'. Hyldig!Tnsn.-;:;. HL'""-'" Jlyl<lig HIH/-.r t< rsy. i'unl llyl<lig liiji'lit ill<'tj.. l. P.. l <'li ~{' "!!l~ ~() ~:\7 Iiii >-III!ti:!(!() ;q,-, Iiii 111.~11 ::~ -III lli :::z ~() l l-~ -~il ;).J IIII ;) ~() li~ iio lli :w :!J li ()(J 7:i (j() III SO IO SO,, ~ :,J:; IO 1'10 li H 80,-,-lO ~-~~~ +O 10.~ U-A- SO lfi ~](j ()().~ii-w Sli -IO 1 7 ~ 811 lli ~() ~~11 Hil :.'0.1 ~l) 3 I S fhv. Afhl<b,-.. \. WillnmseJJ JO SO ~Y<~r,k< EnkPfru Kuu(iR<'H ;; ~O!{n g-hld< r,ju! 'rk. Tøttmp ;;.-1, 00 flll. I :ntn'[!l". M. Chri:;teHseH IO HO \!Pkanikn A. Kristrn~Pil O OIJ I :nk<' A!nJ:L f.n!llllrg ;) ~() I :n k t ).!m i p LindPg-art ni,-, ~O Bt!llg"rlng ;-;k. ~l. Chris trusen l().~() II) "'r nrcnn. N. Sø!L(lerga a rd Chauffur \'. Pulsen ~:l ~O Skrn,<l<'nll. O.. leh~ t' ll :Z:l7 GO Fri"Hm. S. IIJ. I'cdt' n;r n ;;~ 00 Overprtør Kr. nrgaanl 104 -W l-lavnt arb. Kr. Nørgnanl ~SO SO Arhejtlt n<kp 1-ll'IPill' \'an<ll't 10 HO ~y< r:;ke l11gehrg \'ar[(lf't lo 80 l~ ~tt nhgm. \V. Hand< rh.. J I'IISell 777 fio Tri< t;q, c IL Fru Hcrlwq.~.~ti ~O l'rrl'tnijrg:;ih.,;t. E. Herlwrg!~() Hl 1-1 Overpnkm. III. Thm~<'ll : l :nke Olim Pcdt r"''" ~~ UO l!i lln'<'.i<'l' Kri,;tiHe Mun< h IO SU \'ug nn1d. t'hr. Omnk_jR'r 131 : l' a,:tikhli< r X. Bjc"''ll l O.~().\rlnnd. 'J'h,. G. Bj(''<'ll lu SO l'hauffør A11t. Ht <k ~l (j() IS )"'"" l,a:n r nkt D. i\ll<lerscll llh SO K a:;~t' n J'"k' Frk. Amkrscu J.+!)() ~() O H<'\ i,;r.j. 1-:. ~l ~l< hl' H ~:\2 00 '' Sg "''lll'tl"t A. ~l. ~l ølle r -~1 O 00 li Ølku,;k L. Kappel ~70 00 s ~'i,;kchdlr. J'. (' l'e d < t s'-"' ~:: : edkcr IngT. Xi l l ~(' H.) ~O 1-:nlw Kir:;t. Wiirtzcn., ±O /.) (j() Bisgaardsgad e. Bg IJiiidenn. O. J\.løyhrg 1-1 u:->a:4:-:. 1\I a ri e.j'< n:-:;en J':ut.ie. l '1 lc III. Chri~tianscn t-;agfllg h. B. C h ristr 11scn,) HkJnttgl'l'lll. ~1. Chri~tt JHH'Jt " H.i<'mtndmg<>r ~f..j h:ujnest~n l.'i..;kpllllll KJ', p,.,]t'l'"<'ll.\r!jlltd. P.. Macb<'ll liu :-;;n ~s. Ag-ru; ~ Anlh rsc'ii ) ~tøl)cgud:.;lidlr..\ng<' Kjtt r ti Rnl'(l kenn. P..] I'JI~~l'IJ n u ~: l ~><. l :lisahl'tli.lcllst'll h:"" tnnt'dlt j. 111grirl.J en sen :-4, n d l\ t' l'iii. J :,i ll.. rl nsc11 Største Udvalg hs Peter Jensen /;)li (IO JO Sll Fil :.'11 :12~ u.140 Hl ](j ;).J () lii IO SIJ 180:\ (j() li2!i +O Hi :.'11 r ~u 180 (j()

6 Hans Døhr er altid den billigste. T elefn 485 (J Brgad e. l'artipulil' r ~ r. l\likkek cu l s:: (j() I l Rcuticr J ~n k L K. Th0Ill ~ t l 1 1l.1!i~ 00 rarvchdlr.! 'ru,j. JPII:-it'tl O~ S ()l) Huslwst. l\ln r<' u 'l'h ms eh 10 s Hu~a.ss..A.11 na. f'lllll:!l'lll' OvcrkelnC'r v. Lar~cn 3:3G 40 Isenkr. Chr. 8reusen 1900 s U) Iuspck! in~ I.. tj. Klittl'nl.Jerg +~l llfdi~ t Kirstine.Jc>- n ~cn 7:5 GO Frk. 2 :}løbclhdlr. ~~- K. Ly k h 11!)8 Sine J\'j{']S('Il s 5 40 ~ :l[nrcr Kristtfer Andcrsc u Snedkers\. H. L, kkc lo 80 KJutuis s in n~r J. I):mlJlJc 40 G t~rtner -'. Falclbrg ljs 80 v 'l'unllte'kll..l!'ru G. IlJa<,h!){ 81agtcriarl.J. Chr. Ni< ben G t 80 'rclef 11i~ tindc ~\Ima Dla('h 4?.furr rrn. 5 C h. r. Ole:;<. n 72:3 GO ~ :Enke Hclr rr<' 'l 'l ring~trup Hl HO Elcktr. Chr. :Matbr1 18: Enkerfru :\fa rtlm 'l'ft :.ll :) :!(J 10 J>irckt.ør F r. Brl'dahl D!.l:l r.vguh' ~l" 0r..Jrgl''"''ll S!J G 40 IIusr-ts~. K:lr< n.kri s tcn~cn 5 -J.() Lrn T Tyge :-;kaanrp +!J G s n Dragsbækvej. Brndvej. Htt,;c.i, r En h M. l'l'dcr.,en 4.:) \,-b br. O. v s t<' t gaard J s:l GO S11edl<ersnl. A. )fnd~f"n l 51 ~ L:llldrnedltj. K11udsen 21 GO EnlH ('.Iaudi:tll<' II('ii<> :; 40 Ad:;l.>r. Chr.. J e u ~ by ;3 H t:-;h Jlhi nder.t. x. H ed e Ad~l!r..J. H-i is.jensen 2±8 40 l" rk. Mari.\ strup 12!! {j(! Ilusnss. T da I n~ r se" lo s ;{ linsejer En k, Em..) C' l}.~l~ ll lo s IIusa~:->. Edith.Jen ~L' n lo s i\.f [[]{' l'lll. Carl Ch ri~tf.fm ~c" Hghl<it r l'. Hey<:>r ~50 ~ Bryggeri vej. VgnnuL ~\.. x. Pedersen ;J!J(i RO rr'ømre r:=-v. l{ r. Lan;L'n Chlwfl'ør N. Chr. SørCHSC'H :34 00 fi n gh1c1ersk.jenny J r"e" :3GU lu Tømre t P. l' l'd< r ~c Jr 129 nu 7 'rømre rnt..j r ns. Srf'Jl~CII G:J.O 00 Ølkusk Chr. lfarrg-er Husnss. l\ia.rgr. Sl'e n gl' (t JG ::w 1. Kl. Dam - & Herreskræderi VESTERGADE 22. P TE S. Mderne Smmerstfler samt Stfler til Selskabshabitter haves i strt Udvalg til smaa Priser. - Indleveret Stl trarbejdes til mderate Priser. - Gd Pasning garanteres. N. J 0 H A N N E S E N (Frh. Magasin du Nrd) 4 Køb billigt hs Peter Jensen

7 Niels Søndergaard : Største Udvalg Dragsbækvej. Husbest. Kirstine Andersen :!l 60 (?lkuk P. Hnrikf'Pll - ( ~(j u 41 Lkmtivfrb. R Lnur~en :! 16 u Hn:;;;as~. l : l r m H <' rrrik,prr l O s Ftgraf Carl.Jrg-CIISCll fil\', Agt l n t N. l'c der:;e Kelner M. Krsga:nd t;, c rskt Kir;;tiiLC' Lar:-<C'll ;) -III 45 Vaskeriejer Kl'U Krgh l (i fl.\.rhnrcl. Cad :St:l'rup III s Husass. Magda l'etu1:~n lo s Sa<lPimn.~ er N..;\fn11k ;).j 00 Lærer :M.,Tøq~ c n~cn :: (i Q,\ l"l.>illtl. 1\ l. Ocl J..(ILard J (j ~li Husass. Kristine L nn;cn :!l (i U.\ rbllld. J. Chr. Pa r:-;ir t~<:'n BanemC'ster P. Ily g ;) Il Enkl' Dr tlwn l.ar:->('11 5.l() R.cntier Drthtt Hnrh. Hl r n ~ l 60 l!'i J~uv ruagc l ' H. l\ i rkl gattrd :A8 IO Husass. ARta Clnistt n;.;cn lo 80 PuttC'm:lg'( 1 1',..;., IV. J{irkl)g:t:trcl 12!l li U ±!'l 8kn1agc rnt. K. Hl<:w ru p u-;:1 (j() }. :'\lwnrnp :1~ 40 J 7 :\lun rnr..r..ft\11:--(.'l/ :::n 1)0 ~ku tttg cnttcdh.i.. 1;: m111i;;.j. K..f C IJS('II (j.j s Hn sas~... Ag n<':; Bkaurup 5 40 Knn11nil' _ \ gnpr.1 (1tl$( 1 1J IO s :i l On rpurtør H.,J. Pdr ;.;en 10 s H ntil r Jl rthc'u J,a rse11. p,, :!0 P t"'us. Fyr b. l'. 1\' i< hmulln lo 80 l.kcnnut i\"frh. U..J n:-..;ull ~():; ;,l() ]~Ollliili~ R. l\' i< h m a 1111.]18 80 Kntrltdt'fn. An...~._'"ielticn :J2± u.);) Ar brud..}. PeJcr~cn HU 40 KØB DERES OVERTØJ I ~1\~!\S~.NR \l Vi bringer altid det bedste frem til den billigste Pris. VALDEMAR SCHIØNNING fl n ~ bv~t. Lanra :'\ir l:'l'll J l) ~(J.)( Hm lhmrdlt'r :'\. Pt lipi':::i0jl lu HU 'l\ lt fnllist :\l arg'!'. \\'.. J en~t' ll 1:!!1 (j() ;)(l.\ rlnntl. (':r ri Bl l 86 ±O l : ll kl'.jnhnnnc ('hri st< ll~c n ) IO 1 1 Il"'"" l :! la BP l 10 s Hn><ass. J(an H C'hri :-- t l'j t:--i'jt :!1 (j() til J:\puri sparlr. \'il h. Andt r,cn 8G.W 1!1.\rhmd..\. ( '. ~\ lld('j's( l i 1-10 J(l,;;: JII'IIS. (;:J S \ ' il..' rk~arl >. 'fhmsr n HU 40 DtH l \\'i l l. ~\!li!ti 1':--t' Il J (J ~(J l :ks p <l ilr..la r.' Thm;;cn JO 80 H11:-<a ~~. Dagn) _\ ndt'i'!'\cii :; -IO.j f h. t\tr,vg. Jlr. <'hri~tff C'rsc n 10 s 1 Kn.,k Er. Damsg. And<' r "~n!)7 s K htntl. l :jll., h 't' :.;~aard :!l l ~l,, g gt t i:lr i l.. \ a;.;.l t'll ~ t ' Jl 11~ 8(1 H 11'1: - s..\ nna. 'tt t n ~ g-uar d Hi ~.\ r hurd. L. ~\ llric l'~c' ll ;)-t n IO ()YI ' I f "li'(øl' :'\..T:r kni ~C' ll :!3!1 :.!::a I~ f,\ g":,!lh'ih l' h. ~\. K..JI' U~t- 11 :l:! w (l!'cl\":"111' d.l. J:..Taklr l)ll :11 60 \ rlr r r d. ~L ('h ri:-..t<.\n:-:c.. 11 :; -JO! -~l J tnri:.;t l :, t!1!' 1'.Jnt CJ!Ji<I' Il 75 6() ~::IJ Hlwr: t' n:-.j'ejl'l'rn. B. l'n11bc " ::!J!) (i() 1:! Ellkt J{:j('l'. Hirt r'' Il aj J.'-;('JI '10 fio 2.i ' 1 ' andl n ~.w Fr. DylJC'r k 1/S:l 1-1 l lt"l'.i('l' J,. J., ld,,. 1)! 1 tl t'i'sl"' Il,, (j (J Hn :sus~. l'lw r! tti' 8tr:: 11d li+ 80 l lu~ll s L, \ l i ll;l I.)f 1 c..lf'rspll 16 ':27 L!, rl.'r.\. Ba"l{'gnanl.)41) n 11i.\ rljii! cl. R. L. 1'4U r<'l1 S('tl l\ l a~ l\ i n!"'h' t t< r TI h. l, ul:-:t' n :!J(j -Hl.\rlm<l. La r~ Kfiren:=-:nll l/2 80 ~!l (<(lrlsr b p. C ler. :'\i( bvll lis O IO \ludhj. TflHII'\' AndPr:=>t U lo 80 D nlllic'r '.,.; Lar;Pn,)(J! l/ (j() :---. yt r :~kt.\nd,:c:l LylriiC ;)-t 00 H ushpst. l\ l r rt,\',) ('!l:-<l' ll 1.18 RO is Eli k (' l\lnrr 11,JOIIUSSU H 2l 60 ::1 J)in ldør ~ ~- Nøn u~en 1!)8/ ~() 1"\rlC'Cl!,('I'S\'. l'. C. La r~(' li Hu:-:a:':-:. l-\ri~t -ia Jit ' C ltd ~ tt'li:-.cil 10 i) (J Ku11trmcdlr:j. K.E. Lar < n JO s,,;j 1"-\J I('(lJ\! fj l l. 'l'. l'\." n ak k('rg-:hl ru 37S L)() l ~ r,, gg;cr i~tr ljf:.kc' A u na Nic:lSt' ll.) Altid Nyheder hs P eter Jensen

8 ~~= ~~ :~/:~~=l~ =l~=~~ ~ Alt til Drengenes Paaklædning! ~ ~ jakkehabitter, Matrshabitter, Plusfurs- Benklæder, W!ml Pullvers, Underbeklædning, Strømper, Skjrter, Bluser. ~ Altid de bedste Kvaliteter til de billigste Priser. ~ ~ Stø:rste Specialf:r:retning. 1.. Laurids Kamps Eftf. - Harald Kamp.. ~11: ~~ :\1: ~2::-~ :\1: ~~ :~ 10 Dragsbækvej. ~~~ i Jagt r a r h. 1\:. T H nge l,u l'l--t 'll I!H +11 :-il" '"d l' rs\'d. H. I AI I'SI' II.%.j ll.,.,.\ r lnnd. If., J, "~''" l (l ~li ~-l Hy, r~ kt \Iari :t Hl' D n 111 :.-g an '."d 1.) l ~(l A rhrnd. E HP\ tdd P. dc t':-0('11 l (J.~li :!li '1\ k:<ti ln rhsk l'.\ ln n n 1\ d r,r n,).[(l Di n kt ri l,;.r.u ra.j t'""''",, 10 :!S ]><'Il ~. l'udsr r.j. 1\:.ia r ;) IO ::0 i':llkl'fru Ll>'C'.\løllr r III SO llg-h]d0 i'.\1;,-r l :'ll11llt r li S.'iO :::2 IJi ~t rikhmnnll>l' K.i..l r ust' ll. :!.)!l ~il Uug i>i~tdr r ('.\lu n < h 1!1 ~ IIJ \i l\1'1'1' :-' \, ('li r Jt r J -.!'11 ~::1 ()() J ~ llk( KYP I'1'ik( Kri.-l ith' ~l:ubt u.j J(l l.riiic i ll ll i. l'..\liuls YII :::2 ~(l l ' rn.\ fa n 11 ( fn g<'l'~\'11 III SO ::-1 lll'11iil'r.\1. l.. l nc uh '<'ll :!ll:i :! 11 lln llr arl.<.!\r. llt lr.,gna rd J.-.;:: lill ::li llr llli< r llrth.,-.;, l 'l rr i ~\ r 11."' " l l! 1111 IJn ~us~. <lr n!n.\l :rdsr n 111 Sil ::-.;!.wn r i 11tlr ~ l' li l'i~-;tr ll~< ' ".)~11 III I lf u ~l w~ t..\jijht t ltri: dt' lt."t'jl 1ti ~() l~ fll'll'. l'" ~ ll ll<'>'lt ' l' l'llr. IJ~>I 111.)-III IIII l ) ~th~"'-.\n11a ~/. lful11 t.-,{!/ {\( l l i""""". la r ir.l t ll~l ' ll,, 111 ili Fnrn th i ug~ r. s,, ~, <'ll ri:-oit H:... t'll fi~ {l!.il 11u :--nt-=~. t 'u r... f. Tilt~: :-:lt d l li :~(1 _-,11 l ~11 k c 1\:r i:--! in <" \'nrg:tnrcl l Hl IH Sfr,\ gt r:- lh \l:tri:tt l(' n dt r:-=pj ' ti ~ "('.-):.! f\11111u ri ~l l{tlll.j,!i ~I n.) J(l 1\nrt l lll'i:--.t nu ta i.ji'tl::": l! \ O~II I Ptl. J..: 1'..\J. l 1 ('!1 1"':-'"l"ll.-}l I':ITt it illit r 1'. ~!' n'l t., 1. ~l tif I II {l l JO III Jll'll=-'. Hdt Hw=--t('r ( '. N it l!it~r, H ulll'sl. ~ ir lillr' i1 <' " llhl rg,).'i Eli' li tr. l',nl r. ~. l 'h r ihtl'll~< 'll Iiil Trll r< 'r >" d. (; J,J.,. l'l>i"'''' ll 'l'rrr11n rs,,.jhs. L lrlr!'"'".\ltut rfrlt. lt'ji:-' U l.tllf':-;l-11.\lll r < r f,.rlr. Ott L'IIIH.,,.II H n:;:l>'>'.,\[a rgt. l.' l lirl'>l'll.\1111'\'r'' 'l. ~ 1. Dal"g!IH I'rl li:!,\ l'ih11<l. O. :\!n<b< " Hu ~a:-..s. Ka.rntua J ( 11~UIJ. Klinu t!~t' r EdY. :'\if l :-.;( 1 11 Vi ~k r.\. Wil'ill IH''' =-' \la r i1 :--\a lnhlll:-'t' ll li l".\ri >n nl. ( 1r r. ( 'Ir ri~t" t' f,.~'"'" l:t n t it r ~ ( ' /,rbtfpt r;.;en 1\'ll l 'lnd. ~tark l.anrit <<' 'l li ~ l :1 1kl' Oli", t:\<111 '11~ <' 11 :2 1 fi(l lii :!il ].)1 :!Il,) l ()(J fi-l Sfl Iil :-,11,J I II ;) III J.';:; Iiil r ~!~ ;) 40 :'l Iiii III :-.11 li~.'ill 1!1.~11 IO.'<(1 ~ : : :!l l.) ~. Il ' fili l lr.'ggr tin r l r.. l. Pcllll ~<'ll 1!1-l 11 1.\ri" '" l. 1.. J>. ( lll'''''" :::! IO ~" ' '""' '' ",[. l ' r. :\ids " 1.>1 :!Il,\l ;111'1'"\ 'l..l. ~ r )f p r!l/ :'li /(l \ 'i(rllnd. H. ~ 1-a:ll l'i ' lii:! l <ll jfi ~ f( c)! IUlgt 'l'.j. P. H :t ll ~ l 'll :!:; ( Iiii {.'i I H'll ". ( )/ ' i~:-:. ~ IU ti g'll ilj'd H~ti j!) I '(J I' :-: tl.;:tll did.l l'.!). S!u ll~hn r d ~ -'1:1 :!il,...:.() J ~ :rd < t' ~ l ar i 1 ( '. i< l'piiih r~ :!IL) ~O l<k k l r il;c 1 H. Hr r!l l >t rc:,., l i 'l l'j,i"!j dlr..\. ( '..\ ndr r t'll 'i<i li l.\i:j l<'l'" l. 1'. (',.\ lldl'l'l'l/,) III r l tul l.! 11 ~ \. \ 111 it r:--.pn J(J "'1\.., ~ l.cd<hhih1 i\ 111. Hi~ g. I ) Pd l~ ;!J 1.)] :!!1 ~l:l.t~ t ~ r-.\ d. (ll tn ('hri:-.!i: I!I:-.J. '! J III.'-t fl Alt l Mø b er s æ l ge:r bytte:r købe :r Jørgensen & Ha l d Telefn 712 Øster gade Telefn 712!1 Kb Knfektin hs Peter Jensen

9 j---=-g--=a=-=- S -----:-=-V--=-A-=- N-D --==-=-S-:-=A=-=N--=-1 T===E=== T== CENTRALVARMEANLÆG PROJEKTERES OG INSTALLERES FOLMER AGERHOLM INGENIØR AUT. GAS- & VANDMESTER l OBS.: FRA 1. MAJ ER FORRETNINGEN FLYTTET TIL STOREGADE 4 TELF. 369 (EDV. AGERHOLMS VIKTUALIE UDSALG) TELF. 369 l l' Dr. Luisegade..l tq.!, w( stl'r ~- Bjl'rr( g:lanl l :-n J ft iha~~- -~. l ar i :t JH'.\ HdPt'Sf' ll! ti li t" :"~ ~ f arth:t llu ~ l. i ll!,!;.> li Jf u,d a ~ l..lt ttjtl' Hi 11 ~~:tn rd ~ S Kl lt l{f ri< l', l 't:ll Zll ;;.~ :\l auufnkturi sr :\1. Zll r:; l. a~t r f" r\. l 'r. P i llllt'l'tl!j ~ ;J O ~(l \ liut'l':lh tlltci>fll i tl', ('. i ' l d t'kp II j(l ~! ) i 'lt:t.llt'fur I l.!l:trrit>dt l l:i :!li ~ l llc rtttc '.< l r :\. 1\,p ltb!'ll ( i l.~ I l 'l'lltr T ~. Kr. ll<l\ <' :'lfi (III.\ rhutd. f t tb~...\ u clr rst'll.) l (J() J() 1." re ~. <'hr. \l rul. t'll.)fil lj() f~t ft ll i l rlla g(' l'.\. P. l 't t t r ~ t 'JJ :!.)!l ~( ) h'l'p rn : w n f ;j ll t 1'. P t'll'l'!-'t'll ::~ ~ <.,(l l ' t t 'l' t'lll i ll~ >l u, t. Jl r td :t l< 1 1:'.1 fif l l:! f.u t'( 1 1.\, \ llll)ll~wrl lif;!l Iiii! l u:-.a:--... ~\); p fl\h J~t U( lrih ltl,'(1.\ l ijiitd. J. ti. P t d t r~ t r t.) J(l ' l'ngllt'tj.. 1. K. l'uu l~t ' /1.-:[f 1 IIII l l u:;a:::.jo. l niln!iih' ~ i l st t l fj ~(1 C: nnt dt jf' r.1. llnrl\jn t I II:! IH l ll u.ht 'l. Ui.l! :t flilli g~, III ~li 'l't lt g r:tl'alf,. 1. Pt 1 f' r ~ ~ u l l ll j(l ~ t.-..1\f l ;bc l ~ t'l' l l' I.-.P I! J(j,\, httt d. l '. l ' ' Il;.!<' III I l \lun rllt..\.. lt t<-t'll r'-" J f : L il~~..\ IIJJ:t, 1. l t u :-;t I J ;;~ r:!;kt tnj \ nt ~ 1. :--.;,.,.J\1 ' 1' l :!~ ). ~1) ~f) ~Il :'(l IIII :!(l ~ (l '(ti III III Iiii 7 jlt' IIS. Llw mtf. Chrisl <'llli!'ll _,)f >... - (j() ll usbt st. r;:;, ",. 8c.tJ ti iprgnal'd :.' l (j() T n n d b Pgt.\ lt :-. ~{)l"(' li St'fl ].'j 1 l +O B:Jnkn, i:-;. r l l. ~HI't '1J~('I l l!li Iil ~\ II ll :-; j 11:--p..). P. Baugsga;t rd :>Iil Il O. \ ::;:-~urn. nd ~' " H. I ~UJ < g,.gun nl l".. :.'fl M art u l' :t k t n ri< dl. 1'..l t."ll~f'll l i lfl (j( l 1\t Jd i f' l ' 1-: rt l<t l'ru.\ J.w l'itlrt< l li:! (il i l lil'j'(' I'illt l( :\1..\ F!''ril lt tl,)(j l li(l l it r:-;n s~~.\. '''(ll'l'~l 'll lti ~ Il!li Knl.rnd. l '. :llcl ll< r :.>:; w f i U ~H~~ - l ; (i:l'llll.\ '"'" Iil,~ l i IK ~(!l< n kdir., : 'l'li n tllst' ll.i:!d~ IIII l tll :--.i) :;!'_ h: i l l(' Il l,(tf'sl'll, ) -III :!Il l\,,'""" l u:..f' 0 s tp l'g"hi! l"ll,"j j') Oll l,:r'!' l' (l, 1-' n 1 1h t~i lwtl il:! Sil ( (l,'() (l( J J.\( ) -III :,>(1;, ~~J :.!:.!!d11l :-:l jt f' t 'h r. (:n de l' n f 1'!IH, g~ r l'. l> i..(:-~i ng J,;1.tdpslli. T h. t\ l i :-;.t ('1):-;1'11 ' I II 1'1' ; \,.1. 1'..\ Il< il' l'~('!l I ' Jdlt:tudlt r Il. ~ it bc IJ.\ rlllll<i.! 'lt r. TI. ( 'lt ri :--t "!t )" l ' 11 ( ) f l/"111 1".l. :\..1, 1 11 :..('11 :' l LnknHdh f. 1'...\ 1\f l v r :->t'h '" 1:0:. ~t r:uttlklll r..\. TOJI ~\ Pr~ l,, \ rj Hl IIl 'I te '!'p l tillc dlt. \. llnhst..it'll>'l't< l. I<J <LI i' J' r!' ( ' h r. ( ' hr i:--u n s ~ ~~.\,,Hid. :\. T n w l..; _~. flp dl'l':-il'll l'rn t l 1\dl' l'sflf.\ ''""" lllums Knfektin hs P eter Jensen 1-,_ 'J Sil I II ~(l III S (l :il IIII W:! l!li :.'l'i III III ~l) J (l 1'\11 l '".,, (il! 12! 1 (il l.li 00

10 Hans Døhr har et strt Udvalg i Strømper. Tlf Eneste Specialfrretning med Gardiner g Lampeskærme. Skal De have nye Gardiner, vil De selvfølgelig have disse fikse g gde. - jeg har sidste Nyheder g fører billigste Priser. Nye Læselamper (xyderede) med Skærm kun 25 Kr. Den er praktisk g gl imrende sm Gave. Telefn 327. Michael Zll, Dr. Luisegade Dr. Luisegade. ~tal er;;,. Chr. ('ltristusr'll :ZfJl (io ' L'g-føn r N.. J. Uun;;t 1.:>:: 60 :2() Snt dke nu. i\. ('h r. :Muller :J:.J-l HO Bn n lw ~~. Ej11. W..rnseu :!:37 (i() Lluntidr :,..\ ug. At~dn~c n 1+0 io Hen ti f' r Eli,;a IJC't h ('h ri,tc u~ n!17 :!0.Jer11b. As. ~. Hrunn N i l'l~f'll :1/S Bghltlrr P. J\rnrnp H l O 00 Kntri't. Elin. Mrnp lo ilo 30 P<'rr~. Hand11ttl.,J. Pr <l< r;;< n.los OIJ.R u ~" ~" i\iru t ll.1,,,.n!j,,.." :n u Arillll!l. Kr. :::lnup!l7 :!0 :32 Rf'nti1 r O le H:t 11 g- :! l UO fhv. Hy < rske K ri,;t. tluttns< ~ll JO 1:10 ::+ l',tlmu 'l'h. fkrt('],;, n n;:; (il) Ell'k\1'. Chr. n. La rspli 9 7 :'!() Elmegad e.., Trnfikuss. ~. P. Anderseu (i(;!) GO Jiusa ss. flt hild<> A ndnrs n JO RfJ L:<" cri n d r S. SunJii< ll :-;l'tl 2:J!i ~l) :3 L æ rer H. l'. N iclscn L æ rerilid H. X il' bl' n 550 <;() l Spa rc'kns: H."\l{a :;:;..J. 1\.ristianst n ~70 00 Hus hest. Kr. 'l'hillg'e<t rnp :t~ 4(1 1-[k:cnikvr E. HPnningscn :2:~ 7 GO 11 Læ ri' r,\. H v( )l'it l. C' U ;~~ ~ s Sygefrsikring l pl'ns. L æ rrpnkc. Kr. Hfmann :3 Lnndp. N. 'l'hingg. N idsen lin s lji'~t.. J'drea Olsen 21 ()0 A rlllnrl. S' A a. Lunde +3 l fl ~\ rbrnd.. J. Ucndk~eu H:wkuss. Kr. Hc nrik ~cn :;GG 40 lientier Enke :r-:. Vet.rgmtrd 10 SO > On rprtør ~\. Pednsen 2D1 lio Ektra:nb. P. Pedersen D7 Værkfører X..ftn18<Ju 270 tlo i ::.\lissimer C;l. Pd r sen 2~17 GO Ci Pupirmr dli.j. V. Olesen 2 O SO Lmre r.j. Ch r. Larsen Ifn ~ass. Helg-n Lttrscn ;J Dankkn~ti. IT. Bnn<hgnnnl n nic1stned :WI. Sørense n.12 pnn s. Lkmt.ivf. Fr. (3eebn C ha u tf ør (~h r. :l\! u rit~en l 1.3 li < g-r"lmb~f. E. Skvsgaard Bgh. K. l(ldt. Nielsen : Llnt.ivf. n..jpnen i:inpdkcrs\. Fr. Jsef T il 22 Frrctning:-;f. l:\\~. H~ (~ nhe rg ;uann f a.kturiht N. ::\(ikkelscll 45:) (i() H5K HO ;_)34: s ;] 00 :110 :w l!j.! 'JO 572!O 3-!5 60 Engvejen. Pst nss. Ch r. Gjt rlnchs Enke med frit Lægevalg, Hspital g Dagpenge billigst = Medicin, te g n es Den gensidige Landb-Sygefrening Reservefnd ca. 0,000 Kr. Alle Oplysninger fa as hs OLE JENSEN, Rsenlundsgade, Thisted. Telf Køb Kjler hs Peter Jensen

11 F aartftvej.,\vlsbr. Kr. Kirk Avlsbr. H. Overganrd Hn sa~s. ~[ctha..tcnsca Avlsbr. l'. C. Xinl~rn Br Prprictær Ole Bnrlt Bankrncdhj. L. Bach 'l'jkrl. P. O. Bneh Tjkrl. Sigurd H< ch Husass. Lbc llach 'rjkrl. Cln. M. Nielsen Ederm. J. Chr. Snejstmp., Fjrdstræd e. :!0.) <> l 'i~kehdlr. l'. J\Iadscn :=:2 t 00 l 'iskhdlr. c\. ~\fnrlscn ;) 40 Sbgter P. ~\In u sen j';) U 1 l Bghdl mcdhj. v. C h, istcnsen ;\!)!) li O 1< 1 iskel' E ;j n. \Vichl lo s lo s Fred er iksgade. IO bo H n tie r 'l'h. NiP b(' U ;) -Hl Hu.w~ s. Lilly Xit>lsr n 32 ~ Enkefru r. Thy k il' t 10 tju ll11 ~R8 S. J\ln ri c J~:t r llt'n G ± Hil :!l 1~!16 5 :1 +:5G ~l s iio 80 li O GO Telefn 18 Telefn 18 De bør frlange HELSTRUPS VI N E hs Deres Købmand g paa Restauratin, thi da pnaar De at faa Avlsbr. C h r. :\I. Grrge r RC' ll ;)J ()(l Dyrl~gl' C' h r. Tllnlsn 72:: li O A v1s1jr. J ;:Jll r. l'lcj drup JlS ~().-\utm bi!l.\..p. An<1nrsen 40fi0 ()() Ad~ br. T<l['!JC Dahl :~~.j() Hu ~us s. :r h all!l<' 1_'hinggaarU [(i ~ J\Iede,it:r K irst. Ande r s( n (i-t t-il l Lkm thfrb. Chr. Leeganr<l.) 'f'jkrl. 13. Kjær Nii'!SI'Jl J( i Snetlk r. ]{ri ~tc~ ns('ll 172.\ v h.<b r. L. E,jlrsc n ](J g n :.;apliti 1n. Hnek -J\:nHlpma.nit il:il Avls br. A ~td. V a Il 1-(Sg'UII I"ll H Hu sn><~ - ~rag-da Ch l"i!'t iansr n :!l. Avlsbr..T. S. ('h r ixteuscn :n :l :3bKøbrn. F. c. 'rhlna:')-=-en 112 Jiu ~u.~ s. Brlil Christt.'nxen - ~ :; O v<'l' J'O Rtlltld Chr. Awl<' r ~ en ;;r: t A Is br. L. B. AndPr ~ (' l ~!l l (j() J(n S :-i(' n) r t" 1.;.c :\lag-da r\..n dr' rficn (i i Hnsuss. Ane K..\l u!l r ~l (j() Tn,.,p!' ktrh.t h s. RHn~ns.,, 1!):: J[ ll ~USH. D 1thr u. La.ngbnll 1G Farverstræd e. Ht< h ~' r t x Kvjhrg :1~4- <! A rbske Drthea Anclre ncn,) 40 :.' ~ 1 1 rai'ik:t ::; ~. n. 13. N.-.Jcxc n 5-J.O linndelsmd. :\L c. j [lldsl'll ;) 4(J HnslJ<'s t. C:u l in c Thm ~ < n l G Fisker v. NielSl!ll ](l ~() f :jc rh.i OU!c k. IL 0<1dr!<hcdt 2:l7 Stclnhugg-er H. Nil,cH lo s TIL nticr.drthea Hnngsg nurd 21 1lcntir :rari Un Ttg:.;gaard 21 9 l. Kl. Systue hs Peter Jensen ~(J s 60 li(l 80 (j().'; () (j() :!() (j() GO GO

12 Cigarfrretningen Elegantes har det største Udvalg i Cigarer fra de fineste Firmaer: HIRSCHPRUNG W ULFF OBEL BENDIXSEN- HORWITS&KATTENTID samt engelske Shagtbakker g Cigaretter. Strt Udvalg i Shagpiber. ANDR. N. PEDERSEN - NYTORV - TELEFON 482 e Frederiksgade..l ;g p:ckkr r,t;,. O t trn. Hani11g ;} -W Ka:-. ::t n rskl.in h. f1all g~~ ~ l :tnl l!!l.tij l l li ' 11 rt i n r k 1\.an'Jl.J l'll~('jl 7~:: (i( l nr rrti'l 'l'hnra H:111 ~:--gaa rd 12!1 (il l ~l r dlrj. llirg it H.J ('Il,('() :! lli O!l llg tr. H..A. il i ltlg. ~./ :tt u h ~ 4''' ~III (j(l Il n ~ a~~-.\la ry ~it l:-;l'll l li :!li Typngrn L"l. 1)..\.J,ildg.. l at n],,..;t n J() -~11 J [ u,;a:-;,, Laur a Atrd.' l (i ~(J Hn~a:-;:-:.. 1\irg itt<' ~il.' J~('!!!li.~(/ l ~ l'~ ty n ri Jill t.-\. l 'l! ri~t ('Ji~t - u 151 l? li l'lll'lfll' ('lrr. \ "< '.il'!(is (l (l l l u s;a,"'. ~[:; ri 1 Bi ~g aartl ](i l?() ll:u hr\l'lll. K. Prdl'r:--;('1) III (j(l 11 11~11''.\ lag-da I ~Pt't C' I ~(' I I JO S!l A Jrlt sstur frii<iiil w. l.:t r~t li H:!.~li l[u,;a'' :\l: q.,r rl;~ ( 'h ri :4t'll:-1t'll lfi :!0 Hiu lr lkarl Karl Krgh l-hl j(! l ' rulagr n-q..1. Ol:<t'it j (i HO \'i k t ua Ji, hrllr. Ka.i T h.vgpst 1 rl :!l Iiii Nt~t clk0r ~ '..\. Kullt ~ ~~ lis i-! O li lll'>'l i!ul'<ltlll' l ' ru 'l'jj ;.;(l rl l~~ ~ {0,.. 1 ~J "\i. b ll I!H III il t\~:1 ~~-.\ g- nt tc l t'd( r!'(~ 'li IO :...:n n l,.,,. :\. ( L: JI ' Jll( ~!"i t c l'~ \..\. K lug :!l (i() -~ (: u, Og' \ 'a 11d11 1. ( 'h t', I)I JIII;-;l rr H!!lt -III.\l!II Or.\ a gi' Pul:->t rr :!'lo :-<ti l'< il llt t lhl';.l. l :_jll..j(.'~}lf ' l'~(' I l /l~ :-; 'l' r i t < d ag <'lu l l J'. Jl. 1'. f)lj r -++:.! S I! Tld11H'dhj. :\. Cllr i!-i t P n:-:c'rl :.!:1 1 till t 'ig: rhdlr. ('il r. Tu rr~ 1' :t:.!~ (Jfl ~~' l!l l' l<.kr l,. ru l~..l P : pc r!"c r r :::.!-i {J (l \) J'h\. tid r. l'. l~ 1'. l l clc r:-:t'll :i l Oll 11 11'-tl>''- l : l" '''l'lll ','l' ll - -W III \f\ij'l'i IIL ~- 1'..\ ll dl'l'i'-'1 '1 1 (',_ l-, :_!{ 1 L'nd, r..: t ut pi ~t TI"'~'~~ :\l c.t[, r l ti :.!Il l J IlSa:<-;. J~ irst. < '!1 ri ~t l'tl:-:t'll IO ;-<il ~llll')li)..: l' ~ l dha,/( 1\;-;t ll :!l (i(l t lu ~n:-::-...\1 a r t h 11 < 11 rist<'fl~t ' ll III Sil llll.... ll:':-\. <l ud n111 \' nu:..;:-;gn :l rd :).j,( J l l i i li lu 11s l. H. < 11 ri:-t H.,.,, ) :.!i l llut,.j kuli H. P t rh r~p il J:ll.f[l '\ ) 1:! < _, klt h.tlr. l :. Hulida Id /.)(j l/li llnt < lknrl l~ 1'. Hl' t 'll~l " ll - -til l J"""'" l ng ~ l~tll g ] )ntg-... l'i.l'h Iil,'{(l IO Se først Peter Jensens Nyheder

13 -!l Il l :) Hans Døhr er altid billigst med Brderier. Tlf. 485 Gasværksvej. Hald en. l;a::;,-a, rk:'n r b. Th. TIIOIII ~ ~Hi s.\, bi>r. 1'. ('..f t' n:-:. il\ :;J;; ~()..\f Ul'!' l"~\. :\. R. Hulilark!17 ~{l llu~a"~ ~l an n.\ ndl' l'l<i'll ::2.j().\ d.nnd.. 1. Hrt.. llhl'ij 111 K( t l.alldlltl'tlhj..l. 1\:ri:.;tl'll:-'t' Jl l! i Bryg-g'('riarl skp c. C' h ri~t (IIIS(' Jl ~.. ~il,\ ri>n11l. Karl Elias~nn 12!1 (j(l Tulm ksn rl1 ~ k "\[argt. Th<nn~ c t l :i~ ()(J \ ~ :.1.' \ ' t' I'JIIl' :-:tl [' P. c. Pub, ll :::! w 1-' nk '' at ri lit' l.a ~'"''" III S li La n t la ri>. K. l'uulst ll Fi"kl'l' Il. l.ar ~!'ll.i l IIII llu ~a:--:-.. llt lg :l l'ubl'll.\ f'im,. l. P. l'h ri~! i:tn"''",) -W 1\.aJb ll'l'kt<:trll, 1-'.!'-\i rnrj:-'('11 III Br!-ltl'faJ,,. ~r. ('. l\i ud ~t u lis O IO,\l Imlfl..). I.;U':-\(' 11 IO I 'a ri i t u l..1. 1'.,\lad'''" Iil s n H:l\ lll'u ri>. :\. ('1. ( 'h ri~h ' HSPJI li-+ l f \1: ~ :1 ;-..:-;,.\ IIIII' H ayt' :'l Iiii l f ""l". ( ; (I IJIIOI':l ('hri:-h ll!'t'll " 1(1 ~IJ Sil s Sil OVE SCHRIVERS BOG- & KUNSTHANDEL TELF. 5 STOREGADE 2 TELF. 5 STORT LAGER A F SKØNUTTERA TUR & LÆREBØGER,, l; ;-- t_\ ' 1'! 1 1' UDSØGTE TING l j UST ANDE H SENS BRONCE- & D ISKO!I,I ETAL. CASTF..LU- FA}ANC!i SAMT f S!LKE LÆDF:RTASKEH Il. 1: 11:--t'JI -l!lli ' ( l.\ r i ll td..\ "l. l.a urit:< i l.\ r lt1111 l. l. 1'.!.a u ri t ~ t n Grydctrv. I l''' "''"ri' l li r. ('h l i ~t f': l ~l 'll \ Ju n...,..) Sy r:-. k,.1. l '!J ri.-.;t 1'11 :-IC'I I. \ l]('.\n d t r s, ~ ~ lit "" l.n :!,'t r: t ri t. l.. t '. l.a r:-- 1 :!.")~l :!l i Il -d nl. \l:t f' g 1', (II'C'J.{t 'l'!"t ' ll -,,., l., r i"""' r.\. n,,, \ tt!"i t C 1 r~n:t rd ~ ~~ l.n' dt t l, (l\ III () t i''_!,:t:t r t! 1\. :t rt l ''" ' tt r:--\. Tl 1 ~. I I al'-'<' ti!l/ ~/1 JW!t:--, l, ;1 r t r f>' '.l.j n q.:,'' tt:--t'lt.\ ri!jrld. l'l>r. =-'t ti. t l, ri:" tt n :--''''!)/ :!li.\ l ltlt td, ~l. ('h 1'..l l tt... t'll., \ ''.!-! lirll d..1..\..l (', l... ~' t l,j i l ( l( l.\.-l ' H i t L.1. \l. '\i, l-1'11 l :k.-pl'd. 1...f( u:-c rt :11:.! lit l'!t \. L :11td Jud. 1'. 1..,. ;,.( >\' 1\!... J.i Il..lt t t... l 'l l.)l.~ _, : : : - k c I II l\ i r:--.1. \. i: dt,y,. I l "'" --..l <.lt.,)('l l ''t'], l f', :.!t i.\ ri > 11d. i};~ :..; li l. t /" ' 1' 11 l' li:'(;, \ ' \ i (ll' 1':-1' Il,) l IIII '~ l T.ik rl. \l. I l. lt Jr~ t 'f l j li - Havneyade. T.ikl'..\ \( l \ <l i...,:--:.,:ltll t t; l li :!il Ty]~t t ~ r a l' il. 1 I '" " '' 11,; l i llid li,]~ 1 :" k1 r r. l:. 'i(!...;l' il :.'1!11) Il( l :\ l un ~ n1 1. 1'.,. 1':-<l l'l',l!,il:tl'tl Tltr;t '[' 11 ( I il,.~{ ' fl III,'-ft ( Il.\l ll '!..;lt r. l t r k.l. X i dc rhvr~t 'J' '' '' ''! ~ -. Il Elef.!ante Selskabskjler hs Peter Jensen, l " :: ~ l -,j lfi ~ : l III,,.. ~ l :::.! III :: 7"-..,., IIl H ) fi j {l :211 :!Il ()q,, /( 1 l li til l /l i ',Il IIII 1(1 ;

14 LARSEN & HYLDAHL Til selskabelige g festlige Lejligheder hører en smuk Frisure. BesHg vrt l. Kl. s Herre- g Dame Frisørsaln. (Frisering efter Aftale). Jernndulatin fr Damer een Uges Garanti! VESTERGADE SAL Havnegad e. L\:øbmtl. ~l. :-:k. P v,lt r ~t' I I :!! Oli l:!nulanne :-tf' J'.J. ( '..Jhtll!."'t'll (is O ~ l) Hu~nss. Allll:l ~,jrt'll.'-'t.'lt :J() l ' r 1'0 t n l n g-~ t'..1. l ' lrik'<'ll llu,;a"..h nla Jhall>'t' 11 LG ~ l ~l1 ;\l n::.ki n rll. ""' J ; rn ~ t n; :2(1 Hande b ml.'d h.i. 1 :. t: J ri 1<.-<< '11 Il IK :? li.l ) ~ t\ :\(p kah ikt' r.\ht'l J :"""' lo i' O Husus.s., \ Il l' 1\. :\ nd t r ~ t 'll I-IU\"IIflf'Og ( d Th..\lad"''" ~.1!1 :w Sk n u1g-<~ l'r JJ. l'. l)ul ~ t ' ll l 'haufl\n :\. \'.. \:u l"<. n l\1\ 40 \fu."k in". ~\:l:,.!.l' ( '\11 i s t n~ n. \ rl tllll.!.. 1'. :\ llill' l's(' ll.) JO Bt :-:tau, atr.\ Il t. Nl.;:nnruJ.; l H ~ f) Havnestræd e. llusj 111fr u E l.-..t ~J \ :lill'u(' : :~ 40 Hl',ttLllrat r l'..l t pp P ~ (' II Hu ffi" t.-\iina ~k nn r11p : :~ -f-()! :"k' \ llt' n lad>: Il ltusa:;s. H ( lgu. \ thl f' I'Sl'JI IO.~ l ' is l; c hdl r. ~l. Tnrt l' ia llis tind< l. t'h dstia n'\'ll :~ ~ +O l' h,.. D!'lnilli't D t h.. lt n:-- 11.' H t'fifnurathr ('..Tuul La~ R <' Il."ifi J ()(l.. Knrd JH:tg <' l'l ll. P. < 'hri:-\tt n:-:t u.jnrua lfnrr r.lc nuy.j. L as cn 1 n.~ ()l) (: m n i t s lihc r.j. l.:tr ~l't: ~l' l' \' ( rin M~ f rk. K. ~t :1 u ga:nd :.n nu J,; wmir,. Lar:-;pn l T u:a ~' l' l t ra Pl'd0l'S('lt IO :!0.) ~\f l'j!\ ri ~t. l Kr. Ha Il Sl' II H1 1..:.:t:-: ~. h i rs t.. /('JI:-\{ 1 11 IG :!0 l : k s ]H'dtr. \In """ Tuu :-;ig l-'i s k0l'kspnrtur \\'. ' l' a a IJ11el (i( i f! ti O 'l'k~tilarl..t. Nn: n:-:c n Hil'g. Kn : ~lt J (l s Hue l P. k øn n!-ipi J H""''"' 1\glJidl' r.j. l'. N!i: O \ ' lllt.lg< :!O."i ~.\ rhn11l. M. Ra t gaanl Prkurist. l' 1 :. \[llr r :!T() (J() l )!a k nn. N. fl :lll >J' ll (h c r n. 'l :-:~ f. l) \' J,,l..\.ud t J'St'll rrietag<'lll. J l II IlY K11 ud" n J-1 u :-:a ~ s. ( '(' il\,. (: rhll. ) +Il T rkut a g< lu.l l r. ( '.. \ Jlf ip I'SPlt F m g thdlr. Hh. Viilidt ~l!i :!() l l us:lss.._\ 1111 il h..lc JI :-:t lt J{:lllkhu;.;h. K r. i\nrg:1anj fiti!l (j() -1 l\.l Jil d..j. Lar:-.:t u L 11kd 'n l> r t IH'" T l't dtlhl., +O Ilu st ~s. J\'ielill<'.l t'll:-'1' 11 I :ksp< <lt. ~ Ia ri, Tftlin hl lll' 811 l U Hk ru:,l t\ rm. i\ L VuuJ:-...t ll I lrtll d <' l ~ "' "tlhj..j..f urg-r nsl' lt!)1 8 (l(} llll!>ll~l!. ~ ign.lt'll :->t'lt 'l U,~ ; ~ l,.hj J~ n!l7 :'.!11 :::! > I P u :):! :!il) ~ ; ~ 7 Il; 1s:; JO ~l"/ l i) l Iil ~ - "' ~l+ fi J.) IO.)(q l O ::'-1,., LO 00 s ti O r. 00 s 40 ~ 00 (i() fi() s :.() ~ l) HO u GO 80 (J (J X() 80,.,u _!Jyr;ninq:i -...:zye/wn"llin:;- ch; r5 hil!cmakr. 'l/d;;al[! af :f 7la! erthlrer, C(;apckr r; Ltlllel!/ Jza tltrtltl-. (/llfd(crni :;.' 12 Køb Brude-Udstyr hs Peter Jensen

15 1~ 16 (j Havnestræd e. Chanffr c\ ll'r. P<'dcn<PJJ l ' ili alljl'~t. H. Knltnmiiul'h ::67 7 }fun r,vu. I'. :\,,kv!'4yt' rskc.thnjllj<: PcdPr~c n 07 :lo Tbaksa r hsl<p.tulianc> Hald f{u ~ IL H~. _\uine P(l,h r:=-f'n lo 80 ld!jamllr Uh r. 1-Iani "" ArbnHl. 1'. ~On!n:-.: : n.lo ko ]1 Hr,, ggcrinrh. i\ L :;lfrt('nsl'n "' SkuHtgPr l'. ( 'hrl~t<.~ll!:if'."!l 1:3 l ~ 1\:untri,:t EEr n 1lrtl'n~cn Arhrnd. N. Chr. Xielsen ]l) 80 En kr.\ "nu.1\. I'nlsen l :i Ll<mtivf. R. < 'lll'istl 1 ll :-\1' n Hjultrv. 17 Vaskekne> :\! arp n l't del'>"t!ll.\rbtnu. Kr. Farsi ll~l~n Let h 10 do,... Og!ITlld. _\!fr. Pclf'n;vll Pi;; ker D;"' ir l }\tr.-.:.inxt'll 43 :\l'!.,rud. l'. C. PC'( -Ipr:-~c..:~ll L ill{<' rf n. A.. J ens<' I l 10 s _\ rljjnd. "\fnrtin Fg-0t l li ~(l IO!IO :) 40 lit s :2 - >~ ~ [() s ](J s 2SO ~ ;) ~. () (i t ) IO 80 HTEL AALBORG STIG NIELSEN - THISTED TELEFON Ældste g førende Htel Centralvarme Garager Varmt g kldt Vand Gdt Køkken - Billige Priser HAAN DVfERKERFOREN l NG EN MØDE- OG SELSKABSLOKALER Indtil 400 Kuverter mdtages Til Møder Plads til 1000 Persner l, 8 Plantr X. K. Østergaard 237 f/j 13r,g1Jinder~Y. C. Ø t<'rga:ll'll 2SO t>o Hhtt:"tCt'S\'. H. Øs!l' q~ n a r d 16~ Utl Hgew. J'. Ch dstt usen 17~ 80 1(1 Ku:;k Chr. P. ~rrtrn:;n 18:: GO ljayllr arb. G. M rteu~l'd 5 40 ::i lng triarh.k. A. Dn.Lgs hn~k :;ss t<o J~.\ rbuul. O. Thmsen 2l fio Pi:;km l'hr. \ 'rwckt 1\'t istew;c"c 5 '1fl H undbrgvej. bl rygerske i\ l f' Lie Ba11g Sye rske Mt!l'ic A ndc'rs< n Enh.c Auinc.Tur g' ~"'r! ;C'u.::; Huseje r Ane K. \\rt'stcrcrnntd Enke El"e lj< ile rstm _\, bllld. L. Niel~en. Hi ~ ;)3~ s ;;..j.[: G lw Arbmd. Knud Kristensen.ti: Dryggerinrh. Kristinr. :rcnsen ;3~ W 19 Lærer II. Pt derscn Repr. Knud Pr uer~<'n 21 GO Bglwldr!r C h r. l'< cl('r~eu 259 Bgblrlflr,J l 1 ~. J>cucr~eu 3G; 30 Rntic t'.jhanne Bjesen 21 (jo 21 Ageut IL Snrlcrgnanl 5 1-\'ntri:;t l'. Ov(lrgaal'll 1G2 00 'l'ldn.s~. O.. Ten~en 'J'lda~s. J'. Lybet kcr ('and. phtll'l!l. l' r. Nissen 7;} :ltt 'l'elcfllln. M. Ry Km1ni s N. G..)cuscn l!l SO 2:-:11 R <' n l il'r Enkrfru ::\L Yde 218 +U Husas1<. T ngcbrg Dahl 2 1 f)o Hauklm~s. l 'anu.' Andersen 410.JO Senge-Udstyr sælges med Garanti hs Peter Jensen

16 Hans Døhr har altid nye Mønstre i Brderier. Tlf. 485 Øøøøø~ 1:! S. Hansen, ~.~.: < Malermester. ~ ~ Værksted: Brinkmanns Gaard, Tlf Privat: Havnestræde 7. ~ ~ Smukt g billigt M A L E R A R B E J D E udføres.j: 0000ØØ Ø Ø ØØ000 Ø0 H undbrgvej. Hk nede r A. l'..j c~pcr ~c n JO ~;) Læn r S. Xøri>y li O+ ~() +!l Bam arh. M. O\ crgaanl ~l li pens..la~ re r N. K. Xnrl>v ~!li (IIl l.ajj<larb. N. l :11 ri 'tfft r"'"!li :!.7 eancl. mag. Lærer?\. lia '""n w; 40 ;)] fll'll:--. Plantør P. A. Eh( ling :l-t. f> l3 i blitt k ~a~~. nirg. llthl,pll :!.)!) ii.) J\ ri> md. A. Kr. \ '1 ':-;tl rg nnrcl ~;i!l 1-luRn~~. _\.f a rie.jrgen:-;( tj JO 80 :)i fh\. Gartru r :\. An'll'n H'IJ ;).j. :!!l Ln,,d~rPt ~'ng-f. 'J'hprkild'c' ll l ;)li(i 00!)!) l\lun rnj. N. vl~:.:;terganrtl lo 1-ru:=:n. :-:~. J~I"J ~OI'l'llH'Jl +"'.. ~() (il Arh1111l..\. Langballe.j.'!.. >l '"l,,,, 'rgfurer Pul"'"'" En kp.j.''.. :!0 l\ntmis x. Chr. Langballt 10 Havm arlj. M. Kri~ tl'll'''" J+O.+f) Htte dkel':-'\..-\. Lang-bulle!J/ (") ' lktnillist Ebe :\L 'Thunt:-;t n i O::! :.:.).f{pd:.tktcn X. Hu Vlll'nlllSP S!Hl +U.Jnr11ali~t \'. RaYTlt'JllOst> :l::! +O :--.;_rpr~k ::\-l l't.(t 'l'hnt:-;crt :!:)n (lp Il :O:. Lær.enkt! TI! g. Niel:-~eu 2Vl -W NygPpl. H e lt t!(' rj'holllsell.!l7 Lære1 indl' l :lll' 11 :\it bcn ~50 fil M u rer~' 'l..). i\1. Hetlrhlm s n Bi l litl' ksa"" Bdil Nielst'H ](i 'l.'pg }, ærksarh. }Jnu~g. Han~ t'll!li.., Autmbilh. F; KulluJiill~h 2~::s l)() ) Enlw K til'(! li Lur] vig,!> li ;)-J, H<'pr. Ua r l.)('flsl'tl 12!) u H t r,rgt r~ IH~ Els" PPtlcr~t'll ]():! Hu:-;a~~. l\lagda (:J L rist('j1sl'll 16 l Ht qtist arh. Il. p,..,\' l''l'" ::!05 :;n '1::11 t 1'!']1ri! IIO r l '"rl Lnn;pn ::!Sil.';1 1 :\yl,hr. N. ~, gt r Pt dcrst Jt ~ i O SIH'ti k e n.; y. J\: n ud l.nr:-;t'll l ;) 1 ::!Il li A ri IIII Ll. N. C. \'illadst n i :).. Mul!'rS\ tl..\l'!l!l!d Lar:-;eu li+.~il s t-lkrædl rm. l\! i k. Chri:-;tt'JJ;-It'Jl 17~ Arb111d. T-ft JJrv,.. [\.ristelih'ii ::!Il Iil HPntil'l' :\. HnHtl'i<.~ TJ :12 i rkl'tl!os!' :!lli :!Il 12.\fnn r"yd. ('. Hall g' L:I l':'l'll ::!G!l l l Typg raf G. U Kridtg m,-,frp. c. A rid«' n"(' li :!l Iiii ~yc r:->k <. 1\."an u T. n l'~l'ii ;j +"' ) Hent il' r l :n k c fru i\ l. Kiel""n ~f : : ~l) l~ \l a~ lhh t ll r. H. J~ ln~t t' r ::::! Rckrt ~ r en t hr. Nit'l~t n ::~ ~li A rl!lntl. K. Al. _\nd!'rst'll ;) Ct nwntht.lt!'j' Il. Thm:-;l''' :;O:? +il c\ rbskl'.l en~ir H'. JUI'g"('fiS('II ;) Linn<..}d~Yl'rsk 1 K1 i,t. Ni<' l'<~ li,).j.(l!li En k l'.\ilt',\]. Pe<lerserl J() +i) Lknmti vfrl1. II. A. Tp p 2(1:; ~Il H u~n!is. 1\ n t r. KnmlSl'lJ H J,a lldp~thud C.. )t'[)]h' "C! II 2l(i J)( ) l fn:->a~... Jt'll:-<.illP Kllutbt IJ l Hu, Jwst. Carliw.)C'j:>[ll' ~"" ]l) Sil l ~ug t rsvtl. Chr. Dal! l.[() 0><:::=::::>< ~..Sa~elmager J.l~lf Jensen, te!f Dester:ga~e )7. t e!f " Hil 00 ~ n ~() O ()0 (j() iio +O :.!0 +li +O +O +O il O -lo +O s E> ~ Tiye.:Biler stppes g 6etræltltes. ~ 1. J<Ls p!stre~e mø6ler..cinleum leneres g paalægges. ~.Seletøj g markiser. 14 Mægtigt Udvalg Gardiner hs Peter Jensen

17 H undbrgvej. 18 Skrwt!<'rlll.. T. Chr..IC'n"<'ll 1:3!1 till Gartrwrfr l>..\.m../e nh'll Hl 80 :30 Hkrætlcr,;v. M. ~lurlsn (i-! 80 Htrikkt r,ke Errkt D. H:lll~Cn 10 SO Rrr ctlkcr~vd. N. l'. Ha rr st rr 1:) 1 :!:?a. MurPrsvcl. i\t. illanhcrg IJ S 80 Ehpt!t.r. H< <hig Thru~err 21 lio :!2 \) Vgum<l. N. Chr. :\ll.fciis<''ll SG +0 1\fl' clh,j. \ '. J\Iatlst'll 21 lio :\ft'dhj. O"' Pcders('ll lti Arllrnt!. Akst l./crrsl' ll (-li 'l'" lefni"t I n:t.r l' ll~t rr Husas~. E llen,/ O li ~C'rr J :l Gasv~-e d<~a r h. M. La rse11 1'-l11<1tlkpr,;y, A. l'hristt'jj"''" -Hi P<'n". J>,;tb. Cln. Chr i bt n ~c n :\1askill sætt< r H. Uhh<'"''"._, J. P. Jacbsensgade. Slagteriurh. P. S. Pnuben Bamepl. K rist. Ch ristialls('fl G a m pl. Ane O lsen Hrrsa~s. 1\a t. hr. Hørr Ni!'! sen :::3 -W JO-J- -!U 25U 2() l Gl :w+ ;,(j] til!.;:1 10 s il 4() EKVIPER DEM l SPECIALFORRETNINGEN ENGELSK BEKLÆDNINGS MAGASIN- THISTED NYTORV TELEFON NR. 247 ~+ ~li 28 :)0 Pn rtit alicr A ml. < ~ hl'i::-tcn ~en +G4 40 Enkefru K i n; t. Estl:l.hl lo 80 Husas.l". AH n a E"'lahl ;) +O f:lv<'r~kp :\[arie C hri:..;tl'll:-il 'l l [(i lo s J-i u se.i e r, Enkefru K a n~trnp l 'rk. Knrf'll Nir~l ~(' l l ;) -JO 1\Iurcr:;,-. J ug\. C h risl <'Il"'" ; ~~ 40 Murers,. H. \... c~tprgaanl ;J+ 00 Dgharulll'nnedhj. A. Larsen Hl RO P l' lis. 'l' g f. c. Christian~u n 5 :?0 L kmti vf. Fr. Hnn~en :;-t:) fio.. ~ Laskinn r(,, II. Han,<' n ,_ " ) :Enke l:\. i rstett Mikkl :<<'n.j.'' :H I'ntassa tr. r..) l'f!p<'"c' II Dl : F lt rn'htllr. Ej n. Il..TeppOS!lll {;) (i(j t:lygepl. Kare n Ha11:<C'II.LO 80 :w l'a briksin sp. Lautrnp-Lar~C'll Jius u~ " 1\l ttgtl:l l:h ri~tc n:<n l() :..;s.. r n~ kj lltryk k<' r Mar.. lr n"<'ll +S!i ()() 15 7 Tlllrenu. ~. Kjær J'-'llSfl ll 2-l-8 Chauffør Chr. \ '. Ch, istcuscu 5 l) fhv. llng-c rm. N. c.,j ns te~()] l :.:2~ Lkmtivfrb..J. ~issl ' ll Bæk ::?:17 Luger fn..j. A..Jt!ri St'll l iil l.'lmu f før x Chr. Niel~PH ~l(i Il Mcjcri~t A. c. Let h lo 13 'L'gbC'tj. M. Mikkebe11 fi2(j Hn~hldcrRkc ]J. :\Iikk<'l ~<'ll 21 I :k:<petlitr. l~bba H r!17 17 [J U U H. L æ ntr C. \'. } 1 l'('(}( rik~ptl (is (l J!) Iltt n kfuldn1. 1-'r. f:>l'ehcr IO~ 21 Parti(. L. c. i': i el"" n Br l;')[ IInsu:;" K i r st..:'\. Br ;j p ns. Lancr( nke An t. Nil'l;.;rn 3+ pens. Lantlp..J. h: r. Arldt~l'S(~H ~l ~:J E ulwp:u;t ri rrdt> M..Jøt g t\lisoh 1 ~ti Hw<ll.-],,~rC'rintlP H..Jør g-et~::-f n 1!i :J Chaufftn l\ r. K11. ~nj O Ul O!Jl" t'll (j.j Køb Gulvtæpper hs Peter Jensen +li -l-11 u (j (l ::?0 00 s -to (j() ::?11 ~l) 00 ~l) ~(J 0() (j (l (i() 2(1 Sil

18 J. P. Jacbsensgad e. Kndit.r~kc> Marie Drug-sbæk :12 40 Lug< rck::-;p. I m. Jengen 23'7 GO Damcskr. Anna Ols<'tt lo 80 J ; n k(' Ane N ir b en lo 80 7 Stcnhuggerm. Carl.l(' nscn 712 s G Depta.rb.,J..J espersn K n t rmnl b j. Edith.1en,cn JO s Klinikfrie.ruhannP.,J, spcrsen 118 s Dghdlmcdh.j. G!'rda.Jensc'll JO 80 s Dcpta.rb. l\! a t hiuhseus Enke fi 40 Htenhugg er:':'\. Drge.f en sen l!)± 40 l-f llf'h~f'. Ge rch M n thiass<' n 5 ±O.Krintinnl])('tj. P. Sirnnsen 110 ±O l~ };n k Karen K. Dybdahl l:l 'J'tHi't rs\-..t. ~\!øller.18:3 60 1\falerrn. 0\'e Pcc]rsen 118 s!) nuldsnl. Cltr. Jlcnningseu 8(i \entier Lrentz Brllc,rscn Gulds.-1\ftllt;j. E. Henningsen Kn trass. :\ag e K.i:.ler J 51 : l.\mt~fuldm. K. Q uist ;j07 60 Husbcst. Karen Ol~en ;) 40 Sk rrerlc r Carl Han~ ea lo 80 Hi Rentier l\ l a re n U ad c OR.-Sugf. Aage Hagestc d 172 s Syerske Ka t r. Onde 151 Husass. nrnrgr. Skaarup 21 GO 7 Lugerar b. Chr. ' e5 tergnard C'<'lnktr M. Aabcrg :] R tie r l\[arrn.j en~c u los 00 l' rk. Knrl'n i\a.lwrg 313.l s Dtw kijurl C!tr..:l en se u,~: 12 Jiusass..Jhr,.IIne Saugb;jurg Hi Sneclkersv. J h s. ) ('Il8Cll l!h -III li Heda kt.inssekr..t. Lustrup Husns.<. 1-:r,,n AnderSI'n i) l() ]!) S tgfn' r J'. Yde Pulsen 2-HO 00 :!O ArlJnltl. C hr..) f'ij~c'll l S:: GO ~ ~ n k( fru A11na I.a nw n lo s Sncrlkcrs\. 1\ ag e.tens<' Il li\1 :!0 JTusnss. Drth('a ~\l i kkc lse 11 l (i Strømper findes i Jneget strt, smukt Udvalg. Mdefarver i alle Kvaliteter g Prislag. Karla Pedersen, Jernbanegade 3. Specialitet: Strømper. T e l e f n 5 l 3. Specialitet: Strømper. l'lit.ifuldm. P. Stn\'aMrup :!8 ]\{urersv. Amlr..Jc nsen Værkfrer K. Kr. Simnsen :.lo peus. rldbctj. J\:r. Pedersn Syerske Agne. T>crl.mcn :32.1\[usl,insætter :M. A. T pp Typgraf II. Tpp Husnss. Karen Stærkjær Enke Ane Pedersen Frretningsh. 1<'. 34 Pustr G. \Vcsth Husass.. Judith Westh l'ejcrst' n Jernbanegade. l Kunstd reje nu. c. K. Bunch Ilnsass. Dagny. Jacbsen l'steksp. Kay Skaarup Enkdru :Marie Dille > Skmagen u. Carl Auclersen " F rk. Ing ebrg Andersen Darberm. G. Belu Trictngeltcll. Carin. Peu1 scn l'jejerske 1\Iar.ie Kielsen ;j Enk cfrn l\ I. s. Hjnrsn 5Gl flo W GSO : :) s :! ±.) GO 5 40 :3!l9 GO :!;)7 GO 16 49() s lo 80 lo GO 16 Frakker billigst hs Peter Jensen DmrHldir. A. Dlleris J!J55 HusLwst. Rigtr!. D. Hancn :21 60 Husass. Marie Christensen lg 't Grsserer N. L. Spangberg 62S5 GO Husbcst. Anna.Jcpsen 64 SO 6 Dankdir. H. Hartz 13()0 80.Justitsraadiudt> J\r. Petrsen 51S 40 Husa ~ s. lrma Dalgaard 5 40 Hnsa sh. Anna Jl'.llSC'n lf) Husas-. Clara Hansen Jhnsensal hi..> Hse ttepstlj. S v. Sørensen ;)-le 00 Slngtcr[arb. A. Vcstet gaard 5 -~l'blutl. P. Krgsguard lo s Du J A. Klster Pedersen ;) Slagtcriarb. A. Sørensen 2!)1 li O ~ ttygerske Ellen ~CJl'CllSCll l~;:~ TønLrcrs\. Hich. Sureusu :5+ 00 Htlemn tere r ~ke A. Sørc nsn 21 GO l Cltan[før Hb. J. Sørensen 2:3~) T yvgraf E ;j n. linnsen l l l::i"lagteri:ub. "' Schltz 280 s

19 Sktøjshuset l vulkanisering 1. Kl.s Fdtøj WILH. TOPP Telefn 324 Vestergade Jhnsensalle. Kntrist R Schltz Pølsemager K. Nielsen J!).J.,,W 15 FtgraJ A. Scharliug 3SS SO Husass. :\Iarie Bangsgaanl J O SO Ftgrafmeuhj. 1Su.. Pedersen 118 SO 2 7 Skned<'rsv. Ch r. Srcnsen Hnsass. Asta Srensen ygepkjerske K. Ab.Jensen l!l4 -W IIusass. Kar1inv Nie1sen ] O 80 Prtm ~I. C. JørgeusPn ''J GO 6 Oljdøj;;fabr. li. Snm:;en S!agtcriu.rb. '1-\r. Sørensen 3:: Bghh1cr Ai!'c '!'hrn :l Hi l'netningsf. X. Ilaeh SO 40 Rc]Jr. S v. S. 'l'ltmn sen J.8;J 60 JS La.bratmhj. K. Kristffersen :32 40 Sl::tgterinrb. K Outsen JyHa11dsalle. l Kmmuueass. V. Jhann()scn 2/0 00 Lærer E. Faber Hc\ i~ras:-\. IL l\fatbin.~~cn :3 1 ~: :J A mtsvl;jiu:;p. B. Sø ren sen 72:i 60 Uusass. :\la ria11p Je1tsen Hl :J Lærer IL 'l'hy~ es e u Husass. 1\Jtu r:n- '.l.'ulhul Ch crtjcncr A. Mrtensen J<'ilialbcst. H. Auer:;e n 7 pc ns. Lærer l(r. P cflcrsen 9 Lkmtiv.f.,T. AndersP-n 6:)7 :!0 lt.i 442 s s Vald. Nielsen, Frederikstrv, Thisted. l ste Klasses Vulkanisering til billigste Priser. FREDERIKSTORV LI 'l'gfnh Ths. 'l'erp :!50 40 Kntri't Anna Terp 21li 00 l;) Lkmtivf. 1\I. Bldreel :n :.J 17 llcpr. P. Agerhlm 475 LH Sagf. l\1.. J ensen J l~rre tningt<best. 'l',,jeppese n :J:H 80 fin. 'l'liibcl"nrlj. Lars.Jensen 8G Læn r l'. Høegh Nielsen 421 L:crer :Sv. E..Jensen 7:1 GO?.lalers,. J. Nielsen KmmunPkat<~. E. Andersn 3 -W 00 2!l 1 nnagcr Ernst.JPspersen 1<7-1. RO :n Tgfrer P. H ansejls Enke.J.: ; :J:J Ren tic r Knren Bangsguard l()~ O' J Hcpr. H. Luull Kramer :'ihj GO Hususs..Ma rie Hc Hi ~ IJPns. l Jæ rer l>. f>t e rsc tt :1SH SO 1\lngnsinp.. J. Chr. :\ladsen 2::1!iO i Lkmtivf. 'l'lt. :\luc1scn :\.J.;) (io Kntrist Adlf Mathen l JS SO Ilusass. Edith Malhen l O 80 lientier Enkefru I. l'crrer:;en S6 40 G Køl:nnu..J. R Nis-Hansen 7 GO Husnss. Esther Kis lbnscn ;) 40 8 L kmtivf. J,;jn. i::ltr cn ;;;)(; 40 'l'c1ef'nmntør A. Vacl.1 2::7 150 JO lo: nduktør :E:.in. Andersen 18:\ (i() Plitilx tj. J. Cttrbeu ~0.3 ~() Fnbr. C'hr. 2\ln cben 21fi0 00 Husb< s t..knthr. J Clltiell 2;l7 li(l l{u~uss. ;\.nna Bruhn cgnzææezsens :!7/ez-re~ O(J- c;:zfa;jzeskz'c?cleri~ ':Yflmdbz~qm;j c'!. 17 Kjler billigst hs Peter Jensen

20 ~ ~ l[jr!si ~ g ~ at De i det nye Skatteaar kan spare Penge ved ~ g at gøre Deres Indkøb af Herreklæder hs s. g g Altid sidste Nyheder i Manchetskjrter g Slips. - Arbejdstøj ~ fr alle Fag. ~ g ~ N. M. KILSGAARD g g Telefn 483 V estergade 52 ~ Kastani e al h!..\ l'i!ilhl..j ør gen Andrr a~<'" J l S HO., Slugt ~nn. lngy. J.ar~(' H ::::-t 00 7 Enke( Marc n Hn~ltllt::O.-.('. rt HG 411 J 5 Bger~v. 1'. s. ~Of'CJI Se tl 5 Huntier Enke 'l' h. 'J,n l'~cii ;) : \ rgniih1. P. S m. C h ri~t e n ~\' ll ~ ;;~. { ~!) \ ~g llrnd. An t. Niel~t'li ~:1/ (j() Ku~k!;sk y l'rtl<'r,l'n 1: (i() Kus k A rul. NiP bf' n 1 ~!'1 (j() " ) Kusk M. s. Ytlc,)_ IO Kusk.\a ge :'\i t' [,r n :21 (j() Suwrrc bmd,.i. '!\a IH',\'.:.li!':-<t' ll l G Husa,s. DrthJ a Ø;;tc rgmtrd!li ~() D Arb nld. Carl.J en~ e n :J2 +O l l Arbrnd..\ n t. Dahlga a rd IO.~il.\rhmtl. Ingv.,J Ott~C \ 11 ;J 40 :\ g ent. Chr. n. :'\Hn<k rgaai d :t~ IO Blagtersv.!-:mil liille rup.j 40.\rhlllcl..\. s. Puul:-: C' 11 1!1-1 w 11 K uh k x. C hr. Christensen ](} HO.\rim u l..j..\..reu!it' ll!i+ s Syer, k e ~J aren Kj re r,) lo Il:d 'i;;ker K Filt Pli br:.{ IO s 10 Arbmu..:\Iartlt..Jl~pj) P S C' ll 2;)!) ~ 1\It kanikcr A11t. Ch rist< ~IIS <''' lo HO Arbmd. 1-I n g n. Jr pli< :sc' ri :_:2 +O 1-:llngtl'rinrb. L. G. Olsc Jt!li :W.\riJrnd. A11dr. J lan'< n l~~ i; O Avlsbr. 1\: r. Ne0rg..Jens!' n n (l (l Hu~a~'- llaguh. Halvrsen 'J.f() JO \" g n mel. i\! urt. NiP l~(' Il!l/ :.w 21 Ar brud. N. A. Pulsl' n HU J() :!;) Cha uf f ør Kr. Hnrl1(l l!l-l.j(} Fisker Oluf l'uls1:1 11 :J1!i O l'iske r H. _Han"'" lo /)l) La u(! br. S\'('Iitl Pu lse n 16 ~(j ~( rveringsprk. l :lrta. Jlan~t r1,) ~ ()l) ~5 ~\ luntr A11t..J cn~c n lu ~ llu,ass. }:;Iydia fl nu ~ '' IL :) +O Hu;;nss. K:uc n.1l'r1s('il f) -W 1-'\~ g- c p l. An11:t P<l l' rsc ll l ti Bud Alf L Nicbc'n :21 (li) BJ s tertl.~indcr Ej u. ~Øl'CllS(l.Il HO +li G l\iurra.rb. J~ d v. Søren~l'It ls:j n <) - ~l Slugterrn. II. T'. Hansen 1i8:J tjq Yiskchdlr. c..tatous!' Il lo SLI :Z H J:; n k e J\lnren K. rl'}li1lgg'utll't1.10 x AT!Jmtl. ;r. Chr..f('UHc n n GO Bghld(' r H. Kr:;hlrn lls HO 12 Slug terin rlj. l\1. l'ri stl ns( n 2R(J s l.agcrar[i. T h,.,l. Jenst n :;+ Oll Ar b mel. La.rs,) Qfll'('ll ~[ GO ~~ ;\laskinlu11r. }'..\llui'l'scll J s: : GO J{l'IIt.ier l:nkc l11gt. na~h PI ~(l Kastet. llr,, gg cria r h. l'. Kri~tinns< n ~;)!) :; 3 fhv. S1t1crlenJ. }\. Fr. T\ r g-h :27() 00 l Barberm. v. l\ ristian :<Cn.L2D u 1I1list Olga Krgir /;) (j() rrønn e r~\"..t. \'i x ø l 'i:l (j() ::\Iaskinur1>.. J. l'. 'l'lrmsen :n: l rrypg raf C hr. \ mlt rs( n ~l ()(l Sknedc rs..\utn Christensen :!();) :!0 Husass. Kuren Anurse n lo i; l) l\jaskinarl>. l fr. HiniOH:;en :i2 +O.3f) M l jcrih. }'. F. l la n gsgan nl ]42:) (i(j Hus hest. l\fa. ria nc Jenser< lo s ';\l cjc ri cje, 'ruge B a n gsg tulru 21 GO - -~-.... _ 40.Mt jprist 1\l. 0d<1ershr <le j; ~ 2(1 " ) Husass. Annn. LarsPIL Dage r~ v. lin nlld La. r sen Hi ~() Husa,R. 1fetu Dalg na rd 5 40 [) A rlnml..\. s. HU,\' Ml'll :)4 00 T ;jkrl. Chr. \ n ng'b rnard.t:j Thisted Ægexprt Telefn 169 Aktieselskab Telefn 169 Fra vr Butik, Hjørnet af Krsgade g Krnbrgvej, sælges daglig knækkede g udløbne Æg. Kvaliteten garanteres saavel fra Butiken sm fra vre frsk. Udsalg i Byen, der alle er frsynet med vrt Garantiskilt 18 Senge g Madratser billigst hs Peter Jensen

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+ l "tr qp '4? +('* * i,t +a j r G -, #-)i;{tt plt('il->9a;;?$\,+ O S'* * {5ts'* + -F1, t F 5 e a-ld \-t/ [ 1q 'y;aaf 9Jysr f 1r? +qt*u,at*trtn+t!k i i ri'* q'rs a'e ii'9 >- e E'44I?tt 'r + * *-" r -isir+e,t"ps-{aits-,)9'

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Opgavefordeling , d. 16/8 2017

Opgavefordeling , d. 16/8 2017 1g grundforløb: Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 da DS IT NI DG DS TL PE MK OL OL En BD HB HB JF MW MT BD LE EN JF KF KK WE PJ KK NA MJ MG KP KF sa TR AZ LP LP JR

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- ---

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- kr. 95,00 Badekåbe --- --- kr. 156,00 Benklæder pr.

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere