FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ"

Transkript

1 Nr. 1 Marts årgang DANMARKS STØRSTE FORSVARS- OG BEREDSKABSPOLITISKE ORGANISATION LEDER: HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? SIDE 2 RUNDT OM FOLK & SIKKERHED: 2014 BLEV ET SUCCESÅR SIDE 3 DET NYE ADVISORY BOARD SIDE 6 FORSVARSCHEF PETER BARTRAM 0M 5-10 ÅR HAR DANSK FORSVAR STADIG EN MEGET HØJ PULS SELVOM VI ER SMÅ Læs side 4,5,7 og bagsiden Af Claus Arboe-Rasmussen G enerelt går det godt med implementering af Forsvarsforliget Vi har gennemført store forandringer samtidigt med, at vi har reduceret budgettet med 2,7 milliarder kr. Vi mangler fortsat en række tilpasninger, hvor særligt flytningen af Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Hovedværksted til Århus, og etableringen af den nye Specialoperationskommando i Aalborg har stort fokus. Endelig har omstruktureringen af styrkebidraget i Afghanistan frigjort ressourcer, som kan anvendes andre steder i Forsvaret. På trods af at mange af disse forandringer har haft stor indflydelse på en række af de ansattes arbejdsvilkår, finder jeg det positivt, at Forsvarets omdømme som arbejdsplads stadigvæk ligger i top 10 blandt 40 offentlige instanser. Til sammenligning ligger arbejdsgiveren Forsvarsministeriet på en 18.plads. Forsvaret har igangsat en række omfattende organisa- tionsændringer, der skal styrke forsvarets evne til at håndtere fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer, uden at det får operative konsekvenser for løsningen af de eksisterende opgaver. Det stiller samtidig store krav til vores medarbejdere på alle niveauer. Det har været en udfordring, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i Forsvaret har nogle enestående medarbejdere, der har ydet en stor indsats og udvist stor omstillingsparathed. Personellet fortjener stor ros for deres indsats, og jeg skylder medarbejderne en stor tak for, at de har båret over med de vanskelige vilkår, det er sket under. Det har gjort ondt mange steder, en del har flyttet arbejdsplads, eller har skullet løbe lidt stærkere samtidig med, at de har skullet vænne sig til en ny organisation og nye forhold. Der er forståeligt nok nogle, der har det svært med det nye, og jeg er meget opmærksom på at lytte og hele tiden være opmærksom på at justere i mu-

2 Nr. 1 Marts 18. årgang HAR BEFOLKNINGEN GLEMT SIN EGEN FORSVARSVILJE? Rundt om Folk & Sikkerhed 2015 Når kun hver tredje dansker i dag vil kæmpe for Danmark, hvis vi igen skulle blive angrebet, skyldes det så, at vi ikke tager en mulig krig alvorligt? Gallup har netop lavet en international analyse offentliggjort i Berlingske Tidende, hvor man har spurgt befolkningen i 113 lande, om de er villige til at kæmpe for deres land, hvis det blev involveret i krig. De danske tal viser, at 37 % er villige til at forsvare os, andre 37 % ønsker det ikke, og 26 % er i tvivl. Er det et tilbageslag for vor forsvarsvilje og fædrelandskærlighed? Har vi allerede glemt Slagtebænk Dybbøl, kun et år efter 150 års markeringen? Eller skal Ukraineproblemet eller terroren rykke tættere på? Vor aktivistiske udenrigspolitik gennem de seneste år har ellers skabt enorm opbakning i den danske befolkning til Danmarks krigsindsats på allieret side i Irak og Afghanistan. Aldrig tidligere har man målt så høje sympatital for det danske forsvar. Selv vore allierede i NATO har været misundelig, og den danske befolknings opbakning gennem vore veteraner og veteranbegrebet, har aldrig været højere. Det kan Folk & Sikkerhed med glæde notere i den massive kommunale tilslutning til lokale markeringer på Den Nationale Flagdag, hvert år den 5. september. Over to tredjedel af landets 98 kommuner laver lokale arrangementer for veteranerne. DANSK FORSVAR ER FIT TO FIGHT Derfor er det glædeligt, at læse interviewet i dette magasin med forsvarschef Peter Bartram. Dansk forsvar har det nemlig godt her midtvejs i forsvarsforliget. Det er lykkedes, at finde de politiske besparelser på 2.7mia. kroner samtidig med, at det er lykkedes at holde de mange missioner i gang og dertil nye i Irak og Østeuropa. Udfordringerne ligger nu i, at gøre et volumenmæssigt mindre forsvar fortsat fit to fight i de mange nye brændpunkter, som politikerne har 2 LEDER FOLK & Sikkerhed er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Sikkerhed Købmagergade sal, 1150 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Sekretariatsleder Oscar Brøndum Fotos: : Tak for lån af fotos hos VFFK Grafisk Produktion: Toptryk Grafisk Buskmosevej 4, 6300 Gråsten, firmamedlem af Folk & Sikkerhed. Vil du vide mere om FOLK & SIKKERHED - mød os på nettet: udpeget efter, at Afghanistanmissionen er ved at rinde ud. Læser man forsvarschefens ord, ser det også ud til, at den udfordring kan forsvaret klare. Det skyldes i høj grad soldaterne og chefernes evne og vilje til at medvirke i denne kæmpe forandringsproces. En proces, der fører frem til den nye stærke værnsfælles identitet, selvom forsvarets personel fortsat skal flytte så meget geografisk rundt. Peter Bartram formulerer det selv meget stærkt. Dansk forsvar er dygtig på et højt niveau, men samtidig meget små. Om 5-10 vil det stadig være en topprofessionel arbejdsplads med høj puls, hvor mange vil bruge os. De nationale opgaver vil få højere fokus, og vi vil se større samtænkning. SAMTÆNKNING OG TERROR Folk & Sikkerhed har noteret sig forsvarschefens ord med glæde. Vi i Folk & Sikkerhed er stolte over vort forsvar, og den omstillingsparathed, det har vist og bevist. Men vi er ikke naive. Vi ser behovet for en styrkelse af forsvaret i fremtiden, så det fortsat kan leve op til de internationale udfordringer, og dem i vor egen baghave. Arktisk er det nye fokus sammen med med de mange nye, uventede brændpunkter på atlasset. Hertil skal selvfølgelig tilsættes indsatsen mod terror, hvor Danmark i februar selv fik et snert af terrorens frygt med skudattentatet Østerbro og i Krystalgade, der mindede i uhyggelig grad om de frygtelige dage i Paris omkring satirebladet Chalie Hebdo. Vor ytringsfrihed og vort demokrati er fortsat udfordret, og som den britiske premierminister David Cameron brugte sin Twitter til at sige. Ytringsfriheden skal altid beskyttes. Mine tanker er med det danske folk. Folk & Sikkerheds tanker er også med det danske Forsvar og Beredskab, som vi er stolte over. Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed: Frank E. Andersen (formand) Peter H. Lynard (næstformand) Jan Bruun Andersen Johnny G. Larsen Erling Lundsgaard Adam Meinertz Karl Erik Nielsen Jens Sund FOLK & SIKKERHED Næste udgivelse juni Deadline 15. maj ISSN nr.: BILLEDER FRA CAMPUS BORNHOLM JÆGERSOLDATEN B.S. KRISTIANSEN VIL HAVE SAMFUNDSVÆRNEPLIGT FOR UNGE Berlingske Tidende havde lige over nytår et interview med jægersoldaten B.S. Christiansen, hvor han udtrykker stor begejstring for at reformere værnepligten, hvis han var forsvarsminister. Han ser gerne indført en samfundsværnepligt for unge, hvor de lærer at organisere sig, at styre kriser og i det hele taget bliver uddannet til at tage del i samfundsberedskabet og kunne indgå i en enhed. Det er sjovt nok samme ide, som Folk & Sikkerhed i mange år har rejst rundt i Danmark med på vore Dialogmøder og på Folkemødet på Bornholm. B.S. Christiansen mener, at hvis vi får en sådan samfundsværnepligt for unge, vil grundlaget for at udvælge soldater til Danmarks missioner og opgaver blive bedre. B. S. Christiansen F&S I TV/2 MOD CARSTEN JENSEN I januar røg forfatteren Carsten Jensen i totterne på forsvarsminister Nicolai Wammen om Afghanistankrigen. Carsten Jensen kaldte de unge soldater for eventyrlystne, og at forsvaret vil få svært ved at rekruttere nye soldater, hvis ikke der er en krig i gang, hvor de unge uden alt for store personlige risici kan skyde løs på dårligt udrustede modstandere. F&S`s formand Frank E Andersen tog til genmæle i Tv/2, hvor han sagde: Det er uanstændigt og fejlagtigt at kritisere danske soldater for deres indsats og i endnu højere grad for deres motiv til at påtage sig en så vigtigt og farlig opgave på Danmarks vegne. Det er unge, der vil gøre en indsats og er villige til at sætte deres liv på spil for at hjælpe andre. Nogle af disse er faldet i kamp og for deres efterladte er det endnu mere utilgiveligt, at kritisere deres indsats. Jeg vil gerne udtrykke min respekt og taknemmelighed også til de pårørende der lever med et stort savn. De skal vide at alle danskere på nær én respekterer og takker deres kære for indsatsen BLEV ET SUCCESÅR FOR FOLK&SIKKERHED Høj blå himmel, mange tilskuere på Kastellets volde og 50 veloplagte Folk & Sikkerheds medlemmer deltog i den traditionsrige nytårsgudstjeneste i Kastellet. Feltprovst Thomas H. Beck holdt gudstjeneste. Der blev lagt en krans ved Monumentet for Danmarks Udsendte, mens Soldaterforeningernes otte faner blafrede i vinden og der var hyggeligt samvær bagefter i Gl. Varmecentral. Her orienterede Folk & Sikkerheds formand, kommunaldirektør Frank E Andersen om succesåret 2014, hvor Folk & Sikkerhed både i kvalitet og kvantitet havde overgået sig selv. Formand Frank E Andersen var i Tv/2 debat 3 eller De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Sikkerheds officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Sikkerhed står til fri afbenyttelse mod kildeangivelse. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Sikkerhed har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. FOLK&SIKKERHED OG CAMPUS BORNHOLM I januar var der introdag for elever og forældre på Bornholm i forbindelse med valg af faglinje på Campus Bornholm. Som det fremgår af fotoet var der stor interesse, for de unges valg af linje til det nye skoleårs start i august Folk & Sikkerheds Netværk Bornholm har i flere år været dybt engageret i Campus Bornholms nye faglinje IBB, International Bæredygtigt Beredskab og engageret studieårgangene i lokale beredskabsspil og ekskursioner til bl.a. Christiansborg. IBB fokuserer på beredskab og krisehåndtering, nationalt som internationalt og undervisningen tager udgangspunkt i bæredygtighed, beredskab og it.f&s Bornholms netværksformand Johnny G. Larsen introducerede således IBB-linjens facetter sammen med fagets to faglærere for det store fremmøde. IBB-elever deltager på et beredskabsspil på Christiansborg En fyldt Campus Bornholm lyttede til mulighederne på IBB-linjen. Flotte faner for Monumentet i Kastellet ÅRSMØDET FINDER STED 8. MAJ PÅ RYES KASERNE Husk Folk & Sikkerheds Årsmøde den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Her er alle i princippet velkomne. Husk dog at meld jeres ankomst til Folk & Sikkerheds sekretariat først. Efter de nye bestemmelser, må man selv klare økonomien omkring transporten til og fra Fredericia, men Folk & Sikkerhed er vært ved en frokost under årsmødet. Se i øvrigt mere på vor hjemmeside DAGEN DEN 11.2.PÅ CHRISTIANSBORG Folk&Sikkerheds netværksformand, Bornholm,Johnny G. Larsen deltog i februar i den tilbagevendende 112-dag på Christiansborg. Johnny var indlægsholder sammen med Reinar Burgwald, FOA, København og Mikkel Andersen,3F i et tema om Involvering og anvendelse af frivillige i samfundets beredskab. Blandt andet diskuterede man involvering af hjælpere i det præhospitale akutberedskab. Forsiden på indkaldelsen til 112-dagen.

3 Nr. 1 Marts 18. årgang hjælpeopgaver til det man populært kan kalde traditionel krig. Hæren skal således være klar til indsættelse mod modstandere, der doktrinært og teknologisk er mere ligeværdige. Derfor har Forsvaret også afsat 200 mio. kr. om året til at vedligeholde og udbygge det eksisterende professionelle niveau, herunder vores indsættelses evne. I dag skal vi kunne indgå i konflikter, der er helt anderledes end dem, vi hidtil har set de seneste år. Derfor skal vi hele tiden være på forkant og vurdere om Forsvarets struktur og materiel er tidssvarende og anvendes på en optimal måde. Forsvaret har i dag en vis bredde, men er ikke så stort som tidligere, og det er en udfordring, som vi må tilpasse os og blive bedre til at håndtere, således vi sikre os en større robusthed siger Peter Bartram. FORSAT FRA FORSIDEN ligt omfang, så vi kommer i mål på en god måde, siger forsvarschef, general Peter Bartram.Aktivitetsniveauet i alle tre værn er højt og vil også fremadrettet være intensivt. Hæren har og er forsat indsat i oprørsbekæmpelse og stabiliseringsoperationer både i Irak og Afghanistan, og mens Søværnet har udført pirateribekæmpelse ud for Afrikas Horn, har Flyvevåbnet gennemført en række luftoperationer til støtte for de baltiske lande, NATO og koalitionsramme. Beder man forsvarschefen pege på de mest aktuelle områder i øjeblikket, er det: HVOR ER DANSKE STYRKER INDSAT? - I overensstemmelse med den overordnede strategi for Afghanistan har vi ændrede fokus, således at opgaven nu er koncentreret mod uddannelse og mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker. Vi har været engageret i Afghanistan siden 2002 og har i den forbindelse været involveret i nogle af de hårdeste kampe siden Den opgave har forsvaret løst godt, men det har også haft sin pris. Siden 2002 har 43 soldater mistet livet. Udover de knap 160 soldater i Afghanistan, har vi et træningsbidrag på godt 200 soldater indsat i Irak. Mens Flyvevåbnets F-16 kampfly er udstationeret i Kuwait til støtte for operationerne mod ISIL. Desuden er forsvaret forsat repræsenteret i NATO operation i Kosovo. Slutteligt deltager forsvaret i en række FN-missioner i Afrika og Mellemøsten, 4 hvor Søværnets indsats i Ocean Shield ved Afrikas Horn nok er den mest iøjnefaldende. De seneste års operationer har resulteret i, at vores soldater har opnået et meget højt professionelt niveau. Jeg er meget stolt af, den måde vores soldater har løst opgaver i nogle af de sværeste områder i verden - De har gjort det helt enestående, siger en tilfreds forsvarschef Her midtvejs i forliget har Forsvaret tilpasset sig de pålagte besparelser. Samtidig har Forsvarskommandoen som overordnede ansvarlig for planlægning og styring af implementering selv været en betydelig del af omstruktureringsprocessen, idet kommandoen skulle omorganiseres til det, vi nu kender som Værnsfælles Forsvarskommando. Indtil videre forbliver dele af Værnsfælles Forsvarskommando i det gamle historiske område på Holmen, mens værnskommandoerne samles med dele af operationsstaben i Karup. Det endelige domicil for den østlige del af Værnsfælles Forsvarskommando bliver centralt i København, hvor man rykker ind i Holmens Kanal 9 (Den gamle Hafniabygning). Vi har gennemført et forlig, hvor vi fastholder de operative kapaciteter, det vil sige vi fortsat har en bred vifte af operative kapaciteter, mens vi har reduceret i støttestrukturen. Jeg har sat en analyse i gang, der skal afdække, om vi forsat er klar til at indsætte enheder i nye typer operationer. Det står forsat klart, at Forsvaret skal kunne løse alle typer opgaver, fra humanitære En helikopter lander på et af forsvarets skibe under Arktisk Kommando. Fremtiden vil betyde endnu mere forsvarspolitisk fokus på Arktisk. Foto udlånt af Forsvaret. VIL DU KÆMPE FOR DANMARK? Hvordan ser den danske befolkning på Forsvaret? De seneste omdømmemålinger viser, at dansk forsvar ligger meget højt på imagelisten. Men hvor kampivrige er vi som befolkning? Gallup har foretaget en international undersøgelse, hvor man har stillet spørgsmålet i 113 lande, hvorvidt befolkningen var villig til at kæmpe for deres land, hvis det blev involveret i krig. I Danmark svarer 37 %, at de er parate til at kæmpe for fædrelandet. Andre 37 % ønsker slet ikke at gå i krig for nationen, mens 26 % ikke kan svare på det store spørgsmål. Gallups analyser viser, at 60 % af verdens befolkning er klar til at gå i krig for deres land. Det er især Nordafrika og Mellemøsten, der trækker tallene op. Her vil 80 % af befolkningen kæmpe for deres land. -Svarene afhænger helt af, hvorledes spørgsmålet stilles. Det er nok de færreste, der ønsker at gå i krig. Alligevel fornemmer jeg, at Forsvaret har en stor opbakning i den danske befolkning og at vores opgaveløsning er bredt anerkendt. En nations forsvarsvilje hænger som regel sammen med den perception af hvilken trussel det står overfor. I Østeuropæiske lande som eksempelvis Polen eller Baltikum, opstår der helt naturligt en anden forsvarsvilje, fordi de i højere grad føler sig truet. Danmarks placering i det sikkerhedspolitiske landskab betyder, at vi ikke umiddelbart står overfor en modstander der så at sige banker på døren. Med vores NATO-medlemskab, er det Østeuropæiske trusselsbillede alligevel ikke så fjernt endda. Selvom Ukraine stadig er langt væk i mange danskeres opfattelse. Vender man derimod blikket i retning af vores nordiske samarbejdspartnere er billedet et helt andet. I Sverige taler man om at bruge 10 mia.kr. mere over en ti års periode på forsvaret. Og det norske forsvar fik sidste år en ekstrabevilling på 5. mia, kr., siger Peter Bartram. DE UFORUDSIGELIGE UDFORDRINGER Udfordringerne for dansk forsvar er ifølge forsvarschefen at vi være relevante og operativt omstillingsparate. Det springende punkt er, at Forsvaret ikke altid ved, hvad den næste mission indebærer. Det er uforudsigeligt. Derfor skal dansk forsvar være klar til, at imødegå mange 5

4 Nr. 1 Marts 18. årgang FORSAT FRA SIDE 5 DET NYE ADVISORY BOARD Anne Knudsen, Chefredaktør og adm. direktør, Weekendavisen Kathrine Lilleør, Blogger, sognepræst ved Sankt Pauls Kirke, København Anne Skare Nielsen, Partner og fremtidsforsker i Future Navigator Kristian Søby Kristensen, Centerleder for Institut for Statskundskab, Center for Militære Studier Frank Bill, Sekretariatsleder ved Forsvars-& Aerospaceindustrien i Danmark, FAD Ole Kværnø, Dekan på Forsvarsakademiet Henning Thiesen, Direktør i Beredskabsstyrelsen Per Ludvigsen, Viceforsvarschef Jesper Hjulmand, Adm. Direktør i SEAS-NVE Sven Blomberg, Adm.direktør i BRF, Viceordførende direktør i Jyske Bank forskellige udfordringer og det lægger naturligvis pres på struktur og uddannelser. Derfor er forsvaret også i gang med at se på, hvordan vi bedre kan udnytte fx Søværnets store skibe. Ligesom Hæren skal træne mod indsættelse i langt flere operations typer. På samme tid udfordres forsvaret også ved af, at en fremtidig modstander sandsynligvis vil være teknologisk mere ligeværdig end den modstander forsvarets enheder har stået overfor i fx Afghanistan. Det kan måske opfattes som en svaghed, men det er nok nærmere et udtryk for den sikkerhedspolitiske udvikling. Derfor vil Forsvarets enheder også opleve at et uddannelsesmæssigt tyngdeskift, hvor vi så at sige gennemgår et kvalitetstjek på vores evne til at håndtere mere traditionelle trusler. Forsvarschefen er heller ikke bange for, at det er forsvaret, der skal kontrollere sig selv. Dansk forsvar har et meget veldokumenteret system for øvelser og certificeringer, hvor man er vant til at gøre enheder klar til kamp, og i den sammenhæng sætter barren højt i et forsøg på at holde et højt kvalitetsniveau. Personellet bliver ikke udsendt, før de er helt klar. Der er således løbende fokus på at materiel og soldater har den nødvendige robusthed. -I de seneste år har vi optimeret vor organisation efter de taktiske opgaver vi havde i fx Afghanistan. Nu skal vi igen til at kigge mere bredt. Derfor har vi allokeret ressourcer til uddannelse og træning som fx deltagelse i øvelsesvirksomhed i udlandet. Senest har vi set danske enheder på øvelse i Polen og det baltiske område. Det sender samtidig et godt sikkerhedspolitisk signal. Samtidig øges forsvarets hjemlige synlighed gennem de mange udsendte veteraner. Der vil stadig være opmærksom på den årlige nationale flagdag, der jo er en anerkendelse af veteranbegrebet bredt og af dem, der netop har været ude, siger forsvarschefen. VÆRNEPLIGTEN OG DE NYPROFESSIONELLE Forsvarsforliget har udskudt beslutningen om forsat værnepligt til 2020, selvom selve forliget udløber i Det er gjort af politiske grunde, for at få tid til de relevante analyser. Jeg synes selv, at sammensætningen mellem værnepligtige og professionelle er rigtig godt. Værnepligten giver en bred rekrutteringsmulighed for os. Halvdelen af de soldater vi har haft udsendt, har selv en baggrund i værnepligten. Jeg kalder dem gerne ny-professionelle. Når de udsendes er de nemlig ikke længere værnepligtige. Det er de kun de første fire måneder, hvorefter de får en otte måneders skræddersyet missionsuddannelse. Derfor kommer de styrket ud som ny-professionelle, selvom de oftest kun oplever én udsendelse. Et stærkt argument for værnepligten er dog stadig den forankring af forsvaret det giver i befolkningen, siger Forsvarschef Peter Bartram. Dansk udenrigspolitik har i sit nye visionspapir fokus på Arktisk, hvor Danmarks aktivistiske udenrigspolitik samtænkes med sikkerhedspolitikken. Vi fører udenrigs-og forsvarspolitik på vegne af Grønland og Færøerne, og de nye visioner er en styrkelse af samarbejdet inden for rigsfællesskabet. I efteråret 2012 oprettede man Arktisk Kommando i Nuuk, hvortil man også senest har tilknyttet Joint Rescue Coordination Centre, Grønland, der skal optimere eftersøgninger og redninger. DEPLOYERING I DET ARKTISKE -Iluissaterklæringen fra 2008 mellem de arktiske kyststater, Danmark, Norge, Canada, Rusland og USA fastlagde, at konflikter skal løses gennem dialog. Det gør de heldigvis stadigvæk. Med Arktisk Kommando har Danmark skabt en mere entydig, fleksibel og større kapacitet i området. I en ny analyse fokuserer vi meget på overvågning, suverænitetskrænkelser, forurening og, hvorledes vi kan øge vores tilstedeværelse deroppe. Når analysen her i foråret er klar, tror jeg helt sikker på, at vi kommer til at være mere synlige i Arktis, men præcist med hvad - ved vi ikke endnu. Vi skal måske til at anvende droner, satellitter som supplement til skibe eller fly for at styrke overvågningen? Men det kan også være, vi skal samarbejde mere med andre lande? Vi fremskynder således bygning af et tredje skib i Knud Rasmussen klassen, og vil også vurdere om andre typer enheder skal kunne indsættes hurtigere deroppe. Derudover sender vi ekstra stabsfolk Søværnet har høstet megen ros for indsats omkring pirateri ud for Afrikas Horn i Operation Ocean Shield. Foto udlånt af Forsvaret. 6 7

5 FOLK og SIKKERHED, Købmagergade 61, 1. sal 1150 København K FORSAT FRA SIDE 7 til Arktisk Kommando for at styrke bemandingen, siger forsvarschefen. På det nordiske plan samarbejder dansk forsvar i rammen af NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation med Finland, Island, Norge og Sverige. Det sker blandt andet ved at styrke det nordiske forsvars brand gennem samarbejde på forskellige områder. Fx fælles transportkapacitet. og på uddannelses- og materielsiden. Dette samarbejde omfatter også samtænkning i Arktis. Udfordringen er dog, at landene på trods af den geografiske nærhed har forskellige interessefællesskaber, fx medlemskab af EU, har forbehold, er NATO-medlem eller er med som partnere. F-16 S AFLØSER SKAL SNART FINDES På materielsiden skal Danmark her til sommer træffe beslutning om, hvilket nyt type kampfly man skal vælge og hvor mange. Forsvarets analyse heraf er nært foranstående. SF s tidligere formand og udenrigsmister Holger K Nielsen har i februar kastet ekstra krudt ind i debatten ved at ønske et mere begrænset antal fly. Ikke de oprindelig planlagte 30, men måske 18 eller 24. Antallet skal dog først besluttes i 2017 og indgår i det kommende forsvarsforlig. Hvilken type kampfly, der skal vælges ligger nu mellem de to amerikanske, F18 Super Hornet fra Boeing og F35 Joint Strike Fighter eller den tredje mulighed, den europæiske Eurofighter fra Airbus. Det var dog ikke muligt, at lokke en tilkendegivelse af flytypen ud af Forsvarschefen, den beslutning overlader han til politikerne. NATO har i længere tid haft en NATO Response Force, NRF, men de senere års ønske om et hurtigere og højere beredskab fx i forhold til den aktuelle situation i Rusland og Ukraine, har resulteret i oprettelse af Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Det nyeste er at stille med en styrke, der på få dage kan stille kampklare soldater. DANMARK OG JEF -Storbritannien opretter derfor JEF, Joint Expeditionary Forces med egne nationale styrker fra alle tre værn, her vil lande som Danmark, Estland, Letland, Litauen, Nederlandene og Norge kunne bidrage med kapaciteter. Det er jeg sikker på Danmark vil tilslutte sig, da vi på trods af, at vores forsvarsbudget kun er 1.2 % af bruttonationalproduktet nærmest er et kerne NATO land. Her i 2015 skal konceptet afprøves sammen med en række lande, som Danmark er vant til at samarbejde med, så vi er klar til en hurtig deployering, hvis politikerne ønsker det. Det er nødvendigt at træne og øve sig sammen på forhånd, hvis vi skal have succes med indsættelsen. Danmark har allerede enheder på bataljonsstørrelse i Hæren, som er på højere beredskab. Dele heraf kunne naturligt indgå i JEF og indsættes i NATO koalitioner. Det samme kunne være tilfældet for enheder fra Flyvevåbnet og Søværnet. Spørger du om vi har kapacitet til det, vil svaret være, ja men vi skal naturligvis være opmærksomme på, at vi allerede har forpligtet os til flere forskellige indsatsmuligheder, siger forsvarschefen. Den nye værnsfælles Forsvarskommando fungerer ifølge forsvarschefen godt og han er positivt overrasket over, at det ikke har givet flere problemer. Både med værnsfælles enheder og omkring kommandostrukturen. Han understreger, at det kun kan lade sig gøre at ændre organisationen, hvis de mennesker, der er med i den selv vil det. Det skyldes også, at der værnes om værnsidentiteten, værnsprofessionalismen og stoltheden. FREMTIDEN FOR DANSK FORSVAR Afslutningsvis understreger Peter Bartram, at dansk forsvar er på et højt niveau, men at det samtidig er meget lille forsvar. Det er et bevidst valg. Man kan ikke opretholde et forsvar blot fordi man gerne vil have en forankring i samfundet. Ideen er positiv, men det er ikke forsvarets raison d`etre`. Vi skal kunne agere i ramme af dansk sikkerheds-og forsvarspolitik mod en konkret trussel og som del af vor aktivistiske udenrigspolitik. Om 5-10 år er dansk forsvar stadig en topprofessionel arbejdsplads, der tilbyder spændende udfordringer. Vi vil have et højt aktivitetsniveau, fordi man gerne vil anvende os. De nationale opgaver vil få højere fokus. Det har vi allerede set i samarbejdet med Beredskabsstyrelsen, og transporten af de kemiske kampstoffer ud af Syrien. Jeg tror man med fordel kan øge samtænkningen mellem forskellige nationale komponenter såsom hjemmeværnet, forsvaret, politiet og beredskabsstyrelsen, slutter Peter Bartram( i en parentes kan man tilføje, at det jo netop også er formålet med det nye Folk & Sikkerhed). Forsvarschef, general Peter Bartram

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation En dansk soldat under NATO-øvelse BALTOPS 2015, foto USA Naval Force EVENT Europe. Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen:

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE

ALLE MENER AT DANSK FORSVAR ER SPÆNDT HÅRDT FOR -MEN KUN ET PARTI VIL GIVE PENGE Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation Nr. 4 December 2015 16 årgang Syv Christiansborgpolitikere var med i paneldebatten, der blev flot ledet af Folk & Sikkerheds sekretariatsleder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Mikkel

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Kære medlem, af :07

Kære medlem, af :07 Kære medlem, I dette nyhedsbrev kan du læse landsformanden, Peter M. Andersens spændende leder til vores kommende magasin. I lederen går formanden blandt andet tæt på købet af de nye kampfly. Derudover

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Nr. 2 juni 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Det var ikke så meget antallet af omvendte

Læs mere

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Folk&Sikkerhed Nyhedsbrev Januar 2013 Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Af Frank E. Andersen, formand Siden fusionen i 2000 har Folk & Forsvar udviklet sig til en bred og stærk folkelig organisation

Læs mere

Øget fokus på Arktisk i 2014

Øget fokus på Arktisk i 2014 Nr. 4 december 2013 14. årgang Forsvarsminister Nicolai Wammen: Øget fokus på Arktisk i 2014 Af Claus Arboe-Rasmussen - Jeg er utrolig glad og stolt over at være blevet forsvarsminister. Det er et drømmejob,

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer.

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer. Præsident for Beredskabsforbundet, MF. Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: HVORFOR LAVER VI IKKE BARE ET ENHEDSBEREDSKAB I DANMARK? Af Claus Arboe-Rasmussen - I dag har vi et kommunalt og et statsligt

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal

Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Hjemmeværnet 2016 Resultater og nøgletal Stigende efterspørgsel på Hjemmeværnet 2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor vores indsats for Forsvaret, Politiet, Beredskabet og borgerne i Danmark

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater. Foto fra Strategi for den danske

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Nr. 1 marts 2013 14. årgang Tema: Fokus på de danske værdier Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Af Claus Arboe-Rasmussen Vi må desværre se i øjnene, at Anders

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Januar 2010 OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR 2011-2014 FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Center for Militære Studier Center for Militære Studier er en nyskabelse, der har til opgave at

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere