gronet Nyhedsbrev Forord LinkedIn Maj 2012 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gronet Nyhedsbrev Forord LinkedIn Maj 2012 Indhold"

Transkript

1 gronet Nyhedsbrev Maj 2012 Forord Så er det blevet tid til årets 2. nyhedsbrev. Der er sket meget siden sidst og det er vores ønske med dette nyhedsbrev at give Jer et bredt indblik i gronets aktiviteter samt give Jer en større indsigt i den brede vifte af emner, der bliver behandlet på diverse netværksarrangementer i gronet. Nyhedsbrevet indeholder derfor både artikler om afholdte og kommende arrangementer indenfor ledelse, miljø/energi og arbejdsmiljø, samt information omkring gronets kommende projekter. Jeg vil også benytte lejligheden til at præsentere Jer for Tina Holm Petersen, hun er nyuddannet cand. merc. fra Syddansk Universitet, hvor hun er blevet specialiseret i markedsføring i b2b-regi og værdiskabelse i forsyningskæden. Tina er ansat i en midlertidig løntilskudsordning, med henblik på at hjælpe gronet med at blive mere synliggjort, særlig ved brug af hjemmesiden og de sociale medier. Det er også Tina, der er forfatteren til dette nyhedsbrev. God læselyst. Karen Hansen Direktør LinkedIn gronet er ved at etablere sig på LinkedIn for at give Jer et forum, hvor I har mulighed for at netværke og komme i kontakt med øvrige medlemmer. Når gronet har fået sig endelig etableret på LinkedIn, vil der blive sendt information ud omkring siden, så I kan tilknytte Jer netværket. Indhold Generalforsamling og Inspirationsarrangement ved Arla Foods/Kruså Mejeri - s. 2 Værdiskabende Audit Spændende Temamøde på Danfoss - s.3 Få viden til opbygning af effektive miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer - s. 4 Nye Medlemmer - s. 4 Ambassadører - s. 5 Miljødiplom s. 5 Nye Projekter - s.6 ERFA-Grupper - s. 6 Kommende ERFA-møder - s. 6 Kommende øvrige aktiviteter - s.7 1 S i d e

2 Generalforsamling og Inspirationsarrangement ved Arla Foods/Kruså Mejeri Torsdag d. 26. april blev der afholdt generalforsamling og i den forbindelse vil vi gerne sige tak til Kruså Mejeri for at have lånt os lokalerne dertil samt efterfølgende at stille op med diverse spændende indlæg. På generalforsamlingen blev formand for bestyrelsen, Bjarne Westerberg genvalgt, sammen med de to bestyrelsesmedlemmer; Vibeke Svendsen, Adm. Direktør, Envotherm og Eva Christensen, Quality Manager, BASF A/S. Regnskabet for 2011, samt budget for 2012 blev fremlagt. Regnskabet vil blive bragt til afstemning om godkendelse til den ekstraordinære generalforsamling i dag d. 22. maj. Her forventes det også at vi får vedtaget de fremlagte forslag til kontingentændringer samt øvrige vedtægtsændringer. Indlæg om Fremtidens Udfordringer og Muligheder Efter generalforsamlingen holdt Dan Kolding, supply chain direktør i GCO-delen af Arla Foods, et spændende indlæg om fremtidens udfordringer og muligheder. Arla Foods har en forventning om at Dan Kolding fortæller om fremtidens udfordringer Kruså Mejeri en målsætning om at mindske co2 forbruget samt udbuddet på mælk i Skandinavien og Tyskland vil stige kraftigt i takt med at gårdene bliver større. Det er især markederne for mælkepulver, energiforbruget, hvilket man bl.a. vil opnå ved at mindske ressourcerne der bruges på nedkøling i fabrikken. 2 S i d e børnemælkserstatning, smør og lignende distributionsvenlige produkter, som man forventer, vil aftage en stor del af den stigende mælkeproduktion. Desuden har man hos Arla Foods fokus på at blive endnu bedre til bæredygtighed, hvor det især er co2-udledningen fra køer, der er den store synder. I forbindelse med mejerierne, er man netop i gang med at bygge et stort mejeri i England, hvor målet er at det skal være det første mejeri i verden, der ikke forurener med co2. Workshop om Ledelse og Miljø Efter det første indlæg fordelte deltagerne sig i to workshops, hvor Mejerichef Mette Toft og Arbejdsmiljøkoordinator Martin Nielsen talte hhv. om ledelse og miljø. I workshoppen om ledelse viste Mette Toft, hvordan Kruså Mejeri har arbejdet med at implementere LEAN. Kruså Mejeri har arbejdet med at omsætte koncernens overordnede LEAN-måltal til helt konkrete værktøjer til forbedringer og forandringer og har dermed en operationel plan for, hvordan målene skal nås. En inspiration der er interessant for mange virksomheder i en tid, hvor LEAN igen er kommet på dagsordenen i flere virksomheder. I miljø workshoppen var fokus på arbejdsmiljø, hvor Arla løbende arbejder på at højne tilstedeværelsen og arbejdstilfredsheden. Desuden har

3 Værdiskabende Audit Spændende Temamøde på Danfoss I april måned afholdte vi et arrangement hos Danfoss omhandlende værdiskabende audit. Oprindeligt var mødet ment som et ERFA-arrangement for miljøgruppen, men det vi besluttede i løbet af planlægningsfasen at give alle gronet s medlemmer mulighed for at deltage da vi vurderede at arrangementet, med dets fokus på værdiskabelse, dækkede et bredere interessefelt. Dette var bestemt ikke fejlvurderet, da der på dagen var 36 deltagere. Dagen startede med en rundvisning i den helt nye fabrik, hvor der produceres solar inverters. Her er tale om en meget moderne fabrik, hvor man under udformning af fabrikken, har haft stort fokus på kvalitetssikring, en lav fejlprocent og gode arbejdsforhold med forskelligartede arbejdsopgaver, for at højne tilstedeværelsen blandt arbejderne. Særligt ved at afstemme forventninger, være lyttende og skabe refleksion ved at stille de rette spørgsmål til virksomheden. Desuden er det godt at kunne udfordre virksomhederne, så der altid vil være nogle områder de kan optimere. Det er netop gennem løbende optimering at man får værdiskabende auditering. Efterfølgende fortalte Frede Helbo fra Danfoss om deres interne audits. Formålet med interne audits er at sikre at de metoder og procedurer, der anvendes til at styre f.eks. arbejdsmiljøet, miljøforhold og kvalitet, er effektive og er medvirkende til at skabe et sikkert og sundt AMmiljøforhold. Desuden giver de interne audits mulighed for at se om der løbende sker fremskidt, og hvorvidt man får nået de mål, der sætter op. Ydermere, får man også trænet organisationen i at blive certificeret og både medarbejdere og ledere får kendskab til auditprocessen. Hos Danfoss er de interne audits nøje planlagt, og hver audit fokuserer på særlige områder. Danfoss har desuden fået udviklet et system, hvor auditorerne kan gå ind på deres intranet og publicere deres rapporter, så de givne ledere og medarbejder, kan læse rapporten. Herefter gik turen til mødelokalerne, hvor Klas Bendtsen fra Bureau Veritas Certification stod for det første oplæg. Han fortalte om vigtigheden i dialogen mellem auditor og virksomhed. Som det sidste punkt på dagsordenen blev deltagerne opdelt i tre grupper, hvor de fik muligheden for selv at udveksle erfaringer omkring auditering. 3 S i d e

4 Få viden til opbygning af effektive miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer I 2011 sendte vi invitationer til medlemmerne vedrørende deltagelse i miljø- og arbejdsmiljømoduler, dette var der flere virksomheder der tilmeldte sig, og der har indtil nu været afholdt fire moduler med forskellige temaer. I de indledende faser af modulet har Bo Jonø, der har ansvaret for undervisningen, gennemgået de forskellige certificeringer der findes indenfor miljø og arbejdsmiljø, samt gennemgået de krav en virksomhed skal imødekomme. Herefter har undervisningen drejet sig om de processer, der skal iværksættes for bedst muligt at leve op til kravene. Tilbagemeldingerne på forløbet har været meget positive. Møderne foregår i en uformel setting, det skaber grobund for en god dialog og god mulighed for erfaringsudveksling. Undervisningen har været inspirerende og har taget fat på konkrete problemstillinger, der gør det lettere for de deltagende virksomheder at anvende værktøjerne i deres virksomheder. Desuden gives der opgaver til deltagerne, så virksomhederne får brugt deres nye vidne i praktisk til at optimere deres indsats. Når forløbet er afsluttet, vil der blive oprettet en ERFA-gruppe til fremtidig erfaringsudveksling. Virksomheder der ikke har deltaget i forløbet er velkomne til at melde sig til ERFA-gruppen, hvor de kan dele deres egen erfaring med lignende processer, samt få inspiration fra de virksomheder, der igennem forløbet har fået effektiviseret deres miljøog arbejdsmiljøledelsessystemer. Virksomheder der søger inspiration til hvordan de kan forbedre deres miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer også er meget velkomne til at melde sig til de resterende møder. Det næste møde er d. 4. juni, hvor temaet er miljø og arbejds-miljøopgaver. Efter sommerferien er der yderligere tre møder. Det første af de to møder er d. 27. august, hvor temaet vil være forebyggende initiativer, som skal forhindre miljø- og arbejdsmiljøulykker. Kontakt Karen på på mail: eller på telefon: for at høre mere. Nye Medlemmer gronet vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til de seneste nye medlemmer, som alle er aktivt engagerede i ERFA-grupper. Pia Henriette Friis, Friis Ledelse Robert Bonnichsen, LM Windpower Kim Holm Jørgensen, Lesjöfors Bo M. Christensen, Müller Gas Equipment Thomas Ebeling, BHJ Protein Lene Kæstel, Haderslev Hjorteapotek Morten S. Fogh, Aabenraa Bibliotek Anette Agerbo Schwarts, Aabenraa Ugeavis Lone Boisen, Aabenraa Kommune Christian Skov Hansen, AG Electric Hans Aarhus Larsen, Danfoss 4 S i d e

5 Miljødiplom 2012 gronet har med virkning fra i år valgt en ny struktur for anerkendelse af de virksomheder, som modtager diplom for deres miljøredegørelse. Baggrunden herfor er, at vi ønsker at øge fokus på miljødiplomet ved dels at afholde større diplomarrangementer, dels tilbyde erfaringsudveksling om arbejdet med redegørelsen, samt at få anerkendelsen kommunikeret til pressen. Sammen med vurderingsgruppen har vi derfor besluttet kun at uddele miljødiplomet en gang om året. Vi er opmærksomme på at det kan medføre at nogle virksomheder ikke har deres nyeste tal klar grundet forskudt regnskabsår. I så fald beder vi disse virksomheder om at benytte tallene fra det forgangne regnskabsår. Der er stadig god tid til at få indsendt miljøredegørelsen, der kræves for at modtage miljødiplom. Fristen for indsendelse af miljøredegørelsen er d , hvorefter den vil blive behandlet af vurderingsgruppen, som består af repræsentanter fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune. Diplomoverrækkelsen vil finde sted ved et arrangement d De virksomheder, som skal have fornyet deres diplom i 2012 vil modtage en særskilt mail herom. Ambassadører gronet sender en stor tak til de medlemmer, som har været med til at øge netværkets værdi ved være ambassadører for gronet, og gjort en indsats for at få flere medlemmer til netværket. Vi vil gerne opfordre medlemmer til at anbefale andre interesserede virksomheder til gronet, så vi kan få glæde af endnu flere værdiskabende sparringspartnere, der også kan være med til at øge diversiteten i gronet yderligere. Endnu engang en stor tak til ambassadørerne Mette K. Simonsen, afdelingsleder, Abena A/S Søren Eckhoff, konst. Regionsdirektør, Cowi A/S Jon P. Einarsson, indehaver, AG-Electric A/S Dorte Haar, projektleder, Sønderborg Kommune Kirsten Andersen, lektor, SDU Kim Holm, key account manager, Lesjöfors A/S 5 S i d e

6 Nye Projekter gronet har også i år fokus på den værdi, der kan skabes for medlemsvirksomhederne gennem projekter. Projekter som kan bibringe virksomhederne mulighed for nytænkning, udvikling og vækst. I øjeblikket har gronet tre projekter i støbeskeen og der er et fjerde på vej. Hvis der er flere der har en interesse i at deltage i denne ERFA-gruppe, må I meget gerne kontakte Karen, så vi hurtigst muligt kan få gruppen oprettet. Karen kan kontaktes på mail: eller på telefon: Hun kan også give yderligere information om de forskellige grupper. Ansøgt Vandsektorens Teknologiudviklingsfond om projektmidler - Miljø Ansøgt styrelsen for Forskning og Innovation om godkendelse af etablering af en erhvervsphd - Ledelse Igangværende ansøgning om projektmidler Landbrug Udover de tre ovennævnte projekter, har gronet haft flere møder med LEGO angående et fjerde projekt. Her er temaet videndeling på tværs af virksomheder, hvor man kan lære af hinandens erfaringer. Projektet er i idéuviklingsfasen og gronet arbejder lige nu på at finde projektmidler fra fonde. ERFA-Grupper På nuværende tidspunkt har gronet 10 ERFA-grupper og der har i den første halvdel af 2012 været afholdt 26 ERFA-møder i de 10 grupper. De fleste af ERFA-grupperne er åbne for nye medlemmer og gronet vil især gerne opfordre medlemmerne til at overveje deltagelse i den nye key account manager gruppe, som mangler flere medlemmer at udveksle erfaringer med. Der er i øjeblikket endnu en gruppe i støbeskeen. Et medlem har udtrykt et ønske om en HR-gruppe, hvor der kan blive udvekslet erfaringer omkring de typiske HRproblemstillinger, man møder i en virksomhed. ERFA-gruppe 4 Ledelse, holder møde om nye metoder til markedsføring Kommende ERFA-Møder Juni måned bliver en travl måned for gronet, hvad angår ERFA-gruppemøder. Hele ti møder er planlagt, med ni forskellige ERFA-grupper. gronet ser dermed frem til nogle spændende måneder med fuld aktivitet. Gruppe 9 Ledelse hos Arkil A/S emne: Forandringsledelse Gruppe 8 Teori U hos Sønderborg Kommune emne: Innovativ tænkning 6 S i d e

7 Kommende øvrige aktiviteter I dag, tirsdag d. 22. maj kl , er der ekstraordinærgeneralforsamling, hvor årsregnskabet for 2011 vil blive sendt til godkendelse, ligesom der vil blive stemt om vedtagelsen af forslag til kontingentændringer og andre vedtægtsændringer. Torsdag d. 24. maj kl er der inspirationseftermiddag hos Telebilling, hvor temaet er Morgendagens Kompetencer. Her vil oplægsholderne komme ind på hvordan man sikrer at ens virksomhed også i fremtiden har de rette kompetence bl.a. ved at finde de rette nye medarbejdere og ved at udvikle de eksisterende medarbejderes kompetencer. Ultimo juni forventer vi at kunne invitere landbrugsgruppen til det næste dialogmøde om FødevareErhvervs evaluering af tilsynsbesøg. Der arbejdes i øjeblikket på at få en aftale med dialogpartnere fra Landbrug og Fødevare. Mandag den 4. juni kl afholdes næste modul i Miljø og Arbejdsmiljø kurset. Se mere herom i afsnittet: Få viden til opbygning af effektive miljø og arbejdsmiljøledelsessystemer. gronet er desuden ved at planlægge et større netværk arrangement i samarbejde med Lederne, Erhvervenes Hus Aabenraa og Code of Care. Arrangementet vil fokusere på hvordan man gennem social ansvarlighed kan skabe værdi for ens virksomhed. Det forventes at arrangementet løber af staben sidst i august. Yderligere information kommer snarligt. Kommende ERFA-Møder (fortsat) Gruppe 3 Trivsel og Arbejdsmiljø hos Abena Produktion A/S emne: Trivselsundersøgelser Gruppe 6 Miljø emne: Miljøredegørelsen Gruppe 4 Ejerledere hos Envotherm A/S emne: Aktuelle udfordringer Gruppe 2 Ledelse hos ECCO SKO A/S emne: Motivation Gruppe 10 Key Account & Sales Managers hos Müller Gas Equipment A/S emne: Information til kunder Gruppe 5 Ledelse og HR hos Tønder Kommune emne: Kommunikation Gruppe 9 Ledelse hos Jorton A/S- emne: endnu ikke besluttet Gruppe 7 Energi hos Benteler Aluminium Systems A/S emne : Energibesparende lysinstallationer God Sommer gronet ser frem til at mødes med Jer til de kommende netværksarrangementer, desuden er sommeren på trapperne og gronet ønsker derfor alle medlemmer en god sommer, hvor I kan se frem til nye arrangementer, der vil blive planlagt til efteråret. 7 S i d e

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Kort om nyhedsbrevet Med maj udgaven af vores nyhedsbrev kan du holde dig opdateret på, hvad der rører sig i netværket. gronet har afholdt generalforsamling d. 14. april hvor

Læs mere

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014.

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Forord Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Med dette nyhedsbrev byder vi alle gronet medlemmer velkommen indenfor i den kolde og mørke vintertid. Hos gronet har vi brugt efteråret

Læs mere

Diplomarrangement den 5. november 2008

Diplomarrangement den 5. november 2008 Side 1 Nummer 37 December 2008 Indholdsfortegnelse side side Diplomarrangement 1 Vækstgruppeforløb 5 Bestyrelsen har ordet 2 Landbrugsfolder 7 Invitation til Klimarigtigt byggerikonference 8 Energiprojekt

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Midtvejsevaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Et projekt varetaget af Projektcenter Sønderjylland med Aabenraa, Tønder og Haderslev Kommuner Peter Rosendal Frederiksen CABI, Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Diplomarrangement den 24. april 2008

Diplomarrangement den 24. april 2008 side 1 Nummer 35 maj 2008 Indholdsfortegnelse side side Diplomarrangement 1 Landbruget, Dyrskue 5 Fremtidige Projekter 5 Bestyrelsen har ordet 2 REACH 6 Generalforsamling 3 Medlemmer 9 Nye vedtægter 3

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter

vækst end tilsvarende virksomheder uden akademikere evne til at skabe nye serviceydelser og produkter NYHEDSBREV NR. 9, 8. MAJ 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Tour de Hjørring side 2 Scanvogn i medvind side 7 Nyt virksomhedsbesøg side 8 EU-information side 9 Formanden mener

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere