Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug"

Transkript

1 Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Hvorfor en indsamling nu Fordi sagen fra Tønder, hvor to små piger er blevet groft udnyttet af deres far og andre mænd, desværre viser, at incest stadig er en del af mange børns hverdag anno Måske tror du, at voksne, som har været udsat for seksuelt misbrug i deres barndom, får hjælp, når han/hun har behov for det. Men sådan er det ikke. Som tidligere og nuværende frivillige rådgivere i Støttecenter mod Incest i Danmark 1 har vi hørt mange eksempler på, hvor svært det kan være at få tilkendt psykolog eller psykoterapeuthjælp til at bearbejde følgevirkningerne af incest hos en psykolog eller en psykoterapeut. Derfor har vi iværksat en underskriftindsamling med det formål at samle så mange underskrifter som muligt, for at ofre for seksuelt misbrug får livslang hjælp til psykolog eller terapeut. Det er muligt, at der efter en periode skal være en % del selvfinansiering måske efter det første år, men i begyndelsen, hvor man har det allerværst, skal hjælpen være gratis. Man kan være i så dyb krise, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde, hvorimod man senere kan man blive så velfungerende, at behovet kan dækkes af fx støttende psykologsamtaler. I dette notat omtales to modeller for psykologhjælp: 2 1) Hjælp i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005, som administreres af sygesikringen se bilag 1 s ) Psykologordningen, som administreres af VFS Socialt udsatte se bilag 2 s Man kan hvis man er i akut krise blive indlagt på fx psykiatrisk afdeling eller komme i behandling på behandlingssteder som fx Gentofte sygehus, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Mulighederne for behandling afhænger af, hvor man bor, og hvad der skønnes relevant i forhold til, hvordan man har det., og steder som fx Stolpegården har ofte meget begrænset plads. Men det ligger uden for dette notat at gå i dybden med dette. Side 1 af 10

2 1. Om problemfelterne i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005 Man kan få hjælp via Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper, BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, hvis man inden de fyldte 18 år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb, og kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 % af de i overenskomsten mellem sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. 1.1 Ikke nok timer Der er ingen tvivl om, at det er godt, man kan få hjælp, når man som voksen får senfølger på grund af seksuelt misbrug i barndommen. Problemet er, at behandlingsbehovet typisk overstiger de 12 konsultationer, man kan få, og det betyder, at man allerede, når man starter kan være usikker på, om man får bevilliget yderligere timer hos psykologen, og dermed om man får ro nok til at åbne for sluserne. Et eksempel: Jeg har engang søgt psykologhjælp hos min læge, krisehjælp, fordi det at have været misbrugt i den grad ødelagde mit liv. Hans eneste svar var at gribe en seddel i skuffen hvor der var remset op, hvem der kunne få tilbudt krisehjælp - 12 ganges psykologhjælp, hvor man endda selv skulle betale et tilskud på ca. 250,- kr. Jeg husker den forfærdelige følelse af ikke at kunne få ordentlig hjælp nogen steder. 1.2 Økonomien Et andet problemfelt er, at det kan være overordentligt svært at betale de 40 % i egenbetaling, der kræves. Et eksempel: I mange år tænkte jeg ikke på, at jeg havde været udsat for seksuelt misbrug og først, da jeg selv begyndte at få børn, begyndte erindringerne at dukke op. Jeg skulle forholde mig til at opdrage og tage hånd om mit lille barn, og jeg fik ubehagelige følelser, når jeg skulle amme. Jeg kunne ikke håndtere de krav, mit barn stillede, og det fremprovokerer de fortrængte erindringer Får man, som nævnt i eksemplet, problemer på et tidspunkt i sit liv, hvor man ikke er i stand til selv at betale egenbetalingen på 40 %, så er man ret dårligt stillet. Og manglende hjælp på det tidspunkt, hvor man i høj grad har behov for det, går ud over ikke kun en selv men også de nærmeste (manden, barnet, resten af familien m.v.). Side 2 af 10

3 1.3 Man kan ikke lide at bede sin læge om hjælp En del af de kvinder og mænd, som henvender sig i den frivillige rådgivning i Støttecenter mod Incest i Danmark, nævner problemer med at få talt med deres egen læge. Kvinder og mænd, som bor i små lokalområder, bryder sig ikke om at bede deres egen læge om at få hjælp til at bearbejde det seksuelle misbrug via en psykolog. Lægen har måske kendt dem og familien hele livet, og lægen ved ikke, at der har været seksuelt misbrug i familien. Kvinder og mænd, som ringer til den frivillige rådgivning, kan fortælle hårrejsende historier om hospitalsindlæggelser, hvor de i deres barndom bliver undersøgt for fx epilepsi, brok, tarmforstyrrelser m.v., hvor problemet er seksuelt misbrug. Andre kan have problemer med at fortælle, at de har været udsat for seksuelt misbrug, fordi det er så tabuiseret et emne stadigvæk, og de ønsker ikke, at den læge, familien skal bruge til alle mulige andre ting, skal vide det om dem. Et eksempel: Det har været sådan for mig, at jeg ikke har kunnet henvende mig direkte til lægen og sige "jeg har det svært, jeg har været udsat for incest og har brug for psykologhjælp. Jeg har måttet have andre ulykker i mit liv for at komme til. Men når jeg så har været hos en psykolog, har jeg fået gratis bistand betalt af kommunen, ved at min psykolog har ansøgt om gratis timer til mig. Det, der er svært i dag, er indgangsreplikken" til at få hjælpen, og det der er endnu sværere er, at man skal være utroligt bevidst om sin egen situation og så skal man være meget velformuleret for at få sagt hvad man har behov for, og det har de færreste. Nogle, som har været misbrugt, kommer med mange andre symptomer på sygdomme, som bunder i, at de ikke kan sige eller ikke ved, at det er det seksuelle misbrug problemerne kommer af. Det kunne løses ved, at ordningen kan gøres uafhængigt af lægen, sådan at man også kan henvende sig til fx socialforvaltningen og få hjælp til ansøgningen Om genvundne erindringer En helt anden problematik er, når ofret ikke ved, at vedkommende har været udsat, og først finder ud af det efter længere tids terapi. At sætte ord på kan også være et omfattende problem. Som tidligere rådgivere er vi ikke i tvivl om, at mennesker, som har været udsat for seksuelt misbrug i en alder, hvor de ikke har været ret gamle 2år, 6 år, 7år eller måske 11 år, kan fortrænge de seksuelle overgreb på en sådan måde, at de først langt senere kommer frem efter længere tids terapi. Side 3 af 10

4 Der er efterhånden flere bøger om genvundne erindringer, hvor Glaspigen af Karin Dyhr og Min forbudte hemmelighed af Lars Sander Jørgensen, begge er meget velskrevne bøger om, hvordan de som voksne pludselig genkalder sig smertefulde erindringer, og at det er seksuelt misbrug, der er årsag til mange af deres problemer. Har man haft problemer med: - angst - lavt selvværd - selvmordsforsøg - spiseforstyrrelser - at man skærer i sig selv - været indlagt på sygehus i flere måneder eller år uden at vide hvorfor og har man brugt mange penge på terapi, hvor man så senere erfarer, at ens problemer beror på seksuelt misbrug i barndommen, så kan man få svært ved at få hjælp efter BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, fordi man har været i gang med et forløb. En løsning kunne være, at den terapi, man efterfølgende har behov for, når man har erfaret, at ens problemer stammer fra det seksuelle misbrug i barndommen, fremover bliver betalt af det offentlige. 1.5 Psykolog hhv. psykoterapeut Man kan ikke få henvisning til behandling hos en psykoterapeut, og det er et problem, fordi en del ofre for seksuelt misbrug har brug for den hjælp og terapi, som disse terapeuter tilbyder. Der findes nogle rigtig gode og anerkendte psykoterapeuter, som i flere år har behandlet patienter med psykiske problemer som følge af seksuelt misbrug fx Nini Leick, Eva Hildebrand, Lone Lyager, Jette Lyager, terapeuter på Stolpegården i Gentofte m. fl. Nini Leick er foruden psykoterapeut også psykolog. Hvis man som offer for seksuelt misbrug har fået en terapeut anbefalet og gerne vil have individuel terapi eller terapi i grupper hos vedkommende, må man selv betale hele beløbet. Når man har været udsat for seksuelt misbrug, har man brug for hjælp fra nogen, som man er tryg ved, som kender til problematikken, og som ved fra andre, hvad der skal til af hjælp. Kunne man fx udarbejde en liste over anerkendt og erfarne psykoterapeuter, på samme måde som man har udarbejdet en liste over anerkendte og erfarne psykologer, som branchen anerkendte som accepterede, professionelle og kompetente behandlere til denne gruppe, så ville man som offer for seksuelt misbrug kunne vælge på lige fod mellem terapeuter eller psykologer. Side 4 af 10

5 1.6 Antallet af psykologer, som er med i ordningen dvs. som har ydernummer, er begrænset. De psykologer, som er med i ordningen, og som lægerne kan henvise til, har viden og erfaring inden for området, men der er også psykologer, som har arbejdet inden for incestproblematikken og som er højt anerkendte for deres viden og resultater, som ikke er med. Det betyder, at patienter, som har gået hos en psykolog, og som ønsker at fortsætte hos vedkommende, ikke kan komme ind under ordningen, fordi vedkommende ikke har et ydernummer, og altså dermed ikke er med i listen over de anvendte psykologer. 1.7 Ventetid Når der er et begrænset antal psykologer tilknyttet ordningen, betyder det, at der kan være meget lang ventetid, før man kan komme til. Der opstår med andre ord flaskehalse, og ventetid er ikke noget, man kan holde ud at leve med, når man får akutte følgevirkninger efter seksuelt misbrug. Så har man brug for hjælp hurtigt, bl.a. også for at få hjælp i så god tid, så man kan forhindre en evt. sygemelding. 2 Psykologordningen som administreres af VFC Socialt udsatte. Problemfelterne er på sin vis de samme som ovenfor. 2.1 De relativt få timer, man kan få tildelt, 10 individuelle behandlinger eller eventuelt et lidt længere forløb som gruppebehandling, rækker typisk ikke. 2.2 For at få tildelt hjælp via psykologordningen, som jo er en forsøgsordning, skal man vide, at man har været udsat for seksuelt misbrug i sin barndom. Det kan synes, som et rimeligt krav, men giver problemer i forhold til de mennesker, som fx i terapi finder ud af, at de har været misbrugt. De kan ikke få økonomisk hjælp under deres terapiforløb, for de er jo begyndt, og det forløb, de er midt i er formentlig ikke dækket af de psykologer, som hører under ordningen. 2.3 Man må ikke have et behandlingskrævende misbrug eller have en psykiatrisk diagnose. Baggrunden for kravet er, at man med mere komplicerede personlige problemstillinger ikke er godt hjulpet med ordningen, fordi der kun er 10 timer til rådighed. Det er selvfølgelig rigtigt, og problemet er jo netop også, at der er for lidt tid i 10 timer. 2.4 Der er kun en begrænset sum penge til rådighed, og i forhold til antal ansøgere, som opfylder betingelserne, er der for få penge sat af. Puljen blev efter halvanden måned i 2004 brugt, og man måtte lukke for ansøgningerne. Der blev bevilget yderligere penge til 100 behandlinger, så det maksimale antal blev på 250 behandlingsforløb i Det samme skete i 2005, hvor puljen blev brugt allerede i marts Side 5 af 10

6 2.5 Kun et bestemt antal psykologer er tilknyttet ordningen, og ikke alle de psykologer, som har viden og kendskab til området. Det kan give lang ventetid med forværring af symptomerne til følge. Psykologordningen er en begrænset forsøgsordning, som - ud over at hjælpe - skal medvirke til at skabe mere viden om området. Ordningen skal også bruges til at skaffe erfaringer til at vurdere, om der skal etableres en permanent ordning. Socialministeriet finansierer psykologordningen, som er gældende frem til april Ordningen huses af VFC Socialt Udsatte. Kilde: Man kan vist allerede nu godt tillade sig at konstatere, at søgningen til ordningen og de ansøgere, der findes egnede, langt overstiger de midler, der er sat af. Det betyder jo også, at der er et stort behov, og at der er behov for hjælp til psykolog eller psykoterapi i et større omfang, end der er penge til. Erstatningerne ved domfældelser dække ikke behovet for behandling Erstatningerne til de børn hvor det seksuelle misbrug opdages, og hvor sagen indbringes for domstolene, er af et meget beskedent omfang. To repræsentanter fra Joan-søstrene skrev i Politiken d. 26. december 2005 meget rigtigt: kr. er det, det koster, i dagens Danmark at sex-misbruge sin datter i 4 år, fra hun var 6 år gammel (fra den sidste dom om sexmisbrug i Vestre Landsret). Det rækker langt fra til senere behandlinger. Støt indsamlingen til fordel for ofre for seksuelle misbrug Din underskrift kan være med til at ændre praksis og til at åbne politikernes øjne for, at der må indføres en lov om permanent hjælp til ofre for seksuelt misbrug. Underskrifterne vil blive afleveret personligt til indenrigs- og sundhedsministeren Lars Løkke Rasmussen. Relevante links: - med underskriftindsamling for hjælp til ofre, når de har behov for det og i det omfang, de har behov. om psykologordningen om seksuelt misbrug m.v. Side 6 af 10

7 Bilag 1: Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper BEK nr 187 af 18/03/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper I medfør af 9, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, fastsættes: 1. Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologisk behandling ved psykolog til: 1) røveri-, volds- og voldtægtsofre, 2) trafik- og ulykkesofre, 3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4) personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 5) pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 6) pårørende ved dødsfald, 7) personer, der har forsøgt selvmord, 8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge og 9) personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb. 2. De nærmere vilkår for retten til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Overenskomsten skal være godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren efter sygesikringslovens 26. Stk. 2. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. Stk. 3. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. 3. Tilskud til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der er tilmeldt den gældende overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at der foreligger en skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen påbegyndes. Dog kan henvisning, såfremt den henvisende skønner, at sikrede har behov for akut psykologhjælp, ske på anden måde. Der udstedes herefter snarest skriftlig henvisning. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Side 7 af 10

8 Stk. 3. Henvisning til behandling i henhold til 1, pkt. 1-8, kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Henvisning i henhold til 1, stk. 1-8 kan dog ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Stk. 4. Henvisning til psykologhjælp efter 1, pkt. 8, kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet. 4. Tilskud til psykologbehandling kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. 5. Såvel gruppe 1-sikrede som gruppe 2-sikrede betaler direkte til psykologen den andel, det påhviler klienten at betale. 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 472 af 18. juni 2002 om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 18. marts 2005 Lars Løkke Rasmussen Side 8 af 10

9 Bilag 2: Om psykologordningen Socialministeriets hjemmeside. Udsatte grupper - Incest - Voksne incestramte Voksne incestramte Socialministeriet har den 1. april 2004 etableret en 3-årig, landsdækkende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til voksne, der har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. Forsøgsordningen koordineres og administreres af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Op til 11 timers behandling Behandlingen kan foregå individuelt eller i grupper i. Der kan i forsøgsperioden ydes op til 11 timers behandling. Find flere informationer om psykologbehandlingsordningen på hvor der også kan hentes et ansøgningsskema. Muligheder for økonomisk støtte En lang række privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter tilbyder blandt andet behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Der skal betales for sådanne behandlingsforløb (typisk op til 800 kr. pr. time). Pr. 1. april 2005 har sygesikringen åbnet for psykologbistand til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Det betyder at man kan gå til læge og bede om en henvisning til en psykolog. Sygesikringen yder et tilskud på 60 % af psykologens honorar. Psykologbehandling I henhold til servicelovens 86 kan kommunen give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykisk eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Amtskommunen har samme mulighed i særlige situationer, jf. servicelovens 86, stk. 2. og 3. Hertil kommer, at der i henhold til aktivlovens 82 gives mulighed for at yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, hvis udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning Side 9 af 10

10 ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig begrundet. I langt de fleste amters sygehusvæsen findes der ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Der kan dog altid rettes henvendelse til egen læge for at høre nærmere om eventuelle muligheder. Generel rådgivning og vejledning Og i langt de fleste kommuner findes der heller ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger. De sociale myndigheder i hjemkommunen giver dog altid generel rådgivning og vejledning og kan henvise til eventuelle andre muligheder. Kontaktperson:Kontoret for socialt udsatte Side 10 af 10

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Udviklingsplan på psykologområdet.

Udviklingsplan på psykologområdet. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 10/3062 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen E-mail: Joergen.Marinus.Madsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631393

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Omsorg, sorg og krise

Omsorg, sorg og krise Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende. Pjecen er udgivet af: Region Nordjylland Planlægning, Kvalitet og Analyse Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 00 www.rn.dk region@rn.dk

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem RLTN og Dansk Psykolog Forening

Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem RLTN og Dansk Psykolog Forening LANDSSAMARBEJDSUDVALGET LSU Regionernes Lønnings- og Takstnævn c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 35 29 81 00 Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 Kbh. Ø. Tlf.

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Voksne ofre for INCEST

Voksne ofre for INCEST Incest Af Ask Elklit og Anne Øxenberg Voksne ofre for INCEST I debatten om incest har der været stor interesse for, om terapeuter på det grå marked forfører deres klienter til at komme med falske anklager

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2016 Rapport over undersøgelse af lægehenviste s ventetid at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer Ventetidsundersøgelse I udsendte Dansk Psykolog Forening en undersøgelse om ventetider til alle

Læs mere

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG

SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG Adr. Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 38 Fortolkningsbidrag vedrørende overenskomsten mellem Sygesikringen

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. voldsomme hændelser Denne pjece er til personer,

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb Kommunernes beredskab til voksne med senfølger af seksuelle overgreb En spørgeskema- og en interviewundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til voksne borgere med senfølger af seksuelle overgreb

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER

SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER SEPTEMBER 2015 EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING I PRAKSISSEKTOREN FOR SÆRLIGT UDSATTE PERSONGRUPPER EVALUERING OG PERSPEKTIVERING AF TILSKUDSORDNINGEN TIL PSYKOLOGBEHANDLING

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren

Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren Kortlægning og analyse af tilskudsordningen for psykologbehandling i praksissektoren Slutrapport Sundhedsstyrelsen Juni 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning

Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning Rapport fra Moderniseringsudvalget: Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning Indledning og baggrund Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening aftalte i forbindelse med

Læs mere

kvinder er ikke længere et tabu i Danmark, hed det i indbydelsen

kvinder er ikke længere et tabu i Danmark, hed det i indbydelsen PROJEKT AF REDAKTØR JØRGEN CARL Alternativ til Fire psykologer i Roskilde er de første herhjemme, som arbejder med en norsk model for behandling af mænd, der er voldelige mod deres partner. Pæne og velfungerende

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere