Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande."

Transkript

1 Artikel 7: Vi lever i et hav af ugunstige helbredstilstande. Hjertet i sig selv er sin eget medicin. Hjertet vil til hver en tid helbrede alle sine egne sår! Citat af Hazrat Inyat Khan De ugunstige helbredelsestilstande: For at kunne forstå hvilke og hvorledes disse tilstande kan være ugunstige for vort velbefindende og gode helbred, vil jeg beskrive, hvorledes vi som de energivæsener vi nu engang er skabt som, fungerer. Vi ved fra kvante- og biofysisk forskning, at i og omkring alle vore celler findes elektricitet og elektromagnetisme-energi. Vi består af levende stof og er energi (foton=lys). Vi består af 99,999 % foton/lys og kun 0,001 % stof. Det har kvantefysikkens forskning for længst vist os - alt andet er kun en illusion. Det er dette - denne elektricitet, elektromagnetisme, energi og lyspartikler, der holder os mentalt, psykisk og fysisk sunde. Videnskaben har bevist, at når vi udsættes for ugunstig, unaturlig, menneskeskabt bestråling fra vor moderne teknologi, så vil det have en direkte negativ effekt på vort nervesystem, immunforsvar, cellulære funktion og i sidste ende på vor DNA. Vor DNA-arvemasse, svinger med de bølgelængder og består også af den energi, det lys, vi påvirkes af. Den er baggrunden for hele vor udvikling som mennesker/væsener af energi/lys. Cellemutation er imidlertid mulig, når den udsættes så meget for disse frekvenser, som vi mennesker i dag bliver det. De syge og deraf svage muterede celler vil ganske enkelt tiltrække svampe, vira, parasitter, bakterier, microplasma, 1 patogener 2, nanopartikler 3 og i sidste ende alskens sygdomme. Vi er elektriske, elektromagnetisk ladede skabninger. Det er vi helt ned til vore mindste bestanddele, såsom atomer, protoner, neutroner, ja, helt ned til de fineste subatomare 4 bestanddele og videre ind i det tomrum, som svæver inde i og omkring ethvert atom og dets indhold. Forstyrres denne elektriske, elektromagnetiske, naturlige, pulserende balance af udefrakommende fremmede, uharmoniske, menneskeskabte kaotiske, høj/lavfrekvente elektriske signaler/stråler, så bliver vore organismer konstant nødt til at gendanne balance/søge hen imod ekvilibrium i sine systemer. Vi skal her lige erindre os den kendsgerning, som videnskabens forskere for nu lang tid siden har opdaget og bevist, og som mystikere og spirituelle mestre har talt om i årtusinder at vi mennesker består af 99,999 % fotonlys/energi og kun 00,001 % stof. Illusionerne er ved at briste, og vi mennesker bliver mere oplyste på den måde, at videnskaben kommer med deres beviser og oftere fortæller os, hvad vi før kun har hørt om eller fornemmet. Det skabte levende univers består ligeså af 99,999 % lys og 00,001 % stof, og denne energi, dette lys, som fylder hele universet, hele kosmos, er ikke kun gavnlig og livsnødvendig for alle levende celler, lige meget om disse findes i planter, træer, mennesker, insekter, dyr alt levende. Det er også gavnligt på den måde, hvor menneskets hjerne/sind bruger af denne energi. Hver tanke, hver følelse bliver transmitteret via bølger af denne energi. Hvert et fysisk livsaspekt afhænger af denne universelle grundenergi. Vore kroppe bruger den til at helbrede sår, skader, reducere stress, træthed og for at holde os i balance og være sunde. Vi bruger den i elektricitet, i 1 Microplasma er infektioner og bakterier, der kan forårsage sygdomme 2 Patogener. Sygdomsfremkaldende. Man omtaler organismer eller substanser som patogene, hvis de fremkalder sygdom. En sygdoms fysiologiske udvikling kaldes patogenese. 3 Nanopartikel bruges om partikler der er mindre end 100 nanometer i alle 3 dimensioner (som er en forenet teori om gravitation og elektromagnetisme). I dag er en meter defineret af det Internationale Bureau for Mål og Vægt som længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum 4 En subatomar partikel er mindre end et atom. Påvirker alt med en masse eller energi (dvs. alle subatomare partikler)

2 magnetisme og i tyngdekraften, som kraftpunkter i det fysiske, som er molekylær masse, i kommunikation som energiudveksling. Lys, lyd, varme, magnetisme, farver og elektricitet er alle forskellige former for energi/lys, som stammer fra den samme kilde. En stemmegaffel vibrerer og afstemmer ved særlige frekvenser. Det gør energi også. Ud fra komplekse energibølger og informationer skaber en tanke én type frekvens, en følelse én anden, og nye miljøer skabes af endnu helt andre. Både kroppen, genstande, vore sanser fungerer gennem, udstråler og absorberer disse bølge- og energi/lysfrekvenser. Einstein sagde det mere enkelt: VI ER LYS. Bohm (amerikansk kvantumfysiker) og Popp (?) sagde det sådan: Det 99,999 % lys, som vi består af, udsendes af vor DNA (som igen er sammensat af det samme lys) ind i cellens vandholdige element, og dette lys bærer information og instruktion til cellen om, hvad den skal foretage sig. For at opretholde balance kommunikerer vore celler med hinanden gennem kroppens vandholdige miljø. Omsat ser det sådan ud: Ikke-fysisk stof/ikke stofligt: (99,999 %-lys) - DNA-kode +lys vand (bevidsthed/hukommelse) = stof/fysisk liv. Hvad gør vore kroppe, når de forstyrres af udefra kommende fremmede energier? Selv de mindste fremmede energifelter kan forstyrre et naturligt fungerende flow, især i det øjeblik de er anderledes, end naturen har skabt dem, ja større og hurtigere end vore. Dvs. vi bruger en enorm mængde energi på at holde vore energier/lys-kroppe i konstant balance og godt helbred. Kroppens naturlige reaktion vil nemlig være at danne en modstand. Det er fordi vi som levende energisystemer og stof altid vil inter-relatere med al anden energi, altså alt andet levende og bevægeligt omkring os, som vi udsættes for, såvel godt som dårligt og det helt neutrale! Når vi er udsat for denne bestråling, vil kroppen for at neutralisere sig prøve at beskytte sig selv ved at danne en modsat svingning af de unaturlige frekvenser. Når man konstant udsættes for bestråling og fremmede-for-os-frekvenser, som vi nu fra 1. november 2009 konstant 24/7 5 udsættes for, så er vores beskyttelsesarbejde også konstant igangsat. Dette neutraliseringsarbejde efterlader os kun med meget, meget lidt i reserve til at kunne regenerere skavanker og andre vigtige, alvorlige reparationer for bare at kunne opretholde et nogenlunde sundt helbred. Resultatet bliver på kort og lang sigt at folk vil blive syge og få en masse symptomer og tilstande, som måske kan og måske ikke kan genkendes på korrekt vis. Det kan nemlig være svært at genkende dem som værende symptomer, der stammer fra en overbelastning af mikrobølgebestråling, og derfor et resultat af Elektro Hyper Sensitivitet = EHS. Dvs. efter flere måneders konstant arbejde med at gendanne balance kan vore kroppe og de energisystemer vi består af således også naturens bryde sammen og ikke mere være i stand til at bygge neutralitet og skabe gunstig ny balance. Når noget bliver kørt træt og er overbelastet, med andre ord bliver udbrændt. så er det jo, at systemer bryder sammen (- og vi bliver syge, men forinden vil vi fremvise en masse forskellige symptomer. Læs mere herom i artikel 6 og på min hjemmeside Bestrålingen kan give problemer i nervesystemet, forstyrre din DNA-arvemasse, danne cellemutation og fremme cellevækst, forstyrre stofskifte/optagelse af næring og hormonbalancen. En sådan nedsættelse af stofskiftefunktionen og udskillelsen af toksiner giver dårligere iltoptagelse, så når kroppens celler klapper sammen og fyldes op af endnu flere toksiner og mindre ilt, indtræder en vægtforøgelse. Derudover nedsætter bestrålingen også immunforsvaret, danner Candida Albican-svamp og inviterer andre fremmede patogener ind i dine systemer. Danner masser af frie radikaler. m.m. Man undres, når man ved, at stress- og overvægtepidemien er kommet til landet i de senere år, samtidig med at alle disse EMF-stråler (Elektro-Magnetiske-Felter) og den elektroniske teknologi er vokset vildt. Forskning har vist, at begge dele er symptomer på at være udsat for stress, som disse ugunstige frekvenser vil udsætte dig for. 5 24/7 = 24 timer i døgnet i 7 dage

3 Hele tiden at holde sig ajour som behandler: Siden sommeren 2010 har jeg ønsket at få tid til at skrive denne artikel. Det var lige efter, at USA d.12. juni 2009 havde skiftet fra analogt til total digitalt TV. Artiklen er således en sammenfatning af de mange informationer, jeg har fået forskellige steder fra om, hvad man i dag kan gøre for at beskytte sig mod digitale signaler og de uheldige indvirkninger som vi nu desværre alle udsættes for 24/7, døgnet rundt. Fungerer du i en eller anden form som enten behandler, coach, konsulent eller terapeut eller er i job med care taking af andre mennesker, der har at gøre med at støtte andre i at finde større livskvalitet og i at opnå et bedre helbred, så er det efter min oplevelse og erfaring nok altid en god idé at holde sig oplyst om diverse ting, der med tiden kan påvirke vor sundhed og velbefindende. At blive bevidst om hvad der f.eks. kan ligge bag visse symptomer, især pludseligt opståede symptomer, som der netop nu forekommer mange flere af. Nye sygdomme, anderledes symptomer, flere og flere kroniske og autoimmune sygdomme viser sig og opstår hos et flertal i befolkningen i disse år. Da vi ikke altid, eller endnu kender årsagen til disse symptomer, er det vigtigt, at vi er åbne og lærer af hinandens og andres erfaringer og ellers går i dialog med erfarne folk om det, der helt konkret kan ligge bag. Kendes årsagen ikke, vil man jo hælde mod at behandle symptomer, akkurat som den almindelige medicinske behandling ville gøre det. Jeg håber, at denne artikel vil åbne for en dybere indsigt i symptomerne og den årsag, som evt. kan ligge bag visse typiske og voksende symptomer. Jeg bruger bl.a. mine oplysninger fra nedenstående kontakter, min generelle viden samt flere personlige erfaringer til at skrive disse informationer for dernæst til at sende dem ud til andre behandlere. Mine engelske og amerikanske videnskabsforskere, biofysikere og læge-kontakter gik meget op i, hvad der nu mere og mere begyndte at forekomme i folks generelle helbredstilstand. Samtidig havde de længe været i kontakt med tyske læger og forskere. De havde indhentet informationer fra de oplevelser, Tyskland havde, da de for nogle år siden skiftede over til totalt digitalt TV. De stillede spørgsmål såsom: Hvad er der sket med folks helbred efter den totale omskiftning fra analogt til digitalt TV? Man ville tjekke reaktioner, som man her havde set både i mennesker, dyr (også i fugle, insekter, bier osv.) og i naturens planter og træer. I USA gik man så vidt til at bruge tyskernes for helbredet skræmmende erfaringer til at skrive et brev til præsident Obama om at stoppe den amerikanske omskiftning Dokumenter kan rekvireres hos mig fra min amerikanske forskerforbindelse Kimberley, incl. kopi af brevet til Obama med advarsler om, hvad det vil gøre ved folks helbred osv., hvis han lader digitalt TV komme til USA. (Som man nu ved, stoppede Obama det ikke). Udover at vi nu endnu engang får øget vor tilgang til diverse, for os mennesker, dyr, natur, insekter og planter, ugunstige stråler, så mister vi også endnu engang rettigheden til selv at kunne vælge - altså valget mellem at modtage gunstige analoge eller ugunstige digitale signaler, når vi vil se TV/høre radio. Akkurat som vi for kort tid siden også mistede muligheden for selv at kunne vælge, om vi ville bruge kviksølvfyldte, radioaktive sparepærer eller de gammeldags almindelige glødepærer. Under den nye EU-lovgivning er glødepærer på vej ud af markedet under den propaganda, som vi kalder global opvarmning. For at kunne reducere det miljøskadende udslip, tvinges vi derfor ad den vej, der kræver, at vi bruger lav-energi-el-sparepærer, pærer som oven i købet også udsender radioaktivitet/mikrobølger (så sid ikke under dem i flere timer på job eller derhjemme), og som desuden giver et koldt og grimt lys, udover at de også er miljø-uvenlige!! 99 % af befolkningen køber kun de mest almindelige lav-energi-sparepærer, som er nemme at finde i alle supermarkeder, de såkaldte CFL-pærer (de kompakte fluorescente typer). CFL-pærer indeholder tungmetallet kviksølv (samt dioxin), et meget toksisk stof, der kun burde smides ud på lossepladser med højt specialiseret personale, der bærer rumdragter som beskyttelse. Befolkningen er slet ikke klar over dette, så de smider dem bare ud i skraldespanden, som man ville med

4 almindelige glødelamper. Fra vore skraldespande vil de ende med at fylde op på diverse lossepladsers jordlodder over hele verden! Ved at bruge CFL-pærer og ikke smide dem ud på miljørigtig facon, betyder det, at vi endnu engang igen, igen og igen vil forurene jorden endnu mere, endda med meget giftig tungmetal og dioxin, som ikke noget levende liv kan nedbryde. Hvor ender dette tungmetal og denne dioxin? Noget af det kan vi nok finde i vor fiskebestand (laksen). Hvis du vil have beviser for denne galimatias, så se denne video: Under alle omstændigheder er det galimatias, bl.a. fordi der ikke er opfundet en sikker måde at sortere disse sparepærer på i affaldet på. Advarslen lyder dog - hvis det står nogle steder: Taber du en sparepære, der indeholder kviksølv, vil kviksølvet ligge på gulvet og udsende giftige dampe, og du må ikke træde ind i rummet i mindst 30 min. Inden du forlader rummet, skal du også åbne vinduet. Ligesom vi lærte, vi skulle passe på, når vi tabte et gammeldags termometer. Kviksølv er et tungmetal, og det får vi alt, alt for meget af gennem luft, vand og madvarer (kviksølv, barium, cadmium, aluminium mm.fl.) samt fra vaccinationer (kviksølv) og således også i svinekød, da grise har fået mange vaccinationer, der alle indeholder kviksølv som konserveringsmiddel - samt fra bilers udstødning (bly) og tandplomber (amalgam). Levende væsener og naturen i øvrigt kan ikke tåle disse tungmetaller, og vi vil blive påvirket i vort centralnervesystem, i cellernes ilt og næringsoptagelse, toksinudskillelse og fordøjelse (næringsoptagelse, udskillelse af toksiner og immunforsvar). For at undgå at være med i denne galskab i den hellige globale opvarmnings-propagandas navn, så findes der altså også LED-/ og halogenpærer på markedet, der er en hel del mere sikre at bruge. De giver også et bedre og blødere lys, end de ikke særlige venligt-lysende el-sparepærer. Forrige gang vi blev yderligere belastet, var ved brugen af trådløse telefoner. Det var, da de almindelige trådløse, som kun var aktive, når røret var løftet, udgik af markedet, og nye smartere Dect-trådløse telefoner kom frem i stedet. Siden den tid har det været de eneste typer trådløse, man kunne købe. Dect-telefoner, som konstant står og vibrerer signaler ud, udsender elektromagnetiske frekvenser = EMF-stråler og radioaktivitet. Det er som at have en mikroovn stående tændt i stuen eller en mobilmast midt i ens hus. Ligeledes blev tingene gjort værre for alt levende på kloden, da de stærkere G3-mobilmaster (og deres mobiltelefoner) blev opsat. Disse i sig selv er stærkere end de foregående mobilmaster, og det har også gjort selve mobilens signaler mere ugunstige for helbredet. Endvidere er der gang i endnu mere, der kan skade vor dagligdags færden. Flere lufthavne i den vestlige verden vil fast indføre nøgenkrops skannere. I Englands største lufthavne er man nu i gang med at installere disse, og herhjemme skal vi til at lave nogle forsøg med dem, stille dem op på prøvebasis. Nægter du at blive skannet, vil du ikke få lov til at flyve. Det er tvunget. De skannere, der er blevet testet, viser, at man tydeligt kan se de intime steder på vore kroppe, og mange er bange for pædofile tendenser blandt lufthavnens ansatte, der nu skal til at overbeglo unge menneskers diverse intimiteter. Helen Carter, en journalist fra London Guardianavisen har testet skannerne og siger, at folks genetialier var eerily visible (uhyggeligt tydelige at se). I Danmark måske en sag for Mimi Jacobsens hold (Red Barnet). I England prøvede man at lave en lov, der lod børn under 18 år gå fri. Den gik ikke igennem parlamentet. Det ville ellers havde været godt på mange måder, bl.a. fordi børn som sagt er endnu mere følsomme overfor elektromagnetiske radioaktive stråler. Det er, hvad den danske regering har nævnt, nemlig at der kan være bivirkninger. Det er der også, og det betyder, at vi endnu engang skal udsættes for strålefarer. Som om vi ikke havde nok af dem omkring os. Derudover kunne man mistænke det firma, der normalt sælger udstyr til hæren, for nu også at ville sælge disse skannere til alle lufthavne. At de står bagved har deres forbindelser til at få det sat i gang.

5 I alle tilfælde er det totalt sindsygt, at man ikke kunne have taget underbuksemanden! Engelske aviser og BBC har travlt med at skrive om, hvor usikre disse scannere er. Måske skulle facts herom i stedet have rejst mistanke i lufthavnen, inden han gik ombord på delta flight 253, det at han hverken havde pas, var i selskab med en mistænkelig, meget velklædt mand og var på terroristobservationslisten. I det engelske parlament er man gået så langt som til at bringe vor privatsfære i endnu større fare ved at opsætte CCTV-scannere. Aktualiseres det, vil disse scannere røntgenfotografere folk, når de passerer, går på fortove og især på high risk -steder, såsom ved fodboldkampe, i undergrundsbaner m.m. Akkurat som du i dag ikke kan tage et skridt uden at blive filmet af CCTV-kameraer, overalt hvor du færdes i London. Det lyder som om George Orwells værste mareridt om Big Brother is watching you, nu i nærmeste fremtid vil blive gjort til skamme; han vender sig nok i sin grav. Vanviddet griber om sig. Den 1. november 2009 skiftede hele Danmark til fuldstændig brug af ugunstige digitale signaler/sending efter i mange, mange år at have brugt ufarlige analoge signaler. Konverteringen til disse nye og forbedrede signaler fører os ind i en tid, hvor vi også fuldstændig slutter med at bruge analoge signaler. Disse er ellers blevet brugt, siden TV-transmissionerne begyndte uden at være til fare for vor helbredstilstand. Bagom lokkemaden om bedre format, bedre billedkvalitet, flere kanaler og at kunne frigive sendeplads, ligger altså også en skjult, hasarderet og risikabel helbredsfare. For at kunne forstå det, og endnu vigtigere for at kunne vide, hvad man skal gøre for at beskytte sig mod farerne, bliver vi nok nød til at kigge lidt mere på, hvorledes de nye digitale signaler fungerer. Den fulde artikel om dette samt Barfods Revolutionen, digitale stråler m.m. kan læses på Kildeangivelser og referencer fås ved henvendelse til forfatteren MVH BIRTE ROBINS, Bornholm December 2010 Krop- og helsekonsulent, yoga- meditationslærer, Psykoterapeut, stifter & pædagogisk leder af SFI. -

Jorden er vor vært Kort sagt

Jorden er vor vært Kort sagt Artikel 1: Verdens bedste antioxidanter ligger lige under vore fødder, ingen anden antioxidant er så kraftig i sin styrke. En artikel om hvordan du kan få fat i disse. Dette er den første artikel i en

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015 TRANSPORT KURSUS Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI 18. Marts 2015 Ting at tage stilling til inden en transport. Modtagelse af fisken i karantæne afd. Antal kasser. Antal avler.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse.

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse. Lys og planter. Elektromagnetiske svingninger. Uden at beskrive teorien bag de elektromagnetiske svingninger kender vi alle til fænomenets udnyttelse i form af f.eks. radiobølger, radar, varme, lys, og

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix

Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Delpersonligheder - når jeget udvikler sig til en matrix Af Randi Green,, 2011 Hvad er en delpersonlighed? På et mere jordnært plan kender vi alle de små forskelle i vores jeg, vores personlighed. Vi har

Læs mere

Den kumulative Synergi

Den kumulative Synergi Den kumulative Synergi mellem kemisk toksiske belastninger og elektromagnetiske felter af Per Bay, Diplomingeniør, Heilpraktiker (HP) og Bioinformations terapeut. (BIT) Den kemiske & elektriske forurening

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet

Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Kort og godt om SEAS-NVE Fibernet Hvad er fibernet? 4 Hvad betyder fibernet for min hverdag? 6 WAOO Er det virkelig så nemt? 8 Kan jeg få fibernet? 11 Hvor hurtigt kan jeg blive tilsluttet? 12 Hvordan

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere