Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE"

Transkript

1 Nr. 3 oktober årgang Motto: FRED I FRIHED Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet: SELV OM VI ER FRIVILLIGE SKAL VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE Af Claus Arboe-Rasmussen - Da krigen sluttede i 1945 var danskere eller tolv procent af den danske befolkning med i det daværende Dansk Luftværnsforening, det der i dag hedder Beredskabsforbundet. Dansk Luftværnsforening blev etableret allerede i 1934, og startede som Danmarks ældste frivillige beredskab. I dag er tallet omfattende de frivillige i stat og kommuner, hvor Beredskabsforbundet er de frivilliges forening. Vi vil meget gerne være endnu flere. De mange frivillige sparer nemlig samfundet for utallige millioner kroner gennem deres ulønnede og frivillige indsats. Det er ganske imponerende. Den tidligere fokus på beskyttelse af civile, i dag kaldet Redningsberedskabet har gjort, at Danmark i dag har et robust redningsberedskab, men går man de operationelle chefer på klingen, får jeg den klare opfattelse, at beredskabet nok kan løse de daglige opgaver men, at der ikke nødvendigvis er meget ekstra at give af. Her kommer de frivillige ind, som kan være med til at sikre, at beredskabet fortsat er robust. Vi må derfor vise større synlighed og stå bedre sammen, så politikerne i de kommende forligsdrøftelser om en ny flerårig beredskabsaftale kan se, at de frivillige skal bruges både operativt og i forebyggelsesarbejdet, siger landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet. FOKUS PÅ BEFOLKNINGS- UDDANNELSER Beredskabsforbundet ser meget gerne, at der politisk igen afsættes penge til en befolkningsuddannelse, der udover hjemmets beredskabsplan også omfatter livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Det er helt centrale brikker for samfundets robusthed. Desværre er mange af disse opgaver under pres på grund af vor samfundsøkonomi. Flere kommunale beredskaber har planer om at anvende frivillige, hvor man før har anvendt deltidsbrandmænd. Ikke fordi man er utilfreds med disse, men fordi de frivillige er billigere. Det er ingen god nødløsning, for de del- Fortsættes side 4

2 FOLK & FORSVAR Leder NYT NAVN, LOGO OG AMBITIONSNIVEAU I 2013 Nr. 3 Oktober årgang Af Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar Den økonomiske internationale afmatning sætter også sine spor i den hjemlige debat. Det har man i sommerens løb kunne aflæse i mediernes dækning af regeringens udspil til en besparelse på 2.7 mia. kroner på forsvarsbudgettet fra Mens venstrefløjen og de radikale fokuserer på et mindre og mere målrettet forsvar i fremtiden baseret på de analyser, som Forsvarsministeriet allerede har lagt frem på deres hjemmeside, herunder en suspension af værnepligten, har Venstre og primært Dansk Folkeparti stået meget fast på, at bevarelsen af værnepligten i en eller anden form er den afgørende nøgle for at partiet vil indgå et nyt forlig midtvejs i det indeværende forsvarsforlig. Folk & Forsvar følger naturligvis disse forhandlinger tæt, men er måske allerede blevet overhalet af udvik lingen mens disse linjer skrives. Vi har haft intens kontakt til Folketingets partier, og bedt vore medlemmer gøre det samme lokalt med henblik på fokusering på Folk & Forsvars kerneværdier. Vi er fuldt klar over, at værnepligten, der er en af vore kerneværdier, som alle andre områder skal følge med tiden. Det beskrev vi i kronikken Værnepligt, hjernepligt og de frivillige i Berlingske Tidende her i sommer. Men grundlæggende ønsker vi og flere partier, at værnepligten skal bevares, og ikke blot affejes som en økonomisk nødvendig model, hvor man kun bevarer den de steder, der forretter hoftjeneste, Den Kongelige Livgarde, Kongeskibet og Hesteeskadronen. Det lokale arbejde Vi er også klar over, at holdninger til sammenlægninger, garnisonering etc. primært bliver en lokal sag, og ikke skal styres fra centralt hold. Vi har derfor i Folk & Forsvars 11. holdningspunkter klart og kontant gjort rede for holdninger til det, vi føler er vore kerneværdiområder. Klik ind på og læs disse. Folk & Forsvar har samtidig i en dialog med forsvarsministeren peget på de fortsat voksende og nødvendige opgaver, som en frivillig organisation som Folk & Forsvar kan og skal påtage sig. Opgaverne bliver ikke mindre af, at samfundet vil skære i ressourcerne, hvorved frivilligheden får øget vægt og betydning. Det gælder både omkring forsvaret, beredskabet, politiet og sundhedsområdet, som er de fire kerneområder, vi i fremtiden fokuserer på. Fremtidig synlighed Som det fremgår af dette blad, har Folk & Forsvar forberedt sig grundigt på fremtidens foranderlighed. Vi tror, at synligheden og kommunikationsbilledet er skiftet så meget, at ambitionsniveauet må hæves tilsvarende. Derfor er ønsket om en dialog med minimum danskere i det nye Folk & Forsvar absolut en realitet. Det håber vi, at vort ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30 november 2012 i Fredericia bekræfter. Mødet vil i sagens natur blive suppleret med et formands- og bestyrelsesmøde. Fra 2014 fremstår Folk & Forsvar med nyt navn, logo og organisation og med en meget ambitiøs produktions- og handleplan. FOLK & FORSVAR er udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk & Forsvar Nørre Voldgade 27 A, st., 1358 København K tlf Mail: Hjemmeside: Redaktion: Informationschef Claus Arboe-Rasmussen, Djfb (ansv. redaktør) Generalsekretær Ole Bennekou Grafisk Produktion: Als Offset Augustenborg, Industrivej 4, 6440 Augustenborg, firmamedlem af Folk & Forsvar. Vil du vide mere om FOLK & FORSVAR - mød os på nettet: eller Bestyrelsen i Folk & Forsvar: Frank E. Andersen (formand) Jan Brun Andersen (næstformand) Claus Høegh-Guldberg Peter H. Lynard Karl Erik Nielsen Jens Sund Erling Lundsgaard Per Junker Thiesgaard Johnny G. Larsen FOLK & FORSVAR Næste udgivelse i dec Deadline 26. november De individuelle artikler, kommentarer etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Folk & Forsvars officielle synspunkter, bortset fra lederen. Indholdet i Folk & Forsvar står til fri redaktionel benyttelse mod kildehenvisning. Redaktionen vil meget gerne have tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at Folk & Forsvar har lagt avisen ud på hjemmesiden hvor tekst plus billeder efter aftale med redaktionen kan downloades. ISSN nr.:

3 Nr. 3 Oktober årgang FOLK & FORSVAR RUNDT OM FOLK & FORSVAR FEJLNAVIGATION ÅRSAG TIL KATASTROFEN Natten mellem den 15 og 16 september 1944 kolliderede et australsk og et canadisk bombefly over Nørreskov på Als. Alle 14 besætningsmedlemmer blev dræbt. De to fly havde været på en vellykket bombemission over Kiel, men en navigationsfejl på vej hjem var årsag til katastrofen. Folk & Forsvar Sønderjylland markerer hvert år begivenheden, fortæller Erling Lundsgaard, lokalformand. Fra ceremonien den 16 september 2012 i Nørreskoven KULTURNAT OG FOLK &FORSVAR I tæt samarbejde med Marinehjemmeværnet stillede Folk&Forsvar, Sønderjylland med en bemandet stand på havnen i Sønderborg. Interessen drejede sig blandt andet om Flagdagen, International tjeneste og medlemskab af Folk&Forsvar Interessen var stor ved F&Fs stand på havnen i Sønderborg FORSVARETS IMAGE I TOP 10 Analyseinstituttet Reputation Institute har målt image for de 40 mest synlige offentlige instanser. I bunden ligger jobcentrene på en 40.plads og regeringen på en 39.plads. Nr. 1 er Højesteret, nr. 4 Politiet, nr.8. Forsvaret og nr. 18. Forsvarsministeriet. EKSTRAORDINÆRT REPRÆ- SENTANTSKABSMØDE Folk & Forsvar indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 30.november kl 10. på Ryes Kaserne, Auditorium Vest, Treldevej 101, i Frederica. Hoveddagsorden er repræsentantskabets stillingtagen til bestyrelsens oplæg til ny organisation, herunder nyt navn og tilhørende implementeringsplan. Samme dag kl planlægges formands- og bestyrelsesmøde afsluttet kl KFUM BYGGER SOLDATER- REKREATION KFUM `s SoldaterRekreation har indrettet fire et-værelses lejligheder på soldaterhjemmet i Holstebro. Værelserne stilles til rådighed som botilbud til veteraner. På soldaterhjemmet i Hvorup, Ålborg Kaserne er man i gang med 8 nye et-værelseslejligheder, og der overvejes også et boligtilbud til veteraner i forbindelse med Høvelte Kasernes soldaterhjem. DEBATMØDE I ÅLBORG DEN 7. NOVEMBER Folk & Forsvars landsturne kommer til Byrådssalen, Medborgerhuset, Rendsborggade 2, Ålborg den 7. november kl.19, hvor vi i samarbejde med Folk&Forsvar, Nordjylland holder debatmøde om Hvad betyder et robust samfund for dig? I panelet er bl.a. Thomas Kastrup- Nielsen, rådmand, A, fg. borgmester, Ålborg, Tina French Nielsen, rådmand,v, og MF,forsvarspolitisk ordfører Bjarne Laustsen, A. Alle er meget velkommen. Plakat for debatmødet i Ålborg Pligt, frivillighed og medborgerskab: HVAD BETYDER ET SIKKERT OG ROBUST SAMFUND FOR DIG? Hvordan sikrer vi, at Danmark fortsat er et robust samfund? Hvor kan du gøre en aktiv indsats? Danmarks største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske forening, Folk & Forsvar med medlemmer inviterer til åbent debatmøde, onsdag den 7. november 2012 kl i Byrådssalen, Medborgerhuset, Rendsborggade 2, Ålborg. Thomas Kastrup-Larsen, fg. borgmester rådmand, Ålborg Kommune, A Indledning ved Folk & Forsvar Tina French Nielsen, rådmand, Ålborg Kommune, V Bjarne Laustsen, MF, A, valgt i Nordjylland Kontakt F&Fs lokalformand Paul B. Knudsen, Nordjylland tlf VI ARBEJDER FOR DIN SIKKERHED Fred i frihed kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes for! 3

4 FOLK & FORSVAR Nr. 3 Oktober årgang Fortsat fra forsiden tidsansatte brandmænd i forvejen er både billige og effektive. Landschef Per Junker Thies gaard opfatter de mange frivillige som et godt supplement til kommunerne og statens redningsberedskab og som den ekstra reserve, der kan skabe robusthed ved katastrofer over længere varighed. Se blot på indsatsen under de store snefald, og ved de voldsomme skybrud, der ramte Danmark sidste år. -Vi er ikke kun frivillige, fordi vi skal være den billigste løsning, hvis det samtidig svækker bemandingen og ressourcerne i det øvrige beredskab. Det skaber ikke robusthed, og det var ikke derfor vi meldte os. Derfor må hele det samlede redningsberedskab nu stå sammen og sikre de rette ressourcer, siger landschefen. ANALYSER SKAL GIVE ET BEDRE BEREDSKAB Landschefen vil meget gerne have politikerne til at fokuserer langt mere på de fremadrettede opgaver, der er med til at skabe det robuste samfund. Er redningsberedskabet dimensioneret tilstrækkeligt til at klare udfordringerne? Hvad sker det med rekrutteringen gennem værnepligten? Betyder det færre hænder, når det brænder på? Vil den igangsatte analyse af redningsberedskabet fortsat sikre os et tidssvarende og TRE FRIVILLIGE, DER BRÆNDE Adam, 15 år, Indre Nørrebro -Jeg har haft mulighed for at deltage i tilbuddet fra Københavns Ungdomsbrandværn. Jeg går i 9.klasse og håber, at den ekstra motivation og selvtillid, det har givet mig, også kan bringe mig i gymnasiet. Jeg føler mig faktisk lidt som rollemodel for mine kammerater på Nørrebro. De skal i hvert fald ikke lave ballade eller tænde mål, hvis jeg er til stede. Vi har også lært en masse om at hjælpe ved hjertestop og småbrande, og der har været et helt fantastisk kammeratskab. 2. Berit Sørensen, 43 år, Grenå Jeg har været med i Grenå Frivillige Beredsk engageret. Vi bruger vel 400 timer om året på Grenå repræsenterer 8000 frivillige brand- og gør en forskel, men det var nu rart, hvis politik misundelige, når vi ser den bevågenhed hjem menhæng lidt usynlige, så jeg håber også med frivillige arbejde. 4

5 Nr. 3 Oktober årgang FOLK & FORSVAR forsvarligt beredskab uden at man ukritisk skærer i bevillingerne? Det samlede budget for redningsberedskabet i Danmark er på 512,2 mio. kroner. IMPONERENDE FRIVILLIG INDSATS PÅ LANDSSTÆVNE Beredskabsforbundet holdt først i september sit BF-stævne i Frederikssund. Lige siden 1978 har man hvert andet år indbudt de mange frivillige til at blive testet. I år var temaet: Vi hjælper beredskabet og Danmark i ekstreme vejrsituationer. 501 frivillige havde revet en fredag, lørdag og søndag ud af kalenderen for at konkurrere i opgaver, de til daglig udsættes for. Det var storm (redning og rydning), sne (indkvartering, forplejning), tørke (brand), håndtering at tilskadekomne samt kombi, hvor Fortsættes side 8 R FOR AT GØRE EN FORSKEL ab i mange år, og hele min familie er aktivt beredskabet, så alene de 40 frivillige, vi er i redningstimer for samfundet. Vi føler, at vi erne også fik øje på det. Vi kan godt være lidt meværnet har politisk. Vi føler os i den samierne får øjnene op for vores store ulønnede, 3. Vagn Rosenkranz Andersen, 68 år, Ålborg Jeg har været med i 20 år og indtil fornylig kravlede jeg selv rundt på stigerne. Nu skal jeg have nye knæ, så det varer nok lidt endnu, inden jeg er fuldt mobil. Det år, vi havde voldsomt snefald, var vi i døgndrift ude og skrabe sneen væk fra staldtagene, og da vi havde Nibefestival i år, var jeg førstehjælpsvagt. Her fik vi utrolig mange positive tilkendegivelser for vort arbejde. Jeg kunne godt ønske mig, at samfundet blev mere opmærksomt på vort arbejde. Især er det lidt svært, at få de unge med. Vi ældre føler det jo som en pligt at være med til at skabe det robuste samfund. 5

6 FOLK & FORSVAR Nr. 3 Oktober årgang Det nye Folk & Forsvar: AMBITIONSNIVEAUET ER DIALOG MED DANSKERE Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Forsvars nye 11.punkters holdningspapir Folk & Forsvars ambitioner for 2013 og fremefter er store. Det kom frem, da bestyrelsen mødtes til seminar i Slagelse sidst i september. Gennem 2012 har man arbejdet på en ny strategi, der betyder navneskift, nyt logo og ny organisation. Samtidig er der opstillet en ambitiøs produktionsplan, hvis hovedmål satser på kommunikation med danskere via de sociale medier, en landsturne 2013/14 med temaet Danske værdier - frihed og tryghed målrettet de unge uddannelsessøgende, fyraftensmøder i virksomheder, foreninger etc., et uddannelsesspil beregnet til unge, kvinder og etniske minoriteter, og listen bliver ved. Bestyrelsen gav samtidig håndslag på en aktiv implementering af produktionsplanen, og på en strategisk overvejelse om at knytte flere strategiske partnerskaber de kommende år. Der er ikke tvivl om, at Folk & Forsvar bygger sin kommunikation på værdier som tryghed, dialog, ansvar, forståelse, sikkerhed, tillid, robusthed og legalitet, og at behovet for en paraplyorganisation, der kan knytte partnerskaber mellem Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Sundhedssektoren er blevet forstærket af den finansielle krise og de kraftige nedskæringer overalt i vort samfund. FOLK&FORSVAR HOLDNINGSPAPIR VÆRNEPLIGT 2. VETERANPOLITIK 3. FRIVILLIGHED 4. SMART DEFENCE 5. SAMTÆNKNING 6. TRADITIONER,VÆRDIER 7. FORLIG,STRUKTUR,STYRING 8. NATIONAL SUVERÆNITET I FORHOLD TIL KAPACITET 9. LOKAL FORANKRING 10. RELEVANT OG FLEKSIBELT FORSVAR 11. FASTHOLDE STABS UDD. PÅ HØJT NIVEAU MISSION OG VISION Folk & Forsvars mission er fortsat, at arbejde for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte, så vi kan få et robust forsvar, krise og katastrofeberedskab, en forståelse 6 i befolkningen for at dansk sikkerhedspolitik udmøntes både nationalt som internationalt samt, at der give opbakning og anerkendelse til de mennesker og deres pårørende, der gør arbejdet. Folk & Forsvars kerneværdier er fortsat i fokus. Vi har derfor udarbejdet et holdningspapir, der i et klart sprog fremlægger vore holdninger og synspunkter til elleve punkter. Vi har her på siden illustreret det med

7 Nr. 3 Oktober årgang FOLK & FORSVAR F&F kronik i Berlingeren nøgleordene. Man vil straks kunne se, at værnepligt, veteranpolitik, frivllighed, smart defence, samtænkning og traditioner har en høj prioritet. Hvis I skulle få lyst til at nærlæse de elleve statements, så klik ind på Folk & Forsvars hjemmeside SUCCESOPLEVELSER Successen afhænger af, at kommunikation får en central rolle i denne organisations- og forandringsledelse. Det har vi kunnet aflæse over de seneste to år, hvor Folk & Forsvar har været meget aktive i både den brede og mere målrettede kommunikation med befolkningen. Vi har holdt nogle debatskabende møder rundt i landet over temaet Pligt-frivillighed og medborgerskab. Vor Christiansborgkonference satte fokus på Det arabiske forår. Vi deltog aktivt på Folkemødet i Allinge på Bornholm i succesrigt samarbejde med unge fra Campus Bornholm. Vore Flagaviser målrettet landets kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 98 kommuner, har fået over halvdelen til at engagere sig i Flagdagen. Vi har udfordret beslutningstagerne med kronik i dagspressen over temaet Værnepligt, hjernepligt og de frivillige, og vi har fået gang i en Facebookprofil. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSEN- TANTSKAB I FREDERICIA På vor store sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg i maj med efterfølgende repræsentantskabsmøde, blev der givet grønt lys for bestyrelsens handlingsplan. Eneste mislyd var usikkerhed om det fremlagte nye navn. Nu har bestyrelsen igen været i tænkeboks. Derfor indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 30 november på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor Folk & Forsvars nye køreplan vil blive præsenteret samtidig med et nyt navn. Implementeringen afhænger af beslutningsprocessen på repræsentantskabsmødet. husk NYTÅRSGUDSTJENESTEn Folk & Forsvars traditionsrige nytårsgudstjeneste finder sted søndag den 8. januar 2013 kl. 14 i Kastelskirken med efterfølgende kranselægning ved det Nationale Monument i Kastellet samt hyggeligt samvær bagefter i Gl. Varmecentral. 7

8 Folk og Forsvar, Nørre Voldgade 27 A.st., 1358 København K Fortsat fra side 7 hjælp er en æressag, samt i en fem- kampsøvelse. Beredskabsforbundet håber, at initiativet med de cirka 20 ungdomsbrandværn vil brede sig til hele landet. Dette initiativ er blandt andet med til at afhjælpe ghettoproblemer og engagere utilpassede unge i et samarbejde, hvor de lærer livreddende ting og opgaver, der støtter det robuste samfund. Det var imponerende, at se de 501 frivilliges engagement og glæde ved at være med til at skabe det robuste samfund. Men uden politisk vilje til at tilføre økonomi og fortsætte indkaldelse af værnepligtige, som har været midlertidig reduceret i 2012, kan det blive svært at fastholde et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab. 8

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA

Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Nr. 4 december 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Forsvarschef Peter Bartram: Vi ønsker tættere uddannelsessam arbejde med Frankrig, England og USA Af Claus Arboe-Rasmussen Danske soldater har samarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT

Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Nr. 2 juni 2012 13. årgang Motto: FRED I FRIHED Christiansborg-politikere: HEFTIG DEBAT OM MELLEMØSTEN OG DEN FORTSATTE DANSKE VÆRNEPLIGT Af Claus Arboe-Rasmussen Det var ikke så meget antallet af omvendte

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer.

Beredskabsforbundet, en af Folk & Sikkerheds medlemsorganisationer. Præsident for Beredskabsforbundet, MF. Tom Behnke, Det Konservative Folkeparti: HVORFOR LAVER VI IKKE BARE ET ENHEDSBEREDSKAB I DANMARK? Af Claus Arboe-Rasmussen - I dag har vi et kommunalt og et statsligt

Læs mere

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864

Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Folkemødet på Bornholm: FOLK & SIKKERHED PÅ FOLKE- MØDET MED DIALOGMØDER OM DANMARKS BEREDSKAB OG ÅNDEN FRA 1864 Af Claus Arboe-Rasmussen

Læs mere

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed

Folk&Sikkerhed. Nyhedsbrev Januar 2013. Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Folk&Sikkerhed Nyhedsbrev Januar 2013 Nye udfordringer i nyt navn: Folk&Sikkerhed Af Frank E. Andersen, formand Siden fusionen i 2000 har Folk & Forsvar udviklet sig til en bred og stærk folkelig organisation

Læs mere

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2014 VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm.

Læs mere

Øget fokus på Arktisk i 2014

Øget fokus på Arktisk i 2014 Nr. 4 december 2013 14. årgang Forsvarsminister Nicolai Wammen: Øget fokus på Arktisk i 2014 Af Claus Arboe-Rasmussen - Jeg er utrolig glad og stolt over at være blevet forsvarsminister. Det er et drømmejob,

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde torsdag d. 15 marts 2012, kl. 16.15 Hos EL FRB: Hostrupsvej 8, kld, 1950 Frederiksberg Referat afbud: Gry og Jeanne Dagsorden: 1. Nyt fra Regionen 2. Lovforslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer

Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juni 2013 Christiansborg-konferencen: Koordinering og sammenhængskraft i de tilspidsede situationer Af Claus Arboe-Rasmussen foto: Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE

DET ER FAMILIEN DANMARK DER AFGØR, HVOR EFFEKTIVT VORT BEREDSKAB SKAL VÆRE Nr. 1 Marts 214 15. årgang Tema: Fokus på arbejdet med et nyt forlig om Redningsberedskabet Holdning til et nyt redningsberedskab: Fotoet forestiller en orkan over Danmark. DET ER FAMILIEN DANMARK DER

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010.

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010. Sommer i Jammerbugt Juni 2010 Hverdagen i lokalpolitik Fra næstformanden Vort daglige brød Medlemskampagne (vedlagt) Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk Hverdagen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

Sluttelig omtaler vi den store opmærksomhed som Folk & Sikkerheds sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fik. GOD LÆSNING!

Sluttelig omtaler vi den store opmærksomhed som Folk & Sikkerheds sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg fik. GOD LÆSNING! I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på de seneste dages voldsomme oversvømmelser i store dele af Danmark. Læs blandt andet om kommunernes kamp mod besparelser på beredskabet. Derudover bringer vi Formandens

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING

Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Nr. 1 marts 2013 14. årgang Tema: Fokus på de danske værdier Danske værdier og hjemmeværnet: HJEMMEVÆRNET ER DANMARKS FOLKELIGE FORSIKRING Af Claus Arboe-Rasmussen Vi må desværre se i øjnene, at Anders

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

SOLDATERMISSION. i Va r d e

SOLDATERMISSION. i Va r d e KFUMs SOLDATERMISSION S o l d a t e r R e k r e a t i o n i Va r d e V a r d e Varde Kaserne er beliggende i byens sydlige del, og med KFUMs Soldaterhjem lige over for hovedvagten. August 2014 F o r m

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Formandens rolle. - I bestyrelsen

Formandens rolle. - I bestyrelsen 1 Formandens rolle - I bestyrelsen Formandens roller og opgaver 2 Koordinere afdelingens arbejde styrke arbejdsdelingen Motivere de lokale aktive skabe fællesskabsfølelse, engagement, begejstring og stolthed

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben

DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben DANSKE SENIORER s NYHEDSBREV, marts 15-2 - Samlet og redigeret af Henrik Sieben Indhold: Danske Seniorer forbereder sig til Folkemødet Pris til medlemmer af Danske Seniorer Frivillige søges til analysearbejde

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen: VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation En dansk soldat under NATO-øvelse BALTOPS 2015, foto USA Naval Force EVENT Europe. Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen:

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere