3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere"

Transkript

1 16. januar ,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet lån med afdrag over 30 år. De første lån er allerede blevet udbetalt til boligejere, og det til en attraktiv kurs på den pæne side af kurs 97. Der er tre oplagte målgrupper, hvor dette lån er interessant: Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Sonia Khan Liselotte Ravn Bærentzen 1. Nye boligejere der gerne vil betale afdrag. De sikrer sig en fast rente over 30 år omtrent på niveau med den gennemsnitlige historiske F1-rente samt et lån med stor kursfølsomhed, hvilket er attraktivt, hvis renten stiger. 2. Eksisterende låntagere med fastforrentede lån med en kupon på 5 % eller derover. De afgørende parametre for fordelagtigheden ved omlægning for låntager er lånestørrelse, restløbetid på lånet, tidshorisont i bolig og anskuelse af risikoen i forhold til det initiale kurstab på 3,5 % lånet. Et 5 %-lån med afdrag på 1 mio. kroner og en restløbetid på 27 år, der omlægges til et 3,5 %-lån til kurs 97, vil have tjent sig hjem efter 5,5 år. Hvis man ser bort fra det initiale kurstab, fordi man som minimum engang i fremtiden venter at kunne indfri sit lån til samme kurs, man optog lånet til, er break-even horisonten på blot 2 år. 3. Eksisterende låntagere med FlexLån, der gerne vil sikre sig mod fremtidige rentestigninger. Ser vi på den månedlige ydelse efter skat, kan renten stige med i omegnen af 3 %-point før den månedlige ydelse på F1-lånet og 3,5 % lånet vil være ens. Inddrager vi imidlertid også det faktum, at værdien af restgælden på det fastforrentede lån falder, når renten stiger, så skal der i princippet ikke større rentestigninger til før, at det fastforrentede lån vipper F1-lånet af pinden som det økonomisk mest fordelagtige lån. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring og forretningsudvikling På det seneste har der været diskussioner fremme om, hvorvidt man som boligejer skal vente med at hoppe på 3,5 % lånet, til man er sikker på, at man ikke risikerer at blive ramt af en eventuel indlåsningseffekt altså at få investorer ejer obligationerne, og dermed holder prisen oppe på et kunstigt højt niveau, som er en ulempe, hvis man skal ud af lånet før tid. Denne diskussion er ikke ny den er fremme hver gang nye serier åbner. Indtil videre er lånet kommet godt fra start, men der findes ingen garanti mod indlåsningseffekt. Ligeledes har andre ment, at renten vil falde yderligere, og at man som låntager bør vente på et evt. 3 %-lån. Dette scenarie kan heller ikke udelukkes, men ingen kan sige noget med sikkerhed om renten, og skulle renten stige, kan man risikere at have forpasset en oplagt lånemulighed. Frygten for en tynd 3,5 % serie altså risiko for indlåsning - knytter sig i øvrigt især til, hvis renten stiger. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1

2 Ad 1: Boligejere der står og skal optage nyt lån Et fastforrentet 30-årigt lån med en rente på 3,5 % er en oplagt mulighed for kommende boligejere, der lægger vægt på sikkerhed omkring lav månedlig ydelse, og som samtidig ser en værdi i at sikre sig en god mulighed for at reducere restgælden/beskytte friværdien i tilfælde af rentestigninger engang i fremtiden. Med en fast rente på 3,5 % er renten nede på cirka samme niveau, som gennemsnittet for det 1- årige FlexLån i perioden fra Gennem årene har F1-renten svinget mellem godt 1,2 % og op til 5,6 %. Med en aktuel kurs omkring 97 på det fastforrentede 3,5 % lån med afdrag, så er den månedlige ydelse efter skat for et lån på 1 mio. kroner på omkring kroner. Det er cirka 600 kroner mere om måneden i forhold til det 1-årige FlexLån. Merprisen på det fastforrentede lån skal holdes op imod fravær af risiko for stigende månedlige ydelse gennem lånets levetid, og ydermere sikrer man sig som nævnt en mulighed for at reducere restgælden ved senere omlægning, hvis renten er steget. Hvornår renten stiger og hvor meget den stiger med, kan ingen sige noget om med sikkerhed, men kursfølsomheden på 3,5 %-lånet er under alle omstændigheder relativ stor. De aktuelle vurderinger lyder på, at hvis renten stiger med 1 %-point, så vil restgælden på et lån til 1 mio. kroner alt andet lige blive reduceret med til kroner hvis man vel at mærke omlægger sit lån efter rentestigningen. Ad 2: Fastforrentede lån med kupon på 5 % eller derover kan omlægge til 3,5 % Eksisterende kunder, der i dag har et fastforrentet lån med kuponrente på 5 % eller derover, kan overveje at konvertere til et fastforrentet 3,5 % lån. Ved at konvertere et lån med en restløbetid på 27 år og restgæld på 1 mio. kroner vil restgælden stige med ca kroner, hvis 3,5 % lånet optages til kurs 97. Ydelsen efter skat vil falde med 250 kroner pr. måned, og derudover afdrager man cirka 500 kroner mere om måneden i forhold til det gamle lån som følge af den lavere rente. I dette eksempel vil de lavere månedlige ydelser og større afdrag have spist tabet fra større restgæld efter cirka 5,5 år, og i så fald vil konverteringen have tjent sig hjem. En tommelfingerregel vi ofte anvender er, at konvertering som minimum bør have tjent sig hjem inden for syv år svarende til levetiden for et gennemsnitligt realkreditlån. Tabel 1: Konvertering fra 5 % lån til 3,5 % lån med afdrag - 1 mio. kroner Kurs Ydelse før skat Ydelse efter skat Restgæld 5 % lån ,5 % lån Forskel Break-even efter 5,5 år Restgældsstigningen på kroner dækker over gebyr og kurtage til Realkredit Danmark på kroner og differencerenter på godt kroner. De resterende kroner er initialt 2

3 kurstab, som skyldes, at optagelseskursen på 3,5 % lånet er sat til 97. Der er her antaget, at det ikke er nødvendigt at betale tinglysningsafgifter af lånet, da man ikke låner yderligere op. Det gælder for pantebreve tinglyst efter 1/ To faktorer kan få stigningen i restgælden til at blive mindre: en højere kurs og færre differencerenter. Førstnævnte giver sig selv, idet kurstabet vil være aftagende i takt med, at kursen på 3,5 % lånet stiger. Det er også illustreret i nedenstående tabel 2, der viser konsekvenserne for fordelagtigheden ved konvertering for forskellige kursniveauer. Her ses det, at ryger kursen på 3,5 %-lånet ned i kurs 95, så vil vi generelt ikke anbefale en konvertering, da break-even horisonten ryger op på ni år, mens hvis kursen nærmer sig 100, så falder break-even horisonten til blot to år. Tabel 2: Udbetalingskurs vigtig ved konvertering fra 5 % lån til 3,5 % lån Ændring i Udbetalingskurs Nettoydelse, kr. Restgæld, kr. Break-even om år år ,5 år ,5 år år år Anm.: Der regnes på et lån med 1 mio. kroner i restgæld og restløbetid på 27 år. Ser vi på differencerenterne, som skal betales til investor, da låntager opsiger sit eksisterende lån til kurs 100, så vil de være aftagende jo tættere på en opsigelsesfrist, vi nærmer os. Fristen for opsigelse af fastforrentet lån er næste gang den 31. januar 2012, og frem mod denne dato vil omkostningen være aftagende. Ved opsigelse af lån den 31. januar nøjes man med at betale renteudgifter for to måneder på det gamle 5 % lån, mens man ved opsigelse i starten af februar skal betale renteudgifter i fem måneder. Herefter vil differencerenterne igen være aftagende frem til næste opsigelsesfrist den 30. april. Lånestørrelsen har også betydning for det samlede regnestykke Det gælder endvidere, at jo større lån man har, des større gevinst kan en nedkonvertering give. Laver man ovenstående regnestykke med en restgæld på 2 mio. kroner, er ydelsesbesparelsen efter skat på 510 kroner, mens restgælden stiger med kroner. Denne konvertering kan betale sig, hvis man beholder lånet i 5,25 år altså en lidt kortere break-even horisont end ved lån til 1 mio. kroner. Det skal ses i lyset af, at en del af omkostningen ved konvertering er faste det samlede gebyr og kurtage til Realkredit Danmark kan højst blive på kroner for lån op til 3 mio. kroner, når der ikke skal betales tinglysningsafgift. De kroner giver sammen med 3

4 differencerenter på godt kroner og et kurstab på den samlede stigning i restgælden på kroner, jf. tabel 3. Hvis lånestørrelsen alternativt er på blot kroner, så øges break-even horisonten med cirka trekvart år i forhold til et lån på 2 mio. kroner, da omkostningerne i sagens natur udgør en større andel i forhold til lånets størrelse, og dermed også af gevinstpotentialet ved lavere rente. Tabel 3: Konvertering fra 5 % lån til 3,5 % lån 2 mio. kroner Kurs Ydelse før skat Ydelse efter skat Restgæld 5 % lån ,5 % lån Forskel Break-even efter 5,25 år og det samme har restløbetiden på lånet Ud over lånestørrelsen, så spiller restløbetiden på lånet også en vigtig rolle i forhold til break-even horisonten. Jo kortere tid der er tilbage på lånet, desto mere fylder afdraget i de samlede månedlige betalinger, og dermed får man også mindre glæde af den lavere rente på lånet. Det betyder dermed også, at der automatisk vil gå længere tid før stigningen i restgælden er tjent hjem. Har vi eksempelvis et lån på 1 mio. kroner med løbetid på 25 år, så vil omlægningen betyde, at den månedlige nettoydelse falder med 220 kroner, og break-even horisonten vil være 5,5 år. Er restløbetiden imidlertid 15 år, så vil omlægning kun betyde et mindre fald i nettoydelsen på 30 kroner og break-even horisonten stiger med 1 år til 6,5 år, jf. tabel 4. Tabel 4: Løbetid ligeledes vigtig ved konvertering fra 5 % lån til 3,5 % lån Løbetid Ændring i nettoydelse, kr. Break-even om ,5 år år ,5 år år Anm.: Der regnes på et lån med 1 mio. kroner i restgæld og udbetalingskurs på 3,5 % lån på 97. Konservativ tilgang ikke oplagt, at kursrisiko skal indregnes fuldt ud 4

5 Det er værd at være opmærksom på, at det initiale kurstab man som låntager påtager sig, ikke nødvendigvis er det samme som en realiseret stigning i restgælden. Det har vi i princippet lagt til grund i ovenstående konverteringsberegninger, hvor det implicit er antaget, at man som låntager beholder lånet i hele dets løbetid eller, at renten falder så meget, at man ender med at indfri sit lån til kurs 100. Hvis renten eksempelvis ikke har ændret sig fra lånets optagelse til det bliver indfriet igen, så køber man imidlertid sin gæld tilbage til samme pris. Et lån på 1 mio. kroner optaget til kurs 97 betyder, at man får en nominel gæld på cirka kroner, men hvis kursen ved indfrielse også er 97, så skylder man fortsat kun 1 mio. kroner. I nedenstående tabel er vist, hvordan break-even horisonten ændrer sig i forhold til forskellige indfrielseskurser. Antager vi en udbetalingskurs på 97, så vil det med udgangspunkt i tidligere tilgang tage cirka 5,5 år før konvertering har tjent sig hjem. Forestiller vi os imidlertid, at man indfrier lånet efter en årrække til samme kurs, så vil break-even horisonten blive reduceret til blot 2 år. Og skulle renten stige lidt og kursen måske ryger ned i 96, så har konvertering tjent sig hjem efter blot et års tid. Tabel 5: Break-even horisonten afhænger i høj grad også af indfrielseskurs År til break-even Indfrielseskurs Udbetalingskurs ,5 3, nu 1 2 3,5 4,5 5,5 98 nu nu ,5 Anm.: Der regnes på et lån med 1 mio. kroner i restgæld Ved til en start at antage, at lånet engang i fremtiden bliver indfriet til kurs 100 eller at låntager holder sit lån til udløb, så har vi indregnet den fulde risiko for låntager i forhold til det initiale kurstab ved konverteringen. Med andre ord er der tale om en forholdsvis konservativ betragtning også set i lyset af, at der er en vis sandsynlighed for, at renterne kan komme til at stige fra de nuværende rekordlave niveauer over en årrække. Det betyder i så fald at kursværdien på lånet falder, og at restgælden bliver mindre, og konverteringen fra 5 % til 3,5 % dermed bliver mere attraktiv. I den anledning er det også værd at gøre opmærksom på, at kursfølsomheden er større på 3,5 %-lånet i forhold til 5 %-lånet. Det styrker argumentet for at konvertere ned i hvert fald hvis man som låntager er klar til at benytte muligheden for en eventuel senere konvertering med henblik på at reducere restgælden. Bundlinjen: En individuel vurdering er nødvendig men omlægning relevant for mange Umiddelbart vil det for mange låntagere med fastforrentede lån på 5 % eller derover økonomisk set kunne betale sig at lægge om til et 3,5 % lån. Afgørende er især lånestørrelse, restløbetid på 5

6 lånet, tidshorisont i bolig og anskuelse af risikoen i forhold til det initiale kurstab. Jo højere lånestørrelse, jo længere restløbetid på lån, og jo længere tidshorisont i bolig desto mere fordelagtig vil konvertering være. I forhold til kurstabet er det mere individuelt, hvordan man som låntager betragter dette det kan være alt fra en reel omkostning, der forlænger den ventede break-even horisonten til en teknikalitet, der mere skal anskues som en risiko, og som formentlig over tid kan vendes til en kursgevinst, når renterne før eller siden stiger. Især sidstnævnte parameter gør, at man ikke med klinisk præcision kan fastslå om omlægning er en god ide for den enkelte låntager. Ligeledes er det også værd at bide mærke i, at ofte hørte tommelfingerregler i stil med, at låntager skal have en restgæld på minimum kroner og en restløbetid på lånet på i omegnen af 20 år netop kun er guidelines for låntagerne. Det kan imidlertid sagtens være en god ide for nogle låntagere at omlægge sit lån, selv om de ikke opfylder tommelfingerreglerne, og omvendt kan det også være en dårlig ide for andre låntagere, at omlægge lån, selvom de til fulde opfylder tommelfingerreglerne. Ad 3: Fra FlexLån til fastforrentet lån Låntagere, der i øjeblikket sidder inde med FlexLån, har formentlig ved låneoptagelse været alle argumenterne igennem i forhold til, om de var til lån med variabel rente eller fast rente. Siden lånet blev optaget kan der imidlertid godt være elementer, der har forandret sig, som gør, at 3,5 % lånet kan være interessant for disse låntagere. Det kan være, at man finder de fastforrentede lån mere attraktive nu end tidligere med en så lav fast rente eller, at ens risikoprofil ikke længere er i overensstemmelse med variabel rente altså at man grundlæggende ikke kan lide usikkerheden forbundet med de fremtidige ydelser på realkreditlånet. Omlægger man fra F1 til fastforrentet 3,5 %-lån med afdrag, så vil den månedlige ydelse pr. lånte mio. kroner stige med i omegnen af 700 kroner pr. måned efter skat ved en løbetid på 29 år. Dertil kommer også, at restgælden stiger med godt , hvoraf cirka kroner kan henføres til kurstabet, hvis omlægning sker til kurs 97. Ved første øjekast virker en sådan omlægning ikke nødvendigvis attraktiv for låntagerne altså at man bytter til både højere månedlig ydelse og højere restgæld. Imidlertid er det værd at holde sig for øje, at man til gengæld sikrer sig mod fremtidige rentestigninger og samtidig får en option på at kunne reducere restgælden i tilfælde af rentestigninger. Det vil være relevant for nogle låntagere, mens andre trives fint med FlexLån og har økonomisk styrke til et sådan lån. Ingen kan med sikkerhed sige noget om den fremtidige renteudvikling, og dermed er det også usikkert, hvilket lån, der over de næste mange år vil vise sig at være det økonomisk set mest fordelagtige lån. I nedenstående tabel har vi illustreret, hvor store rentestigninger der skal til før, at den månedlige ydelse vil være ens på F1-lånet og 3,5 % lånet. Hvis udbetalingskursen på det fastforrentede lån er omkring kurs 97, så skal renten på F1-lånet stige med i omegnen af 3 %-point før, at den månedlige ydelse efter skat vil være den samme ved førstkommende rentetilpasning. Hvis udbetalingskursen er på 95 kræves en rentestigning på 3,4 %-point. 6

7 Det er den rene likviditetsbetragtning kursværdien af restgælden på det fastforrentede lån falder imidlertid også, når renten stiger. Inddrager vi dette aspekt, så viser det sig, at der ikke skal større rentestigninger til før, at det fastforrentede lån kan vippe F1-lånet af pinden. Antager vi, at renten over de kommende år gradvist stiger med 0,25 %-point om året, så vil der gå seks år før, at det fastforrentede lån har været det økonomisk set bedste lån det er med en udbetalingskurs på 97. Over en seksårig periode svarer det til en rentestigning på 1,5 %-point. Kommer rentestigningerne endnu hurtigere med eksempelvis 0,5 %-point om året, så vil det fastforrentede lån allerede være det bedste lån efter det første år uafhængig af om udbetalingskursen hedder 95 eller 98. Tabel 6: Omlægning fra F1 med afdrag til 3,5 % med afdrag Omlægning fra F1 med afdrag til 3,5 % med afdrag Udbetalingskurs Rentestigning før break-even på månedlig ydelse, %-point Break-even ved årlig stigning i renten på 0,25 %-point, når der ses på både likviditet og restgæld, antal år Break-even ved årlig stigning i renten på 0,50 %-point, når der ses på både likviditet og restgæld, antal år 3,4 3,3 3,1 3,0 7,25 6,5 6,0 5, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Restløbetid 29 år, gradvis rentestigning hen over kvartalerne er antaget. Afrundinger til pæne tal er foretaget. Kursfølsomhed er antaget til 7 i ovenstående beregninger Ovennævnte tilgang overdriver imidlertid attraktiviteten af de fastforrentede lån, da man jo næppe indfrier sit lån og dermed realiserer sin kursgevinst allerede efter et år, som følge af en rentestigning på 0,5 %-point. Og i så fald skal de fleste i dette tilfælde optage et nyt lån, og dermed pådrage sig flere omkostninger. Essensen af beregningerne er dog klar der skal som nævnt ikke større rentestigninger til før det fastforrentede lån klarer sig bedst det helt store spørgsmål er så bare, hvornår rentestigningerne indtræffer og hvor store de bliver. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 7

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring

Udgiver. 11. december Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring 11. december 2012 Året der gik på boligmarkedet I denne analyse ser vi tilbage på boligåret 2012, som har været et begivenhedsrigt år. Set med vores øjne skiller især fire elementer sig ud. 1. Prisfaldene

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi?

Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? 9. marts 2017 Erhvervsejendomsmarkedet: Spredning af risiko - tid til fokus på sikring af friværdi? Ejendomsmarkedet har været i fremgang over de senere år især i hovedstadsområdet, hvor priserne har nået

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere