Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'"

Transkript

1 ! ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i

2 ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. / 0 % 1 # 2 ) 3 0'4 4 & # % & # $ : : ;

3 + 6!!" #$!!! % &' ( ) * *"!! (,+-.! "!. 0/! % 1 % 2! 3" 4!0 # 3 % 5 "!!!0! / ( +-' ! 5! % *" *!!! % "7+7! ' #'!0 38- /!.6 1% 9.:; 1%!7 < =! 1!! % ".!'!! 7 >"!7 1? 7! 6! '.! 7! (B- /!7 / 6!.! ;. 1 #! / -!!0C D ; =! )! E#!!!- 787!! ( F,3" 0 G. "! #' 5 G =$? #, 3,% 1% "!-! 0" 0! ;!! (H';!-'! 6 -)! ) - % 0".!! 0 /!. "!? < 0! ' ' ;! 1"! #!,% ' " 7!!7"! ( &%!! 0" ' '"!!.. " (IA!,.! % J$KJMLN OP Q-R N S S T P S RU V W #, ' X : ' 1 % MYN R Z\[$] ^ ] O _ #A!. 5X 0:!! 0#A *B7! `.); (a b E.F' 4 " %.) " 0 $"! (c-! ",! %!%,%,d -/ 7...! '!-!! e! #".! / A%!! % 0! f. (AIA 1 0! %.[g [h " /;.?! ( IA! A6!! i"!! ' % j- 6 0X!!!!7! $! $( F,!! '! A% '!!! 76 F' :! H 8 $# 6. '! ' #Ab7 *+(AB7 #$ A# *" 1! A 0! 7 %.!! (IA 0 %.!! ) 0D$ k- - "A:! -?. 0!! ;!!! $6! ' ( :! 6! 1 i! 1! '6 1? k- ' " " A#$! ;!! 6!!% ' "! # l $(

4

5 "$# % '( D, 0/; 5( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ()( '( ( 7 1(( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ()( '( (' : ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '( (* j7-0/; f( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( + '( ( b. /; -(( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '( (, :' / ). ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ' '(' F, /; 2(( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( * '(* F'=! 7 0/ h(( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '(*( k- (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '(*(' = 0. - <( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (. '(*(* D ( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( '( F'=!! ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '(( b! 7 l' %!! ( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( '((' ) - -! / (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/' ' '((* ) - -! / ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/' * '(( H! 0 0 ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/' 01 2 # # & *( X ' 0(( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/'( *( ( :!! -! i( ( (( ( (( ( (( ( (/'( *( (' :!? \( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/' 3

6 ' *( (* :!!>(( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/' *(' H 6 ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *('( H ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *('(' BM/ % H! ( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* ' *('(* H. 0 -( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *('( 8-6 '!./ % / (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *('(, &$.! ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/*, *(* :!!.!.! ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/*. *(*( :!!7 <H!. *( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/*. *(*(' :. " 0 l! 0.! ( ( (( (/*( *( H /.!!.!! ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* 3 *(( D!!! 7!!! ' ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* 3 *((' HAH'I2(( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *((* F'=!!! ( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/* *(, &'! (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( + *(. :! 6 0/; ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( ' # # ( %!( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (. ( ( F' '!! ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (. ( (' ' e! 0/ ( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( 3 (''! ( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/, + ('( I$ 1%.!! ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/, ('(' )\%?! %!! (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/, * ('(* H!.' 6. / \(( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/, ('( 8-0 l!.! % M(( ( (( ( (( ( (( (/, (*? " (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/,, ( )\%. 0 / (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/,. (( X!!! ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/,( ((' )0!.... "!! \( (( ( (( ( (( ( (( (/. + ((* b7!!.!7 7.!.! ( ( (( ( (( ( (( (/. (, B7 6! (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/. ' (,( j- $!!! %! i( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/. ' (,(' D, 6 ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/. * (,(* - ' "!f( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/. * (,( &$. ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (/.

7 (,(, 7 0 /!!! (( ( (( ( (( ( (( ( (/.. (,(. D ; -"! ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/.( (,(( F'!-! ; Z O W N P P Z (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( + (. '! (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( (.( H! /! ( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( (.(' k- '. *% M( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( ' (.(* B7 6! ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( * (.( D, '! ' l(( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( (. # & &,( H ' 0 "! ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( 3,( ( +7! "! 1% ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( 3,( (',!.!!l(( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( 3,( (* 76! ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( 3,( ( 7 0!!!!! "! (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( (,( (, :!!.! ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( (,( (. 7 ".e = (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3 +,( (( b % ' ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3,( ( 3 $! ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3 ',(' - ' 7!!!2( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3 *,('( )! ;.. 7" 7 ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3 *,('(' 7 0!!!!! "! ( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3 *,('(* 7!7! /! 1% -! -% (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (/3.,('( : 7! " 0!.! ( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( +,('(, 7!! ; G( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( +,('(. 7.! ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (,('(( 7 ; -.!! -!! % ( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( *,(* :. 0!! 0 5( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (,(*( &'! ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (,(*(' D, ' <( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (,,(*(*,. 0 3(( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (.,(*( :. '!! ( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( 3,( '! (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( ( 3,(( )! ;.. 7" 7 ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (,((' F,!!! "! 0 ; 1%! (( ( (( ( (( ( (( ( (,( (* F, <( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (i + * '

8 ',(( k! ' 1( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> + (.( 7. >( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> +.(' b f( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> +.(* / i( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> + # # # 0 # # # & a7( D.! ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> 3 a7('gc7! -.+7! ' ( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> ' + a7(*gf'!! ( ( (( (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> ' * # # # 2 2! #! # 0 & F-( G&A. - $6 ( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> * ( F-(' B-! 0 $6 (( ( (( ( (( ( (( ( (( ( (( (( ( (( ( (( ( (( (> * 3 # 0

9 3= 7?)! 7 0!! -! c ; -! /;!!! '!! $ 0!! H! "! "!! "! "! "!.! - 7! # 6! $%! $'&! $)(!-!-. * !! 7 +!!!!, )! 0 + " '!. )e!!! "!- ( -! +'-! +/. '!.!!! "!- ( 0 1!- ( "! 0 26!, -! 3

10 ' 3 0 / % / 0! /!! $'! /! 6-3 #.! 6 7!! "; 6!! /; "; 6 '! /; "; 6-1!7! /;!!1!! 6 " "! 0 76/$! <c a )"!-6' # /; $.. A'!7! 6. / '! e $&% =!. 0!!!!, ((1! ',/!,./ $(! $( ' )! $H! )%! - 7! ) (! -!! % ' ' *. '!!, -!! +!! /!$! /!!!.! 7 7! '!, -!!! / -, l/!a:e,.! / 0 1 "! "! "!!

11 0 "! "!/ "; 6! "! "!!! /! 1 *!.! - - *!!! 0 ' 0! $"! "!!! 6 '!!!! '!! '!! ;!!!-!!!!!! ' '! ;!!!-! $! < 6 / -' = 7 7,! e 6! # b7 4 7! -! ".6!,!.!! e!! '! ' '! -! '!! $ 0!76 /!!7 -?!! 0 0!! '! -/ 6 '! ' * / 1-!!!.! e " *(, '.,!!! "!! ' 3'

12 3'! 6'! /!! 6!! '.!.! ' -!! H 8-6! ' 0 "! 0!!

13 ?112%(), ' # # % 1 # # % 1 & 6 % 6 1 ' #' # # # % 1 2 0!#" $&% ')(&* +,-* +. / 3 0$N W ] ON R ] N21&3 gz R 4 V R Z N :V ; P S V O] < #?!'/.". 7 #=:!! #!! # e! #!! #! % # "!! # "! #! #!! - '!! ( :!! 7!7! /!! $ ( X7!!7!!.! #!) #$!.!.. 0/ 6! / 0 %! ($ ( (X! 6!7 6 $! -!7! 0 l! ) $!!!. #!.%!!!! 6 ' *% 0!. 0 % /.! (D!!!!! # 7! h! 6 6 (IA /. 0 6!6,; #$ 1/! i *. / 6 (X! 0a7(' 7!-.!7 / < -!-!! 6 0! $( :!!./ 7! /!, &A! ;! b7 " ; 6 # 7!.! 6! * '!! 1)! e 8- ('I,. *.!!. ' % 4 ( #A!,! 8-. / ( :!!, % 4 ( "!!! 7! #.! ;,4 ( +&> /. :'! ' #A ($B-! 6 " / 7?.! A4 ( ' + e * +! 76 %./;!! $6,/ 6!!! 7" 6! H %?>: ;! $#' * ('&' 1/. A 1!! "; 6 0 % 0 '% 0 0!. - 0"! % H % #$. (

14 ' H - ( =! "$#% &! & '!! & (!! & ) * &! +&, (! &+-.! $& / $ ! % 2- % ("34/ - % (5-! 0 / & &! 6,7) 8!9*$: & ' (! 0 1%!$8! ;* 12 * 02(! 4& /!<! ' ) 8 * % = >! 4 )4: ' & A B B C D " E : =! &% * 0 0! 4- % (! ;) & &! ; 0 1! F! % %! 41* & (! G % (! <* 8 8!H'! 8 % * 8H(!!! 0 &! I! J )! & (! &+? A B K L D :!!!!! ;.!" /!! 1" /! 1 e (AX ;! * 5!!6, *! * 0. #$ i ;! '!! 0! ;.!! e F,4. $#$ 7 -?<: M #A 3 (A -! 6 0 ;!..! 06 # % % $('H,! 5 0!! # %!! 7 %! ; (,!,! 76 '! ;. 6 < " % -! "!! %! ( 7 %! /!% 0 7 ; # # #.! (X "! " h. '! 1%! // #$! ". #6! // #$ % / (A&% 0/ e!7. %!!! 6 # 0/!! 0!!!! 0 / ( D.%.67!!!! "! A! 7 0 ;. ' A! $( D, // 1"! '? " H 6?>: % ;! #' * (A 7 -!, % - - %! h ; ',! $6. ( 7!,! % -! - 67 < 7 6!!! ( 7!!0! *! 6! 6! /!!! = % / /! #! 0 5!! % (-H 5I$ ; 6! \ \ #! * 3!

15 % * 6! 06! 0! '. /!!7 % / H % #A. ($IA '.!!!!.! ; 76! / $! ;! ($I$% 0! - k- 0! $ e ); ( ) 7 " '. "! - h.!',, 6 #!$!!! %! - F' - X $( b76! / $" $ % -/!$! 7 -! -! $( H 8- /!A!!A! A - M '!'!,/ '/!$!.! - $( ).!! "!- h!,/ -! 7 / A ' # / -! /. ; - ";! " $! % -6!!!! % &'! #, * ( F'!! A! - -! ;!-!!! # 0.",! 7?!! 6!!!- h%! =!! ( HA;. ' /!' %! #&0$N W ] ON R ] N ]_ ] S N S N # / -";!!, ",% $# 7% -.;!,!$;,%! =/ "! # / '!!!!! / - 7! $ A. ' ";!! '! (:' "! ' 0;!! % 0/!!7 '!!! ' 6! / % '!! (! ' =! ' *!! 6. ' 0 ' ;!- 1%.";!! '! ; $! 0 %! #! 7 0! %! $" ' 7!- - 1%.! 6!! $( - '!!! = <! ',! # N :_ ] ON S Z R (B7! 7 e ; / 1 6 # '! 0/! ' 14 '/ ($D!.! % A '! # &'! #, * =: M! 6 e #! / e - 6? e 6! 6! 6!! ; 6 # 0# # #! 4 "A#$. #$. #!! #$ ; #"! ( #$ >/.!..0(! #A 6, 5% 1 ;! = 0/ %!!! #&! $#!! '.! #!, -! (B7! = <! ' / 7 >!! # 1N OO] S V :'! / " $ / 5!! 5.0( #' 0$N W ] ON R ] O 0/? 5.! $6 ( -!A - ' '!! % ( 7,?!,! A "! # 3!0 - -! 0 6!!!0! 7! '!! $(-+7. 5!! % 1"!. #7 e \! \ M M / 3 6, % # "!,. ' #. -!! % 6,!, /! "; %!- ; b7 -? j7 #, (: l!! - " 6 A#$% /; 1 ) '% 6A!. /61 =$&%,% 6! ' *. $! "; 6 e,5% 7!!! % :'! #A ( 7!! e.\% ;. A %!! /! #$! ' 76! 0! 6 i )A %! $(A:! ' /!!! " *% 0"!! A!! H 2?M: % ;! $# * (+- h,, ;! ( -!, ' % '!

16 % h!! % /! 6- - ". /! #. -! 7 h". -!! % 7 ( & % "!)'.!.! e! M%?! /! D,?>) $#, ' (, -!! " % " 0 *. " 1 *!! ($)"! / - 6 /;!! #! 0 7!7 6 /.!!!0 ;. 1 % 6! 0 (' 7! ;!. >!! # 1" '! % /;. 0/ % e $(c7 ; $ $ e 3 0'!!7!! ;!. '!!!!! % :! $#' 3, (' -!/ )A!!! ' %!7! '!! ;!! 0 "; 6 /; # 6 ' 7 '! %! $ "; 6 0 $#!7E ) $! /! e ' %! " ;!! '! % ' ";!! 7 /!!7!! E( :!! - %!. 6!! ;!!!! 7 *%,.!, /; e ' $6 6 # -!!! /!! A \! % 7 $( b. - ; "!! 5 3!0!. e '%!,! 7!! % ' #,,% :! $# H %? : ;! # *, # H # %. ( -!!! 6,!!! ; (B,!! e ' /! 6 7 # -.! -!, ' 6!!!'!! 6!!. #... %!,. - ";! # ',/ "!, ' %!! %! (H!! /! 0/ /, -! ( I 0 / 5 *! " #A.!! / /! ; B7 #A 7 4 " )?>b7 / 6 " #, ' 'b / 6 "' #Ak7 4 "?>B7 # * `*? I-; 0# /? I-; 0# ( 7' /!! $ '(( -!7 l!! ; #! #A. # 4 # 3 ' -'! 7 / 0! &' 4 #I$.? +7! #. 3 F, M 6? HA 4 #. # 0 0("$(! (! 6 7!!! (! 1% 7 / 0 %!-!!7 60$N W ] ON R ] N 1&3 gz R 4 V R Z N0 6 % - 1% % $( X." ' A /! /.! / $ ;!! "! ; ( )\%!' ;, % 7 =., /; 0 A%. %!.!!. 1! =!. % 1 6!! " # 52 *! * G! %! % ' 1 % */; " ( ' M1% */; -!.!.!! #' ;. *!!.! % #''!! / ;!? ( B5, ; " 6 6 6!A% $.!$ 6! M -! /; A! /!'/!. ; $! #,

17 ,! (AB7.!.. /!!! #$! '!!!! 3%! ' /!! A! /!!!. ' $($+-!.. /! - -/ '!.! $!! # l! ; 0 % 0 %!%. i ' ' ($I ' 6.!*%. '!7 0 /!.! # 0 '! ' 1! ; '! 7! A!! ($ -! ' A 7/ $!!!! 7! %./! %!- 0! l 7! ( HA; -! 0 0! ;.!! " #'.' 0!! '! 7 %! '!-. -! /; =j- /;! $! ' #!!! $ 6 0! (

18 .

19 @ *),; 29.7?) 5#&%'*),;! # 1!!! 1 0 $ 5 %! # ($ # 1 # # # 5 $ $ 6 & 8 # ' # # $ ) 8 $ ' # 2 08* &' $ "!$#&%')(+*,#- %#/.0,2134-5#&( D ;. % "!. *' $#$! * 7 #A * 5! "!!!!.!! % 0 " (AD ; %! $#$ *! /;! 6 "A # 7 '! 0 7 $ 0 '!$ ( '( (!!,"! % 7/ 6 -! 7 /; / #,. *" #' #$ /; (,: /; / i.!!./;! f. "; 6 #A.! " #/ -.. "! "! '!! % /;! # - 0#0( ((.! -/; / (: -/;, & ' "! # / 7; %!$'! %!". &? "! 7/ ( D,!A, /; - 6!.!7 6!!." 6! %!% / /; - % "! ( ;: < = +< H'; ' - - / 0 /; ( '( = > D ; $# #-# 7 0"!! h!. % ; /;! > &$ # /# -! l!. % ; /;!.!-!-! (

20 3 F ; H& '( = 4! & * : & 8 *! G 4(!0 ' & & %! 0! & (! > 1!! *-! 8 * )! %! & )! & - = % 0! > D ; "; 6 #*# = 6 -! " './;! % ; /; > B7! 7" /; "; 6 > +-./!! */; #A/ * "! f/; "; 6 1 /; # # > H "! "! $# # 7 0"! "! "! 0!-/; / F,0!.! " ' /; ( '( # 0!! 6.!.! 4 '( H '!! 6! - % 3e #$!! #$!! i/; /M./; #5 = 4 ' '. '(' # / D, ; / ' ' A!!!!.! / #!,"" (4 &:_Z S N : : ] O^ Z : R Z ^ Z OP = 4. '(* -!!!! 6!7-0 0.! " " '( ' ; # 0 /#$ '! %! 6 7 ' 0 ( H 0? /!! % 0/.! 6 6A #$!! 7 ' ' - ( $(

21 F F 9 2 H& '(' = $* ' % *! * & 0 )2 ' >! > * : & > * & * > >! " & I )! 4- = % 0! G 198 &2! $>, 1! 8 8!2 * & ' * ( %! G ' & 8 : &! ;1! ( ' % * 8 1> % * ' (! >! * ( * *! < 0 G! " 11! & < )2! & F,/; -6!! 7. 0/; ) ;!- 0 ( "! "!!! 6 7 '(, # / = +< 7! 2-!!./;. % "!.!.! /; / (A 7!. 0? #" =! 7 l ; -! /; #!, %! $#' 0" $($H! # 1/; 0 MC E(AD ;.! #$ 1! 6 ),.! ' (AD ; /! ' 6! MC / ;! E * /; #' 5"!.!0. 5/; 0 3 0/; / ( D ; 1%!!)A! 7. 0 #A! %.!! ( 7!- ' -!- 0 /; l!! 7 < / /; D, 64 2? &'. # 3. ()*( ((!!. '!-! f!!. #$! #$ '!! /;. # <. -!7..;!!- P ; gz R g V P ] P V O ( '(' ( 8%!',! * e ' /!'. ; #. -! -! /; (F,.! ( '('# 7! / $! 7/; / #" 0"!! (,C :.! E 7 /!- *C ; E(+7 -!!. % - %

22 % + F ; l.!-! $ -/; 7 l 7/ 7. " 0" ( ' B7! 1!! /; *. 0! " "! ' #' * * *! 7/;!. #/ -! (X-! % 7 " " " ' 4. " - 0! /; 0.. * 1! 1/; " #A! 0! 4 -R Z 4 &:_Z # */; 1 6!!! (, 7 0/;! ' 4.! \ M -! \!! 5/; ( '(* ( '(. H '(* =J' >! > * : &6 )6- = % 0! 1! ( G 8 :! % % * 0! - = % 0! % %4 0 G! 8 )! &! 8 & 1! ( G =! ( & &! %! ) 0 ' > >! "F= % 0! & 2? D 1> % * ' (!2! ;1 ( ' %! $ )2! & G 8 ;1! (+! % * ) % & 0 - = % 0! %! & 0 (!? ;; D " 7 =! 5 * 6!6 * 0 1! 6 ' 1 /? /; ('D ; *.0( ((! _ R ; g gz R h!! % 6!!!, A/ 6 -.!! ( X7 7!!. ' (F,0!! i!.!!!! #! 0! $# 6!!!! -. 6!6 7 h 7!! ( $ e /! 67! ; "!- l! ( & % "! /! 6. =! 1!.! ;!./; / A (F," "!!!."! #$',"!!,!! /; 0" 1!!. ' ($D ;! ; $#$,'!!! #A &'./!!-/ '! $ -!. ' ; 6 (

23 ! F F 9 2 : f.! /;! './ *"! "!/!! '/; # / h% #.. "! "! () " / % '(. # "! "! 0! $ $#_ R ; g gz 1N P S ]_ 1Z S Z O#!! 6 - * " "! '(( 80% -, #."! "! '(, A! '(( A? -?!' (. " /;! - "! "! " 0 /; /;. %.? ] P gz R P ] Z (H 7! 6 /; 7 %.6! # 5 '(.. * 7(X %! * * ' l *! * * ' ' '(3 7!! 7!! - 7! /; #!-!! 6!- - "! "!7/ $ '(*(*( j- 7 /; - h/?./; (j7 "! "!. -! " %! e "! <!! $( ' < D ; ' & )! -"! 6 = AB 6e :! /;,!! # ' 4 7/; %!, # *!? /; (F,!. 0" ' -/! ' -,! 6 # '!!$ ( '(( 7 - ' '!! '/; "; 6, 6!- 60 7/; #!.'! " / 0 /;! $( D ; /, % 6!' $#, -B 6e$ :! /; 0# 6.!!! ( D ;, % 7."! ' /; # >4!? /; ()0 / 0/ 6! /; 7! 0!!!.. (Aj7. '! 'f! " ' 7!! / '( (, /;!! 7/; "! "! # / 6! -/; ( I$ $ -./ - /; -" # $B 6 3, #$:! 3 ( #,) #,)0?>a,. #'X.?>87,. #A`. #A &,".. ( " % &! " $#

24 ' F ; H '(= ;% *! * & 0 ) - = % 0! / >! 4)! ( % 0 % 0 > % ) - = % 0! I = / (! )! <( / >H? )! * 8 % 8! D21 ( / > )! 2- = % 0! %! & 0 (!H? I * & % 8! D " = % 0! 2- /! 2&, 2( *! G I % (! &!+ )! 8 * (! 2% * & :! & 1! 8! * &!+ G % * 1* * & 0 < )!2!! > &! "! 12 <? A B K C D " <&< <,. 7/ 7 6 7/ 7.!! l/; / - /! - e! $# 0" %!! # %./;! 0/ )A/; (& % 06!7!!-! /;,/ 7! $!7! $ ;!7 0 /; ($H! * 1! "! *?./ #A (A 7!! 0.! %! ;! 7!! "! "!,!-", % /;! # 1% ) - /; 7 *"! "! # "! "! (A:'!!. ' 76 0! ; #$ "# ', 7! ; 1( 7!,1% - % '!'! - / # '!'!A/ ( XA' "! A!! 7! / /; A! #! $/ / $ /; #! 7 l 7 %! :! #$ 3 ( ( 7? / / 7. )A6! # % 6!- * #,%! A/ $(, /.;! / ;! -! /; "!

25 F F * H& '(, = 4)! & * $ 1 ) *! 4! &+- = % 0! < * 8 ' %.!) & & -! )! 0! %! "F3, $- = % 0! ;&. 1!! 0 % & (F1* & 8! - = % 0! %! & 0 (! & - = % 0! I = / (! &2= 8! 0+- = % 0! G 1! &!- % * F ( * 0 1! / 11! * 8! "! 82 ;! % % * >! &!>,20 ' & ) & &$- ' (!;).!!$&.- ' & &<! & &;)! ($ )!! & " ( *! G <" JF" < 1/ F % & 0 * &!! * & 0!! I F! &! <? A B K K D " " 6 6 6!!! (AF'!! i/;.!! $# * # ', / ; '/ / ' ( F, '! '! '% -? -!? / ! $# $( ( (! "! "!. -! /! +* / ( '(, ( H $!!$!$ # ' /?,6!$,"! 4 (A ',?!?! " *6! #'!! *?!7! $#! / ( #0(+54* # * 1)3-54# # 7!. - *%! 5% 1!! 6 0 /; % (, 7 * 0 -! " ' ; 5g V S Z OP ] Z : : Z OZ R _ ]-/;!! ( I$!! "! 3 (' -! \!! 6 0!! 0 0. = +'- % * * ' * '( "!!! "!! $!7 * 7 6!- 6 -!! ( 7!! 0!!.!!!!. #' 1%!.!!! 6!7! /; (c-!! 6!-!!!! "!7 l *! 1 1! #' *" '!.6.!! f 1 */; # '( -.! +/- ' '( !!!! "! (

26 F ;,. 7/! /;!! % 0 #$. ^ ] OZ S ] P ^ Z OZ R _ ] ( 7 '!,!!! "!!A!. ' A!!A + " '! '( "!5 0! ' "! "!!! $. $!! (b! 0 e!!! "!7 ( -!, 3% 6! 7" ; 6 $# + " ' %! * '( ' 06 7'!!!! "!7/ + " ' % 0 1 * '( * 7!! /; -!- 0'! +'- + " #. " Z ^ ] T gn R S ] P V OP gr ] OP ]g gz S a " e :" "#A ( ( ($ 7!!./! 6!" '! i"! 1!! 6 '( + ' '( * ' / A!,% 7/ -.6 6!'/;! ( -!,,!! e 1%,!. -! " ',. "! "! 2!,( X' - 7!7" "! "! < $ 6 ( ' 1?!! /; #' ' i!.! #! "! "!, "! "! "! 7? " 06! (c7 7 7 ". 6 7'!!!! "!!? + "! ' 0 1 * '( C! E( 9 =!! e!! # #!!! e *!!!!! *? 3 3 = 4 #0' #0(.&,21 # ) +< 80% 7/; -/.6!- 0 %!- #6 7 " "!- / (F,./; l.; A!! 6/$../; 6 0; - % 7! ) 2?h+7 / "#A (5H 0? 7! $ /; /!! 6 < " " /; 6/$! D, M7 (#$! " * '(, &'! 3 '! 6 ' % ' $( ' ] P gz R P V OP R Z :N P V OZ O( - -! '!!!/!! (

27 F, k [1/m] f=0.25 Hz f=0.20 Hz f=0.15 Hz f=0.10 Hz f=0.05 Hz L [m] H& '(. = = % 0! % % 0 - = % 0! %! & 0 (! 5 1 G ' & 8 : & ) ) & & ( / >! G ' % * 8! G! 8 )! &! 4"! 0 0 >! *! % 41! 8!< * % 0 ' & &!!$) & &1! ( G =! F8!!- = % 0! " 4! F% * & :! &!$ ) % '!! (! ;* 8 8!$%! & 0! F1! 8-1 " d [m] ) I! & 0 * 0 I! $ ) ( / - (! "= % 0! ;1! ( G! 8 )! &! 4 )! " L >, ) * 8! 2 %,+% *! )+- ' & & ( / >!!! & & "A c-!! 6!, ' "! "! '(, '.. '(, A/," /; e - - 0!! /! $( ' 3% 6 - "! "!. 0#,%, ;!! 6= ' 0! " * '(. 7.!! 6 -/;. / 7/;! # 0. 6 * ( / ' " "!." -./ ; $ *% -. #. /; A/! $# '% % -!! -!, /,!'" ( H ( '(.-' '(. - 7 > ( -!7 *%. " /;!!7 " 1 6! # 0 % ; 1 * 6 ' #$.!! 6 f! 0 ; -! /; (j- ' -. %!7 " "! 0 7?!?! ; 60 1,.l - 7 +(+, +(' ++ ( ' 6. /;!! '(, '(, #. 7 7/; - e "! "!- l 0. 6 = ' 0 1! " ' 0 * + '( ( 7 '. ; #. -!!!- 7 7 ( '(( (X-. 7!! <!- 7 "! "! (

28 %. F ; c [m/s] f=0.05 Hz f=0.10 Hz f=0.15 Hz f=0.20 Hz f=0.25 Hz H '(( I * 0 I! $ 1 G ' & 8 : & ) ) & & ( / >! G <' % * 8! G! 8 )! &! 4"! 0 0+ >! *! % 21! 8! * %F 0 ' & &!!+) & & 1! ( G =! % )!! G! I * 0 I!! 0 - = % 0! 1! ( G! 8 )! &! $ )! " A H* 8 8! >, ) * 8! &! ) &! )! ( * 0 ) - ' & &( / >!!! & & "A 1 " ;' )! &! G % )!! G! 8 )! &! F) * % 0,!2' 0 * 4 * %! 8 8! % * 0! ( / > " D ; 7!!,' # ( '(. '(( # ; - 7 0,% - / - -/! A(k!!!- 0!! 7R Z R N ^ P V O =F,./;! 6 /! ( 7! 7! /; -!!!. %!!$!,.! $( -../;! -?!'! #6! "! "!-./; (D ;! 7!7!. % -! $!!-! #,! 3! 3! $(,H 0! 0/! #' 5 /; / 0 0!7 # 7 "/! ( F'! ; *% - 7. " #' " 5 5/; 0 % 6/$ % /; ( : ) = +< ' = +< X!.!!0!!- 5 5 #,.! 0/; G '! ' ( 7!! 6,! /; 7! ' ' -! 5% ( B- ' 7 0 l 0! ' 7 7/; ) $" $( -! 6 /; 6 /; - ] -R N ^ P V O#. 0!!-; 6 #" -. ( -Z Z ^ P V O.,!A! #! /! 7.,/; A 7! d [m]

29 F ( /!!!! -! #!! -! -/; (D ; 0 %. -! %! /!! /! ( D, =! / -! -% /!- 0/;!!6! e? 7 `* #A * k7 ". 6? 7 /! "#$ 3. ( &<&< ) = +< IA 0/; ' k! " # + = > D > IA 0./ 0! ;. 6!- ;!7 ' gz R ^ V : N P V O > D, '! > D ; - 0 = A( ( ( /! B7.. /!! *? /!.! 61 1/ $($F'!! /; / 6! 0 %! (X! ;.! / /!! ( : h! '( (,, -! /; - / - '/6 - $(!!!.! -! 6 1 " 5 5/ / = "! "! ( ' %! *! 1 1! ;.. / +7.? a, #. ( # 0!!- 0/ $'&!! # '( 3 " /! #! "! "! 5/! * $'&. e! $($+7. *a,.(! 1. ' e - #$ *.! /; '. #$ /!!. " *!! 6 %% '( " 2 " % * '(' + H! "! > ( ($6! ;. ( 7! 5% 0! 1 '(. / 1% ( = '( -" - ; ' % '(' '! 0 '(' +, -!! / * ' Z W go] O _ P P S R Z ^ O] O_Z O ' - ' =!-. (

30 3 F ; f=0.25 Hz f=0.05 Hz H '(3 = 1% * 02)! 8 4 )2(! 1> & * & 0! 8 & * & 0! & 2 1 " A " A " L 2 0 " L d [m] G ' & 8 : & )2( / > G F' % * 8! G! 8 )! &!? " D " 4! 4! I! % $8 % < <1! ( (! & &!1 (! % %! & > * % %! F! 8! 1;0 ' & &! 1, (!! & ). <) * 8 * 0 % %!2)! (+(! 1> & * & 0! & ) )!! - = % 0! " D ;!!- - 0.!./; 7 ; 7' '(.. 0 e 0,% -!-!! 6!- - "! "! $#! ' ' * " ' * '(' ' H!.6! /; -. 1! '(' ' 7 0! '(3 ($X!! 0 '(' ' '(' + ;!! 6.! '! ' #= ' " ' * ' * ' ; '(. -!! '(' * - % * * '(' * %!! 7 ( -!! 7,'!' ' h - ('(3(H - - $# ", % 6/$ '. + -!!! =!,, - +(+, 2+(', + ($D ; +(',0+ "; 6!!! ' / % 6! ; 04 ($,.0( 7! /; = ' 7! ; 60/ 7'! % - e =! ( '(. '(( # 3%! '!!.. ( 7!.! /; ic ; E7/!' # ",! ;!'!,6! -? / (

31 F #&' #.0,,4#054#.% I!? 5 5! / / = "!./!! (, /! 7! 7 / 7/!!!7 0! % '.! / ". 7!!7 0 \C / E./ - 6 #A 3 3 ($D!! $ #! 7! % 6 "; 6 -! 0 % / $( &$ 5 0! 3 5 5! 0 5/; 0 (' 7! ) 6! A >! ;. $! # 0 / 7 \! \ (-D, * \/!.! ' " < 0/! - =! ( -!7! / % " 0 /; '! ( b7! % ' 1 % 0$N W ] ON R ] N 1&3 gz R 4 V R Z N5 5.! ' % /; 7 ; 6 A%!!7 B7, (X-!-' ; 7 0..! )/ 0! 7 -! - =! ( < < b! < % ' -!7! ;0# 0!.! 6 # >! >! 7!! "!! ( 7!!..! 6!. 1' ; 0?! % -! ( 8%. *?-! ;. 0!! # / 0!!0!0 5!!!! 7! #-" 0' ;! "! "! '!,!, -!!,!!,6!!! ( '( ( IA 5 1/,!! 0! ;.!.! ;. *". % 0 ; 0 "! (':! ;. 0!! " ' )A/! 1! ($I$ 6! /!'/ AA( ( (!! 7 /!'! #!! A "!! 6! ( 7 6!! 7 l % 7! 7 $( I$ "!! -!! l! 3C. E < e! 0.! #A 1! 6,!! 3!!! 6!! ( F'!7 > #' %. $ 0. # 1] O ; P Z R S W N P P Z (B- 0 '. -!!! "!! ( H '.!!! -! 7 A - ' ' %!. # - ' % 7/! ( 7!,,! 1%!! 6 -! 7 %!.!, ( "! # & & #!

32 ' + F ; H '(&= $> > * & &! %! & * %<( 0 8! G! " 4! - % * $( & &!! 20! &! % 0 * & & * % %! 0! 1!? I! <! & / % * & (! D I ) ;) & &! G, % )! I * 0 I! +&. %! 0! 1! "F > ) -! )! 0! %! 1! & 0 (!$0 : = ;) & &! $* 8 8!+8 %! 2, G = % 0!+* & & * %%! 0! 1! = 1 1! &+! >!! 2 0H- 8 (!! > ' & 8 28 & 0! &! % 0 = 11! & - % *<&! 0 * )H 0 0 * > > I ) * % I ) * ) %! ";#4, 0 ' & &+ )+(! & &!! > : &! &! / 8 8! % )!! - 8! & & G & %! 0! 1! 4! & & /? A B D " 0!.. #,! 0 % /!..!!. /! G" "! ( HA;! -' - % 0!! ( '( + = 5:!. 0 % '!-! "!! -$( ( ( 0!. - (:. 7! "!!!! 6 0 ( # # $( # $)( # 0 '(' "! -! # 0! 7"! "! # # 7!!! "! 7"" (! 0! # -!!!!- $( # -!-!. ( ' 0 %!- %!. $#'!. 0; #! 0 ' $. 0 - ( X7!..! ' ' /.' ' ;! ($ - ' ; ' $# -! / "! "! # 0 2 # $ '(', D ; 6' *% 7/ #I-;? ) # A' 6! 7!! ' ; - # 0 0!7 6 0 (

33 9 F ' !) %* 2 ) &! ) 3 ' (* 2 4 &!) 3 ). ) , ).- 2 ) 3 *0/ / 1 2 ) %354 / 6 / ) "!#%$ 2 "&! 3 ' ($ 2 4 &! H& '( +&=J8 :! 12 * 8+ )! * 8 2 )! 28 G >, ) * 8 & * & 0! 2>,! &! > % &! " ; G )! 8! &!+! $ * % G! % ( * 0 > %! 0 (! 4! 4* 8 8!<0 : <&! G = 82>,+,2 8 %!!(! 1 " ;! G! &! H>, 11! &2! > " %! & 0 (!! & I! 1! & 8! G! &!! G I! %! - % (! " ( *! G <& (!! &+? A B B D " 92 # *&A( ( (!.,!!! # '!,! 7.? -!! - / $#'."!!!!. "A" 7 ( 7! 0 / 0 & # + #:<; : '('. " '+M! 7 ; / # I-;?M) # #!! * ; ( # 5:!. 7! 6 # # 7 0! 6!7 " e!! 0 # # : : '('( # # * -!''!! /!A!! %!. #. ' 7! # / - 0 % # ' ' * $ % # 0 0 '(' 3

34 ' ' F ; +- $ % #! $($ -! ' A 0; % %! #$ -! 7! ; -!.'!! ( 7! -?!, 1% / -/ 0./! 7 4 7/; / #! /! >" "!7 / 7 > ; =I$ "!! %./!7!! 6 -!7 l 7!. $# ( $ ( $ ( 0 '(' " A/! $ 0#,!!!. 0 A "! "! %.! $( j 6?f (!!.! / 0?!. 5 *! 0 0!!. ( X ; / #I-;?h)0 ] 4 ] 7, 0! % /!-!! 6 7 % ' ',$% 0 '(* + ",,/!, % (D 7' /; /! ;. $( -!! / % 1;! *"! "!? 5! 6 '! #, 3 3 M"; 6 *! ( $! $! % 0 # % # 0 ( :' /!' /!!,!! # '!$ 7.!'! 6! % 7/! " 7 0/! 6 - / 0 h /.! ( < < ' H *% 0!.! 1/ 0 5 ' $#A *% 5,./ 3 *! / -! 4 Z Z _Z :P Z O1 0! ( 7! "! "! 0/ 7 1! 0 f/. *! ;. (A+-! * 1 * 1! / % / "!- l"! "! 0!! / 0!,/ #!7 6!!- 0 / <!! 6 -! 6!! ( 7!7 -!? 6! (B7?h ( ' /!! 7! - / - 6 # `1? I-; A 7/?MI-;, '!! # /! ' /! A.,!!A %! # $B7 ] 4 ] 7!!!) '`1 I-;. #$ / 6!!!? 6, ; 0 ( H "!.!.! "! "! 5 5!.! 5 1 "! "!. "; 6 #AN W g:] S ; Z V R 1 V : Z S # 7B7 5%!! 6!7 )%' ) 5 )% '(* 0

35 F ' * " $&%7! - =!.. # )!!! % ' # )%!,! '! $( +-.' / A ; = ' # # $)( # $( ) ' # $)( # $( ) % * $% #,$% $&% $&% 0 " 7 l -!! 0 -?!! 0!. 0 & # ( , <&< ' F,0 7 - / Z OZ R _ ] ] P P ]gn P V OP W.V Z : : Z O#/!- / ( ( 6?\ ( 3 ( 7 /6 ' % -!$ /, 7 '!!A # / % / () /!- l!7! ; - %! #' 1! 0 G!!!!!!? 0 % '! ;.' e.;!!6,! $('H! ; B7 $#A)?i8 #.! 6.!.! 7! 7 7 ( )\% '!,,! - " "! "! $! $# $(& % *%. 0!! ; e.;!!7 % " - ' 7! / #! ; 7!. $( X-!!!-! 6! $. 0/; 0/e #"! ;.'.;!! -! - 6?h 7 6 # #! 0 0!! '(*(*( ' * 1 / ' ; / j?<`1 #?> 6 # 3 # / 6!! A ' S V : N _ P W.V Z : :( X$ A!'!! ;.!-; #!! ' %! 6!! ( ' / * 5 1!, % /! $#'!..! % ' ' 1 /!'!. ' / 6!!', ' ( - - ;! -!,% 7/! %./! b7 / 6 "?l ( * - 0!! B7?l ( ' (AHA;!!!! <! #!! 6 # -B7 -/; 6!!,!! B7 $#, (B7 -?\ (!!A -/ % -! 0 ( 7 "'!!!.. 0! 0 % 0$N W ] ON R ] N1&3 gz R 4 V R Z N #$ 7! 0`1? I-; 7/ #? I-; ( 1Z N R W.V Z : : Z O )0 #.. / '/6, %!.h!!!..! % e '., / h /! / #.!-!.

36 ' ' F ; 6 /! 6'. ' $( -!!.!!7 *% >'! /; 7 /! +7! ' 0 *.e ( 7!7! 7!-/ e!!.!! #! % 0! / " >!! ($D!7 7 >. ; 7!. i!!7 /. '"! e! (!!! '/ ' #! MC e E/! /! 7 -! ($ 7!!. 0 % e-! (. e i 6? #$ '!!! i '! '!!!- % *%!!7 0"..C! /! '!! E( B7 ] 4 ] 7, % S ; R 4 ; :Z OS Z ' $( - e "! 7 '!' % 7 )!?,% k7 4 "?>I-"0#, 3 ('X 1! /!! ;.' f!! ',! A% e ' *%! 3C E H / #,,k- /6 # 3 j? a #$ ( ($)0 0 *% " 7 0/ 0! / $#! $ ( -! /! 6!! '! ( < < < F'!! 0 0 # 7!7!-! - 0! $# '(* ' " 3/; \" 0/! 5 *!!0" \"! # Z W go] O _ P ^ V Z *P ] Z OS ( * 0 '! 5. *! (-)0 0!!? M M'!!! '.! \ 3! /!.! % ' ' # %!. '!. "..6$# /;.! 0! ( F, /!!! # ; - 7 e! B7 #$, # ' )% 0 ) 4 "! 4 " * '(* * ' i! A! ( >!. "; 6 ($:!! 6 '(* ' # #.? 0 4 ( - /!! "! 7! % ' ' -!!- ) $( 0 # $( # 0 ;!!! ' $'(('(Ab /! A! e - l! 0 '(* (

37 + F ', : 0 >!!! / # ).!! 6!7 e! %!! ( 7! 1 '! 1? " "!! e!!! "! (A 76/$ " "! )0 #,. (')!? 6 -!- $# 0!! 6 7 ' * * '(* " +i 3!0 G 0 " 5 5!! 3 *!. ',./! ( ' 1/ 1 * 0.. %! / 1. ' 0 1!!! #.!'/ % 'h A / "! # ' /! -%. ; =!! %!-!!-!! () - ' /; 7!-!76/$ *,, "! # % '(*, 7!.'! *" % 0 % 3 3! !0 1 %! / -! '! "; 6 7!! /; /, $6A( B7! 1 1.!. % 0/! #A %! 1!! -/ = "!-. %!!! (

38 '. F ;

39 7 3+2=?=R),; 3),919% =R) # # % ,-! " $&. $&% 0 8 & 0 3 ) - # * )5 F,!.. % ; / $! #!7! *%! % 6! % ( 7 % /!!.! #" 1%! ' -/ /!.'! #A * *% / 0! 6,.! ('H!! ' - (D ;! a "! 3, :" +M 6 3 3, -!,!! 6 #/ % )! e'..! ( 7!-! '" 1' A/A!!,!!!!! #$! ' 1% 0!!!! /. 7! # h!!,!! 7/! ( H ( (/;,! 7!!! 0 1%! # ; - " -' 6! ; ( < &< = +<< +-'! ' '! A / % -! A ' # $! 6! ( 7 -!! P S V ^ N P S ] P ^ Z # (!-! / ', -/!!-! (C :!! E1 3 5 #' 5/! 65C! ";! ' "! E( ) 7!! -/,!! 6! C! ' E h 6 6!! ( H!! # -! 7.*%!!! - " <!! ' " 6 "!. > 7/!!! $! ' ( - -!, 6 ' '" 7!A! A!!! # -!! / C!7!!!. 0 l! ' - 6! " "! 6 "! E a "! #' 3 (A)!.! 1 1!! > *.! ' ' (

40 ' 3 /. #," /! 0 5!!. 5!. (,F,!! 0 7! %.! ' 7 / l -!! $( 7 -!!!! 7 /.!, %! 7 7!. e. 7!! ( X'! 6 7! #! % 7 ;,. /! ' - / 7!!!!. %.! ( 0 /!! %? 7! 7.! h -?! /! ( -. - Z OP Z W 4 :Z S # "! >!! R Z N :] T P N P V O!! ( - /!!.! %, % h! 0!! #./ - 6 /! 0 ( + ( F,!!7 $ " ' *%! *%./!!!!!! 0 # 7 7 W.V W Z OS Z R #$!7!- ;!! ( S V! W ] Z :# N R ] N OP N ; S V ^ V N R ] N OP # -'! - -, 7 ; - e =! + # #. * +! # # " 1+ 6 / -!!! V R Z OS O] O_ P Z R ] (+7; 6!!! - - % ' #!7/! $ (X7 / 76 e! /!7 l!-! 6 7! # +5 0 ( ( *(, 0!! / 1Z W g] R ] P ^ Z N R ] N OP # 0 1 * ( ( 0 *(' -!!!! 6!. *! '!! 0!.!. $#)+ ('80% e -6 7 # /, *(' -! ".!! 6!! # 0 ( = +< F,'!!!. #.!? (X7'! $#!.! e? 7" ' 7 6!.! 0 6A6 ' # 6!.! # " ' 7!! ' 7! (B7! 0 /!. e!.!? A # '!! ( -!, $ 6! 7 % - % 7!!!! #!7!-/!! ( '(! (

41 ; ' :!!!!!%. *! 0!? / " ' 5. 0!!! 0.. ' 7 0. l.. # 7.. (F, 6' 1! 1! #$/! 6.0( ((! *.. ( :! ' # 7!- 0!. *%.?.. #!.. /. ".. ( ' '#$ ". -. A. A/ ' =.. ( ; S V ^ V N R ] N OP ; O^ P V OZ O 5 N <! $!? # H. ] P ^ R Z S #'!? 1!! 1 1 1!! *! 1!! 6 # %.. 1%! # ( : M! # '!.!! /!% - 7!!, $# 11%!.! 0 0 ($B7!!!! 6 * #!!.! - N,/ ;! = " " + 0 ( ( 0 ( " + $ 5 *(* F,01%! % *(* ' % 7!!./! ;!-. #! 7 '.! (F'!! 7! ; #; 0!!! "!!!.!!,, *(* A/,! *? 0 1?! ('H 5% 1 A%! /!! 6!! 0!.!! N #A/;! $ + ('I$. ($ D 4.?iIA 6 #, ' )? `1!! #$. ( F,6 /! *(* #!! ' <'?!.C! E 0.6 ( -!!. " 0! ; (&% 7 7 '!7 6!! ;!-!.! # + " B7! 0 7!!.! ; 6! 7%!! ' 0 0 $! $( 7! ' % h/.!,.! #. P gz ^ S R N :S Z S S 1Z S P ; O^ P V OZ O1 7P gz ^ S Z R Z S ( +-!. " % ;! '! * * 1 #$ 1% ' 0! " /! ' ' (A -!! " /? )! 1 1 5P gz ^ S R N : ] P T S R ] 4 ; P V OP ; O^ P V O# a "! $#' 3 (' 7.!% ` e b"'! 4 ".!! & " & &!

42 * + D!!! #A ( 3 - < 7!- - "!? #!! -! e #! 7!- 0!!7; $# # 0! " * *( ".,!!!, " ' ' ' ( X! -3 ; ] P S R Z ^ Z OT P Z O( 7 ;. 7!7 7! - <!! ) $ *('( (c-!! 6! *(.C!! *N E# " 0 6 /! 6 0 /!!, 7 + (-( H ' "!! 6 '! #!$!? A #! - #. 7' = -0("$(! (= 0 * * *(,, / 0 $ '!!!! "!,! 0( 80% 0! # *(! 6 % 0 " * *(. :!! +#/ + 0 * *(( - 6 /! 6 1!! #! 0 * \! /!7! A! )A %! * ( ' *((!!!!!7 -!-!!!7! #! -! $( D,!P gz ^ S R N :N ON : 3 P Z1/! 0!! % 1!!!!! "! $#,!! # 5 3!!! ('X.! \% "!!!!0 l% *!!! C! - '!! E! #! 6 7.,! # " %!!! 7" 7/. ( IA 6",?!! '. 7! 6 7 l",.+% "'! #! ' /,% ) 7'! h! 6 #% $ <!. A( k- )! 6 '! - -!! -"!-!.! 0# /; % "!,, h % (H! #!,.!, e 0.! *% ' % #.!-!!.!, ' %!.1%! #! 0!- -J V ; R ] Z R N ON : 3 P Z # - 3%! 6!!. " 0 in 0!! *(. ( -!!! *(' *(* '! 7 7!! " - 7 (

43 !!!..! F * ) )(8* #&(. ).4- )%# < 7 i "! "! 0 *%!..!! +. # *% 0! ( 0 *(3 +- 6A! "! "!! ";! /!!7!! #. ( (H 0' 6 7!7"! *%./!7! A!! 7 0! + /!7! ( - 1N R W.V O] P ^ Z0N ON : 3 P Z O#A J V ; R ] Z R N ON : 3 P Z O#A ; / 1!! #$! /; h! '! '!!! (X ""! ( e! '( (' # ' ' ' ' *( / / ).. ' +# '!!!!! 6!$ $ J V ; R ] Z R R Z ^ ^ Z ( )! 7. e.j V ; R ] Z R ^ V Z *P ] Z OS Z OZ # /,!!!,,! ' /; (X7 1H.! 3% 0!! +0 ' + + +( F'!-!!7. 6!.!.. " *( ( 7!!!-! 6! ;. 0! $( X-!!!!- 6! ;. 0 7 "! 7 6!! 0 # *( / - H (X' ' ;!! 5% 6 *( ' /! " 7 " ; ' 6 (X! 1/;! 4., / A ;!.!! ($8-! 0 ' ' /A/! % -! $!-' ( " ' *( - %!! '4!7 e! #! *( + :. " 0' *( &# " # & &# & # & " " &% " & #! "

44 : * ' !! 4 *( ' H ' 0 -!!- 4! *( * 0. $H *( + ' R Z ^ Z OP ^ V W g V OZ OS Z R (+- 7 -!!-!7!,/; / ( ( '(' - 0"! "!!. ( H # 1 ' ) #,.J V ; R ] Z R R Z ^ Z OP Z R (,H 0!!..! #A 1. e! 0" 0 * (b! " *( + 7 # -!. ' T S Z21N R W.V O] P ^ Z ($) ' e # / A '!,!, ( +- '!$,% / -!-.H! ( ' +< ) < < :!! 0. ) 1 0. #A. + + *( #' +<! ( -!./! 6.!.*% 0 5 ; )! ('X * 5!! /!! ' *%!. #/!!.!? 6! A! ($ -!?? % %.!!!!! 0. *( 7 >!!!7 k ' $ k5! ( -!, 6! 7' A!'" '! / ". " ( -!! 6,!!! ( X!7/; 0!! 0 #/ 76!! -!! 7% 6 e '.. '!. i ($ 7! /? ; 1 ; 0 / % #" * ' ) = : 0 0 *. + *( ' * * *. *(, b7!!-.'!.? 7!! #!.! *%?! 6 '. ( ' 3%.!! H *( *(, #,% ;.. #= 0 4. *.

45 / ' /. / / F. (. ( * * H& *( = 8! 1>! % >,! < >!! % )! (+- ' 82 ) >! 1! (! & " 4! & * > %! (! % * & :! &2 / 1- % *!! G ' & 8 : &! &H(! * &! 0!! )! ;1! & (!H' I! )! (!H> ' & 8! &!! >!! &!! $(!+ * % 0 :! & 0! % * 0! ( * 8!!+)! ( *! &! " 4 ' '. 4 ' *. *. / ' ' /. 4 ' *. *. 7 7!... # /,!!, -. - " 7, ' 8?\`1!! #. H # (. (c7!! ' ' * #"!!!-!!7!! $ "! '! 7" 7 *! /! ' 7HAe! = 0 4. *. 4. *. +. ' ' 4 '. *. ' *. *(. -!!!! *% ; 7 #! " 7 '! 0 (I!!, $!! "! ( I$! ) /? $!A! $! /,! % / 7! ( *(, l -.!!? 6!! ()!! $#/!! *(.!?! '. +. ( 0 ( 4. ( 0 ( 4. ( ".. (. ( #. +. (. (:' 0 /!!!- ;! +, 0! +,! $.. $# 0! ' + ( 0 ( 4. ( *( (

46 % * HA;! 0 %."; 6 # ; 0!74. ( + + ( F'!! #! *( # 0! %.. 1%! #. 7!! 6! ' + 0 ( (. ( *( /!7. ( +. ' ()0 *( ( - *( 3 #! ) $ 0!! /; *( / ( < < < -! 6, \% % * f!.'!!. * 0 *%! 0 ( 7!A,; 0% - ' / 7! '!!. $( ' 3% *( !, #, ;!! 6 7!! 0 # # 4. 4 #. # *( HA; '! ; %! 6 6 *( = 4. 4 #. # 4 #. # 4 " #. # 4 # 4 # 1 * # 0 * ' + 0 * ' - 0' 7! *( - -! $.. 0 /!! $# e 1 ' ( B7 5 ' 7" " 5! 7 5 # #, *!. 0,/ 0 *(' + -!!!! 6!,'!,/!, ' e! " ' #!! A!! 7 ( H 7.! \! 7 M /$4 ( *(' ( X 7.! '! " A!A! #!$/ A. ) $" ' 7 - ; 7. ( < < < - 5"; 6! 5 5 ; 5 5 0! *.! # (' ; ] P S R Z ^ Z OP Z O#' * % 1 % 3 0 )*(,D, ' e A # 6!!!! '1%!!. ($H %. ; 1 '

47 % F *, ; H& *(' = 8! 1>! %>, G! 8 )! & G (! % * & 0 )) * & " <- *! <8 1> &! &! &! ' *! G! 8 )! &! F1! & ( * & <! ) * & " * ' #$1%! *% 1!.!. ($ 7 (A! 16! l 0 ; A# '. # > -! $8-6 '! ' '. ' ' ' ) +. 7!! ' 7! 8-6 '! # ( ( 7 0. > )0e! H (H e %! >! 8-6 '! # # V 4 P Z R N T P V OP ] O ; Z S (: ' - l -! 7!! '! #/!! $ *(,( X *(' +.! 5/ # N O 4 R Z Z # -#$. $(A 7!! 0,!1. 0 ; 1/ A!!! ' ($D % / 7 M% 0' ' "; 6! #8-6 '! # 0!-! -/ 0 7 ;!- " # )1( *(' ) */ 0 * *!!.!!!.!! f, ( *('# -!! " i!.'!! #!.! ($ 7! ;.!!!.!.."! 7"!-!!! $(H!-!!! 0 '!! ( *(( = 0 0 * *(' ' " \!7! #$! > 6 "!! ( 7!!!!- 0!? 0, * -#' ;.. = 0 ' +. *(' *

48 *. X!! 0 # *(' + 5 *(' # +. *(' :;,!-! - h. *C! E # 0 # / '/ % / 0 *(' * # ' % 0 +. ' *(', &,!!! h"!! *(' A *(', A!? 6 -!!,! 7 e!! #!7 7"'!.! -!! ( F'!!!,! ' ' '!,gz R ] V V _ R N W # A.. ' ( - - % 7 M, ha "! 3 / (B7!!. 7.!7 # <!!! (7j- 6? +7! ( +7 ( +,.!' % ' h! # 0 $/,! A!!! T g: ; P! 0B ($B7 ( - 7 1!7 # # - 0#! 6 7!7! <!- ( 7 * '!. 1 1 *(' *(', #A.!!!!.!7 0! -!!. (F'!! H 6 > '!! $!!!!! # 7 gz % R ] V V _ R N W N ON : 3 P Z ( +-'! ' % ', <'! # 7!?,! (-#,% -!!.!7!! (-C.!.E (F'!!7! e!.!- - 0! 6!! 1%! %.!!!- % #!7 $'! 7 7 0!7!! 0#!7,%.!? 6. > *%. *( ( #0' (.4- #&% +*. (.. 4',.(8*. )% )')% # ' < = +< X! 6 #/ 7! 0 H$e!.,% - 0 >! /.!."! ( ' *(.!! 6 *! 1H$e!. * 0 (A -. "!! 1 1'!.HAe! e. 0. ' " ". *('.. " 7!..!7H!!7!? - 0 '!7.. "!!' '!$! ( )0 6!!,!!'!$ #!,!!',HAe!. e 0 *N ; S V ^ V N R ] N OP ; O^ P V OZ O(

49 ! - F ( 2 F *( k *('. '!! % *%! 0%!!!, % (+-' A!!!!.! " #! *(* #,% -!!.!! '. ' " " *('( " "..'!! 6'! $(H! '. 0..! 5%! e ' ( < < < < < &A.! A! " / 7! 7.!,! #!7 $" -' -!-.! 7 HAe!. 0 " ( *( ( *( 3.H$e! #A *!! 6, / 0 ; '! HAe!.! #= - ' + ( 0 ( *(' 3 B7 0! *( ' # *( ( *( 3 -!!- ; ' 3%!! *(' 3. ' *(' # 0 ;! ' ; = ' + ( ' + ( 0 ( 0 ( 0 ' 3%. =. (. l! ' = " #! # ; " + " (. 0 ( 0 ( " *(' :.. 7/!- ' %! + $ 3 # 0! ' $ *1%!! # ( " A% 1! + ( 7 $!! " *(* #! '!!.! *(' 7 HAe!. 1N *(' ( ( # % # &! & & & %! " & %! #!

50 % * 3 (81 # (8* 5.0, % #&' (+.- #0% +*. # :!!.!! A,!, ;!,!.!.!! 0 ( & %.. # 7 A% % /!! "!!,!-.l! + ; 7!- ( 7 0"!! # 1 * + F,! 5!! 3H 6 *N #'"!.! ' 1 % 1 + +&> 7. #, (, #$.!!!.! *!! 0 ($F,1 i 0 7; ' 7!7!!!!.!!- "! / ( < ) < - ;! 7/ / -!.% / 7!!.!! #. '!,D!!! 3 ( 3 (, 7! /? *!! 5 * 5 +<! 5. - ( -!! 7/!-!!.! 7" 7 #!-!!! e!.!!- -!!-!!76!- 0 7!.! ( 7! '!!!! 1%! % 0!!!!.!! % ( - 0 %! 0N!S ] P V R P ^ 3 O] O _ P ] O ;, ; 7H$e! = 0. ' " *(* + " H 7D!!! -!.! #" 7!! '!-? 7 " 0 * + 0 * " f -/ %. ' $D!!!! (B7 7 7!! ' /.! % ( 7 1.!!! $# % 0!!!!.!! #! 1!! 0H 6 7 0H$e!. 0 0! N ( 7!! ;, ;! P gz ^ S R N : ] O ; # #!-%.!!.!! = * *(* +-! '7/ 0( ((!!!!1 \ \!!6-5 1 ( '! " " ' <! '! " ( H D!!! 7! # % -'!

51 F ( *!- -. ( -!'! '!A, 7 ' '!A,"!A!! ( 7!',0( ((!A!' 6!!.!! &'! 6 # 3 = 0 * + 0 * $ 1!,!6!! 1'!. 5 ' (,:! '.1% 0?.! 5!0!! 1 ; *!!.!! 1 (-:! e!! T g: ; P / 7!7! 7 ' '! #" / 0 /!. / $( XA! B5/ '! ;!! A%!! ( H.. -!! -! D!!!,! #! - 0!! /6 0! - % /.!!.!! ( 7 0! % 7! -!!' / N #!!'! 6' ' $# 0% 0 1H$e!. *(* + #/ ;!7!! D 4.?lIA 6, #' 1!!! ' 0!! ($c-! /!/ 1 / ".!!.! 5!.D 4. * 1IA 6e! $(' 7 5! ' 0! ' 1! $# '? `*!!. ( a, 6?>IA 6., )!!. *! 0.!!.! 1 / ' 0!!.! #J$N P S'J V ; R ] Z RYR N OP V R W 5 J'J7Y< (H k\! # 'H 6,!! + ' # AHAH'I1/ $!!$'' +5 4 ( '&>M + ( 7! &,!$% -/ 7 D 4. IA 6e! #0("(! ( 0 # i!!. ". " ' ' 7 </ F,? #' ( + (AB7 '! 1!/! ' 6 $#A ' 7A( ( (A 0!! #!- $ 0!!-!7! </ " 7. < 0 7! ( F'! HAH'I e!.!, "! *!!.! # / ) '!!! #A(" ( (!!. 0!- - / 0! ' ( < < F'=! 3 5!! 1 5C E1 5 #'! "- 0!!!!.! (+-'!!.!!-" -.!!, / # ' -/,C e.;! E! #!.! ', % ' /! ( - -!.; /! /! ' l/ (D, 0! 6' ', ;

52 +. ' $# 0!!. i! #! / 1! ' (.!!!.! #$*%. 1/.! ' # % 0 0 %! e!!.!7 0! 0 "! #*% / ' / (:!! < ; " '! 6, h! " 6$# -"! ( H!$!, -!!-! # 0! 7 0 0!!! ; # -!C! E! - 7! /!%.6 # "!,!!.!! /! (AF'=! * *.' '/ ' ;!? ) $,( (,( (.' +* %'4#/, ( #0(8* 5#&( < - ' ' -/ ' ;!'.!,! 7!!! # -"; 6 " #! i! 0/ 0 % (AH -# ' -# ' -# * ( N :] N P Z R! " (: ', % ' * ( ( ' 7/! / '!- l! / % ( *(* ( X /;! * *!? 0 1!.! 6!*% (A ' 0 5!! 5 5? 0!! (,+-'.!!! #'/;. 36 -! e! 7/ %. *% ; 7! # ( (!!!7! $( ' *! ' 1! ' "! - #' $./.!- % 0! -%.". /! 6' ( X!!! /!! ; 5! - 0 c a ).6 +*1%. "! #'! ' 1 0 3/!! 3! ; "; 6 /; / < A! ( 7!7 7! % 0 6 $ ; $( &< -!! -! A!!! #,!,!!!'!! ( -!!!. 6! 0! ;! #!! ( X7!!.!! #! 6 1C " EA! $# !-!!. (" ( (! 0 / ( (6 &A #$. * ( -!!! l!!-" #!!!!! / 7! l" j7 A.!!! ( X!! # ) e.!$!

53 ! 9 ( 1 # # # # H& *(*&= $% * * & 0 F= % 0! 1! ( I = / G! 8 )! & H8 & )! (6( * 8!! 1, % * & 0! - % * > > G! 1 1! % & 0 >! * ( * 8!+- * ( 0" 4!! ) * 8! * & &H>,+ >! 8 %! * 12! )! (H 2) * & G G! 8 )! &! I = /!!+! & & 34/ ' * G! 8 )! &! & >! * %! 18 * & 0 * & &H*F >! 8 %! * 12! F 0 ( (!! * % >! 8 % )! ( *! &! *(! >, ) * 8! (!2 1, (! "!! ' * 6 #'.! (': 1,% 6 0!!. #$' 6 0!! i!! / A IA 6 #,. (,:'% 0!!!!!.! 1!!!! #' $! 6!!. 0 <!-!!! -!!-/ $( = +< 7!! 3! 7!!! #!!!! 1! \ 3!! ( 7! 0.!. * *!! #'!.6 ' 1!, */. " 1, # 6! /!! 7!!,.!!! (:, ".! $# e!!! 6! (AF,*! * 5 % 5?!.!. 4 $#$ 5 * ; 0!!./! 6 * * 0! 0 /!!!.!! (, 7 0 =! h%! 5 $#A ;! 6 0! ;!.B ( )\%!. ' i.!! ;. 6! 1 1 /! #$! (X!.!!. 5 *! #$. 0 1!,! #$!!% 0! #' %! C E# >!!7.; 4 -! (F, ' $? 0 / 7 0 0" 6 % #!71%!.1%! ( F'=! A 1! # 1; ' "A % 0. e # - 7 A! ; - (:!!' 7! ' % 7!,! "; 6! & " " &%!

54 ' ',% " ' $ 7 -,!, ; -! 6 ( 7!, ' % /! 7! - % ' -! )! #$ 3 * ( #0' (.4-. ).4- )%#/.0,2134-5#&# #0(+54*, / 0!,!. # ! (:!!! /; 3 0. #7!! *! - 5'!! (6! ;0( ( *(* ' 0 *(* * 0 0 ' 0 0 -!! -!$ *(* * A $!!$ '( '.6 '!!!! "!!,/;! %! ( 7!, ' -' '!,.% / 0. / 7! _ Z OO V W P O] S S :]_Z7^ N R N S N ] ^!! = + 0 ( ( ' ( 0 ( *(* H! +! _ Z OO V W P O] S S :]_Z^ N R N S N ] ^0 0 *Z W g] R ] P ^ Z N R ] N OP *(' - ( - 1. /. 16 '!!!! "! /; / '( 0 ;!! 6= + "! ' 1 * 0 &1 * 1 * *(*, -! *% %,!!! -,!? 6 # '( '/ -, -/; " / ' l! / ( 7!! -' $! ' " /.! /; 7 /! / < - 06! (F,! 0"! "!!-!! 6A#' 0!! 0 0 $" ; 6 ( F'! f!! 6.! 1 1 (A - 1!!! *(', - 1 * 0-1 * 1 *(*, 7 i $! $ % 0!! 6 e 0!!! "! = ( + "! 0 ' 0 0 * *(*.

55 F ( 9 * 7 7!Z OZ R _ ] P gz ^ S Z R #$ " "! ($X 0 1 ' " ' 1"! "!!. f! 6! ( (" ( ($!!. 0 %!! $ l!!? 7/; e! ( (; ' ' ; ( 7 % 0" *%. 0? 7!! /; "; 6, 0/! $!! (

56

57 9.7?),; ) +) (&1 )% # & & # ' 2 0 $&% )" * 0 3 H! ; $! A!!! '! # /!! A!!& * e,#a 1b7'! " '+7! ' ($( ($X7!.! i! 0 ;!.!! /!7! ;!-!! %. % %! ( c7 ; ' (e * ($! *. /! # 0/ "!!!!! -.6/ %! 1.!! % #7YN R Z5[$] ^ ] O _ ' -X : ' (I$! 7 &' ( )!.) # ; F'.:!. : A% $(! 0I$ / ; :! 0( 7!!..! 1! *% #,,(e ' ('! #/!!!! ;! ($ 7!!. 6!! ;!!! %!! ( 7 A%. 0 7 $# 0B7! `1 ); e '.! l! ( X7,.!! c DMJKJ3LN OP Q-R N S S P S RU V W! ' (e ' (! (H &' (A)*(')0 #'b7 5+7! B (')!.I$ +- " 0#'H D, 0 0b7/ ; -6 / (+- " 0#D, 0.! <'! 6 ( X 1 ;! * *! / #$',! ' 1 *!! / '!! ( 7!! 7 -!! 7 7, h / '.. # 3 0 ; ' 0 *% 1 0!. / 0 5 " 0 % 1! e! (A 7! 0/; *%! #$' A/A!! '!!,(AB7.!.! $(,

58 %!. 6 H,( = <)! * 8 8 )! 1, (! <' & (! = 8! %! &!<! 0 : <* " 8 )! &! / 0 * 12 8!! I I ) " /! 0+* & (! > * : & G +A B B ' & (! = 8! %! &! " # * : &! * & 0! &2! 1! & % * 0" ) (. # +7! '. - %.); 6! #. #. 0 :!! #!7 <!7!-? " %!-,! 6! (+- -!.%!!,! / % 8- "!.j7 ; "! ( H % 1% 7/; / ;!! 7. 7/; "!, 7 0! #/!. 7 *% 0/; / 0!!!! # 06!!!7 6!A % -! -!, b7'! " ( 7" ' %!!,/ 6! - ( ( ( 7! 7. 7 % # 6 - '!.? 3% $( -! #! *# e.e,(b-! 0 l6! -(" ( ( /!-! -%? 4 ( 3.. ' # ' 3. e *.e,( < H 0%!-/ " ' /! ). /; 7 - #/!!. 0 ;. * $(AX 1/ 3YN R Z\[$] ^ ] O_1/!! % ;.!!.! ' )A %! #! <6! " *% 0!.!7 " & & % # % & # " & &!

59 (!"" ( #$8 h 8($F'!! / '! 7 ;! (H& /!!7 -N ON P V O] 8 7e )&- '! (D /! %!. %!!- 7",% $(I$! / 4!7'!!, / /! 9 V R Z : 1 V S V gn ] OS (('.! 0a7(* ( F'! /!! ] W R N ^ ]g gz R (A -.! /$ e 0' % 2, e ' + # ". 0! 6 ' (F' '!! 7! 7! % e ( /.!!! # " 6/$ ( F'!,.!,! -!! '/, 1;! 0 1! ;! 0, */! (A - 1! 6!. /! # '! 6,! 0( (8-7! ' + h6$# 6!. + 6A(A8-! 0 ''! * C -!/E#$ '(, ; ( 87 )!7 -!! / 7!!! 7/6!- ( -."!! >!! $ '!! 7!!7 < ; =I e /!.'! i6!. 1 4 ( 3.0#$! * f/./!!!! #.6,. ($ 7 0! % "! 1% #$ 1"!!!!! A %! # *%.! %!! / (" ( ( 3. ', 3 ( " h 7/ %! -! ( '! ' 0#/! 0 % "!!!!7. 0 (,/!! -% %! ( 0!! 1 1 6! / 0 1/! (A 7 */ 6 /; /.% /; 7/. 7! #.. $.! ( 7 /; $( X *!!!!! ' %. ' / /! % ".!!."! "! #$.! 6 ' ' 0/! 6!. / %! -"! "! ( c7 "!! j & : e - ' 4 ( + + 0# % 7!'!, % % 7.!! # ' 7!, 6!.! 6,! / ' (F,.' "!! / ' 7'? 7!! #. % % ; -! 7! '!! 7 h/, % 6!'/!.!- ;!!! l6! ( c7 "! / 7! /!. ' # 0 "!! % ' 0(:.!'! "! #.!! 7! 6!, '/!$ ( 8%.!.6/$ #A! "! 1.!. $(':! *%! h!-!7 $(.'! 7 7 #

60 3 6 H -('&= <* 0 * % $- * % (! )2! 8 8 % ( ( & * $1! % % 17/!2 0+* & (! > * : & "/ 8 8 % * & :!2! 4- ' & & / & &!! % * & :! & 0 *! 8 0! &? - % ( (! 8 8! D " 3! (!$) * & ( '$!! &2>!! & : &21! (- ' & &! &! 2' 0 -! (!$ > > % = & * & 0 ))! 0! : &! & " 0! ($ -! / ;! #! 6/$ 0 % # %. ;.! '!!7! $!0C -!! E! %.!! (F'!7!! $ %. "! $6/$ # 0( < = +< 1 < &<&<< X, 7J$KJ*LN OP-Q-R N S S P S RU V W! /6 / -! # / -!!,! ' 7/ */! %! (hh! ; 6! 0 -e j & : 1 * 5 /. 3 *! 0 06/$ 7 %! ( 7!! /! 6!!!! '!- % 2-0 ;. 0 %! 5! *% (');!! / 0!./! (* + > 0( ' # <! 74 (30! * f! (': f! / "!; 6! 7!!. #/ *%!,!-!- 7 %! (! " 7/ -!,(" ( ( 1N S :N 4 = -! -/! /!!& % 7! "!!'!!! #!!,/!!!!,!!! ( (* ( b7 '!!!6'/ e7 1 6!!. * 6!8 ( 3! ('H *% %!.!!!! / # '!!!!!!!!! " / 4. * ( 7 ;!!!!- 4 (+.0#. %!-!! #, + 3, +0( -6/$, < * '0(H %.'! " $! #!!7!7 -!!! C!! E 0!7.! (( ( ' 16' $ %.? ) ",#/!!!!! ( 7 %! *% 0%.?! (F, 6 0! ;! e! #$

61 Bredde [min] (63 grader nord) skjær 6.08 ytre indre indre95 indre holme Lengde [min] (7 grader øst) H& -(* = 4' & & > 0! & 1 8 & ' > % " B B +1 " 4!+' % * 8! 1, %! > * : &! &!! ;12 8! 21! ( " 4/ - (! &!! 4 & 0 * $*1!! " 4!2 8 )!! G! %! &!2! 1, (! I ) ( / - (! &+* 8 8!! ;% ( (! " 1 A% 6 */!!. 5! / % 4 (- '0#A 1 ; ;!. * ;! ' 6 1 *6 (A 6.!, ; ( # 76/$ ' - " % 76-0!7 $!!- ' -! ' 06! # * '. 6!!) % 0!!!. 1 +f ; ' #$ ' '! 1 ('F'!. "!!.%? +(,0#'! % 1! 1,% & " & & " & & # &!

62 , + 6 indre95 indre93 indre94 ytre H 7(= 4' & & > 0! &+*>! >! 8 * )! G & ( )! I ) <- = % 0! &! 1! 0! %8 11! G "FJ = / %! &! 12 8!! (!' % * 8!1, %! > * : &! &! " 4/ - (! 1! % % 1 19? % / D; 0 L 15? 1= 8 D " 4/ - (! 8 %! &2! G ( - %! G ;-! (!+,) *!2) *!(! %:! ;* > 0! & " 6! 7+. "!! ( H! ; 6! ' 7e j7& :" $ /,; 6! "!A j7& :# 7 % 7" '1% - < 6!.! 0 0!- $! /6, 7/! 6 ( ) #&5#.% )# -!-/ $ 7!! / 6!!!76 %!! " %! #. 7h! % $( -! / 76!,.! *% #! '!7 + + <!7! l6! 7 ' ( IA / ( =! ' %! &! G ( / 8 8! <! % % * & 0! 4*!2 * % G! % ( * 0! 4. * 8 8 > = )! F)! ( I )! ;> * : & " 1 : : : 8 # #! 1 8 # #! 1 8 # #! ; ; ; ; 4 : ; :

63 F, *' *' # ) # % # H& $(, = :! & & 1 & * )! ( *! -! 4>,< * 8 8 > = )! &!; 1 F& &! 2* - " ;" A " 1 : : 7 : :! - 8 * % )!! &$ )$( / 8 8! "F % % 12! * %! < < < 76! ;!! *! h% 1 * +(,! *!. %!!!! 7 " 1% $( '! 0!! ; /!!!!. '!! "; 6 0 *%! *!.!! /$('( ('&,!!. / "!!- 0! -! $#" -" -! #!7 0!.!- / $#/ *%! ((, ( X * /! 1! /! ($F, ;. '. e! ( /!!! 1 $# 7! 6! A 6!., ( 7! 0!!7!- 06!! " %! (B7. e! ' "! # 0! ;!.!! *%! ( > 0/! ( X.,/!A( ( (A/ ' '! 1 16!! #A/!!!!! ;, - $( 7. "! 7 ;./ 6! 6!!, /..!!!!! #' *(" ( ('/ %! 36 '! 6!! % #'/ 0 5 6* ; "!!. -!.. %! (! /! $ ;./!! D, #" 7 /!- *%! ( -! 0 % 0? 0 1!,! #' 1f!! 1 * e %!6!. 1!? "! "? 6! * ". % ('B!.6!! /$('( % 7,

64 , ' 6 *' 2 3 # # (&1 %' 8 # # ($1 %' 2 )3 5 2 )3 H (. =4 %! 0 0 * & 0H )H> % &! &! %! & 0 (!H? * % 8 D 0 & % % G ;! A H1 % & 0 2! 8 8 1! % % 15/!+ 0 * & (! > * : & ", % * & 0!! 0 : I )! <A 1!! "F % % 12! * %! & &! * - " ;" L " / %!? 7! 5%! ; # 6!!! %.! $( B-'! <6 -! - 0 "! ; " ',#. 7!7! % " -! =!7; 6!. %.! 0 <!-/ 6! ( X- / -! " -!! #!!!. 6! 7 - # ;! ( F'! 6! 1. ". +0! /.!!! %./ $( ' 1". /!! (+(,!! #. % 1%!-.!.! # 6/$.!! ( k-!! -!!, A!$!,!!' % ( (. ( 7!'.!- 1%! #. %! ' 0( 7, " %!,/ - % ".! (A 7!! / 16.!!! % 0?! 6 %! <" "! ( IA.!!- ; 0/. $# 7.!! 0a7( (

65 F, * H& A((&= H, % * & 0 ) G :. 8 G <>, G! 1! * % 8! " 4!< * > %! (!% * & :! &!<) *!! > &! &2>,$ & ( 0! F)! (' % * 8 0 ( )+- = / & * & 0"! % ' 8 8! & % * & :!! 4! &+% * &!. * % > & * & 0 * % 0 :! & & 1 & * 8 ' )! & G ; % %! * % 8! &! "J * % 8! &!! ;8 8!!2 0 G, ;(! G ;' % * 82 > * : &+? )! ( 2 ) 9 D 1! & (! I 4* & 0! & * & 0, * G * 0 & * & 0 % %! " < = ) X!.! 1% #/!7! ;!-/; 6! - % <!! l/! %!- " ',(IA! / 0!! 7 0!- 0! # %! ( (( ( ' M M M / \/; 6 4 1!!! 7!* ' +54 "; 6!0/ 3 3 /!!,!!!6!!. 5! 5!.! h% 1! 3 ( &A( ( (,!."; % * 3% * ;! 5 /; 6 4 $#'/ 7!!!!!-! A ' +.4l 0! %!!7 h! /; 6 4 (I$% /!.!&!'! 6!! - - '! 7! % ' 0 & # /!! ( '(( ( 7! 7!!! (((# 0 ' 7? 7. ".!.! $4 (, + 40# 7!7 '!! ;! '! (H?! 0 & #!? 0 & # B7 $#, (F, -!!,! 7 7!., + 40# ' -!7! '! % + ) 1( -!1% ;. 7!!! ;! 7! (&,! / '!7 0!, 1!.. (A 7!! 1 '. 6*! 1 6.!!! *. " -!%!! ".! 6 -/;! ' (b!! 0.! 7! 1!!.. i! 6 #$6 ; '".?!! (X7! 1 ";!.!!! -"!- #. < - /! " " " % %!

66 % %, 6 ; ; ( `*?hi-; *%! "!! 7 ' + ) 1# *!. 6 0"! f".!.."!! 1" *!!! (' -. %!!, +.4l!! '! (X!! $6!! ; 1 % 6 )!!!!! =':' /; 6 4 0!!! /; 6 # '!, %!!! "! /!!!,,.! (F'!,! *%!!"!. 5" "!! ',? 0; *! 5!! ;! ( < < &<&<< H %.. %!7'!! 60! 7 / / = "! #/! ] ^ V O V P c 7e!!,/ 6!!!'! '% -!! / A!.!'1% + + e!!! (X,./!70!!7 $# "!./!!!! \' 5!0! ; - * 0 ( ' \ -6' 1! ' 6 ;! ",%! 63 \ " (-F'!0! 3 3/.!"! a7('( X! 6! *0!! $($&%!. 0. 7!- *%. ) %! 60 - < 1% # 0! < /; #!7/ % 06!, ),, 7! 7!7!./! ( 6 0 /!! $(I$% \%! ; "!!!! ' e *0 >/ #-C! E"A!! (Ac-!!.! 1! % 7 $(X!! -/! 7 0!! * +4 < # 0! ;!!- 7 7! ( 7!!! ;!! -! ' 0!76 " 7 % /!!! % - -!! ',% - 7 6! : $# ( ' ( 80%!7 + + e!!!! l6!, #' -! 5/5/!% 5. 5 ;! (, 7!. 0 5!!! "!0 3!! #! (A(. " '! (A&,! 0".!!! %!. 1%!! 0? 0 5! ; 0! #A l -!7 ; 0! ( < +< = +< = +< < )0. / - ; ' /. A! # '!A % 7! e! % ", % 7!!!! ( - -, 0%,!,% # ;,!' 0.! * ;!!! % ($ -! i 1 #!!! % " & "!

67 ,, 6 *% *! ; % #, 3!!! C! E1 % 6. *! 7! ( '!!7! ; % / -! %!! -! % "!7( % #! >!!! 1. (H! i6/$ "? "!! 7 ; -!!!! #! % 0 ;! 6!! ' ( 8%! 0";! 5 % 1!! # " 6! R V O V N*Q-] V g V : 3 W Z R1N 7P 7!, ; j # ( ). /.!!! "!, %., # / - ";! % ' +&>i 1!. $(A 7!! %. % 0 i/! 6!!! (A+-'! 6-0, -! % $! % #! / #/!!7! ' ( ( ( - H %!'!',?!$ ;!,!! #, - 6! /! 2' '7 A%!! ( 7 -!. '!,! 6 - ;!' +7! ' ( I!, A!A!.! $# /, A ; ' /; 1% ( 7/!!!-l!!!! 7 %! ( 7! -!-!! % ' " ( 9 7 '. 6!! 6! #, e */6? -" 0 #' 0! ; 5!? ' 3(' * +( & : 0 ' *. ( :; 7!- ;! ( -! 6! A *.! ' ( =+ +#!! 7!! 3. / / ( #!! * ( 0 :; 2, #;! 3. ( =+ +( 9 :!!!!,!?, ;! $( 7 6! (( 0 (#' - (8-0!! /6! $(j, A%! ' ( * e,. #?!! ( & & & # " &! "!

68 ,. 6 ' ;! e ; ;! 2* e 3. / -/ #!! ( =+ +. ' +(+ 3&=+ +(, '! # *. ( :;! #! 3 e * ( :; 2,. + 3 =+ +#! 2*. ( 0 8- ;!, ( 9 :!!7!!- 6!7!? (8- /;.(# -/! 6 /6 ( :;!, e 3. # 7. +! ' *. (,.! ' ( =+ +( & :;.! * e 3. ( 7 -!!! %. $#!.!! * ( 8-2*. ( -!/ /!!!! 0; 7 0!A ;! *% #$ 0 ( -!,/ 7!! 0%!, % /!!'/;, 7 # / A 3!,! / %! ( (3 (, G! ;! *%,(e ( (7 -! 6 ; - % +( +.!A" # ;! 0! ' ;0,(e 3(# 0! '. 6 # ; '!7 > -.!7! A e! # ((e ( ).4- * )5.&,,.1 #0,4#054#&- %# -!, -! ;! 1%,/ % 7 " / % %. -/;.6! ea #! '! ( XA ;! ' " '/ - e!, A. - \6! ' ( -! "! "! 0!!! $.!! #! - A (.()0! 6. ( - ( (,. / 7 0! # (. 7! ' 7! (

69 F,( H& (3 = - = % 0! )! % G G < * (! &H% * 8! G = (! G =!H1, % * & 0! &!H* ;' ( ) * 8 *;A B B " 4! 8 & >! 8! 4 0H! & * & 0 >! 8! ; )+- = % 0! I = / (! &+*F8 ) ( $ ' (!! "J = / %! & * % I = /! ) *! 4 * % &. 1! $ * 0 & * 8 & - = % 0! I = / (!2-!! 0 &! G 2 >! 8!! $? D " 4!!! & * & 0 >! 8!! 4) %! ( = & & * & 0! G 2)! 4 0) * & ( : = G = )! &! 19-! 8! G! )) * & ( > * %! &= )! < * % )! &! " < < X!!, \ $/!! 1% - 7 / A ' $! 6 :S R N P V O] 9 ; R R Z OS 1Z S Z R c a ) (+-!!! 7 /!!!!!. <!!7" = j7hax!-c a )e +# ' /6 0! c a )e, + j7hax!-c a )e, +. " '!!-! " 6! $0 c a )0e +6 %!,.8-X 'B j7hax!-c a )e. +#! ( /6 " ', X!!! 6 1/!% 1!! ($( i 1 %! *! e "! 7k c - 7 -' / (c a )0e. + < 6!. 0 0/! ',#" /6!7 "! c a )e. + (c a )i 0! 3%. *% 7 "! "! #

70 , 3 6 H (&= <'! $ * %! & +'! &+( % 0 * & 0! & I! " ; ' 8 0 G!! > ' & 8! G 6 * % )! &!? > > D< 0! & (! % * % I = /! " <* 1! & : &! 4*11 " *%! '!!! " ' "! #A!! #$! 6#$ 1 1 5!, " 1! " (I$!!.D7( H& A( + = 4! & (! %! )! & G 1! (H* & ' 1! &! (! &!! 8! > > )! >, 0 '! & ", %! 8! &!7?A A ;L L D I < 0,+)! * 8 %'! 8 & * & 0H? 0"" B D " # X!!!./. 1 % 1% 1 * 5! 1 36' / % M%! / 7./!!-! ' #! 0 '/ -!!!. / (k-!! 6' ',./ 7 ".! "! "!, / $( H 7! \ G! 0 2! 5 0!0" # '!! 6. "! "! 1./ $($+7! "! 1! '6A " 1!! #$! 6! " "! #A *!! /!!!! "; 6. *" *!!! -; ( H& ($( 0( +0' c a ) ( 7!!! % 0"!!!!! e! ' # > 6 '!%!!.'. )!!! 1% ($I,6. '! '!! ;! 1"; 6!! 6 )+ ('+-' 7 * " #!,',!,!. h6 '! $# "" (.. #"

71 - F, $ H& ( = 4! & * : & 8 *! G! & * & 0 & 0 * )! %! )H(! & I * & %! = 18 1> &! &! & $ " $8! &! G ** & ' 1! &! 0 ) *! ;8 1>! & * & 0 1 & (". 0 6! ;. #.. ' 1. #! l6' 1! ;.!7 - *% # 6"! "!?- X!!! " !!!!! ( e =! 0 *! 76! ( ' \ 6 \ '! ' e #,!0 % '!0 "! M! :! #, (7 7!0 " 6! 6! "! "! /; i/ ;!),. $# % ',!! ( - 7! 7!!! -/,' 7!'! "! e.!! ( # # # c a )!7 "! "! A i "!! #!! A #.!! ( X!!!,*%,." '!! "! #! " 60! $!! "! "! $(k! '!./ -/!!,! ' #! ;. '!!!,!!!!!!! '!!!-! (( (X,! /! 6 6/$! ( 7! /!,B :a,x X e.! 1!! 1!! " ($IA / e! /!! 1 0(k%! " ;..! #A 1 *%

72 l 7!!7!! (! "! # $ #! &% ' ( ) * b7!! -!A,"" (!. #! #! # ' # # # # 6A#!!! -" 63.6! ' (+7! "! /!! #! ' " #!!!!! $! 6 '/ A6!A!!& 1( -!' A! % -!! #!!A &!! /! # % ' '%! (!! / -6!! 0( ( (F' '!!! 1! 0! 6!% 0! 0 6!! #!7. 0!7".. 0 % ( < < < < < < & % / " -!! 7 *% / 7!!!!!!!! ;.*% (!! e -/!%.!! %!!,! C / E ( ( ' # "!,/." $! / ;!! #!76!!. 0! '!!!.!!, $( - 74 (.! 7"; 6!! / - 0! (&% "!!!!7 < %! 0! c a ) "; 6 ( F'!! ' 7 6 # /!'!!!!'!A A!!'?! %. ' ' % 4 ( ' 0( -6.!-! ; *C "! E 3% / -!! 7!'!,!' 6 ' A.! ; ( 7!! '/!! -. ;!A % ' " 7!!,!! / %! ( - A, '.!! / / 6!!! # 7! / % '! 2* +! A" /! ( +- /. / 6 ;!7! A, e!!! #A!!7/!. ; ' $( - / %! 6 0,% 7 *%!!!! - % "! - $(X!! 1%!! e'.; ' 7 0! '!. 0/!! ( & % 60. )!! #" 7 / 0 06 '!- *%?!. =! 0 ; ' ( H % %. /;!! #! <6! " #/!-!- 0 Ac a ) $"!!! ( 7!! /!7 0, *#! e! e,(+- -!!!! "!'!! ; # - h'! (

73 F. H&,( '&=FJ8 *! ) * & ' 1! & > >!! " 4= / (! &! 1! F & 0 *! F 1! & % * 0!$ 0) *!! G +, F * %, " (*. (()\% /!!! 3 34 < 7/(-!-!! /A(,( ( X!! 0/ -!!!.% 1 *% 0 ;! ' " 0" 0! (,)0!!! 7.. '+ #!!. + ' + +0 *%! ( +-!-! 7!76! $1% # 01% 0 7!!-! ' +.+. ( ) < < < k%!.c a ) 7k c ",! 0 *% ( -!- 0 <1% C E, 3! 1 *! $#'!% 0. *! '.! $#' *!? 1" -! ( c7 6 *"; 6! C E \ % *. #!!! M 5 G ( )0 3 *! 6-0!!!!! # " $! 7!-!. <1%!! ; 7 ' 6 ( &% 0!- <! b!-h& # 7!- / " 7c a )e! 0! '!),J V R S R N O(' -!!.! -!. & '!. 0!! ( H!!! /!.! $ 0!!! (: 7!. 7 7!! # 7.!!!!!!! ; $($ -!! / /!,% 7. 0" 7%. 6 ' + +. $" ( X!! '!! $#.!! /!. 1 "! "! "! 5;! 3! 0 1 ('B7 0"! "! 0/!! '4 # 6!! '! (Ak! ' /!.! ($

74 . ' 6 v [cm/s] t [s] v [cm/s] H ( *&= ;! 8! 1>! % >,! & )(! C C2 * (! *! &! G I * 0 I! 1, % * & 0! &!* ;' ( ) * 8 J! *!B A " ) 8 1> &! &! &+? & ( D<)! ( /! > * : & "3! (!! > % <) *! 4! ' & * $ ) (! G =!L 1* & 0 )! (! % % * & 0 )H&! (! % %! < > > 8 / & * & 0! 48 &+! &H( 1* &!! & (! >! * (! >, ";A & &! " 4! $! (! * & 0! &H12 8!! ' % 0+ )2! 8! 19 1> % * ' (!, 8 %! > * 8! * %! (! "! /.!.! % 6 0 6,!..!. f -! 0!! e! ; 6 ('). '! ;./!!! '! 1 *d ' +6 * #! 6 '!! ' & a, A/ "!! ( b ' 6 "" (! A 7 7!! # 0 # 1 # #!!!!!, #$6$# ( I 7! 1 6 1!!!!0 *!!0'!00("(! (- 3 3" 1! 3!.!!!! (,( * (, / -! /; -!! ;!."! "!' % - 7! 6A# 7 6 $! $!! $!!! $6/ ( : A ' $!.!!!! "!! ( ) ).4- )%#/.0, < 1 < I.!.! 6 0! # 7!7" /!-!!! T g: ; P [ &7 1N S 1 V S ( H %.. % 0!7 ',% $ 1% #! ' ',! A!!! 0 %! "! "! (I t [s]

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb. Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb!" # #%&'#( )%#* +,(+,(- / 0'" #&- 1 (0* )/'' +," 2#'" 3- )04 5 ' 6#- #)( )!7 88 (,2,4 9':;"* /(,(00 "1 #,#

Læs mere

! " #$%& %'(%&)( %*+ ,-../- 0,-../-1111 2 52%$! *) %$"6' 2-3-- 2 /4-

!  #$%& %'(%&)( %*+ ,-../- 0,-../-1111 2 52%$! *) %$6' 2-3-- 2 /4- BYG OG MILJØ Særskilt bilag For Reno Djurs I/S etape IIIa Bilag 1. Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1.a Supplerende oplysninger til ansøgningen Bilag 1.b Beregning af sikkerhedsstillelse Oktober 2013

Læs mere

#2#. # 3## */45166 0# 31 8.#, #0 # 91

#2#. # 3## */45166 0# 31 8.#, #0 # 91 !"## $ %#& '()#*& + #,,-&$ #.%(/*.0&.$#1 #2#. # 3## */45166 321, 37 %//## 0# 31 8.#, #0 # 91 1 "": 8;+8$8);; +))"=8;7 9 5 4 "8;>8="? 8$)8;? 8+8 / "";>$;8;7 / "8$$)$8,7;7+;$ /9 @";$8; /9 8,)=)78

Læs mere

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon !! "#$% &!$"' ())*+()),-./ 0"! Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, Oplevelsesøkonomi,

Læs mere

!"#$%&'()%*+,-./01/'21)123+

!#$%&'()%*+,-./01/'21)123+ "#$%&'()*+"",'(-.(/012))0/34.'0/356 70/3$-89(&8)(.(-::8;;

Læs mere

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004 Udlændinge- og integrationspolitik i syv udvalgte lande - SFI s bidrag til baggrundsrapport fra Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe

Læs mere

./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 8+=%% &>'">' )1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )?

./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 8+=%% &>'>' )1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )? !" #$% &'%' ( #$%#)*++ ./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 )+:"%%!"' +1 ))+''7;& )8 8 1 2< 3 )1 8+=%% &>'">' )1 8++ &>'7'%9 ''6%)1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )?

Læs mere

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na...

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na... Side 1 af 54 Side 2 af 54 " # $ % &' )) * +' &, * - + Side 3 af 54 " #$.. / 0$1++2/01 '0/1 $.. ++2. #3 4 /40 /1 4 5 6.7.. 587 5.. -4/ /3 / 4 4 /4. / 7 44 -/ '++2/9+)/ 4 %/ &+:; 6 +)/ / / */ Side 4 af 54

Læs mere

#! # $!## %!!!!! $ &'! ( ) "

#! # $!## %!!!!! $ &'! ( ) Generel P olitisk Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel Sundhedsaftale Godkendt version " $ $ &' ( ) " G enerel Sundhedsaftale Version 20.septem ber 2010 Indledning *+, -./0 * 1 2 3455. +

Læs mere

/012345243201!3637.!"##$%&'()"%*(%(+,*-.

/012345243201!3637.!##$%&'()%*(%(+,*-. /0123452432013637. "##$%&'("%*(%(+,*-. INTRODUKTION "#$%"%&'%(*+,*$-%./-.%$01*(-*$234$3%(%$%&5+6$&*(3'6-578(*&9'%$,0'%$:*5.65%(;*&%5%$'57??? (9%,*$-%./-.%$:'6-0('5*&&%$%'4$&03571%$-%"34$1*(-*$2:63%("%&#6&03%@%$%:3&0.*+-*$2*(5%%(%$30#%'.*$%&'%$7

Læs mere

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND

BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Almdel Bilag 261 Offentligt FEBRUAR 2013 BESKÆFTI GELSESREGI ON NORDJYLLAND BESKÆFTI GELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I NORDJYLLAND RAPPORT - &5!5&3&' 7 4 ''8&5'9:;

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag. Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag. Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Jonas Friis Fibiger Diemer Årskortnummer 20033949 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK Adresse Peder Skrams Gade 16, st. 8200 Århus N Telefon

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Livet efter fængslet. Muligheder og konflikter i den fremtidige udviklingen af et nyt byrum i Vridsløselille Statsfængsel

Livet efter fængslet. Muligheder og konflikter i den fremtidige udviklingen af et nyt byrum i Vridsløselille Statsfængsel Livet efter fængslet Muligheder og konflikter i den fremtidige udviklingen af et nyt byrum i Vridsløselille Statsfængsel Bachelorrapport F 2013 Plan, by og proces Skrevet af Anne Fink Riis stud. nr. 45209

Læs mere

... 2... 3... 3... 4

... 2... 3... 3... 4 ... 2... 3... 3... 4...... 7... 8... 8!... 14... 1 " #$ %... 18 &'... 28 &( )* +,!,... 40 &-, )) -, ). /, )0 /,... 48 /,... 50 (... 51... 5... 0 1... 5 $* % $ - $0 0* 0# /' 0 2 03 1 0) 4# 4 43 1 5 "(7

Læs mere

! "! "#$! ' ()$ 8!9,&! #:7 $ #$ #)> )55 #)

! ! #$! ' ()$ 8!9,&! #:7 $ #$ #)> )55 #) ! ! "! "#$! %&! '%()$ ' ()$,!! *+$ -!$$./., 6 %& 67 44& =!$ "$!0!$$1!2 340!$$1 ) 5! /&%!! 8!9!0/& 8!9,&! #:7 -!&00;!7)! )55 #) 2 !"#$%,/&%!! ) ;&4,+98!!11 # 1 (!;% -7 1551 9!?@!!-!'!(!!

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

#$% &' ( #$ ) '! #$# * +,$ -. /01 2 %,,$# ) /0,$, ) /0 #! " # ($% *! ($ 3! ($# 4 5 6$# #5 6$,, 6$( 8,% 6$6 ', # %!$% - ',,!$ - ',6!$# - ',5 5$( 9 (!

#$% &' ( #$ ) '! #$# * +,$ -. /01 2 %,,$# ) /0,$, ) /0 #!  # ($% *! ($ 3! ($# 4 5 6$# #5 6$,, 6$( 8,% 6$6 ', # %!$% - ',,!$ - ',6!$# - ',5 5$( 9 (! ! " #% &' ( # ) '! ## * +,% ) %#, /01 2 %,,# ) /0,, ) /0 #! " # (% *! ( 3! (# 4 5! 6% 7 6 ## #( 6# #5 6,, 6( 8,% 66 ', # %!% ',,! ',6!# ',5 & ' ' 5% 5 ) 3 (% ( 5# " 5, 4 (, (, 5( 9 (! ( )*! +, % % / 3

Læs mere

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES E.A.P. DE ANTROPOLOGÍA La cultura política en el discurso de los dirigentes universitarios de la Izquierda Sanmarquina: 1995-2000. TESIS

Læs mere

Anlægsbudget 2015 til 2018

Anlægsbudget 2015 til 2018 Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: 14-1789 Samlet oversigt i 1.000 kr. 11-09-2014 Lånefinansiering Kassefinansiering 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudget (2015-priser)

Læs mere

"#$%&'&()*! "#$%&'(()(&*+!,#-!.-/'&!()*!0-/1*)/2!3!4/!5#62&#-/-*78&!-9! 5$1756)*1)/2:1'!

#$%&'&()*! #$%&'(()(&*+!,#-!.-/'&!()*!0-/1*)/2!3!4/!5#62&#-/-*78&!-9! 5$1756)*1)/2:1'! 2 "#$%&'&()* "#$%&'(()(&*+,#-.-/'&()*0-/1*)/234/5#62&#-/-*78&-9 5$1756)*1)/2:1' ;9*&:?@:A?=?.7B&&/0&1&#+>@:ACA D)1&-/(-*+E>FG D&H&8(&#+I:D&H&8(&#FJ6H-/)8()8'K/9$#H-()'FL$HH6/)'-()$/ M#6BB&/6HH&#+=A

Læs mere

Legatudvalget for Billedkunst d. 1. - 10. april 2014 (fem mødedage i alt) Lokale 2 i stueetagen DAGSORDEN

Legatudvalget for Billedkunst d. 1. - 10. april 2014 (fem mødedage i alt) Lokale 2 i stueetagen DAGSORDEN 11. april 2014 Legatudvalget for Billedkunst d. 1. - 10. april 2014 (fem mødedage i alt) Lokale 2 i stueetagen DAGSORDEN Mødedeltagere: Morten Stræde, Birgitte Anderberg, Jesper Fabricius, Katja Bjørn

Læs mere

MALENE BJERRE. Mød din kunde. Guide til effektiv kommunikation. gyldendal business

MALENE BJERRE. Mød din kunde. Guide til effektiv kommunikation. gyldendal business MALENE BJERRE Mød din kunde Guide til effektiv kommunikation gyldendal business Indhold Forord 7 1 Dårlig kommunikation er dyr kommunikation 11 FG'8(

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

" #! $!% " " " % % "! &

 #! $!%    % % ! & ! 1 " #!$!% " " " % % "!& ' ( ) * + +', +- +(" " ' 3 !!%%.".%"," / 4 (%%* ) **" " # " "!" " ". %*% " -%, % % %!.! " #!% * 5 . " " * / 6 !." Analyse - Fakta Kvalificerede bud på fremtiden Nutid fortid Forretningsplan

Læs mere

!" # ' "#6 76)(&)' &+ ' ),+(+ "#$% %'1 (2( 3%)&& "((($ ) ./ "+$$

! # ' #6 76)(&)' &+ ' ),+(+ #$% %'1 (2( 3%)&& ((($ ) ./ +$$ !" # $ 00 0 0 0 0! ' "#6 76)(&)' &+ ' ),+(+ % "#$% %'1 (2( 3%)&& "((($ ) 45 & % "#$%&$%' ($)*+ (,( -(./ "+$$ 1 ( )8 ) 9) )%8 *+,- 2 +" ( ( 9) 9): 9) 2 ( (./ ( 0 3 1 2 6 ( (%$($%" 3 4 & 5 678 ((")! (((++)."

Læs mere

Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale

Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser!" #$%&'"&" Maj 2004 Om denne rapport (&"!)&")&""* )+ ",%,&,& "%( )&$""%$)&!-&,&

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

!"#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)"&+

!#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)&+ !"#$!"#$%&'()'*++,-*.('/,0122, #$%%&' #$ &'()'*++,,-*. *.(' *. ('/, /,01 0122 01 22 $')B% % () (),E(6B%/*(' ('::, (' $')B%,(),E(6B%/*(': 3456 34 34564'7+,8*9:*%,(),;(

Læs mere

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39 Region Midtjylland Akut kræftbehandling Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 39 N O T A T Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Danske Regioner støtter, at der udarbejdes

Læs mere

&$" #)* #& &%++ , &$" #)+ - ++. # "#! 1 8" 9+:

&$ #)* #& &%++ , &$ #)+ - ++. # #! 1 8 9+: ! "! ! " #$%"&'#(! &$" #)* #& &%++, &$" #)+ - ++. /$"##0 1 " 2&$$" #&%"#( & +%"" $$"3"4$ #$0$ +%"" 0&5)3"$" #$ # "#! 6 5 %"$" #$$& "1 $7$$ 6 # 1 8" 9+: ;; $1"9

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Bilateral

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

( )'*+,-',,- ... $... &... ...

( )'*+,-',,- ... $... &... ... !! "# $% & "# ( '*+,-',,- "#... $... &... "#... ' Indholdsfortegnelse / - ' - *% - *(0 1 23 1 -$45 6-7 6-8 6 -'& 9 -*% 9-2 0, -- 7, -' 7 -'8 : -'' : ' -'*; ; : * -'2 ; &; : * -'- # * -*&445 2 1

Læs mere

0123425678 J881 445962524 2198641435 019864149865543522828 125 52662 &6485'(7$))*+",-.4**/0#/*0#1 213(64**/0#/*0#$ 69576829:,;;?;/FG*G*##0H!"#$%!"1D%/@/A/ +">: K@@;,: L@

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 99 Oversigt over

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Appendices) Appendix"1:"Interview"Guides" Appendix"2:"Transcriptions" Appendix"3:"Organic"Restaurants"and"Cafés"

Appendices) Appendix1:InterviewGuides Appendix2:Transcriptions Appendix3:OrganicRestaurantsandCafés Appendices) Appendix"1:"Interview"Guides" Appendix"2:"Transcriptions" Appendix"3:"Organic"Restaurants"and"Cafés" Appendix"4:"The"municipality s"guidelines"for"new"market" Appendix"5:"Full"List"of"Michelin"Stars"in"Copenhagen"

Læs mere

PS2; ' A;3"4# 5;D ('#P 2R 2 54,-` # DE 4;2 / 5 1' #; 1 0/ZZ!V 1 1 R >5&>!686( "! M ) 1 =! " #! Y_Z # W)PQ! 1 ;, ( X F11QV 2!4#" #!6 1 >! #(; =

PS2; ' A;34# 5;D ('#P 2R 2 54,-` # DE 4;2 / 5 1' #; 1 0/ZZ!V 1 1 R >5&>!686( ! M ) 1 =!  #! Y_Z # W)PQ! 1 ;, ( X F11QV 2!4# #!6 1 >! #(; = !!"# $%&# T47WF )* +,-./0 1% _789:Q $;' *S;!'; 3 2 #`'Z!Z;P0#/"; OF#2R '#12 54,-`'2RX 4=, R24 ^ 7# "#$2 _5( D=2;F G] _5(RS]CAL _ar< C_ # 2!_5( 6 8%4-64(80+-6 @;JQDEQ# / 52A3; ; _ 1!TR 2! R 2# 2 Q A $ >

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

! "#!!" $ %&! '%()* +, $ '-( +.$$ /!##! 1 20!2 !9&! 88! =!# # +# +*.,

! #!! $ %&! '%()* +, $ '-( +.$$ /!##! 1 20!2 !9&! 88! =!# # +# +*., !" ! "!!" $ %&! '%()* +, $ '-( +.$$ /!! 3 %& 5 0% "$ 1 20!2 $ 44& :5!9&! 88! =! + +*., *42!565!7 8!91!2*42!56 8!91 3&! +:/! 5&22!!;

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran

RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran ConseilUE PUBLIC RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008 af omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran RÅDETFORDENEUROPÆISKEUNION, underhenvisningtiltraktatenomoprettelseafdeteuropæiskefællesskab,særligartikel60og301,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

-*/+&3*/(&3 %"/4, #3&7)07&% &,4".&/41"1*3. %&,0/530- # (&3,0/5",5# (&3,0--&(*&) '5&3 (-04&) '5&3 '03."5&3 -*/+&3*/(&3 4*%&3 4,0-&) '5&3 www.ibnfmjo.el 4,0-& 1"1*3 LINEX gør det sjovt at lære Matematik

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

! #% & $ '! #(!! )!#'

! #% & $ '! #(!! )!#' " # $ #% & $ ' #( )#' $ + + # ),- 2 + + # ' " #' % 3 + ).. / / ' 0123.. #. $ 4 4.+ $ 4 Introduktion. ) 4 4 /.. / 5. 603718 % + ) 0 +. 9 5 9 5. :"$: 6 8 0 $ & ) 4 4 #. 1 Udgivet af Seghers, Paris, 9. Udgave,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner. ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk

INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner. ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk Case-kommuner Case municipalities Klima.. Og hvad indebærer så det..?. Tilpasning

Læs mere

) )! " ) # $ % & ' ( ) ) * ' % ) )) ) & ( + ) +, ) ) * $ ) ) & * -#./ ). &' )) ) ) & &$ ' 0 ) ) ) ) $ % &* '& 1) 2 )! & #

) )!  ) # $ % & ' ( ) ) * ' % ) )) ) & ( + ) +, ) ) * $ ) ) & * -#./ ). &' )) ) ) & &$ ' 0 ) ) ) ) $ % &* '& 1) 2 )! & # !""# $""% ! " #$% & ' ()* ' % ) )& (+)+,) * $ ) & * -#./). &' ) )& &$ ' 0 ) )$% &* '& 1)2! &# ' % %# ( ")* &*'3%41) %% " " # +# ")2,)2! " +))&*)&, ), ),))+256,)4+#6 )7++6, 26,),),#)) 8, ) ) 6)) 9)),96+,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

KW PLAN Ordrupvej 80 tlf 57 80 17 17 4370 St. Merløse fax 57 80 19 22

KW PLAN Ordrupvej 80 tlf 57 80 17 17 4370 St. Merløse fax 57 80 19 22 % )! "#$ % &$! '# ( ) * +, -! '- $! ' +! ' &$ &$ %.$$! ' # % )/! ( 01! *! ' &$ #! ' 2 ' 3!' '! ' * % +' 45 ) 6! ' # - * $4 '$- * $! ' - * $! 71&8 * $3' * 9'$! ' 1! * 9'$ *% 9'$! '71&8 1 +! ' :0 ' ; :,

Læs mere

! "#$%&'()!*+,(-+.(,+-! !! Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler

! #$%&'()!*+,(-+.(,+-! !! Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler "#$%&'()*+,(-+.(,+- Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler Jeg boede på et specialpædagogisk opholdssted med intern skole. Det var

Læs mere

Trådløst netværk radiobølger

Trådløst netværk radiobølger Trådløst netværk radiobølger Markedet for trådløst udstyr udvikler sig væsentligt hurtigere end andre markedssegmenter indenfor LAN-udstyr (Local Area Network). De fleste produkter på markedet er baseret

Læs mere

Statens status og konteringsprincipper

Statens status og konteringsprincipper Statens status og konteringsprincipper September 2000 Statens status og konteringsprincipper September 2000 Statens status og konteringsprincipper, september 2000 $%&& '()* +,,,** -. / 01. 2 1 $ 3 2 4*

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

Innovation & Retorisk Formidling

Innovation & Retorisk Formidling Speciale for Kandidatuddannelsen i Elektronisk Handel Innovation & Retorisk Formidling Af Jakob Mads Nygaard Henrik Rabell Marts 2003 IT-højskolen i København 1 ! "# $ &%'(*)&& +, *)& -.%',& /.%01 102

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR. 5.1.2. OFFENTLIGE CAMPINGPLADS FORMAL! SKØRPING KOMI\HI!"j SERVICEFORVALTNINGEN ifikfi Skørpingvej 7. 9575 Terndrup Telefon 98 33 52 22 ~ o REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REBILD

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

25% KLIFOTH. på kufferter/ trolleyer ALT I REPARATION AF BILER. Læs mere side 8 A/S. Maling: Tapeter: og. Gardiner: Gulvbelægning/tæpper:

25% KLIFOTH. på kufferter/ trolleyer ALT I REPARATION AF BILER. Læs mere side 8 A/S. Maling: Tapeter: og. Gardiner: Gulvbelægning/tæpper: SE SIDE 5 SE SIDE 7 SE SIDE 16 FAXE KOMMUNE Læs mere side 8 ALT I REPARATION AF BILER Vi servicerer alle bilmærker. Kom ind til Danmarks største kæde af frie autoværksteder Se mere på www.automester.dk

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

!" ")3(.- &-= +.. 158 ') *5" /**'' '' %(!)"+,// 5'835%&!)12-7

! )3(.- &-= +.. 158 ') *5 /**'' '' %(!)+,// 5'835%&!)12-7 !"#$%&"%%'() ' (*!" "#$ % "&'%(!)"#"*+,-+*.+)/,.!"&0*"/' % '). 1 +*".-0)1%&!,.'&+ 2*) "3 +$.- ')./40+)13'&% "*5 5 1"&-.)%&+"&+!.!,.6 /**1 " 5-*.)! %&!)12 - /4 "%()*53*.62 7.1.)- 1*.+ - "*' 1 /' % ') )8!.1&9

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Carl Bro < Tegningsfordelingsliste anlæg, konstruktioner 14.7912.02, Slotsbryggen, Nykøbing F. Myndighedstegninger 30.08.06

Carl Bro < Tegningsfordelingsliste anlæg, konstruktioner 14.7912.02, Slotsbryggen, Nykøbing F. Myndighedstegninger 30.08.06 Tegningsfordelingsliste anlæg, konstruktioner 14.79.02, Slotsbryggen, Nykøbing F. Myndighedstegninger 30.08.06 Udarb.: RBJ Kontrol: PRa Dato:02.06.05 Godk.: PRa Rev.:30.08.06 - ' - : 100 Tegningsliste,

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00,. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tunnr. Lev.nr Vare Antal Enhed UPC nr. EAN nr.

Tunnr. Lev.nr Vare Antal Enhed UPC nr. EAN nr. EAN/UPC og TUN liste - Bundtrade ApS, juni 2014 D-Sign Tunnr. Lev.nr Vare Antal Enhed UPC nr. EAN nr. Maxiskilte - hvid vinyl 120x120 mm 5033111 101 PICTOGRAMSKILT, 120X120 MM FRI ADGANG-GRØN (SELVKL.)

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Hjørring Kommune Teknik- og Miljøudvalget Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. Hjørring den 10. september 2013

Hjørring Kommune Teknik- og Miljøudvalget Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. Hjørring den 10. september 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøudvalget Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Hjørring den 10. september 2013 Angående de offentlige toiletter Møstingsvej 7, 9480 Løkken Med stor glæde har vi læst om turisternes

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Personlig gennemgang af dine erhvervsog privatforsikringer. Alt samlet på én police. Bredere dækning- overblik SE SIDE 3 SE SIDE 5 SE SIDE 19

Personlig gennemgang af dine erhvervsog privatforsikringer. Alt samlet på én police. Bredere dækning- overblik SE SIDE 3 SE SIDE 5 SE SIDE 19 SE SIDE 3 SE SIDE 5 SE SIDE 19 HASLEV Personlig gennemgang af dine erhvervsog privatforsikringer Alt samlet på én police Bredere dækning- bedre overblik Kontakt vores Erhvervs-assurandør Kim Kærgaard på

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443 Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 35 87 50 50 Telefax: 35 87 50 54 Arden kommune CVR-nr.: 18810476 Administrationsbygningen Østergade 22 9510 Arden Dato:

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01732.01. Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. ' 01732.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01732.01 Fredningen vedrører: Bringstrup Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951 Kendeser Dekarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere