Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006"

Transkript

1 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

2 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering af parametre til gevinstkravsmodellen Forbedring af gevinstkravsmodellen Fokus i præsentationen er den praktiske vinkel

3 Hvorfor bekymre sig om ekstraordinære indfrielser, prepaymentmodeller etc.? 2,5% Udvikling i afkast 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 6 NYK 32 6 RD 32-1,0% Forskellen i afkast skyldes forskellig konverteringsadfærd i de to serier Ekstraordinære indfrielser i perioden: 6 NYK 32 6 RD 32 Januar ,4% 23,4% April ,1% 42,3% Juli ,4% 30,8% Oktober ,0% 28,5%

4 Rentestrukturmodel Software: RIO (Scanrate) 1-faktor (extended) CIR-model Parametrene i modellen kalibreres dagligt til den danske nulkuponkurve samt euro ATM-swaptioner og euro ATM-caps. Dvs. bestemmer de parametre, der bedst matcher de observerede optionspriser i den valgte parametrisering af rentestrukturmodellen Swaptioner vægter omtrent 80% i kalibreringen og caps 20%. Når man prisfastsætter realkreditobligationer, er swaptioner de vigtigste, da de essentielt kan opfattes som optioner på kuponobligationer Euro optioner er valgt p.g.a. bedre likviditet end danske optioner Kontinuert rentestrukturmodel -> løsning af PDE er. RIO løser dette ved hjælp af finite difference

5 Prepaymentmodel Når konverterbare realer prisfastsættes anvendes en gevinstkravsmodel (prepaymentmodel), dvs. CPR t Gaint μ = Φ σ gain gain Låntagernes gevinstkrav antages normalfordelt. Ydermere aftager gevinstkravet lineært med løbetiden. Gevinsten ved en konvertering beregnes under hensyn til skat, omkostninger, debitorspænd etc. Heterogene låntagere, dvs. seperate gevinstkravsparametre for forskellige debitorgrupper. Der skelnes mellem størrelsen af restgælden, private kontra erhvervslån samt om lånene er ydet som kontant eller obligationslån.

6 Alm. Brand Børs gevinstkravsmodel Separate parametre for hver kupongruppe, pt. kupon <= 4%, =5% eller =6%. Obligationer med kuponrenter større eller lig 7% regnes ikke længere i en gevinstkravsmodel, da obligationerne er meget udbrændte på grund af tidligere indfrielser. I stedet anvendes empiriske prepayment-modeller (simple regressioner på seneste indfrielsesprocenter). Opdeling af låntagerne i grupper med mere homogene konverteringsadfærd (Mixturmodel) Fire restgældsintervaller (forskellige omkostninger og gevinstkrav) Underopdeles i obligationslån og kontantlån Underopdeles igen i private lån og erhvervslån

7 Burnout nødvendigt at modellere? 35% 8,0% 30% 7,0% 25% 6,0% 20% 5,0% 15% 4,0% 10% 3,0% 5% 2,0% 0% jul-97 jul-98 jul-99 jul-00 jul-01 jul-02 jul-03 jul-04 jul-05 1,0% Eks. indfrielser på 8 NYK 26 1-årig flexrente (h.s.) 30-årig realkreditrente (h.s.)

8 Historisk debitorfordeling på 8 NYK 26 Historisk debitorsammensætning på 8 NYK 26 Restgældsinterval April 1997 April 1998 April 1999 April 2000 April 2001 April 2002 April 2003 April 2004 April 2005 April tkr 3% 4% 9% 11% 11% 12% 16% 17% 18% 20% tkr 24% 32% 49% 49% 48% 48% 51% 49% 43% 40% tkr 40% 44% 29% 25% 24% 19% 17% 15% 15% 16% tkr 25% 17% 9% 9% 10% 11% 10% 13% 15% 17% > tkr. 8% 4% 5% 7% 8% 10% 6% 7% 8% 6% Gns lånstørrelse Antal lån Poolfaktor 100% 67% 21% 14% 12% 9% 5% 3% 2% 1% Private lån 71% 78% 77% 73% 71% 66% 69% 66% 59% 56% Kontantlån 72% 74% 77% 88% 89% 91% 92% 93% 95% 95% Bemærk 1. Først de store (erhvervs)lån der konverteres ( ) 2. Debitorsammensætning ændres markant over perioden 3. Andelen af kontantlån stiger 4. 8 NYK 26 bliver udbrændt

9 Burnout bør inkluderes Der er heterogene låntagergrupper med forskellige konverteringsadfærd. Det betyder, at over tid vil grupperne med de mindst konverteringsaktive låntagere komme til at udgøre en større del af den samlede obligationsserie (jf. seneste slide) På serieniveau vil det alt andet lige betyde lavere indfrielser Mulig løsning: Ændringer i debitorsammensætningen kan alene forklare det aftagende konverteringsomfang? Det er en dårlig løsning. Kan ikke forklare de observerede indfrielser Kan/må skyldes, at der findes aktive- og inaktive låntagere inden for de låntagergrupper man har opdelt lånene i. I stedet introduceres poolfaktoren (burnoutfaktor) (ca. lig andel af oprindelige låntagere, der endnu ikke har konverteret) i prepaymentmodellen. Giver stiafhængighed i prisfastsættelsen

10 Burnout bør inkluderes, men hvorfor? Der er umiddelbart to grunde til at modellere burnout 1. For at matche observerede indfrielser i udbrændte serier 2. Det fremtidige konverteringsomfang påvirker den fremtidige ydelsesrække og dermed også dagens pris (Vigtigt: alle modelnøgletal afhænger af den fremtidige ydelsesrække) Min erfaring er, at punkt 2. er vigtigst Punkt 1. kan opnås ved at ændre gevinstkravsparametre undervejs, hvilket man typisk vil være nødt til alligevel for at afspejle ændret låntageradfærd etc. Ydermere er indfrielser i meget udbrændte serier svære at forklare i en gevinstkravsmodel

11 Burnout praktisk vinkel Udbrændte serier er små og illikvide -> svært at vende positioner til rimelige priser (stort bid/offer spænd), ikke interessante for store investorer, svært at lave brugbare handelsanbefalinger Det er ikke på udbrændte højkupon realer at man tjener de store penge ( > det er ikke her man skal bruge sine ressourcer) Vi estimerer udtræk i udbrændte serier empirisk ikke i en gevinstkravsmodel Modellering af burnout er yderst relevant hvad angår prisfastsættelse, nøgletal etc. på store likvide serier, og det er her man tjener sine penge (rigelig likviditet giver rig mulighed for handelsidéer, lavt bid/offer spænd etc.)

12 Estimation / kalibrering af parametre i gevinstkravsmodellen 1 En god prepaymentmodel er (selvfølgelig) i stand til at matche de indfrielser man observerer til hver termin. I praksis vil modellen dog aldrig være så god - det er jo en model. Man vil typisk estimere / kalibrere parametrene i gevinstkravsmodellen, så modellen kan generere samme indfrielsesprocenter, som man observerer Man har dog ikke frihedsgrader nok i gevinstkravsmodellen til at matche de faktiske indfrielser for alle obligationer Estimation / kalibrering af parametrene kan foregå på følgende måde 1. Vælg gruppe i gevinstkravsmodellen, hvor parametrene ønskes estimeret 2. Vælg passende udsnit af obligationer inden for gruppen

13 Estimation / kalibrering af parametre i gevinstkravsmodellen 2 3. Se på indfrielserne til seneste termin(er), og vælg de parametre der minimerer (kvadrat)afvigelsen mellem observerede indfrielser og modellens estimat Eventuelt kan forskellige obligationer i samplet vægte forskelligt, da man typisk vil fokusere på at ramme indfrielserne i de vigtigste obligationsserier De vigtigste obligationer kunne være de mest likvide serier fra udvalgte udstedere (NYK, RD, evt. Nordea) i de (løbetids-) segmenter, hvor man har størst fokus Parametrene bør afspejle fremtidig konverteringsomfang ikke det historiske

14 Estimation / kalibrering af parametre i gevinstkravsmodellen eksogene faktorer Hvordan inddrages viden, som man ikke direkte kan modellere i gevinstkravsmodellen? Det kunne eksempelvis være introduktionen af nye låntyper (afdragsfrie lån, FlexGaranti / Rentemax), konverteringskampagner etc., som må forventes at ændre låntagernes konverteringsadfærd Bemærk: Hvis parametrene i gevinstkravsmodellen ændres vil låntagernes konverteringsadfærd i al fremtid ændres Min erfaring: Parametrene bør kalibreres til at afspejle det nuværende konverteringsadfærd samt ens forventningerne til den fremtidige konverteringsadfærd Hvis man eksempelvis forventer flere indfrielser på grund af ændret konverteringsadfærd, kan låntagernes gevinstkrav nedsættes

15 Introduktion af FlexGaranti > ændret konverteringsadfærd 50% 40% Introduktion af RD's FlexGaranti. Målrettet konverteringskampagne mod 6%-segmentet 7,0% 6,0% 30% 5,0% 20% 4,0% 10% 3,0% 0% jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 2,0% Eks. indfrielser på 6 RD årig realkreditrente (h.s.) 1-årig flexrente (h.s.) Indfrielsesprocent fra gevinstkravsmodel Introduktionen af FlexGaranti ændrer konverteringsadfærden Vi ændrede gevinstkravsparametre før april-05 terminen for at afspejle denne ændring i konverteringsadfærd

16 Justering af parametre i gevinstkravsmodellen praktiske overvejelser Når parametrene i gevinstkravsmodellen ændres, vil man få nye modelnøgletal. Ydermere vil gamle nøgletal ikke længere være direkte sammenlignelige med nye nøgletal - essentielt får man en ny model Overvejelser når parametre ændres 1. Nye parametre -> nye nøgletal (historik) 2. Praktisk porteføljestyring (hvis porteføljer styres ud fra modellens varigheder, kan det give udfordringer) 3. Kontinuitet i modellen (man skal ikke ændre parametre blot for at ændre dem der skal være et formål) 4. Nøgletal skal afspejle ens holdning

17 Udvidelse af gevinstkravsmodellen En gevinstkravsmodel benytter renteniveau og stamdata på en obligationsserie til at estimere indfrielsesomfanget Låntagerne opsiger løbende deres lån inden opsigelsesfristen, der er to måneder før terminen. Hver uge offentliggøres hvor stor andel af låntagerne, der har valgt at indfri deres lån til næste termin (CK93-data) Disse oplysninger giver brugbar information om indfrielsesomfanget, så de bør inkluderes sammen med gevinstkravsmodellen Opsagte lån giver ydermere et minimum for indfrielsesomfanget, så i perioder med mange indfrielser kan gevinstkravsmodellen hjælpes De foreløbige indfrielser kommer ikke jævnt over opsigelsesperioden, så en model for opsigelsesintensiteten er nødvendig

18 CK93-data bør benyttes 105 3,0 50% 50% NYK 32 6 TOT 32 Kursspænd (h.s.) 2,5 45% 40% 45% 40% 103 2,0 35% 30% 35% 30% 102 1,5 25% 25% 101 1,0 20% 15% 20% 15% 100 0,5 10% 5% 10% 5% 99 0,0 0% okt-04 nov-04 dec-04 jan-05 feb-05 mar-05 0% 98 okt-04 nov-04 dec-04 jan-05 feb-05 mar-05-0,5 6 NYK 32 (januar) 6 NYK 32 (april) 6 NYK 32 (juli) 6 TOT 32 (januar) 6 TOT 32 (april) 6 TOT 32 (juli) Bemærk: 1. Udviklingen i de foreløbige indfrielser påvirker prisen 2. Model for opsigelsesintensiteten er nødvendig

19 Hvordan benyttes CK93 data sammen med gevinstkravsmodellen? Krav til CK93-model: 1. Model for indfrielsesintensitet (input: CK93-data) 2. Sammenvægtning mellem CK93-model og gevinstkravsmodel Model for indfrielsesintensitet 1. CK93-data offentliggøres hver tirsdag (2. børsdag i ugen) 2. Opsigelserne er ikke jævnt fordelt over opsigelsesperioden, men kommer typisk umiddelbart op mod opsigelsesfristen, dvs. et par uger før publicering 3. Efter opsigelsesfristen kender vi (i store træk) de endelige indfrielser til næste termin 4. Jo tættere vi er på opsigelsesfristen, jo større vægt vil man tillægge sit CK93-estimat for indfrielserne

20 Model for opsigelsesintensiteten 40% 35% Januar 2005 April 2005 Juli 2005 Oktober % 25% 20% 15% 10% 5% 0% # uger til publicering Udviklingen i indfrielserne tager til op mod opsigelsesfristen Opsigelsesintensiteten ser ud til at vokse eksponentielt Mulig model: CPR CK93 (t) = Min[exp(k*T)*obs CK93 (t) ; 1], hvor T betegner # resterende dage i opsigelsesperioden og k er den eksponentielle vækstrate

21 Sammenvægtning mellem CK93-model og gevinstkravsmodellen Tidligt i opsigelsesperioden giver CK93-data ikke meget information Eksponentiel ekstrapolation er meget følsom over for støj i data, så de tidlige estimater fra CK93-modellen, dvs. CPR CK93 (t), vil være meget støjfyldte Introducer en vægtfunktion, α(t), der tillægger CK93-estimatet lille vægt tidligt i opsigelsesperioden og stor vægt i opsigelsesperioden CPR(t) = α(t) * CPR CK93 (t) + [1- α(t)] * CPR gevinstkrav (t) Tidligt i opsigelsesperioden er udtræksestimatet det fra gevinstkravsmodellen. Efter opsigelsesfristen er α(t) = 1, dvs. man benytter obs CK93 (t) som udtræksestimat til førstkommende termin i gevinstkravsmodellen

22 Eksempel Jacobsen, Svenstrup & Willemann: Anvendelse af udtræksestimater ved investering i realkreditobligationer, Finans/Invest 2/04,

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Valgfrit afdragsfrie lån

Valgfrit afdragsfrie lån Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm nalholm@math.ku.dk Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Resumé. I denne artikel undersøges og sammenlignes forskellige

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: august 2004 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere