Lars Bundgaard Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Bundgaard Sørensen"

Transkript

1 Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april :47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" "lasoe96 forward" Emne: SV: spørgsmål til rektor Kære Lars Her følger rektors svarmail til dig fra den 19. februar 2010 som aftalt. Kirsten Markussen Sekretær for rektor, Ledelsessekretariatet Tlf Mobil Fax Adr. Campusvej 55, 5230 Odense M Campusvej Odense M Tlf Fra: Jens Oddershede Sendt: 19. februar :09 Til: 'Lars Bundgaard Sørensen' Emne: SV: Spørgsmål til rektor - universitet - om fremmedsprog i Danmark Kære Lars Bundgaard Sørensen, Jeg har besvaret dine spørgsmål nedenstående. Jens Oddershede Rektor, Ledelsessekretariatet Tlf Fax Adr. Campusvej 55, 5230 Odense M Campusvej Odense M Tlf Fra: Lars Bundgaard Sørensen Sendt: 19. februar :54 Til: Jens Oddershede Emne: Spørgsmål til rektor - universitet - om fremmedsprog i Danmark Prioritet: Høj Hej, Lad mig starte med at præsentere mig selv og årsagen til min henvendelse. Jeg er studerende ved Syddansk Universitet - en cand.mag. uddannelse i fransk og tysk - og står for at skulle afslutte med mit speciale, som jeg har besluttet skal omhandle status for fremmedsprog i Danmark. Med fremmedsprog tænkes der på engelsk, tysk, fransk og spansk som værende de typiske fremmedsprog, som danskere har stiftet/kunnet stifte bekendtskab med op gennem

2 Side 2 af 6 uddannelsessystemet. Det går dog ikke specielt godt for fremmedsprog i uddannelsessystemet, deltagerantallet på årgangene er skrumpet år for år, for endeligt at lukke ned, deriblandt humaniora fransk på Syddansk Universitet. Da jeg jo selv har studeret 2 sprogfag, er det naturligvis en udvikling, der bekymrer mig. I forbindelse med mit speciale vil jeg undersøge deres forhold i uddannelsessystemet, i virksomhederne, i turistbranchen samt holdninger og beslutninger i de politiske organer. Og dermed ville det glæde mig, om du som administrerende af uddannelse kunne afsætte tid til at besvare nogle spørgsmål, som jeg muligvis nok vil følge op på. Jeg skriver denne mail efter aftale med din sekretær - hun sagde din kalender var lidt presset - i håbet om, at den kan besvares indenfor en uges tid. Der er nemlig ikke så forfærdelig lang tid til specialet skal afleveres. Såfremt svarene giver anledning til nye spørgsmål, håber jeg, det er i orden at følge op på dem. På forhånd mange tak for medvirken. Lars Bundgaard Sørensen ) Citat af Jens Oddershede, rektor på SDU, i artikel i Fyens Stiftstidende: For eksempel kræver mange af vores erhvervsøkonomiske uddannelser, at de studerende er dygtige til tysk, fransk eller spansk. Dette kræver vel et eller andet sted, at gymnasieelever så bredt muligt i hele Region Syddanmark får undervisning i disse fremmedsprog? JOD: Ja, det gør det. 2) For at holde gang i denne fødekæde kræver det så ikke, at der holdes gang i en humanistisk sprogundervisning i fremmedsprog i regionen? JOD: Det kræver i hvert fald, at der findes lærere, der kan undervise i sprogfagene på gymnasierne og at der er elever, der efterspørger denne undervisning. Det sidstnævnte er faktisk en forudsætning for tilstedeværelsen af det førstnævnte. 3) Der har været debat om at samle kompetencer et eller få steder, og foreløbig ser det ud til at der kun er fransk på to seminarier og fremover kun humaniora-fransk i København og Århus. Men denne komprimering er vel med til at udtømme sproginteressen i de øvrige regioner, der lades i stikken? JOD: Det er der altid en risiko for, men selv om man er uddannet i København, kan man jo godt undervise i Odense. Hvis der fremover kun uddannes fransklærere (cand.mag.) i København og Århus, vil der så ikke i fremtiden også mangle kommende generationer af studerende til de erhvervssproglige uddannelser i de øvrige regioner, deriblandt Region Syddanmark, idet gymnasier vil have svært ved at rekruttere fransklærere? Eller tysk- og spansklærere, da det heller ikke går disse sprog godt? JOD: Det er der en absolut risiko for. 4) EU-Kommissær Leonard Orban udtalte til Dansk Industri i februar 2008 at virksomhederne kan miste forretningsmuligheder på grund af manglende sprogkompetencer. Der er i EU et ønske om, at alle EU borgere taler 2 fremmedsprog (2 unionssprog) udover modersmålet. Dansk Industri har udtrykt bekymring over den manglende interesse i Danmark for fremmedsprog. Og netværket jatilsprog.dk med initiativtagere som erhvervsfolk, sprogfolk, politikere m.fl. er startet op for at sætte fokus på problemet. Har uddannelsesinstitutionerne, universiteterne og seminarierne, dermed ikke et samfundsmæssigt medansvar for eller en forpligtelse til at tilbyde et varieret udvalg af fremmedsprog, og dermed også det såkaldte store EU-sprog, fransk? Og til at der uddannes i det mindste et minimum af fremtidige

3 Side 3 af 6 sproglærere frem for at lukke humanistiske sprogstudier helt ned? JOD: Det kan man godt sige, men det hjælper jo ikke meget, hvis samfundet via taxameterordningen eller på anden vis ikke stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til formålet. 5) På landsplan går det ned ad bakke for stort set alle fremmedsprog, hvis man ser på tilgangen af studerende på humanistiske sprogstudier, ifølge uvm.dk. Statistikker for antallet af gymnasieelever med 3 fremmedsprog er gået fra ca. 41 % til ca. 6 % efter gymnasiereformen. Sct. Knuds Gymnasium i Odense er gået fra tre sproglige klasser til kun en enkelt i dag. En ny international linje med flere udlandsophold skal efter sommerferien 2010 øge søgningen til de sproglige studieretninger. Udviklingen på det sproglige område er en katastrofe, så vores hovedmission er at styrke de unge i at tale et tredje sprog. Nu giver vi det så et forsøg med en international linje, og ser hvad der sker, udtalte rektor Steen Hoffmann i samme artikel. Nogle gymnasier har altså nu taget tiltag til at lave internationale linjer for at fremme fremmedsprogene. I de samme to artikler fra Fyens Stiftstidende bifaldes dette initiativ fra SDU's rektor Jens Oddershede. Hvad kan man gøre fra SDU s side til at fremme interessen for fremmedsprog i regionen, eller hvad gør man p.t.? Og/eller vil man gøre noget? JOD: Dette lidt aggressive spørgsmål agter jeg ikke at besvare. Såfremt udviklingen vendes, og de unge får mere appetit på fremmedsprog igen, kan man forestille sig, at der på sigt vil blive genoprettet humanistisk fransk på SDU igen? JOD: Det vil vi meget gerne. Vi vil meget gerne have så mange fremmedsprog som muligt. 6) Ifølge den foreløbige stemning i to spørgeskemaer jeg har stillet til henholdsvis de studerende på både universiteter og seminarier samt til virksomheder i Region Syddanmark de har indtil 1. marts at besvare dem, så er der ikke helt ringe tiltro til et varieret udbud af og behov for flere fremmedsprog, ikke kun de store europæiske unionssprog, men også russisk og kinesisk menes der at være behov for fremover. Engelsk er stadigvæk det mest populære fremmedsprog, men tallene viser et rimeligt niveau af et nuværende behov for og fremtidig tiltro til fransk og andre fremmedsprog end engelsk. Flere virksomheder har endda haft større succes ved brug af lokale sprog frem for engelsk. Denne stemning står vel et eller andet sted i kontrast til meldingen i en artikel i Fyens Stiftstidende, hvor studiechef på SDU, Per Andersen, udtalte, at sprogfagene tysk, engelsk og fransk efterhånden var så små, at de fremover sandsynligvis kun ville være at finde på et par af landets universiteter. JOD: Jeg synes ikke, der er modstrid mellem de to udsagn: Der er behov for sprogkompetencerne i samfundet, men der er ikke nok i den opvoksende generation, der ønsker at studere disse sprog til, at man kan opretholde de nævnte uddannelser flere steder givet de økonomiske vilkår, vi lever under. Hvis den fremtidige arbejdsstyrke har interesse for flere fremmedsprog, og virksomhederne i samme region som SDU har behov for fremmedsprog, vil det så ikke være skidt at skrotte et stort udvalg af fremmedsprog på SDU? Og burde man så ikke forsøge at reklamere for fremmedsprog i regionens gymnasialuddannelser på samme vis som man har forsøgt at rekruttere unge til de naturvidenskabelige uddannelser? JOD: Igen et noget ledende spørgsmål det er gjort meget for også at fremme interessen for fremmedsprog blandt de unge. 7) SDU har ligesom andre universiteter indført delvis undervisning på engelsk, bl.a. for at virke internationalt med både udenlandske undervisere og udvekslingsstuderende, men nogle timer varetages stadigvæk af danske undervisere, der skal undervise på engelsk. Nogle af disse har udtrykt bekymring for kvaliteten af deres undervisning, idet de måske godt kan fremføre deres viden på engelsk med det de har forberedt på forhånd, men at de er løbet ind i sprogproblemer, når de har skullet besvare de studerendes spørgsmål. Niels Davidsen-Nielsen, tidligere formand for Dansk Sprognævn og tidligere professor i engelsk tilmed, advarede ironisk nok i en artikel i Politiken om at engelsk er ved at udbredes lidt for meget. Også på universiteterne. Sprognetværket, jatilsprog.dk, har bl.a. også som mål at stoppe den ensidige fokus på engelsk. Kommentarer? JOD: Vi gør på flere måder en indsats for at mindske den problemstilling, du nævner.

4 Side 4 af 6 Kunne man forestille sig, at undervisning på engelsk kun udbydes fra SDU fremover, såfremt underviseren har engelsk som modersmål? Altså SDU ansætter professorer fra England, USA m.fl. JOD: Vi ansætter mange udenlandske forskere og undervisere specielt i de fag, der også tilbydes på engelsk. 8) Samme spørgsmål som jeg har stillet studerende og virksomheder: Hvilke fremmedsprog vil danskerne have behov for i fremtiden, både privat og karrieremæssigt? Norsk/svensk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk, Kinesisk, Arabisk, Italiensk, Portugisisk, Andre sprog? JOD: Personligt tror jeg ikke der er grænser for, hvilke sprog, der er nyttige at have kendskab til. Sproglige kompetencer efterspørges i mange sammenhænge. Fra: Lars Bundgaard Sørensen Sendt: 15. april :57 Til: Kirsten Markussen Emne: spørgsmål til rektor Hej, Lad mig starte med at præsentere mig selv og årsagen til min henvendelse. Jeg er studerende ved Syddansk Universitet - en cand.mag. uddannelse i fransk og tysk - og står for at skulle afslutte med mit speciale, som jeg har besluttet skal omhandle status for fremmedsprog i Danmark. Med fremmedsprog tænkes der på engelsk, tysk, fransk og spansk som værende de typiske fremmedsprog, som danskere har stiftet/kunnet stifte bekendtskab med op gennem uddannelsessystemet. Det går dog ikke specielt godt for fremmedsprog i uddannelsessystemet, deltagerantallet på årgangene er skrumpet år for år, for endeligt at lukke ned, deriblandt humaniora fransk på Syddansk Universitet. Da jeg jo selv har studeret 2 sprogfag, er det naturligvis en udvikling, der bekymrer mig. I forbindelse med mit speciale vil jeg undersøge deres forhold i uddannelsessystemet, i virksomhederne, i turistbranchen samt holdninger og beslutninger i de politiske organer. Og dermed ville det glæde mig, om du som administrerende af uddannelse kunne afsætte tid til at besvare nogle spørgsmål, som jeg muligvis nok vil følge op på. Jeg skriver denne mail efter aftale med din sekretær i håbet om, at den kan besvares indenfor en uges tid. Der er nemlig ikke så forfærdelig lang tid til specialet skal afleveres. Såfremt svarene giver anledning til nye spørgsmål, håber jeg, det er i orden at følge op på dem. På forhånd mange tak for medvirken. Lars Bundgaard Sørensen Spørgsmål til rektor - universitet 1) Citat af Jens Oddershede, rektor på SDU, i artikel i Fyens Stiftstidende: For eksempel kræver mange af vores erhvervsøkonomiske uddannelser, at de studerende er dygtige til tysk, fransk eller spansk. Dette kræver vel et eller andet sted, at gymnasieelever så bredt muligt i hele Region Syddanmark får undervisning i disse fremmedsprog? For at holde gang i denne fødekæde kræver det så ikke, at der holdes gang i en humanistisk sprogundervisning i fremmedsprog i regionen? 2) Der har været debat om at samle kompetencer et eller få steder, og foreløbig ser det ud til at der kun er fransk på to seminarier og fremover kun humaniora-fransk i København og Århus.

5 Side 5 af 6 Men denne komprimering er vel med til at udtømme sproginteressen i de øvrige regioner, der lades i stikken? Hvis der fremover kun uddannes fransklærere (cand.mag.) i København og Århus, vil der så ikke i fremtiden også mangle kommende generationer af studerende til de erhvervssproglige uddannelser i de øvrige regioner, deriblandt Region Syddanmark, idet gymnasier vil have svært ved at rekruttere fransklærere? Eller tysk- og spansklærere, da det heller ikke går disse sprog godt? 3) EU-Kommissær Leonard Orban udtalte til Dansk Industri i februar 2008 at virksomhederne kan miste forretningsmuligheder på grund af manglende sprogkompetencer. Der er i EU et ønske om, at alle EU borgere taler 2 fremmedsprog (2 unionssprog) udover modersmålet. Dansk Industri har udtrykt bekymring over den manglende interesse i Danmark for fremmedsprog. Og netværket jatilsprog.dk med initiativtagere som erhvervsfolk, sprogfolk, politikere m.fl. er startet op for at sætte fokus på problemet. Har uddannelsesinstitutionerne, universiteterne og seminarierne, dermed ikke et samfundsmæssigt medansvar for eller en forpligtelse til at tilbyde et varieret udvalg af fremmedsprog, og dermed også det såkaldte store EU-sprog, fransk? Og til at der uddannes i det mindste et minimum af fremtidige sproglærere frem for at lukke humanistiske sprogstudier helt ned? 4) På landsplan går det ned ad bakke for stort set alle fremmedsprog, hvis man ser på tilgangen af studerende på humanistiske sprogstudier, ifølge uvm.dk. Statistikker for antallet af gymnasieelever med 3 fremmedsprog er gået fra ca. 41 % til ca. 6 % efter gymnasiereformen. Sct. Knuds Gymnasium i Odense er gået fra tre sproglige klasser til kun en enkelt i dag. En ny international linje med flere udlandsophold skal efter sommerferien 2010 øge søgningen til de sproglige studieretninger. Udviklingen på det sproglige område er en katastrofe, så vores hovedmission er at styrke de unge i at tale et tredje sprog. Nu giver vi det så et forsøg med en international linje, og ser hvad der sker, udtalte rektor Steen Hoffmann i samme artikel. Nogle gymnasier har altså nu taget tiltag til at lave internationale linjer for at fremme fremmedsprogene. I de samme to artikler fra Fyens Stiftstidende bifaldes dette initiativ fra SDU's rektor Jens Oddershede. Hvad kan man gøre fra SDU s side til at fremme interessen for fremmedsprog i regionen, eller hvad gør man p.t.? Og/eller vil man gøre noget? Såfremt udviklingen vendes, og de unge får mere appetit på fremmedsprog igen, kan man forestille sig, at der på sigt vil blive genoprettet humanistisk fransk på SDU igen? 5) Ifølge stemningen i to spørgeskemaer jeg har stillet til henholdsvis de studerende på både universiteter og seminarier samt til virksomheder i Region Syddanmark, så er der ikke helt ringe tiltro til et varieret udbud af og behov for flere fremmedsprog, ikke kun de store europæiske unionssprog, men også russisk og kinesisk menes der at være behov for fremover. Engelsk er stadigvæk det mest populære fremmedsprog, men tallene viser et rimeligt niveau af et nuværende behov for og fremtidig tiltro til fransk og andre fremmedsprog end engelsk. Flere virksomheder har endda haft større succes ved brug af lokale sprog frem for engelsk. Denne stemning står vel et eller andet sted i kontrast til meldingen i en artikel i Fyens Stiftstidende, hvor studiechef på SDU, Per Andersen, udtalte, at sprogfagene tysk, engelsk og fransk efterhånden var så små, at de fremover sandsynligvis kun ville være at finde på et par af landets universiteter. Hvis den fremtidige arbejdsstyrke har interesse for flere fremmedsprog, og virksomhederne i samme region som SDU har behov for fremmedsprog, vil det så ikke være skidt at skrotte et stort udvalg af fremmedsprog på SDU? Og burde man så ikke forsøge at reklamere for fremmedsprog i regionens gymnasialuddannelser på samme vis som man har forsøgt at rekruttere unge til de naturvidenskabelige uddannelser? 6) SDU har ligesom andre universiteter indført delvis undervisning på engelsk, bl.a. for at virke internationalt med både udenlandske undervisere og udvekslingsstuderende, men nogle timer varetages stadigvæk af danske undervisere, der skal undervise på engelsk. Nogle af disse har udtrykt bekymring for kvaliteten af deres undervisning, idet de måske godt kan fremføre deres viden på engelsk med det de har forberedt på forhånd, men at de er løbet ind i sprogproblemer, når de har skullet besvare de studerendes spørgsmål. Niels Davidsen-Nielsen, tidligere formand for Dansk

6 Side 6 af 6 Sprognævn og tidligere professor i engelsk tilmed, advarede ironisk nok i en artikel i Politiken om at engelsk er ved at udbredes lidt for meget. Også på universiteterne. Sprognetværket, jatilsprog.dk, har bl.a. også som mål at stoppe den ensidige fokus på engelsk. Kommentarer? Kunne man forestille sig, at undervisning på engelsk kun udbydes fra SDU fremover, såfremt underviseren har engelsk som modersmål? Altså SDU ansætter professorer fra England, USA m.fl. 7) Jeg har besøgt Hjalleseskolen og Sankt Knuds Gymnasium og talt med elever der, og de gav udtryk for, at de gerne ville have haft fransk i folkeskolen, men at det bare ikke blev tilbudt (der var ingen lærere). Og de så egentlig gerne, at det blev tilbudt enten som reelt alternativ til tysk eller at begge sprogfag blev udbudt tidligere og gjort obligatorisk. Og når de ikke havde valgt fransk i gymnasiet, var det dels fordi de først sent kunne stifte bekendtskab med sproget og dels fordi de måder de kunne få sproget på i gymnasiet ikke passede dem. Altså om det var begynder/fortsætter sprog. Men også fordi man var stoppet med at have linjer med fransk. Det er som sådan ikke sproget, der fejlede noget. Det var mere konstruktionen i den nye gymnasiereform, samt at det ikke blev udbudt. Kommentar? Hvis skolerne i regionen skal kunne tilbyde fransk som alternativ, som det beskrives i folkeskoleloven, så fordrer det vel, at man på seminarierne tilbyder fransk som linjefag? Og at hvis gymnasierne skal kunne udbyde fransk, så fordrer det vel også at universiteterne er med til at holde fødekæden i gang ved at fortsætte med at udbyde fransk? 8) Jeg har besøgt Bo Stærmose på virksomheden Juliana, og han er samtidig næstformand i DI. Han er som flere andre bekymret for Danmark, når der ikke uddannes langt bredere af fremmedsprog, og han mener, at der skulle være større udbud af fremmedsprog på seminarierne og på universiteterne for at holde fødekæden i gang. Kommentar? Gør det indtryk at en talsmand fra industrien giver udtryk for, at der bør være større fokus på fremmedsprog? 9) Samme spørgsmål som jeg har stillet studerende og virksomheder: Hvilke fremmedsprog vil danskerne have behov for i fremtiden, både privat og karrieremæssigt? Norsk/svensk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Russisk, Kinesisk, Arabisk, Italiensk, Portugisisk, Andre sprog? No virus found in this incoming message. Checked by AVG - Version: / Virus Database: / Release Date: 04/15/10 08:31:00

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Hvad skal vi med fransk

Hvad skal vi med fransk Hvad skal vi med fransk i folkeskolen? Af Nina Hauge Jensen, lektor 52 Med denne lidt provokerende overskrift antyder jeg, at der er nogle grundforståelser vedrørende folkeskolens andet fremmedsprog, som

Læs mere

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Læreruddannelsen og naturfag Problemstillinger For få studerende vælger naturfagene som linjefag. Svært

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 Nyt fra ministeriet Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 ved Rita Mogensen og Lore Rørvig 01-02-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indhold Nyt ministerium Ny

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Her svar på dit spørgsmål ang. Weee: Det er op til importøren af USB sticks at være medlem af el retur Danmark.

Her svar på dit spørgsmål ang. Weee: Det er op til importøren af USB sticks at være medlem af el retur Danmark. 23.04.09 - Unfair konkurrence på elektronik købt i udlandet af slutbruger bl.a. USB Ifølge referatet fra generalforsamlingen punkt K fremsendes nedenstående korrespondance, som Kisten fra 3DP-Steka Reklame

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk

Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog - UgebrevetA4.dk GURKENGLAS Kritik: Regeringen sylter vigtig plan for fremmedsprog Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 24. august 2017 Det skader både eksporten og Danmarks muligheder, hvis regeringen ikke snart

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene?

Har undervisning og studieaktiviteter i de enkelte LG-moduler støttet dig i at opnå et udbytte svarende til kompetencemålene? 1 Læreruddannelsen UCL. Undervisningsevaluering. Fagevaluering LG, hovedområde: almen dannelse: KLM Fagevaluering 2014 114 studerende har besvaret spørgeskemaet. Alle fra årgang 2013. Uddannelsessted:

Læs mere

Landet, hvor specialundervisningen

Landet, hvor specialundervisningen Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg, København I de fire følgende artikler tager Lasse Rydberg læseren med på en rejse i en del af det italienske skolesystem, som har afskaffet specialskoler, og som har

Læs mere

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune.

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune. NYHEDSBREV NR. 15, 12. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Erhvervsklima i Hjørring dumpet side 2 Dårlig affalds-service side 4 Gymnasie-tilbud til virksomheder side 5

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008 Tilstede: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand Indstillet

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Bonjour, Jeg hedder Ida, og er i gang med at skrive mit speciale ved Københavns Universitet. Det skal omhandle, hvorfor interessen for at lære

Læs mere

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse.

De begrænsede uddannelsesmæssige valgmuligheder påvirker de unges adfærd og deres uddannelsesmæssige og senere erhvervsmæssige udfoldelse. Folketingets Uddannelsesudvalg ft@ft.dk 11-06-2010 Sag nr. 06/2313 Dokumentnr. 26709/10 Uddannelsesmuligheder til alle unge en langsigtet løsning For at indfri målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Reformen og undervisning i fremmedsprog

Reformen og undervisning i fremmedsprog Reformen og undervisning i fremmedsprog Virum, den 26.01. Dokument udarbejdet af - Dea Jespersen, fagkonsulent for fremmedsprog i Lyngby-Taarbæk Kommune og - Leon Aktor, formand for fransk fagudvalg i

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Internationalisering er et af de tre nøgleområder som skolen i henhold til sit kvalitetssikringssystem har valgt at evaluere henover en treårig

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 1. Indledning Det er en glæde for Danmarks Forskningsningsbiblioteksforening at være partner med Danmarks Biblioteksforening

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 17. marts 2016 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16.

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16. 1 FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK E K S A M E N Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk Talet på sider inkl. framside: 6 Dato: 10. desember 2014 Lengde:

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan.

Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan. Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 142 Offentligt 1 Dannelse i gymnasiet: Hvad, Hvorfor, Hvordan. Tale på uddannelsespolitisk konference på Christiansborg, lørdag, den 28-11-2015.

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole

10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole 10.klasse på Brenderup og Omegns Realskole Udvikling med tradition Demokrati, ledelse og samfund Brobygning til ungdomsuddannelser Internationalt islæt Idræt, natur og friluftsliv Stærk faglighed Brenderup

Læs mere

Afrapportering af: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat på Syddansk Universitets - Idé til Pille.

Afrapportering af: Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat på Syddansk Universitets - Idé til Pille. The Faculty of Science Campusvej 55 DK-5230 Odense M Tel. +45 6550 2099 Fax +45 6593 3805 www.sdu.dk XX. APRIL 2012 Undervisningsministeriet Afdeling for gymnasieuddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole

Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Tale til afgangseleverne, juni 2015 - Christiansfeld Skole Kære afgangselever I skal vide, at vi her på skolen er stolte af jer! Gennem jeres skoleforløb har I bidraget til skolens udvikling. Til hverdag

Læs mere

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen Til medlemmerne af Center for Journalistiks Styrelse Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014 Til stede: Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten Baagø, Anders Møller-Nielsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Fransklærerforeningen Fredag den 15. november 2013 kl 15.00 17. 30 På Copenhagen Business School i København

Referat af ordinær generalforsamling i Fransklærerforeningen Fredag den 15. november 2013 kl 15.00 17. 30 På Copenhagen Business School i København Referat af ordinær generalforsamling i Fransklærerforeningen Fredag den 15. november 2013 kl 15.00 17. 30 På Copenhagen Business School i København Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Årsberetninger.

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Spørgeskema vedrørende nye designforslag til Boligportal.dk

Spørgeskema vedrørende nye designforslag til Boligportal.dk Spørgeskema vedrørende nye designforslag til Boligportal.dk Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Vi er fire studerende fra Aarhus Universitet, der i øjeblikket gennemfører en undersøgelse om

Læs mere

Globalisering: Strategi og handlingsplan

Globalisering: Strategi og handlingsplan Globalisering: Strategi og handlingsplan Indhold 1. Globaliseringsarbejdet på Viby Gymnasium... 2 2. International talentudveksling... 4 International talentudvikling Tyskland (Slesvig)... 5 International

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. december 2010 kl.14.30 i SV02.

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. december 2010 kl.14.30 i SV02. Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 15. december 2010 kl.14.30 i SV02. Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Centerleder Jens Bo

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.0. Den 9. maj 2012. J.nr. 4004-V0794-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.0. Den 9. maj 2012. J.nr. 4004-V0794-12 Versionsbrev LUDUS version 1.43.0 Den 9. maj 2012 J.nr. 4004-V0794-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Hvorfor bruger man ikke erfaringerne

Hvorfor bruger man ikke erfaringerne Forskeren: Hvorfor bruger man ikke erfaringerne Leo Komischke-Konnerup, UC Syddanmark, holdt hovedindlægget på Inklusionskonferencen i Esbjerg den 29. april. Hans budskab er, at inklusion er en enorm opgave,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 8. juni 2009. Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 8. juni 2009. Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 8. juni 2009 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Før besøget Jeg begyndte mine forberedelser til turen med at deltage i fire fem-timers moduler i engelsk, en del

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Rektors klumme. Kære læser

Rektors klumme. Kære læser Nyhedsbrev 16/1 2014 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Så har vi på Sct. Knuds Gymnasium taget hul på et nyt kalenderår. Det var en fornøjelse at kunne byde eleverne velkommen

Læs mere