Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?"

Transkript

1 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation med afdrag fx på lige godt kurs 99,7, mens kursen på den afdragsfrie 4 % obligation ligger på ca. kurs 98,7. Årsagen til sommerens vedvarende kursstigninger skal findes i den overraskende negative udvikling i specielt de amerikanske økonomiske nøgletal samt i bekymringen over statsgældsudviklingen i visse europæiske lande. Dertil kommer, at visse indenlandske investorer har efterspurgt en højere varighed på deres portefølje, der igen har lagt et nedadgående pres på de lange og mellemlange renter. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Klintholm De fortsat stigende kurser har bevirket, at en del boligejere med FlexLån er begyndt at overveje, om tiden er inde til, at de skal lægge deres lån om til en fast rente. I denne analyse har vi derfor undersøgt konsekvenserne ved at konvertere fra FlexLån til et 30-årigt fastforrentet 4 % lån på både kort og lidt længere sigt. De væsentligste konklusioner er Tror man på stigende renter i løbet af de kommende år, så bør man kraftigt overveje at konvertere sit FlexLån til en fast rente i dag Er den lange rente fx steget med blot 1 %-point om 3 år, så vil en konvertering fra FlexLån til fast rente ikke kun betyde øget sikkerhed, men også give boligejeren mulighed for at tage en kursgevinst hjem Jo hurtigere og jo mere renten stiger, jo større bliver den potentielle kursgevinst. I nogle tilfælde kan gevinsten blive betydelig Tror man derimod ikke på stigende renter, så bør man kun konvertere fra FlexLån til fast rente, såfremt man har et ønske om højere sikkerhed Ved en konvertering til et fastforrentet lån skal man være villig til at betale en noget højere månedlig ydelse, end man gør i dag på sit FlexLån. Dertil kommer, at man skal være villig til, at restgælden stiger her-og-nu. side 1

2 Hvem kan have glæde af at konvertere? Generelt anbefaler vi i Realkredit Danmark, at boligejere med FlexLån overvejer en konvertering, såfremt de enten ønsker en højere sikkerhed på deres lån, eller såfremt de tror på snarligt stigende renter. I sidstnævnte tilfælde kan de nemlig udnytte, at 4 % lånet har en betydeligt højere kursfølsomhed end FlexLån, og at de dermed kan reducere deres restgæld, når renten stiger. Dertil kommer et krav om, at man som boligejer skal være indforstået med en forholdsvis stor stigning i den månedlige ydelse her-og-nu, før en omlægning er anbefalelsesværdig. Her-og-nu konsekvenserne ved at konvertere I tabel 1 nedenfor har vi vist de økonomiske her-og-nu konsekvenser ved at konvertere, såfremt man i dag har FlexLån F1, der blev optaget den 1. januar 2010 til en rente på 1,78 % svarende til den senest fastsatte rente. Som det fremgår af tabel 1, vil den månedlige ydelse ved en konvertering stige med hhv. 640 kr. om måneden efter skat for et lån med afdrag og med kr. om måneden efter skat for et lån uden afdrag, mens restgælden vil stige med hhv kr. for et lån med afdrag og kr. for et lån uden afdrag. Tabel 1: Konvertering fra FlexLån F1 til et fastforrentet 4 % lån påvirkning af ydelse og restgæld Månedlig ydelse efter skat Restgæld pr. 1/ Løbetid Indfrielses- hhv. optagelseskurs FlexLån F1 med afdrag ,59 4 % lån med afdrag ,7 Ændring FlexLån F1 uden afdrag ,59 4 % lån uden afdrag ,7 Ændring Anm.: Antagelser: restgæld pr. 1/ = 1 mio. kr., skattesats 33 %, bidragssats 0,5752 %. Kilde: Egne data og beregningerpr,26. august 2010 På den korte bane skal man således være villig til, at den månedlige ydelse stiger med et ikke helt ubetydeligt beløb, hvis man planlægger at omlægge sit nuværende FlexLån til et fastforrentet 4 % lån. Til gengæld får man så fuld sikkerhed for, at ydelsen ikke stiger fremadrettet, ligesom ens muligheder for på sigt at reducere sin restgæld øges mærkbart. Det har vi kigget nærmere på nedenfor. Muligheden for at foretage en restgældsreduktion på sigt I tabel 2 har vi taget udgangspunkt i, at boligejeren med ovennævnte FlexLån vælger at foretage den ovenfor beskrevne konvertering fra FlexLån F1 til et fastforrentet 4 % lån. Herefter har vi regnet på, hvor meget kursen på 4 % obligationen skal være faldet om henholdsvis 1, 3 og 5 år, hvis konverteringen ikke blot har givet boligejeren en øget sikkerhed, men også en økonomisk fordel i form af en mulig kursgevinst. Tabel 2: Hvor meget skal kursen på 4 % lånet falde, før omlægningen giver gevinst Kurs 1 år 3 år 5 år 7 år Lån med afdrag 96,6 92,7 88,6 84,3 Lån uden afdrag 95,4 91,8 88,4 85,0 Anm.: Der er taget udgangspunkt i, at boligejeren optog FlexLån F1 på 1 mio. kr. den 1/ til en rente på 1,78 %. Det svarer til det renteniveau, der blev fastsat ved auktionen i december I beregningerne er det endvidere antaget, at F1-renten ved næste rentetilpasning vil lande på 1,25 %, og at den fortsætter på dette niveau i alle år fremover. Boligejeren konverterer fra FlexLån et fastforrentet 4 % lån dags dato. Som tabel 2 viser, så skal kursen på 4 % obligationen med afdrag om 1 år været faldet til minimum 96,6, før konverteringen på daværende tidspunkt vil kunne indbringe en økonomisk gevinst. Den tilsvarende maksimal-kurs på 4 % lånet uden afdrag er 95,4. side 2

3 Det scenarie anser vi i Realkredit Danmark ikke for at være det mest sandsynlige, under det nuværende økonomiske klima. Derimod forventer vi, at det nuværende meget lave renteniveau fortsætter i resten af 2010 og et godt stykke ind i I det scenarie, vi anser for at være mest sandsynligt, forventer vi således ikke, at der vil være hurtige gevinster at hente ved at konvertere fra FlexLån til et fastforrentet 4 % lån. Ser vi lidt længere ud i fremtiden ændres billedet dog lidt. På 3 års sigte skal kursen på 4 % obligationen med og uden afdrag fx været faldet til minimum kurs 92,7 hhv. kurs 91,8, før konverteringen vil kunne indbringe en økonomisk gevinst. Et kursfald af en sådan størrelsen kræver, at den lange rente stiger med ca. 1%-point på 3 års sigte jf. tabel 3, som viser, hvor meget vi forventer, at kursen på 4 % obligationerne vil ændre sig, såfremt renten stiger. En rentestigning af en sådan størrelse indenfor en periode på 3 år, anser vi ikke for at være utænkelig taget det nuværende meget lave renteniveau i betragtning. Tabel 3: Kursfølsomhed på den 30-årige fastforrentede 4 % obligation Kurs ved ændring i renten på 0 %-point +0,5%-point +1%-point +1,5%-point +2%-point 4% med afdrag 99,70 96,32 92,57 88,60 84,60 4% uden afdrag 98,70 94,70 90,39 85,85 81,30 Anm.: Modelberegnede kursfølsomheder. Skulle det vise sig, at de nuværende vækstproblemer i verdensøkonomien varer ved, så kræver en økonomisk gunstig konvertering, at den lange rente er faldet med ca. 1,5 %-point på 5 års sigte og med ca. 2 %-point på 7 års sigte. På lidt længere sigte, kan der således være penge at hente ved at foretage en konvertering nu. Og det vel og mærke, når der både er taget hensyn til, at ydelsen på et fastforrentet lån er højere end den tilsvarende ydelse på FlexLån, at det månedlige afdrag på FlexLån er højere end det tilsvarende afdrag på et fastforrentet lån, og at selve konverteringen indebærer nogle omkostninger til både kurstab, realkreditinstitut og statskasse. Hvor stort kan tabet ved en konvertering blive, hvis den lave rente fortsætter? Som nævnt ovenfor betyder en konvertering, at restgælden stiger. Skal det nye lån derfor indfries umiddelbart efter optagelse, vil man i dette tilfælde få et tab af samme størrelse som stigningen i restgælden, dvs. en regning på kroner hhv kroner. Det gælder, hvis renten (lige efter optagelsen af det nye 4 % lån) falder så meget, at indfrielsen af 4 % lånet skal ske til kurs 100. Tabet kan dog blive større endnu, såfremt renten fortsætter på det nuværende meget lave niveau i årene fremover. For i takt med, at det fastforrentede lån løber, vil en boligejer med et sådan lån både betale en højere månedlig ydelse samt i de tilfælde hvor lånet er med afdrag også et lavere månedligt afdrag, end han/hun ellers ville have gjort med FlexLån. I kroner og ører løber den månedlige mer-ydelse op i ca. 640 kr. for et lån med afdrag og kr. for et lån uden afdrag. For lånet med afdrag kommer dertil, at man høvler ca. 600 kr. mindre af sin gæld, end man ville have gjort med FlexLån ved det nuværende renteniveau. Samlet set betyder det, at jo længere tid renten fortsætter på det nuværende lave niveau, jo mere skal renten efterfølgende stige, før de månedlige mer-ydelser og tabte afdrag ved at konvertere er tjent hjem igen. Har man i dag FlexLån, og vælger man at konvertere, så er der således ingen garanti for, at den mer-udgift, en konvertering medfører hver måned, kan tjenes hjem igen i form af en senere kursgevinst. For principielt kan den 1-årige rente blive ved med at holde sig under det nuvæ- side 3

4 rende niveau for de 30-årige renter i mange år fremover. Formålet med at konvertere fra Flex- Lån til et 4 % lån skal derfor enten være, at man ønsker en højere sikkerhed på sit lån, og/eller at man ønsker at spekulere i en restgældsreduktion, fordi man tror, at renten vil stige fremadrettet. Sidstnævnte kan du læse mere om nedenfor, hvor vi har undersøgt, hvor stor gevinsten kan blive, hvis renten stiger. Hvor stor kan gevinsten ved en konvertering blive, hvis renten stiger? I tabel 2 ovenfor har vi angivet, hvilken kurs 4 % lånet maksimalt må have om henholdsvis 1, 3, 5 og 7 år, før man er sikker på, at kunne komme ud af sit nye 4 % lån uden at tabe penge på konverteringen fra FlexLån. Nedenfor i tabel 4 har vi suppleret med en beregning af, hvor stor gevinsten kan blive i kroner og øre, såfremt det nuværende lave renteniveau fortsætter for derefter at stige brat om hhv. 1 år, 3 år og 5 år. Tabel 4: Gevinst ved forskellige rentestigninger på 4 % efter 1 år, 3 år og 5 år. Rentestigning på + 0,5 % + 1 % + 1,5 % + 2 % + 2,5 % FlexLån F1 med afdrag kr kr kr kr kr. FlexLån F1 uden afdrag kr kr kr kr kr. 3 år FlexLån F1 med afdrag kr kr kr kr kr. FlexLån F1 uden afdrag kr kr kr kr kr. 1 år 5 år FlexLån F1 med afdrag kr kr. 30 kr kr kr. FlexLån F1 uden afdrag kr kr kr kr kr. Kilde: Egen data og model for kursfølsomheder Tabel 4 viser, at der er rigtig gode muligheder for at score en ganske pæn kursgevinst, hvis man konverterer i dag, og renten stiger fremadrettet. Afgørende for, hvor stor den mulige kursgevinsten bliver, er, hvor lang tid der går, før renten stiger. Fortsætter det nuværende lave renteniveau fx til rentetilpasningerne pr. 1/1 2011, 2012 og 2013 for derefter at stige med 1½ %-point inden den 1. september 2013 (dvs. om 3 år fra nu), så vil en boligejer, der i dag har valgt at konvertere sit FlexLån til et 4 % fastforrentet lån kunne høste en gevinst på godt kr., såfremt lånet er med afdrag og kroner, såfremt lånet er uden afdrag. Og det er vel og mærke penge, der ikke skal betales skat af. Konklusionen er derfor klar: Tror man på stigende renter indenfor en overskuelig tidshorisont, så bør man kraftigt overveje en konvertering fra FlexLån til fast rente i dag. Tror man derimod på fortsat lave eller ligefrem faldende renter, så bør man kun konvertere, såfremt man har et ønske om at få en højere sikkerhed for sin månedlige ydelse. Er ønsket om højere sikkerhed stort, så bør man vælge et fastforrentet 4 % lån, og er ønsket om sikkerhed lidt mindre, så bør man i stedet overveje at vælge en lidt længere rentetilpasningshorisont på sit eksisterende Flex- Lån fx i form af FlexLån F3 eller F5. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 4

5 side 5

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere