ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. Børns Voksenvenner København"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Børns Voksenvenner København BØRNS VOKSENVENNER KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9B, 4., 1472 KØBENHAVN K

2 SIDE 02 KØBENHAVN ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København INDHOLD SIDE 03 INDHOLD Børns Voksenvenner København 04 Forebyggelse 04 Hvem er vi? 04 Formål 05 Vores kerneydelser 05 Voksenvenprogrammet - målgruppe 05 Familievenindeprogrammet - målgruppe 05 Året Voksenvenprogrammet 07 Familievenindeprogrammet 07 Aktiviteter 08 Vores ansigt udadtil 09 Økonomi, bevillinger og donationer 12 Bogholderskift 12 Bestyrelse og medarbejdere 13 Ansatte 13 Konsulenter m.v. 13 Goddag, farvel og tak 13 Årsberetning 2014 Udgivet af Børns Voksenvenner København Årstal 2015 Printet i Danmark Udarbejdet af Sarah Højgaard Cawood

3 SIDE 04 KØBENHAVN ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København KERNEYDELSER SIDE 05 Børns Voksenvenner København Børns Voksenvenner København dækker København og Frederiksberg kommuner samt de 18 andre kommuner i Storkøbenhavn. Det betyder, at vi har et befolkningsgrundlag på ca. 1,7 mio., hvoraf en del af de godt børn, der vokser op hos enlige forældre er potentielle brugere af vores ydelse, nemlig etablering af venskaber mellem børn med et lille voksennetværk og en frivillig voksenven eller familieveninde. Behovet for at få en voksenven eller en familieveninde er ikke blevet mindre gennem årene. Vi har således hvert år flere børn og familier, der venter på at få en frivillig - henholdsvis voksenven eller familieveninde. Forebyggelse Arbejdet i Børns Voksenvenner København er af forebyggende karakter. En voksenven eller familieveninde kan i høj grad være med til at forebygge vanskeligheder igennem barnets opvækst. Det ved vi, fordi vi løbende har hørt historier igennem 24 år om, hvad det betyder for barnet/den unge at have en anden voksen end mor eller far at tale med og lave aktiviteter med. Og vi ved det også fra de undersøgelser, der er lavet igennem tiden om vores arbejde. Hvem er vi? Børns Voksenvenner København, har eksisteret siden Vi er en professionelt ledet organisation, som skaber rammerne for venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og frivillige, ressourcestærke voksne. Vi skaber også rammerne for venskaber mellem enlige mødre med små børn, der ikke har familie, og frivillige, ressourcestærke familieveninder. mens hans krop havde svært ved at stå stille. Det ved jeg også hviskede jeg tilbage, mens hans smilede. Vi skulle vælge, om vi ville ses igen. Og jeg var slet ikke i tvivl og har faktisk aldrig været det siden. Gregers, næsten 8 år på det tidspunkt og aleneboende sammen med hans mor, vinkede hele vejen, mens jeg slentrede ned af trappen med socialrådgiveren Lone fra Børns Voksenvenner. Jeg gik hjem fra oplevelsen med en varm følelse i kroppen, for jeg havde måske fået en ny ven. En lille en af slagsen, men en ven. Jeg bliver mødt hver gang med et stort kram og en talestrøm, der kunne gøre selveste Lotte Heise jaloux. Om alt fra specifikke scener i et playstationspil til hans dag i skolen eller om vi snart skal i svømmehallen igen. Det kræver ikke meget at være ven. Du skal egentlig bare være...dig. For han er ligeglad om du har en karriere eller du har løbet x-antal maratons. Vi deler samme interesse for de lidt nørdede ting, mens vi har lidt svært ved at sidde stille. Det kræver til tider sit at følge med. Jeg er ikke bare længere hans voksenven, som han viser stolt frem i SFO en, når jeg henter ham. Jeg er nu opgraderet til mere: hans ven. Og vejen der til har været spændende, udviklende og meget positiv. Voksenvenprogrammet - Målgruppe Børnene i vores målgruppe er almindelige børn med almindelige problemer, men de har et lille voksennetværk omkring sig. Nogle af disse børn kan betegnes som udsatte børn, som blandt andet er i risiko for at blive mobbet og ekskluderet af kammeratskabsgruppen med de følgevirkninger det kan have for en stabil og positiv opvækst. En voksenven kan være med til at forebygge og afhjælpe disse børns problemer. Børnene i programmet er i alderen ca år, når venskabet med voksenvennen starter. Flere af disse har fortsat kontakt til deres voksenven igennem deres voksne liv. I 2011 så et nyt projekt dagens lys. Projekt voksenven til børn, der har søskende og/eller forældre med handicap. I dette projekt indgår også børn, der vokser op hos begge forældre. Fokuspunktet i dette projekt er familier, der lever med handicap. Børns Voksenvenner København har fået bevilget økonomisk støtte til at kunne videreføre projektet til og med Vi håber at kunne fortsætte projektet i 2015, og i skrivende stund afventer vi et svar fra Social- og Integrationsministeriet på den ansøgning vi har fremsendt vedrørende PUFmidler. Flere udsagn fra børn og unge, der har haft en voksenven eller familieveninde gennem opvæksten, viser, at det har været vigtigt for dem at have kontakt med deres voksenven igennem deres opvækst. Voksenven Lasse om sit venskab med Gregers: Jeg vil gerne dele mine erfaringer og oplevelser med Gregers, som jeg mødte igennem Børns Voksenvenner København for snart lidt over et år siden. Og ikke mindst takke for muligheden - det er et fantastisk stykke arbejde, som I laver. Stor respekt fra en skolelærer, der ser mange børn, der godt kunne trænge til en voksenven. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Hans øjne strålede, Formål Arbejdet i Børns Voksenvenner er af forebyggende karakter, og har til formål at skabe rammer for nære og dybe venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og ensomme børn, der har et alt for lille familienetværk. Vores kerneydelser Vores to programmer Voksenvenprogrammet og Familievenindeprogrammet er de bærende elementer i organisationens virke, hvorfor det er naturligt, at vi tidsmæssigt bruger flest ressourcer på at vedligeholde og udvikle disse programmer. Familievenindeprogrammet - Målgruppe Vores målgruppe i familievenindeprogrammet er opdelt henholdsvis på de danske familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk: 1) Enlige mødre med anden etnisk baggrund end dansk, som er gravide og/eller har barn/ børn i alderen 0-6 år (projekt Venskaber på tværs af generationer og nationaliteter ). 2) Enlige danske mødre, som er gravide eller har barn/børn i alderen 0-6 år. Det karakteristiske for begge målgrupper er, at de ikke får støtte af familiemedlemmer og at faderen enten er fraværende eller har en

4 SIDE 06 VENINDEPROGRAMMET ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner ÅRET 2014 SIDE 07 sporadisk og/eller problematisk kontakt til deres børn. De enlige mødre har et behov for at få nær kontakt med en anden voksen. Egne forældre er oftest enten døde, bor langt væk eller er for syge til at kunne støtte mødrene og børnene. Derfor savner denne gruppe af familier især kontakt til den ældre generation. For familierne med anden etnisk baggrund end dansk er der behov for, at familieveninderne også støtter mødrene i forhold til at kunne forstå pligter og rettigheder i det danske samfund. F.eks. hvordan samarbejdet mellem institution og hjem fungerer, børnenes sundhedstjek hos læge m.v. Flere af familieveninderne laver lektier med de større børn i familien. Tilbagemeldinger fra lærerne er, at børnene har fået en mærkbar faglig udvikling. Projekt Venskaber på tværs af generationer og nationaliteter har igennem flere år fået økonomisk støtte, som ophører med udgangen af Vi håber at få økonomisk støtte til at videreføre projektet i 2015, og forventer svar herpå fra Social- og Integrationsministeriet i marts. Familieveninde Anette: Voksenven Lasse om sit venskab med Gregers: Jeg hedder Annette, er 66 år, gift med Michael og så er jeg familieveninde til en familie med en lille pige på 7 år. Vi er sammen ca. 3 gange om måneden. Jeg henter hende som regel direkte fra skole og afleverer hende igen efter spisetid. Vi tager på ture til biblioteket, legepladser, på cafe og i Zoologisk Have, men for det meste nyder vi at være hjemme hos os, hvor vi bare hygger, leger med dukker, dækker fint bord, spiser kage og ikke mindst får talt om det der nu rør sig i en 7-årigs hoved. Det er i sådanne situationer, at samværet går op i en højere enhed, og følelsen af hvad det vil sige at være noget for hinanden, virkelig kan mærkes! Kort sagt handler det ikke om at skulle foretage sig en hel masse, men bare om at være sammen og skabe tillid og tryghed. Mine to år som familieveninde har givet mig et lærerigt, givende og kærligt forhold til en lille pige, hvor jeg virkelig kan mærke betydningen af vores samvær og nærvær. Året 2014 Året 2014 har budt på særlige udfordringer og begivenheder i Børns Voksenvenner København. Sekretariatet måtte 30. juni sige farvel til Pia Sandholt og 1. september goddag til Sarah Højgaard Cawood som daglig leder af sekretariatet. Desuden gik projektmedarbejder Tina Arvidsen den 1. oktober på 6 måneders uddannelsesorlov. Udskiftningen i medarbejderstaben har udfordret aktivitetsniveauet i Særligt har arrangementerne for familier og frivillige været berørte, ligesom familieveninde-programmet har haft mindre aktivitet. Vi har i 2014 matchet i alt 34 venskaber, som fordeler sig således: Voksenvenprogrammet I 2014 er der besøgt 37 frivillige, både mænd og kvinder, samt 33 børn i vores målgruppe. Der er matchet 27 venskaber, hhv. 18 drenge og 9 piger i alderen 6-12 år. Etablering af venskab mellem frivillige og børn, som har forældre og/eller søskende med et handicap udgør 8 ud af de ovennævnte 27 matchede venskaber i dette projekt. Malik om sin voksenven Jakob: Det er sjovt at have en voksenven, jeg glæder mig hver gang til at mødes med ham. Han er en ven som man kan stole på. Tage i svømmehal med og bage boller sammen med. Nogen gange er det også bare rart at kunne snakke om, hvad jeg har lavet i skolen og hvad min ven eller jeg skal i weekenden. Der er afholdt 3 kurser for nye frivillige. Det seneste kursus var et stort hold med 15 deltagere, så det passer med, at vi plejer at have 4 hold om året. Et kursusforløb består af to hverdagsaftener, selve kursusaftenen og endnu en aften, hvor en voksenven fortæller om sit venskab og svarer på spørgsmål herom. Der er endvidere i løbet af 2014 afholdt 8 erfaringsudvekslingsmøder for frivillige, som er blevet matchet med et barn. Familievenindeprogrammet I 2014 er der besøgt 7 frivillige kvinder og 10 børn i vores målgruppe. Der er afholdt 14 matchbesøg og matchet venskaber mellem familieveninder og små familier, hvor der er 7 børn involveret. 2 drenge og 5 piger. Vi ser fortsat et stort behov for familieveninder hos familier med anden etnisk oprindelse end dansk, og vi håber, at vi også i 2014 kan føre integrationsprogrammet videre ved støtte af midler fra Socialministeriet. Der er afholdt 1 kursus i familievenindeprogrammet, hvor både familieveninder, der matches med danske familier og familieveninder, der

5 SIDE 08 AKTIVITETER ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København AKTIVITETER SIDE 09 matches med familier af anden etnisk oprindelse end dansk, deltager på samme kursus. Kurset i familievenindeprogrammet forløber ligesom voksenvenprogrammet over 2 aftener. Desuden er der løbende et supervisions- og erfaringshold i gang, hvor familieveninder med både nye og gamle venskaber mødes i samme gruppe. Erfaringsgruppen har mødtes 4 gange i december afholdt Børns Voksenvenner Købehavn vores årlige julearrangement med juleklip, juletræ og knas. 80 børn, mødre og frivillige fejrede dagen med os. I forbindelse med arrangementet uddelte vi biografbilletter sponsoreret af Københavns Kommune. Det var en skøn eftermiddag! Vores ansigt udadtil Landsforeningen har skabt et nyt logo og en helt ny grafisk identitet til Børns Voksenvenner i Det, som bl.a. er det særegne i forhold til familierne med anden etnisk baggrund end dansk er, at der afholdes flere møder og aftales flere besøg end i de danske familier. Baggrunden herfor er bl.a. at sikre, at mødrene ikke er i tvivl om, hvad konceptet går ud på. Aktiviteter Den 4. april sagde Børns Voksenvenner København farvel til Pia Sandholt ved en velbesøgt afskedsreception. Frivillige og familier var mødt op for at takke Pia for hendes mange års flotte og betydningsfulde arbejde for de Storkøbenhavnske børn, deres voksenvenner, familieveninder og forældre. Carsten Eskelund og Børns Voksenvenner København inviterede den 23. og 24. august til Comedy festival. Det blev til et par underholdende aftener for de større børn, deres voksenvenner og familier. I smukt løb gennemførte børn fra Børns Voksenvenner København, den 26. august DHL-stafetten sammen med voksenvenner, forældre, medarbejdere. Selv vores gode ambassadør Hr. Carsten Eskelund var med og løb med Børns voksenvenner på ryggen. Den 16. november kunne Børns Voksenvenner invitere børn, familier og frivillige i Det Kgl. Teater til en familieballetforestilling danset af børn og unge. Vi inviterede børn og voksne til lysfest i Tivoli den 9. oktober, hvor alle fik sig nogle frydefulde gys med uhyggelige græskarmænd og hekse. I samarbejde med Børns Voksenvenner Helsingør har vi desuden inviteret frivillige og familier til FCKs hjemmebanekampe i Superligaen i forårs- og efterårssæsonen. I samme ombæring lancerede Landsforeningen sin nye hjemmeside med undersider til lokale afdelinger. Her er København nu præsenteret med opdateret indhold - og den gamle hjemmeside er lagt ned. Toke 10 år om sin voksenven: Toke 10 år om sin voksenven: Min voksenven og jeg elsker at spille fodbold på græsplænen. Selvom jeg er FCK fan og han er Brøndby fan, bliver vi aldrig uvenner. Vi har uddelt brochurer og hængt plakater op rundtomkring i lokalområderne. Bl.a. på biblioteker, uddannelsessteder og foreninger. I samarbejde med Envision fik Børns Voksenvenner København trykt nye kampagne flyere og plakater i Dem har vi brugt til at hverve nye voksenvenner gennem den humoristiske præsentation af voksenvenner som papirflyverpiloter, sæbekassebilbyggere og fodboldfinteopfindere.

6 SIDE 10 AKTIVITER ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København AKTIVITER SIDE 11 Frivillig fredag 26. september er arbejdet med formidling igennem Facebook intensiveret gennem decideret annoncering, hvilket har øget aktiviteten og antallet af likes. Dette arbejde vil vi videreføre i 2015, ligesom foreningens twitterprofil (oprettet i 2014) skal udvikles i Voksenven Christina: Vi præsenterer løbende vores arbejde i forskellige fora som medborgerhuse, biblioteker og uddannelsessteder. Ligesom vi deltager i relevante arrangementer, hvor vi møder enten potentielle frivillige eller sponsorer. I 2014 har vi f.eks. deltaget i en række af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valbys aktiviteter. Særlig var et speeddatingsarrangement med virksomheder et interessant møde, som vi regner med at der kommer fremtidige samarbejdsrelationer ud af. Tv- værten Pelle Hvenegaard, der var konferencier ved arrangementet, tilbød eksempelvis sin assistance til Børns voksenvenner. I øjeblikket arbejdes der med et arrangement for børn og frivillige, hvor Pelle vil give en rundvisning på et tv-sæt. Et af vores voksenvenskaber og et af vores familievenindeskaber fortalte den 25. august 2014 Aftenshowets seere om, hvad de dybe og nære venskaber betyder for dem. Hele efteråret og vinteren igennem har vi mærket effekten af indslaget gennem en stor tilstrømning af både voksenvenner og familier. Vi får en del henvendelser fra presse mv, som ønsker og helst lige nu og her at få kontakt til et barn, en mor og en frivillig, som skal interviewes om venskabet. Mediernes deadlines gør, at vi kan have svært ved at nå at få tilsagn fra alle involverede, der skal interviewes, inden mediets deadline. Derfor har vi oprettet et pressekorps som på forhånd har givet tilsagnet. Vi vil gerne takke alle de frivillige, mødre og børn, der beredvilligt har indvilliget i at stille op til at stå stand by i disse situationer. Jeg hedder Christina og er voksenven til Selma på 12 år. Her i oktober 2014 har vi været venner i 4 år. Jeg er ovenud imponeret over det match som Børns Voksenvenner København har lavet mellem os. Jeg er optaget af at nyde de små ting i tilværelsen og sætter en dyd i at være mig selv. På begge områder har Selma og jeg tilsyneladende et stort overlap. Da vores venskab startede var jeg overrasket over at møde en så empatisk og livsnydende pige, der værdsætter helt små ting - og som samtidig hviler i sig selv (trods det, at have mistet en forælder som 4 årig). Hun er for mig at se en uspoleret ung glad pige - og jeg vil gøre mit til, at teenage-år, samfundsnormer og dameblade ikke spolerer hende i en usund retning. Velvidende at jeg hverken kan eller skal kontrollere noget i hendes liv. Vi hygger os. Bestiger byens tårne, tegner en del - og altid tegninger af hvad vi har lavet, når vi ses. Vi besøger også af og til min familie, hvor særligt mine små niecer er ret glade for Selma. Så jeg er glad og taknemmelig for venskabet og kan varmt anbefale andre voksne, der har tid og lyst, at blive voksenven.

7 SIDE 12 ØKONOMI, BEVILLINGER OG DONATIONER ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner BESTYRELSEN OG MEDARBEJDERE SIDE 13 Økonomi, bevillinger og donationer Børns Voksenvenner har fået støtte fra Social- og Integrationsministeriets puljer, fra Københavns og Frederiksberg kommuner samt flere af omegnskommunerne. Kendetegnende er, at vores frivillige samt familierne har bopæl i disse kommuner. Derudover har vi fået økonomisk støtte fra flere fonde og firmaer. Vi er naturligvis dybt taknemmelige for al den økonomiske støtte vi får. Der henvises i øvrigt til årsregnskab I 2014 har følgende støttet Børns Voksenvenner, København: Social- og Integrationsministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Rødovre kommune Gentofte kommune Glostrup kommune Albertslund kommune Brøndby kommune Ballerup kommune Herlev kommune Høje Taastrup kommune Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Trygfonden Aase og Ejner Danielsens Fond Lauritzen Fonden Anemone Teatret Consensus it a/s (it-ambassadør) Geomatic Ville Heises Fond Foreningen Ø-stifterne Louis Petersens Legat Det Kongelige Teater (teaterbilletter) Lions Club Dragør Søsterloge Marguirite Envision (kampagnemateriale) Standup er Carsten Eskelund Jannie Puk Nehm (kreativ underholdning) Børns Voksenvenner Helsingør (Fodboldbilletter) Tivoli (Biletter til lysfest) Derudover enkelte sponsorer, der ikke ønsker at blive nævnt også tak til dem. Både bevillinger og donationer er grundlaget for Børns Voksenvenners arbejde med at etablere venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og ressourcestærke frivillige voksne. Børns Voksenvenner, København, vil gerne benytte lejligheden til at takke for alle bevillinger og donationer. Bogholderskift Børns Voksenvenner København har per 31. oktober 2014 opsagt Landsforeningen Frie Børnehavers assistance som bogholdere for sekretariatet eftersom ydelserne i aftalen ikke blev leveret. IP Administration A/S har venligst stiller deres assistance til rådighed indtil Landsforeningen overtaget bogholderiet for Børns Voksenvenner København 1. januar Bestyrelse og medarbejdere Ved generalforsamlingen den 18. marts, 2014 blev følgende medlemmer valgt til Børns Voksenvenner Københavns bestyrelse: Kim Hansen, formand Gitte Jeppesen, næstformand Poul Jensen, kasserer Lars Saruaw Hansen Ronnie Eriksson Martin Glarvig Jakob Tronbak Nina Lassen Henrik Bendiksen Ansatte Sekretariatschef, cand.mag., Ph.d. Sarah Højgaard Cawood Program koordinator Lone Bager Projektmedarbejder, jordmoder Tina Arvidsen (orlov) Projektmedarbejder, socialrådgiver Julie Thorsell Vikarierende projektmedarbejder Tayyeba Ajaib Konsulenter m.v. I årets løb har vi samarbejdet med: Sundhedsplejeske Inge Mikkelsen Service manager Freddy Nehm Goddag, farvel og tak Børns Voksenvenner København sagde farvel til daglig leder Pia Sandholt den 30. juni Den 1. september sagde vi så goddag til Sarah Højgaard Cawood, som er foreningens nye sekretariatschef. Tina Arvidsen holder per 1. oktober måneders på uddannelsesorlov. 16. oktober ansatte vi Tayyeba Ajaib i en løntilskud stilling som løb til den 12. februar En særlig tak skal rettes til formand Kim Hansen som i perioden, hvor sekretariatet stod uden leder og i den nye leders opstartsfase, har ydet Børns Voksenvenner København en kæmpe assistance. Mor til Niclas: Det at Nicclas har fået en voksenven, har været det bedste jeg har gjort for ham. Nicclas far døde pludseligt og uventet, da Nicclas var 5 år. Det var en stor sorg for os begge, og Niclas savnede sin far og de ting de plejede at gøre sammen -forfærdeligt. Han gik i sorggruppe, som var godt for ham. Da han blev 7 år, spurgte han mig ofte, om jeg ikke bare kunne finde en ny kæreste, så han kunne få en ny far at gøre de ting med, som han ser andre drenge gøre med deres fædre. Da blev jeg ked af det, for det viste mig, hvor vigtigt det er for en dreng at have en mand i sit liv. Så hørte jeg om Børns Voksenvenner fra en kollega, og tog kontakt. Nicclas fik Henrik som voksenven i løbet af 4 måneder, og det har betydet alt. Han er en meget gladere dreng, han kan f.eks. drille mig, og sige, at han sladrer til Henrik, hvis jeg gør noget der ikke passer ham, og han er altid glad når han kommer fra besøg hos Henrik, som også har en sød kæreste. De fisker og spiller fodbold og meget andet. Jeg kom først til Danmark for 8 år siden, og har ikke den danske kultur med mig, så også der glædes jeg over, at Henrik kan være den ledetråd til den danske kultur og det danske samfund, jeg ikke kan være.

8 SIDE 14 BØRNS VOKSENVENNER ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner København ÅRSBERETNING Børns Voksenvenner BØRNS VOKSENVENNER SIDE 15 Jesper på 9 år om sin voksenven: Min voksenven Jørgen kan jeg snakke med om alt. Også når jeg er ked af det. Jeg ved, at jeg kan stole på ham. Jeg håber, han er min ven for altid.

9 ÅRSBERETNING 2014 Børns Voksenvenner København BØRNS VOKSENVENNER KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9B, 4., 1472 KØBENHAVN K

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Venskaber der gør en forskel for livet

Venskaber der gør en forskel for livet Venskaber der gør en forskel for livet 1 Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Venskaber der. gør en forskel. for livet

Venskaber der. gør en forskel. for livet 1 Venskaber der gør en forskel for livet Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere