Konverterbare Realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konverterbare Realkreditobligationer"

Transkript

1 Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research Konverterbare Realkreditobligationer p. 1/28

2 Oversigt Prepayment optionen Hvorfor ikke en almindelig option Realkreditmodeller Prepaymentmodeller: specification, estimation og nogle praktiske restriktioner Numeriske teknikker til prisfastsættelse af realkreditobligationer Binomialtræ Monte Carlo simulering Konverterbare Realkreditobligationer p. 2/28

3 Prepayment optionen I Embedded option i realkreditobligationer Låntager kan til enhver tid opsige lånet til pari Opsigelsesfrist på to måneder før terminen (nye serier) Omkostninger ved at udnytte optionen Faste omkostninger på ca DKK (tinglysning, lånesagsgebyr) Variable omkostninger ca. 0.25% (kurtage, kursskæring) Differencerente Konverterbare Realkreditobligationer p. 3/28

4 Prepayment optionen II Amerikansk eller Bermudan option? Principelt amerikansk option, men opsigelse på termin, dvs. prepayment optionen er en option på en forward kontrakt Altså ingen forskel idet forward kontrakter er ikke-dividende udbetalende aktiver. Det er altid optimalt at vente til opsigelsesfristens udløb Konverterbare Realkreditobligationer p. 4/28

5 Prepayment optionen III Optionen i realkreditobligationen minder om Bermudan receiver swaption Exercise strategi: løbende sammenligne hold-on værdien af gælden med exercise værdien af gælden Rationel exercise - konvertering hvis exercise værdien er lavere end hold-on værdien (for gælden, modsat for selve optionen) Omkostninger betyder at exercise værdien er 100+omk. Når exercise strategien er fastlagt, kan obligationen prisfastsættes fra markedets synsvinkel Konverterbare Realkreditobligationer p. 5/28

6 Prepayment optionen IV Implikationer af Bermudan option tankegangen Teoretiske kurs på realkreditobligationen kan ikke overstige "lille tillæg"(forårsaget af konverteringsomkostninger) Alle med samme omkostningsprocent vil konvertere samtidigt I modstrid med observerede prisbevægelser Konverterbare Realkreditobligationer p. 6/28

7 Hvorfor ikke en almindelig option Eller: hvad er der galt med "rationel exercise"ideen? Betydelig heterogenitet i omkostningerne ved konvertering, herunder skatteeffekter ved kontantlån Uvilje mod stigning i den nominelle restgæld Lang udstedelsesperiode Konverterbare Realkreditobligationer p. 7/28

8 Realkreditmodeller I En realkreditmodel består af to modeller Stokastisk rentestrukturmodel (Vasicek, BDT, HW), som er kalibreret til den aktuelle rente- og volatilitetskurve Prepaymentmodel som giver prepayments = F(rentekurven, andre faktorer) - her kan gøres den store forskel Konverterbare Realkreditobligationer p. 8/28

9 Realkreditmodeller II Nogle kriterier for valg af stokastisk rentestrukturmodel Fleksibilitet mht. kalibrering til volatilitets grid (swaptions, caps), især smiles/skews for out-of-the-money optioner Hastighed for kalibrering af modellen (closed-form udtryk for europæiske optioner) Effektive numeriske metoder til prisfastsættelse af realkreditobligationer Er der restriktioner på prepaymentmodellen? Stiafhængighed nemmeste med simmulering Konverterbare Realkreditobligationer p. 9/28

10 Prepaymentmodeller I - gevinstkravsmodeller Beregn konverteringsgevinst, g, under hensyntagen til refinasieringsalternativ, omk. og skat Gevinstkravet, µ, varierer stokastisk over låntagere i henhold til en given stokastisk fordeling På den måde undgår vi at alle indfrier på samme tid. Modellens estimat på prepaymentprocenten er givet ved λ(p(t, T)) = Prob(µ < g) betinget af kendte størrelser på tidspunkt t Eksempelvis lånestørrelse, lånets restløbetid samt burnout (giver stiafhængighed) Prepaymentmodel for forskellige trancher Konverterbare Realkreditobligationer p. 10/28

11 Prepaymentmodeller II Ide med burnout: hvis der har været mange indfrielser, vil de tilbageværende låntagere være mindre tilbøjelige til at konvertere Nogle modeller checker at der ikke sker konverteringer under pari - svært i et Monte Carlo set-up Konverterbare Realkreditobligationer p. 11/28

12 Skitse af en prepaymentmodel Gevinsten defineres som nutidsværdibesparelsen efter skat og omk. Kritisk element: refinansieringsrenten kendes ikke i fremtiden Løsning: brug fremtidig swaprente eller nk-rente + konstant Gevinstkravet følger en given parametrisk fordeling, hvis parametre kan være bestemt af lånespecifikke størrelser samt evt. pool factors Konverterbare Realkreditobligationer p. 12/28

13 Estimation af en prepaymentmodel Estimation ud fra historiske indfrielser Data begrænsning: kun data på serieniveau Mulig løsning er mixture estimation med λ( ) = H h=1 ω hλ h ( ) Brug ændringer fra CK92 som approksimation af indfrielserne på gruppeniveau Hvad med risikopræmier for prepayment risk? Vi estimerer under P men prisfastsætter under Q Konverterbare Realkreditobligationer p. 13/28

14 Lidt om CPR A B C D λ = B+D O = C+D Konverterbare Realkreditobligationer p. 14/28

15 Generel prisfastsættelse af MBS b n = P 0 = (1 λ j ) n 1 j=1 } {{ } tilbageværende lån N PV (b n ) n=1 PV (b n ) = E Q 0 [ exp ( tn 0 λ n H n } {{ } cpr i n + (1 λ n )o n } {{ } ordinær afdrag + i n }{{} rentebetaling } {{ } samlet betaling fra MBS en i t n ) ] r s ds b n Konverterbare Realkreditobligationer p. 15/28

16 Binomial tree r(1,1) r(0,0) r(2,1) r(1,0) r(2,0) r(3,3) r(2,2) r(3,2) r(3,1) r(3,0) Konverterbare Realkreditobligationer p. 16/28

17 Notation - træløsning (n, s) : Tilstand s på tidspunkt t n λ(n, s) : CPR i tilstanden (n, s) b(n, s) : Betalingen fra aktivet i tilstanden (n, s) o(n) : Ordinær udtrækning på tidspunkt n i(n) : Rentebetaling på tidspunkt n P(n, s) : Prisen på konverterbar obligation i tilstanden(n, s) B gl (n, s) : Værdien af det nuværende låns inkonverterbare betalingsrække i tilstanden (n, s) B ny (n, s) : Værdien af et nyt låns inkonverterbare betalingsrække i tilstanden (n, s) Vi skal beregne P(0,0) Konverterbare Realkreditobligationer p. 17/28

18 Prisfastsættelse af inkonverterbare obligationer b(n, s) = o(n) + i(n) uafhængig af tilstanden s 1: P(N, s) = b(n, s), s = 0,..., N + 1 2: for (n = N 1 to 0) do 3: for (s = 0 to n) do 4: P(n, s) = b(n, s) : end for 6: end for P(n+1,s+1)+P(n+1,s) 1+r(n,s) Konverterbare Realkreditobligationer p. 18/28

19 Prisfastsættelse af konverterbare obligationer - optimal adfærd I b(n, s) = λ(n, s)h(n) + (1 λ(n, s))o(n) + i(n) λ(n, s) = { 1 Hvis konvertering 0 ellers b(n, s) = { H(n) + i(n) Hvis konvertering o(n) + i(n) ellers Konverterbare Realkreditobligationer p. 19/28

20 Prisfastsættelse af konverterbare obligationer - optimal adfærd II 1: P(N, s) = b(n, s), s = 0,..., N + 1 2: for (n = N 1 to 0) do 3: for (s = 0 to n) do 4: if (Konvertering) then 5: P(n, s) = H(n) + i(n) 6: else 7: P(n, s) = o(n) + i(n) : end if 9: end for 10: end for P(n+1,s+1)+P(n+1,s) 1+r(n,s) Konverterbare Realkreditobligationer p. 20/28

21 Prisfastsættelse af konverterbare obligationer - optimal adfærd III Det er i beslutningen om konvertering, at konverteringsomkostningerne indgår Hvis samme konverteringsomkostninger => alle konverterer på samme tid Konverteringsbeslutning: B gl (n, s) + omk. > B ny (n, s), hvor B(n, s) er værdien af det inkonverterbare cash flow Konverterbare Realkreditobligationer p. 21/28

22 Prisfastsættelse af konverterbare obligationer - heterogene debitorer I b(n, s) = λ(n, s)h(n) + (1 λ(n, s))o(n) + i(n) λ(n, s) = f(r(n, s), x) 1: P(N, s) = b(n, s), s = 0,..., N + 1 2: for (n = N 1 to 0) do 3: for (s = 0 to n) do 4: P(n, s) = b(n, s) + (1 λ(n, s)) 1 2 5: end for 6: end for P(n+1,s+1)+P(n+1,s) 1+r(n,s) Konverterbare Realkreditobligationer p. 22/28

23 Prisfastsættelse af konverterbare obligationer - heterogene debitorer II x er parametre til konverteringsfunktionen såsom kuponrente, middel gevinstkrav m.m. Lad Φ være den kumulative normalfordeling ( [0, 1]) ( c r(n,s) f(r(n, s), c, ǫ, β) = Φ ǫ ) β ( ) f(r(n, s), µ, σ) = Φ g(n,s) µ σ, hvor g(n, s) kunne være givet ved 1 Bny (n,s) f( ) = Φ B gl. (n,s) ( (c r)kén 1 (1 λ j=1 j) ǫ β ) Konverterbare Realkreditobligationer p. 23/28

24 Monte Carlo simulering Lad nu (n, s) betegne tidsindekset og den simulerede sti, n = 1,..., N Simuler den underliggende renteprocess fremad i tiden Opdater variable undervejs, diskonteringsfaktorer, poolfaktoren m.m. På baggrund heraf beregnes λ(n, s) og dermed b(n, s) Beregn summen af de diskonterede betalinger Prisen er nu givet som gennemsnittet heraf Monte Carlo simulering resulterer i et statistisk estimat på prisen, og som sådant er det usikkert Konverterbare Realkreditobligationer p. 24/28

25 Simulering af rentestier i Vasicek modellen I dr(t) = α(b r(t))dt + σdw(t) ( r(t) = e α(t u) r(u) + b 1 e α(t u)) + σ E Q u [r(t)] = e α(t u) r(u) + b (1 e α(t u)) t u e α(t s)) dw(s) Var Q u [r(t)] = σ2 ( 1 e 2α(t u)) σ 2 2α r(t i, t i+1 ) ( r(t) = e α(t u) r(u) + b 1 e α(t u)) + σ r (u, t)z 1 (t) hvor Z 1 (t) er en standard normalfordelt s.v. Konverterbare Realkreditobligationer p. 25/28

26 Simulering af rentestier i Vasicek modellen II Denne diskretisering er eksakt i den forstand, at fordelingen af r t betinget af r u har samme fordeling som løsningen til SDE en Kan også beregne eksakte diskonteringsfaktorer i Gaussiske modeller (se nedenfor) Hvis aktivets betalinger kun afhænger af størrelser på t 0, t 1,..., t N sker der ingen diskretiseringsfejl overhovedet Konverterbare Realkreditobligationer p. 26/28

27 Samtidig simulering af diskonteringsfaktorer i Vasicek modellen Y (t) t 0 Y (t) r s ds D(t) e Y (t i+1 ) = Y (t i ) + µ Y (t i, t i+1 ) + σ Y (t i, t i+1 ) [ρ ry (t i, t i+1 )Z 1 (i + 1) + 1 ρ 2 ry (t i, t i+1 )Z 2 (i + 1)] µ Y = b(t i+1 t i ) + 1 α (1 e α (t i+1 t i ))(r(t i ) b) σ 2 Y (t i, t i+1 ) = σ2 α 2((t i+1 t i ) + 1 2α (1 e 2α(t i+1 t i ) ) + 2 α (e α(t i+1 t i ) ) 1) σ ry (t i, t i+1 ) = σ2 2α [1 + e 2α(t i+1 t i ) 2e α(t i+1 t i ) ] Konverterbare Realkreditobligationer p. 27/28

28 Monte Carlo Simulation 1: Sæt PV = 0, SS = 0 2: for s = 1 to S do 3: Sæt PV(s)=0 4: for i = 0 to N 1 do 5: Simulate (Z 1 (i + 1), Z 2 (i + 1)), Z 1, Z 2 N(0,1) uafh. 6: Beregn r(i + 1, s), Y (i + 1, s), D(i + 1, s), b(i + 1, s) = f( ) 7: PV (s) = PV (s) + b(i + 1, s)d(i + 1, s) 8: end for 9: PV = PV + PV (s) 10: SS = PV (s) 2 11: end for 12: P MBS = PV S, σ2 MBS = 1 S SS P MBS 2 Konverterbare Realkreditobligationer p. 28/28

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Resumé. I denne artikel undersøges og sammenlignes forskellige

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 004 Opgaveløser: Vejleder: Carsten Holdum Peter Toftager Ejlersen Opgave nr. 8 Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering

Læs mere

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - www.bankinvest.dk. A Afdrag Afkast

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Pension En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne

Læs mere

PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS

PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Cand.merc.(mat) Kandidatafhandling PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS Fo r fat t e r e : A n n a Ø s t e rg a a r d A n d e r s e n S t i n e C o r l i n C h r i s t

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere