Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA"

Transkript

1 Nr. 4 december årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet godt med franskmændene i Kosovo. Det samarbejde udvides nu på uddannelsessiden Dansk forsvar er naturligvis interesseret i at levere den største mulige effekt for pengene. Derfor kan årets jule- eller nytårsgave til Forsvarets cirka mennesker blive en sammenlægning af de operative kommandoer til en samlet Værnsfælles Operativ Kommando, men med bevarelse af de tre værns profil og traditioner. En besparelse på forsvarsbudgettet på ca.82 mio.kr. - Jeg afventer min arbejdsgruppes indstilling inden jul. Sammenlægningstanken er ikke ny, men jeg har valgt, at nedsætte en arbejdsgruppe, fordi jeg kan se, at vi arbejder sammen og indsætter enheder sammen fra de tre værn. Min opgave er, at spare ressourcer på både drift og personel, så vi kan friholde vores operative kapaciteter for besparelser. Jeg har naturligvis drøftet en sammenlægning med cheferne for de tre operative kommandoer, der alle bakker ideen op. Det er vigtigt, at alle fordele og ulemper bliver belyst først. Jeg regner med i januar at kunne henvende mig til det politiske niveau. Bliver der givet grønt Forsvarschef Peter Bartram lys, skal implementeringen foregå gennem forskellige faser, siger forsvarschef, general Peter Bartram til Folk & Forsvar. Fortsættes side 4

2 FOLK & FORSVAR Leder Nr. 4 December årgang FOLK&SIKKERHED BLIVER FREMTIDENS STRATEGISKE PARTNERSKAB Af Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar Folk & Forsvar skriver i sit nye Holdningspapir, at behovet for samtænkning og strategiske partnerskaber er en nødvendighed for, at vi kan udnytte samfundets sparsomme ressourcer bedst muligt. Øget samarbejde med de fire søjler, Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Sundhedssektoren er en forudsætning for succes og effektiv ressourceudnyttelse. Samtidig skaber samtænkning succes og vinder freden. Ideen er såmænd ikke ny, men først sent tænkt ind i Danmarks forsvarsog sikkerhedspolitik. Bedst er den kommet til udtryk gennem Forsvarets oprettelse af de særlige CIMICgrupper, civilt-militært samarbejde. Først i 1990èrne omkring Forsvarets Sundhedstjenestes arbejde i Golfkonflikten, senere på Balkan, i Irak og senest i Afghanistan. Efter vi kom ind i det 21.århundrede er det endda blevet til tværfagligt samarbejde ministerier imellem, som det stærkt er komme til udtryk i Afghanistan, hvor flere danske ministerier samarbejder om at vinde freden. For Folk & Forsvar har der gennem de seneste tyve år været en lang perlerække af gode samtænkningsaktiviteter med bl.a. Kongehuset, Statsministeriet, Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet etc. i forbindelse med særlige skolepakker om forsvarspolitiske emner eller op til forsvarsforlig. I de senere år har vi udvidet det til andre græsrodsorganisationer, undervisningssektoren, kommunerne etc. Markeringen af Flagdagen den 5. september hvert år er således et godt eksempel på, at samtænkning med de 98 kommuner kan skabe øget anerkendelse, respekt og omsorg for vore veteraner. Nyeste skud på samtænkningsideen er Folk & Forsvars deltagelse på Folkemødet i Allinge via vort medlemskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd samt det særlige bornholmske tiltag via F&F, Bornholm. Her har vi i samarbejde med Campus Bornholm og folketingsmedlem og uddannelsespolitisk ordfører Peter Juel Jensen, Venstre igangsat en ny uddannelseslinje, IBB, International Bæredygtighed og Beredskab, der gerne skulle sprede sig til resten af Danmark. Studielinjens formål er, at skabe øget interesse og engagement blandt de unge til netop at interessere sig for et robust og bæredygtigt samfund. Netop ingredienserne i Folk & Forsvars dialogpolitik. Sidst i november havde Folk & Forsvar indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia. Det væsentligste formål var at forberede organisationen på fremtiden. Vi skifter navn til det bredere Folk & Sikkerhed for derved at kunne koncentrere vore kræfter om et strategisk partnerskab med både Forsvar, Beredskab, Politi og Sundhedssektor. Derigennem opnår vi samtænkning og styrkelsen af et robust Danmark. Glæd jer til en ny stærkere organisation, hvor dansk sikkerhed fortsat styrker vort velfærd. God Jul og Godt nytår. Tak for samarbejdet i FOLK & FORSVAR er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Forsvar Nørre Voldgade 27 A, st., 1358 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Generalsekretær Ole Bennekou Grafisk Produktion: Als Offset Augustenborg, Industrivej 4, 6440 Augustenborg, firmamedlem af Folk & Forsvar. Vil du vide mere om FOLK & FORSVAR - mød os på nettet: eller Bestyrelsen i Folk & Forsvar: Frank E. Andersen (formand) Jan Brun Andersen (næstformand) Claus Høegh-Guldberg Peter H. Lynard Karl Erik Nielsen Jens Sund Erling Lundsgaard Per Junker Thiesgaard Johnny G. Larsen FOLK & FORSVAR Næste udgivelse i marts 2013 Deadline 25. februar De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Forsvars officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Forsvar står til fri redaktionel benyttelse mod kildehenvisning. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Forsvar har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. ISSN nr.:

3 Nr. 4 December årgang DIALOG-DIALOG-DIALOG Dialog er vejen til succes ifølge præsidenten for FUEN, Føderalistisk Union af Europæiske Folkegrupper, Hans Heinrich Hansen. Han var inviteret til dialogmøde hos Folk & Forsvar Sønderjylland i Haderslev. Leif Larsen, F&F Sønderjylland fortæller, at Hans H Larsen bl.a. roste forholdene omkring mindretallene i grænseområdet Danmark-Tyskland, som har forstået rollen som brobyggere. En rolle som F&F også har påtaget sig nationalt. Alene i Europa er der 300 mindretal i 47 stater, eller at hver 7. borger tilhører et mindretal. FOLK & FORSVAR RUNDT OM FOLK & FORSVAR HUSK NYTÅRSGUDSTJENESTEN Søndag den 6.januar 2013 holdes Folk & Forsvars traditionsrige nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl.14. Efterfølgende er der kranselægning ved det Nationale Monument samt hyggeligt samvær i Gl. Varmecentral bagefter. Feltprovst og sognepræst Thomas H. Beck står for gudstjenesten. DEBATMØDE I AALBORG Folk & Forsvars landsturne 2012 med fokus på Pligt, Frivillighed og Medborgerskab holdt 7. november debatmøde i Medborgerhuset i Aalborg. Temaet var Hvad betyder et sikkert og robust samfund for dig?. Indlægsholdere var F & Fs informationschef Claus Arboe- Rasmussen, rådmand, Thomas Kas trup-larsen, A, rådmand Tina French Nielsen, V samt Bjarne Laustsen, MF, A, præsident for Beredskabsforbundet. Det blev en spændende og livlig debat om, hvordan Ålborg gør en stor indsats på området. Begge rådmænd var uanset partifarve stolte af dansk forsvar og lokalt beredskab. Folk & Forsvars lokalformand Paul B. Knudsen havde sørget for 22 faner og militærmusik, så rammen var sat til et flot debatmøde med mange deltagere. Hans Heinrich Hansen, foto L. Larsen STRATEGISK PARTNERSKABER DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråd, inviterede i oktober til medlemskonference om Innovation, forandring og nytænkning i Folkeoplysningen. Folk & Forsvar er medlem af DFS, som blandt andet stillede mulighed for F&Fs deltagelse på Folkemødet i Allinge. I en workshop om Partnerskaber fortalte informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Folk & Forsvar om organisationens mange gode erfaringer om indgåelse af strategiske partnerskaber, hvilket resulterede i flere forespørgsler fra DFS-medlemmer om et lignende samarbejde. Fra workshoppen hos DFS, Claus Arboe-Rasmussen er i gang med Folk & Forsvar og Partnerskaber. Foto : Flemming Gedde. Feltprovst Thomas H. Beck SAMTÆNKNING GIVER NY UDDANNELSESLINJE Samtænkning med Campus Bornholm og fire unge HHX`er under Folkemødet i Allinge i juni var en så stor succes for både Folk & Forsvar og Campus Bornholm, at F&F`s lokalformand Johnny G. Larsen sammen med konst. uddannelsesleder Ann Due og lektor Jens Koch Jensen kunne hædre de fire unge ved et arrangement sidst i oktober. F&F sagde behørigt tak til de fire unge og kunne samtidig afsløre, at en ny uddannelsesretning starter på Bornholm. Det er IBB, International Bæredygtighed og Beredskab, der godt støttet af det lokale folketingsmedlem Peter Juel Jensen, V gerne skal spredes til hele Danmark. Den nye linje fokuserer på beredskab og krisehåndtering, nationalt som internationalt med henblik på at skabe stærke lokale samfund. Folk & Forsvar er i øvrigt også tilstede på Folkemødet i Allinge til juni Fra venstre ses Peter Reinau, tidligere viceborgmester, der styrede debatten, Bjarne Laustsen, Thomas Kastrup-Larsen, Tina French Nielsen og Paul B. Knudsen. Foto : Olav Vibild. BEREDSKABSMØDE PÅ BORNHOLM deltog F&F Bornholm i møde på beredskabscenteret i Allinge, hvor lokalafdelingen fik et nærmere indblik i samarbejdet om styrkelsen af det robuste samfund. Klik ind på Her ses F&F Bornholm på besøg hos HHX`klassen på Campus 3

4 FOLK & FORSVAR Nr. 4 December årgang Fortsat fra forsiden En velforberedt og skarp forsvarschef læner sig op af flere hundrede års dansk korpsånd i forsvaret byggende på traditioner som et stærkt grundfundament for Forsvarets forandringsproces. Fra 2014, hvor Danmark neddrosler sin mission i Afghanistan, bliver udfordringen derfor at fastholde billedet af den høje professionalisme fra operationerne. Selvom operationerne har været dyre i form af tab, sårede, materiel, økonomi, har man samtidig opnået et fantastisk fag- og slagstyrke. OPERATIVT UDDANNELSES- SAMARBEJDE Da vi ikke kender den næste mission, skal vi til at uddanne bredere end vi f.eks. har gjort ved den specialiserede indsats i Afghanistan. Det skal vi opnå via generelle færdigheder, et højt beredskab og et mix af traditionelle feltøvelser, syntetiske øvelser med computer samt studieperioder. Derudover skal vi fortsat arbejde på, at vore tre store samarbejdspartnere Frankrig, USA og England vil dele ud af deres operative erfaringer. Det skal selvfølgelig være med fuld politisk accept. De tre landes forsvarschefer er allerede med på ideen. Vi får derved suppleret den danske uddannelse med erfaringer fra partnernes missioner. Med kontinuerlige friske erfaringer fra missioner kan vi fortsat holde vore soldater og enheder på et højt fagligt niveau. Frankrig f.eks. er et naturligt valg fra vort samarbejde i Kosovo, og Frankrig har samtidig stærke relationer til Afrika, som kan blive et muligt fremtidigt indsatsområde, siger forsvarschefen. -Dansk forsvar er både relevant og klar, men vi har ingen krystalkugle, der kan forudsige, hvor politikerne vil sende os hen. Uddannelse løser derfor en del af vor fremtidige udfordringer, men vi skal også blive langt bedre til at samspille med f.eks. frivillige organisationer som Folk & Forsvar, for derigennem at fastholde den folkelige forankring til Forsvaret i befolkningen. F.eks. er de pårørende til soldaterne fantastiske ambassadører for os. Udfordringen er, at gøre Indtil 2014 er danske kamptropper aktive i Afghanistan. Her sammen med den afghanske hær. Forsvaret mere proaktiv i samarbejdet og partnerskabet med de frivillige organisationer. Det er derfor både et tilbud og håndslag til Folk & Forsvars store arbejde. Vi skal også blive bedre og hurtigere til at fortælle om de mange gode historier fra Forsvaret i vor kommunikationspolitik, siger Peter Bartram, der som en handlingens mand straks udpeger en direkte kontaktperson til Folk & Forsvar. FORDELE OG ULEMPER VED VÆRNEPLIGTEN Værnepligtens bevarelse, der er en af Folk & Forsvars mærkesager, var et naturligt spørgsmål til Peter Bartram. Værnepligten har gjort meget for at skabe bro til samfundet, men jeg tror faktisk, at Forsvaret 4

5 Nr. 4 December årgang FOLK & FORSVAR kunne leve både med og uden værnepligt. Værnepligtige har gjort det godt og taget deres byrde af udsendelserne. Det er politikerne, der afgør værnepligtens fremtid, siger en politisk skarp forsvarschef. Det er derimod befolkningen, der afgør Forsvarets image, og i den nyeste Epinionanalyse, der bl.a. bedømmer kulturen i forskellige organisationer, scorer Beredskabsstyrelsen bedst med 84 af 100 mulige point tæt fulgt af Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministeriet samt Hjemmeværnet deler derimod bundplacering med henholdsvis 67 og 68 point. - Epinion placerer specifikt på imagesiden Forsvarets brand som nr. 8 efter Folketingets Ombudsmand, Højesteret, Politiet etc.. Der er derfor room for improvement for Forsvaret, men så skidt ser det nu ikke ud. Jeg tror, at det også skyldes, at journa lister generelt kun hæfter sig ved Forsvarets uheldige sager. F.eks. det megen skriveri om Irakvideoen, som nu bliver undersøgt. Forsvaret havde ikke kendskab til en video. Derfor kunne vi ikke lægge nogen frem. Så vi har ikke skjult noget bevidst. Mange af vore ministre henviser i øvrigt til, at de får så megen ros i udlandet på grund af de danske soldater, så vi må gøre det ganske godt. Vort militære omdømme i både USA, England og Frankrig er utrolig godt. Det samme i NATO, fordi vi har Danmarks suverænitetsopgaver udvides i arktisk. leveret varen. Den danske baggrund og vor samfundsopbygning og værdisæt spiller ind, siger forsvarschefen. VORT IMAGE SÆLGES IKKE GENNEM MURSTEN -Vort omdømme, synlighed og renomme er ikke noget, vi sælger gennem mursten og lokale etablissementer men gennem mennesker. Det er fantastisk, at folk på tværs af partiskel går i brechen for bevarelse af vore etablissementer. Men vi har kun brug for de mursten, der er behov for. Jeg har stor sympati for lokale betragtninger, men jeg tror man vil respektere, at Forsvaret udvikles og drives rationelt og ikke ligger tilbage i gamle kaserne og gamle traditioner. For skatteborgernes penge skal vi sikre det størst mulige effekt. Så tror jeg befolkningen vil svare OK, siger Bartram. Forsvarschefen mener, at Forsvarets succes ligger i tilpasningen til de nye trusler. Dengang der stod et kollektivt forsvar ned gennem Tyskland under den kolde krig, var situationen og behovet et andet. Danmark var aldrig kommet forsvarsmæssigt i superligaen, hvis Forsvaret ikke havde været så dygtig til at omstille og tilpasse sig. Der er sket nogle enorme paradigmeskift. Giv dog Forsvaret respekt for den udvikling, og lad Forsvaret få lov til at tilpasse sig og være innovative. Forsvaret værner om traditioner og historie, men det må og kan ikke bæres af bygninger alene. Forsvarschefen understeger også, at man er i tæt dialog med Politiet og Beredskabsstyrelsen for at samtænkt bedst muligt. FORSVARET SKAL VÆRE BEDRE TIL STRAKS INFORMATION TIL DE FRIVILLIGE SAMARBEJDS PARTNERE - Det er guld værd for Forsvaret, at have ambassadører som Folk & Forsvar, der forstår os og kan afbalancere en dialog i lokalsamfundet, til borgermøde, på skrift eller over hækken til naboen. Det er vigtigt ikke at løbe med på de skrækhistorier, der dukker op i medierne. Derfor har I behov for aktuel information og viden, og Forsvarets opgave er at formidle til jer, straks når behovet opstår, siger Bartram, der straks tager i mod Folk & Forsvars tilbud om mere formidling på f.eks. veteranområdet, hvor Folk & Forsvar har en meget stærk dialog med de 98 kommuner om markering af Den nationale Flagdag, 5. september hvert år. En større del af det kommende forsvarsbudget vil blive dedikeret og prioriteret Arktisk. Forsvaret brugte sidste år 555 mio.kr. på redningstjeneste og suverænitetshævdelse i Grønland, Færøerne og Danmark. I forsvarsforliget for står der decideret, at man skal overveje et nyt større inspektionsskib og muligheden for indsættelse af en indsatsstyrke bestående af enheder fra alle tre værn samt radar eller ubemandet Fortsættes side 8 HM Dronningen indvier Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland, Foto: Forsvarskommandoens Mediecenter 5

6 FOLK & FORSVAR Nr. 4 December årgang Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: FOLK&FORSVAR SKIFTER i 2013 NAVN TIL FOLK&SIKKERHED Af Claus Arboe-Rasmussen I kulissen af slutkampen om et nyt forsvarsforlig kunne Folk & Forsvar på Ryes Kaserne i Fredericia den 30. november selv sikre fremtidens arbejde. På det ekstraordinære repræ sentantskabsmøde var fokus sat på Folk & Forsvars udviklingsprojekt i 2013, en ændring af navn, logo og samfundsengagement. Med overvældende flertal sagde de delegerede ja til navneskiftet til Folk & Sikkerhed og et nyt logo med vægten på både Forsvar, Beredskab, Politi og Det civile samfund. Skiftet sker løbende fra årsskiftet 2012/13. - Vi skal følge med udviklingen i samfundet og se bredere på sikkerhedsbegrebet. Vi skal deltage endnu mere aktivt i samfundsdebatten, og fokuserer mere på værdier end på politik og økonomi. Folk & Sikkerheds opgaver er, at tage førerrollen i dialogen med de unge, kvinderne og de etniske grupperinger om forsvarsog sikkerhedspolitik. Danmark har forsvarsmæssigt sorte områder uden forankring med de unge, og forsvarets nye økonomiske hestekur gør afstanden endnu større. Derfor stiller de unge ofte det relevante spørgsmål. Hvorfor har jeg en pligt til f.eks. værnepligt? Denne værdipolitiske debat påtager det nye Folk & Sikkerhed sig, sagde Folk & Forsvars formand, direktør Frank E. Andersen. Den efterfølgende debat berørte primært navneskiftet, da enkelte decideret ikke syntes om navnet og foreslog alternativer. Jens Rotbøll, Sønderjylland fremhævede fraværet af de store hovedorganisationer i medlemskredsen og et mere synligt navn. Kjel Bording Johansen, Nordsjælland ønskede ordet forsvar bibeholdt. Christian Laursen, Fyn slog på mere dialog med de unge. Jørgen Larsen, Officerer uden for aktiv tjeneste efterlyste begreber som forsvar, krise og katastrofer i det nye navn. Derudover blev der diskuteret værnepligt, garnisonering og, hvorledes budskabet kunne overføres til klart sprog. FOKUSUNDERSØGELSER Landsledelsen forklarede hvorledes man i et år har undersøgt disse forhold nøje og via en landsturne havde afprøvet reaktionen på det bredere begreb, forsvar, politi, beredskab og det civile samfund med stor succes. Hvorledes man har været i dialog med forsvarsminister, forsvarschef og de forsvarspolitiske ordførere, og hvorfor det nye Folk & Sikkerhed lidt efter norsk Folk & Forsvarsmodel, nu skal brede sig ud til større organisationer som DI, LO, Sundhedssektor, Politiet etc. for at blive endnu mere forankret i samfundet.. Vi skal ikke være halehæng for politiske opfattelser. Vi skal fokuserer mere på det, vi selv mener. I vor landsturne har vi slået på en udvidet samfundspligt for de unge, der ikke omfattes af værnepligten, så en hel ungdomsårgang i et kortere tidsrum får mulighed for at stifte bekendskab med vort robuste samfund gennem frivilligt arbejde i forsvar, hjemmeværn, sundheds- og socialsektor etc. Derigennem vinder vi folket og sparer samfundet for op til 50 mia. kr. årligt, sagde Frank E Andersen. Dirigenten Carl Bratved kun ne derefter forelægge overgangsvedtægter og den nye implementeringsplan for 2013, som blev vedtaget med overvældende flertal. Efter frokost blev der holdt formandsmøde med vægten lagt på Folk & Forsvar nye Holdnings papir, bestyrelsens imponerende aktivitetsplan for , de enkeltes ansvar i lokalområdet samt en fælles informationsstrategi i overgangsåret Folk&Sikkerhed 6

7 Nr. 4 December årgang FOLK & FORSVAR TAK FORDI I BEVAREDE VÆRNE PLIGTEN I slutfasen af dette Folk & Forsvar Magasin blev der indgået nyt Forsvarsforlig frem til Der skal spares 2.7 mia. kroner årligt via forsvarets støttestruktur, og lukning af kaserner skal besluttes efter forsvarschefens indstilling inden april For Folk & Forsvar har det været afgørende, at værnepligten bevares og ikke suspenderes om end den i mindre grad nu reduceres fra 5000 til 4200 årlige indkaldelser. En merudgift over de næste fem år på ca. 860 mill. kr. Folk & Forsvar vil gerne rose forsvarsminister og de forsvarspolitiske ordførere for fastholdelsen af værnepligten og dermed anerkendelse af Folk & Forsvars ihærdige arbejde for, at gøre værnepligten til en del af den danske værdipolitiske debat og ikke blot udsættes for en kold og kynisk økonomisk kassetønkning. Værnepligten blev dermed fredet frem til 2020, og kan igen skrues Forventningsfulde unge klar til værnepligt. op i antal, hvis forholdene taler herfor. Forsvaret skal nu endnu engang i gennem en effektiviserings og sparerunde. Det nye Folk & Sikkerhed stiller sig gerne til rådighed som brobygger mellem Forsvaret og Folket i denne vigtige og vanskelige dialogrunde. Støt Folk & Forsvar med et fradragsberettiget gavebeløb! Folk & Forsvars driftsøkonomi er af hængig af bidrag fra fonde, virksomheder og andre bidrag ikke mindst fra vore individuelle medlemmer. Bestyrelsen har besluttet også i år at udsende en venlig opfordring til vore medlemmer om indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Folk & Forsvar er efter ligningslovens 8A godkendt som en almen velgørende forening, hvilket inde bærer, at pengegaver i 2012 på kr. 500,00 og derover op til kr ,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr ,00 giver mulighed for et skattefradrag på kr ,00. Folk & Forsvar indberetter gavebeløb på kr. 500,00 og derover til SKAT. Vi skal således anmode om, at gaveyder såfremt et gavebeløb overstiger kr. 500,00 skriftligt eller via mail indberetter CPR-nummer til Folk & Forsvars Sekretariat. Hvis gaveyder inden årets udgang har pålagt Folk & Forsvar ikke at foretage indberetning, vil indberetning til SKAT ikke finde sted. Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk & Forsvars arbejde i Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk & Forsvars fortsatte kategorisering som en almen velgørende forening. Folk & Forsvars bestyrelse håber derfor på at modtage mange gavebeløb, der kan bidrage til at sikre Folk & Forsvars fortsatte arbejde. Gavebeløb vil kunne indsættes på Folk & Forsvars konto i Danske Bank, reg.nr konto , eller ved giroindbetaling på konto På forhånd tak for en økonomisk opbakning. 7

8 Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K Fortsat fra side 7 flyovervågning. Åbningen af Arktisk Kommando i Nuuk på Grønland og et forbindelseselement i Thorshavn, Færøerne er et led heri. Det skete således sidst i oktober i år. Grønlands Kommando og Færøernes Kommando er slået sammen i en værnsfælles Arktisk Kommando. - Det er med i vore overvejelser, hvorledes vi kan styrke det arktiske område via f.eks. et nyt skib af Knud Rasmussenklassen eller ved at rykke nogle af projekterne frem, siger Peter Bartram.. CYBERDEFENCE ER ET NYT INDSATSOMRÅDE Et andet aktuelt indsatsområde er aktualiseret gennem de hyppige cyberangreb på vort Internet senest synliggjort gennem gruppen Anonymous Hackers nedlægning af officielle hjemmesider i Sverige. I forsvarsforliget står der specifikt, at Forsvarskommando skal oprette en Computer Network Operation, CNO med en bevilling på 140 mio.kr. årligt til at hjælpe og imødegå angreb for Cyberspace. De fleste offentlige danske organisationer inklusiv Forsvarskommandoen har været udsat for spyware, spam etc. Alle er udsat for angreb, og her nytter det ikke blot at stå ved landegrænsen. Vi er som samfund udsat på vor kommunikation, og hvis den kan lammes af en fjende, er det noget, vi bør gardere os imod. På cyberområdet drejer det sig ikke kun om Forsvaret men hele det danske samfund, siger forsvarschefen. På det nordiske forsvarssamarbejde i NORDE- FCO, er der en kontinuerlig vurdering af, om vi kan opnå større effekt for færre ressourcer. Forsvarschefen tror, at der er muligheder på f.eks. vedligeholdelsesområder, ammunition, luftovervågning, radarer. Alt skal afprøves. Nogle har en politisk dimension, andre en mere materiel dimension, men det ville være forkert af Forsvaret ikke at teste området i nordisk regi. Endelig vendte Folk & Forsvar Hjemmeværnet og de mange frivilliges støtte til samfundet og Forsvaret. Hjemmeværnet har i dagligdagen støttet hæren med soldater til vore bevogtningsopgaver i både Afghanistan og Kosovo. Her har vi været supergodt hjulpet. Vi har et godt og tæt samarbejde med Chef/ Hjemmeværn. Det samme vil vi have til de mange frivillige, afslutter Peter Bartram. Statsministeren besøger de danske soldater i Afghanistan. 8

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Nr. 3 oktober 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Af Claus Arboe-Rasmussen - Da krigen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Folk&Sikkerhed Nyhedsbrev Januar 2013 Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Af Frank E. Andersen, formand Siden fusionen i 2000 har Folk & Forsvar udviklet sig til en bred og stærk folkelig organisation

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Øget fokus på Arktisk i 2014

Øget fokus på Arktisk i 2014 Nr. 4 december 2013 14. årgang Forsvarsminister Nicolai Wammen: Øget fokus på Arktisk i 2014 Af Claus Arboe-Rasmussen - Jeg er utrolig glad og stolt over at være blevet forsvarsminister. Det er et drømmejob,

Læs mere

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Nr. 2 juni 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Det var ikke så meget antallet af omvendte

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Nr. 1 marts 2013 14. årgang Tema: Fokus på de danske værdier Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Af Claus Arboe-Rasmussen Vi må desværre se i øjnene, at Anders

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer.

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer. Præsident for Beredskabsforbundet, MF. Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: HVORFOR LAVER VI IKKE BARE ET ENHEDSBEREDSKAB I DANMARK? Af Claus Arboe-Rasmussen - I dag har vi et kommunalt og et statsligt

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Af Claus Arboe-Rasmussen

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE

DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE Nr. 1 Marts 214 15. årgang Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Holdning til et nyt redningsberedskab: Fotoet forestiller en orkan over Danmark. DET ER FAMILIEN DANMARK DER

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby

Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Februar 2014 Stort fremmøde til dialogmøde i Aakirkeby Af Claus Arboe-Rasmussen Tirsdag 21. januar afviklede Folk & Sikkerhed årets første

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Haderslev Kasernes Venner. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. Haderslev Kasernes Venner Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 1 2 3 Styregruppe Christian Schulz Alex Bødiger 4 5 Lysfest 4. maj Video vist over 47.000 gange Oberst Søren

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation Nr. 4 December 2015 16 årgang Syv Christiansborgpolitikere var med i paneldebatten, der blev flot ledet af Folk & Sikkerheds sekretariatsleder

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation En dansk soldat under NATO-øvelse BALTOPS 2015, foto USA Naval Force EVENT Europe. Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen:

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Sluttelig omtaler vi den store opmærksomhed som Folk & Sikkerheds sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fik. GOD LÆSNING!

Sluttelig omtaler vi den store opmærksomhed som Folk & Sikkerheds sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fik. GOD LÆSNING! I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de seneste dages voldsomme oversvømmelser i store dele af Danmark. Læs blandt andet om kommunernes kamp mod besparelser på beredskabet. Derudover bringer vi Formandens

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Kære medlem, af :07

Kære medlem, af :07 Kære medlem, I dette nyhedsbrev kan du læse landsformanden, Peter M. Andersens spændende leder til vores kommende magasin. I lederen går formanden blandt andet tæt på købet af de nye kampfly. Derudover

Læs mere