Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug"

Transkript

1 Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Hvorfor en indsamling nu Fordi sagen fra Tønder, hvor to små piger er blevet groft udnyttet af deres far og andre mænd, desværre viser, at incest stadig er en del af mange børns hverdag anno Måske tror du, at voksne, som har været udsat for seksuelt misbrug i deres barndom, får hjælp, når han/hun har behov for det. Men sådan er det ikke. Som tidligere og nuværende frivillige rådgivere i Støttecenter mod Incest i Danmark 1 har vi hørt mange eksempler på, hvor svært det kan være at få tilkendt psykolog eller psykoterapeuthjælp til at bearbejde følgevirkningerne af incest hos en psykolog eller en psykoterapeut. Derfor har vi iværksat en underskriftindsamling med det formål at samle så mange underskrifter som muligt, for at ofre for seksuelt misbrug får livslang hjælp til psykolog eller terapeut. Det er muligt, at der efter en periode skal være en % del selvfinansiering måske efter det første år, men i begyndelsen, hvor man har det allerværst, skal hjælpen være gratis. Man kan være i så dyb krise, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde, hvorimod man senere kan man blive så velfungerende, at behovet kan dækkes af fx støttende psykologsamtaler. I dette notat omtales to modeller for psykologhjælp: 2 1) Hjælp i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005, som administreres af sygesikringen se bilag 1 s ) Psykologordningen, som administreres af VFS Socialt udsatte se bilag 2 s Man kan hvis man er i akut krise blive indlagt på fx psykiatrisk afdeling eller komme i behandling på behandlingssteder som fx Gentofte sygehus, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Mulighederne for behandling afhænger af, hvor man bor, og hvad der skønnes relevant i forhold til, hvordan man har det., og steder som fx Stolpegården har ofte meget begrænset plads. Men det ligger uden for dette notat at gå i dybden med dette. Side 1 af 10

2 1. Om problemfelterne i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005 Man kan få hjælp via Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper, BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, hvis man inden de fyldte 18 år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb, og kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 % af de i overenskomsten mellem sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. 1.1 Ikke nok timer Der er ingen tvivl om, at det er godt, man kan få hjælp, når man som voksen får senfølger på grund af seksuelt misbrug i barndommen. Problemet er, at behandlingsbehovet typisk overstiger de 12 konsultationer, man kan få, og det betyder, at man allerede, når man starter kan være usikker på, om man får bevilliget yderligere timer hos psykologen, og dermed om man får ro nok til at åbne for sluserne. Et eksempel: Jeg har engang søgt psykologhjælp hos min læge, krisehjælp, fordi det at have været misbrugt i den grad ødelagde mit liv. Hans eneste svar var at gribe en seddel i skuffen hvor der var remset op, hvem der kunne få tilbudt krisehjælp - 12 ganges psykologhjælp, hvor man endda selv skulle betale et tilskud på ca. 250,- kr. Jeg husker den forfærdelige følelse af ikke at kunne få ordentlig hjælp nogen steder. 1.2 Økonomien Et andet problemfelt er, at det kan være overordentligt svært at betale de 40 % i egenbetaling, der kræves. Et eksempel: I mange år tænkte jeg ikke på, at jeg havde været udsat for seksuelt misbrug og først, da jeg selv begyndte at få børn, begyndte erindringerne at dukke op. Jeg skulle forholde mig til at opdrage og tage hånd om mit lille barn, og jeg fik ubehagelige følelser, når jeg skulle amme. Jeg kunne ikke håndtere de krav, mit barn stillede, og det fremprovokerer de fortrængte erindringer Får man, som nævnt i eksemplet, problemer på et tidspunkt i sit liv, hvor man ikke er i stand til selv at betale egenbetalingen på 40 %, så er man ret dårligt stillet. Og manglende hjælp på det tidspunkt, hvor man i høj grad har behov for det, går ud over ikke kun en selv men også de nærmeste (manden, barnet, resten af familien m.v.). Side 2 af 10

3 1.3 Man kan ikke lide at bede sin læge om hjælp En del af de kvinder og mænd, som henvender sig i den frivillige rådgivning i Støttecenter mod Incest i Danmark, nævner problemer med at få talt med deres egen læge. Kvinder og mænd, som bor i små lokalområder, bryder sig ikke om at bede deres egen læge om at få hjælp til at bearbejde det seksuelle misbrug via en psykolog. Lægen har måske kendt dem og familien hele livet, og lægen ved ikke, at der har været seksuelt misbrug i familien. Kvinder og mænd, som ringer til den frivillige rådgivning, kan fortælle hårrejsende historier om hospitalsindlæggelser, hvor de i deres barndom bliver undersøgt for fx epilepsi, brok, tarmforstyrrelser m.v., hvor problemet er seksuelt misbrug. Andre kan have problemer med at fortælle, at de har været udsat for seksuelt misbrug, fordi det er så tabuiseret et emne stadigvæk, og de ønsker ikke, at den læge, familien skal bruge til alle mulige andre ting, skal vide det om dem. Et eksempel: Det har været sådan for mig, at jeg ikke har kunnet henvende mig direkte til lægen og sige "jeg har det svært, jeg har været udsat for incest og har brug for psykologhjælp. Jeg har måttet have andre ulykker i mit liv for at komme til. Men når jeg så har været hos en psykolog, har jeg fået gratis bistand betalt af kommunen, ved at min psykolog har ansøgt om gratis timer til mig. Det, der er svært i dag, er indgangsreplikken" til at få hjælpen, og det der er endnu sværere er, at man skal være utroligt bevidst om sin egen situation og så skal man være meget velformuleret for at få sagt hvad man har behov for, og det har de færreste. Nogle, som har været misbrugt, kommer med mange andre symptomer på sygdomme, som bunder i, at de ikke kan sige eller ikke ved, at det er det seksuelle misbrug problemerne kommer af. Det kunne løses ved, at ordningen kan gøres uafhængigt af lægen, sådan at man også kan henvende sig til fx socialforvaltningen og få hjælp til ansøgningen Om genvundne erindringer En helt anden problematik er, når ofret ikke ved, at vedkommende har været udsat, og først finder ud af det efter længere tids terapi. At sætte ord på kan også være et omfattende problem. Som tidligere rådgivere er vi ikke i tvivl om, at mennesker, som har været udsat for seksuelt misbrug i en alder, hvor de ikke har været ret gamle 2år, 6 år, 7år eller måske 11 år, kan fortrænge de seksuelle overgreb på en sådan måde, at de først langt senere kommer frem efter længere tids terapi. Side 3 af 10

4 Der er efterhånden flere bøger om genvundne erindringer, hvor Glaspigen af Karin Dyhr og Min forbudte hemmelighed af Lars Sander Jørgensen, begge er meget velskrevne bøger om, hvordan de som voksne pludselig genkalder sig smertefulde erindringer, og at det er seksuelt misbrug, der er årsag til mange af deres problemer. Har man haft problemer med: - angst - lavt selvværd - selvmordsforsøg - spiseforstyrrelser - at man skærer i sig selv - været indlagt på sygehus i flere måneder eller år uden at vide hvorfor og har man brugt mange penge på terapi, hvor man så senere erfarer, at ens problemer beror på seksuelt misbrug i barndommen, så kan man få svært ved at få hjælp efter BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, fordi man har været i gang med et forløb. En løsning kunne være, at den terapi, man efterfølgende har behov for, når man har erfaret, at ens problemer stammer fra det seksuelle misbrug i barndommen, fremover bliver betalt af det offentlige. 1.5 Psykolog hhv. psykoterapeut Man kan ikke få henvisning til behandling hos en psykoterapeut, og det er et problem, fordi en del ofre for seksuelt misbrug har brug for den hjælp og terapi, som disse terapeuter tilbyder. Der findes nogle rigtig gode og anerkendte psykoterapeuter, som i flere år har behandlet patienter med psykiske problemer som følge af seksuelt misbrug fx Nini Leick, Eva Hildebrand, Lone Lyager, Jette Lyager, terapeuter på Stolpegården i Gentofte m. fl. Nini Leick er foruden psykoterapeut også psykolog. Hvis man som offer for seksuelt misbrug har fået en terapeut anbefalet og gerne vil have individuel terapi eller terapi i grupper hos vedkommende, må man selv betale hele beløbet. Når man har været udsat for seksuelt misbrug, har man brug for hjælp fra nogen, som man er tryg ved, som kender til problematikken, og som ved fra andre, hvad der skal til af hjælp. Kunne man fx udarbejde en liste over anerkendt og erfarne psykoterapeuter, på samme måde som man har udarbejdet en liste over anerkendte og erfarne psykologer, som branchen anerkendte som accepterede, professionelle og kompetente behandlere til denne gruppe, så ville man som offer for seksuelt misbrug kunne vælge på lige fod mellem terapeuter eller psykologer. Side 4 af 10

5 1.6 Antallet af psykologer, som er med i ordningen dvs. som har ydernummer, er begrænset. De psykologer, som er med i ordningen, og som lægerne kan henvise til, har viden og erfaring inden for området, men der er også psykologer, som har arbejdet inden for incestproblematikken og som er højt anerkendte for deres viden og resultater, som ikke er med. Det betyder, at patienter, som har gået hos en psykolog, og som ønsker at fortsætte hos vedkommende, ikke kan komme ind under ordningen, fordi vedkommende ikke har et ydernummer, og altså dermed ikke er med i listen over de anvendte psykologer. 1.7 Ventetid Når der er et begrænset antal psykologer tilknyttet ordningen, betyder det, at der kan være meget lang ventetid, før man kan komme til. Der opstår med andre ord flaskehalse, og ventetid er ikke noget, man kan holde ud at leve med, når man får akutte følgevirkninger efter seksuelt misbrug. Så har man brug for hjælp hurtigt, bl.a. også for at få hjælp i så god tid, så man kan forhindre en evt. sygemelding. 2 Psykologordningen som administreres af VFC Socialt udsatte. Problemfelterne er på sin vis de samme som ovenfor. 2.1 De relativt få timer, man kan få tildelt, 10 individuelle behandlinger eller eventuelt et lidt længere forløb som gruppebehandling, rækker typisk ikke. 2.2 For at få tildelt hjælp via psykologordningen, som jo er en forsøgsordning, skal man vide, at man har været udsat for seksuelt misbrug i sin barndom. Det kan synes, som et rimeligt krav, men giver problemer i forhold til de mennesker, som fx i terapi finder ud af, at de har været misbrugt. De kan ikke få økonomisk hjælp under deres terapiforløb, for de er jo begyndt, og det forløb, de er midt i er formentlig ikke dækket af de psykologer, som hører under ordningen. 2.3 Man må ikke have et behandlingskrævende misbrug eller have en psykiatrisk diagnose. Baggrunden for kravet er, at man med mere komplicerede personlige problemstillinger ikke er godt hjulpet med ordningen, fordi der kun er 10 timer til rådighed. Det er selvfølgelig rigtigt, og problemet er jo netop også, at der er for lidt tid i 10 timer. 2.4 Der er kun en begrænset sum penge til rådighed, og i forhold til antal ansøgere, som opfylder betingelserne, er der for få penge sat af. Puljen blev efter halvanden måned i 2004 brugt, og man måtte lukke for ansøgningerne. Der blev bevilget yderligere penge til 100 behandlinger, så det maksimale antal blev på 250 behandlingsforløb i Det samme skete i 2005, hvor puljen blev brugt allerede i marts Side 5 af 10

6 2.5 Kun et bestemt antal psykologer er tilknyttet ordningen, og ikke alle de psykologer, som har viden og kendskab til området. Det kan give lang ventetid med forværring af symptomerne til følge. Psykologordningen er en begrænset forsøgsordning, som - ud over at hjælpe - skal medvirke til at skabe mere viden om området. Ordningen skal også bruges til at skaffe erfaringer til at vurdere, om der skal etableres en permanent ordning. Socialministeriet finansierer psykologordningen, som er gældende frem til april Ordningen huses af VFC Socialt Udsatte. Kilde: Man kan vist allerede nu godt tillade sig at konstatere, at søgningen til ordningen og de ansøgere, der findes egnede, langt overstiger de midler, der er sat af. Det betyder jo også, at der er et stort behov, og at der er behov for hjælp til psykolog eller psykoterapi i et større omfang, end der er penge til. Erstatningerne ved domfældelser dække ikke behovet for behandling Erstatningerne til de børn hvor det seksuelle misbrug opdages, og hvor sagen indbringes for domstolene, er af et meget beskedent omfang. To repræsentanter fra Joan-søstrene skrev i Politiken d. 26. december 2005 meget rigtigt: kr. er det, det koster, i dagens Danmark at sex-misbruge sin datter i 4 år, fra hun var 6 år gammel (fra den sidste dom om sexmisbrug i Vestre Landsret). Det rækker langt fra til senere behandlinger. Støt indsamlingen til fordel for ofre for seksuelle misbrug Din underskrift kan være med til at ændre praksis og til at åbne politikernes øjne for, at der må indføres en lov om permanent hjælp til ofre for seksuelt misbrug. Underskrifterne vil blive afleveret personligt til indenrigs- og sundhedsministeren Lars Løkke Rasmussen. Relevante links: - med underskriftindsamling for hjælp til ofre, når de har behov for det og i det omfang, de har behov. om psykologordningen om seksuelt misbrug m.v. Side 6 af 10

7 Bilag 1: Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper BEK nr 187 af 18/03/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper I medfør af 9, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, fastsættes: 1. Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologisk behandling ved psykolog til: 1) røveri-, volds- og voldtægtsofre, 2) trafik- og ulykkesofre, 3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4) personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 5) pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 6) pårørende ved dødsfald, 7) personer, der har forsøgt selvmord, 8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge og 9) personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb. 2. De nærmere vilkår for retten til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Overenskomsten skal være godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren efter sygesikringslovens 26. Stk. 2. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. Stk. 3. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. 3. Tilskud til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der er tilmeldt den gældende overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at der foreligger en skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen påbegyndes. Dog kan henvisning, såfremt den henvisende skønner, at sikrede har behov for akut psykologhjælp, ske på anden måde. Der udstedes herefter snarest skriftlig henvisning. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Side 7 af 10

8 Stk. 3. Henvisning til behandling i henhold til 1, pkt. 1-8, kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Henvisning i henhold til 1, stk. 1-8 kan dog ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Stk. 4. Henvisning til psykologhjælp efter 1, pkt. 8, kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet. 4. Tilskud til psykologbehandling kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. 5. Såvel gruppe 1-sikrede som gruppe 2-sikrede betaler direkte til psykologen den andel, det påhviler klienten at betale. 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 472 af 18. juni 2002 om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 18. marts 2005 Lars Løkke Rasmussen Side 8 af 10

9 Bilag 2: Om psykologordningen Socialministeriets hjemmeside. Udsatte grupper - Incest - Voksne incestramte Voksne incestramte Socialministeriet har den 1. april 2004 etableret en 3-årig, landsdækkende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til voksne, der har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. Forsøgsordningen koordineres og administreres af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Op til 11 timers behandling Behandlingen kan foregå individuelt eller i grupper i. Der kan i forsøgsperioden ydes op til 11 timers behandling. Find flere informationer om psykologbehandlingsordningen på hvor der også kan hentes et ansøgningsskema. Muligheder for økonomisk støtte En lang række privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter tilbyder blandt andet behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Der skal betales for sådanne behandlingsforløb (typisk op til 800 kr. pr. time). Pr. 1. april 2005 har sygesikringen åbnet for psykologbistand til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Det betyder at man kan gå til læge og bede om en henvisning til en psykolog. Sygesikringen yder et tilskud på 60 % af psykologens honorar. Psykologbehandling I henhold til servicelovens 86 kan kommunen give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykisk eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Amtskommunen har samme mulighed i særlige situationer, jf. servicelovens 86, stk. 2. og 3. Hertil kommer, at der i henhold til aktivlovens 82 gives mulighed for at yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, hvis udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning Side 9 af 10

10 ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig begrundet. I langt de fleste amters sygehusvæsen findes der ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Der kan dog altid rettes henvendelse til egen læge for at høre nærmere om eventuelle muligheder. Generel rådgivning og vejledning Og i langt de fleste kommuner findes der heller ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger. De sociale myndigheder i hjemkommunen giver dog altid generel rådgivning og vejledning og kan henvise til eventuelle andre muligheder. Kontaktperson:Kontoret for socialt udsatte Side 10 af 10

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 38 Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem Sygesikringen

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige sundhedsforsikring Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige Men vi har måttet sande, at samfundet ændrer sig, og behovet for behandling bliver større og større. Gabet vokser mellem danskernes efterspørgsel

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Side 1 Indholdsfortegnelse 1. REGION SJÆLLAND I TAL OG FAKTA 4 1.1 Geografi og befolkning 4 1.2 Demografisk udvikling 4 2. PSYKOLOGOMRÅDET GENERELT 4 2.1

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr.

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr. Blanketten skal indsendes til Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Vejledning i ansøgning om ydernumre

Vejledning i ansøgning om ydernumre Vejledning i ansøgning om ydernumre Ansøgningsblanket og skemaer Ansøgning om ydernummer består af to dele. 1. del er forsiden og 2. del er et Word skema, som består af skema 1-6. Bilag Ansøgningen skal

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 Koncern Plan og Udvikling HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 April 2009 Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 6 DEL 1: KAPACITETSPLAN... 11 1. DÆKNING

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere