Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande."

Transkript

1 Artikel 7: Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande. Hjertet i sig selv er sin eget medicin. Hjertet vil til hver en tid helbrede alle sine egne sår! Citat af Hazrat Inyat Khan De ugunstige helbredelsestilstande: For at kunne forstå hvilke og hvorledes disse tilstande kan være ugunstige for vort velbefindende og gode helbred, vil jeg beskrive, hvorledes vi som de energivæsener vi nu engang er skabt som, fungerer. Vi ved fra kvante- og biofysisk forskning, at i og omkring alle vore celler findes elektricitet og elektromagnetisme-energi. Vi består af levende stof og er energi (foton=lys). Vi består af 99,999 % foton/lys og kun 0,001 % stof. Det har kvantefysikkens forskning for længst vist os - alt andet er kun en illusion. Det er dette - denne elektricitet, elektromagnetisme, energi og lyspartikler, der holder os mentalt, psykisk og fysisk sunde. Videnskaben har bevist, at når vi udsættes for ugunstig, unaturlig, menneskeskabt bestråling fra vor moderne teknologi, så vil det have en direkte negativ effekt på vort nervesystem, immunforsvar, cellulære funktion og i sidste ende på vor DNA. Vor DNA-arvemasse, svinger med de bølgelængder og består også af den energi, det lys, vi påvirkes af. Den er baggrunden for hele vor udvikling som mennesker/væsener af energi/lys. Cellemutation er imidlertid mulig, når den udsættes så meget for disse frekvenser, som vi mennesker i dag bliver det. De syge og deraf svage muterede celler vil ganske enkelt tiltrække svampe, vira, parasitter, bakterier, microplasma, 1 patogener 2, nanopartikler 3 og i sidste ende alskens sygdomme. Vi er elektriske, elektromagnetisk ladede skabninger. Det er vi helt ned til vore mindste bestanddele, såsom atomer, protoner, neutroner, ja, helt ned til de fineste subatomare 4 bestanddele og videre ind i det tomrum, som svæver inde i og omkring ethvert atom og dets indhold. Forstyrres denne elektriske, elektromagnetiske, naturlige, pulserende balance af udefrakommende fremmede, uharmoniske, menneskeskabte kaotiske, høj/lavfrekvente elektriske signaler/stråler, så bliver vore organismer konstant nødt til at gendanne balance/søge hen imod ekvilibrium i sine systemer. Vi skal her lige erindre os den kendsgerning, som videnskabens forskere for nu lang tid siden har opdaget og bevist, og som mystikere og spirituelle mestre har talt om i årtusinder at vi mennesker består af 99,999 % fotonlys/energi og kun 00,001 % stof. Illusionerne er ved at briste, og vi mennesker bliver mere oplyste på den måde, at videnskaben kommer med deres beviser og oftere fortæller os, hvad vi før kun har hørt om eller fornemmet. Det skabte levende univers består ligeså af 99,999 % lys og 00,001 % stof, og denne energi, dette lys, som fylder hele universet, hele kosmos, er ikke kun gavnlig og livsnødvendig for alle levende celler, lige meget om disse findes i planter, træer, mennesker, insekter, dyr alt levende. Det er også gavnligt på den måde, hvor menneskets hjerne/sind bruger af denne energi. Hver tanke, hver følelse bliver transmitteret via bølger af denne energi. Hvert et fysisk livsaspekt afhænger af denne universelle grundenergi. Vore kroppe bruger den til at helbrede sår, skader, reducere stress, træthed og for at holde os i balance og være sunde. Vi bruger den i elektricitet, i 1 Microplasma er infektioner og bakterier, der kan forårsage sygdomme 2 Patogener. Sygdomsfremkaldende. Man omtaler organismer eller substanser som patogene, hvis de fremkalder sygdom. En sygdoms fysiologiske udvikling kaldes patogenese. 3 Nanopartikel bruges om partikler der er mindre end 100 nanometer i alle 3 dimensioner (som er en forenet teori om gravitation og elektromagnetisme). I dag er en meter defineret af det Internationale Bureau for Mål og Vægt som længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum 4 En subatomar partikel er mindre end et atom. Påvirker alt med en masse eller energi (dvs. alle subatomare partikler)

2 magnetisme og i tyngdekraften, som kraftpunkter i det fysiske, som er molekylær masse, i kommunikation som energiudveksling. Lys, lyd, varme, magnetisme, farver og elektricitet er alle forskellige former for energi/lys, som stammer fra den samme kilde. En stemmegaffel vibrerer og afstemmer ved særlige frekvenser. Det gør energi også. Ud fra komplekse energibølger og informationer skaber en tanke én type frekvens, en følelse én anden, og nye miljøer skabes af endnu helt andre. Både kroppen, genstande, vore sanser fungerer gennem, udstråler og absorberer disse bølge- og energi/lysfrekvenser. Einstein sagde det mere enkelt: VI ER LYS. Bohm (amerikansk kvantumfysiker) og Popp (?) sagde det sådan: Det 99,999 % lys, som vi består af, udsendes af vor DNA (som igen er sammensat af det samme lys) ind i cellens vandholdige element, og dette lys bærer information og instruktion til cellen om, hvad den skal foretage sig. For at opretholde balance kommunikerer vore celler med hinanden gennem kroppens vandholdige miljø. Omsat ser det sådan ud: Ikke-fysisk stof/ikke stofligt: (99,999 %-lys) - DNA-kode +lys vand (bevidsthed/hukommelse) = stof/fysisk liv. Hvad gør vore kroppe, når de forstyrres af udefra kommende fremmede energier? Selv de mindste fremmede energifelter kan forstyrre et naturligt fungerende flow, især i det øjeblik de er anderledes, end naturen har skabt dem, ja større og hurtigere end vore. Dvs. vi bruger en enorm mængde energi på at holde vore energier/lys-kroppe i konstant balance og godt helbred. Kroppens naturlige reaktion vil nemlig være at danne en modstand. Det er fordi vi som levende energisystemer og stof altid vil inter-relatere med al anden energi, altså alt andet levende og bevægeligt omkring os, som vi udsættes for, såvel godt som dårligt og det helt neutrale! Når vi er udsat for denne bestråling, vil kroppen for at neutralisere sig prøve at beskytte sig selv ved at danne en modsat svingning af de unaturlige frekvenser. Når man konstant udsættes for bestråling og fremmede-for-os-frekvenser, som vi nu fra 1. november 2009 konstant 24/7 5 udsættes for, så er vores beskyttelsesarbejde også konstant igangsat. Dette neutraliseringsarbejde efterlader os kun med meget, meget lidt i reserve til at kunne regenerere skavanker og andre vigtige, alvorlige reparationer for bare at kunne opretholde et nogenlunde sundt helbred. Resultatet bliver på kort og lang sigt at folk vil blive syge og få en masse symptomer og tilstande, som måske kan og måske ikke kan genkendes på korrekt vis. Det kan nemlig være svært at genkende dem som værende symptomer, der stammer fra en overbelastning af mikrobølgebestråling, og derfor et resultat af Elektro Hyper Sensitivitet = EHS. Dvs. efter flere måneders konstant arbejde med at gendanne balance kan vore kroppe og de energisystemer vi består af således også naturens bryde sammen og ikke mere være i stand til at bygge neutralitet og skabe gunstig ny balance. Når noget bliver kørt træt og er overbelastet, med andre ord bliver udbrændt. så er det jo, at systemer bryder sammen (- og vi bliver syge, men forinden vil vi fremvise en masse forskellige symptomer. Læs mere herom i artikel 6 og på min hjemmeside Bestrålingen kan give problemer i nervesystemet, forstyrre din DNA-arvemasse, danne cellemutation og fremme cellevækst, forstyrre stofskifte/optagelse af næring og hormonbalancen. En sådan nedsættelse af stofskiftefunktionen og udskillelsen af toksiner giver dårligere iltoptagelse, så når kroppens celler klapper sammen og fyldes op af endnu flere toksiner og mindre ilt, indtræder en vægtforøgelse. Derudover nedsætter bestrålingen også immunforsvaret, danner Candida Albican-svamp og inviterer andre fremmede patogener ind i dine systemer. Danner masser af frie radikaler. m.m. Man undres, når man ved, at stress- og overvægtepidemien er kommet til landet i de senere år, samtidig med at alle disse EMF-stråler (Elektro-Magnetiske-Felter) og den elektroniske teknologi er vokset vildt. Forskning har vist, at begge dele er symptomer på at være udsat for stress, som disse ugunstige frekvenser vil udsætte dig for. 5 24/7 = 24 timer i døgnet i 7 dage

3 Hele tiden at holde sig ajour som behandler: Siden sommeren 2010 har jeg ønsket at få tid til at skrive denne artikel. Det var lige efter, at USA d.12. juni 2009 havde skiftet fra analogt til total digitalt TV. Artiklen er således en sammenfatning af de mange informationer, jeg har fået forskellige steder fra om, hvad man i dag kan gøre for at beskytte sig mod digitale signaler og de uheldige indvirkninger som vi nu desværre alle udsættes for 24/7, døgnet rundt. Fungerer du i en eller anden form som enten behandler, coach, konsulent eller terapeut eller er i job med care taking af andre mennesker, der har at gøre med at støtte andre i at finde større livskvalitet og i at opnå et bedre helbred, så er det efter min oplevelse og erfaring nok altid en god idé at holde sig oplyst om diverse ting, der med tiden kan påvirke vor sundhed og velbefindende. At blive bevidst om hvad der f.eks. kan ligge bag visse symptomer, især pludseligt opståede symptomer, som der netop nu forekommer mange flere af. Nye sygdomme, anderledes symptomer, flere og flere kroniske og autoimmune sygdomme viser sig og opstår hos et flertal i befolkningen i disse år. Da vi ikke altid, eller endnu kender årsagen til disse symptomer, er det vigtigt, at vi er åbne og lærer af hinandens og andres erfaringer og ellers går i dialog med erfarne folk om det, der helt konkret kan ligge bag. Kendes årsagen ikke, vil man jo hælde mod at behandle symptomer, akkurat som den almindelige medicinske behandling ville gøre det. Jeg håber, at denne artikel vil åbne for en dybere indsigt i symptomerne og den årsag, som evt. kan ligge bag visse typiske og voksende symptomer. Jeg bruger bl.a. mine oplysninger fra nedenstående kontakter, min generelle viden samt flere personlige erfaringer til at skrive disse informationer for dernæst til at sende dem ud til andre behandlere. Mine engelske og amerikanske videnskabsforskere, biofysikere og læge-kontakter gik meget op i, hvad der nu mere og mere begyndte at forekomme i folks generelle helbredstilstand. Samtidig havde de længe været i kontakt med tyske læger og forskere. De havde indhentet informationer fra de oplevelser, Tyskland havde, da de for nogle år siden skiftede over til totalt digitalt TV. De stillede spørgsmål såsom: Hvad er der sket med folks helbred efter den totale omskiftning fra analogt til digitalt TV? Man ville tjekke reaktioner, som man her havde set både i mennesker, dyr (også i fugle, insekter, bier osv.) og i naturens planter og træer. I USA gik man så vidt til at bruge tyskernes for helbredet skræmmende erfaringer til at skrive et brev til præsident Obama om at stoppe den amerikanske omskiftning Dokumenter kan rekvireres hos mig fra min amerikanske forskerforbindelse Kimberley, incl. kopi af brevet til Obama med advarsler om, hvad det vil gøre ved folks helbred osv., hvis han lader digitalt TV komme til USA. (Som man nu ved, stoppede Obama det ikke). Udover at vi nu endnu engang får øget vor tilgang til diverse, for os mennesker, dyr, natur, insekter og planter, ugunstige stråler, så mister vi også endnu engang rettigheden til selv at kunne vælge - altså valget mellem at modtage gunstige analoge eller ugunstige digitale signaler, når vi vil se TV/høre radio. Akkurat som vi for kort tid siden også mistede muligheden for selv at kunne vælge, om vi ville bruge kviksølvfyldte, radioaktive sparepærer eller de gammeldags almindelige glødepærer. Under den nye EU-lovgivning er glødepærer på vej ud af markedet under den propaganda, som vi kalder global opvarmning. For at kunne reducere det miljøskadende udslip, tvinges vi derfor ad den vej, der kræver, at vi bruger lav-energi-el-sparepærer, pærer som oven i købet også udsender radioaktivitet/mikrobølger (så sid ikke under dem i flere timer på job eller derhjemme), og som desuden giver et koldt og grimt lys, udover at de også er miljø-uvenlige!! 99 % af befolkningen køber kun de mest almindelige lav-energi-sparepærer, som er nemme at finde i alle supermarkeder, de såkaldte CFL-pærer (de kompakte fluorescente typer). CFL-pærer indeholder tungmetallet kviksølv (samt dioxin), et meget toksisk stof, der kun burde smides ud på lossepladser med højt specialiseret personale, der bærer rumdragter som beskyttelse. Befolkningen er slet ikke klar over dette, så de smider dem bare ud i skraldespanden, som man ville med

4 almindelige glødelamper. Fra vore skraldespande vil de ende med at fylde op på diverse lossepladsers jordlodder over hele verden! Ved at bruge CFL-pærer og ikke smide dem ud på miljørigtig facon, betyder det, at vi endnu engang igen, igen og igen vil forurene jorden endnu mere, endda med meget giftig tungmetal og dioxin, som ikke noget levende liv kan nedbryde. Hvor ender dette tungmetal og denne dioxin? Noget af det kan vi nok finde i vor fiskebestand (laksen). Hvis du vil have beviser for denne galimatias, så se denne video: Under alle omstændigheder er det galimatias, bl.a. fordi der ikke er opfundet en sikker måde at sortere disse sparepærer på i affaldet på. Advarslen lyder dog - hvis det står nogle steder: Taber du en sparepære, der indeholder kviksølv, vil kviksølvet ligge på gulvet og udsende giftige dampe, og du må ikke træde ind i rummet i mindst 30 min. Inden du forlader rummet, skal du også åbne vinduet. Ligesom vi lærte, vi skulle passe på, når vi tabte et gammeldags termometer. Kviksølv er et tungmetal, og det får vi alt, alt for meget af gennem luft, vand og madvarer (kviksølv, barium, cadmium, aluminium mm.fl.) samt fra vaccinationer (kviksølv) og således også i svinekød, da grise har fået mange vaccinationer, der alle indeholder kviksølv som konserveringsmiddel - samt fra bilers udstødning (bly) og tandplomber (amalgam). Levende væsener og naturen i øvrigt kan ikke tåle disse tungmetaller, og vi vil blive påvirket i vort centralnervesystem, i cellernes ilt og næringsoptagelse, toksinudskillelse og fordøjelse (næringsoptagelse, udskillelse af toksiner og immunforsvar). For at undgå at være med i denne galskab i den hellige globale opvarmnings-propagandas navn, så findes der altså også LED-/ og halogenpærer på markedet, der er en hel del mere sikre at bruge. De giver også et bedre og blødere lys, end de ikke særlige venligt-lysende el-sparepærer. Forrige gang vi blev yderligere belastet, var ved brugen af trådløse telefoner. Det var, da de almindelige trådløse, som kun var aktive, når røret var løftet, udgik af markedet, og nye smartere Dect-trådløse telefoner kom frem i stedet. Siden den tid har det været de eneste typer trådløse, man kunne købe. Dect-telefoner, som konstant står og vibrerer signaler ud, udsender elektromagnetiske frekvenser = EMF-stråler og radioaktivitet. Det er som at have en mikroovn stående tændt i stuen eller en mobilmast midt i ens hus. Ligeledes blev tingene gjort værre for alt levende på kloden, da de stærkere G3-mobilmaster (og deres mobiltelefoner) blev opsat. Disse i sig selv er stærkere end de foregående mobilmaster, og det har også gjort selve mobilens signaler mere ugunstige for helbredet. Endvidere er der gang i endnu mere, der kan skade vor dagligdags færden. Flere lufthavne i den vestlige verden vil fast indføre nøgenkrops skannere. I Englands største lufthavne er man nu i gang med at installere disse, og herhjemme skal vi til at lave nogle forsøg med dem, stille dem op på prøvebasis. Nægter du at blive skannet, vil du ikke få lov til at flyve. Det er tvunget. De skannere, der er blevet testet, viser, at man tydeligt kan se de intime steder på vore kroppe, og mange er bange for pædofile tendenser blandt lufthavnens ansatte, der nu skal til at overbeglo unge menneskers diverse intimiteter. Helen Carter, en journalist fra London Guardianavisen har testet skannerne og siger, at folks genetialier var eerily visible (uhyggeligt tydelige at se). I Danmark måske en sag for Mimi Jacobsens hold (Red Barnet). I England prøvede man at lave en lov, der lod børn under 18 år gå fri. Den gik ikke igennem parlamentet. Det ville ellers havde været godt på mange måder, bl.a. fordi børn som sagt er endnu mere følsomme overfor elektromagnetiske radioaktive stråler. Det er, hvad den danske regering har nævnt, nemlig at der kan være bivirkninger. Det er der også, og det betyder, at vi endnu engang skal udsættes for strålefarer. Som om vi ikke havde nok af dem omkring os. Derudover kunne man mistænke det firma, der normalt sælger udstyr til hæren, for nu også at ville sælge disse skannere til alle lufthavne. At de står bagved har deres forbindelser til at få det sat i gang.

5 I alle tilfælde er det totalt sindsygt, at man ikke kunne have taget underbuksemanden! Engelske aviser og BBC har travlt med at skrive om, hvor usikre disse scannere er. Måske skulle facts herom i stedet have rejst mistanke i lufthavnen, inden han gik ombord på delta flight 253, det at han hverken havde pas, var i selskab med en mistænkelig, meget velklædt mand og var på terroristobservationslisten. I det engelske parlament er man gået så langt som til at bringe vor privatsfære i endnu større fare ved at opsætte CCTV-scannere. Aktualiseres det, vil disse scannere røntgenfotografere folk, når de passerer, går på fortove og især på high risk -steder, såsom ved fodboldkampe, i undergrundsbaner m.m. Akkurat som du i dag ikke kan tage et skridt uden at blive filmet af CCTV-kameraer, overalt hvor du færdes i London. Det lyder som om George Orwells værste mareridt om Big Brother is watching you, nu i nærmeste fremtid vil blive gjort til skamme; han vender sig nok i sin grav. Vanviddet griber om sig. Den 1. november 2009 skiftede hele Danmark til fuldstændig brug af ugunstige digitale signaler/sending efter i mange, mange år at have brugt ufarlige analoge signaler. Konverteringen til disse nye og forbedrede signaler fører os ind i en tid, hvor vi også fuldstændig slutter med at bruge analoge signaler. Disse er ellers blevet brugt, siden TV-transmissionerne begyndte uden at være til fare for vor helbredstilstand. Bagom lokkemaden om bedre format, bedre billedkvalitet, flere kanaler og at kunne frigive sendeplads, ligger altså også en skjult, hasarderet og risikabel helbredsfare. For at kunne forstå det, og endnu vigtigere for at kunne vide, hvad man skal gøre for at beskytte sig mod farerne, bliver vi nok nød til at kigge lidt mere på, hvorledes de nye digitale signaler fungerer. Den fulde artikel om dette samt Barfods Revolutionen, digitale stråler m.m. kan læses på Kildeangivelser og referencer fås ved henvendelse til forfatteren MVH BIRTE ROBINS, Bornholm December 2010 Krop- og helsekonsulent, yoga- meditationslærer, Psykoterapeut, stifter & pædagogisk leder af SFI. -

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Vær selvansvarlig, afklaret, i nærvær og brug nuets, intuitionens, cellernes og emotionernes intelligens til at leve dit liv.

Vær selvansvarlig, afklaret, i nærvær og brug nuets, intuitionens, cellernes og emotionernes intelligens til at leve dit liv. Artikel 8: Vær selvansvarlig, afklaret, i nærvær og brug nuets, intuitionens, cellernes og emotionernes intelligens til at leve dit liv. Søg en bevidst beskyttelse mod det kemiske, nanopartilske, GM-manupuleret

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere