Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms."

Transkript

1 DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS /2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde vide, at sælgeren ikke var rette ejer, og om køberen derfor har handlet ansvarspådragende i forhold til ejeren. Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. Parternes påstande Sparbank A/S har påstået, at Lastas Truck Center ApS til Sparbank A/S skal betale kr. med tillæg af moms og af procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn. Lastas Truck Center ApS har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Der er enighed om opgørelsen af Sparbank A/S' påstand i overensstemmelse med de priser, Lastas Truck Center ApS samlet har opnået. Oplysningerne i sagen Sagen drejer sig om fem enheder (lastbiler og trailere), som Sparbank (Vest) A/S har leaset til MND Transport og Logistik ApS. Martin Neergaard-Dibbern har som daglig leder af dette selskab i strid med leasingforholdet solgt enhederne til Lastas Truck Center ApS, som har videresolgt en enhed til Krone Kapital III i Danmark og de øvrige til firmaer i Polen og Finland. Sparbank Vest A/S havde oprindelig købt to af enhederne af (Lastas) Trucks Danmark A/S og andre to af Lastas Truck Center ApS. Den sidste enhed havde Sparbank A/S købt af en vognmand. Ved Vestre Landsrets kendelse af 31. januar 2011 (V.L. B ) blev det bestemt, at Sparbank A/S var afskåret fra at vindicere den enhed (nedenfor kaldet enhed 4), som Krone Kapital III havde købt af Lastas Truck Center ApS. Landsrettens begrundelse lød: Ved bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. blev ordningen med registreringsattester i to dele indført. Herved opnåede man som leasinggiver mulighed for på en enkel måde at sikre sig mod omregistrering af leasede køretøjer ved selv at beholde den ene del af attesten. Ved ikke at have sikret sig i overensstemmelse med disse regler, men tværtimod udlevere begge dele til MND Transport & Logistik ApS og dermed udstyre dette selskab med en særlig legitimation, har

2 - 2 - Sparbank A/S udvist en sådan uforsigtighed, at banken er afskåret fra at vindicere lastbilen fra Krone Kapital III A/S. Sparbank A/S er en bank, som har en leasingafdeling. Lastaskoncernen består af moderselskabet Lastas A/S med 24 datterselskaber, heraf Lastas Trucks Danmark A/S og Lastas Truck Center ApS, der ligesom moderselskabet har domicil på Energivej 35, Hedensted. Enhed 1 (DAF lastbil med stelnummer XLRAE85XCOE559354) Den 11. november 2005 købte Sparbank Vest A/S af Lastas Truck Center ApS enhed 1 for kr. plus moms, i alt kr. Det fremgår af fakturaen: Vedr. Flexie Pak, Vandelsbæk Leasingaftalenr. A004281" Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 27. september 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms, i alt kr. Den 1. oktober 2007 oprettede Lastas Truck Center ApS nyt vognkort på enheden, som den 3. oktober 2007 blev afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer og den 12. december 2007 indregistreret på ny. Enheden har fra den 17. februar 2006 til den 3. oktober 2007 været registreret med Transportselskabet Glostrup ApS som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Enhed 2 (Scania trækker med stelnummer YS2R6X ) Den 18. september 2006 købte Sparbank Vest A/S af Vognmand Benny Rasmussen & Søn A/S enhed 2 for kr. plus moms, i alt kr. Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 31. august 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms. Den 29. august 2007 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer. Den 31. december 2007 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Kuljetusliike Sjömann, Finland, for Euro (svarende til kr.).

3 - 3 - Forsikringsselskabet TVM har for denne enhed udbetalt kr. under forudsætning, at Sparbank fremsætter det fulde krav under denne sag. Enhed 3 (Kelberg 9 M Tiptrailer med stelnummer SKBT40S301AKE7439) Den 25. september 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 3 af Lastas Truck Center ApS for kr. plus moms, i alt kr. Det fremgår af fakturaen: Vedr. MND Transport & Logistik Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 31. august 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms. Den 3. september 2007 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Enhed 4 (DAF-lastbil med stelnummer XLRTS47XSOE723256) Den 29. september 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 4 af Trucks Danmark A/S for kr. plus moms. Det fremgår af fakturaen: Aftalenr. A MND Transport & Logistik ApS Den 20. januar 2008 købte Lastas Truck Center (ApS) enheden af MND Transport Herlev for kr. plus moms. Enheden var fra den 22. september 2006 til den 25. januar 2008 registreret med Transportgruppen Glostrup ApS, Glostrup, som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 20. februar 2008 blev enheden indregistreret med et selskab i Ringkøbing som bruger og Krone Kapital III, Nykøbing M, som ejer. Den 25. februar 2008 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Krone Kapital III, Nykøbing M, for kr. plus moms. Enhed 5 (DAF trækker med stelnummer XLRTS47XSOE723130) Den 3. oktober 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 5 af Trucks Danmark A/S for kr. plus moms.

4 - 4 - Det fremgår af fakturaen: Vedr. Leasingaftalenr. A MND Transport & Logistik ApS Den 20. januar 2008 købte Lastas Truck Center (ApS) enheden af MND Transport Herlev for kr. plus moms. Enheden har fra den 28. september 2006 til den 25. januar 2008 været registreret med Transportselskabet Glostrup ApS, Glostrup, som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 25. januar 2008 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer og samme dag indregistreret med et selskab i Lystrup som bruger og Lastas Truck Center ApS som ejer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Panthaverdeklaration Sparbank A/S havde tegnet f-deklaration, hvor det af punkt 1. f fremgår, at leasinggiver sikres ved: Bortkomst, når leasinggiver sandsynliggør, at køretøjet ikke befinder sig i det land, hvor det er indregistreret, eller ikke på en af leasinggiver i udlandet kendt adresse uden, at der er tale om tilfælde omfattet af pkt. a. Det er en forudsætning for dækning, at kaskoforsikring er tegnet, og køretøjet ikke er meldt fundet igen inden 4 uger. Deklarationen ophører 26 uger efter leasinggiver har modtaget selskabets meddelelse om den i henhold til forsikringsaftalen tegnede forsikrings ophør, dog aldrig før forsikringens ophør. Sparbank A/S søgning af enhederne Sparbank A/S fik i sommeren 2008 oplysning om, at forsikringen var ophørt på nogle af enhederne. I slutningen af november samme år misligholdt Martin Neergaard-Dibbern kontrakterne. Han oplyste, at han havde solgt enhederne, men ikke til hvem. Ved et brev anmeldte banken den 27. november 2008 forholdet til politiet. Sparbank A/S antog en privatdetektiv, Finn Paulsens, som rettede henvendelse til Lastas. På forespørgsel om de fem enheder oplyste direktør Anders Larsen, at selskabet havde købt enhederne, men at han ikke ville fortælle, om og i givet fald til hvem de var solgt videre. Forklaringer Der er afgivet forklaring af Christian Fløe, Per Mølgaard, Lars Ole Andersson og Anders Larsen. Christian Fløe har forklaret, at han er jurist i Sparbank, hvor han blev ansat 1. april Han har ikke nogen selvstændig viden om, hvad der skete på tidspunktet for salget af bilerne. Han har korresponderet med forsikringsselskabet TVM. Da han kom ind i sagen, var der en igangværende dialog med forsikringsselskabets advokat om værdiansættelsen og om, hvorvidt

5 - 5 - selskabet ville yde dækning. Advokaten konkluderede, at TVM ville dække bilen, som var solgt til Finland. Det var spørgsmålet, om bilerne var omfattet af bortkomstbegrebet i panthaverdeklarationen. De andre biler var i landet, og TVM ville derfor ikke anse dem som bortkommet. De var dog meldt stjålet, og der gik også et halvt år, før de blev fundet igen. Politiet gjorde dog ikke noget, og de hyrede derfor en detektiv, som fandt bilerne. Kravet mod TVM var vist nok anmeldt samlet for alle bilerne, idet man jo også havde politianmeldt det samlet. Det er dog kun en formodning, han har, for han deltog jo ikke selv i selve anmeldelsen. Han korresponderede frem og tilbage med advokaten, både skriftligt og telefonisk, men han konkluderede at sagen ikke var god nok fra Sparbanks side til, at de ville stævne TVM. Hans vurdering var bygget på, at de først på et sent tidspunkt havde forsøgt at finde bilerne, som de jo troede stadig kørte rundt. I en taksatorrapport blev bilen vurderet til kr. TVM tilbød først kr., og så forhandlede de sig frem til en aftale om kr. En del af aftalen var, at Sparbank skulle indtale TVMs del af kravet mod Lastas. Derfor har de stævnet for det fulde beløb, idet de skal betale kr. tilbage til TVM, som betaler en tolvtedel af Sparbanks sagsomkostninger. Han kan ikke udtale sig om oplysningerne i politianmeldelsen, som er indgivet før hans ansættelse. Per Mølgaard har forklaret, at han er underdirektør i Lastas. Han har 19 års erfaring fra finansverdenen. I midten af 1980 erne begyndte han at arbejde med leasing. I 1993 var han selvstændig, hvor han solgte biler til Lastas og derved lærte Anders Larsen at kende. I 1997 blev han kontaktet af Lastas, som skulle starte en leasingafdeling op. Han har siden været på Lastas og har blandt andet startet deres afdelinger op i Norge og Sverige. I dag sidder han med deres kontraktadministration og har med debitorstyring at gøre. Firmaet er børsnoteret og har 23 datterselskaber, som hver er selvstændige enheder med egne cvr-numre. Hvert datterselskab beskæftiger sig med forskellige aktiviteter. F.eks. har Lastas Kelberg med trailere at gøre. Lastas Trucks Danmark overtog DAF-forhandlingen i Danmark i Thomson Truck & Trailer Rental er deres leasing- og udlejningsselskab. Brødrene Anders K. Larsen og Jens K. Larsen er direktør i selskaberne. De folk, som er ansat i datterselskaberne, er ikke også ansat i hovedselskabet. I fakturerede Lastas enheder det bedste år. I 2006 og 2007 havde de en omsætning på 1,2 henholdsvis 1,5 mia. kr. Anders K. Larsen var også direktør i Lastas Trucks Danmark A/S. Derudover sad 3 andre. Kunderne ser annoncer på internettet. Hvis man sælger detail i Danmark, skal bilen klargøres og sælges på nummerplader. Derfor skal de have bilen på værksted. Det er forskelligt, om det er aftalt med kunden, at bilen skal være i orden. Sælgerne i Lastas Trucks Danmark sælger ikke enheder for andre selskaber. Man skal være specialiseret i og have flair for at sælge brugte enheder. At sælge en bil er meget forskelligt fra at sælge en trailer. It-mæssigt er der også vandtætte skotter mellem selskaberne. Trucks Danmark har sit eget edb-system. De ansatte der kan ikke gå ind i Kelbergs system. Det kan også ses på vognkortene. Når de køber en bil ved DAF, oprettes en ordre. De opretter vognkort, før bilerne leveres til dem. En kunde ved Lastas registreres ved telefonnummer. Kunden oprettes særskilt i kunderegister og kreditorbogholderi.

6 - 6 - De solgte nogle enheder til Sparbank Vest, idet de havde sælgere, der kørte rundt Danmark. De mødte Martin Neergaard-Dibbern og blev enige om, hvordan bilerne skulle være udstyret. De spørger kunden, om der er finansiering på bilen. Hvis kunden siger ja, kontakter de leasingselskabet. De får aldrig selve leasingaftalen, idet de oftest får at vide, at det er en sag mellem leasingaftalens parter. Prisen blev forhandlet mellem Martin Neegaard-Dibbern og sælgeren. Han selv sad for bordenden, da de nye enheder blev solgt. Indkøb af bilerne har han ikke været involveret i. Alle selskaberne i koncernen er ISOcertificeret. De skal tjekke bilbogen og at de har del 1 og 2 af registreringsattesten. Det har de altid holdt fast i, for sådan har det været i mange år i Tyskland. I 2005 blev de samme regler indført i Danmark for at sikre, at der ikke blev lavet svindel. Han har aldrig selv været med til at udlevere del 2 af registreringsattesten til en leasingtager. Når de køber biler ind, holder de ikke øje med, om et af de andre selskaber tidligere har ejet bilerne. Det sker, at de får biler ind, som de tidligere har solgt til samme kunde. Når de opretter vognkort, kan man ikke i deres edb-system se, om det samme stelnummer tidligere har været registreret i et af de andre selskaber. Nummeret på vognkortet starter med 0, hvis de ikke har ejet bilen før, og 1, hvis de f.eks. har ejet den en gang før og så fremdeles. De køber også biler hjem, som er på leasingkontrakter. Leasingkontrakten kan godt være udløbet. De omregistrerer dog ikke bilen, idet den da skal synes, hvilket kan være dyrt. Derfor har mange personer en bil, som fortsat er registreret til finansieringsselskabet. I har de handlet 11 enheder med Martin Neergaard-Dibbern, herunder flere enheder til Sparbank Vest, som ikke er omfattet af denne dag. Foreholdt at det fremgår af registreringsattesten, at Sparbank Vest er ejer, har han forklaret, at det aldrig har været kutyme, at man tager kontakt til den registrerede ejer, når man har registreringsattestens del 1 og del 2. De konstaterer blot, at de får del 1 og del 2, og at bilen ikke er registreret som behæftet i bilbogen. Når de har registreret, at de har bilen og registreringsattesten, overfører de pengene til kunden. Når de har en kunde, der indfrier en leasingaftale, sender de ham registreringsattesten, både del 1 og 2. I de fleste tilfælde kører kunden bare videre med den samme registreringsattest. Panthaverdeklarationer benytter de sig af. Det er en forsikring mod, at kunden ikke betaler sin forsikring. Deklarationen dækker 26 uger efter ophøret af forsikringen. Hvis en forsikring ikke betales, får de besked senest to dage efter. Da tager de kontakt til kunden og beder ham betale forsikringen. Hvis kunden ikke betaler, tager de køretøjet hjem. Hvis de ikke kan få kontakt til kunden, melder de bilen stjålet. Når forsikringen ikke betales, bliver bilen ofte afmeldt på centralregistret. Alle Lastas-selskaberne ligger på samme adresse, men i forskellige bygninger, og de taler ikke sammen. Hvis Lastas Trucks Danmark sælger en enhed til en kunde, som ikke betaler, kan han godt gå til Lastas Truck Center. Det er lige meget, om en kunde har en verserende konflikt med et andet selskab i koncernen, blot kunden betaler kontant til de selskab, han handler med. De beder kunden bekræfte, at et leasingselskab finansierer bilen. Når den samme kunde sælger bilen igen og i den forbindelse siger, at han har aftalt med finansieringssleksabet, at det er ok, beder de ikke om bekræftelse af det. Ofte ser de først, når de får registreringattesten, og

7 - 7 - de betaler købesummen, at bilen er registreret til et leasingselskab. Mange biler kører rundt med en anden end den rigtige ejer på registreringsattesten. Bilen, de solgte til Krone Kapital, omregistrerede de til Krone Kapital før købet. Det er man nødt til. Ellers ville Martin Neergaard-Dibbern stadig hænge på alle afgifter. Den nye køber skal stå som ejer for at få den forsikret. Det er ikke nødvendigt for Lastas, idet bilerne ikke skal være forsikret, når de står uden plader. De fleste omregistrerer, når de skal til syn. Det kan være et problem, hvis ejeren går konkurs, og bilen overgår til konkursboet. SKAT meddeler ikke med de nye registreringsattester, at der er sket omregistrering. Lars Ole Andersson har som vidne vedstået sin forklaring for Vestre Landsret i V.L. B , som blev dokumenteret. Han har videre forklaret, at han var ansat i Sparbank fra 1. september 2007 til 30. september Han var i leasingafdelingen og havde tidligere været i Nordania Leasing. Han var ikke med i leasingarrangementet med MND. Det var efter hans vurdering et ganske sædvanligt leasingarrangement. Man bliver sædvanligvis opmærksom på misligholdelse, når betalingen udebliver, eller bilen bliver afregistreret. Han mener, at leasingydelsen udeblev i denne sag. Det var før politianmeldelsen, og de havde også møder med leasingtager, som fortalte, at han ikke havde penge. Martin Neergaard-Dibbern forklarede også, at han havde solgt lastbilerne; det var forholdsvist kort tid før politianmeldelsen. Martin Dibbern ville ikke sige, hvem han havde solgt bilerne til. Politiet reagerede langsomt, og de antog en privatdetektiv, Finn Paulsen, som er tidligere politimand. I mellemtiden havde de dialog med politiet mindst to gange. Da de havde overgivet sagen til politiet, slog de ikke selv op i centralregisteret, som de ikke havde onlineadgang til. Finn Paulsen fandt ud af, at Lastas havde købt køretøjerne. Derefter skrev han et brev til Lastas, som overgav sagen til advokat. Det mundede ikke ud i noget konkret. Martin Neergaard-Dibbern havde de et møde med banken i Skive, hvor de aftalte en afdragsordning, som Martin Neergaard-Dibbern ikke overholdt. Det var dengang i 2007 sædvanligt, at man udleverede registreringsattesten til leasingtager. Proceduren blev dog ændret efter indførslen af reglerne om, at attesten blev delt i to. I nogle situationer var det dog nødvendigt, at leasingtager fik begge dele af registreringsattesten, f.eks. hvis han skulle ændre køretøjet ved at montere en kran. I så fald lånte man attesterne ud til leasingtager. Det er Jonna Broberg, der har udarbejdet politianmeldelsen. Efter normal praksis ville de reagere, hvis et af deres aktiver skiftede registreret ejer. Han ved ikke, hvordan de fik meddelelse om forsikringens ophør. Til tider er forsikringsselskabet pænt bagud med at kommunikere. Teoretisk kunne de have bedt om at få registreringsattesterne tilbageleveret. Leasingydelsen tillægges moms. Han ved ikke, om banken har fået meddelelse om omregistrering af ejerskabet. Han har dog aldrig set et dokument fra centralregistret.

8 - 8 - Anders Larsen har som vidne forklaret, at han er direktør i Lastas A/S. Dengang var han det også i Lastas Trucks Danmark og Lastas Truck Center. Lastas blev grundlagt i starten af 80'erne, og de beskæftiger sig i dag med mange ting. Omkring 2007 blev de forskellige dele uddelegeret til de forskellige selskaber, idet han selv står for indkøb. Han har i i Lastas Trucks Center indkøbt omkring enheder om året, herunder dem de købte fra Dibbern. Det foregår normalt ved, at de ser bilerne eller billeder af dem. I 2006 og 2007 gik det dog meget stærkt, og de handlede nogengange efter bare at have snakket sammen og uden at se biler eller billeder. De får begge dele af registreringsattesten og tjekker bilbogen. Han havde to piger til at tjekke oplysningerne og forhandlede selv prisen. Hvis man skal køre en virksomhed igennem på 2900 til 3200 enheder, skal det sættes i system. Ellers er det umuligt. Han tror ikke, at han har set registreringsattesterne, da han købte enhederne fra Martin Neergaard-Dibbern. Når de handlede med Tyskland, var det den person, som var i besiddelse af registreringsattesten, der blev betragtet som ejer af bilen. Hvis de hver gang skulle undersøge, om det var den rigtige ejer, der stod på attesten, ville det bremse hele systemet. Martin Neergaard Dibbern og Sparbank Vest er små kunder. Da han købte enhederne, var han ikke opmærksom på, om de var på leasingvilkår. Hvis det var tilfældet, ville leasingtageren ikke være i besiddelse af del 1 af registreringsattesten. Nogle gange har de købt enheder tilbage fra vognmænd. Hans medarbejdere, som laver papirarbejdet, er ansat i Truck Centeret. Dengang var det centralt styret i hvert datterselskab, og medarbejderne kunne derfor ikke se, hvad der skete i de andre selskaber. Han kunne som direktør selv søge på f.eks. stelnummer, men det var der ikke nogen grund til, da de havde begge registreringsattester. Det er sket, at han har søgt på et stelnummer. Da Martin Neergaard-Dibbern solgte enhederne, lejede han nogle andre af dem. Han kender ikke grunden dertil, og han ved heller ikke, om Martin Neergaard-Dibbern havde økonomiske problemer. De tjekker først, at de har både del 1 og del 2, og at det stemmer med stelnummeret på enheden. Derefter ser de i bilbogen. Grunden til, at det ville sætte det hele i stå, hvis de skulle tjekke ejeren, er, at de har så mange handler. Det ville kræve mange ressourcer. Det er hans opfattelse, at professionelle finansieringsselskaber styrer deres attester stramt, og derfor er det ikke nødvendigt at tjekke dem i den situation. De har en ISO-forordning om, at handlen kører igennem, hvis de har begge dele af registreringsattesten, og der ikke står noget i bilbogen. Der står ikke direkte i ISO-forordningen, at man ikke skal tjekke ejerskabet. Forevist bilag F og G - vognkort - har han forklaret, at "Art Bytte Vogn" betyder, at handlen principielt var ren. Bilen blev indkøbt til Lastas Trucks Center og lejet ud fra et af de andre selskaber. Parternes synspunkter Parterne er enige om opgørelsen af Sparbank A/S' påstand på baggrund af den salgspris uden moms, som Lastas Truck Center ApS opnåede ved videresalg af de 5 enheder, men uenige om hvorvidt der skal tillægges moms.

9 - 9 - Sparbank A/S har overordnet gjort gældende, at Lastas Truck Center ApS har handlet ansvarspådragende, og at Lastas Truck Center ApS er erstatningsansvarlig for det tab, som Sparbank A/S har lidt som følge heraf, idet Sparbank A/S tab skal opgøres inklusiv moms. Til støtte herfor er det gjort gældende, at Lastas Truck Center ApS var bekendt eller i hvert fald burde være bekendt med, at det var Sparbank A/S, der var ejer af de enheder, som bl.a. MND Transport & Logistik ApS solgte til Lastas Truck Center ApS. MND Transport & Logistik ApS havde leaset enhederne hos Sparbank A/S og leasingperioden var ikke udløbet, hvorfor Sparbank A/S var ejer af enhederne på tidspunktet for salget. Det er i den forbindelse bestridt, at Lastaskoncernens størrelse, omsætningsforhold og antal ansatte disculperer. Sparbank A/S har herved henvist til, at det er de samme personer hos Lastas Truck Center ApS, der har henholdsvis solgt enhederne til Sparbank A/S og kort tid efter købt de samme enheder fra MND Transport & Logistik ApS. Der består således ikke en så skarp og faktisk opdeling mellem Lastas Trucks Danmark A/S og sagsøgte Lastas Truck center ApS, som anført af Lastas Truck Center ApS. Sparbank A/S har købt enhederne hos Lastas A/S datterselskab, Lastas Trucks Danmark A/S, der køber og sælger nye enheder. Bilerne er kort tid efter købt af Lastas A/S andet datterselskab, Lastas Truck Center ApS (sagsøgte), der bedriver sig med køb og salg af brugte enheder. Det er korrekt som oplyst af Lastas Truck Center ApS, at der er en forskel mellem de to selskaber, idet forskellen består i, at Lastas Trucks Danmark A/S handler med nye enheder, mens Lastas Truck Center ApS handler med brugte og indbyttede enheder. Opdelingen af selskaberne er alene af regnskabsmæssig og administrativ karakter, hvilket understøttes af det forhold, at der er sammenfald mellem personerne, der ekspederer ordrerne. Såfremt en ordre indleveres på en brugt bil, sælges og faktureres bilen af Lastas Truck Center ApS, og såfremt ordren lyder på en fabriksny bil, sælges og faktureres bilen af Lastas Trucks Danmark A/S. Derfor fremgår Lastas Trucks Danmark A/S af fakturaerne på enhederne med registreringsnumrene UU og UU Registreringsattesterne tilhørende de respektive enheder viser, at det var Sparbank A/S, der var registreret som ejer, mens MND Transport & Logistik ApS var registreret som bruger. Som professionel forhandler af lastbiler burde Lastas Truck Center ApS have sikret sig, at MND Transport & Logistik ApS havde adkomst til at sælge enheder, og at enhederne i øvrigt var frie og ubehæftede. Sparbank A/S har også henvist til, at der i Lastas Truck Center ApS koncernsystemer oprettes vognkort, når enheder indkøbes. Det fremgår af vognkortene, at vognnummeret i vognkortet fastsættes på baggrund af de solgte enheders stelnummer. Der er i hvert fald sammenfald mellem disse numre. Enhederne må derfor være registreret i Lastas database i forbindelse med det oprindelige indkøb af enhederne forud for salget til Sparbank A/S. Ved et rimeligt tilsyn kunne Lastas Truck Center ApS have konstateret det uretmæssige salg fra MND Transport & Logistik ApS side og reageret samt forhindret det uberettigede videresalg. Det har Lastas Truck Center ApS ikke gjort. Lastas Truck Center ApS har derfor handlet uagtsomt og Lastas Truck Center ApS er erstatningsansvarlig som følge heraf, idet simpel uagtsomhed er tilstrækkelig til at statuere ansvar for Lastas Truck Center ApS. Lastas Truck Center ApS er ikke ansvarsfri, blot fordi MND Transport & Logistik ApS, og siden hen Lastas Truck Center ApS, qua besiddelsen af registreringsattesternes del I og II har haft legitimation til at sælge enhederne, idet der er en væsentlig forskel på legitimation og faktisk adkomst til salg. MND Transport & Logistik ApS og MND Transport Herlev har på ingen måde haft adkomst til at sælge bilerne, hvilket burde have stået Lastas Truck Center

10 ApS og selskabets ansatte klart. Sparbank A/S navn fremgik således af såvel registreringsattesterne som forsikringsudskrifterne. I den forbindelse har Lastas Truck Center ApS en pligt til loyalt at drage omsorg for Sparbank A/S interesser, hvilket særligt understreges af, at der består et samarbejdsforhold, hvor Sparbank A/S løbende har købt lastbiler til en ikke uvæsentlig værdi hos Lastas Truck Center ApS. Lastas Truck Center ApS ansvarspådragende adfærd ændres heller ikke derved, at alene 2 af de 5 enheder er købt hos MND Transport & Logistik ApS. I den forbindelse har Sparbank A/S henvist til de fremlagte vognkort, hvor MND Transport & logistik ApS og MND Transport Herlev er oprettet med samme kreditornummer, samme leverandørnummer og samme leverandørnavn. Lastas Truck Center ApS egen opfattelse har således været den, at enhederne blev erhvervet fra et og samme firma. Bekendtgørelse nr af , stk. 2, har ikke betydning for sagens afgørelse. Sparbank A/S har i den forbindelse henvist til, at nærværende sag ikke handler om Lastas Truck Center ApS muligheder for at omregistrere bilen, men derimod selskabets positive viden eller burdeviden om det rette ejerskab til de biler, som selskabet købte fra MND Transport & Logistik ApS og efterfølgende videresolgte med fortjeneste. Vestre Landsrets kendelse i sagen mellem Krone Kapital III A/S og Sparbank A/S (VL B ) statuerer ikke, at Lastas Truck Center ApS kan ekstingvere Sparbank A/S rettigheder. Sparbank A/S har ikke tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, idet kravet er anmeldt så hurtigt som muligt til forsikringsselskabet TVM. Det er med forsikringsselskabet aftalt, at Sparbank A/S fremsætter påstand om det fulde tab for retten og derefter tilbagebetaler TVM det udbetalte forsikringsbeløb. Derfor skal Sparbank A/S' tab ikke beregnes til et mindre beløb end gjort. Der skal i den beløbsmæssige opgørelse af Sparbank A/S tab indregnes moms. Til støtte herfor er det gjort gældende, at de i sagen omhandlede enheder er bortkommet, og at Sparbank A/S skal afholde moms for at genanskaffe de mistede enheder. Såfremt Sparbank A/S ikke får medhold i, at tabet skal opgøres inklusiv moms, vil Sparbank A/S afholde en større omkostning til genanskaffelse, end Sparbank A/S får dækket af Lastas Truck Center ApS. Konsekvensen vil derfor være, at Sparbank A/S ikke får genoprettet sit tab. Det vil være i strid med grundlæggende erstatningsretlige principper. Det har i den forbindelse ingen betydning, om Sparbank A/S er momsregistreret eller ej. Lastas Truck Center ApS har gjort gældende, at Lastas er Skandinaviens største uafhængige lastbilforhandler. Samlet har Lastas ansatte og sælger og køber flere tusinde enheder pr. år. Omsætning var i 2008 samlet ca. 1,5 mia. kr., og ca enheder blev solgt samt et tilsvarende antal købt. Lastas Truck Center ApS er datterselskab i forhold til Lastas A/S. Det samme gør sig gældende for så vidt angår Lastas Trucks Danmark A/S. Lastas Trucks Danmark A/S handler med nye enheder, mens Lastas Truck Center ApS forestår handel og leasing af brugte enheder. Lastas Truck Center ApS havde ikke konkret kendskab til, at Lastas Trucks Danmark A/S havde solgt enhed 4 og 5 til Sparbank A/S, da Lastas Truck Center ApS købte enhederne af

11 MND Transport Herlev og burde ej heller have haft kendskab hertil. Lastas Truck Center ApS og Lastas Truck Danmark A/S forretninger er således adskilte, og Lastas Truck Center ApS har således ikke haft kendskab til og burde heller ikke have kendskab til de salg, som blev foretaget fra Lastas Trucks Danmark A/S til Sparbank A/S. At der ikke har været et konkret kendskab hertil illustreres blandt andet af, at de vognkort, som er oprettet af de to selskaber vedrørende enhederne er oprettet med forskellig tekst vedrørende enhederne. Ved indkøb af brugte enheder foretages der således ikke søgning på stelnummer med henblik på at afdække, om der er tale om en enhed, som tidligere har været ejet af Lastas Truck Center ApS. Det sker ofte, at Lastas Truck Center ApS indkøber enheder, som tidligere har været solgt fra Lastas Truck Center ApS eller et af selskabets søsterselskaber, men dette har ingen betydning for Lastas Truck Center ApS procedurer. Endvidere er det forskellige medarbejdere, der har haft med henholdsvis køb og salg af enhederne at gøre. Lastas Trucks Danmark A/S solgte i øvrigt i samme periode i hvert fald yderligere to enheder til Lastas Truck Center ApS, der tilsyneladende ligeledes blev leaset ud til MND Transport & Logistik ApS, og Lastas Truck Center ApS og selskabets søsterselskaber har i perioden fra 2006 maj 2009 solgt i alt 11 forskellige enheder, der skulle ejes eller leases af MND Transport & Logistik ApS, hvoraf altså 3 vedrører den foreliggende sag. Endelig er enhederne købt af et andet selskab, end de øvrige enheder blev købt fra. Det er uden betydning, at Lastas Truck Center ApS selv havde solgt enhed 1 og 3 til Sparbank A/S. Det er også helt sædvanligt, at enheder, som tidligere er solgt af Lastas Truck Center ApS eller selskabets søsterselskaber, bliver tilbagekøbt på et senere tidspunkt. Ved indkøb af brugte enheder foretages der således som nævnt ikke søgning på stelnummer med henblik på at afdække, om der er tale om en enhed, som tidligere har været ejet af Lastas Truck Center ApS. Det sker som nævnt ofte, at Lastas Truck Center ApS indkøber enheder, som tidligere har været solgt fra Lastas Truck Center ApS eller et af selskabets søsterselskaber, men dette har ingen betydning for Lastas Truck Center ApS procedurer. Lastas Truck Center ApS holder hverken generelt eller konkret øje med, om indkøbt materiel tidligere er solgt fra Lastas Truck Center ApS. Det er bestridt, at Lastas Truck Center ApS skulle have nogen form for forpligtelse hertil, og dermed er det også bestridt, at dette forhold skulle indebære, at Lastas Truck Center ApS burde have rettet henvendelse til Sparbank A/S i forbindelse med, at det omhandlede materiel blev købt. Særligt i relation til enhed 1 er det bemærket, at Lastas Truck Center ApS ikke har været bekendt med, at denne enhed blev leaset til MND Transport og Logistik ApS. Det forhold, at Sparbank A/S stod anført som ejer af de omhandlede enheder på registreringsattesterne indebærer ikke, at Lastas Truck Center ApS har været i ond tro eller har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med købet af enhederne. Det er bestridt, at Lastas Truck Center ApS burde have været opmærksom på, at Sparbank A/S var anført som ejer på de udleverede registreringsattester, ligesom det i alle tilfælde er bestridt, at forholdet indebærer, at Lastas Truck Center ApS burde have rettet henvendelse til Sparbank A/S, fordi Sparbank A/S stod anført som ejer på registreringsattesten. Det følger nemlig af bekendtgørelse nr fra 2007, 36, stk. 2, at... Den der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget til at anmelde køretøjet til registrering. Sparbank A/S havde udleveret både registreringsattestens del 1 og del 2 til leasingtager, og dermed købte Lastas Truck Center ApS de omhandlede enheder i god tro.

Køber havde ikke ekstingveret banks ejendomsret til leasede køretøjer og var erstatningsansvarlig for videresalg. Ikke egen skyld eller passivitet.

Køber havde ikke ekstingveret banks ejendomsret til leasede køretøjer og var erstatningsansvarlig for videresalg. Ikke egen skyld eller passivitet. Køber havde ikke ekstingveret banks ejendomsret til leasede køretøjer og var erstatningsansvarlig for videresalg. Ikke egen skyld eller passivitet. Almindelige emner 21.1 - Ejendomsret 22.4 - Erstatning

Læs mere

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst. D O M afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.)) i ankesag V.L. B 1113 12 Lastas Truck Center ApS (advokat Christian

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001. Hovedområde: BSS /Jura Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 15. august 2014

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

NemID-indehaverens hæftelse ved NemIDmisbrug

NemID-indehaverens hæftelse ved NemIDmisbrug NemID-indehaverens hæftelse ved NemIDmisbrug Publiceret 27 Sep 2017 Advokat (H) Ulrik Bayer stiller skarpt på långiveres adgang til at kræve betaling hos NemID-indehaveren, hvor sidstnævnte fremkommer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13467 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 73 97 06 Car4flex Odense ApS Thorslundsvej 1 5000 Odense C Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere