Valgfrit afdragsfrie lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfrit afdragsfrie lån"

Transkript

1 Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32

2 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs første FlexGaranti-lån) Dagens emne er værre! (eller bedre afhængigt af synsvinkel) Valgfrit afdragsfrie lån p. 2/32

3 Realer med voksende ydelsesrækker lovlige fra 2003 (Lov nr. 454). Konstrueres ved at tilføje afdragsfrie perioder til annuiteter. Højst 10 års afdragsfrihed ved et 30 årigt lån. To typer: Afdragsfrie Alle afdragsfrie terminer lagt i starten af løbetiden. Alle undtagen RD. Valgfrit afdragsfrie Låntager kan løbende placere afdragsfrie terminer. Kun RD. Valgfrit afdragsfrie lån p. 3/32

4 ISIN Serie Kupon Restgæld Antal lån DK D-38 4% 20, DK D-35 5% 5, DK D-38 5% 4, DK D-38 6% 0, marts 2006 havde private afdragsfrie lån en restgæld på DKK 347 mia. hvoraf DKK 126 mia. var fastforrentet. Dvs. RDs VA obligationer havde en markedsandel på 24% af dette marked. Valgfrit afdragsfrie lån p. 4/32

5 Fokus: Valgfrit afdragsfrie fastforrentede konverterbare annuitetslån. Klippekortsprincip med 40 klip. Udskudte afdrag amortiseres fuldt ud efter annuitetsprincippet. År Ydelser uden VA Ydelser med VA Varsel på 2 md. Valgfrit afdragsfrie lån p. 5/32

6 Et klip svarer til at tage et lån (til pari) med samme kuponrente som obligationen løbetid som obligationens restløbetid det udskudte afdrag som hovedstol uanset rentestrukturen, dvs. selvom kursen er under pari. Altså er mulighed for at vælge en afdragsfri period en option. VA lån giver låntager en portefølje af sådanne optioner. Valgfrit afdragsfrie lån p. 6/32

7 Komplikationer: Et udskudt afdrag kan senere konverteres, så konverteringsoptionen bliver mere værd det øger de fremtidige afdrag, og dermed også værdien af de resterende VA-optioner... men man fraskriver sig muligheden for at klippe på et senere tidspunkt Ved konvertering før alle klip er brugt mistes VA porteføljen Optionselementerne påvirker hinanden og prisfastsættelsen skal derfor regne på hele obligationen samlet. Valgfrit afdragsfrie lån p. 7/32

8 Ingredienser Π(t) Pris på konverterbar obligation Π IK (t) Pris på inkonverterbar obligation Π AC (t) Pris på konverteringsoptionen δ(t) Betaling på tidspunkt t V (t) Π(t) + δ(t) H(t) Hovedstol efter afdrag på tidspunkt t Valgfrit afdragsfrie lån p. 8/32

9 Låntager er kort en inkonverterbar annuitet og lang en amerikansk call på samme. Π(t,i) = Π IK (t,i) Π AC (t,i) ( ) = Π IK (t,i) max Π IK H(t),PV (E Q t [Π AC (t + 1)]) ( ) = max H(t),PV (E Q t [Π AC (t + 1)]) Π IK (t,i) Kan udnytte at Π IK (t,i) = PV (δ(t + 1) + E Q t [Π IK (t + 1)]). Valgfrit afdragsfrie lån p. 9/32

10 Heldigvis er både PV ( ) og E[ ] lineære, så vi kan omskrive Π(t, i) = max ( H(t), ) PV (E Q t [Π AC (t + 1) Π IK (t + 1) δ(t + 1)]) ( ) = max H(t), PV (E Q t [Π(t + 1) + δ(t + 1)]) ( ) = min H(t),PV (E Q t [Π(t + 1) + δ(t + 1)]) Låntager maksimerer værdien af sin position hvilket her uden omkostninger svarer til at minimere værdien af investors position. Valgfrit afdragsfrie lån p. 10/32

11 Ser nu på værdien inkl. betaling på tidspunkt t V (t) = Π(t) + δ(t). Ydelsen for en obligation med kupon c, udløb T og hovedstol H(t 1) er c y = H(t 1) 1 (1 + c) (T (t 1)) som kan deles op i rentebetaling c H(t 1) og afdrag y c H(t 1). Ved konvertering skal der betales (1 + c)h(t 1). Valgfrit afdragsfrie lån p. 11/32

12 Værdien inkl. samtidig betaling ( ) Π(t) + δ(t) = min y + H(t),y + PV (E Q t [Π(t + 1) + δ(t + 1)]) ( ) V (t,h(t 1)) = min y + H(t),y + PV (E Q t [V (t + 1,H(t)]) = min ((1 + c)h(t 1), ) y + PV (E Q t [V (t + 1, (1 + c)h(t 1) y)]), idet restgæld efter en ydelse er hovedstol+(påløbne renter)-ydelse Valgfrit afdragsfrie lån p. 12/32

13 Hovedstolshomogenitet (og V (t) = V (t, 1)) giver ( ) V (t) = min 1 + c,y(t) + PV (E Q t [V (t + 1, 1 + c y(t))]) ( ) = min 1 + c,y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [V (t + 1)]), hvor y(t) = c 1 (1 + c) (T (t 1)) Valgfrit afdragsfrie lån p. 13/32

14 V k (t) er værdien af en VA obligation med k klip tilbage og hovedstol 1. k = 0 er en almindelig konverterbar annuitet. Hvis man har klip tilbage kan man nu gøre en ting mere end med en almindelig annuitet (hvor man kan konvertere eller betale ydelse), nemlig vælge afdragsfrihed. Dermed vil obligationen have 1. uændret hovedstol (1) 2. 1 termin mindre til udløb 3. et klip mindre tilbage Valgfrit afdragsfrie lån p. 14/32

15 Låntager minimerer stadig værdien af investors position, så værdien af VA obligationen er ( V k (t) = min 1 + c,y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [V k (t + 1)]), ) c + PV (E Q t [V k 1 (t + 1)]) Værdien V k (t) kræver altså information fra k og k 1 gitrene (springbetingelse). Valgfrit afdragsfrie lån p. 15/32

16 Men vi har den nødvendige information! k = 0 løste vi tidligere k = n, n = 1,...,N klip startes som sædvanlig på tidspunkt T hvorefter vi løser baglæns i gitteret og trækker på k = n 1 gitteret efter behov. Man skal altså regne N klip + 1 gitre igennem og behøver kun at gemme 2 ad gangen. Valgfrit afdragsfrie lån p. 16/32

17 Kritiske renteniveauer for VA og konvertering Coupon 0.06 Short Rate Prepayment No I O Prepayment 40 I O Prepayment 10 I O Interest Only 40 I O Interest Only 10 I O ZCB Yield Curve Time Valgfrit afdragsfrie lån p. 17/32

18 Konverteringsomkostninger - skelner mellem låntager og investor gitre. Antag proportionale konverteringsomkostninger, ξ k (t). ( VL k (t) = min 1 + c + ξ k (t),y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [VL k (t + 1)]), ) c + PV (E Q t [V k 1 L (t + 1)]) Værdien af investors position følger ved at løse med betalinger givet låntagers beslutninger. Valgfrit afdragsfrie lån p. 18/32

19 Kritiske renteniveauer for VA og konvertering med omk Coupon Short Rate Prepayment No I O Prepayment 40 I O 0 Prepayment 10 I O Interest Only 40 I O 0.01 Interest Only 10 I O ZCB Yield Curve Time Valgfrit afdragsfrie lån p. 19/32

20 Kursforskel ml. alm. annuitet og VA obligation med 40 klip Valgfrit afdragsfrie lån p. 20/32

21 Prepayment modellering kan også indarbejdes. Tager man f.eks. en gevinstkravsmodel hvor andelen der konverterer på tid-t i tilstand-i er π(t,i), fås for en konverterbar annuitet VL(t,i) 0 = π(t,i)(1 + c + ξ 0 (t)) ( ) +(1 π(t,i)) y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [VL(t 0 + 1)]) Antag f.eks at den krævede konverteringsgevinst er z(t) N(m(t),v 2 (t)). Dvs. π(t,i) = Φ((g(t,i) m(t))/v(t)). Valgfrit afdragsfrie lån p. 21/32

22 Tilsvarende for VA obligationen VL k (t,i) = π(t,i)(1 + c + ξ k (t)) + (1 π(t,i)) ( min y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [VL k (t + 1)]), ) c + PV (E Q t [V k 1 L (t + 1)]) hvor dem der ikke konverterer enten betaler ydelsen eller vælger afdragsfrihed. Valgfrit afdragsfrie lån p. 22/32

23 Prepayment modellering Valgfrit afdragsfrie lån p. 23/32

24 Prisdifference (heterogen-optimal; investorgitre) Valgfrit afdragsfrie lån p. 24/32

25 Låntagernes udnyttelse af VA optioner er lige så suboptimal som man kunne forvente (tal fra RD) ISIN Serie Kupon Aftalte Afholdte Maks. DK D-38 4% DK D-35 5% DK D-38 5% DK D-38 6% De fleste klip er aftalt! Det er mest rimeligt at antage at de aftalte VA perioder ligger i starten af løbetiden. Dermed ligner VA obligationen de andre institutters produkter og låntager betaler for en optionalitet som ikke udnyttes. Valgfrit afdragsfrie lån p. 25/32

26 Ligesom for prepayment kan man modellere suboptimal og heterogen VA udnyttelse. Et klip svarer som nævnt til at tage et lån til pari. Ser man bort fra konvertering og afdragsfrihed så kan VA gevinsten modelleres som Λ(t,i) = PV (y(t) c) ΠIK (t,i)[y(t) c] Π IK (t,i)[y(t) c] Låntagernes suboptimale VA strategier kan så modelleres med en VA gevinstkravsmodel, f.eks a la prepaymentgevinstkravsmodeller. Valgfrit afdragsfrie lån p. 26/32

27 Tager man f.eks. en gevinstkravsmodel hvor andelen der klipper på tid-t i tilstand-i er q(t,i), fås V k L (t,i) = π(t,i)(1 + c + ξ k (t)) +(1 π(t,i)) ( (1 q(t,i))(y(t) + (1 + c y(t))pv (E Q t [VL k (t + 1)])) ) +q(t,i)(c + PV (E Q t [V k 1 L (t + 1)])) Informationen om de aftalte klip kan indgå i modellen for q. Valgfrit afdragsfrie lån p. 27/32

28 VA elementet indgår også i 63D og 83D serierne. 63D Floating-to-fixed hvor der betales variabel rente indtil renten rammer et loft hvorefter lånet omdannes til et fastforrentet lån. Her er der dog valgfri afdragsfrihed. 83D Capped-floater her med valgfri afdragsfrihed. Valgfrit afdragsfrie lån p. 28/32

29 Kursdifferencer 1/20/2005-5/26/2006 mellem 5RD43DOA38 og (5NYK73DOA38, 5RD23D38) x 10 5 Valgfrit afdragsfrie lån p. 29/32

30 Det ser jo mærkeligt ud at VA-lånet til tider handler til kurser par med eller over både alm. afdragsfrit lån og alm. annuitet. Likviditetsforskelle er nok en væsentlig faktor Forskelle på prepaymentadfærd mellem forskellige institutter (se også Gustavs slides) Asynkrone observationer (lukkekurser) Men faktisk er det ikke umuligt i at finde denne effekt, selv med optimal låntageradfærd. Valgfrit afdragsfrie lån p. 30/32

31 Eksempel hvor optimal låntageradfærd medfører V 40 (30Y ) > V (30Y ) No I O 40 I O Relative Price Short Rate x 10 3 Valgfrit afdragsfrie lån p. 31/32

32 Konklusioner Teoretisk Et sjovt problem hvor der er brug for at anvende adskillige værktøjer fra realkreditlitteraturen. Produktet er det mest komplicerede hidtil og det ser ud til at opfindsomheden er aftagende (jvf. S.Jakobsens forelæsning). Det er dog ikke mere kompliceret end at det kunne gennemgås på en time. Praktisk VA elementet har ikke vundet stor udbredelse. I praksis fører låntageradfærden til at VA næsten er ækvivalent med alm. afdragsfrihed. Handler derfor stort set som et alm. afdragsfrit lån. Valgfrit afdragsfrie lån p. 32/32

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Resumé. I denne artikel undersøges og sammenlignes forskellige

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere