It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12

2

3 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12

4 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN ISSN Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Tlf e-post: Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i Danmarks Statistik. Cand. polit. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 13 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for borgernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it gennemsyrer stadigt flere områder af tilværelsen og dermed bliver viden om udbredelsen af it og internetadgang samt anvendelsesformål af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. For at imødekomme et stigende brugerbehov for internationale sammenligninger, udgives denne publikation, hvor danske resultater sammenlignes med tal fra andre europæiske lande. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Digitaliseringen af det danske samfund og danskernes hverdag er betydelig, men først gennem en benchmarking, som i denne publikation, kan danskernes brug af it perspektiveres. Er danskerne med fremme i den europæiske top, hvad angår it-anvendelse og optag af nye teknologier eller halter vi efter andre mindre, åbne europæiske økonomier? Danmarks Statistik, juni 13 Jan Plovsing / Peter Bøegh Nielsen

6 Indhold 1 Sammenfatning Adgang til computer og internet i Danmark og EU Adgang til computer i hjemmet Adgang til internet og bredbånd i hjemmet It-vaner i Danmark og EU Hyppighed af computerbrug Hyppighed af internetbrug Kommunikation Informationsøgning Deling af selvskabt indhold Internetbank Kontakt til offentlige myndigheder Internetkøb Brug af internet på mobiltelefon Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information... 25

7 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 5 1 Sammenfatning Indholdet Fokus på sammenligning af danske resultater med tal fra andre lande Vigtigste resultater Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere i Danmark og i EU. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel og internetbank. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner inkluderes også. Blandt årets resultater er følgende: Danmark er, sammen med Holland og de øvrige nordiske lande, de europæiske lande, hvor adgang til og brug af it er mest udbredt. Andelen af EU borgere, som bruger internettet dagligt har været stigende over de seneste syv år og ligger på 59 pct. af befolkningen i EU i 12. Det mest populære formål med at bruge internettet, er at sende s. 65 pct. af borgerne i EU bruger denne kommunikationsform. 79 pct. af danskerne bruger internetbank. I EU ligger andelen på pct. Danskerne er førende i EU mht. online kontakt med offentlige myndigheder. 8 pct. af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider, mod 39 pct. EU borgere 73 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har handlet på internettet i pct. af dem købte varer hos nationale forhandlere. 31 pct. af danskerne og 16 pct. af EU borgere bruger internet på mobilen dagligt eller næsten dagligt. De fleste af dem læser eller sender s eller bruger sociale medier. Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen 12. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 12). Derudover dækker undersøgelsen over en række nationale spørgsmål. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i april-maj 12 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også undersøgelsen om It-anvendelse i virksomheder. Begge undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

8 6 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 2 Adgang til computer og internet i Danmark og EU Internationale sammenligninger I denne publikation sammenlignes de danske resultater fra It-anvendelse i befolkningen 12 med resultater fra de øvrige europæiske lande. Datagrundlag er altid befolkningen mellem år, idet det er denne afgrænsning, som anvendes i alle EU-lande. Når denne publikation omtaler tal for EU, omfatter EU-totalen samtlige 27 lande, der er medlem af EU. 2.1 Adgang til computer i hjemmet Adgang til it er en forudsætning for brug af it Adgang opgøres på to måder Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it selvom adgang ikke nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens it-anvendelse er det derfor relevant at kigge på, hvor stor en andel af befolkningen har adgang til itudstyr og internet. Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på familier (husstande) som på personer. I dette afsnit opgøres udbredelsen af computere og internet på familier eller husstande. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger pc og internet. Figur 1. Adgang til computer i udvalgte lande. 12 Pct. af familier Tre ud af fire familier i EU har computer Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Store forskelle mellem adgang til computer I gennemsnit har 78 pct. af familierne i de 27 EU-lande adgang til computer i deres hjem. Computer findes i flere end ni ud af ti hjem i Holland, Norge, Sverige og Danmark. Tallene viser, at det særligt er familier med børn, der har computer i hjemmet. Således har 93 pct. af alle europæiske par med børn adgang til pc i hjemmet, mod 73 pct. af par uden børn. For singler med børn gælder det 87 pct., mens 64 pct. af singlerne uden børn har pc hjemme. Dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i hjemmet end enlige uden børn. I Danmark er forskellen mellem familiernes adgang til computer meget lavt, men i lande som Bulgarien, Italien og Estland har det, om man har børn eller ej, en stor betydning for, hvorvidt man har adgang til computer eller ej. I Bulgarien har 78 pct. af par med børn adgang til en computer i hjemmet, mens det kun gælder for 38 pct. af par uden børn.

9 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Få familier med computer, men uden internet Flest hjemmeopkobling i Holland og i Norden Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet, både når man ser på Danmark og på hele EU, hvor kun 2 pct. af familierne har computer men ikke internetadgang. I alt har 92 pct. af alle danske familier adgang til internet i hjemmet. Holland og de nordiske lande topper listen over lande med de fleste hjem med opkobling til internettet. I alt har tre ud af fire familier i EU adgang til internettet i deres hjem. Figur 2. Adgang til internet i udvalgte lande. 12 Pct. af familier Seks ud af ti europæiske familier har bredbånd Udbredelsen af bredbånd er størst i de skandinaviske lande, Storbritannien samt Holland. I Danmark har 85 pct. af familierne bredbånd i deres hjem. Gennemsnittet for EU ligger på 73 pct. Udbredelsen af bredbånd er mindst i Rumænien ( pct.) og i Bulgarien (51 pct.). Der er dog sket en stor udvikling i de to lande udbredelsen af bredbånd er steget med hhv. 19 og 11 procentpoint fra 11 til 12. I Slovakiet er andelen af familier med bredbånd steget med 17 procentpoint i samme periode. Figur 3. Udbredelse af bredbånd i udvalgte lande Pct. af familier Stigningen i udbredelsen er generelt aftagende Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i alle lande i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden 4-7 og mere aftagende i perioden Men i lande, som Slovakiet og Rumænien ses den

10 8 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger store stigning netop nu. Antallet af husstande med en bredbåndsforbindelse til internettet er i mange lande tre- eller firedoblet siden 4. Figur 4. Adgang til bredbånd i udvalgte lande Pct. af familierne Norge Danmark EU-27 Slovakiet Rumænien Familier uden internet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Flest ældre fravælger internettet Figur 5. Lidt flere end én ud af tre familier i EU har ikke adgang til internettet i deres hjem. Andelen af danske familier uden internet er væsentlig mindre, nemlig 8 pct. Det svarer til 194. familier. Andelen af familier med internetadgang er lavest i Region Syddanmark og højest i Region Hovedstaden. Lidt over halvdelen af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. Næsten hver tredje uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. Hver tiende har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. Flere fravælger internettet, på grund af høje udgifter forbundet med anskaffelse af computer samt internetabonnement. Omkring 5 pct. af årige har ikke adgang til internettet hjemme. For de årige gælder det hver tredje. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden, Danmark. 12 Har ikke brug for internet 54 Kan ikke bruge internet 29 Computer koster for meget 11 Har adgang til internet andre steder 9 Internetforbindelse koster for meget 7 6 Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet

11 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 9 3 It-vaner i Danmark og EU 3.1 Hyppighed af computerbrug Én ud af fem bruger aldrig computer Figur 6. Andelen af EU borgere, der sidder ved tastaturet hver dag eller næsten hver dag, har været støt stigende i de seneste fem år og udgør 6 pct. i 12. I takt med at flere og flere bruger computer, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 12 udgør denne andel pct. af samtlige EU borgere. Computerbrug i EU Aldrig Daglig Computerbrug hver dag eller næsten hver dag Figur 7. De lande, hvor flest har adgang til computer, topper også listen over lande, hvor hyppig computerbrug er mest udbredt. I Norge anvender 87 pct. af befolkningen computer hver dag eller næsten hver dag. Holland og Danmark følger efter, begge med 81 pct. Daglig brug af computer i udvalgte lande

12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Meget få skandinaver, der aldrig bruger pc Figur 8. Andelen af danskere, som aldrig bruger pc udgør 4 pct. i 12. I Sverige og Norge er andelen endnu lavere og ligger på 3 pct. Gennemsnittet i EU ligger på pct. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt computer Hyppighed af internetbrug Hver femte EU borger bruger aldrig internet Figur 9. Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug, hvilket afspejles i udviklingen i brugen af internettet. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør 22 pct. af befolkningen i EU i 12. Internetbrug i EU Aldrig Daglig Internetbrug hver dag eller næsten hver dag Hyppigere internetbrug i Norden Nordmændene fører også listen over dagligt internetbrug. I 12 anvendte 86 pct. af den norske befolkning internet hver dag eller næsten hver dag. I Danmark er andelen 81 pct. For hele EU gælder, at 59 pct. af EU-borgerne bruger internet hver dag eller næsten hver dag. Sammenlignet med hele EU, er det en stor andel af befolkningen i Nordeuropa og i Holland, som anvender internettet hver dag eller næsten hver dag.

13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 11 Figur. Daglig brug af internet i udvalgte EU-lande Internetbrug mest udbredt i Norge Figur 11. Andelen af befolkningen, der aldrig bruger internet, er under procent i Holland og i de nordiske lande. I Rumænien er det næsten halvdelen af befolkningen, som aldrig har brugt internettet. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt internet Senest brug af internet Hyppighed af internetbrug Tabel pct. af alle EU borgere har brugt internet i de seneste tre måneder. 24 pct. har prøvet at bruge det, men for mere end et år siden, og 22 pct. har aldrig brugt det. Næsten seks ud af ti bruger internet dagligt eller næsten dagligt. 11 pct. af befolkningen i EU mellem år bruger internet mindst en gang pr. uge. Flere mænd (62 pct.) end kvinder (55 pct.) er på nettet hver dag, men generelt har køn ikke en stor betydning for hyppigheden af internetanvendelse i EU. EU borgernes internetanvendelse fordelt på køn. 12 I alt Kvinder Mænd pct. af befolkningen år Internetbrug i de sidste tre måneder uanset hvor Daglig eller næsten daglig internetbrug Internetbrug mindst en gang pr. uge Aldrig brugt internet

14 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 3.3 Kommunikation er fortsat den mest udbredte anvendelse Figur 12. Den mest populære internetanvendelse i Danmark og i EU er at sende s. 65 pct. af borgerne i EU og 86 pct. danskere har svaret, at de bruger internettet til denne kommunikationsform. I 4 lå andelene for Danmark og EU på hhv. 65 og 38 pct. s Informationsøgning Information om varer eller tjenester Online nyheder Figur 13. Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. Otte ud af ti danskere og seks ud af ti EU borgere bruger internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Næsten tre ud af fire danskere og knap halvdelen af borgerne i EU læser nyheder på internettet. At læse nyheder online eller downloade aviser/tidsskrifter er mest populært i Norge, hvor 85 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år har svaret, at de læser nyhederne på nettet. Informationssøgning på internettet EU-27 Danmark Information om varer eller tjenester Nyheder

15 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Deling af selvskabt indhold Deling af musik og billeder Fire ud af ti danskere og hver fjerde EU borger har prøvet at uploade billeder, tekst, musik eller video til internetsider, hvor andre kan se dem. Andelen ligger højest for de alleryngste internetbrugere og det gælder både for Danmark og EU. Figur 14. Deling af selvskabt indhold på internettet EU-27 Danmark Oprette hjemmesider eller blogs Uploade selvskabt indhold Poste beskeder på sociale medier Mindre forskel mellem Danmark og EU men store forskelle landene imellem 48 pct. af danskerne og pct. af EU borgerne har skrevet beskeder eller status opdateringer på fx Facebook eller på en af de andre sociale netværkstjenester. Det er mest populært at skrive beskeder eller status opdateringer på sociale netværkstjenester i Holland og på Island, i begge lande ligger andelen på 65 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år. I den anden ende ligger Rumænien og Tjekkiet, hvor hhv. hver femte og hver fjerde borger skriver beskeder på fx Facebook. 3.6 Internetbank Fortsat vækst Figur 15. Andelen af borgere i EU, der anvender netbank er mere end fordoblet i de seneste otte år. Fire ud af ti borgere i EU bruger internetbank i 12. Udviklingen i brug af internetbank i udvalgte lande Norge Holland Danmark EU-27 Slovakiet Rumænien

16 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Flest netbankkunder i Norge Figur 16. Norge fører listen over andelen af netbank-brugere. Her er det 86 pct. af befolkningen, som går i banken via internettet. Udbredelsen af internetbank er lige over 8 pct. i Holland og Finland og lige under 8 pct. i Sverige og Danmark. I Rumænien og Bulgarien er det hhv. 3 og 4 pct. af befolkningen, som bruger netbank. Brug af netbank i udvalgte lande Køn gør ikke forskel, men det gør alder Figur 17. De europæiske internetbank kunder er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. Til gengæld er der en forskel i udbredelsen af netbank, når man ser på aldersfordelingen. Brug af internetbank er mest populær i aldersgruppen (57 pct.) og år (51 pct.). Anvendelse af internetbank i EU Alle år år år år år år Kvinder Mænd

17 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Otte ud af ti danskere besøger offentlige myndigheders hjemmesider. 53 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside og 69 pct. sender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. De danske resultater ligger et godt stykke over EU-gennemsnittet på alle tre områder. Figur 18. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i det seneste 12 måneder. 12 EU-27 9 Danmark Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Stor forskel på Danmark og EU men samme mønster Figur 19. Både i Danmark og i EU er det de årige samt årige, som er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter til det offentlige. Men der er stor forskel på hvor stor en andel, der gør det. I Danmark er det mere end otte ud af ti i borgere i begge aldersgrupper, som benytter sig af online løsninger, når de skal indsende blanketter til offentlige myndigheder. I EU gælder det pct. af de årige og 28 pct. af de årige. Selv om forskellen mellem Danmark og EU er stor, tegner der sig samme mønster mellem aldersgrupperne. De unge mellem 16 og 24 år ligger lavere end næsten alle de andre aldersgrupper dog med undtagelse af de ældste adspurgte. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder EU-27 Danmark år år år år år år

18 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Danmark er topscorer i brug af offentlige hjemmesider Tabel 2. Målt som pct. af internetbrugere er andelen af dem, som finder informationer på offentlige myndigheders hjemmesider, 86 pct. i Danmark. I Sverige og Norge ligger andelen på hhv. 79 og 76 pct. af internetbrugerne. I Rumænien er det lidt over halvdelen af internetbrugerne, som søger informationer på offentlige myndigheders hjemmesider, men andelen af de internetbrugere, som indsender udfyldte blanketter ligger kun på 8 pct. Kontakt til offentlige myndigheder i udvalgte lande. 12 Download af skemaer mv. Indsendelse af oplysninger Informationssøgning Informationssøgning Download af skemaer mv. Indsendelse af udfyldte blanketter pct. af befolkningen (16-74 år) pct. af internetbrugere (16-74 år) Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Norge Polen Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig

19 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Internetkøb Mere end dobbelt så mange nethandlende på otte år Danmark er et af de lande, hvor flest handler på nettet Figur. Internetkøb bliver stadig mere udbredt i EU. I 4 handlede kun pct. på nettet mod 45 pct. i 12. I nogle lande er antallet af net-shoppere mere end fordoblet i perioden Andelen af befolkningen, som handler på nettet, er højest i Norge (76 pct.) efterfulgt af Danmark (73 pct.) og Holland (7 pct.). I Rumænien er det kun hver tyvende borger, som køber varer online. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande Norge Danmark Holland EU-27 Slovakiet Rumænien Antallet af danske e-handlende er også i vækst Figur 21. Andelen af danskere, der har handlet på nettet i de seneste 12 måneder, er steget fra 55 pct. i 6 til 73 pct. i 12. Det svarer til ca. 3, mio. personer i 12. Populariteten af internetkøb har oplevet den største relative stigning i Frankrig, Slovakiet og Belgien. Køb af varer via internettet for udvalgte lande Fire ud af ti danske e-handlende køber i andre EU-lande Når danske forbrugere køber ind på nettet, finder 39 pct. af de e-handlende varer i netbutikker i andre europæiske lande. I EU køber hver fjerde varer i internetbutikker i andre EU-lande. 84 pct. af de danske e-handlende køber varer i danske netbutikker, mens 91 pct. af borgerne i EU køber varer i nationale internetbutikker.

20 18 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Hver syvende shopper i netbutikker uden for EU Figur pct. af de danske e-handlende køber varer, der forhandles af netbutikker uden for EU. Den tilsvarende andel er 13 pct. hos internetkøbere i de 27 EU-lande. Grænseoverskridende internethandel Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Danmark EU Nationale forhandlere Forhandlere i andre EU lande Forhandlere uden for EU Rejseprodukter og biografbilletter købes i stor stil Rejseprodukter og tøj købes af lige mange i EU og i Danmark Figur 23. Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater, koncerter og biograf samt rejserelaterede produkter, som hotelophold samt billetter til fly, tog og færge, er de varer, som de fleste EU borgere har købt, når de handler på nettet. De rejserelaterede produkter er også danskernes favoritter, når de handler online. Tøj, sports- og fritidsudstyr købes af lidt over halvdelen af de e-handlende i Danmark og i EU. Bøger samt tidsskrifter købes af pct. danskere, som har handlet online i det seneste år, samt af 35 pct. EU borgere. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark og i EU. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Danmark EU-27 Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Tøj, sports- og fritidsudstyr Computersoftware Bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik Computerhardware Finansielle ydelser Dagligvarer Kvinder og mænd e-handler forskelligt En nærmere undersøgelse af resultaterne fra undersøgelsen afslører, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Mandlige e-handlende fylder deres indkøbskurve med tekniske varer, som fx computersoftware og elektronik, mens flere kvinder end mænd klikker sig til køb af tøj, bøger og dagligvarer.

21 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 19 Figur 24. Varer eller tjenester købt via internettet i EU fordelt på køn. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kvinder Mænd Tøj, sports- og fritidsudstyr 6 48 Rejserelaterede artikler Bøger, tidsskrifter, aviser Billetter til biograf, teater mv Dagligvarer Elektronik Computersoftware Computerhardware Kulturelle oplevelser og rejser i den elektroniske indkøbskurv Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Figur 25. Kulturelle oplevelser og rejser er lige populære for både mænd og kvinder i EU, når de handler på nettet. Knap fire ud af ti, der har e-handlet det seneste år, købte billetter til teater, koncert mv. Rejserelaterede produkter købes af lidt over halvdelen af både mænd og kvinder i EU. Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles populært blandt de årige internetbrugere. 66 pct. i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Næsten halvdelen af de årige internetbrugere handler på nettet. Køb af varer via internettet i EU fordelt på alder Pct. af internetbrugere år år år år år år Stor forskel på unge og ældres indkøbsvaner Det er meget forskelligt, hvad de yngste og ældste e-handlende vælger at fylde deres digitale indkøbskurve med. Mens de årige køber tøj og sportsudstyr, går de ældre mest efter rejser. Således har 61 pct. af de unge e-handlende købt tøj og fritidsudstyr, mens det kun er 36 pct. af de ældre. Billedet ser anderledes ud for køb af rejser og hotelophold. Her er det 62 af de ældre, som har shoppet det, mens andelen ligger på 37 pct. for de unge.

22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 26. Varer eller tjenester købt på nettet i EU. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år år år Tøj, sports- og fritidsudstyr Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Bøger, tidsskrifter, aviser Computersoftware Elektronik Computerhardware Dagligvarer Flest mænd handler online Figur 27. Flere mænd end kvinder handler på nettet i EU. Forskellen har ligget konstant over hele perioden. I 12 var det 47 pct. mænd og 43 pct. kvinder, som har e-handlet. Dermed er forskellen således kun fire procentpoint. Internetkøb i EU inden for det seneste år fordelt på køn. 12 Mænd Kvinder

23 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Brug af internet på mobiltelefon Flere familier med smartphones Hver fjerde EU borger går på nettet via mobilen Figur 28. Mobiltelefonen bruges traditionelt til taletrafik og sms, men med indførelsen af smartphones i de seneste år, bliver mobilen i stigende grad brugt til andet end det. Samtidig bliver smartphones stadig mere udbredte i befolkningen. I 13 var der en smartphone i 63 pct. af de danske hjem, i 11 lå andelen på 33 pct. Lidt mere end hver fjerde borger i EU bruger mobiltelefonen til internetadgang. I Danmark gælder det hver anden mellem 16 og 74 år. De lande, hvor flest anvender deres mobiltelefoner til internetadgang, er Sverige (59 pct.) samt Norge og Storbritannien, begge med 56 pct. I bunden ligger Rumænien (5 pct.), Bulgarien (7 pct.) og Italien (11 pct.). Brug af mobiltelefon eller smartphone til internetadgang Flere mænd end kvinder bruger mobilen til adgang til internettet Både i EU generelt samt i Danmark er det hovedsageligt mænd, som bruger mobilen til internetadgang. Således er gennemsnittet for EU 31 pct. af mændene og 23 pct. af kvinderne. I Danmark ligger andelene på hhv. 54 og 47 pct. Figur 29. Brug af mobiltelefon til internetadgang fordelt på køn Mænd Kvinder EU-27 Danmark Aldersforskelle blandt mobilbrugerne De danske mobilbrugere er generelt mere flittige til at gå online med mobilen end mobilbrugerne i EU. Ligesom der var en forskel mellem mænd og kvinder, er der også en betydelig forskel imellem aldersgrupperne. De unge mobilbrugere er dem, som hyppigst anvender mobiltelefonen til internetadgang. Andelen er faldende

24 22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger med alderen i EU og i Danmark. Dog er niveauet i Danmark højere for alle aldersgrupperne, især for aldersgruppen over 45 år. Figur. Brug af mobiltelefon til internetadgang fordelt på alder EU-27 Danmark år år år år år år Daglig brug af internet på mobiltelefonen Næsten hver tredje dansker anvender internet på mobilen dagligt eller næsten dagligt. Gennemsnittet for EU ligger på 16 pct. De lande, hvor mobilbrugerne anvender internet på mobiltelefonen mest hyppigt, er Sverige (41 pct.) og Storbritannien (35 pct.). Figur 31. Daglig brug af internet på mobilen Tre ud af fire mobilbrugere tjekker mails på mobilen 75 pct. af mobilbrugerne i EU sender eller læser mails på mobiltelefonen. At være på mailen via mobilen er også meget populært i Danmark, hvor andelen ligger på 72 pct.

25 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 23 Figur 32. Formål med internetbrug på mobilen. 12 Pct. af mobilbrugere år 8 EU-27 Danmark Bruge podcast Læse eller downloade online bøger Downloade spil, billeder, musik Læse eller downloade online nyheder Bruge GPS Bruge sociale medier Sende eller modtage Bøger på mobilen Nyheder og Facebook på mobiltelefonen Tabel 3 Hver tiende danske mobilbruger læser bøger på mobilen. Gennemsnittet for EU ligger en anelse højere (13 pct.), men denne aktivitet ligger blandt de mindst populære. Seks ud af ti af de danske mobilbrugere læser nyheder og samme andel går på fx Facebook via mobilen. Andelen i EU er lidt lavere. Her er det 58 pct. af mobilbrugerne, som bruger sociale medier på mobilen og pct., som læser nyheder. Andelen af mobilbrugere, som downloader spil, billeder, film eller musik, er lige stor i EU og i Danmark og udgør således 44 pct. Formål med internetbrug på mobilen. 12 Sende eller modtage Læse eller downloade online nyheder Læse eller downloade online bøger Downloade spil, billeder, musik Bruge podcast Bruge sociale medier Bruge GPS pct. af dem, som har brugt en mobil til internetadgang EU Belgien Bulgarien Danmark Tyskland Estland Frankrig Italien Holland Rumænien Slovakiet Finland Sverige Storbritannien Norge Dårlig mobildækning Det problem, som mobilbrugerne typisk kommer ud for, når de anvender internet på mobiltelefonen, er dårlig mobildækning. Lidt flere end hver tredje mobilbruger i EU har problemer med at komme på nettet pga. dårlig dækning. I Danmark ligger andelen på pct.

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning

Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning Rapport: En målgruppeanalyse af den ældre borger over 60 år i Herning Det erhvervsrelateret Projekt 2012 IVA, Aalborg Vejleder: Volkmar Engerer Kontaktperson (Herning Bibliotekerne): Lisbeth Galtung Sarah

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2009 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter Bemærk INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. Adgang til computer og

Læs mere