Sikker sejlads er sjov sejlads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker sejlads er sjov sejlads"

Transkript

1 Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016

2

3 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken på Præstø Fjord i februar 2011, har Søfartsstyrelsen den 1. oktober 2012 udsendt en ny bekendtgørelse for sejlads i mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer. Udgangspunktet for reglerne er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/ åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. For at undgå at reglerne sætter en stopper for sejlads, der kan foregå sikkert under de rette forhold og i det rette fartøj er der nu et krav om, at ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Overordnet siger reglerne, at det er et krav, at alle skal kunne reddes i en nødsituation, og at det er rederens ansvar, at det kan lade sig gøre. Se også: Tjekliste - når du vil ud og sejle. Indhold: side Sikker sejlads er sjov sejlads 3 Rederen 4 Fredensborg Kommunes minimumskrav 5 Kom i gang med sikkerhedsinstruksen 6 Forsikring og indberetning af oplysninger om sejladsaktiviteter 8 Spørgsmål og svar 10 Nyttige links 11 Sikker sejlads er sjov sejlads TJEKLISTE 3

4 REDEREN Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. I skoler, daginstitutioner, på plejehjem og kommunale bosteder er det ledelsen på den enkelte skole/ institution, der er reder og ansvarlig for at sikkerheden er i orden, når de tilbyder sejladsaktiviteter. Ved kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, f.eks. sommerferieaktiviteter, er kommunen ansvarlig. Det er den enkelte skole/institution/forening, som ønsker at lave sejladsaktivitet, som skal udarbejde en sikkerhedsinstruks. Søfartsstyrelsen anbefaler, at det er de personer der i praksis står med aktiviteten, som skal udarbejde sikkerhedsinstruksen, så der tages højde for den konkrete aktivitet og situation i den pågældende instruks. De ledelsesmæssige ansvarlige skal sikre, at det sker jf. rederens ansvar ovenfor. Dialog mellem ledelse og medarbejdere/instruktører/foreningsledere er en forudsætning i arbejdet med de nye sikkerhedsregler. REDEREN ER ANSVARLIG FOR: Valget af sejladsaktiviteter, samt hvor de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. At sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandsskab At menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende At fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet. At sikkerhedsinstruksen bliver udarbejdet af personer med kompetencer, der er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. 4

5 FREDENSBORG KOMMUNES MINIMUMSKRAV TIL SIKKERHEDSINSTRUKS Udover kravene fra Søfartsstyrelsen, skal følgende fremgå af sikkerhedsinstruksen: Godkendt rednings-/svømmevest skal bæres af alle personer, herunder medarbejdere/instruktører/foreningsledere. Svømmevest anbefales kun anvendt sammen med brug af våddragt. En svømmevest er mindre sikker end en redningsvest, og må derfor kun anvendes af personer, der kan svømme og kun når der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj 1 nær ved. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser. Hvis ikke svømmevestene er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver. Sejlperioden er fra 1. maj til og med uge 41 i oktober. Vand- og lufttemperatur skal være min. 10 grader. Hvis der i enkelte situationer vurderes forsvarligt at sejle ved lavere vandtemperaturer, skal der tages yderligere forholdsregler i form af tørdragter/overlevelsesdragter og tøj med høj termisk beskyttelse. Der må ikke sejles i lyn og torden. Deltagernes påklædning skal svare til vejr og vindforhold Deltagere må ikke ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder/instruktør/foreningsleder. Antallet af deltagere pr. medarbejder/instruktør/foreningsleder skal fremgå af sikkerhedsinstruksen. Der skal dog som minimum altid være to medarbejdere/instruktører/ foreningsledere til stede. For havkajak/sit and top kajak max. 1:6 personer og for kano max. 1:8 For optimistjollesejlads og windsurfing 1:6 For roning 1:4 Følgebåde med motor skal have skrue-/propelbeskyttelse. I tilfælde hvor propelafskærmning ikke er muligt, skal proceduren for opsamling af personer i vand beskrives særskilt i et eget punkt 13 i sikkerhedsinstruksen. KRAV TIL KOMPETENCER: Medarbejdere/instruktører/foreningsledere skal: kunne fremvise godkendt og gyldigt første hjælpsbevis, max. 3 år gammelt. Som minimum et anerkendt førstehjælpskursus på mini mums niveau (6-timers kursus) indeholdende genoplivning/hjerte-lungeredning som beskrevet af Dansk Førstehjælpsråd, udbygget med en ekstra time om forholdsregler der er særligt vigtige i forbindelse med sejlads, klima, nedkøling mv. kunne svømme 200 meter. have gennemgået Fredensborg Kommunes teorikursus vedrørende Søfartsstyrelsens nye sikkerhedsregler med vejledning i udarbejdelse af sikkerhedsinstruks inden for de seneste 3 år. være uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet eller have deltaget i et årligt praktisk sikkerhedskursus med redningsøvelser i forhold til den aktuelle sejladstype; kano, havkajak/sit on top kajak m.fl. Det praktiske sikkerhedskursus giver adgang til at sejle i de områder der er udpeget som meget beskyttede (Se www. fredensborg.dk) med en max. vind på 4 m/sek. For windsurfing og sejlads med sejl, er max. en middelvind på 8 m/sek. Vinden måles med en vindmåler i åbent terræn i 2 meters højde med intervaller på 2 minutter i en periode på 10 minutter. Ligger vindstyrken i perioden gennemsnitligt under den anbefalede styrke må der sejles. Uddannede instruktører følger de retningslinjer for vurdering af vindrisici som ligger i deres uddannelsesniveau. Fritidsklubberne Sletten og Basen gennemgår årligt et særskilt tilrettelagt sikkerhedskursus der giver mulighed for at sejle i specifikke kystnære områder med begrænset risiko i nærheden af deres institutioner. 1 Et følgefartøj kan eksempelvis være en kajak bemandet med en person der er særligt kompetent til makkerredning. Forudsætter at der er taget andre forholdsregler mht. gruppens størrelse, spredning på vandet, nærhed til land mv. 5

6 KOM I GANG MED SIKKERHEDSINSTRUKSEN Sikkerhedsinstruksen skal indeholde 12 punkter, 13 hvis propelafskærmning ikke er mulig jf. Fredensborg Kommunes minimumskrav. Instruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer. Alt med fed og kursiv er kopieret direkte fra Søfartsstyrelsens online-vejledning fra deres hjemmeside (se linket på side 11), hvor du også finder en skabelon til udfyldelse. Resten er eksempler på, hvad man skal tænke på, når man skal ud at sejle. 1) Identifikation af rederen Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne: Hvem er reder i skole, institution og foreningssammenhæng? Det vil normalt være skoleinspektøren eller lederen/ foreningslederen. Hvem er ansvarlig for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen og hvilke kompetencer skal vedkommende have? 2) Hvilke sejladsaktiviteter er der tale om, samt hvor og hvornår må de foregå Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed Hvor mange børn/deltagere pr. voksne/medarbejder/- instruktør/foreningsleder Min. antal voksne Hvornår på året må sejladsen foregå og ved hvilken vandtemperatur. Hvilken type vejr må sejladsen foregå i. 3) Identifikation af risici Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: Afkøling under sejlads Kæntring Afkøling i vand (ved lavere vandtemperatur) Risiko for at drive væk Skader og uheld med deltagere Manglende evner hos deltagerne til at styre fartøjet Hurtige vejrskift med stærk vind og sø, understrømme (byger/ tordenvejr) Vindretning; pålandsvind; kan give store bølger, fralandsvind; både kan drive til havs. Kollision med andre Dårlige svømmefærdigheder hos deltagerne Deltagere, der ikke følger anvisninger/aftaler udstukket af den sejladsansvarlige 4) Træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): Her er man nødt til at forholde sig til de risici, man har valgt at beskrive i punkt 3. Det skal beskrives, hvordan man har tænkt sig at imødegå risici. Eksempler: Afkøling under sejlads Der medbringes rigeligt med tørt og varmt tøj også vind og vandtæt tøj, samt huer og vanter, der er pakket vandtæt Kæntring Deltagerne har på forhånd fået at vide, hvordan de skal forholde sig. Både de kæntrede og resten af gruppen. De sejladsansvarlige kan udføre makkerredninger eller være i stand til at fragte de kæntrede i land. Afkøling i vand Specielt ved lave vandtemperaturer. (Men vandet er altid koldt i Danmark) Deltagerne har våddragter inklusive neoprensko eller tilsvarende på, for at forsinke nedkølingen. Der medbringes også sovepose, aluvarmetæppe og liggeunderlag til opvarmning af nedkølede. 6

7 Skader og uheld med deltagerne Der ydes førstehjælp med medbragt førstehjælpstaske. Om nødvendigt afbrydes turen. Vestene tjekkes for fejl. Er alle remme og spænder intakte, er der andre fejl på vestene f.eks. syninger der er gået op, passer størrelsen af vestene til deltagernes størrelse mv. 5) Sikre at fartøjet/ fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning: Sørg for at dit fartøj overholder Søfartsstyrelsens Krav til fartøj. Se Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til. Beskriv det udstyr, der skal være ombord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes. Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Sikkerhedsudstyr Bugserliner Førstehjælpsudstyr Telefon (pakket vandtæt)/radio Nødtøj, pakket vandtæt Evt. sovepose, alutæppe og liggeunderlag til opvarmning af nedkølet person. Ekstra pagajer, padler m.m. Andet Fartøj Tjek fartøjet for skader. Eksempler: er der revner i sædet, er der liner i begge ender, er ror/sænkekøl intakte, er der den rigtige opdrift i fartøjet, er lågene til bagagerumme i orden osv. Tjek at fartøjet ikke lastes med flere personer end det evt. er godkendt til. Brug og check af veste Regler for og krav til svømme- og redningsveste. Ikkesvømmere skal bære redningsvest, svømmere kan bære svømmevest, hvis der er følgefartøjer med, der umiddelbart kan redde dem ud af vandet. Svømmevest SKAL være i signalfarver (gul, orange og rød) og være forsynet med reflekser. Hvis vesten ikke er det, skal personen have tøj på med signalfarver. Krav til passagerer Man skal give instruktioner på forhånd om forventet opførsel, hvad man skal gøre i bestemte situationer f.eks. ved kæntring. Man bør overveje om den påtænkte sejlads passer til deltagernes alder, motorik, fysik og kunnen. 6) Sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/ elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: Kravene til besætningens kompetencer varierer alt efter de konkrete sejladsaktiviteter, farvand og fartøjer. Alt andet lige vokser kravene, jo større fartøjerne er, og jo større risici der er. Vigtigt at man opfylder kommunens minimumskrav. 7

8 7) Beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Sejlads finder kun sted i dagslys. Sejlads finder kun sted i perioden fra 1. maj til og med uge 41 i oktober og kun med en luft- og vandtemperatur over 10. Sejlads finder kun sted, når vinden er svagere end 4 m/ sek. Det beskrives, hvor mange der må være i de forskellige fartøjstyper og antal deltagere pr. medarbejder/instruktør/ foreningsleder. Sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke. 8) Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand: Alle bærer godkendt redningsvest i passende størrelse. Den kystnære sejlads gør at det er let at komme i land. Har øvet makkerredninger mv. Mulighed for redning ved følgefartøj, stand-by beredskab i land mv. 9) Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Der medbringes vandtæt pakkede mobiltelefoner. Tjek mobildækningen og sørg for alternativt varslingssystem hvis mobildækning mangler. Sørg for at have en adresse for aktiviteten eller kendskab til de nye grøn/hvide skilte for nærmere stedsangivelse, så der kan gives præcis besked i nødstilfælde. Evt. kan den nye 112 app bruges. 10) Sikrer at antallet er personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: Skolen/institutionen/foreningen har en opdateret liste over alle deltagere liggende klar. Om muligt er der en tilsvarende liste opbevaret, hvor sejladsen starter. På bilen eller et kontor eller lignende. Denne liste kan med fordel også inkludere telefonnummeret på den ansvarlige voksne. 11) Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Inden sejladsen starter får deltagerne en orientering om turen, hvor den foregår og hvordan de skal forholde sig i forskellige situationer og hvilke regler, der gælder for sejladsen. 12) Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Her beskrives hvem og hvornår der rapporteres tilbage om hændelser og til hvem man gør det. Der beskrives også en procedure for hvordan, der følges op på hændelser. Forsikring og indberetning af oplysninger om sejladsaktiviteter til Center for Økonomi og Indkøb I forbindelse med de skærpede sikkerhedskrav er der også kommet nye regler for forsikring, der stiller passagerer bedre med hensyn til at få erstatning i tilfælde af en søulykke. Fredensborg Kommune har tegnet passagerforsikring (gældende fra ) i medfør af EU-forordning nr. 392/2009, i søloven og i bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2013, der omfatter sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i kommunalt regi. Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter under ophold i udlandet skal den aktivitetsansvarlige rekvirere et rejseforsikringskort med tilhørende passageransvarsforsikring hos Center for Økonomi og Indkøb inden man tager af sted. For fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber gælder, at spontane sejladsaktiviteter kan indberettes senest én uge efter aktiviteten. Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter gælder ovenstående regler. Af hensyn til den lovpligtige passageransvarsforsikring gælder følgende: Ved planlagte og fast tilbagevendende sejladsaktiviteter skal Center for Økonomi og Indkøb informeres om antal deltagere, varighed i dage og sted inden sejladsen påbegyndes. Indberetning og rekvirering af rejseforsikringskort mv. skal ske via mail til: Fredensborg Kommunes centraladministration afholder udgiften i Ved særligt store arrangementer skal der laves en aftale ift. evt. ekstra betaling. Ved aktiviteter der udbydes i samarbejde med foreninger koordineres indberetning med kommunens kontaktperson. 8

9

10 SPØRGSMÅL OG SVAR Hvilke aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen? Svar: Sejlads i mindre fartøjer omfatter i denne sammenhæng alle vandaktiviteter; bl.a. lystfartøjer, kanoer, kajakker, robåde, sejlbrætter, gummibåde, tømmerflåder, windsurfing, surfpadling, vandski eller andre fartøjer, og reglerne gælder også i tilfælde, hvor deltagerne selv ror eller på anden måde er med til at drive fartøjet frem. Badning, svømning og snorkling er ikke omfattet af reglerne for sejlads. Hvilke aktører er omfattet af bekendtgørelsen? Svar: Bekendtgørelsen gør det obligatorisk, at udarbejde sikkerhedsinstrukser der er retvisende i forhold til de aktuelle sejladsaktiviteter, når der sejles med borgere, i kommunalt regi. Dvs. sejladsaktiviteter i skoler, daginstitutioner, ungdomsskoler, på plejehjem og kommunale bosteder, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, f.eks. sommerferieaktiviteter m.fl. Foreningsaktiviteter for foreningens egne medlemmer er ikke omfattet af reglerne, men Fredensborg Kommune anbefaler, at foreningen også udarbejder en sikkerhedsinstruks i forbindelse med deres sejladsaktiviteter for egne medlemmer. Hvem er ansvarlig for sejlads og udarbejdelse af sikkerhedsinstruks? Svar: Det er ledelsen på den enkelte skole og institution, der er ansvarlig for at sikkerheden er i orden, når de tilbyder sejladsaktiviteter. Ved kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger er kommunen ansvarlig. Hvis f.eks. en skole/institution lejer en kano på en å vil det være skolen/institutionen der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på skoleskibet Fulton, eller en anden ekstern udbyder, der leverer personale etc., vil det være den eksterne udbyder der er ansvarlig. Men også i dette tilfælde skal man som køber af ydelsen sikre sig, at der findes en sikkerhedsinstruks for den aktuelle sejlads som opfylder Fredensborg Kommunes minimumskrav, eller tilsvarende, inden man tager ud på vandet. Hvornår ved jeg at sikkerhedsinstruksen er god nok? Svar: Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at dette sker inden for rammerne af godt sømandskab. Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave. Daglig og åben kommunikation mellem ledelse, børn og unge, forældre, kolleger og frivillige medarbejdere er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Det er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad godt sømandskab er. Kan jeg få sikkerhedsinstruksen godkendt af Søfartsstyrelsen eller Fredensborg Kommune? Svar: Nej, Søfartsstyrelsen og Fredensborg Kommune godkender ikke sikkerhedsinstruksen. Det er rederens ansvar, at der findes en sikkerhedsinstruks. Søfartsstyrelsen kan foretage stikprøvekontroller. Fredensborg Kommune fører tilsyn ved at foretage stikprøvekontroller i forhold til at aktiviteten opfylder Fredensborg Kommunes minimumskrav, og at der er udarbejdet en sikkerhedsinstruks. Fredensborg Kommunes minimumskrav skal være indeholdt i sikkerhedsinstruksen. Foreninger der udbyder aktiviteter i samarbejde med kommunen skal indsende en erklæring om, at der er udfyldt en sikkerhedsinstruks, jf. ovenstående, inden sejladsaktiviteterne starter op. Hvem skal tegne forsikring, hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, f.eks. en robåd eller en kano? Svar: Hvis en skole/institution lejer et fartøj uden fører, vil det være skolen/institutionen, der kommer til at varetage fartøjets drift. Derfor er det skolen/institutionen, som skal tegne forsikringen. I Fredensborg Kommune vil det sige, at det er den tidligere omtalte passageransvarsforsikring, der gælder. Hvis en skole lejer et skib med fører, eller f.eks. køber en kanoudflugt med instruktører i Sommerland Sjælland, er det udlejeren, som står for skibets drift og dermed udfører erhvervsmæssig passagertransport *. Derfor vil det være udlejeren, som har pligt til at have en passagerforsikring. *Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer. Gælder forsikringspligten også, hvis skolen f.eks. tager på kanotur i udlandet? Svar: Ja, forsikringspligten gælder på samme måde, som hvis aktiviteten foregik i Danmark. 10

11 Relevante Links På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de nye sikkerhedsregler og få hjælp til at lave sikkerhedsinstruksen i deres skema. Når alle felter i skemaet er udfyldt kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Benyt følgende link: Bekendtgørelse nr. 956 af 26/ Søsportens Sikkerhedsråd Her finder du gode råd om sikkerhed målrettet forskellige sejladsaktiviteter samt råd om kulde, beklædning, kuldeindex, chill factor & chill index mv. Fredensborg Kommune

12 Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf.:

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter Brøruphus Efterskole Skoleåret 2016/17 Indledning Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Vi ønsker at være en skole,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer BEK nr 956 af 26/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012002989 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Til høringsparter og interessenter

Til høringsparter og interessenter Til høringsparter og interessenter Udkast til ny bekendtgørelse om teknisk forskrift om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer samt ny Besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

Endags sikkerhedskursus

Endags sikkerhedskursus Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak 1 Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak. Hæftet indeholder pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, som tilbydes i flere og flere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Revideret d. 31. september 2013

Revideret d. 31. september 2013 Sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter under DARU Revideret d. 31. september 2013 Formål med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter Formålet med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer:

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer: Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer: Udarbejdet/revideret: 28. juni 2016 og gennemgået med bestyrelsen og de ansatte. Hvilke fartøjer gælder denne sikkerhedsinstruks for? Kanoer, havkajakker

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole 2 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 8. august 2011 Indholdsfortegnelse Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole... 2 Sikkerhed ved

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Aarhus - Horsensvej, Aarhus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Aarhus - Horsensvej, Aarhus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Reder for sejladsaktiviteterne er: Ung i Aarhus - Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 51 57 50 24 2. Sejladsaktiviteter Aktiviteter med

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet,

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk

Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Sikkerhedsinstruks for Badning ved Levuk Indhold 1. Identifikation af leder... 2 2. Beskrivelse af badeaktiviteter... 2 Badeområde... 2 Badeaktivitet... 3 Badesikkerhed... 3 Logbog... 3 3. Identifikation

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere