FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE 3 DET NYE ADVISORY BOARD SIDE 6 FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Læs side 4,5,7 og bagsiden Af Claus Arboe-Rasmussen G enerelt går det godt med implementering af Forsvarsforliget Vi har gennemført store forandringer samtidigt med, at vi har reduceret budgettet med 2,7 milliarder kr. Vi mangler fortsat en række tilpasninger, hvor særligt flytningen af Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Hovedværksted til Århus, og etableringen af den nye Specialoperationskommando i Aalborg har stort fokus. Endelig har omstruktureringen af styrkebidraget i Afghanistan frigjort ressourcer, som kan anvendes andre steder i Forsvaret. På trods af at mange af disse forandringer har haft stor indflydelse på en række af de ansattes arbejdsvilkår, finder jeg det positivt, at Forsvarets omdømme som arbejdsplads stadigvæk ligger i top 10 blandt 40 offentlige instanser. Til sammenligning ligger arbejdsgiveren Forsvarsministeriet på en 18.plads. Forsvaret har igangsat en række omfattende organisa- tionsændringer, der skal styrke forsvarets evne til at håndtere fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer, uden at det får operative konsekvenser for løsningen af de eksisterende opgaver. Det stiller samtidig store krav til vores medarbejdere på alle niveauer. Det har været en udfordring, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i Forsvaret har nogle enestående medarbejdere, der har ydet en stor indsats og udvist stor omstillingsparathed. Personellet fortjener stor ros for deres indsats, og jeg skylder medarbejderne en stor tak for, at de har båret over med de vanskelige vilkår, det er sket under. Det har gjort ondt mange steder, en del har flyttet arbejdsplads, eller har skullet løbe lidt stærkere samtidig med, at de har skullet vænne sig til en ny organisation og nye forhold. Der er forståeligt nok nogle, der har det svært med det nye, og jeg er meget opmærksom på at lytte og hele tiden være opmærksom på at justere i mu-

2 Nr. 1 Marts 18. årgang HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? Rundt om Folk & Sikkerhed 2015 Når kun hver tredje dansker i dag vil kæmpe for Danmark, hvis vi igen skulle blive angrebet, skyldes det så, at vi ikke tager en mulig krig alvorligt? Gallup har netop lavet en international analyse offentliggjort i Berlingske Tidende, hvor man har spurgt befolkningen i 113 lande, om de er villige til at kæmpe for deres land, hvis det blev involveret i krig. De danske tal viser, at 37 % er villige til at forsvare os, andre 37 % ønsker det ikke, og 26 % er i tvivl. Er det et tilbageslag for vor forsvarsvilje og fædrelandskærlighed? Har vi allerede glemt Slagtebænk Dybbøl, kun et år efter 150 års markeringen? Eller skal Ukraineproblemet eller terroren rykke tættere på? Vor aktivistiske udenrigspolitik gennem de seneste år har ellers skabt enorm opbakning i den danske befolkning til Danmarks krigsindsats på allieret side i Irak og Afghanistan. Aldrig tidligere har man målt så høje sympatital for det danske forsvar. Selv vore allierede i NATO har været misundelig, og den danske befolknings opbakning gennem vore veteraner og veteranbegrebet, har aldrig været højere. Det kan Folk & Sikkerhed med glæde notere i den massive kommunale tilslutning til lokale markeringer på Den Nationale Flagdag, hvert år den 5. september. Over to tredjedel af landets 98 kommuner laver lokale arrangementer for veteranerne. DANSK FORSVAR ER FIT TO FIGHT Derfor er det glædeligt, at læse interviewet i dette magasin med forsvarschef Peter Bartram. Dansk forsvar har det nemlig godt her midtvejs i forsvarsforliget. Det er lykkedes, at finde de politiske besparelser på 2.7mia. kroner samtidig med, at det er lykkedes at holde de mange missioner i gang og dertil nye i Irak og Østeuropa. Udfordringerne ligger nu i, at gøre et volumenmæssigt mindre forsvar fortsat fit to fight i de mange nye brændpunkter, som politikerne har 2 LEDER FOLK & Sikkerhed er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed Købmagergade sal, 1150 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Sekretariatsleder Oscar Brøndum Fotos: : Tak for lån af fotos hos VFFK Grafisk Produktion: Toptryk Grafisk Buskmosevej 4, 6300 Gråsten, firmamedlem af Folk & Sikkerhed. Vil du vide mere om FOLK & SIKKERHED - mød os på nettet: udpeget efter, at Afghanistanmissionen er ved at rinde ud. Læser man forsvarschefens ord, ser det også ud til, at den udfordring kan forsvaret klare. Det skyldes i høj grad soldaterne og chefernes evne og vilje til at medvirke i denne kæmpe forandringsproces. En proces, der fører frem til den nye stærke værnsfælles identitet, selvom forsvarets personel fortsat skal flytte så meget geografisk rundt. Peter Bartram formulerer det selv meget stærkt. Dansk forsvar er dygtig på et højt niveau, men samtidig meget små. Om 5-10 vil det stadig være en topprofessionel arbejdsplads med høj puls, hvor mange vil bruge os. De nationale opgaver vil få højere fokus, og vi vil se større samtænkning. SAMTÆNKNING OG TERROR Folk & Sikkerhed har noteret sig forsvarschefens ord med glæde. Vi i Folk & Sikkerhed er stolte over vort forsvar, og den omstillingsparathed, det har vist og bevist. Men vi er ikke naive. Vi ser behovet for en styrkelse af forsvaret i fremtiden, så det fortsat kan leve op til de internationale udfordringer, og dem i vor egen baghave. Arktisk er det nye fokus sammen med med de mange nye, uventede brændpunkter på atlasset. Hertil skal selvfølgelig tilsættes indsatsen mod terror, hvor Danmark i februar selv fik et snert af terrorens frygt med skudattentatet Østerbro og i Krystalgade, der mindede i uhyggelig grad om de frygtelige dage i Paris omkring satirebladet Chalie Hebdo. Vor ytringsfrihed og vort demokrati er fortsat udfordret, og som den britiske premierminister David Cameron brugte sin Twitter til at sige. Ytringsfriheden skal altid beskyttes. Mine tanker er med det danske folk. Folk & Sikkerheds tanker er også med det danske Forsvar og Beredskab, som vi er stolte over. Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed: Frank E. Andersen (formand) Peter H. Lynard (næstformand) Jan Bruun Andersen Johnny G. Larsen Erling Lundsgaard Adam Meinertz Karl Erik Nielsen Jens Sund FOLK & SIKKERHED Næste udgivelse juni Deadline 15. maj ISSN nr.: BILLEDER FRA CAMPUS BORNHOLM JÆGERSOLDATEN B.S. KRISTIANSEN VIL HAVE SAMFUNDSVÆRNEPLIGT FOR UNGE Berlingske Tidende havde lige over nytår et interview med jægersoldaten B.S. Christiansen, hvor han udtrykker stor begejstring for at reformere værnepligten, hvis han var forsvarsminister. Han ser gerne indført en samfundsværnepligt for unge, hvor de lærer at organisere sig, at styre kriser og i det hele taget bliver uddannet til at tage del i samfundsberedskabet og kunne indgå i en enhed. Det er sjovt nok samme ide, som Folk & Sikkerhed i mange år har rejst rundt i Danmark med på vore Dialogmøder og på Folkemødet på Bornholm. B.S. Christiansen mener, at hvis vi får en sådan samfundsværnepligt for unge, vil grundlaget for at udvælge soldater til Danmarks missioner og opgaver blive bedre. B. S. Christiansen F&S I TV/2 MOD CARSTEN JENSEN I januar røg forfatteren Carsten Jensen i totterne på forsvarsminister Nicolai Wammen om Afghanistankrigen. Carsten Jensen kaldte de unge soldater for eventyrlystne, og at forsvaret vil få svært ved at rekruttere nye soldater, hvis ikke der er en krig i gang, hvor de unge uden alt for store personlige risici kan skyde løs på dårligt udrustede modstandere. F&S`s formand Frank E Andersen tog til genmæle i Tv/2, hvor han sagde: Det er uanstændigt og fejlagtigt at kritisere danske soldater for deres indsats og i endnu højere grad for deres motiv til at påtage sig en så vigtigt og farlig opgave på Danmarks vegne. Det er unge, der vil gøre en indsats og er villige til at sætte deres liv på spil for at hjælpe andre. Nogle af disse er faldet i kamp og for deres efterladte er det endnu mere utilgiveligt, at kritisere deres indsats. Jeg vil gerne udtrykke min respekt og taknemmelighed også til de pårørende der lever med et stort savn. De skal vide at alle danskere på nær én respekterer og takker deres kære for indsatsen BLEV ET SUCCESÅR FOR FOLK&SIKKERHED Høj blå himmel, mange tilskuere på Kastellets volde og 50 veloplagte Folk & Sikkerheds medlemmer deltog i den traditionsrige nytårsgudstjeneste i Kastellet. Feltprovst Thomas H. Beck holdt gudstjeneste. Der blev lagt en krans ved Monumentet for Danmarks Udsendte, mens Soldaterforeningernes otte faner blafrede i vinden og der var hyggeligt samvær bagefter i Gl. Varmecentral. Her orienterede Folk & Sikkerheds formand, kommunaldirektør Frank E Andersen om succesåret 2014, hvor Folk & Sikkerhed både i kvalitet og kvantitet havde overgået sig selv. Formand Frank E Andersen var i Tv/2 debat 3 eller De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Sikkerheds officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Sikkerhed står til fri afbenyttelse mod kildeangivelse. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Sikkerhed har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. FOLK&SIKKERHED OG CAMPUS BORNHOLM I januar var der introdag for elever og forældre på Bornholm i forbindelse med valg af faglinje på Campus Bornholm. Som det fremgår af fotoet var der stor interesse, for de unges valg af linje til det nye skoleårs start i august Folk & Sikkerheds Netværk Bornholm har i flere år været dybt engageret i Campus Bornholms nye faglinje IBB, International Bæredygtigt Beredskab og engageret studieårgangene i lokale beredskabsspil og ekskursioner til bl.a. Christiansborg. IBB fokuserer på beredskab og krisehåndtering, nationalt som internationalt og undervisningen tager udgangspunkt i bæredygtighed, beredskab og it.f&s Bornholms netværksformand Johnny G. Larsen introducerede således IBB-linjens facetter sammen med fagets to faglærere for det store fremmøde. IBB-elever deltager på et beredskabsspil på Christiansborg En fyldt Campus Bornholm lyttede til mulighederne på IBB-linjen. Flotte faner for Monumentet i Kastellet ÅRSMØDET FINDER STED 8. MAJ PÅ RYES KASERNE Husk Folk & Sikkerheds Årsmøde den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Her er alle i princippet velkomne. Husk dog at meld jeres ankomst til Folk & Sikkerheds sekretariat først. Efter de nye bestemmelser, må man selv klare økonomien omkring transporten til og fra Fredericia, men Folk & Sikkerhed er vært ved en frokost under årsmødet. Se i øvrigt mere på vor hjemmeside DAGEN DEN 11.2.PÅ CHRISTIANSBORG Folk&Sikkerheds netværksformand, Bornholm,Johnny G. Larsen deltog i februar i den tilbagevendende 112-dag på Christiansborg. Johnny var indlægsholder sammen med Reinar Burgwald, FOA, København og Mikkel Andersen,3F i et tema om Involvering og anvendelse af frivillige i samfundets beredskab. Blandt andet diskuterede man involvering af hjælpere i det præhospitale akutberedskab. Forsiden på indkaldelsen til 112-dagen.

3 Nr. 1 Marts 18. årgang hjælpeopgaver til det man populært kan kalde traditionel krig. Hæren skal således være klar til indsættelse mod modstandere, der doktrinært og teknologisk er mere ligeværdige. Derfor har Forsvaret også afsat 200 mio. kr. om året til at vedligeholde og udbygge det eksisterende professionelle niveau, herunder vores indsættelses evne. I dag skal vi kunne indgå i konflikter, der er helt anderledes end dem, vi hidtil har set de seneste år. Derfor skal vi hele tiden være på forkant og vurdere om Forsvarets struktur og materiel er tidssvarende og anvendes på en optimal måde. Forsvaret har i dag en vis bredde, men er ikke så stort som tidligere, og det er en udfordring, som vi må tilpasse os og blive bedre til at håndtere, således vi sikre os en større robusthed siger Peter Bartram. FORSAT FRA FORSIDEN ligt omfang, så vi kommer i mål på en god måde, siger forsvarschef, general Peter Bartram.Aktivitetsniveauet i alle tre værn er højt og vil også fremadrettet være intensivt. Hæren har og er forsat indsat i oprørsbekæmpelse og stabiliseringsoperationer både i Irak og Afghanistan, og mens Søværnet har udført pirateribekæmpelse ud for Afrikas Horn, har Flyvevåbnet gennemført en række luftoperationer til støtte for de baltiske lande, NATO og koalitionsramme. Beder man forsvarschefen pege på de mest aktuelle områder i øjeblikket, er det: HVOR ER DANSKE STYRKER INDSAT? - I overensstemmelse med den overordnede strategi for Afghanistan har vi ændrede fokus, således at opgaven nu er koncentreret mod uddannelse og mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker. Vi har været engageret i Afghanistan siden 2002 og har i den forbindelse været involveret i nogle af de hårdeste kampe siden Den opgave har forsvaret løst godt, men det har også haft sin pris. Siden 2002 har 43 soldater mistet livet. Udover de knap 160 soldater i Afghanistan, har vi et træningsbidrag på godt 200 soldater indsat i Irak. Mens Flyvevåbnets F-16 kampfly er udstationeret i Kuwait til støtte for operationerne mod ISIL. Desuden er forsvaret forsat repræsenteret i NATO operation i Kosovo. Slutteligt deltager forsvaret i en række FN-missioner i Afrika og Mellemøsten, 4 hvor Søværnets indsats i Ocean Shield ved Afrikas Horn nok er den mest iøjnefaldende. De seneste års operationer har resulteret i, at vores soldater har opnået et meget højt professionelt niveau. Jeg er meget stolt af, den måde vores soldater har løst opgaver i nogle af de sværeste områder i verden - De har gjort det helt enestående, siger en tilfreds forsvarschef Her midtvejs i forliget har Forsvaret tilpasset sig de pålagte besparelser. Samtidig har Forsvarskommandoen som overordnede ansvarlig for planlægning og styring af implementering selv været en betydelig del af omstruktureringsprocessen, idet kommandoen skulle omorganiseres til det, vi nu kender som Værnsfælles Forsvarskommando. Indtil videre forbliver dele af Værnsfælles Forsvarskommando i det gamle historiske område på Holmen, mens værnskommandoerne samles med dele af operationsstaben i Karup. Det endelige domicil for den østlige del af Værnsfælles Forsvarskommando bliver centralt i København, hvor man rykker ind i Holmens Kanal 9 (Den gamle Hafniabygning). Vi har gennemført et forlig, hvor vi fastholder de operative kapaciteter, det vil sige vi fortsat har en bred vifte af operative kapaciteter, mens vi har reduceret i støttestrukturen. Jeg har sat en analyse i gang, der skal afdække, om vi forsat er klar til at indsætte enheder i nye typer operationer. Det står forsat klart, at Forsvaret skal kunne løse alle typer opgaver, fra humanitære En helikopter lander på et af forsvarets skibe under Arktisk Kommando. Fremtiden vil betyde endnu mere forsvarspolitisk fokus på Arktisk. Foto udlånt af Forsvaret. VIL DU KÆMPE FOR DANMARK? Hvordan ser den danske befolkning på Forsvaret? De seneste omdømmemålinger viser, at dansk forsvar ligger meget højt på imagelisten. Men hvor kampivrige er vi som befolkning? Gallup har foretaget en international undersøgelse, hvor man har stillet spørgsmålet i 113 lande, hvorvidt befolkningen var villig til at kæmpe for deres land, hvis det blev involveret i krig. I Danmark svarer 37 %, at de er parate til at kæmpe for fædrelandet. Andre 37 % ønsker slet ikke at gå i krig for nationen, mens 26 % ikke kan svare på det store spørgsmål. Gallups analyser viser, at 60 % af verdens befolkning er klar til at gå i krig for deres land. Det er især Nordafrika og Mellemøsten, der trækker tallene op. Her vil 80 % af befolkningen kæmpe for deres land. -Svarene afhænger helt af, hvorledes spørgsmålet stilles. Det er nok de færreste, der ønsker at gå i krig. Alligevel fornemmer jeg, at Forsvaret har en stor opbakning i den danske befolkning og at vores opgaveløsning er bredt anerkendt. En nations forsvarsvilje hænger som regel sammen med den perception af hvilken trussel det står overfor. I Østeuropæiske lande som eksempelvis Polen eller Baltikum, opstår der helt naturligt en anden forsvarsvilje, fordi de i højere grad føler sig truet. Danmarks placering i det sikkerhedspolitiske landskab betyder, at vi ikke umiddelbart står overfor en modstander der så at sige banker på døren. Med vores NATO-medlemskab, er det Østeuropæiske trusselsbillede alligevel ikke så fjernt endda. Selvom Ukraine stadig er langt væk i mange danskeres opfattelse. Vender man derimod blikket i retning af vores nordiske samarbejdspartnere er billedet et helt andet. I Sverige taler man om at bruge 10 mia.kr. mere over en ti års periode på forsvaret. Og det norske forsvar fik sidste år en ekstrabevilling på 5. mia, kr., siger Peter Bartram. DE UFORUDSIGELIGE UDFORDRINGER Udfordringerne for dansk forsvar er ifølge forsvarschefen at vi være relevante og operativt omstillingsparate. Det springende punkt er, at Forsvaret ikke altid ved, hvad den næste mission indebærer. Det er uforudsigeligt. Derfor skal dansk forsvar være klar til, at imødegå mange 5

4 Nr. 1 Marts 18. årgang FORSAT FRA SIDE 5 DET NYE ADVISORY BOARD Anne Knudsen, Chefredaktør og adm. direktør, Weekendavisen Kathrine Lilleør, Blogger, sognepræst ved Sankt Pauls Kirke, København Anne Skare Nielsen, Partner og fremtidsforsker i Future Navigator Kristian Søby Kristensen, Centerleder for Institut for Statskundskab, Center for Militære Studier Frank Bill, Sekretariatsleder ved Forsvars-& Aerospaceindustrien i Danmark, FAD Ole Kværnø, Dekan på Forsvarsakademiet Henning Thiesen, Direktør i Beredskabsstyrelsen Per Ludvigsen, Viceforsvarschef Jesper Hjulmand, Adm. Direktør i SEAS-NVE Sven Blomberg, Adm.direktør i BRF, Viceordførende direktør i Jyske Bank forskellige udfordringer og det lægger naturligvis pres på struktur og uddannelser. Derfor er forsvaret også i gang med at se på, hvordan vi bedre kan udnytte fx Søværnets store skibe. Ligesom Hæren skal træne mod indsættelse i langt flere operations typer. På samme tid udfordres forsvaret også ved af, at en fremtidig modstander sandsynligvis vil være teknologisk mere ligeværdig end den modstander forsvarets enheder har stået overfor i fx Afghanistan. Det kan måske opfattes som en svaghed, men det er nok nærmere et udtryk for den sikkerhedspolitiske udvikling. Derfor vil Forsvarets enheder også opleve at et uddannelsesmæssigt tyngdeskift, hvor vi så at sige gennemgår et kvalitetstjek på vores evne til at håndtere mere traditionelle trusler. Forsvarschefen er heller ikke bange for, at det er forsvaret, der skal kontrollere sig selv. Dansk forsvar har et meget veldokumenteret system for øvelser og certificeringer, hvor man er vant til at gøre enheder klar til kamp, og i den sammenhæng sætter barren højt i et forsøg på at holde et højt kvalitetsniveau. Personellet bliver ikke udsendt, før de er helt klar. Der er således løbende fokus på at materiel og soldater har den nødvendige robusthed. -I de seneste år har vi optimeret vor organisation efter de taktiske opgaver vi havde i fx Afghanistan. Nu skal vi igen til at kigge mere bredt. Derfor har vi allokeret ressourcer til uddannelse og træning som fx deltagelse i øvelsesvirksomhed i udlandet. Senest har vi set danske enheder på øvelse i Polen og det baltiske område. Det sender samtidig et godt sikkerhedspolitisk signal. Samtidig øges forsvarets hjemlige synlighed gennem de mange udsendte veteraner. Der vil stadig være opmærksom på den årlige nationale flagdag, der jo er en anerkendelse af veteranbegrebet bredt og af dem, der netop har været ude, siger forsvarschefen. VÆRNEPLIGTEN OG DE NYPROFESSIONELLE Forsvarsforliget har udskudt beslutningen om forsat værnepligt til 2020, selvom selve forliget udløber i Det er gjort af politiske grunde, for at få tid til de relevante analyser. Jeg synes selv, at sammensætningen mellem værnepligtige og professionelle er rigtig godt. Værnepligten giver en bred rekrutteringsmulighed for os. Halvdelen af de soldater vi har haft udsendt, har selv en baggrund i værnepligten. Jeg kalder dem gerne ny-professionelle. Når de udsendes er de nemlig ikke længere værnepligtige. Det er de kun de første fire måneder, hvorefter de får en otte måneders skræddersyet missionsuddannelse. Derfor kommer de styrket ud som ny-professionelle, selvom de oftest kun oplever én udsendelse. Et stærkt argument for værnepligten er dog stadig den forankring af forsvaret det giver i befolkningen, siger Forsvarschef Peter Bartram. Dansk udenrigspolitik har i sit nye visionspapir fokus på Arktisk, hvor Danmarks aktivistiske udenrigspolitik samtænkes med sikkerhedspolitikken. Vi fører udenrigs-og forsvarspolitik på vegne af Grønland og Færøerne, og de nye visioner er en styrkelse af samarbejdet inden for rigsfællesskabet. I efteråret 2012 oprettede man Arktisk Kommando i Nuuk, hvortil man også senest har tilknyttet Joint Rescue Coordination Centre, Grønland, der skal optimere eftersøgninger og redninger. DEPLOYERING I DET ARKTISKE -Iluissaterklæringen fra 2008 mellem de arktiske kyststater, Danmark, Norge, Canada, Rusland og USA fastlagde, at konflikter skal løses gennem dialog. Det gør de heldigvis stadigvæk. Med Arktisk Kommando har Danmark skabt en mere entydig, fleksibel og større kapacitet i området. I en ny analyse fokuserer vi meget på overvågning, suverænitetskrænkelser, forurening og, hvorledes vi kan øge vores tilstedeværelse deroppe. Når analysen her i foråret er klar, tror jeg helt sikker på, at vi kommer til at være mere synlige i Arktis, men præcist med hvad - ved vi ikke endnu. Vi skal måske til at anvende droner, satellitter som supplement til skibe eller fly for at styrke overvågningen? Men det kan også være, vi skal samarbejde mere med andre lande? Vi fremskynder således bygning af et tredje skib i Knud Rasmussen klassen, og vil også vurdere om andre typer enheder skal kunne indsættes hurtigere deroppe. Derudover sender vi ekstra stabsfolk Søværnet har høstet megen ros for indsats omkring pirateri ud for Afrikas Horn i Operation Ocean Shield. Foto udlånt af Forsvaret. 6 7

5 FOLK og SIKKERHED, Købmagergade 61, 1. sal 1150 København K FORSAT FRA SIDE 7 til Arktisk Kommando for at styrke bemandingen, siger forsvarschefen. På det nordiske plan samarbejder dansk forsvar i rammen af NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation med Finland, Island, Norge og Sverige. Det sker blandt andet ved at styrke det nordiske forsvars brand gennem samarbejde på forskellige områder. Fx fælles transportkapacitet. og på uddannelses- og materielsiden. Dette samarbejde omfatter også samtænkning i Arktis. Udfordringen er dog, at landene på trods af den geografiske nærhed har forskellige interessefællesskaber, fx medlemskab af EU, har forbehold, er NATO-medlem eller er med som partnere. F-16 S AFLØSER SKAL SNART FINDES På materielsiden skal Danmark her til sommer træffe beslutning om, hvilket nyt type kampfly man skal vælge og hvor mange. Forsvarets analyse heraf er nært foranstående. SF s tidligere formand og udenrigsmister Holger K Nielsen har i februar kastet ekstra krudt ind i debatten ved at ønske et mere begrænset antal fly. Ikke de oprindelig planlagte 30, men måske 18 eller 24. Antallet skal dog først besluttes i 2017 og indgår i det kommende forsvarsforlig. Hvilken type kampfly, der skal vælges ligger nu mellem de to amerikanske, F18 Super Hornet fra Boeing og F35 Joint Strike Fighter eller den tredje mulighed, den europæiske Eurofighter fra Airbus. Det var dog ikke muligt, at lokke en tilkendegivelse af flytypen ud af Forsvarschefen, den beslutning overlader han til politikerne. NATO har i længere tid haft en NATO Response Force, NRF, men de senere års ønske om et hurtigere og højere beredskab fx i forhold til den aktuelle situation i Rusland og Ukraine, har resulteret i oprettelse af Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Det nyeste er at stille med en styrke, der på få dage kan stille kampklare soldater. DANMARK OG JEF -Storbritannien opretter derfor JEF, Joint Expeditionary Forces med egne nationale styrker fra alle tre værn, her vil lande som Danmark, Estland, Letland, Litauen, Nederlandene og Norge kunne bidrage med kapaciteter. Det er jeg sikker på Danmark vil tilslutte sig, da vi på trods af, at vores forsvarsbudget kun er 1.2 % af bruttonationalproduktet nærmest er et kerne NATO land. Her i 2015 skal konceptet afprøves sammen med en række lande, som Danmark er vant til at samarbejde med, så vi er klar til en hurtig deployering, hvis politikerne ønsker det. Det er nødvendigt at træne og øve sig sammen på forhånd, hvis vi skal have succes med indsættelsen. Danmark har allerede enheder på bataljonsstørrelse i Hæren, som er på højere beredskab. Dele heraf kunne naturligt indgå i JEF og indsættes i NATO koalitioner. Det samme kunne være tilfældet for enheder fra Flyvevåbnet og Søværnet. Spørger du om vi har kapacitet til det, vil svaret være, ja men vi skal naturligvis være opmærksomme på, at vi allerede har forpligtet os til flere forskellige indsatsmuligheder, siger forsvarschefen. Den nye værnsfælles Forsvarskommando fungerer ifølge forsvarschefen godt og han er positivt overrasket over, at det ikke har givet flere problemer. Både med værnsfælles enheder og omkring kommandostrukturen. Han understreger, at det kun kan lade sig gøre at ændre organisationen, hvis de mennesker, der er med i den selv vil det. Det skyldes også, at der værnes om værnsidentiteten, værnsprofessionalismen og stoltheden. FREMTIDEN FOR DANSK FORSVAR Afslutningsvis understreger Peter Bartram, at dansk forsvar er på et højt niveau, men at det samtidig er meget lille forsvar. Det er et bevidst valg. Man kan ikke opretholde et forsvar blot fordi man gerne vil have en forankring i samfundet. Ideen er positiv, men det er ikke forsvarets raison d`etre`. Vi skal kunne agere i ramme af dansk sikkerheds-og forsvarspolitik mod en konkret trussel og som del af vor aktivistiske udenrigspolitik. Om 5-10 år er dansk forsvar stadig en topprofessionel arbejdsplads, der tilbyder spændende udfordringer. Vi vil have et højt aktivitetsniveau, fordi man gerne vil anvende os. De nationale opgaver vil få højere fokus. Det har vi allerede set i samarbejdet med Beredskabsstyrelsen, og transporten af de kemiske kampstoffer ud af Syrien. Jeg tror man med fordel kan øge samtænkningen mellem forskellige nationale komponenter såsom hjemmeværnet, forsvaret, politiet og beredskabsstyrelsen, slutter Peter Bartram( i en parentes kan man tilføje, at det jo netop også er formålet med det nye Folk & Sikkerhed). Forsvarschef, general Peter Bartram

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Orientering Maj 2012 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference 2012 Program 09.30 10.00 Ankomst udlevering af navneskilte 10.00 Velkomst ved formanden direktør Frank E. Andersen 10.15 10.45 Forsvarsminister

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben

DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben Indhold: Danske Seniorer forbereder sig til Folkemødet Pris til medlemmer af Danske Seniorer Frivillige søges til analysearbejde

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere