Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA"

Transkript

1 Nr. 4 december årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet godt med franskmændene i Kosovo. Det samarbejde udvides nu på uddannelsessiden Dansk forsvar er naturligvis interesseret i at levere den største mulige effekt for pengene. Derfor kan årets jule- eller nytårsgave til Forsvarets cirka mennesker blive en sammenlægning af de operative kommandoer til en samlet Værnsfælles Operativ Kommando, men med bevarelse af de tre værns profil og traditioner. En besparelse på forsvarsbudgettet på ca.82 mio.kr. - Jeg afventer min arbejdsgruppes indstilling inden jul. Sammenlægningstanken er ikke ny, men jeg har valgt, at nedsætte en arbejdsgruppe, fordi jeg kan se, at vi arbejder sammen og indsætter enheder sammen fra de tre værn. Min opgave er, at spare ressourcer på både drift og personel, så vi kan friholde vores operative kapaciteter for besparelser. Jeg har naturligvis drøftet en sammenlægning med cheferne for de tre operative kommandoer, der alle bakker ideen op. Det er vigtigt, at alle fordele og ulemper bliver belyst først. Jeg regner med i januar at kunne henvende mig til det politiske niveau. Bliver der givet grønt Forsvarschef Peter Bartram lys, skal implementeringen foregå gennem forskellige faser, siger forsvarschef, general Peter Bartram til Folk & Forsvar. Fortsættes side 4

2 FOLK & FORSVAR Leder Nr. 4 December årgang FOLK&SIKKERHED BLIVER FREMTIDENS STRATEGISKE PARTNERSKAB Af Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar Folk & Forsvar skriver i sit nye Holdningspapir, at behovet for samtænkning og strategiske partnerskaber er en nødvendighed for, at vi kan udnytte samfundets sparsomme ressourcer bedst muligt. Øget samarbejde med de fire søjler, Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Sundhedssektoren er en forudsætning for succes og effektiv ressourceudnyttelse. Samtidig skaber samtænkning succes og vinder freden. Ideen er såmænd ikke ny, men først sent tænkt ind i Danmarks forsvarsog sikkerhedspolitik. Bedst er den kommet til udtryk gennem Forsvarets oprettelse af de særlige CIMICgrupper, civilt-militært samarbejde. Først i 1990èrne omkring Forsvarets Sundhedstjenestes arbejde i Golfkonflikten, senere på Balkan, i Irak og senest i Afghanistan. Efter vi kom ind i det 21.århundrede er det endda blevet til tværfagligt samarbejde ministerier imellem, som det stærkt er komme til udtryk i Afghanistan, hvor flere danske ministerier samarbejder om at vinde freden. For Folk & Forsvar har der gennem de seneste tyve år været en lang perlerække af gode samtænkningsaktiviteter med bl.a. Kongehuset, Statsministeriet, Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet etc. i forbindelse med særlige skolepakker om forsvarspolitiske emner eller op til forsvarsforlig. I de senere år har vi udvidet det til andre græsrodsorganisationer, undervisningssektoren, kommunerne etc. Markeringen af Flagdagen den 5. september hvert år er således et godt eksempel på, at samtænkning med de 98 kommuner kan skabe øget anerkendelse, respekt og omsorg for vore veteraner. Nyeste skud på samtænkningsideen er Folk & Forsvars deltagelse på Folkemødet i Allinge via vort medlemskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd samt det særlige bornholmske tiltag via F&F, Bornholm. Her har vi i samarbejde med Campus Bornholm og folketingsmedlem og uddannelsespolitisk ordfører Peter Juel Jensen, Venstre igangsat en ny uddannelseslinje, IBB, International Bæredygtighed og Beredskab, der gerne skulle sprede sig til resten af Danmark. Studielinjens formål er, at skabe øget interesse og engagement blandt de unge til netop at interessere sig for et robust og bæredygtigt samfund. Netop ingredienserne i Folk & Forsvars dialogpolitik. Sidst i november havde Folk & Forsvar indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia. Det væsentligste formål var at forberede organisationen på fremtiden. Vi skifter navn til det bredere Folk & Sikkerhed for derved at kunne koncentrere vore kræfter om et strategisk partnerskab med både Forsvar, Beredskab, Politi og Sundhedssektor. Derigennem opnår vi samtænkning og styrkelsen af et robust Danmark. Glæd jer til en ny stærkere organisation, hvor dansk sikkerhed fortsat styrker vort velfærd. God Jul og Godt nytår. Tak for samarbejdet i FOLK & FORSVAR er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Forsvar Nørre Voldgade 27 A, st., 1358 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Generalsekretær Ole Bennekou Grafisk Produktion: Als Offset Augustenborg, Industrivej 4, 6440 Augustenborg, firmamedlem af Folk & Forsvar. Vil du vide mere om FOLK & FORSVAR - mød os på nettet: eller Bestyrelsen i Folk & Forsvar: Frank E. Andersen (formand) Jan Brun Andersen (næstformand) Claus Høegh-Guldberg Peter H. Lynard Karl Erik Nielsen Jens Sund Erling Lundsgaard Per Junker Thiesgaard Johnny G. Larsen FOLK & FORSVAR Næste udgivelse i marts 2013 Deadline 25. februar De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Forsvars officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Forsvar står til fri redaktionel benyttelse mod kildehenvisning. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Forsvar har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. ISSN nr.:

3 Nr. 4 December årgang DIALOG-DIALOG-DIALOG Dialog er vejen til succes ifølge præsidenten for FUEN, Føderalistisk Union af Europæiske Folkegrupper, Hans Heinrich Hansen. Han var inviteret til dialogmøde hos Folk & Forsvar Sønderjylland i Haderslev. Leif Larsen, F&F Sønderjylland fortæller, at Hans H Larsen bl.a. roste forholdene omkring mindretallene i grænseområdet Danmark-Tyskland, som har forstået rollen som brobyggere. En rolle som F&F også har påtaget sig nationalt. Alene i Europa er der 300 mindretal i 47 stater, eller at hver 7. borger tilhører et mindretal. FOLK & FORSVAR RUNDT OM FOLK & FORSVAR HUSK NYTÅRSGUDSTJENESTEN Søndag den 6.januar 2013 holdes Folk & Forsvars traditionsrige nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl.14. Efterfølgende er der kranselægning ved det Nationale Monument samt hyggeligt samvær i Gl. Varmecentral bagefter. Feltprovst og sognepræst Thomas H. Beck står for gudstjenesten. DEBATMØDE I AALBORG Folk & Forsvars landsturne 2012 med fokus på Pligt, Frivillighed og Medborgerskab holdt 7. november debatmøde i Medborgerhuset i Aalborg. Temaet var Hvad betyder et sikkert og robust samfund for dig?. Indlægsholdere var F & Fs informationschef Claus Arboe- Rasmussen, rådmand, Thomas Kas trup-larsen, A, rådmand Tina French Nielsen, V samt Bjarne Laustsen, MF, A, præsident for Beredskabsforbundet. Det blev en spændende og livlig debat om, hvordan Ålborg gør en stor indsats på området. Begge rådmænd var uanset partifarve stolte af dansk forsvar og lokalt beredskab. Folk & Forsvars lokalformand Paul B. Knudsen havde sørget for 22 faner og militærmusik, så rammen var sat til et flot debatmøde med mange deltagere. Hans Heinrich Hansen, foto L. Larsen STRATEGISK PARTNERSKABER DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråd, inviterede i oktober til medlemskonference om Innovation, forandring og nytænkning i Folkeoplysningen. Folk & Forsvar er medlem af DFS, som blandt andet stillede mulighed for F&Fs deltagelse på Folkemødet i Allinge. I en workshop om Partnerskaber fortalte informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Folk & Forsvar om organisationens mange gode erfaringer om indgåelse af strategiske partnerskaber, hvilket resulterede i flere forespørgsler fra DFS-medlemmer om et lignende samarbejde. Fra workshoppen hos DFS, Claus Arboe-Rasmussen er i gang med Folk & Forsvar og Partnerskaber. Foto : Flemming Gedde. Feltprovst Thomas H. Beck SAMTÆNKNING GIVER NY UDDANNELSESLINJE Samtænkning med Campus Bornholm og fire unge HHX`er under Folkemødet i Allinge i juni var en så stor succes for både Folk & Forsvar og Campus Bornholm, at F&F`s lokalformand Johnny G. Larsen sammen med konst. uddannelsesleder Ann Due og lektor Jens Koch Jensen kunne hædre de fire unge ved et arrangement sidst i oktober. F&F sagde behørigt tak til de fire unge og kunne samtidig afsløre, at en ny uddannelsesretning starter på Bornholm. Det er IBB, International Bæredygtighed og Beredskab, der godt støttet af det lokale folketingsmedlem Peter Juel Jensen, V gerne skal spredes til hele Danmark. Den nye linje fokuserer på beredskab og krisehåndtering, nationalt som internationalt med henblik på at skabe stærke lokale samfund. Folk & Forsvar er i øvrigt også tilstede på Folkemødet i Allinge til juni Fra venstre ses Peter Reinau, tidligere viceborgmester, der styrede debatten, Bjarne Laustsen, Thomas Kastrup-Larsen, Tina French Nielsen og Paul B. Knudsen. Foto : Olav Vibild. BEREDSKABSMØDE PÅ BORNHOLM deltog F&F Bornholm i møde på beredskabscenteret i Allinge, hvor lokalafdelingen fik et nærmere indblik i samarbejdet om styrkelsen af det robuste samfund. Klik ind på Her ses F&F Bornholm på besøg hos HHX`klassen på Campus 3

4 FOLK & FORSVAR Nr. 4 December årgang Fortsat fra forsiden En velforberedt og skarp forsvarschef læner sig op af flere hundrede års dansk korpsånd i forsvaret byggende på traditioner som et stærkt grundfundament for Forsvarets forandringsproces. Fra 2014, hvor Danmark neddrosler sin mission i Afghanistan, bliver udfordringen derfor at fastholde billedet af den høje professionalisme fra operationerne. Selvom operationerne har været dyre i form af tab, sårede, materiel, økonomi, har man samtidig opnået et fantastisk fag- og slagstyrke. OPERATIVT UDDANNELSES- SAMARBEJDE Da vi ikke kender den næste mission, skal vi til at uddanne bredere end vi f.eks. har gjort ved den specialiserede indsats i Afghanistan. Det skal vi opnå via generelle færdigheder, et højt beredskab og et mix af traditionelle feltøvelser, syntetiske øvelser med computer samt studieperioder. Derudover skal vi fortsat arbejde på, at vore tre store samarbejdspartnere Frankrig, USA og England vil dele ud af deres operative erfaringer. Det skal selvfølgelig være med fuld politisk accept. De tre landes forsvarschefer er allerede med på ideen. Vi får derved suppleret den danske uddannelse med erfaringer fra partnernes missioner. Med kontinuerlige friske erfaringer fra missioner kan vi fortsat holde vore soldater og enheder på et højt fagligt niveau. Frankrig f.eks. er et naturligt valg fra vort samarbejde i Kosovo, og Frankrig har samtidig stærke relationer til Afrika, som kan blive et muligt fremtidigt indsatsområde, siger forsvarschefen. -Dansk forsvar er både relevant og klar, men vi har ingen krystalkugle, der kan forudsige, hvor politikerne vil sende os hen. Uddannelse løser derfor en del af vor fremtidige udfordringer, men vi skal også blive langt bedre til at samspille med f.eks. frivillige organisationer som Folk & Forsvar, for derigennem at fastholde den folkelige forankring til Forsvaret i befolkningen. F.eks. er de pårørende til soldaterne fantastiske ambassadører for os. Udfordringen er, at gøre Indtil 2014 er danske kamptropper aktive i Afghanistan. Her sammen med den afghanske hær. Forsvaret mere proaktiv i samarbejdet og partnerskabet med de frivillige organisationer. Det er derfor både et tilbud og håndslag til Folk & Forsvars store arbejde. Vi skal også blive bedre og hurtigere til at fortælle om de mange gode historier fra Forsvaret i vor kommunikationspolitik, siger Peter Bartram, der som en handlingens mand straks udpeger en direkte kontaktperson til Folk & Forsvar. FORDELE OG ULEMPER VED VÆRNEPLIGTEN Værnepligtens bevarelse, der er en af Folk & Forsvars mærkesager, var et naturligt spørgsmål til Peter Bartram. Værnepligten har gjort meget for at skabe bro til samfundet, men jeg tror faktisk, at Forsvaret 4

5 Nr. 4 December årgang FOLK & FORSVAR kunne leve både med og uden værnepligt. Værnepligtige har gjort det godt og taget deres byrde af udsendelserne. Det er politikerne, der afgør værnepligtens fremtid, siger en politisk skarp forsvarschef. Det er derimod befolkningen, der afgør Forsvarets image, og i den nyeste Epinionanalyse, der bl.a. bedømmer kulturen i forskellige organisationer, scorer Beredskabsstyrelsen bedst med 84 af 100 mulige point tæt fulgt af Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministeriet samt Hjemmeværnet deler derimod bundplacering med henholdsvis 67 og 68 point. - Epinion placerer specifikt på imagesiden Forsvarets brand som nr. 8 efter Folketingets Ombudsmand, Højesteret, Politiet etc.. Der er derfor room for improvement for Forsvaret, men så skidt ser det nu ikke ud. Jeg tror, at det også skyldes, at journa lister generelt kun hæfter sig ved Forsvarets uheldige sager. F.eks. det megen skriveri om Irakvideoen, som nu bliver undersøgt. Forsvaret havde ikke kendskab til en video. Derfor kunne vi ikke lægge nogen frem. Så vi har ikke skjult noget bevidst. Mange af vore ministre henviser i øvrigt til, at de får så megen ros i udlandet på grund af de danske soldater, så vi må gøre det ganske godt. Vort militære omdømme i både USA, England og Frankrig er utrolig godt. Det samme i NATO, fordi vi har Danmarks suverænitetsopgaver udvides i arktisk. leveret varen. Den danske baggrund og vor samfundsopbygning og værdisæt spiller ind, siger forsvarschefen. VORT IMAGE SÆLGES IKKE GENNEM MURSTEN -Vort omdømme, synlighed og renomme er ikke noget, vi sælger gennem mursten og lokale etablissementer men gennem mennesker. Det er fantastisk, at folk på tværs af partiskel går i brechen for bevarelse af vore etablissementer. Men vi har kun brug for de mursten, der er behov for. Jeg har stor sympati for lokale betragtninger, men jeg tror man vil respektere, at Forsvaret udvikles og drives rationelt og ikke ligger tilbage i gamle kaserne og gamle traditioner. For skatteborgernes penge skal vi sikre det størst mulige effekt. Så tror jeg befolkningen vil svare OK, siger Bartram. Forsvarschefen mener, at Forsvarets succes ligger i tilpasningen til de nye trusler. Dengang der stod et kollektivt forsvar ned gennem Tyskland under den kolde krig, var situationen og behovet et andet. Danmark var aldrig kommet forsvarsmæssigt i superligaen, hvis Forsvaret ikke havde været så dygtig til at omstille og tilpasse sig. Der er sket nogle enorme paradigmeskift. Giv dog Forsvaret respekt for den udvikling, og lad Forsvaret få lov til at tilpasse sig og være innovative. Forsvaret værner om traditioner og historie, men det må og kan ikke bæres af bygninger alene. Forsvarschefen understeger også, at man er i tæt dialog med Politiet og Beredskabsstyrelsen for at samtænkt bedst muligt. FORSVARET SKAL VÆRE BEDRE TIL STRAKS INFORMATION TIL DE FRIVILLIGE SAMARBEJDS PARTNERE - Det er guld værd for Forsvaret, at have ambassadører som Folk & Forsvar, der forstår os og kan afbalancere en dialog i lokalsamfundet, til borgermøde, på skrift eller over hækken til naboen. Det er vigtigt ikke at løbe med på de skrækhistorier, der dukker op i medierne. Derfor har I behov for aktuel information og viden, og Forsvarets opgave er at formidle til jer, straks når behovet opstår, siger Bartram, der straks tager i mod Folk & Forsvars tilbud om mere formidling på f.eks. veteranområdet, hvor Folk & Forsvar har en meget stærk dialog med de 98 kommuner om markering af Den nationale Flagdag, 5. september hvert år. En større del af det kommende forsvarsbudget vil blive dedikeret og prioriteret Arktisk. Forsvaret brugte sidste år 555 mio.kr. på redningstjeneste og suverænitetshævdelse i Grønland, Færøerne og Danmark. I forsvarsforliget for står der decideret, at man skal overveje et nyt større inspektionsskib og muligheden for indsættelse af en indsatsstyrke bestående af enheder fra alle tre værn samt radar eller ubemandet Fortsættes side 8 HM Dronningen indvier Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland, Foto: Forsvarskommandoens Mediecenter 5

6 FOLK & FORSVAR Nr. 4 December årgang Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: FOLK&FORSVAR SKIFTER i 2013 NAVN TIL FOLK&SIKKERHED Af Claus Arboe-Rasmussen I kulissen af slutkampen om et nyt forsvarsforlig kunne Folk & Forsvar på Ryes Kaserne i Fredericia den 30. november selv sikre fremtidens arbejde. På det ekstraordinære repræ sentantskabsmøde var fokus sat på Folk & Forsvars udviklingsprojekt i 2013, en ændring af navn, logo og samfundsengagement. Med overvældende flertal sagde de delegerede ja til navneskiftet til Folk & Sikkerhed og et nyt logo med vægten på både Forsvar, Beredskab, Politi og Det civile samfund. Skiftet sker løbende fra årsskiftet 2012/13. - Vi skal følge med udviklingen i samfundet og se bredere på sikkerhedsbegrebet. Vi skal deltage endnu mere aktivt i samfundsdebatten, og fokuserer mere på værdier end på politik og økonomi. Folk & Sikkerheds opgaver er, at tage førerrollen i dialogen med de unge, kvinderne og de etniske grupperinger om forsvarsog sikkerhedspolitik. Danmark har forsvarsmæssigt sorte områder uden forankring med de unge, og forsvarets nye økonomiske hestekur gør afstanden endnu større. Derfor stiller de unge ofte det relevante spørgsmål. Hvorfor har jeg en pligt til f.eks. værnepligt? Denne værdipolitiske debat påtager det nye Folk & Sikkerhed sig, sagde Folk & Forsvars formand, direktør Frank E. Andersen. Den efterfølgende debat berørte primært navneskiftet, da enkelte decideret ikke syntes om navnet og foreslog alternativer. Jens Rotbøll, Sønderjylland fremhævede fraværet af de store hovedorganisationer i medlemskredsen og et mere synligt navn. Kjel Bording Johansen, Nordsjælland ønskede ordet forsvar bibeholdt. Christian Laursen, Fyn slog på mere dialog med de unge. Jørgen Larsen, Officerer uden for aktiv tjeneste efterlyste begreber som forsvar, krise og katastrofer i det nye navn. Derudover blev der diskuteret værnepligt, garnisonering og, hvorledes budskabet kunne overføres til klart sprog. FOKUSUNDERSØGELSER Landsledelsen forklarede hvorledes man i et år har undersøgt disse forhold nøje og via en landsturne havde afprøvet reaktionen på det bredere begreb, forsvar, politi, beredskab og det civile samfund med stor succes. Hvorledes man har været i dialog med forsvarsminister, forsvarschef og de forsvarspolitiske ordførere, og hvorfor det nye Folk & Sikkerhed lidt efter norsk Folk & Forsvarsmodel, nu skal brede sig ud til større organisationer som DI, LO, Sundhedssektor, Politiet etc. for at blive endnu mere forankret i samfundet.. Vi skal ikke være halehæng for politiske opfattelser. Vi skal fokuserer mere på det, vi selv mener. I vor landsturne har vi slået på en udvidet samfundspligt for de unge, der ikke omfattes af værnepligten, så en hel ungdomsårgang i et kortere tidsrum får mulighed for at stifte bekendskab med vort robuste samfund gennem frivilligt arbejde i forsvar, hjemmeværn, sundheds- og socialsektor etc. Derigennem vinder vi folket og sparer samfundet for op til 50 mia. kr. årligt, sagde Frank E Andersen. Dirigenten Carl Bratved kun ne derefter forelægge overgangsvedtægter og den nye implementeringsplan for 2013, som blev vedtaget med overvældende flertal. Efter frokost blev der holdt formandsmøde med vægten lagt på Folk & Forsvar nye Holdnings papir, bestyrelsens imponerende aktivitetsplan for , de enkeltes ansvar i lokalområdet samt en fælles informationsstrategi i overgangsåret Folk&Sikkerhed 6

7 Nr. 4 December årgang FOLK & FORSVAR TAK FORDI I BEVAREDE VÆRNE PLIGTEN I slutfasen af dette Folk & Forsvar Magasin blev der indgået nyt Forsvarsforlig frem til Der skal spares 2.7 mia. kroner årligt via forsvarets støttestruktur, og lukning af kaserner skal besluttes efter forsvarschefens indstilling inden april For Folk & Forsvar har det været afgørende, at værnepligten bevares og ikke suspenderes om end den i mindre grad nu reduceres fra 5000 til 4200 årlige indkaldelser. En merudgift over de næste fem år på ca. 860 mill. kr. Folk & Forsvar vil gerne rose forsvarsminister og de forsvarspolitiske ordførere for fastholdelsen af værnepligten og dermed anerkendelse af Folk & Forsvars ihærdige arbejde for, at gøre værnepligten til en del af den danske værdipolitiske debat og ikke blot udsættes for en kold og kynisk økonomisk kassetønkning. Værnepligten blev dermed fredet frem til 2020, og kan igen skrues Forventningsfulde unge klar til værnepligt. op i antal, hvis forholdene taler herfor. Forsvaret skal nu endnu engang i gennem en effektiviserings og sparerunde. Det nye Folk & Sikkerhed stiller sig gerne til rådighed som brobygger mellem Forsvaret og Folket i denne vigtige og vanskelige dialogrunde. Støt Folk & Forsvar med et fradragsberettiget gavebeløb! Folk & Forsvars driftsøkonomi er af hængig af bidrag fra fonde, virksomheder og andre bidrag ikke mindst fra vore individuelle medlemmer. Bestyrelsen har besluttet også i år at udsende en venlig opfordring til vore medlemmer om indbetaling af et fradragsberettiget gavebeløb til Folk & Forsvar. Folk & Forsvar er efter ligningslovens 8A godkendt som en almen velgørende forening, hvilket inde bærer, at pengegaver i 2012 på kr. 500,00 og derover op til kr ,00 er fradragsberettiget på selvangivelsen. En pengegave på eksempelvis kr ,00 giver mulighed for et skattefradrag på kr ,00. Folk & Forsvar indberetter gavebeløb på kr. 500,00 og derover til SKAT. Vi skal således anmode om, at gaveyder såfremt et gavebeløb overstiger kr. 500,00 skriftligt eller via mail indberetter CPR-nummer til Folk & Forsvars Sekretariat. Hvis gaveyder inden årets udgang har pålagt Folk & Forsvar ikke at foretage indberetning, vil indberetning til SKAT ikke finde sted. Alle gavebeløb uanset størrelse vil være et kærkomment og værdifuldt bidrag til Folk & Forsvars arbejde i Ligeledes vil antallet af gaveydere have betydning for Folk & Forsvars fortsatte kategorisering som en almen velgørende forening. Folk & Forsvars bestyrelse håber derfor på at modtage mange gavebeløb, der kan bidrage til at sikre Folk & Forsvars fortsatte arbejde. Gavebeløb vil kunne indsættes på Folk & Forsvars konto i Danske Bank, reg.nr konto , eller ved giroindbetaling på konto På forhånd tak for en økonomisk opbakning. 7

8 Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K Fortsat fra side 7 flyovervågning. Åbningen af Arktisk Kommando i Nuuk på Grønland og et forbindelseselement i Thorshavn, Færøerne er et led heri. Det skete således sidst i oktober i år. Grønlands Kommando og Færøernes Kommando er slået sammen i en værnsfælles Arktisk Kommando. - Det er med i vore overvejelser, hvorledes vi kan styrke det arktiske område via f.eks. et nyt skib af Knud Rasmussenklassen eller ved at rykke nogle af projekterne frem, siger Peter Bartram.. CYBERDEFENCE ER ET NYT INDSATSOMRÅDE Et andet aktuelt indsatsområde er aktualiseret gennem de hyppige cyberangreb på vort Internet senest synliggjort gennem gruppen Anonymous Hackers nedlægning af officielle hjemmesider i Sverige. I forsvarsforliget står der specifikt, at Forsvarskommando skal oprette en Computer Network Operation, CNO med en bevilling på 140 mio.kr. årligt til at hjælpe og imødegå angreb for Cyberspace. De fleste offentlige danske organisationer inklusiv Forsvarskommandoen har været udsat for spyware, spam etc. Alle er udsat for angreb, og her nytter det ikke blot at stå ved landegrænsen. Vi er som samfund udsat på vor kommunikation, og hvis den kan lammes af en fjende, er det noget, vi bør gardere os imod. På cyberområdet drejer det sig ikke kun om Forsvaret men hele det danske samfund, siger forsvarschefen. På det nordiske forsvarssamarbejde i NORDE- FCO, er der en kontinuerlig vurdering af, om vi kan opnå større effekt for færre ressourcer. Forsvarschefen tror, at der er muligheder på f.eks. vedligeholdelsesområder, ammunition, luftovervågning, radarer. Alt skal afprøves. Nogle har en politisk dimension, andre en mere materiel dimension, men det ville være forkert af Forsvaret ikke at teste området i nordisk regi. Endelig vendte Folk & Forsvar Hjemmeværnet og de mange frivilliges støtte til samfundet og Forsvaret. Hjemmeværnet har i dagligdagen støttet hæren med soldater til vore bevogtningsopgaver i både Afghanistan og Kosovo. Her har vi været supergodt hjulpet. Vi har et godt og tæt samarbejde med Chef/ Hjemmeværn. Det samme vil vi have til de mange frivillige, afslutter Peter Bartram. Statsministeren besøger de danske soldater i Afghanistan. 8

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Nr. 1 Marts 2015 18 årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program 09.30 10.00 Ankomst udlevering af navneskilte 10.00 Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen 10.15 10.45 Forsvarsminister

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere