Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms."

Transkript

1 DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS /2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde vide, at sælgeren ikke var rette ejer, og om køberen derfor har handlet ansvarspådragende i forhold til ejeren. Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. Parternes påstande Sparbank A/S har påstået, at Lastas Truck Center ApS til Sparbank A/S skal betale kr. med tillæg af moms og af procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn. Lastas Truck Center ApS har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. Der er enighed om opgørelsen af Sparbank A/S' påstand i overensstemmelse med de priser, Lastas Truck Center ApS samlet har opnået. Oplysningerne i sagen Sagen drejer sig om fem enheder (lastbiler og trailere), som Sparbank (Vest) A/S har leaset til MND Transport og Logistik ApS. Martin Neergaard-Dibbern har som daglig leder af dette selskab i strid med leasingforholdet solgt enhederne til Lastas Truck Center ApS, som har videresolgt en enhed til Krone Kapital III i Danmark og de øvrige til firmaer i Polen og Finland. Sparbank Vest A/S havde oprindelig købt to af enhederne af (Lastas) Trucks Danmark A/S og andre to af Lastas Truck Center ApS. Den sidste enhed havde Sparbank A/S købt af en vognmand. Ved Vestre Landsrets kendelse af 31. januar 2011 (V.L. B ) blev det bestemt, at Sparbank A/S var afskåret fra at vindicere den enhed (nedenfor kaldet enhed 4), som Krone Kapital III havde købt af Lastas Truck Center ApS. Landsrettens begrundelse lød: Ved bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer mv. blev ordningen med registreringsattester i to dele indført. Herved opnåede man som leasinggiver mulighed for på en enkel måde at sikre sig mod omregistrering af leasede køretøjer ved selv at beholde den ene del af attesten. Ved ikke at have sikret sig i overensstemmelse med disse regler, men tværtimod udlevere begge dele til MND Transport & Logistik ApS og dermed udstyre dette selskab med en særlig legitimation, har

2 - 2 - Sparbank A/S udvist en sådan uforsigtighed, at banken er afskåret fra at vindicere lastbilen fra Krone Kapital III A/S. Sparbank A/S er en bank, som har en leasingafdeling. Lastaskoncernen består af moderselskabet Lastas A/S med 24 datterselskaber, heraf Lastas Trucks Danmark A/S og Lastas Truck Center ApS, der ligesom moderselskabet har domicil på Energivej 35, Hedensted. Enhed 1 (DAF lastbil med stelnummer XLRAE85XCOE559354) Den 11. november 2005 købte Sparbank Vest A/S af Lastas Truck Center ApS enhed 1 for kr. plus moms, i alt kr. Det fremgår af fakturaen: Vedr. Flexie Pak, Vandelsbæk Leasingaftalenr. A004281" Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 27. september 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms, i alt kr. Den 1. oktober 2007 oprettede Lastas Truck Center ApS nyt vognkort på enheden, som den 3. oktober 2007 blev afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer og den 12. december 2007 indregistreret på ny. Enheden har fra den 17. februar 2006 til den 3. oktober 2007 været registreret med Transportselskabet Glostrup ApS som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Enhed 2 (Scania trækker med stelnummer YS2R6X ) Den 18. september 2006 købte Sparbank Vest A/S af Vognmand Benny Rasmussen & Søn A/S enhed 2 for kr. plus moms, i alt kr. Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 31. august 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms. Den 29. august 2007 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer. Den 31. december 2007 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Kuljetusliike Sjömann, Finland, for Euro (svarende til kr.).

3 - 3 - Forsikringsselskabet TVM har for denne enhed udbetalt kr. under forudsætning, at Sparbank fremsætter det fulde krav under denne sag. Enhed 3 (Kelberg 9 M Tiptrailer med stelnummer SKBT40S301AKE7439) Den 25. september 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 3 af Lastas Truck Center ApS for kr. plus moms, i alt kr. Det fremgår af fakturaen: Vedr. MND Transport & Logistik Sparbank Vest A/S leasede enheden til MND Transport og Logistik ApS, Herlev, med Martin Neergaard-Dibbern som daglig leder. MND modtog fra Sparbank A/S både del 1 og 2 af registreringsattesten, hvoraf det fremgår, at Sparbank Vest A/S var ejer, og MND var bruger. Den 31. august 2007 købte Lastas Truck Center ApS enheden af MND Transport & Logistik ApS for kr. plus moms. Den 3. september 2007 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Enhed 4 (DAF-lastbil med stelnummer XLRTS47XSOE723256) Den 29. september 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 4 af Trucks Danmark A/S for kr. plus moms. Det fremgår af fakturaen: Aftalenr. A MND Transport & Logistik ApS Den 20. januar 2008 købte Lastas Truck Center (ApS) enheden af MND Transport Herlev for kr. plus moms. Enheden var fra den 22. september 2006 til den 25. januar 2008 registreret med Transportgruppen Glostrup ApS, Glostrup, som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 20. februar 2008 blev enheden indregistreret med et selskab i Ringkøbing som bruger og Krone Kapital III, Nykøbing M, som ejer. Den 25. februar 2008 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Krone Kapital III, Nykøbing M, for kr. plus moms. Enhed 5 (DAF trækker med stelnummer XLRTS47XSOE723130) Den 3. oktober 2006 købte Sparbank Vest A/S enhed 5 af Trucks Danmark A/S for kr. plus moms.

4 - 4 - Det fremgår af fakturaen: Vedr. Leasingaftalenr. A MND Transport & Logistik ApS Den 20. januar 2008 købte Lastas Truck Center (ApS) enheden af MND Transport Herlev for kr. plus moms. Enheden har fra den 28. september 2006 til den 25. januar 2008 været registreret med Transportselskabet Glostrup ApS, Glostrup, som bruger og Sparbank A/S som ejer. Den 25. januar 2008 blev enheden afmeldt ved Central Registret for Motorkøretøjer og samme dag indregistreret med et selskab i Lystrup som bruger og Lastas Truck Center ApS som ejer. Den 13. januar 2010 solgte Lastas Truck Center ApS enheden til Handel og Transport, Jerzy Strózynski, Polen, for kr. Panthaverdeklaration Sparbank A/S havde tegnet f-deklaration, hvor det af punkt 1. f fremgår, at leasinggiver sikres ved: Bortkomst, når leasinggiver sandsynliggør, at køretøjet ikke befinder sig i det land, hvor det er indregistreret, eller ikke på en af leasinggiver i udlandet kendt adresse uden, at der er tale om tilfælde omfattet af pkt. a. Det er en forudsætning for dækning, at kaskoforsikring er tegnet, og køretøjet ikke er meldt fundet igen inden 4 uger. Deklarationen ophører 26 uger efter leasinggiver har modtaget selskabets meddelelse om den i henhold til forsikringsaftalen tegnede forsikrings ophør, dog aldrig før forsikringens ophør. Sparbank A/S søgning af enhederne Sparbank A/S fik i sommeren 2008 oplysning om, at forsikringen var ophørt på nogle af enhederne. I slutningen af november samme år misligholdt Martin Neergaard-Dibbern kontrakterne. Han oplyste, at han havde solgt enhederne, men ikke til hvem. Ved et brev anmeldte banken den 27. november 2008 forholdet til politiet. Sparbank A/S antog en privatdetektiv, Finn Paulsens, som rettede henvendelse til Lastas. På forespørgsel om de fem enheder oplyste direktør Anders Larsen, at selskabet havde købt enhederne, men at han ikke ville fortælle, om og i givet fald til hvem de var solgt videre. Forklaringer Der er afgivet forklaring af Christian Fløe, Per Mølgaard, Lars Ole Andersson og Anders Larsen. Christian Fløe har forklaret, at han er jurist i Sparbank, hvor han blev ansat 1. april Han har ikke nogen selvstændig viden om, hvad der skete på tidspunktet for salget af bilerne. Han har korresponderet med forsikringsselskabet TVM. Da han kom ind i sagen, var der en igangværende dialog med forsikringsselskabets advokat om værdiansættelsen og om, hvorvidt

5 - 5 - selskabet ville yde dækning. Advokaten konkluderede, at TVM ville dække bilen, som var solgt til Finland. Det var spørgsmålet, om bilerne var omfattet af bortkomstbegrebet i panthaverdeklarationen. De andre biler var i landet, og TVM ville derfor ikke anse dem som bortkommet. De var dog meldt stjålet, og der gik også et halvt år, før de blev fundet igen. Politiet gjorde dog ikke noget, og de hyrede derfor en detektiv, som fandt bilerne. Kravet mod TVM var vist nok anmeldt samlet for alle bilerne, idet man jo også havde politianmeldt det samlet. Det er dog kun en formodning, han har, for han deltog jo ikke selv i selve anmeldelsen. Han korresponderede frem og tilbage med advokaten, både skriftligt og telefonisk, men han konkluderede at sagen ikke var god nok fra Sparbanks side til, at de ville stævne TVM. Hans vurdering var bygget på, at de først på et sent tidspunkt havde forsøgt at finde bilerne, som de jo troede stadig kørte rundt. I en taksatorrapport blev bilen vurderet til kr. TVM tilbød først kr., og så forhandlede de sig frem til en aftale om kr. En del af aftalen var, at Sparbank skulle indtale TVMs del af kravet mod Lastas. Derfor har de stævnet for det fulde beløb, idet de skal betale kr. tilbage til TVM, som betaler en tolvtedel af Sparbanks sagsomkostninger. Han kan ikke udtale sig om oplysningerne i politianmeldelsen, som er indgivet før hans ansættelse. Per Mølgaard har forklaret, at han er underdirektør i Lastas. Han har 19 års erfaring fra finansverdenen. I midten af 1980 erne begyndte han at arbejde med leasing. I 1993 var han selvstændig, hvor han solgte biler til Lastas og derved lærte Anders Larsen at kende. I 1997 blev han kontaktet af Lastas, som skulle starte en leasingafdeling op. Han har siden været på Lastas og har blandt andet startet deres afdelinger op i Norge og Sverige. I dag sidder han med deres kontraktadministration og har med debitorstyring at gøre. Firmaet er børsnoteret og har 23 datterselskaber, som hver er selvstændige enheder med egne cvr-numre. Hvert datterselskab beskæftiger sig med forskellige aktiviteter. F.eks. har Lastas Kelberg med trailere at gøre. Lastas Trucks Danmark overtog DAF-forhandlingen i Danmark i Thomson Truck & Trailer Rental er deres leasing- og udlejningsselskab. Brødrene Anders K. Larsen og Jens K. Larsen er direktør i selskaberne. De folk, som er ansat i datterselskaberne, er ikke også ansat i hovedselskabet. I fakturerede Lastas enheder det bedste år. I 2006 og 2007 havde de en omsætning på 1,2 henholdsvis 1,5 mia. kr. Anders K. Larsen var også direktør i Lastas Trucks Danmark A/S. Derudover sad 3 andre. Kunderne ser annoncer på internettet. Hvis man sælger detail i Danmark, skal bilen klargøres og sælges på nummerplader. Derfor skal de have bilen på værksted. Det er forskelligt, om det er aftalt med kunden, at bilen skal være i orden. Sælgerne i Lastas Trucks Danmark sælger ikke enheder for andre selskaber. Man skal være specialiseret i og have flair for at sælge brugte enheder. At sælge en bil er meget forskelligt fra at sælge en trailer. It-mæssigt er der også vandtætte skotter mellem selskaberne. Trucks Danmark har sit eget edb-system. De ansatte der kan ikke gå ind i Kelbergs system. Det kan også ses på vognkortene. Når de køber en bil ved DAF, oprettes en ordre. De opretter vognkort, før bilerne leveres til dem. En kunde ved Lastas registreres ved telefonnummer. Kunden oprettes særskilt i kunderegister og kreditorbogholderi.

6 - 6 - De solgte nogle enheder til Sparbank Vest, idet de havde sælgere, der kørte rundt Danmark. De mødte Martin Neergaard-Dibbern og blev enige om, hvordan bilerne skulle være udstyret. De spørger kunden, om der er finansiering på bilen. Hvis kunden siger ja, kontakter de leasingselskabet. De får aldrig selve leasingaftalen, idet de oftest får at vide, at det er en sag mellem leasingaftalens parter. Prisen blev forhandlet mellem Martin Neegaard-Dibbern og sælgeren. Han selv sad for bordenden, da de nye enheder blev solgt. Indkøb af bilerne har han ikke været involveret i. Alle selskaberne i koncernen er ISOcertificeret. De skal tjekke bilbogen og at de har del 1 og 2 af registreringsattesten. Det har de altid holdt fast i, for sådan har det været i mange år i Tyskland. I 2005 blev de samme regler indført i Danmark for at sikre, at der ikke blev lavet svindel. Han har aldrig selv været med til at udlevere del 2 af registreringsattesten til en leasingtager. Når de køber biler ind, holder de ikke øje med, om et af de andre selskaber tidligere har ejet bilerne. Det sker, at de får biler ind, som de tidligere har solgt til samme kunde. Når de opretter vognkort, kan man ikke i deres edb-system se, om det samme stelnummer tidligere har været registreret i et af de andre selskaber. Nummeret på vognkortet starter med 0, hvis de ikke har ejet bilen før, og 1, hvis de f.eks. har ejet den en gang før og så fremdeles. De køber også biler hjem, som er på leasingkontrakter. Leasingkontrakten kan godt være udløbet. De omregistrerer dog ikke bilen, idet den da skal synes, hvilket kan være dyrt. Derfor har mange personer en bil, som fortsat er registreret til finansieringsselskabet. I har de handlet 11 enheder med Martin Neergaard-Dibbern, herunder flere enheder til Sparbank Vest, som ikke er omfattet af denne dag. Foreholdt at det fremgår af registreringsattesten, at Sparbank Vest er ejer, har han forklaret, at det aldrig har været kutyme, at man tager kontakt til den registrerede ejer, når man har registreringsattestens del 1 og del 2. De konstaterer blot, at de får del 1 og del 2, og at bilen ikke er registreret som behæftet i bilbogen. Når de har registreret, at de har bilen og registreringsattesten, overfører de pengene til kunden. Når de har en kunde, der indfrier en leasingaftale, sender de ham registreringsattesten, både del 1 og 2. I de fleste tilfælde kører kunden bare videre med den samme registreringsattest. Panthaverdeklarationer benytter de sig af. Det er en forsikring mod, at kunden ikke betaler sin forsikring. Deklarationen dækker 26 uger efter ophøret af forsikringen. Hvis en forsikring ikke betales, får de besked senest to dage efter. Da tager de kontakt til kunden og beder ham betale forsikringen. Hvis kunden ikke betaler, tager de køretøjet hjem. Hvis de ikke kan få kontakt til kunden, melder de bilen stjålet. Når forsikringen ikke betales, bliver bilen ofte afmeldt på centralregistret. Alle Lastas-selskaberne ligger på samme adresse, men i forskellige bygninger, og de taler ikke sammen. Hvis Lastas Trucks Danmark sælger en enhed til en kunde, som ikke betaler, kan han godt gå til Lastas Truck Center. Det er lige meget, om en kunde har en verserende konflikt med et andet selskab i koncernen, blot kunden betaler kontant til de selskab, han handler med. De beder kunden bekræfte, at et leasingselskab finansierer bilen. Når den samme kunde sælger bilen igen og i den forbindelse siger, at han har aftalt med finansieringssleksabet, at det er ok, beder de ikke om bekræftelse af det. Ofte ser de først, når de får registreringattesten, og

7 - 7 - de betaler købesummen, at bilen er registreret til et leasingselskab. Mange biler kører rundt med en anden end den rigtige ejer på registreringsattesten. Bilen, de solgte til Krone Kapital, omregistrerede de til Krone Kapital før købet. Det er man nødt til. Ellers ville Martin Neergaard-Dibbern stadig hænge på alle afgifter. Den nye køber skal stå som ejer for at få den forsikret. Det er ikke nødvendigt for Lastas, idet bilerne ikke skal være forsikret, når de står uden plader. De fleste omregistrerer, når de skal til syn. Det kan være et problem, hvis ejeren går konkurs, og bilen overgår til konkursboet. SKAT meddeler ikke med de nye registreringsattester, at der er sket omregistrering. Lars Ole Andersson har som vidne vedstået sin forklaring for Vestre Landsret i V.L. B , som blev dokumenteret. Han har videre forklaret, at han var ansat i Sparbank fra 1. september 2007 til 30. september Han var i leasingafdelingen og havde tidligere været i Nordania Leasing. Han var ikke med i leasingarrangementet med MND. Det var efter hans vurdering et ganske sædvanligt leasingarrangement. Man bliver sædvanligvis opmærksom på misligholdelse, når betalingen udebliver, eller bilen bliver afregistreret. Han mener, at leasingydelsen udeblev i denne sag. Det var før politianmeldelsen, og de havde også møder med leasingtager, som fortalte, at han ikke havde penge. Martin Neergaard-Dibbern forklarede også, at han havde solgt lastbilerne; det var forholdsvist kort tid før politianmeldelsen. Martin Dibbern ville ikke sige, hvem han havde solgt bilerne til. Politiet reagerede langsomt, og de antog en privatdetektiv, Finn Paulsen, som er tidligere politimand. I mellemtiden havde de dialog med politiet mindst to gange. Da de havde overgivet sagen til politiet, slog de ikke selv op i centralregisteret, som de ikke havde onlineadgang til. Finn Paulsen fandt ud af, at Lastas havde købt køretøjerne. Derefter skrev han et brev til Lastas, som overgav sagen til advokat. Det mundede ikke ud i noget konkret. Martin Neergaard-Dibbern havde de et møde med banken i Skive, hvor de aftalte en afdragsordning, som Martin Neergaard-Dibbern ikke overholdt. Det var dengang i 2007 sædvanligt, at man udleverede registreringsattesten til leasingtager. Proceduren blev dog ændret efter indførslen af reglerne om, at attesten blev delt i to. I nogle situationer var det dog nødvendigt, at leasingtager fik begge dele af registreringsattesten, f.eks. hvis han skulle ændre køretøjet ved at montere en kran. I så fald lånte man attesterne ud til leasingtager. Det er Jonna Broberg, der har udarbejdet politianmeldelsen. Efter normal praksis ville de reagere, hvis et af deres aktiver skiftede registreret ejer. Han ved ikke, hvordan de fik meddelelse om forsikringens ophør. Til tider er forsikringsselskabet pænt bagud med at kommunikere. Teoretisk kunne de have bedt om at få registreringsattesterne tilbageleveret. Leasingydelsen tillægges moms. Han ved ikke, om banken har fået meddelelse om omregistrering af ejerskabet. Han har dog aldrig set et dokument fra centralregistret.

8 - 8 - Anders Larsen har som vidne forklaret, at han er direktør i Lastas A/S. Dengang var han det også i Lastas Trucks Danmark og Lastas Truck Center. Lastas blev grundlagt i starten af 80'erne, og de beskæftiger sig i dag med mange ting. Omkring 2007 blev de forskellige dele uddelegeret til de forskellige selskaber, idet han selv står for indkøb. Han har i i Lastas Trucks Center indkøbt omkring enheder om året, herunder dem de købte fra Dibbern. Det foregår normalt ved, at de ser bilerne eller billeder af dem. I 2006 og 2007 gik det dog meget stærkt, og de handlede nogengange efter bare at have snakket sammen og uden at se biler eller billeder. De får begge dele af registreringsattesten og tjekker bilbogen. Han havde to piger til at tjekke oplysningerne og forhandlede selv prisen. Hvis man skal køre en virksomhed igennem på 2900 til 3200 enheder, skal det sættes i system. Ellers er det umuligt. Han tror ikke, at han har set registreringsattesterne, da han købte enhederne fra Martin Neergaard-Dibbern. Når de handlede med Tyskland, var det den person, som var i besiddelse af registreringsattesten, der blev betragtet som ejer af bilen. Hvis de hver gang skulle undersøge, om det var den rigtige ejer, der stod på attesten, ville det bremse hele systemet. Martin Neergaard Dibbern og Sparbank Vest er små kunder. Da han købte enhederne, var han ikke opmærksom på, om de var på leasingvilkår. Hvis det var tilfældet, ville leasingtageren ikke være i besiddelse af del 1 af registreringsattesten. Nogle gange har de købt enheder tilbage fra vognmænd. Hans medarbejdere, som laver papirarbejdet, er ansat i Truck Centeret. Dengang var det centralt styret i hvert datterselskab, og medarbejderne kunne derfor ikke se, hvad der skete i de andre selskaber. Han kunne som direktør selv søge på f.eks. stelnummer, men det var der ikke nogen grund til, da de havde begge registreringsattester. Det er sket, at han har søgt på et stelnummer. Da Martin Neergaard-Dibbern solgte enhederne, lejede han nogle andre af dem. Han kender ikke grunden dertil, og han ved heller ikke, om Martin Neergaard-Dibbern havde økonomiske problemer. De tjekker først, at de har både del 1 og del 2, og at det stemmer med stelnummeret på enheden. Derefter ser de i bilbogen. Grunden til, at det ville sætte det hele i stå, hvis de skulle tjekke ejeren, er, at de har så mange handler. Det ville kræve mange ressourcer. Det er hans opfattelse, at professionelle finansieringsselskaber styrer deres attester stramt, og derfor er det ikke nødvendigt at tjekke dem i den situation. De har en ISO-forordning om, at handlen kører igennem, hvis de har begge dele af registreringsattesten, og der ikke står noget i bilbogen. Der står ikke direkte i ISO-forordningen, at man ikke skal tjekke ejerskabet. Forevist bilag F og G - vognkort - har han forklaret, at "Art Bytte Vogn" betyder, at handlen principielt var ren. Bilen blev indkøbt til Lastas Trucks Center og lejet ud fra et af de andre selskaber. Parternes synspunkter Parterne er enige om opgørelsen af Sparbank A/S' påstand på baggrund af den salgspris uden moms, som Lastas Truck Center ApS opnåede ved videresalg af de 5 enheder, men uenige om hvorvidt der skal tillægges moms.

9 - 9 - Sparbank A/S har overordnet gjort gældende, at Lastas Truck Center ApS har handlet ansvarspådragende, og at Lastas Truck Center ApS er erstatningsansvarlig for det tab, som Sparbank A/S har lidt som følge heraf, idet Sparbank A/S tab skal opgøres inklusiv moms. Til støtte herfor er det gjort gældende, at Lastas Truck Center ApS var bekendt eller i hvert fald burde være bekendt med, at det var Sparbank A/S, der var ejer af de enheder, som bl.a. MND Transport & Logistik ApS solgte til Lastas Truck Center ApS. MND Transport & Logistik ApS havde leaset enhederne hos Sparbank A/S og leasingperioden var ikke udløbet, hvorfor Sparbank A/S var ejer af enhederne på tidspunktet for salget. Det er i den forbindelse bestridt, at Lastaskoncernens størrelse, omsætningsforhold og antal ansatte disculperer. Sparbank A/S har herved henvist til, at det er de samme personer hos Lastas Truck Center ApS, der har henholdsvis solgt enhederne til Sparbank A/S og kort tid efter købt de samme enheder fra MND Transport & Logistik ApS. Der består således ikke en så skarp og faktisk opdeling mellem Lastas Trucks Danmark A/S og sagsøgte Lastas Truck center ApS, som anført af Lastas Truck Center ApS. Sparbank A/S har købt enhederne hos Lastas A/S datterselskab, Lastas Trucks Danmark A/S, der køber og sælger nye enheder. Bilerne er kort tid efter købt af Lastas A/S andet datterselskab, Lastas Truck Center ApS (sagsøgte), der bedriver sig med køb og salg af brugte enheder. Det er korrekt som oplyst af Lastas Truck Center ApS, at der er en forskel mellem de to selskaber, idet forskellen består i, at Lastas Trucks Danmark A/S handler med nye enheder, mens Lastas Truck Center ApS handler med brugte og indbyttede enheder. Opdelingen af selskaberne er alene af regnskabsmæssig og administrativ karakter, hvilket understøttes af det forhold, at der er sammenfald mellem personerne, der ekspederer ordrerne. Såfremt en ordre indleveres på en brugt bil, sælges og faktureres bilen af Lastas Truck Center ApS, og såfremt ordren lyder på en fabriksny bil, sælges og faktureres bilen af Lastas Trucks Danmark A/S. Derfor fremgår Lastas Trucks Danmark A/S af fakturaerne på enhederne med registreringsnumrene UU og UU Registreringsattesterne tilhørende de respektive enheder viser, at det var Sparbank A/S, der var registreret som ejer, mens MND Transport & Logistik ApS var registreret som bruger. Som professionel forhandler af lastbiler burde Lastas Truck Center ApS have sikret sig, at MND Transport & Logistik ApS havde adkomst til at sælge enheder, og at enhederne i øvrigt var frie og ubehæftede. Sparbank A/S har også henvist til, at der i Lastas Truck Center ApS koncernsystemer oprettes vognkort, når enheder indkøbes. Det fremgår af vognkortene, at vognnummeret i vognkortet fastsættes på baggrund af de solgte enheders stelnummer. Der er i hvert fald sammenfald mellem disse numre. Enhederne må derfor være registreret i Lastas database i forbindelse med det oprindelige indkøb af enhederne forud for salget til Sparbank A/S. Ved et rimeligt tilsyn kunne Lastas Truck Center ApS have konstateret det uretmæssige salg fra MND Transport & Logistik ApS side og reageret samt forhindret det uberettigede videresalg. Det har Lastas Truck Center ApS ikke gjort. Lastas Truck Center ApS har derfor handlet uagtsomt og Lastas Truck Center ApS er erstatningsansvarlig som følge heraf, idet simpel uagtsomhed er tilstrækkelig til at statuere ansvar for Lastas Truck Center ApS. Lastas Truck Center ApS er ikke ansvarsfri, blot fordi MND Transport & Logistik ApS, og siden hen Lastas Truck Center ApS, qua besiddelsen af registreringsattesternes del I og II har haft legitimation til at sælge enhederne, idet der er en væsentlig forskel på legitimation og faktisk adkomst til salg. MND Transport & Logistik ApS og MND Transport Herlev har på ingen måde haft adkomst til at sælge bilerne, hvilket burde have stået Lastas Truck Center

10 ApS og selskabets ansatte klart. Sparbank A/S navn fremgik således af såvel registreringsattesterne som forsikringsudskrifterne. I den forbindelse har Lastas Truck Center ApS en pligt til loyalt at drage omsorg for Sparbank A/S interesser, hvilket særligt understreges af, at der består et samarbejdsforhold, hvor Sparbank A/S løbende har købt lastbiler til en ikke uvæsentlig værdi hos Lastas Truck Center ApS. Lastas Truck Center ApS ansvarspådragende adfærd ændres heller ikke derved, at alene 2 af de 5 enheder er købt hos MND Transport & Logistik ApS. I den forbindelse har Sparbank A/S henvist til de fremlagte vognkort, hvor MND Transport & logistik ApS og MND Transport Herlev er oprettet med samme kreditornummer, samme leverandørnummer og samme leverandørnavn. Lastas Truck Center ApS egen opfattelse har således været den, at enhederne blev erhvervet fra et og samme firma. Bekendtgørelse nr af , stk. 2, har ikke betydning for sagens afgørelse. Sparbank A/S har i den forbindelse henvist til, at nærværende sag ikke handler om Lastas Truck Center ApS muligheder for at omregistrere bilen, men derimod selskabets positive viden eller burdeviden om det rette ejerskab til de biler, som selskabet købte fra MND Transport & Logistik ApS og efterfølgende videresolgte med fortjeneste. Vestre Landsrets kendelse i sagen mellem Krone Kapital III A/S og Sparbank A/S (VL B ) statuerer ikke, at Lastas Truck Center ApS kan ekstingvere Sparbank A/S rettigheder. Sparbank A/S har ikke tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt, idet kravet er anmeldt så hurtigt som muligt til forsikringsselskabet TVM. Det er med forsikringsselskabet aftalt, at Sparbank A/S fremsætter påstand om det fulde tab for retten og derefter tilbagebetaler TVM det udbetalte forsikringsbeløb. Derfor skal Sparbank A/S' tab ikke beregnes til et mindre beløb end gjort. Der skal i den beløbsmæssige opgørelse af Sparbank A/S tab indregnes moms. Til støtte herfor er det gjort gældende, at de i sagen omhandlede enheder er bortkommet, og at Sparbank A/S skal afholde moms for at genanskaffe de mistede enheder. Såfremt Sparbank A/S ikke får medhold i, at tabet skal opgøres inklusiv moms, vil Sparbank A/S afholde en større omkostning til genanskaffelse, end Sparbank A/S får dækket af Lastas Truck Center ApS. Konsekvensen vil derfor være, at Sparbank A/S ikke får genoprettet sit tab. Det vil være i strid med grundlæggende erstatningsretlige principper. Det har i den forbindelse ingen betydning, om Sparbank A/S er momsregistreret eller ej. Lastas Truck Center ApS har gjort gældende, at Lastas er Skandinaviens største uafhængige lastbilforhandler. Samlet har Lastas ansatte og sælger og køber flere tusinde enheder pr. år. Omsætning var i 2008 samlet ca. 1,5 mia. kr., og ca enheder blev solgt samt et tilsvarende antal købt. Lastas Truck Center ApS er datterselskab i forhold til Lastas A/S. Det samme gør sig gældende for så vidt angår Lastas Trucks Danmark A/S. Lastas Trucks Danmark A/S handler med nye enheder, mens Lastas Truck Center ApS forestår handel og leasing af brugte enheder. Lastas Truck Center ApS havde ikke konkret kendskab til, at Lastas Trucks Danmark A/S havde solgt enhed 4 og 5 til Sparbank A/S, da Lastas Truck Center ApS købte enhederne af

11 MND Transport Herlev og burde ej heller have haft kendskab hertil. Lastas Truck Center ApS og Lastas Truck Danmark A/S forretninger er således adskilte, og Lastas Truck Center ApS har således ikke haft kendskab til og burde heller ikke have kendskab til de salg, som blev foretaget fra Lastas Trucks Danmark A/S til Sparbank A/S. At der ikke har været et konkret kendskab hertil illustreres blandt andet af, at de vognkort, som er oprettet af de to selskaber vedrørende enhederne er oprettet med forskellig tekst vedrørende enhederne. Ved indkøb af brugte enheder foretages der således ikke søgning på stelnummer med henblik på at afdække, om der er tale om en enhed, som tidligere har været ejet af Lastas Truck Center ApS. Det sker ofte, at Lastas Truck Center ApS indkøber enheder, som tidligere har været solgt fra Lastas Truck Center ApS eller et af selskabets søsterselskaber, men dette har ingen betydning for Lastas Truck Center ApS procedurer. Endvidere er det forskellige medarbejdere, der har haft med henholdsvis køb og salg af enhederne at gøre. Lastas Trucks Danmark A/S solgte i øvrigt i samme periode i hvert fald yderligere to enheder til Lastas Truck Center ApS, der tilsyneladende ligeledes blev leaset ud til MND Transport & Logistik ApS, og Lastas Truck Center ApS og selskabets søsterselskaber har i perioden fra 2006 maj 2009 solgt i alt 11 forskellige enheder, der skulle ejes eller leases af MND Transport & Logistik ApS, hvoraf altså 3 vedrører den foreliggende sag. Endelig er enhederne købt af et andet selskab, end de øvrige enheder blev købt fra. Det er uden betydning, at Lastas Truck Center ApS selv havde solgt enhed 1 og 3 til Sparbank A/S. Det er også helt sædvanligt, at enheder, som tidligere er solgt af Lastas Truck Center ApS eller selskabets søsterselskaber, bliver tilbagekøbt på et senere tidspunkt. Ved indkøb af brugte enheder foretages der således som nævnt ikke søgning på stelnummer med henblik på at afdække, om der er tale om en enhed, som tidligere har været ejet af Lastas Truck Center ApS. Det sker som nævnt ofte, at Lastas Truck Center ApS indkøber enheder, som tidligere har været solgt fra Lastas Truck Center ApS eller et af selskabets søsterselskaber, men dette har ingen betydning for Lastas Truck Center ApS procedurer. Lastas Truck Center ApS holder hverken generelt eller konkret øje med, om indkøbt materiel tidligere er solgt fra Lastas Truck Center ApS. Det er bestridt, at Lastas Truck Center ApS skulle have nogen form for forpligtelse hertil, og dermed er det også bestridt, at dette forhold skulle indebære, at Lastas Truck Center ApS burde have rettet henvendelse til Sparbank A/S i forbindelse med, at det omhandlede materiel blev købt. Særligt i relation til enhed 1 er det bemærket, at Lastas Truck Center ApS ikke har været bekendt med, at denne enhed blev leaset til MND Transport og Logistik ApS. Det forhold, at Sparbank A/S stod anført som ejer af de omhandlede enheder på registreringsattesterne indebærer ikke, at Lastas Truck Center ApS har været i ond tro eller har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med købet af enhederne. Det er bestridt, at Lastas Truck Center ApS burde have været opmærksom på, at Sparbank A/S var anført som ejer på de udleverede registreringsattester, ligesom det i alle tilfælde er bestridt, at forholdet indebærer, at Lastas Truck Center ApS burde have rettet henvendelse til Sparbank A/S, fordi Sparbank A/S stod anført som ejer på registreringsattesten. Det følger nemlig af bekendtgørelse nr fra 2007, 36, stk. 2, at... Den der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget til at anmelde køretøjet til registrering. Sparbank A/S havde udleveret både registreringsattestens del 1 og del 2 til leasingtager, og dermed købte Lastas Truck Center ApS de omhandlede enheder i god tro.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere