Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande."

Transkript

1 Artikel 7: Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande. Hjertet i sig selv er sin eget medicin. Hjertet vil til hver en tid helbrede alle sine egne sår! Citat af Hazrat Inyat Khan De ugunstige helbredelsestilstande: For at kunne forstå hvilke og hvorledes disse tilstande kan være ugunstige for vort velbefindende og gode helbred, vil jeg beskrive, hvorledes vi som de energivæsener vi nu engang er skabt som, fungerer. Vi ved fra kvante- og biofysisk forskning, at i og omkring alle vore celler findes elektricitet og elektromagnetisme-energi. Vi består af levende stof og er energi (foton=lys). Vi består af 99,999 % foton/lys og kun 0,001 % stof. Det har kvantefysikkens forskning for længst vist os - alt andet er kun en illusion. Det er dette - denne elektricitet, elektromagnetisme, energi og lyspartikler, der holder os mentalt, psykisk og fysisk sunde. Videnskaben har bevist, at når vi udsættes for ugunstig, unaturlig, menneskeskabt bestråling fra vor moderne teknologi, så vil det have en direkte negativ effekt på vort nervesystem, immunforsvar, cellulære funktion og i sidste ende på vor DNA. Vor DNA-arvemasse, svinger med de bølgelængder og består også af den energi, det lys, vi påvirkes af. Den er baggrunden for hele vor udvikling som mennesker/væsener af energi/lys. Cellemutation er imidlertid mulig, når den udsættes så meget for disse frekvenser, som vi mennesker i dag bliver det. De syge og deraf svage muterede celler vil ganske enkelt tiltrække svampe, vira, parasitter, bakterier, microplasma, 1 patogener 2, nanopartikler 3 og i sidste ende alskens sygdomme. Vi er elektriske, elektromagnetisk ladede skabninger. Det er vi helt ned til vore mindste bestanddele, såsom atomer, protoner, neutroner, ja, helt ned til de fineste subatomare 4 bestanddele og videre ind i det tomrum, som svæver inde i og omkring ethvert atom og dets indhold. Forstyrres denne elektriske, elektromagnetiske, naturlige, pulserende balance af udefrakommende fremmede, uharmoniske, menneskeskabte kaotiske, høj/lavfrekvente elektriske signaler/stråler, så bliver vore organismer konstant nødt til at gendanne balance/søge hen imod ekvilibrium i sine systemer. Vi skal her lige erindre os den kendsgerning, som videnskabens forskere for nu lang tid siden har opdaget og bevist, og som mystikere og spirituelle mestre har talt om i årtusinder at vi mennesker består af 99,999 % fotonlys/energi og kun 00,001 % stof. Illusionerne er ved at briste, og vi mennesker bliver mere oplyste på den måde, at videnskaben kommer med deres beviser og oftere fortæller os, hvad vi før kun har hørt om eller fornemmet. Det skabte levende univers består ligeså af 99,999 % lys og 00,001 % stof, og denne energi, dette lys, som fylder hele universet, hele kosmos, er ikke kun gavnlig og livsnødvendig for alle levende celler, lige meget om disse findes i planter, træer, mennesker, insekter, dyr alt levende. Det er også gavnligt på den måde, hvor menneskets hjerne/sind bruger af denne energi. Hver tanke, hver følelse bliver transmitteret via bølger af denne energi. Hvert et fysisk livsaspekt afhænger af denne universelle grundenergi. Vore kroppe bruger den til at helbrede sår, skader, reducere stress, træthed og for at holde os i balance og være sunde. Vi bruger den i elektricitet, i 1 Microplasma er infektioner og bakterier, der kan forårsage sygdomme 2 Patogener. Sygdomsfremkaldende. Man omtaler organismer eller substanser som patogene, hvis de fremkalder sygdom. En sygdoms fysiologiske udvikling kaldes patogenese. 3 Nanopartikel bruges om partikler der er mindre end 100 nanometer i alle 3 dimensioner (som er en forenet teori om gravitation og elektromagnetisme). I dag er en meter defineret af det Internationale Bureau for Mål og Vægt som længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum 4 En subatomar partikel er mindre end et atom. Påvirker alt med en masse eller energi (dvs. alle subatomare partikler)

2 magnetisme og i tyngdekraften, som kraftpunkter i det fysiske, som er molekylær masse, i kommunikation som energiudveksling. Lys, lyd, varme, magnetisme, farver og elektricitet er alle forskellige former for energi/lys, som stammer fra den samme kilde. En stemmegaffel vibrerer og afstemmer ved særlige frekvenser. Det gør energi også. Ud fra komplekse energibølger og informationer skaber en tanke én type frekvens, en følelse én anden, og nye miljøer skabes af endnu helt andre. Både kroppen, genstande, vore sanser fungerer gennem, udstråler og absorberer disse bølge- og energi/lysfrekvenser. Einstein sagde det mere enkelt: VI ER LYS. Bohm (amerikansk kvantumfysiker) og Popp (?) sagde det sådan: Det 99,999 % lys, som vi består af, udsendes af vor DNA (som igen er sammensat af det samme lys) ind i cellens vandholdige element, og dette lys bærer information og instruktion til cellen om, hvad den skal foretage sig. For at opretholde balance kommunikerer vore celler med hinanden gennem kroppens vandholdige miljø. Omsat ser det sådan ud: Ikke-fysisk stof/ikke stofligt: (99,999 %-lys) - DNA-kode +lys vand (bevidsthed/hukommelse) = stof/fysisk liv. Hvad gør vore kroppe, når de forstyrres af udefra kommende fremmede energier? Selv de mindste fremmede energifelter kan forstyrre et naturligt fungerende flow, især i det øjeblik de er anderledes, end naturen har skabt dem, ja større og hurtigere end vore. Dvs. vi bruger en enorm mængde energi på at holde vore energier/lys-kroppe i konstant balance og godt helbred. Kroppens naturlige reaktion vil nemlig være at danne en modstand. Det er fordi vi som levende energisystemer og stof altid vil inter-relatere med al anden energi, altså alt andet levende og bevægeligt omkring os, som vi udsættes for, såvel godt som dårligt og det helt neutrale! Når vi er udsat for denne bestråling, vil kroppen for at neutralisere sig prøve at beskytte sig selv ved at danne en modsat svingning af de unaturlige frekvenser. Når man konstant udsættes for bestråling og fremmede-for-os-frekvenser, som vi nu fra 1. november 2009 konstant 24/7 5 udsættes for, så er vores beskyttelsesarbejde også konstant igangsat. Dette neutraliseringsarbejde efterlader os kun med meget, meget lidt i reserve til at kunne regenerere skavanker og andre vigtige, alvorlige reparationer for bare at kunne opretholde et nogenlunde sundt helbred. Resultatet bliver på kort og lang sigt at folk vil blive syge og få en masse symptomer og tilstande, som måske kan og måske ikke kan genkendes på korrekt vis. Det kan nemlig være svært at genkende dem som værende symptomer, der stammer fra en overbelastning af mikrobølgebestråling, og derfor et resultat af Elektro Hyper Sensitivitet = EHS. Dvs. efter flere måneders konstant arbejde med at gendanne balance kan vore kroppe og de energisystemer vi består af således også naturens bryde sammen og ikke mere være i stand til at bygge neutralitet og skabe gunstig ny balance. Når noget bliver kørt træt og er overbelastet, med andre ord bliver udbrændt. så er det jo, at systemer bryder sammen (- og vi bliver syge, men forinden vil vi fremvise en masse forskellige symptomer. Læs mere herom i artikel 6 og på min hjemmeside Bestrålingen kan give problemer i nervesystemet, forstyrre din DNA-arvemasse, danne cellemutation og fremme cellevækst, forstyrre stofskifte/optagelse af næring og hormonbalancen. En sådan nedsættelse af stofskiftefunktionen og udskillelsen af toksiner giver dårligere iltoptagelse, så når kroppens celler klapper sammen og fyldes op af endnu flere toksiner og mindre ilt, indtræder en vægtforøgelse. Derudover nedsætter bestrålingen også immunforsvaret, danner Candida Albican-svamp og inviterer andre fremmede patogener ind i dine systemer. Danner masser af frie radikaler. m.m. Man undres, når man ved, at stress- og overvægtepidemien er kommet til landet i de senere år, samtidig med at alle disse EMF-stråler (Elektro-Magnetiske-Felter) og den elektroniske teknologi er vokset vildt. Forskning har vist, at begge dele er symptomer på at være udsat for stress, som disse ugunstige frekvenser vil udsætte dig for. 5 24/7 = 24 timer i døgnet i 7 dage

3 Hele tiden at holde sig ajour som behandler: Siden sommeren 2010 har jeg ønsket at få tid til at skrive denne artikel. Det var lige efter, at USA d.12. juni 2009 havde skiftet fra analogt til total digitalt TV. Artiklen er således en sammenfatning af de mange informationer, jeg har fået forskellige steder fra om, hvad man i dag kan gøre for at beskytte sig mod digitale signaler og de uheldige indvirkninger som vi nu desværre alle udsættes for 24/7, døgnet rundt. Fungerer du i en eller anden form som enten behandler, coach, konsulent eller terapeut eller er i job med care taking af andre mennesker, der har at gøre med at støtte andre i at finde større livskvalitet og i at opnå et bedre helbred, så er det efter min oplevelse og erfaring nok altid en god idé at holde sig oplyst om diverse ting, der med tiden kan påvirke vor sundhed og velbefindende. At blive bevidst om hvad der f.eks. kan ligge bag visse symptomer, især pludseligt opståede symptomer, som der netop nu forekommer mange flere af. Nye sygdomme, anderledes symptomer, flere og flere kroniske og autoimmune sygdomme viser sig og opstår hos et flertal i befolkningen i disse år. Da vi ikke altid, eller endnu kender årsagen til disse symptomer, er det vigtigt, at vi er åbne og lærer af hinandens og andres erfaringer og ellers går i dialog med erfarne folk om det, der helt konkret kan ligge bag. Kendes årsagen ikke, vil man jo hælde mod at behandle symptomer, akkurat som den almindelige medicinske behandling ville gøre det. Jeg håber, at denne artikel vil åbne for en dybere indsigt i symptomerne og den årsag, som evt. kan ligge bag visse typiske og voksende symptomer. Jeg bruger bl.a. mine oplysninger fra nedenstående kontakter, min generelle viden samt flere personlige erfaringer til at skrive disse informationer for dernæst til at sende dem ud til andre behandlere. Mine engelske og amerikanske videnskabsforskere, biofysikere og læge-kontakter gik meget op i, hvad der nu mere og mere begyndte at forekomme i folks generelle helbredstilstand. Samtidig havde de længe været i kontakt med tyske læger og forskere. De havde indhentet informationer fra de oplevelser, Tyskland havde, da de for nogle år siden skiftede over til totalt digitalt TV. De stillede spørgsmål såsom: Hvad er der sket med folks helbred efter den totale omskiftning fra analogt til digitalt TV? Man ville tjekke reaktioner, som man her havde set både i mennesker, dyr (også i fugle, insekter, bier osv.) og i naturens planter og træer. I USA gik man så vidt til at bruge tyskernes for helbredet skræmmende erfaringer til at skrive et brev til præsident Obama om at stoppe den amerikanske omskiftning Dokumenter kan rekvireres hos mig fra min amerikanske forskerforbindelse Kimberley, incl. kopi af brevet til Obama med advarsler om, hvad det vil gøre ved folks helbred osv., hvis han lader digitalt TV komme til USA. (Som man nu ved, stoppede Obama det ikke). Udover at vi nu endnu engang får øget vor tilgang til diverse, for os mennesker, dyr, natur, insekter og planter, ugunstige stråler, så mister vi også endnu engang rettigheden til selv at kunne vælge - altså valget mellem at modtage gunstige analoge eller ugunstige digitale signaler, når vi vil se TV/høre radio. Akkurat som vi for kort tid siden også mistede muligheden for selv at kunne vælge, om vi ville bruge kviksølvfyldte, radioaktive sparepærer eller de gammeldags almindelige glødepærer. Under den nye EU-lovgivning er glødepærer på vej ud af markedet under den propaganda, som vi kalder global opvarmning. For at kunne reducere det miljøskadende udslip, tvinges vi derfor ad den vej, der kræver, at vi bruger lav-energi-el-sparepærer, pærer som oven i købet også udsender radioaktivitet/mikrobølger (så sid ikke under dem i flere timer på job eller derhjemme), og som desuden giver et koldt og grimt lys, udover at de også er miljø-uvenlige!! 99 % af befolkningen køber kun de mest almindelige lav-energi-sparepærer, som er nemme at finde i alle supermarkeder, de såkaldte CFL-pærer (de kompakte fluorescente typer). CFL-pærer indeholder tungmetallet kviksølv (samt dioxin), et meget toksisk stof, der kun burde smides ud på lossepladser med højt specialiseret personale, der bærer rumdragter som beskyttelse. Befolkningen er slet ikke klar over dette, så de smider dem bare ud i skraldespanden, som man ville med

4 almindelige glødelamper. Fra vore skraldespande vil de ende med at fylde op på diverse lossepladsers jordlodder over hele verden! Ved at bruge CFL-pærer og ikke smide dem ud på miljørigtig facon, betyder det, at vi endnu engang igen, igen og igen vil forurene jorden endnu mere, endda med meget giftig tungmetal og dioxin, som ikke noget levende liv kan nedbryde. Hvor ender dette tungmetal og denne dioxin? Noget af det kan vi nok finde i vor fiskebestand (laksen). Hvis du vil have beviser for denne galimatias, så se denne video: Under alle omstændigheder er det galimatias, bl.a. fordi der ikke er opfundet en sikker måde at sortere disse sparepærer på i affaldet på. Advarslen lyder dog - hvis det står nogle steder: Taber du en sparepære, der indeholder kviksølv, vil kviksølvet ligge på gulvet og udsende giftige dampe, og du må ikke træde ind i rummet i mindst 30 min. Inden du forlader rummet, skal du også åbne vinduet. Ligesom vi lærte, vi skulle passe på, når vi tabte et gammeldags termometer. Kviksølv er et tungmetal, og det får vi alt, alt for meget af gennem luft, vand og madvarer (kviksølv, barium, cadmium, aluminium mm.fl.) samt fra vaccinationer (kviksølv) og således også i svinekød, da grise har fået mange vaccinationer, der alle indeholder kviksølv som konserveringsmiddel - samt fra bilers udstødning (bly) og tandplomber (amalgam). Levende væsener og naturen i øvrigt kan ikke tåle disse tungmetaller, og vi vil blive påvirket i vort centralnervesystem, i cellernes ilt og næringsoptagelse, toksinudskillelse og fordøjelse (næringsoptagelse, udskillelse af toksiner og immunforsvar). For at undgå at være med i denne galskab i den hellige globale opvarmnings-propagandas navn, så findes der altså også LED-/ og halogenpærer på markedet, der er en hel del mere sikre at bruge. De giver også et bedre og blødere lys, end de ikke særlige venligt-lysende el-sparepærer. Forrige gang vi blev yderligere belastet, var ved brugen af trådløse telefoner. Det var, da de almindelige trådløse, som kun var aktive, når røret var løftet, udgik af markedet, og nye smartere Dect-trådløse telefoner kom frem i stedet. Siden den tid har det været de eneste typer trådløse, man kunne købe. Dect-telefoner, som konstant står og vibrerer signaler ud, udsender elektromagnetiske frekvenser = EMF-stråler og radioaktivitet. Det er som at have en mikroovn stående tændt i stuen eller en mobilmast midt i ens hus. Ligeledes blev tingene gjort værre for alt levende på kloden, da de stærkere G3-mobilmaster (og deres mobiltelefoner) blev opsat. Disse i sig selv er stærkere end de foregående mobilmaster, og det har også gjort selve mobilens signaler mere ugunstige for helbredet. Endvidere er der gang i endnu mere, der kan skade vor dagligdags færden. Flere lufthavne i den vestlige verden vil fast indføre nøgenkrops skannere. I Englands største lufthavne er man nu i gang med at installere disse, og herhjemme skal vi til at lave nogle forsøg med dem, stille dem op på prøvebasis. Nægter du at blive skannet, vil du ikke få lov til at flyve. Det er tvunget. De skannere, der er blevet testet, viser, at man tydeligt kan se de intime steder på vore kroppe, og mange er bange for pædofile tendenser blandt lufthavnens ansatte, der nu skal til at overbeglo unge menneskers diverse intimiteter. Helen Carter, en journalist fra London Guardianavisen har testet skannerne og siger, at folks genetialier var eerily visible (uhyggeligt tydelige at se). I Danmark måske en sag for Mimi Jacobsens hold (Red Barnet). I England prøvede man at lave en lov, der lod børn under 18 år gå fri. Den gik ikke igennem parlamentet. Det ville ellers havde været godt på mange måder, bl.a. fordi børn som sagt er endnu mere følsomme overfor elektromagnetiske radioaktive stråler. Det er, hvad den danske regering har nævnt, nemlig at der kan være bivirkninger. Det er der også, og det betyder, at vi endnu engang skal udsættes for strålefarer. Som om vi ikke havde nok af dem omkring os. Derudover kunne man mistænke det firma, der normalt sælger udstyr til hæren, for nu også at ville sælge disse skannere til alle lufthavne. At de står bagved har deres forbindelser til at få det sat i gang.

5 I alle tilfælde er det totalt sindsygt, at man ikke kunne have taget underbuksemanden! Engelske aviser og BBC har travlt med at skrive om, hvor usikre disse scannere er. Måske skulle facts herom i stedet have rejst mistanke i lufthavnen, inden han gik ombord på delta flight 253, det at han hverken havde pas, var i selskab med en mistænkelig, meget velklædt mand og var på terroristobservationslisten. I det engelske parlament er man gået så langt som til at bringe vor privatsfære i endnu større fare ved at opsætte CCTV-scannere. Aktualiseres det, vil disse scannere røntgenfotografere folk, når de passerer, går på fortove og især på high risk -steder, såsom ved fodboldkampe, i undergrundsbaner m.m. Akkurat som du i dag ikke kan tage et skridt uden at blive filmet af CCTV-kameraer, overalt hvor du færdes i London. Det lyder som om George Orwells værste mareridt om Big Brother is watching you, nu i nærmeste fremtid vil blive gjort til skamme; han vender sig nok i sin grav. Vanviddet griber om sig. Den 1. november 2009 skiftede hele Danmark til fuldstændig brug af ugunstige digitale signaler/sending efter i mange, mange år at have brugt ufarlige analoge signaler. Konverteringen til disse nye og forbedrede signaler fører os ind i en tid, hvor vi også fuldstændig slutter med at bruge analoge signaler. Disse er ellers blevet brugt, siden TV-transmissionerne begyndte uden at være til fare for vor helbredstilstand. Bagom lokkemaden om bedre format, bedre billedkvalitet, flere kanaler og at kunne frigive sendeplads, ligger altså også en skjult, hasarderet og risikabel helbredsfare. For at kunne forstå det, og endnu vigtigere for at kunne vide, hvad man skal gøre for at beskytte sig mod farerne, bliver vi nok nød til at kigge lidt mere på, hvorledes de nye digitale signaler fungerer. Den fulde artikel om dette samt Barfods Revolutionen, digitale stråler m.m. kan læses på Kildeangivelser og referencer fås ved henvendelse til forfatteren MVH BIRTE ROBINS, Bornholm December 2010 Krop- og helsekonsulent, yoga- meditationslærer, Psykoterapeut, stifter & pædagogisk leder af SFI. -

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Jorden er vor vært Kort sagt

Jorden er vor vært Kort sagt Artikel 1: Verdens bedste antioxidanter ligger lige under vore fødder, ingen anden antioxidant er så kraftig i sin styrke. En artikel om hvordan du kan få fat i disse. Dette er den første artikel i en

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Denne artikel giver en lidt dyberegående viden om livets tilstand og opretholdelse.

Denne artikel giver en lidt dyberegående viden om livets tilstand og opretholdelse. Artikel 2. Vi består af 99,999% lys/fotonpartikler og kun af 0,001 % solidt stof (sub-atomer og atomer). Kvantemekanismens snart 75 år gamle visdom (ex. Einsteins E=mc2) er nu ved at blive accepteret i

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008

Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008 Tanker er af natur elektriske og magnetiske Af Merete Gundersen Copyright 2008 Sjælskontakt giver højere tænkning Tanker er af natur elektrisk magnetiske og de styrer vores celleaktivitet. Vores tanker

Læs mere

Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop

Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop Tang kan udrense giftige tungmetaller fra vores krop Billederne og teksterne i dette dokument skabte jeg i 2011 som en billedserie med undertekster i Googles daværende billed delingsprogram PicasaWeb.

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget!

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! E1 Elektrostatik 1. Elektrisk ladning Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! Vi har tidligere lært, at ethvert legeme tiltrækker ethvert andet legeme med gravitationskraften, eller massetiltrækningskraften.

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Guide til naturligt helbred i brevduer Af Gordon A. Chalmers, DVM DVM: Doctor of

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Universets opståen og udvikling

Universets opståen og udvikling Universets opståen og udvikling 1 Universets opståen og udvikling Grundtræk af kosmologien Universets opståen og udvikling 2 Albert Einstein Omkring 1915 fremsatte Albert Einstein sin generelle relativitetsteori.

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

VIDEO 1 TANTRACURE. Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden

VIDEO 1 TANTRACURE. Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden VIDEO 1 TANTRACURE 1 Seksuel Energi: Nøglen Til Hemmeligheden 2 Copyright 2013 TantraCURE.dk Ingen dele af denne bog må kopieres, reproduceres eller transmitteres i nogen form, om det så er elektronisk,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Brev til regionerne. 05 Nyeste tal for amalgamfyldninger. 06 Klinikassistenter & hysterektomi

Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Brev til regionerne. 05 Nyeste tal for amalgamfyldninger. 06 Klinikassistenter & hysterektomi Indholdsfortegnelse Side 03 Kære læser Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Postboks 203 1501 København V E-mail: fmsd@fmsd.dk Hjemmeside: www.fmsd.dk Telefonsvarer: (045) 3539 1560 Øvrige adresser

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein

Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' DNA, RNA og protein Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klip-og-kopier DNA: reparér mutationer med 'genom-redigering' Forskere kan lave præcise ændringer

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook Klassisk fysik I slutningen af 1800 tallet blev den klassiske fysik (mekanik og elektromagnetisme) betragtet som en model til udtømmende beskrivelse af den fysiske verden. Den klassiske fysik siges at

Læs mere

Huntingtons chorea som en hjernesygdom

Huntingtons chorea som en hjernesygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Knoglemarvstransplantation i Huntingtons chorea Knoglemarvstransplantation beskytter HC-mus mod

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Da Timon og Pumba opdager, at deres yndlingsferiested er blevet skadet af forurening, lærer de, hvordan de kan være Safety Smart i forbindelse med miljøet. Elever i børnehaveklasse til og med

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse TILMELDING Adresse Postnr. iabetesforeningen arbejder på at sikre et godt liv for D mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen 3 Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen Velkomstmateriale til gruppen 1: GST grundregler Gruppesessionerne har blandt andet som mål at: lære dig en ny måde at forstå de psykiske

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1½-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister I starten er det svært at håndtere og huske det hele, men efterhånden bliver det rutine for langt de

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere