CURRICULUM VITA. for. Conni Kirstine Gregersen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITA. for. Conni Kirstine Gregersen, 080151-1554"

Transkript

1 CURRICULUM VITA for Conni Kirstine Gregersen, Januar 1978: cand. psych. Århus Universitet September 1978 marts 1981: Skolepsykologisk Rådgivning Oktober februar 1990: Svanager socialpædagogiske kollektiv, Væggerløse, Supervision af cand. pæd. psych. Poul Nissen. Forår 1988 Privat psykologpraksis i Nyk. F., deltid Jan mar. 1990: Efteruddannelse v/psykoterapeut og supervisor, ASCW Eva Hildebrand, København: Undersøgelser og behandling af følgerne af seksuelle overgreb på børn. Juli 1989 Privat praksis, Nykøbing F., fuld tid Psykologisk konsulent gennem 3½ år på Hylleholt Husgerningsskole/Rigmor Schøt, Fakse Ladeplads, en socialpædagogisk døgninstitution/behandlingshjem for unge piger (mange med baggrund i mishandlinger/overgreb, fysisk, psykisk og seksuelt) Supervision af psykologer/terapeuter ifm. familieterapier (Storstrøms Amt, Områdekontor Lolland, Børnegruppen, psykologerne ved PPR, Maribo Kommune, som led i disses kliniske efteruddannelse) Sammen med cand. psych. Susanne Vedel Bjørk, Næstved, har jeg etableret en behandlingsgruppe for incest-ofre i Næstved. Autoriseret af Dansk Psykologforening og godkendt af sygesikringen i forsøgsordningen om overenskomst mellem sygesikringen og de privatpraktiserende psykologer. Forskellige steder har jeg lavet kurser om børn og seksuelle overgreb dels i Danmark, dels i Grønland: Februar 1994 ultimo oktober 2008: psykolog ved Grønlands Hjemmestyre, Familie- og Sundhedsdepartementet (tidligere: Socialdirektoratet/Familiedirektoratet). Arbejdet omfatter supervision, behandling og undervisning på de 17 døgninstitutioner, som drives af direktoratet. December 1994: godkendt specialist i psykoterapi og supervision af Psykolog nævnet.

2 1995 sammen med Asii Chemnitz Narup oprettelse af Sorggruppen i Nuuk et metodeudviklingsprojekt, hvor vi implementerer metoden Den åbne sorggruppe i Nuuk. Metoden er udviklet i Danmark af Nini Leick og Marianne Davidsen-Nielsen. Vi har i årenes løb lavet en del kurser i håndtering af tab og traumer for sundhedsmedarbejdere. Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk/ Hotel Arctic Konferencecenter, Ilulissat : Efteruddannelse i sorgterapi v. Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick Siden starten af 1990 erne har jeg foretaget en del supervision af psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse Medarrangør/underviser på kurser og seminarer i socialdirektoratets regi Kursus for socialchefer vedr. omsorgssvigt Kursus i socialforvaltninger, bl.a. Uummannaq, Tasiilaq, Maniitsoq, Qaanaaq, Aasiaat, Ilulissat om omsorgssvigt/seksuelle overgreb Kurser om FN s børnerettighedskonvention, sammen med Kontorchef Martha Lund Olsen og cand. Psych. Marie Gammeltoft Kurser om FN s børnerettighedskonvention for socialchefer i grønland, sammen med koordinator i MIPI, Nina Banerjee Kurser på Center for sundhedsuddannelser: Internatkurser igennem en årrække 1-2 kurser pr. år for sundheds- og socialmedarbejdere: Tab og traumer, sammen med Asii Chemnitz Narup Diverse Temadage om omsorgssvigt oplæg om det sociale arbejde Arbejdsgruppe vedr. Arbejdsforholdene i den sociale sektor i Grønland, Arbejdsgruppe til udarbejdelse af national strategi imod selvmord i Grønland, Arbejdsgruppe/baggrundsgruppen til etablering af Videnscenter for Børn og Unge i Grønland, MIPI

3 : etableret og medunderviser på efteruddannelse for pædagoger ved døgninstitutionerne i Grønland sammen med psykoterapeut og supervisor, ASCW Eva Hildebrand. (1. uddannelse: 54 undervisningsdage, juni august 2002, 2. uddannelse: 54 undervisningsdage, sept august 2006) samt efteruddannelse for socialrådgivere/sagsbehandlere ved socialforvaltningerne i Grønland sammen med Peter Abelsen, socialkonsulent, Familiedirektoratet. (1. uddannelse: juni november 2003, 2. uddannelse: forår november 2006). Temaet på begge uddannelser er arbejdet med følgerne af omsorgssvigt, herunder misbrug, vold og seksuelle overgreb for børn og deres familie november 2005: sammen med sorgterapeut, kontorchef/direktør i Familiedirektoratet Martha Lund Olsen har jeg forestået en 2 årig modulopbygget (4 moduler) efteruddannelse i håndtering af tab og traumer for sundheds- og socialvæsenernes medarbejdere. Hotel Arctic Konferencecenter, Ilulissat September 2004 og siden årligt tilbagevendende: sammen med forstander, Cand. Scient. Charlotte Guldberg, Skodsborg Observations- og behandlingshjem, Formand for Børnerådet, har jeg forestået kursus for social- og sundhedspersonale: Den gode barndom, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk Forår 2006: Modtaget undervisning og træning/oplæring i spædbørneterapiens metode v/ cand. Psych. Inger Thormann, Skodsborg Observations- og behandlingshjem og leder af Familiehuset i Horsens orsens, psykoterapeut MPF Inger Poulsen Januar 2006 december 2007: Oplysningskampagne om omsorgssvigt i Grønland dvs. forestået tværfaglig kursusrække i kommunerne i Grønland om omsorgssvigt i forbindelse med en faglig oplysningskampagne. Udlånt fra jobbet som psykolog ved døgninstitutionerne. September 2008 september 2010: deltaget i efteruddannelse Master v/noel Larsson og James Maddock, Hildebrand Instituttet - en avanceret indføring i Noel Larsson og James Maddock s forståelsesmodel og teori, samt træning i terapi med mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb November 2008: privat praksis i Nuuk

4 November 2009 september 2011: fagligt ansvarlig og gennemgående underviser på Videreuddannelse af medarbejdere ved Familiecentre og krisecentre i Grønland: Sårbarhed og modstandskraft/ MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU, for Departementet for Sociale Anliggender, Grønlands Selvstyre. Uddannelsen forløb i 2 parallelt afholdte uddannelser á 6 moduler á 6 dages undervisning i internat. Gæstelærer på hvert modul, jf. beskrivelsen af uddannelserne på Marts 2010?: lejlighedsvis gæsteunderviser og kursusholder på Hildebrand jvf. Instituttet, Spædbørneterapi Tab og traumer December 2010: indgår i klinikfællesskabet Psych&Soma, Nuukullak 35D Nuuk Marts 2011 november 2013: uddannelsesleder og sammen med psykoterapeut og supervisor, ASCW Eva Hildebrand gennemgående underviser på Uddannelse af pædagogiske medarbejdere ved Døgninstitutionerne. Analyse og behandling af alvorlig omsorgssvigt, herunder seksuelle, voldelige og psykiske overgreb på baggrund af en systemisk, analytisk og eksistentiel referensramme. Uddannelsen laves i regi af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen. Jf. beskrivelse på & Marts 2011: kursus for medlemmer af Dansk Psykolog Forening, Grønlandskredsen. spædbørneterapi April ? videreførelse af uddannelsesforløb v/noel Larsson, Hildebrand Instituttet om Noel Larsson og James Maddock s forståelsesmodel, teori og træning i terapi Marts 2012 oktober 2013: overbygningsuddannelse på uddannelsen Sårbarhed og modstandskraft/ MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU for medarbejdere ved Familiecentre og krisecentre i Grønland, for Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Grønlands Selvstyre.

5 Maj 2012: klinikfælleskabet flytter til: Psykologerne i Kalifornia aps, Issortarfimmut 1b Nuuk Maj 2012: NFBO kongres Bergen September 2012 september 2013: uddannelse i Spædbarnsterapi Sammen med cand. psych. Inger Thormann og psykoterapeut, MPF Inger Poulsen, uddannelse og træning i den spædbørneterapeutiske metode. Uddannelsen er lavet i regi af Børne- og familiecenteret, Kommuneqarfik Sermersooq Oplæg ved konferencer og seminarer: 1997 NunaMed oplæg sammen med Gladys Kreutzmann, Socialdirektoratet: om behandlingsarbejde med børn i Grønland, og med Asii Chemnitz Narup, Sorggruppen Nuuk: om arbejdet i Sorggruppen i Nuuk 1998 (?) Nordisk konference om omsorgssvigt og børnemishandling, København, oplæg: om terapi med børn i Grønland 1998 Sorlak konference, Nuuk, oplæg om de voksne børn

6 1999 Red Barnet konference om seksuelle overgreb i Nuuk 2 oplæg: om seksuelle overgreb samt om hvad gør det ved os at arbejde med seksuelle overgreb 1999 Uummannaq Børnehjems 70 års jubilæum, oplæg om selvmord 2000 Foreningen Grønlandske Børn s jubilæums konference i Sisimiut: Nye veje i omsorgen for børn: om barrierer i arbejdet med børn og familier, præget af omsorgssvigt 2003 NunaMed, Nuuk oplæg sammen med Torben Alne, Meeqqat Illuat hypotese om tidligt skadede børn i Grønland og behandlingen af dem 2004 Uummannaq Børnehjems 75 års Jubilæum, Uummannaq, oplæg om Familieløse børn 2006 Kursus for Socialudvalgsmedlemmer, Nuuk og Ilulissat: oplæg sammen med Nina Banerje om omsorgssvigt og børnepolitik i Grønland 2006 Kongres Nordisk forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt, Malmø: oplæg sammen med forstander Torben Alne, Meeqqat Illuat: Erfaringer fra socialpædagogisk behandlingsarbejde med tidligt skadede og traumatiserede børn på behandlingshjem i Grønland 2007 NunaMed, Nuuk oplæg om Den kollektive identitetsdannelse i små byer og bygder - refleksioner over iagttagelser fra arbejde med kursusvirksomhed i kommunerne

7 2008 Kongres Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt, Reykjavik, oplæg om Barnet i centrum rum til familien. Familiedirektoratets oplysningskampagne , kursusdelen. Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde 2008 Seminar om ressourcestærke familier, Sisimiut, Departementet for sociale anliggender, Grønlands hjemmestyre, oplæg om Barnet i centrum rum til familien. Familiedirektoratets oplysningskampagne , kursusdelen. Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde 2010 NunaMed, Nuuk, oplæg og workshop om Det skjulte Ansigt, undervisningsfilm om følgerne af seksuelle overgreb, jf. litteraturlisten 2011 miniseminar i Celle sul Rigo, oplæg om Livsmod bogen og dens tilblivelse 2011 Seminar om Familiecentre, Katuaq, Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, oplæg om efteruddannelserne Mianernartoq akiuussinnaassuserlu/sårbarhed og modstandskraft Artikler og bøger Gregersen, Conni og Karen Fabricius Hansen: Fællesskabet Svanager et socialpædagogisk kollektiv, opbygning, udvikling, erfaring, Socialstyrelsen, projekt nr. 124: dec. 1982, Gregersen, C.: Incestsagers komplicerthed. Kommentar Information, 4. nov. 1992*

8 Gregersen, C.: Sexuelt misbrugte børn i det daglige. Pædagogisk Medhjælper Forbund Hot five, afd. 5 & all stars, 1992 Hildebrand, E. & C. Gregersen: Drenge og seksuelle overgreb, analyse og behandling. Kbhvn. Reitzel 1994* Gregersen, C.: Selvmord i Grønland, 2. del. PsykologNyt nr. 12, 1998* Gregersen, C. & Asii Chemnitz Narup: Kalaallit Nunaanni aliasuutilinnik sullissineq I: Davidsen-Nielsen, M. & N. Leick: Anniaat Katsorsaataasoq, Nuuk, Atuakkiorfik, 1999 (kapitel om Sorggruppen i Nuuk i den grønlandske oversættelse af Den nødvendige smerte ) * Gregersen, C.: Børneterapi i Grønland, i: Hvidbog fra på Konference om seksuelt misbrug af børn, Nuuk, 1999, Red Barnet/Socialdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre Gregersen, C.: Hvad sker der med mig, når jeg arbejder med misbrugte børn. I samme hvidbog.

9 Gregersen, C.: Indre barrierer, menneskelige og professionelle. I Nye Veje, rapport fra konference om omsorg for børn og unge, Sisimiut, juni 2000/ Direktoratet for sociale anliggender og Arbejdsmarked, Grl.Hjemmstyre og Foreningen Grønlandske børn Gregersen C: Det gode liv i Uummannaq, artikel * i antologien: Det gode liv i Uummannaq, Uummannaq kommune, 2005 Gregersen, C: Refleksioner over indhold og metoder i det socialpædagogiske behandlingsarbejde for anbragte børn og unge i Grønland. Artikel i: Børn og unge i Grønland en antologi. Milik Publishing for MIPI (Videnscenter om børn og unge i Grønland) 2007 Gregersen, C., Nausunnguaq Lyberth & Amalia Lynge Pedersen: Soorlu Ilumoortoq Ægte fantasihistorier. Mary Fonden 2010 Gregersen, C.: Livsmod. Socialpædagogisk og psykoterapeutisk behandling af børn i Grønland. /grl.: Inoorusunneq.Inooqataanermut perorsaanikkut aamma tarnikkut katsorsaanikkut Kalaallit Nunaanni meeqqanik katsorsaaneq. Nuuk, Milik Publishing, 2010 Film: Faglig ansvarlig og medvirkende i undervisningsfilmen

10 Det skjulte Ansigt v/ruth Montgomery-Andersen og Kristin Hauksdottir, Totak production, 2006 (distribueres af Paarisa, Nuuk) Faglig konsulent og medvirkende i de 3 dokumentarfilm: Omsorg for børn og unge: 2006 Den smertefulde barndom 2007 Et anderledes børneliv 2008 Omsorgssvigt og det omgivende samfund Familiedirektoratet, Grønlands Hjemmestyre, 2007 (TV udsendelser, produceret af Tumit Press, 2006 og 2007)

Konference om familiebehandling

Konference om familiebehandling Konference om familiebehandling Katuaq, 21.10.2011 Præsentation af MIANERNARTOQ AKIUUSSINNAASSUSERLU Sårbarhed og modstandskraft Efteruddannelse af medarbejdere ved Familiecentre og Krisecentre 2009-2011

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 NYE VEJE. Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000.

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 NYE VEJE. Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000. NYE VEJE Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 Rapport Indholdsfortegnelse: Forord og Indledning Status over børn og unges vilkår i dagens Grønland Status over børn og unges situation

Læs mere

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode som udviklet af Inger Poulsen & Inger Thormann Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Tre-dags kursus om seksuelle overgreb

Tre-dags kursus om seksuelle overgreb Tre-dags kursus om seksuelle overgreb Godkendt af Dansk Psykologforening Undervisning, refleksion og dialog omkring seksuelle overgreb, hvor overgrebet ses som en alvorlig tilknytningsforstyrrelse mellem

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Børn og unge i Grønland en antologi

Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Børn og unge i Grønland en antologi Udgivet af MIPI Videnscenter om Børn og Unge, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet og milik publishing Forfatterne & MIPI Videnscenter

Læs mere

Formalisera eldsjälarna!

Formalisera eldsjälarna! Formalisera eldsjälarna! Huvudresultatet från en utvärdering af nio grönlänska familjecentraler Christina W. Schnohr, M.Sc. folkhälsovetenskab, PhD Grønland 56.749 (pr. 1. januar 2012) Det 13. største

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Barnet i centrum rum til familien

Barnet i centrum rum til familien Departementet for Familie og Sundhed Barnet i centrum rum til familien Oplysningskampagne i IlaPi 2006/2007 kursusdelen rapport om rejserne Psykolog Conni Gregersen Afdelingsleder Ellen Magnussen 1 Indledning...3

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Referat fra det 10. møde i PiSiu

Referat fra det 10. møde i PiSiu Referat fra det 10. møde i PiSiu Dato: D. 13. nov. 2013 kl. 10:00-14:00 Lokalitet: Politimesteren i Grønland Fremmødt: Bjørn Tegner Bay (Politimesterembedet) Ann Birkekjær Kjeldsen (Departementet for Sundhed

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 HVAD SKAL DER TIL FOR AT VENDE UDVIKLINGEN?

Nye veje Konference om omsorgen for børn og unge, Sisimiut, juni 2000 HVAD SKAL DER TIL FOR AT VENDE UDVIKLINGEN? HVAD SKAL DER TIL FOR AT VENDE UDVIKLINGEN? Referater fra temagrupperne søndag den 4. juni og afskrift af den efterfølgende afslutningsdebat. Temagruppe 1. Kommunal børne- og unge politik. I bygden Sarfannguit

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland

Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland Hvidbog om seksuelt misbrug af børn i Grønland Rekommendationer fra konferencen i Katuaq 13. - 15. november 1999 2000 Grønlands Hjemmestyre / PAARISA Hvidbog

Læs mere

KATALOG OVER MULIGE INDSATSER MOD OMSORGSSVIGT HER OG NU

KATALOG OVER MULIGE INDSATSER MOD OMSORGSSVIGT HER OG NU KATALOG OVER MULIGE INDSATSER MOD OMSORGSSVIGT HER OG NU Forslag Overskrift Side 1 Familiebehandling / behandlingsindsatser 1 2 Permanent tværsektoriel koordineringsgruppe vedr. børn, unge og familier

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk

Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk Af socialrådgiver og sorgbehandler Asii C. Narup og klinisk psykolog Conni Gregersen, begge Sorggruppen i Nuuk Det teoretiske udgangspunkt Fonnålet med Sorggruppen

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Grønlandske børn i Danmark Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd To undersøgelser: Else Christensen, Lise G. Kristensen, Siddhartha Baviskar: Børn i Grønland. En kortlægning af

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Præsentation af Qaammaviks familiebehandling og arbejdsmetoder

Præsentation af Qaammaviks familiebehandling og arbejdsmetoder Præsentation af Qaammaviks familiebehandling og arbejdsmetoder Starten. Medarbejdere. Lidt billeder fra huset. Funktion & metoder Statiskik. Arbejde i bygderne. Samarbejdsparnerne. Fokus på familier! Fremtidsplaner.

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge

Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge Grønlands Hjemmestyres arbejde for børn og unge 2008 Grønlands Hjemmestyre har gennem årene arbejdet for børn og unge, igennem forebyggelse, behandling og oplysningskampagne for trygge og sunde børn i

Læs mere

En psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn og unge. Tlf.nr.: 34 40 00

En psykolog, der specifikt beskæftiger sig med børn og unge. Tlf.nr.: 34 40 00 Landsdækkende rådgivning...1 Det Centrale Kriseberedskab...1 Dronning Ingrids Hospital / SANA A1...1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings kontorer (PPR)...1 Qaqiffik...2 Socialforvaltninger...2 Aasiaat...3

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Postboks 1160 3900 Nuuk Oq/tel +299 34 50 00 Fax +299 32 55 05 peqqip@gh.gl www.nanoq.gl/peqqik

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Oplæg til Centerledermøde. Sisimiut, den 20. november 2015

Oplæg til Centerledermøde. Sisimiut, den 20. november 2015 Oplæg til Centerledermøde Sisimiut, den 20. november 2015 Disposition: 1. Kort om hvad Social- og Psykologisk Rådgivning er. 2. Hvilke klienter med hvilke problemer kan henvende sig til rådgivningen. 3.

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Børns levestandard i Grønland

Børns levestandard i Grønland Børns levestandard i Grønland af Avijâja Absalonsen AC-medarbejder MIPI Videnscenter om Børn & Unge Stockholm november 2009 Hvad skal jeg tale om i dag? MIPI Grønland facts Faktorer der spiller en rolle

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011

Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Seminar om efterværn Qaqortoq 2011 1. Formål med

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

- Behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

- Behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen REJSEHOLDET - Behandling af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen En redegørelse af Rejseholdets behandlingsrejser og behandlingsarbejde fra indsatsens igangsættelse i september 2013

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Målgruppe... 3. Effekter... 3. Uddannelses- og kompetenceprofil hos medarbejderne... 3. Teoretisk Grundlag... 3. Metoder... 4. Empirisk grundlag...

Målgruppe... 3. Effekter... 3. Uddannelses- og kompetenceprofil hos medarbejderne... 3. Teoretisk Grundlag... 3. Metoder... 4. Empirisk grundlag... 1 Indhold Målgruppe... 3 Effekter... 3 Uddannelses- og kompetenceprofil hos medarbejderne... 3 Teoretisk Grundlag... 3 Metoder... 4 Empirisk grundlag... 4 Sparring... 5 Psykoedukation/konsulentfunktion...

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Begynder i september 2016 Afsluttes i februar 2017 Opfølgningsdag i august 2017 UNDERVISERE Forfatter Peter Høeg

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Vi kender disse børn andre steder i verden som tidlig skadede børn, men indtil for nylig har vi haft meget få af dem her i Grønland

Vi kender disse børn andre steder i verden som tidlig skadede børn, men indtil for nylig har vi haft meget få af dem her i Grønland Samme historie, større skader en hypotese om de nye børn på grønlandske døgninstitutioner. Oplæg af Torben Alne og Conni Gregersen til NUNA MED konferencen i Nuuk, 2003. Om forfatterne: Torben Alne er

Læs mere

KURSER OG ARRANGEMENTER PROJEKT UDVIKLING AF KURSUSVIRKSOMHEDEN

KURSER OG ARRANGEMENTER PROJEKT UDVIKLING AF KURSUSVIRKSOMHEDEN KURSER OG ARRANGEMENTER PROJEKT UDVIKLING AF KURSUSVIRKSOMHEDEN Katalog over kurser og arrangementer afholdt i 2015 i forbindelse med projekt Udvikling af kursusvirksomheden 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning

Læs mere

TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED

TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED TVÆRFAG INDSATS ER DER GODE ERFARINGER MED I det tværfaglige forum bliver problemerne belyst fra flere sider og Der udvælges forskellige personer til at arbejde med de forskellige aspekter af familiens

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

NUSSA. konference program. november

NUSSA. konference program. november NUSSA konference program 20 november 2014 NUSSA I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traumeog Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse

Læs mere

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 Kære plejefamilier Velkommen til plejebørn.dk s kursuskatalog. Vi har sammensat et spændende og bredt kursusprogram, og vi håber disse

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk (arbejdstitel) Fristedet for børn og unge i Nuuk. Projektbeskrivelse

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk (arbejdstitel) Fristedet for børn og unge i Nuuk. Projektbeskrivelse Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk (arbejdstitel) Fristedet for børn og unge i Nuuk Projektbeskrivelse Red Barnet Danmark * Nuuk Rotary * Lions Club Godthåb Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 1 Indhold

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi Personlighedsudvikling og Psykoterapi interventioner til nærmeste udviklingszone 2017 med mulighed for certificering v/ Marianne Bentzen & Susan Hart Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Behandlingsinstitutionen Hald Ege

Behandlingsinstitutionen Hald Ege Behandlingsinstitutionen Hald Ege Dagsorden til dialogmøde april 2013 Præsentation Kort om Hald Ege Organisationsplan og værdigrundlag Målgruppe Miljøterapi Politikker omkring seksualitet Fysisk indretning

Læs mere

Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA

Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA Attavik 146 Årsopgørelsen 2008 PAARISA 1 Årsopgørelse for ATTAVIK 146 telefonrådgivning 2008 Baggrund. Den landsdækkende telefonrådgivning Attavik 146, åbnede for telefonlinierne d. 8.8. 2007. Det er således

Læs mere

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb Som led i satspuljeprojektet Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling tilbyder Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Psykoterapeutisk gruppe for unge piger med indvandrerbaggrund i konflikt mellem to kulturer

Psykoterapeutisk gruppe for unge piger med indvandrerbaggrund i konflikt mellem to kulturer Psykoterapeutisk gruppe for unge piger med indvandrerbaggrund i konflikt mellem to kulturer Maj 2004 Psykologisk Center har gennem mange år arbejdet psykoterapeutisk med unge af begge køn med indvandrerbaggrund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 2.1 DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER 3 2.2 DEPARTEMENTET FOR KULTUR, UDDANNELSE, FORSKNING OG KIRKE 5 2.3 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED 5 3.

Læs mere

Nye initiativer på børne-og ungeområdet. Martha Lund Olsen 26. januar

Nye initiativer på børne-og ungeområdet. Martha Lund Olsen 26. januar Nye initiativer på børne-og ungeområdet Martha Lund Olsen 26. januar Tværdepartemental samarbejde Departementerne samarbejder om fælles indsatser 1. Udredning af børn med psykiske problemer og sociale

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi DIOPOLLONUDDANNELSE 2004/2005 Familier med alkoholproblemer samt børnene og de unge KURSUSPLAN 14. og 15. 3 2005: ALKOHOLPROBLEMER.

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminaipræventive Råd

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminaipræventive Råd PiSiu Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det ske Kriminaipræventive Råd Årsberetning 2012 I iii) Forord Til Justitsministeren og s Selvstyre. PiSiu (Pinerlutsaaliuibermut Siunnersuisoqatigiit )

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00.

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00. 7. SEMESTER - HOLD OB 4.11 - FORÅR 2014 (OB 3.17) 7. Sidst opdateret den 11.04.13 3. version (Neuro-affektiv udviklings og psykoterapi temabeskrivelse tilføjet) Sidst opdateret den 09.03.12 2. version

Læs mere

Mennesket er som et iskrystal smukt og sårbart

Mennesket er som et iskrystal smukt og sårbart Mennesket er som et iskrystal smukt og sårbart Evaluering af En pædagogisk og socialfaglig opkvalificering af ansatte, der arbejder med udsatte børn og unge i Grønland - gennem efteruddannelse og netværksarbejde

Læs mere