It-anvendelse i befolkningen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen 2012"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen 212

2

3 It-anvendelse i befolkningen 212

4 It-anvendelse i befolkningen Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect Papir-udgave Pris 75, kr. Kan købes på Tlf ISBN ISSN Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN ISSN Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf e-post: Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i Danmarks Statistik. Cand. polit. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 212 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for danskernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it gennemsyrer stadigt flere områder af tilværelsen og dermed bliver viden om udbredelsen af it og internetadgang samt anvendelsesformål af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. Den offentlige digitaliseringsstrategi, som betyder, at skriftlig kommunikation med den offentlige sektor skal foregå digitalt fra 215, er et eksempel på informationsteknologiens betydning for borgernes hverdag, men den digitale udvikling ses på mange fronter: Bankforretninger, køb af varer og tjenester samt kontakt med venner og familie er eksempler på områder, hvor den digitale udvikling til stadighed ændrer danskernes adfærd og udviklingen ser ikke ud til at stoppe. Især med introduktionen af nye produkter som smartphones og tablets bliver det stadig nemmere at gå på nettet, samtidig med at der hele tiden udvikles nye tjenester. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Ud over de europæiske spørgsmål medtages endvidere et antal danske spørgsmål takket være et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Samarbejdet har i 212 muliggjort belysningen af bl.a. brug af mobiltelefoner samt it-sikkerhed. Hertil kommer en udvidelse af statistikkens sædvanlige stikprøve for årige med aldersgruppen årige. Udvidelsen af stikprøven betyder, at der er indsamlet og analyseret en række indikatorer om de ældres it-kundskaber og -vaner. Disse resultater gennemgås i den sidste del af publikationen. Danmarks Statistik, november 212 Jan Plovsing / Peter Bøegh Nielsen

6 Indhold 1 Sammenfatning Adgang til it i hjemmet Familiernes adgang til it Befolkningens adgang til og brug af it Danskernes it-vaner Informationsøgning Deling af selvskabt indhold Internetbank Kontakt til offentlige myndigheder It-sikkerhed Internetkøb Brug af mobiltelefon It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Hyppighed af computerbrug Hyppighed af computer- og internetbrug Hvor anvendes internettet Formål ved internetbrug Færdigheder i at bruge computer og internet Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information Baggrundtabeller Spørgeskema... 51

7 It-anvendelse i befolkningen Sammenfatning Indholdet Fokus på sammenligning af danske resultater med tal fra andre lande Ældres it-anvendelse Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel og internetbank. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner inkluderes også. Undersøgelsen inkluderer igen i år oplysninger om de ældres (75-89 år) it-anvendelse. It-adfærd hos befolkningen i pensionsalderen (65-89 år) sammenlignes med itvaner hos de årige i kapitel 4. Blandt årets resultater er følgende: 73 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har købt varer eller tjenester på internettet. 84 pct. af dem har handlet hos nationale forhandlere. Selv om danskerne primært køber hos danske forhandlere, så køber en stigende andel varer hos udenlandske forhandlere. Antallet af danskere, der har købt varer fra andre europæiske lande, er således steget fra 34 pct. i 28 til 39 pct. i 212. Når danskerne køber ind på internettet, er det typisk billetter til kulturelle oplevelser og rejserelaterede produkter, som de putter i den digitale indkøbskurv. Mænd køber fortsat flere varer online end kvinder, men forskellen er faldende og udgør kun 3 procentpoint i 212. Hver fjerde af dem, som har e-handlet det seneste år, har købt varer eller tjenester via internetbrowser eller en applikation på en mobiltelefon eller tablet computer. 69 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har indsendt udfyldte blanketter til det offentlige, sidste år lå andelen på 64 pct. 71 pct. af internetbrugerne over 65 år bruger netbank, for resten af befolkningen (16-64 år) ligger andelen på 87 pct. Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 212). Derudover dækker undersøgelsen over en række nationale spørgsmål. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i april-maj 212 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også undersøgelsen It-anvendelse i virksomheder. Alle undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

8 6 - It-anvendelse i befolkningen 2 Adgang til it i hjemmet Adgang til it er en forudsætning for brug af it Adgang opgøres på to måder Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it selvom adgang ikke nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens it-anvendelse er det derfor relevant at kigge på hvor stor en andel af befolkningen, som har adgang til it-udstyr og internet. Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på familier (husstande) som på personer. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger pc og internet. 2.1 Familiernes adgang til it Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Få computere uden internet i de danske hjem I 212 har 87 pct. af alle familier pc i hjemmet. Det er særligt familier med børn, der har pc i hjemmet. Således har 99 pct. af alle par med børn adgang til pc i hjemmet, mod 91 pct. af par uden børn. For familier med én voksen gælder det samme, dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i hjemmet end enlige uden børn. Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet. I alt har 86 pct. af alle familier adgang til internet i hjemmet. Andelen er igen højest for børnefamilier. Figur 1. Adgang til computer og internet fordelt på børnefamilier og familier uden børn. 212 Pct. af familier Adgang til computer Adgang til internet Alle familier Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Udbredelsen af bredbånd Aftagende forskel mellem udbredelsen af bredbånd i Danmark og EU Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i alle EU-lande i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden og mere aftagende i perioden Det samme gælder for Danmark, hvor 85 pct. af familierne har adgang til bredbånd. Til sammenligning lå andelen på 67 pct. i EU i 211. Danmark har altid ligget højt i forhold til EU-gennemsnittet, men forskellen er ved at blive indsnævret og ligger på 17 procentpoint mod 33 procentpoint i 26.

9 It-anvendelse i befolkningen - 7 Figur 2. Adgang til bredbånd i Danmark og EU. 212 Pct. af familier EU-27 Danmark Udbredelse af andet it og elektronik Smartphones erstatter fastnettelefonen samt andet elektronik Fordobling i antallet af tablets og e-bogslæsere Figur 3. I 212 havde stort set alle danskere computer og mobiltelefon hjemme, men derudover findes der en række andre it- og elektroniske udstyr i de danske hjem. Tablets, smartphones samt navigationsudstyr bliver mere og mere udbredt. I nogle tilfælde erstatter ny teknologi tidligere teknologier. Fx bliver fastnettelefonen erstattet af mobiltelefoner, som igen erstattes af smartphones. Andelen af husstande med et fastnetabonnement er faldet fra 78 pct. i 27 til 51 pct. i 212. Samtidig er andelen med smartphones steget fra 33 til 5 pct. siden sidste år. GPS-udstyr, som findes i lidt over halvdelen af de danske hjem, har i de seneste år fået konkurrence af navigationsudstyr integreret i smartphones, ligesom udbredelsen af digitalkameraer er faldet det seneste år, da de gradvist erstattes af kameraer i mobiltelefonen. Det er stadig de færreste familier, der har en tablet, selv om andelen er mere end fordoblet fra 9 pct. i 211 til 19 pct. i 212. E-bogslæseren findes kun i 4 pct. af de danske hjem, men også her er der sket en fordobling i forhold til sidste år. Familiernes besiddelse af it- og elektronisk udstyr Pct. af familier Mobiltelefon PC DVD-afspiller Digitalkamera BluRay-afspiller Fastnettelefon Smartphone GPS navigation Tablet pc, mini computer E-boglæser Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder

10 8 - It-anvendelse i befolkningen 2.2 Befolkningens adgang til og brug af it Få med computer, men uden internet Figur 4. Næsten ni ud af ti danskere mellem 16 og 89 år har adgang til internet hjemme. Stort set alle med computer i hjemmet har også adgang til internet, kun 1 pct. danskere har computer, men ikke internet. Udbredelsen af internet varierer dog blandt andet efter alder og uddannelsesniveau. Adgang til internet hjemme. 212 I alt år år år år år år år Kvinder Mænd Grundskole Ungdomsudd. Videregående udd Pct. af befolkningen Køn gør ikke en forskel men det gør alder og uddannelse Otte ud af ti danskere bruger en computer dagligt Det er næsten den samme andel af mænd og kvinder, som har adgang til internet i deres hjem. Således har 87 pct. kvinder og 92 pct. mænd adgang til internet i hjemmet i 212. Men hvor stort set alle mellem 16 og 54 år har internet hjemme, falder andelen med alderen, så kun fire ud af ti ældre over 75 år har adgang til internettet i sit hjem. Denne andel er dog steget markant over de seneste to år. I 2 var det 29 pct. af de årige, som havde adgang til internet hjemme. Danskernes adgang til internet varierer også efter uddannelsesbaggrund. Stort set alle med en videregående uddannelse(97 pct.) har adgang til internet hjemme. De tilsvarende andele for personer med en ungdoms- eller en grundskoleuddannelse, som højeste fuldførte uddannelse, er hhv. 92 pct. og 82 pct. Andelen af danskere, der sidder ved tastaturet hver dag eller næsten hver dag har været støt stigende i de seneste syv år og udgør 81 pct. i 212. I takt med at flere og flere bruger computeren, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 212 udgør denne andel 4 pct.

11 It-anvendelse i befolkningen - 9 Figur 5. Computerbrug Pct. af befolkningen år Daglig Aldrig Unge er de mest flittige brugere af computeren Hver anden over 75 år har aldrig brugt en computer Andelen af danskere, som bruger en computer dagligt eller næsten dagligt er faldende med alderen. Næsten ni ud af ti (86 pct.) af de årige sidder ved tasterne hver dag, mens det kun gælder hver anden af de årige og hver fjerde af de årige. Halvdelen af de årige har aldrig brugt en computer. Det samme gælder for 17 pct. af de årige og kun 2 pct. af de årige. Figur 6. Computerbrug fordelt på alder. 212 Pct. af befolkningen Aldrig brugt en computer Hver dag eller næsten hver dag år år år år år år år Andelen af danskere, som aldrig bruger internettet falder Daglig internetbrug Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug, hvilket afspejles i udviklingen af internetbrug. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør 6 pct. af befolkningen i alderen år i 212. Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, som bruger internettet dagligt eller næsten dagligt er steget fra 57 pct. i 25 til 81 pct. i 212.

12 - It-anvendelse i befolkningen Figur 7. Internetbrug. 212 Pct. af befolkningen år Daglig Aldrig Faldende andel ældre, som aldrig har brugt nettet Figur 8. Igen er der store aldersforskelle, hvor de ældste er dem, som bruger internettet mindst. Dog er andelen af ældre over 65 år, som aldrig har brugt internettet, faldet fra 53 pct. i 2 til 38 pct. i 212. Internetbrug fordelt på alder. 212 Pct. af befolkningen Aldrig brugt internettet Hver dag eller næsten hver dag år år år år år år år Ældre mænd er mest flittige internetbrugere Hver anden ældre mand går på nettet dagligt 45 pct. af alle kvinder over 65 år har aldrig brugt internettet, mens det samme kun gælder 29 pct. af mændene i samme aldersgruppe. Andelen er stigende med alderen for både mænd og kvinder og stiger således fra 13 til 66 pct. for mænd og fra 18 til 81 pct. for kvinder. Kønsforskellen er størst for de 7-74-årige samt for de 8-84-årige. Blandt de ældre internetbrugere er der også en stor forskel på, hvor ofte de bruger internettet. Mens hver anden mand går på nettet dagligt eller næsten dagligt, er det kun lidt mere end hver fjerde kvinde. Andelen falder med alderen, så kun 15 pct. af de årige mænd og 5 pct. af kvinderne bruger internettet dagligt eller næsten dagligt.

13 It-anvendelse i befolkningen - 11 Figur 9. Har aldrig brugt internettet Pct. af befolkningen år Mænd Kvinder Ældre i alt år 7-74 år år 8-84 år år Familier uden internet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Flest ældre uden internet Figur. Andelen af danske familier uden internet ligger på 13 pct. Det svarer til 37. familier. De fleste er enlige ældre. Andelen af familier uden internetadgang er lavest i Region Syddanmark og højest i Region Hovedstaden. Lidt over halvdelen af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. Hver tredje uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. 6 pct. har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. Flere fravælger internettet, på grund af høje omkostninger forbundet med anskaffelse af computer samt internetabonnement. Kun 3 pct. af årige har ikke adgang til internettet hjemme. For de årige gælder det hver fjerde. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 212 Har slet ikke brug for det, intet behov 56 Kan ikke bruge internettet 35 Handicap (fysisk eller andet) 9 Computer koster for meget 8 Har adgang til nettet andre steder 6 Internetforbindelsekoster for meget Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet

14 12 - It-anvendelse i befolkningen 3 Danskernes it-vaner Nettet anvendes til en lang række aktiviteter er stadigvæk den mest udbredte anvendelse Internettet anvendes til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, spil, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i takt med, at teknologien udvikles og internetbrug bliver en del af hverdagen for flere og flere. Den mest hyppige internetanvendelse er at sende eller modtage e-post. 93 pct. af internetbrugerne svarer, at de bruger nettet til denne kommunikationsform. Figur 11. Udvalgte private formål ved internetbrug. 212 Sendt eller modtaget s Søgt information om varer eller tjenester Brugt internetbank Læst eller downloadet nyheder Søgt eller bestillt rejser Spillet eller downloadet spil, billeder, musik Lytte til web-radio eller se web-tv Skrevet blogs eller indlæg (fx chat-rum, Facebook) Uploaded selvskabt indhold Brugt bredbåndstelefoni Solgt varer eller tjenester på nettet Pct. af dem, som har brugt internettet i de seneste tre måneder 3.1 Informationsøgning Information om varer eller tjenester Hver anden mand over 65 år søger information på nettet Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. Næsten ni ud af ti danskere bruger internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Blandt de er der næsten lige mange mænd og kvinder, som søger information om varer eller tjenester på internettet. Billedet ser dog noget anderledes ud for de ældre over 65 år. Her gælder det for hver anden mand og hver tredje kvinde.

15 It-anvendelse i befolkningen - 13 Figur 12. Information om varer eller tjenester. 212 Pct. af befolkningen Mænd Kvinder år år år år år år år 15 Online nyheder, tidsskrifter, aviser Flere mænd end kvinder læser nyheder online Et stigende antal danskere læser nyheder på nettet eller downloader aviser og/eller tidsskrifter. I 2 var det lidt mere end syv ud af ti, mens andelen i 212 er steget til knap otte ud af ti. Andelen varierer med alderen, hvor det er de årige, som benytter sig i højest grad af denne mulighed, men der er også forskel mellem kønnene. 82 pct. af de mandlige internetbrugere har læst online nyheder, mens det kun gælder for 75 pct. af de kvindelige internetbrugere. Forskellen mellem mænd og kvinder stiger med alderen og er størst for de ældre over 75 år. Figur 13. Nyheder på internettet. 212 Pct. af befolkningen Mænd Kvinder år år år år år år år Deling af selvskabt indhold Deling af billeder og musik Unge uploader billeder Halvdelen af internetbrugere mellem 16 og 89 år har skrevet blogs eller indlæg på fx Facebook eller online nyhedsgrupper eller uploadet billeder, tekst, musik eller video til internetsider, hvor andre kan se dem. Andelen ligger højest for de alleryngste internetbrugere og er faldende med alderen, således har over 8 pct. af de årige skrevet blogs eller indlæg eller uploadet billeder eller video til internetsider, hvor andre kan se dem. Tilsvarende andel for de ældre over 75 år er lidt over pct.

16 14 - It-anvendelse i befolkningen Kvinder mest på Facebook Figur 14. Der er også en forskel mellem mænd og kvinder, dog ikke så stor som imellem aldersgrupperne. Lidt flere kvinder skriver indlæg på blogs eller Facebook, mens lidt flere mænd uploader selvskabt indhold til hjemmesider. Deling af selvskabt indhold på internetsider. 212 Pct. af dem, som har brugt internettet i de seneste tre måneder I alt år år Skrevet blogs eller indlæg (chat-rum, Facebook mv.) Uploaded selvskabt indhold til fx Facebook, Youtube, Myspace, Linkedin år år år år år Mænd Kvinder 11 pct. af internetbrugerne har oprettet en hjemmeside Figur 15. Hver tiende internetbruger har prøvet at oprette en hjemmeside. Andelen er faldende med alderen. Samtidig er det dobbelt så mange mænd som kvinder, der har oprettet en hjemmeside. Hjemmesider. 212 Pct. af dem, som har brugt internettet i de seneste tre måneder I alt år år år år år år år Mænd Kvinder Dobbelt så mange mænd som kvinder i alle aldersgrupperne I alle aldersgrupperne er der dobbelt så mange mænd som kvinder, som har oprettet en hjemmeside. Eneste undtagelse er for de årige, hvor det gælder fire gange så mange mænd som kvinder.

17 It-anvendelse i befolkningen - 15 Figur 16. Hjemmesider. 212 Pct. af dem, som har brugt internettet i de seneste tre måneder 25 Mænd Kvinder år år år år år år år 3.3 Internetbank Fortsat vækst i Danmark og EU men stigende forskel Andelen af danskere og europæere, der anvender netbank har været stigende i det sidste årti. Næsten fire ud af ti borgere i EU brugte internetbank i 211. I Danmark er det i 212 otte ud af ti, som går i banken via internettet. Andelen af danskere, som bruger internetbank, har altid ligget over EU gennemsnittet. Denne forskel er vokset over årene og udgjorde således 38 procentpoint i 211. Til sammenligning lå forskellen på 29 procentpoint i 24. Figur 17. Udviklingen i brug af internetbank i Danmark og EU Pct. af befolkningen år EU-27 Danmark Stigning i alle aldersgrupper Andelen af danskere, som går i banken via internettet er steget fra 38 pct. i 23 til 79 pct. i 212. Stigningen ses i alle aldersgrupperne, men er især stor for de ældre, hvor fire gange flere danskere over 65 år benytter sig af denne mulighed sammenlignet med 23.

18 16 - It-anvendelse i befolkningen Figur 18. Anvendelse af internetbank i Danmark opdelt efter aldersgrupper. 23 og 212 Pct. af befolkningen år år år år år år år Køn gør ikke forskel De danske internetbank-kunder er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. 8 pct. mænd og 78 pct. kvinder har brugt internetbank. 3.4 Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet 8 pct. af danskerne besøger offentlige myndigheders hjemmesider. 53 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside og 69 pct. indsender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. Figur 19. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider. 22 og 212 Pct. af befolkningen år Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider 11 Download af blanketter eller skemaer 14 Indsendelse af udfyldte blanketter mv. Indsende blanketter digitalt Der er dog en stor forskel imellem aldersgrupperne, når blanketterne skal sendes digitalt til det offentlige. De årige samt årige er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter.

19 It-anvendelse i befolkningen - 17 Figur 2. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder. 22 og 212 Pct. af befolkningen år år år år år år år 3.5 It-sikkerhed Befolkningens sikkerhedsforanstaltninger og -problemer Otte ud af ti forsøger at beskytte computeren Figur 21. En høj andel af de danske internetbrugere forsøger at beskytte deres computer mod it-sikkerhedsproblemer som spam, computervirus eller malware. Alligevel angiver mange af de adspurgte, at de har været udsat for sikkerhedsproblemer i de seneste 12 måneder. Dette afsnit beskriver udbredelsen af en række sikkerhedstiltag samt omfanget af de mest kendte sikkerhedsproblemer. Andelen af internetbrugere, der anvender sikkerheds-software eller -værktøj (antivirus, antispam, firewall mv.) for at beskytte deres private computer og data ligger på 79 pct. Har du været udsat for følgende sikkerhedsproblemer? 212 Pct. af internetbrugere år Computervirus Spam Misbrug af Økonomisk tab personoplysninger som følge af falske s Økonomisk tab som følge af misbrug af kreditkort Børns adgang til upassende hjemmesider Flest internetbrugere udsat for spam Risiko for sikkerhedsproblemer Lidt over halvdelen af internetbrugere har været udsat for spam, hvilket gør det til den mest udbredte form for sikkerhedsproblemer forbundet med brug af internet. Næsten hver femte danske internetbruger har været udsat for computervirus. Risikoen for sikkerhedsproblemer gør, at mange internetbrugere holder sig fra visse internetaktiviteter af frygt for at blive udsat for computervirus, misbrug af personoplysninger eller økonomisk tab.

20 18 - It-anvendelse i befolkningen Mest sikkert at kommunikere med den offentlige sektor Figur 22. Kun 6 pct. af de danske internetbrugere har ikke indsendt blanketter eller indtastet personlige oplysninger på de offentlige myndigheders hjemmesider af frygt for, at de kan blive misbrugt. Derimod er det hver tredje internetbruger, som undlod at indtaste personlige oplysninger på sociale eller professionelle online netværkstjenester. Hver femte internetbruger har ikke e-handlet eller downloadet musik/spil, mens hver tiende undlod at bruge netbank eller mobilt internet via mobiltelefonen eller en bærbar computer. Har sikkerhedsbekymringer holdt dig fra følgende internetaktiviteter? 212 Pct. af internetbrugere år Afgive eller indtaste personoplysninger til sociale eller professionelle netværkstjenester Bestille eller købe produkter eller tjenester Downloade software, musik eller spil Bruge netbank 9 Bruge mobilt internet via bærbart udstyr 6 Kommunikere med den offentlige sektor 3.6 Internetkøb Stadig flere danskere vælger at handle på nettet Figur 23. Internetkøb bliver stadig mere udbredt i Europa. I 24 handlede kun 2 pct. af europærerne på nettet mod 43 pct. i 211. I nogle lande er antallet af net-shoppere mere end fordoblet i perioden I Danmark ligger andelen af befolkningen, der har handlet på internettet på 73 pct. i 212. En stigning fra 42 pct. i 24. Danmark har altid ligget over EU-gennemsnittet, og er forskellen mellem Danmark og EU er hverken blevet større eller mindre i takt med, at andelen af e-handlende er steget. I 211 lå forskellen på niveau med 24. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande Pct. af befolkningen år 8 EU-27 Danmark Fire ud af ti danske e-handlende køber i andre EU-lande Når danske forbrugere køber ind på nettet, finder 39 pct. af de e-handlende varer hos forhandlere i andre europæiske lande, mens 84 pct. køber varer i danske netbutikker. I 211 handlede 22 pct. af EU borgerne i internetbutikker i andre EU-lande, mens 91 pct. købte varer hos nationale internetforhandlere.

21 It-anvendelse i befolkningen - 19 Hver femte shopper i netbutikker uden for EU Figur pct. af de danske e-handlende køber varer, der forhandles af netbutikker uden for EU. Den tilsvarende andel var 12 pct. af internetkøbere i de 27 EU-lande i 211. Grænseoverskridende internethandel. 211 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år EU-27 (211) Danmark (212) Nationale forhandlere Forhandlere i andre EU-lande Forhandlere uden for EU Rejseprodukter og tøj købes i stor stil Fire ud af ti har købt film eller musik online Figur 25. Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater og biograf samt rejserelaterede produkter, er de varer/tjenester, som flest danskere har købt, når de handler på nettet. Således har næsten to ud af tre af dem, som har e-handlet i det seneste år købt billetter til teater, koncert eller biograf og seks ud af ti har købt rejserelaterede produkter, som fx flybilletter eller hotelophold. Ud af dem, som har købt varer på internettet i det seneste år har næsten fire ud af ti købt film musik eller video, mens knap hver tiende har købt medicin. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark. 212 Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Overnatning i forbindelse med ferie 56 Tøj, sports- og fritidsudstyr 51 Møbler, legetøj og andre ting til huset 42 Film, musik, video Abonnementer til internet, tv- eller telefoni Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik 31 3 Øvrige software 26 Video- eller computerspil Computerhardware Forsikringer, aktier eller andre finansielle ydelser 15 Dagligvarer E-learning-materiale 9 12 Medicin Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kvinder og mænd e-handler forskelligt Der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Mandlige e-handlende fylder deres indkøbskurve med spil og tekniske varer, som fx computerhardware og

22 2 - It-anvendelse i befolkningen elektronik, mens flere kvinder end mænd klikker sig til køb af tøj, bøger og dagligvarer. Figur 26. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark fordelt på køn. 212 Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Overnatning i forbindelse med ferie Tøj, sports- og fritidsudstyr Film, musik, video Elektronik Computerhardware Video- eller computerspil Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Finansielle ydelser Dagligvarer Kvinder Mænd Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kulturelle oplevelser og rejser i den elektroniske indkøbskurv Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Figur 27. Kulturelle oplevelser er mest populære for både danske mænd og kvinder, når de handler på nettet. To ud af tre, af dem der har e-handlet det seneste år, købte billetter til teater, koncert mv. Rejserelaterede produkter følger lige efter. Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles populært blandt de årige internetbrugere. Mere end otte ud af ti i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Mere end halvdelen af de årige og hver fjerde af de årige internetbrugere handler på nettet. Køb af varer via internettet. 212 Pct. af internetbrugere år år år år år år år

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2010 Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. A1 Har du eller

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2009 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2009 Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter Bemærk INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. Adgang til computer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. Første afsnit belyser hvilke it-produkter befolkningen

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Juli 2015 Light rapport

Juli 2015 Light rapport 1.206 respondenter 9,5 mio. handler for 6,4 mia. kr. 13 kategorier, 84 varegrupper Fysiske og ikke-fysiske varer Handelshyppighed Forbrugsmønster Net Promoter Score (NPS) Juli 2015 Light rapport Premium

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere