Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1"

Transkript

1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1

2 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig indsats Formål og baggrund Horsens Kommune var kendt for at anbringe mange børn. Politikere og embedsmænd blev opmærksom på, at det ikke altid var den bedste løsning for barnet. I 1997 ønskede Horsens Kommune, at de familier, der kunne udvikle forældreevne, skulle have et gennemgribende behandlingstilbud. Da en del af forældrene havde diagnosen personligheds- forstyrrelse, besluttede man, at det skulle være et psykoterapeutisk behandlingstilbud, som var i stand til at arbejde ud fra objektrelations teorierne( Ludvig Igra). Det blev ligeledes besluttet, at 7 ud af 10 familier skulle være familier, der var tvunget i behandling. I dag 10 år efter kommer de fleste familier frivilligt. Familiehuset har et godt ry blandt familierne, og ofte søger familien selv Kommunen om at blive henvist til Familiehuset. Målgruppe Familiehuset er et tilbud til familier med børn fra 0-2 år, hvor børnenes udvikling er truet, samt gravide kvinder med særlige behov. Der er plads til 8-10 familier ad gangen med den begrænsning af målgruppen, at aktive misbrugere og psykotiske forældre ikke kan optages. Fremgangsmåde Familien bliver henvist til Familiehuset af Børnefamilierådgivningens familierådgiver. Familien og familierådgiveren besøger Familiehuset og hører om behandlingstilbuddet. Derefter får familien 14 dage til at beslutte, om de ønsker at indgå i et samarbejde med Familiehuset. Familien bliver tilknyttet en terapeut, som følger dem igennem hele forløbet. Forældrene får hver deres terapeut, og ofte får børnene deres egen terapeut. De første 3 måneder er prøvetid. Derefter tages der stilling til, om Familiehuset tror, de har noget at tilbyde familien, og familien skal gerne kunne mærke, at det er godt for dem at samarbejde med Familiehuset. Kontakt Lige fra første møde er terapeuterne opmærksomme på at møde forældrene med respekt og anerkendelse af forældrenes bestræbelse på det at mestre som forældre og som individ. Mange forældre er utrolig sårbare for den mindste oplevelse af at være forkert. En følelse af forkerthed lukker ofte for konstruktivt samarbejde. Derfor er det yderst vigtigt, at terapeuten er kontaktfuld og autentisk. Som det spæde barn bliver til ved at blive set af forældrenes kærlige øjne, således bliver forældrene også til ved at blive set, hørt og mødt af terapeuten. Herved skabes en tilknytning, som er nødvendig for den terapeutiske alliance. Kontrakt: Der bliver udarbejdet en 2

3 kontrakt med arbejdspunkter for terapierne. Dels individuel- og gruppe -terapi og dels intervention med den samlede familie i hjemmet. Individuel terapi Foregår i Familiehuset 1 gang om ugen og er af 1½ times varighed. Det er her, der skabes bevidsthed og forståelse for de indre konflikter, der kommer frem i lyset, og bliver bearbejdet og rummet. De nye erkendelser giver hermed brugeren mulighed for nye og mere konstruktive handlemuligheder. Der skabes en meget tæt relation mellem terapeuten og brugeren. Gennem denne tillid og tryghed bliver det muligt for brugeren at se på de vanskeligheder og traumer, der ofte er forhindringen for at være i kontakt med børnene. Intervention Foregår 1-2 gange om ugen i hjemmet, hvor hele familien er til stede. I interventionen observerer vi familiens samspilskultur, og disse besøg efterbearbejdes i den individuelle terapi. Dels via Marte Meo metoden (Video optagelser af relationer) og dels via terapeutens observationer med udgangspunkt i kontrakten. Det er vores oplevelse, at forældrene i den trygge relation til terapeuten også profiterer af at se på relationen, dér hvor kontakten til barnet ikke lykkes. Tovholderfunktion I Familiehuset har terapeuten (som oftest moderens terapeut) en meget vigtig tovholderfunktion og dermed ansvaret for familiens samlede behandlingsforløb. Terapeuten og forældrene indkalder alle relevante samarbejdspartnere til samarbejdsmøde hver 3. måned. Terapeuten udarbejder et referat fra mødet, som sendes til samtlige deltagere, så alle præcis ved, hvad der er aftalt, og hvad der i fællesskab arbejdes hen imod. Børnene Det tilstræbes, at børnene er i et pasningstilbud mens terapien foregår. Terapeuterne samarbejder med forældrene og pædagogerne omkring barnet. Dette kan foregå ved, at institutionen optager video af de situationer, der for dem er svære at forstå eller takle. Efterfølgende får pædagogerne supervision sammen med forældrene på det konkrete samspil med barnet. Er børnene så små, at de ikke har et pasningstilbud, bliver de passet i Familiehuset, medens forældrene er i terapi. Udslusning og afslutning En sund adskillelse kan kun ske på baggrund af en sund tilknytning. Når forældrene begynder at orientere sig mod arbejde eller uddannelse, indgår de i en udslusningsperiode på ca. ½ år, hvor de kommer i Familiehuset ca. en gang om ugen, eller vi kommer i hjemmet. Derefter er der ½ år, hvor familien har mulighed for at kontakte os ved behov. Terapeuten får en stor betydning for brugeren. Denne betydning tager vi på os. Behandlingsviften Den vifte af behandlingstilbud, som kan praktiseres, er: Individuel- og gruppeterapi Spædbarnsterapi Parterapi Børnesamtaler Undervisning 3

4 Teori Intervention i barnets hjem Relations terapi Marte Meo Sandplay Krop- /gestaltterapi Ludvig Igra Objektrelations teorierne John Bowlby Tilknytningsteorierne. Daniel Stern Moderskabskonstellationen Psykoterapi med forældre og spædbørn ( De indre repræsentationer ) forlaget Hans Reitzel Og ikke mindst Daniel Sterns beskrivelse af San Fransisco modellen, der beskriver lige netop tilgangen til svært socialt belastede forældre, forlaget Reitzel Margaretha Berg Brodén Mor og barn i ingenmandsland (En tidlig indsats over for særligt udsatte spæd- og småbørnsfamilier) forlaget Reitzel Inger Thormann Med hjerte og forstand forlaget Reitzel Svend Åge Madsen Bånd der brister og bånd der knyttes, (om psykosociale forstyrrelser i mor-spædbarn- relationen) forlaget Reitzel Søren Aagaard, Birgitte Bechgaard, Gerda Winther Gruppeanalytisk Psykoterapi forlaget Reitzel Marianne Davidsen Nielsen og Nini Leik Den nødvendige smerte forlaget Reitzel Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad Marte Meo Metoden og Udviklingsfremmende Dialoger forlaget Reitzel Preben Grønkjær En indføring i CG Jungs Analytiske psykologi forlaget Gyldendal Ressourcer Projektet startede i 1997 med projektmidler fra Socialministeriet. blev permanent 2 år efter, da Horsens Kommune fandt frem til, at Familiehuset havde givet en besparelse på 2 mio. på anbringelsesområdet. Driftsbudgettet er på 2,4 mio. Personalenormering: 4 psykoterapeuter hvoraf én er leder samt 1 miljøsekretær. Resultater Serviceniveauet i Horsens Kommune i forhold til tidlig indsats til spædbørnefamilier er højnet betydeligt. Kommunens samarbejdspartnere beskriver, hvordan Familiehuset for 10 år siden satte fokus på tidlig indsats i hele kommunen. Bl.a. med et 48 timers kursustilbud til sundhedsplejersker, socialrådgivere, jordmødre og pædagoger. Der har gennem 10 år været et godt samarbejde og fælles udvikling til stor gavn for familierne. I kommunen har Familiehuset fungeret som viden center på området, hvor der er ydet konsulentbistand og supervision til samarbejdspartnerne. Der er blandt forældrene stor tilfredshed med behandlingstilbuddet. Evaluering og dokumentation Evalueringsrapport blev udarbejdet i dec af cand.psyh. Mette Nayberg & cand. psych. Morten Holler. Deres opsummerende konklusion var: Familiernes udbytte af tilknytningen til Familiehuset er større, end udbyttet var ved familieanbringelser. Desuden er udgiften betydelig 4

5 mindre end udgiften ville have været ved familieanbringelser. Den forventede besparelse på kr. pr. år er i projektperioden ligeledes opnået. Visiteringen er i orden, og familierne har fået noget godt for pengene. Beløbet er beregnet ud fra 8 indskrevne familier. Gennemsnittet af indskrevne familier gennem de sidste 10 år har været 15 familier. (Link Evalueringsrapporten) Psykoterapeut MPF Birgitte Thornsohn har i sin bog Skæbner i skyggeland beskrevet den psykoterapeutiske behandling, som den praktiseres i Familiehuset. En tankevækkende, usædvanlig bog om omsorgssvigt og nødvendigheden af tidlig indsats. (I Skæbner i skyggeland fortæller en unge kvinde og mor, Sofie, gennem et terapiforløb i Familiehuset om sin opvækst under massiv omsorgssvigt, om problemerne i sin ungdom og om sin store sorg, da hendes 18-årige lillesøster bliver myrdet i en sammenhæng, der kunne have været undgået. Konsekvenserne bliver uoverskuelige, ikke blot for Sofie, men også for Sofies børn. Sofies historie viser, at det er muligt at bryde den sociale arv, for så vidt indsatsen sker tidligt og er intens. Bogen er udgivet på Forlaget: Hovedland) Erfaringer og perspektivering Det er vigtigt, at personalet har den fornødne uddannelse til at arbejde i den indre kerne på et dybt indre plan. For at arbejde i Familiehuset skal du have en børnefaglig grunduddannelse og en psykoterapeutisk efteruddannelse, der er godkendt af psykoterapeutforeningen. Det er vigtigt, at forvaltningen sørger for mest mulig arbejdsro, så terapeuterne kan fordybe sig i det terapeutiske arbejde og skabe den fornødne ro om familierne. Regelmæssig ekstern supervision og efteruddannelse. Visitationen er vigtig. En udvidelse af praksis kunne være åben, anonym rådgivning. Inger Poulsen Leder af Familiehuset Smedetorvet 8 Horsens Kommune 5

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Sorgteorier kan ikke altid stå alene

Sorgteorier kan ikke altid stå alene Sorgteorier kan ikke altid stå alene UNGE OG SORG AF PREBEN ENGELBREKT OG MARIANNE BACHE Blandt andet kræftpatienter lever i dag længere med deres sygdom på grund af bedre behandlingsmuligheder. Det er

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere