Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug"

Transkript

1 Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Hvorfor en indsamling nu Fordi sagen fra Tønder, hvor to små piger er blevet groft udnyttet af deres far og andre mænd, desværre viser, at incest stadig er en del af mange børns hverdag anno Måske tror du, at voksne, som har været udsat for seksuelt misbrug i deres barndom, får hjælp, når han/hun har behov for det. Men sådan er det ikke. Som tidligere og nuværende frivillige rådgivere i Støttecenter mod Incest i Danmark 1 har vi hørt mange eksempler på, hvor svært det kan være at få tilkendt psykolog eller psykoterapeuthjælp til at bearbejde følgevirkningerne af incest hos en psykolog eller en psykoterapeut. Derfor har vi iværksat en underskriftindsamling med det formål at samle så mange underskrifter som muligt, for at ofre for seksuelt misbrug får livslang hjælp til psykolog eller terapeut. Det er muligt, at der efter en periode skal være en % del selvfinansiering måske efter det første år, men i begyndelsen, hvor man har det allerværst, skal hjælpen være gratis. Man kan være i så dyb krise, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde, hvorimod man senere kan man blive så velfungerende, at behovet kan dækkes af fx støttende psykologsamtaler. I dette notat omtales to modeller for psykologhjælp: 2 1) Hjælp i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005, som administreres af sygesikringen se bilag 1 s ) Psykologordningen, som administreres af VFS Socialt udsatte se bilag 2 s Man kan hvis man er i akut krise blive indlagt på fx psykiatrisk afdeling eller komme i behandling på behandlingssteder som fx Gentofte sygehus, Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Mulighederne for behandling afhænger af, hvor man bor, og hvad der skønnes relevant i forhold til, hvordan man har det., og steder som fx Stolpegården har ofte meget begrænset plads. Men det ligger uden for dette notat at gå i dybden med dette. Side 1 af 10

2 1. Om problemfelterne i forhold til Bek. 187 af 18/03/2005 Man kan få hjælp via Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper, BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, hvis man inden de fyldte 18 år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb, og kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 % af de i overenskomsten mellem sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. 1.1 Ikke nok timer Der er ingen tvivl om, at det er godt, man kan få hjælp, når man som voksen får senfølger på grund af seksuelt misbrug i barndommen. Problemet er, at behandlingsbehovet typisk overstiger de 12 konsultationer, man kan få, og det betyder, at man allerede, når man starter kan være usikker på, om man får bevilliget yderligere timer hos psykologen, og dermed om man får ro nok til at åbne for sluserne. Et eksempel: Jeg har engang søgt psykologhjælp hos min læge, krisehjælp, fordi det at have været misbrugt i den grad ødelagde mit liv. Hans eneste svar var at gribe en seddel i skuffen hvor der var remset op, hvem der kunne få tilbudt krisehjælp - 12 ganges psykologhjælp, hvor man endda selv skulle betale et tilskud på ca. 250,- kr. Jeg husker den forfærdelige følelse af ikke at kunne få ordentlig hjælp nogen steder. 1.2 Økonomien Et andet problemfelt er, at det kan være overordentligt svært at betale de 40 % i egenbetaling, der kræves. Et eksempel: I mange år tænkte jeg ikke på, at jeg havde været udsat for seksuelt misbrug og først, da jeg selv begyndte at få børn, begyndte erindringerne at dukke op. Jeg skulle forholde mig til at opdrage og tage hånd om mit lille barn, og jeg fik ubehagelige følelser, når jeg skulle amme. Jeg kunne ikke håndtere de krav, mit barn stillede, og det fremprovokerer de fortrængte erindringer Får man, som nævnt i eksemplet, problemer på et tidspunkt i sit liv, hvor man ikke er i stand til selv at betale egenbetalingen på 40 %, så er man ret dårligt stillet. Og manglende hjælp på det tidspunkt, hvor man i høj grad har behov for det, går ud over ikke kun en selv men også de nærmeste (manden, barnet, resten af familien m.v.). Side 2 af 10

3 1.3 Man kan ikke lide at bede sin læge om hjælp En del af de kvinder og mænd, som henvender sig i den frivillige rådgivning i Støttecenter mod Incest i Danmark, nævner problemer med at få talt med deres egen læge. Kvinder og mænd, som bor i små lokalområder, bryder sig ikke om at bede deres egen læge om at få hjælp til at bearbejde det seksuelle misbrug via en psykolog. Lægen har måske kendt dem og familien hele livet, og lægen ved ikke, at der har været seksuelt misbrug i familien. Kvinder og mænd, som ringer til den frivillige rådgivning, kan fortælle hårrejsende historier om hospitalsindlæggelser, hvor de i deres barndom bliver undersøgt for fx epilepsi, brok, tarmforstyrrelser m.v., hvor problemet er seksuelt misbrug. Andre kan have problemer med at fortælle, at de har været udsat for seksuelt misbrug, fordi det er så tabuiseret et emne stadigvæk, og de ønsker ikke, at den læge, familien skal bruge til alle mulige andre ting, skal vide det om dem. Et eksempel: Det har været sådan for mig, at jeg ikke har kunnet henvende mig direkte til lægen og sige "jeg har det svært, jeg har været udsat for incest og har brug for psykologhjælp. Jeg har måttet have andre ulykker i mit liv for at komme til. Men når jeg så har været hos en psykolog, har jeg fået gratis bistand betalt af kommunen, ved at min psykolog har ansøgt om gratis timer til mig. Det, der er svært i dag, er indgangsreplikken" til at få hjælpen, og det der er endnu sværere er, at man skal være utroligt bevidst om sin egen situation og så skal man være meget velformuleret for at få sagt hvad man har behov for, og det har de færreste. Nogle, som har været misbrugt, kommer med mange andre symptomer på sygdomme, som bunder i, at de ikke kan sige eller ikke ved, at det er det seksuelle misbrug problemerne kommer af. Det kunne løses ved, at ordningen kan gøres uafhængigt af lægen, sådan at man også kan henvende sig til fx socialforvaltningen og få hjælp til ansøgningen Om genvundne erindringer En helt anden problematik er, når ofret ikke ved, at vedkommende har været udsat, og først finder ud af det efter længere tids terapi. At sætte ord på kan også være et omfattende problem. Som tidligere rådgivere er vi ikke i tvivl om, at mennesker, som har været udsat for seksuelt misbrug i en alder, hvor de ikke har været ret gamle 2år, 6 år, 7år eller måske 11 år, kan fortrænge de seksuelle overgreb på en sådan måde, at de først langt senere kommer frem efter længere tids terapi. Side 3 af 10

4 Der er efterhånden flere bøger om genvundne erindringer, hvor Glaspigen af Karin Dyhr og Min forbudte hemmelighed af Lars Sander Jørgensen, begge er meget velskrevne bøger om, hvordan de som voksne pludselig genkalder sig smertefulde erindringer, og at det er seksuelt misbrug, der er årsag til mange af deres problemer. Har man haft problemer med: - angst - lavt selvværd - selvmordsforsøg - spiseforstyrrelser - at man skærer i sig selv - været indlagt på sygehus i flere måneder eller år uden at vide hvorfor og har man brugt mange penge på terapi, hvor man så senere erfarer, at ens problemer beror på seksuelt misbrug i barndommen, så kan man få svært ved at få hjælp efter BEK nr. 187 af 18/03/2005, 1, fordi man har været i gang med et forløb. En løsning kunne være, at den terapi, man efterfølgende har behov for, når man har erfaret, at ens problemer stammer fra det seksuelle misbrug i barndommen, fremover bliver betalt af det offentlige. 1.5 Psykolog hhv. psykoterapeut Man kan ikke få henvisning til behandling hos en psykoterapeut, og det er et problem, fordi en del ofre for seksuelt misbrug har brug for den hjælp og terapi, som disse terapeuter tilbyder. Der findes nogle rigtig gode og anerkendte psykoterapeuter, som i flere år har behandlet patienter med psykiske problemer som følge af seksuelt misbrug fx Nini Leick, Eva Hildebrand, Lone Lyager, Jette Lyager, terapeuter på Stolpegården i Gentofte m. fl. Nini Leick er foruden psykoterapeut også psykolog. Hvis man som offer for seksuelt misbrug har fået en terapeut anbefalet og gerne vil have individuel terapi eller terapi i grupper hos vedkommende, må man selv betale hele beløbet. Når man har været udsat for seksuelt misbrug, har man brug for hjælp fra nogen, som man er tryg ved, som kender til problematikken, og som ved fra andre, hvad der skal til af hjælp. Kunne man fx udarbejde en liste over anerkendt og erfarne psykoterapeuter, på samme måde som man har udarbejdet en liste over anerkendte og erfarne psykologer, som branchen anerkendte som accepterede, professionelle og kompetente behandlere til denne gruppe, så ville man som offer for seksuelt misbrug kunne vælge på lige fod mellem terapeuter eller psykologer. Side 4 af 10

5 1.6 Antallet af psykologer, som er med i ordningen dvs. som har ydernummer, er begrænset. De psykologer, som er med i ordningen, og som lægerne kan henvise til, har viden og erfaring inden for området, men der er også psykologer, som har arbejdet inden for incestproblematikken og som er højt anerkendte for deres viden og resultater, som ikke er med. Det betyder, at patienter, som har gået hos en psykolog, og som ønsker at fortsætte hos vedkommende, ikke kan komme ind under ordningen, fordi vedkommende ikke har et ydernummer, og altså dermed ikke er med i listen over de anvendte psykologer. 1.7 Ventetid Når der er et begrænset antal psykologer tilknyttet ordningen, betyder det, at der kan være meget lang ventetid, før man kan komme til. Der opstår med andre ord flaskehalse, og ventetid er ikke noget, man kan holde ud at leve med, når man får akutte følgevirkninger efter seksuelt misbrug. Så har man brug for hjælp hurtigt, bl.a. også for at få hjælp i så god tid, så man kan forhindre en evt. sygemelding. 2 Psykologordningen som administreres af VFC Socialt udsatte. Problemfelterne er på sin vis de samme som ovenfor. 2.1 De relativt få timer, man kan få tildelt, 10 individuelle behandlinger eller eventuelt et lidt længere forløb som gruppebehandling, rækker typisk ikke. 2.2 For at få tildelt hjælp via psykologordningen, som jo er en forsøgsordning, skal man vide, at man har været udsat for seksuelt misbrug i sin barndom. Det kan synes, som et rimeligt krav, men giver problemer i forhold til de mennesker, som fx i terapi finder ud af, at de har været misbrugt. De kan ikke få økonomisk hjælp under deres terapiforløb, for de er jo begyndt, og det forløb, de er midt i er formentlig ikke dækket af de psykologer, som hører under ordningen. 2.3 Man må ikke have et behandlingskrævende misbrug eller have en psykiatrisk diagnose. Baggrunden for kravet er, at man med mere komplicerede personlige problemstillinger ikke er godt hjulpet med ordningen, fordi der kun er 10 timer til rådighed. Det er selvfølgelig rigtigt, og problemet er jo netop også, at der er for lidt tid i 10 timer. 2.4 Der er kun en begrænset sum penge til rådighed, og i forhold til antal ansøgere, som opfylder betingelserne, er der for få penge sat af. Puljen blev efter halvanden måned i 2004 brugt, og man måtte lukke for ansøgningerne. Der blev bevilget yderligere penge til 100 behandlinger, så det maksimale antal blev på 250 behandlingsforløb i Det samme skete i 2005, hvor puljen blev brugt allerede i marts Side 5 af 10

6 2.5 Kun et bestemt antal psykologer er tilknyttet ordningen, og ikke alle de psykologer, som har viden og kendskab til området. Det kan give lang ventetid med forværring af symptomerne til følge. Psykologordningen er en begrænset forsøgsordning, som - ud over at hjælpe - skal medvirke til at skabe mere viden om området. Ordningen skal også bruges til at skaffe erfaringer til at vurdere, om der skal etableres en permanent ordning. Socialministeriet finansierer psykologordningen, som er gældende frem til april Ordningen huses af VFC Socialt Udsatte. Kilde: Man kan vist allerede nu godt tillade sig at konstatere, at søgningen til ordningen og de ansøgere, der findes egnede, langt overstiger de midler, der er sat af. Det betyder jo også, at der er et stort behov, og at der er behov for hjælp til psykolog eller psykoterapi i et større omfang, end der er penge til. Erstatningerne ved domfældelser dække ikke behovet for behandling Erstatningerne til de børn hvor det seksuelle misbrug opdages, og hvor sagen indbringes for domstolene, er af et meget beskedent omfang. To repræsentanter fra Joan-søstrene skrev i Politiken d. 26. december 2005 meget rigtigt: kr. er det, det koster, i dagens Danmark at sex-misbruge sin datter i 4 år, fra hun var 6 år gammel (fra den sidste dom om sexmisbrug i Vestre Landsret). Det rækker langt fra til senere behandlinger. Støt indsamlingen til fordel for ofre for seksuelle misbrug Din underskrift kan være med til at ændre praksis og til at åbne politikernes øjne for, at der må indføres en lov om permanent hjælp til ofre for seksuelt misbrug. Underskrifterne vil blive afleveret personligt til indenrigs- og sundhedsministeren Lars Løkke Rasmussen. Relevante links: - med underskriftindsamling for hjælp til ofre, når de har behov for det og i det omfang, de har behov. om psykologordningen om seksuelt misbrug m.v. Side 6 af 10

7 Bilag 1: Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper BEK nr 187 af 18/03/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper I medfør af 9, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, fastsættes: 1. Den offentlige sygesikring yder tilskud til psykologisk behandling ved psykolog til: 1) røveri-, volds- og voldtægtsofre, 2) trafik- og ulykkesofre, 3) pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4) personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 5) pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom, 6) pårørende ved dødsfald, 7) personer, der har forsøgt selvmord, 8) kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge og 9) personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb. 2. De nærmere vilkår for retten til psykologisk behandling er fastsat i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Overenskomsten skal være godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren efter sygesikringslovens 26. Stk. 2. Den offentlige sygesikring yder et tilskud på 60 pct. af de i overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening fastsatte honorarer pr. konsultation. Stk. 3. Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. 3. Tilskud til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der er tilmeldt den gældende overenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at der foreligger en skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge (herunder vagtlæge), inden behandlingen påbegyndes. Dog kan henvisning, såfremt den henvisende skønner, at sikrede har behov for akut psykologhjælp, ske på anden måde. Der udstedes herefter snarest skriftlig henvisning. Henvisningen har kun gyldighed, såfremt psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Side 7 af 10

8 Stk. 3. Henvisning til behandling i henhold til 1, pkt. 1-8, kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Henvisning i henhold til 1, stk. 1-8 kan dog ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Stk. 4. Henvisning til psykologhjælp efter 1, pkt. 8, kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet. 4. Tilskud til psykologbehandling kan ydes til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. 5. Såvel gruppe 1-sikrede som gruppe 2-sikrede betaler direkte til psykologen den andel, det påhviler klienten at betale. 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 472 af 18. juni 2002 om tilskud efter sygesikringsloven til psykologbehandling for særligt udsatte grupper. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 18. marts 2005 Lars Løkke Rasmussen Side 8 af 10

9 Bilag 2: Om psykologordningen Socialministeriets hjemmeside. Udsatte grupper - Incest - Voksne incestramte Voksne incestramte Socialministeriet har den 1. april 2004 etableret en 3-årig, landsdækkende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til voksne, der har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. Forsøgsordningen koordineres og administreres af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Op til 11 timers behandling Behandlingen kan foregå individuelt eller i grupper i. Der kan i forsøgsperioden ydes op til 11 timers behandling. Find flere informationer om psykologbehandlingsordningen på hvor der også kan hentes et ansøgningsskema. Muligheder for økonomisk støtte En lang række privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter tilbyder blandt andet behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Der skal betales for sådanne behandlingsforløb (typisk op til 800 kr. pr. time). Pr. 1. april 2005 har sygesikringen åbnet for psykologbistand til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Det betyder at man kan gå til læge og bede om en henvisning til en psykolog. Sygesikringen yder et tilskud på 60 % af psykologens honorar. Psykologbehandling I henhold til servicelovens 86 kan kommunen give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykisk eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Amtskommunen har samme mulighed i særlige situationer, jf. servicelovens 86, stk. 2. og 3. Hertil kommer, at der i henhold til aktivlovens 82 gives mulighed for at yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, hvis udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning Side 9 af 10

10 ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig begrundet. I langt de fleste amters sygehusvæsen findes der ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Der kan dog altid rettes henvendelse til egen læge for at høre nærmere om eventuelle muligheder. Generel rådgivning og vejledning Og i langt de fleste kommuner findes der heller ikke særlige tilbud til mennesker med senfølger. De sociale myndigheder i hjemkommunen giver dog altid generel rådgivning og vejledning og kan henvise til eventuelle andre muligheder. Kontaktperson:Kontoret for socialt udsatte Side 10 af 10

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere