når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "når renoveringen banker på døren læs mere på side 4"

Transkript

1 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog og prisblad fleksibel udlejning - hvordan går det? god, bedre - almen. vil du med? vitaminer til hovedet Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser FOTO niels stockmarr når renoveringen banker på døren Beboerne i Bellahøj går grueligt meget igennem i denne tid. De får nye badeværelser, alle elevatorer renoveres og mange beboere skal have nye vinduer og altandøre. En renovering påvirker i høj grad beboernes dagligdag. For at minimere beboernes frustrationer og for at gøre beboerne så trygge som muligt, har Bellahøjs afdelingsbestyrelse besluttet at optimere kommunikationen til beboerne i forbindelse med renoveringen. FSB forventer, at erfaringerne i Bellahøj kan komme andre boligafdelinger til gode, når der skal renoveres. læs mere på side 4

2 Husk at du kan se det fulde referat fra bestyrelsesmødet på hjemmesidens passwordbeskyttede område. brugernavn: beboerdemokrat / adgangskode: demokrati. Vil du have det tilsendt, så kontakt Dorte J. Clausen på telefon eller DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER FRA BESTYRELSENS MØDE 5. februar 2009 TEKST helle sinding-jensen KOMMUNIKATIONSchef FOTO ARKIV Afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb Bestyrelsen fik udleveret et brev fra FSB s revisor. Her står, at et rådighedsbeløb på kroner per person per år kan accepteres, uden at afdelingen skal indsende originalbilag til FSB og uden at regnskabet nødvendigvis skal revideres af FSB s revisor. Afdelingsbestyrelsen skal selv udarbejde regnskab for rådighedsbeløbet, og få det godkendt på afdelingsmødet. Revisoren har dog altid ret til at se regnskabet. Samtidig gælder det, at afdelingsmødet altid kan beslutte et andet beløb, men så skal regnskab og originalbilag indsendes til FSB og indgå i FSB s regnskab, og dermed kontrolleres af revisoren. Tilkendegivelsen fra revisionen tages op på de kommende sektionsmøder. FSB s dirigentkorps På nuværende tidspunkt består FSB s dirigentkorps af Anita Heisterberg, FSB s bestyrelse Birthe Qasem, FSB s bestyrelse Dan Pedersen, Klostergården Hanne Sjuneson, FSB s bestyrelse Henrik Duusgaard, Tingbjerg II Ib Sørensen, FSB s bestyrelse Steen Søndergård Thomsen, FSB s bestyrelse På mødet blev det drøftet, om der er nok dirigenter til at løse de mange opgaver ved efterårets afdelingsmøder. Meningerne var delte, men det blev besluttet at drøfte på næste møde, om der skal, og hvordan, der kan skaffes flere dirigenter til korpset. Kursusfonden, årsregnskab 2008 Regnskabet for kursusfonden viser, at der i 2008 er brugt cirka kroner til kurser - det gælder både FSB-kurser samt tilskud til eksterne kurser. Der er indbetalt næsten kroner. Saldo ved årets udgang er cirka kroner. landsbyggefonden - helhedsplaner Nu er der kommet endeligt tilsagn fra Landsbyggefonden til helhedsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse Åben By. Godt 3,2 millioner kroner til at forsætte den boligsociale indsats i området. Der ventes stadig på endeligt tilsagn fra fonden til de øvrige projekter, som FSB har søgt støtte til. Det er: Beboerprojekt Bispebjerg, Helhedsplan for Indre Nørrebro samt Projektbasen i Holmbladsgadekvarteret. kommunikationsprojekt i bellahøj Der var ros til det igangværende pilotprojekt i Bellahøj om kommunikation ved renoveringsprojekter. Bestyrelsen fik en status for aktiviteterne i projektet. Indsatsen omfatter alt fra kvalitetssikring af breve, udarbejdelse af invitationer, plakater og andet informationsmateriale, til fastlæggelse af projektets egen designlinje, udgivelse af en byggeavis og etablering af en hjemmeside. Læs om projektet på side FSB INFORMATION 0109

3 Husk at du kan se det fulde referat fra bestyrelsesmødet på hjemmesidens passwordbeskyttede område. brugernavn: beboerdemokrat / adgangskode: demokrati. Vil du have det tilsendt, så kontakt Dorte J. Clausen på telefon eller DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER FRA BESTYRELSENS MØDE 5. februar 2009 TEKST helle sinding-jensen KOMMUNIKATIONSchef FOTO ARKIV Udsættelse af beboere Bestyrelsen blev orienteret om antallet af udsættelser i hele Opgørelsen viser, at antallet af udsættelser, på grund af restancer, er faldet 36 pct. i forhold til Og der er tale om et reelt fald, da FSB ikke har ændret praksis i administrationen af området. Til gengæld er antallet af udsættelser, som følge af husordensager, steget med 64 pct. i forhold til En stigning, som blandt andet dækker over et stigende antal hårde klager, det vil sige klager over fx trusler eller vold. En udvikling bestyrelsen vil holde nøje øje med. Bestyrelsen fik også oplyst, at der er meget lange ventetider i retssystemet. Uanset om det er restance- eller husordensager, er der lige nu ventetid på cirka otte-ni måneder for at få fastsat en dato for behandlingen af en sag. Det betyder, at der let går et helt år, fra en beboer modtager en opsigelse af sin bolig, til FSB får den endelige afgørelse i sagen. Dette er ikke rimeligt, derfor besluttede bestyrelsen, at FSB skal opfordre Boligselskabernes Landsforening til at tage problemet op. Kommissorium og politik Fremover får aktivitetsudvalget bistand fra driftscentret i stedet for fra direktionssekretariatet. Det er nu indføjet i udvalgets kommissorium, som du i øvrigt kan se på Håndbog i beboerdemokrati/ Organisationsbestyrelsen/Udvalg ol. Også FSB s aktivitets- og kursuspolitik er ændret. Den væsentligste ændring er, at de afholdte aktiviteter ikke blot retter sig mod beboerdemokraterne, men også mod de øvrige beboere. Aktivitets- og kursuspolitikken finder du på FSB/ Personalehåndbog og politikker. Egen trækningsret I 2008 har FSB s afdelinger brugt godt 1,6 millioner kroner i egen trækningsret fra Landsbyggefonden. I 2009 er der disponeret mere end 20 millioner kroner og i 2011 cirka 4,5 millioner kroner. Der er cirka 90,5 millioner til disposition i fonden. Men der er også nok at bruge pengene til i afdelingerne. Derfor har bestyrelsen tidligere vedtaget, at pengene ikke bevilges efter først til mølle-princippet, men fordeles til så mange afdelinger, som muligt. Tomme boliger Det har vist sig, at nogle af de lejligheder, som Københavns Kommune får tildelt står tomme i månedsvis. Huslejen betales af kommunen, så afdelingerne lider ikke tab. Alligevel finder bestyrelsen situationen kritisabel, blandt andet fordi de tomme boliger skaber utryghed blandt beboerne. Administrationen vil derfor udarbejde en opgørelse over de tomme lejemål og tage kontakt til kommunen for at løse problemet. Fleksibel udlejning Nu kan FSB s afdelinger få mere at vide om, hvordan den fleksible udlejning har virket, og hvordan det konkret er gået med beboersammensætningen i de afdelinger, som er omfattet af ordningen. Det sker på to fyraftensmøder. Bestyrelsen besluttede, at møderne holdes torsdag 16. april 2009 kl og tirsdag 14. april 2009 kl i kantinen på Rådhuspladsen 59. Der udsendes invitation til møderne. Læs mere side 7. FSB INFORMATION

4 Et af strategipunkterne i FSB s strategikort 2009 hedder Moderne og attraktive boliger. Herunder hører bl.a. kommunikationsprojektet i Bellahøj, fordi strategipunktet handler om, at vi skal tænke helhedsorienteret og kombinere den byggetekniske indsats med god kommunikation. En del af FSB s strategi for 2009 TEKST tina foldberg andersen KOMMUNIKATIONSkonsulent FOTO tina foldberg andersen En dørhænger på beboernes dørhåndtag skal sikre, at beboerne ikke er overraskede, når håndværkerne nogle dage senere banker på døren. Når renoveringen banker på døren Mange af FSB s afdelinger skal gennem større renoveringer i de kommende år. Derfor har FSB sammen med afdelingsbestyrelsen i Bellahøj besluttet, at en stor renovering i Bellahøj er forsøgsprojekt for, hvordan man kommunikerer bedst muligt til beboerne i en afdeling, som skal renoveres. Når huse på 12 etager, som i Bellahøj, skal have skiftet faldstammer, og når alle lejligheder skal have nye badeværelser, så er det et stort projekt. Både for entreprenørerne, som skal udføre renoveringen, men også for beboerne som har håndværkere i lejligheden i mange uger og må benytte sig af badevogne nede foran opgangen, når de vil i bad og tørkloset i lejligheden i stedet for deres toilet. Det stiller selv sagt store krav til kommunikationen. Beboerne skal informeres - både før, under og efter renoveringen. De har forskelligt behov afhængigt af, hvor de er i renoveringen. Nogle vil fx gerne følge med i, hvad der sker, også når renoveringen ikke er i gang hos dem. De skal aflevere nøgler, så håndværkerne kan komme ind. Og alle skal løbende have grundig information, når det er deres tur til at få nyt badeværelse eller vinduer. Bred palet af kommunikationstiltag Kommunikationen i forbindelse med renoveringen i Bellahøj styres af FSB Kommunikation. Her har man taget en bred palet af kommunikationstiltag i brug, siden renoveringen gik i gang sidst i En byggeavis udkommer med nogle måneders mellemrum og informerer bredt til alle beboere om renoveringen. Her kan de følge med, læse de små historier og finde praktiske oplysninger. Se første nummer af Bellahøjs byggeavis på fsb.dk > beboerdemokrati (brugernavn: beboerdemokrat, adgangskode: demokrati). Alle beboere kan benytte sig af en særlig hjemmeside om renoveringen, se den på På hjemmesiden kan beboerne bl.a. stille spørgsmål om renoveringen i et debatforum, hvilket flere beboere allerede har benyttet sig af. Når renoveringen nærmer sig den enkelte opgang, modtager beboerne breve, en informationsfolder og der hænges plakater op i opgangen. Hver opgang inviteres desuden til et opgangsmøde, hvor beboerne får mere at vide og kan stille spørgsmål. Dørhænger sikrer opmærksomhed En af de vigtige roller for kommunikationen er at sikre, at beboerne er helt klar over, hvornår håndværkerne kommer til deres lejlighed. Her er et af redskaberne en såkaldt dørhænger - som dem med Vil ikke forstyrres på hoteller. Den hænges på beboernes dør tre dage før, håndværkerne begynder i deres lejlighed. Sammen med dørhængeren får beboerne et brev ind ad brevsprækken. Men et brev kan jo overses, så dørhængeren skal sikre, at det ikke er muligt at overse, at der skal ske noget. Kort tid efter håndværkerne er gået ud af lejligheden, modtager beboerne desuden et spørgeskema, hvor de kan besvare spørgsmål om den kommunikation, de har modtaget i forbindelse med renoveringen. Beboernes svar skal være med til at gøre kommunikationen til de kommende opgange endnu bedre. FSB forventer, at erfaringerne fra projektet i Bellahøj kan bruges, når andre afdelinger skal renoveres. 04 FSB INFORMATION 0109

5 Det er helt i orden at være mistænksom, når du får et tilbud om etablering af en gratis legeplads. Eller når du får en regning ind af døren på noget (fx en optagelse i en telefonbog), du ikke har bestilt. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du altid kontakte din driftschef. Brug din sunde fornuft TEKST inge schjødt hansen kommunikationskonsulent FOTO arkiv Nej tak Pas på dårlige legekammerater Et legepladsfirma forsøger at sælge 100 pct. reklamefinansierede legepladser. Tilbuddet er ikke så tillokkende, som det lyder. Alle kneb gælder tilsyneladende, når der skal sælges noget eller skaffes midler til et godt formål. Et tilbud om en 100 pct. reklamefinansieret legeplads, som firmaet Indu annoncerer med, har vakt interesse hos Rymarksvænget, og fået dem til at se nærmere på tilbuddet. Men i Rymarksvænget har de sagt nej tak, efter at have læst nærmere på betingelserne i kontrakten og efter, at de har rådført sig med FSB s landskabsarkitekter. Indu s legeplads kan gå hen og blive en løsning, der ikke er så sjov, som den ser ud. For godt til at være sandt Legepladserne består af to enkle standardmodeller. Der er reklameskilte på siderne, som skiftes ud med jævne mellemrum. Legeredskaberne leveres og stilles op af firmaet, men der kan løbe dyre omkostninger på til anlæggelsen af legepladsen, og til vedligeholdelse og udbedring fx af hærværk, som afdelingen kommer til at hænge på. Desuden er kontrakten konstrueret, så køberen er forpligtet til at indgå en serviceaftale til samme værdi, som legepladsen koster. Alt i alt kan et sådant tilbud blive en dyr fornøjelse for afdelingen. TEKST inge schjødt hansen kommunikationskonsulent FOTO arkiv Nej tak FSB siger nej til fup i telefonbøger Optagelse i en online telefonbog lyder måske som en god idé, men er det ikke, når det viser sig, at det er et værdiløst annoncetilbud. Kreative sælgere har et godt øje til FSB og FSB s afdelinger. For tiden er både FSB s administration samt flere ejendomskontorer og afdelinger blevet kontaktet med et tilbud om optagelse i Online Fagbogen. Online Fagbogen er et telefonbogslignende register på internettet, som vel at mærke slet ikke findes endnu, og måske aldrig kommer til det. Bondefangeri I denne omgang har kommunikationschef Helle Sinding-Jensen, administrerende direktør Søren Peter Jensen og FSB s jurister grebet ind for at stoppe de aggressive sælgere. I et brev til Online Fagbogen frabeder Søren Peter Jensen sig alle henvendelser til FSB s afdelinger, kollegier og de boligorganisationer, FSB administrerer. Søren Peter Jensen kalder i brevet til selskabet deres tilbud for tenderende til bondefangeri. FSB INFORMATION

6 TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder FOTO niels stockmarr Skattereformen kan få indflydelse på din husleje Regeringen har nu udsendt sit udspil til en skattereform Forårspakke 2.0. Hvis reformen bliver vedtaget i sin nuværende form, vil huslejen i de almene boliger stige. I BL informerer nr. 6/2009 har Boligselskabernes Landsforening lavet en analyse af, hvad regeringens skattereform kan komme til at betyde for den almene sektor. Her har to elementer særlig betydning: Moms på ejendomsadministration og levering af fast ejendom Højere energi- og miljøafgifter Moms på ejendomsadministration Ejendomsadministration har hidtil været fritaget for både moms og lønsumsafgift, når boligorganisationen har administreret egne afdelinger, mens administration af andres afdelinger har været pålagt lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en afgift til staten af den samlede løn til de ansatte. I Forårspakken 2.0 foreslår regeringen, at der skal pålægges moms på både administration af egne og af andres afdelinger, og samtidig vil lønsumsafgiften på administration af andres afdelinger falde bort. Moms på levering af fast ejendom Hidtil har der ikke været moms i forbindelse med salg af byggegrunde. Regeringen foreslår, at denne fritagelse ophæves, og det vil betyde en fordyrelse af alment nybyggeri. Højere energi- og miljøafgifter Regeringen foreslår, at en række afgifter på belastningen af miljø- og klima m.v. forhøjes. Afgifterne på el og varme til husholdningerne forøges med 15 pct., spildevandsafgiften forøges med 50 pct., energiafgifterne for erhvervene øges m.v. Du kan læse hele BL s analyse i BL informerer nr. 6/2009. Der er et link til nyhedsbrevet fra forsiden af 06 FSB INFORMATION 0109

7 TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder FOTO arkiv nyt ydelseskatalog og prisblad Nu finder du kataloget FSBboligs service 2009 samt Prisblad 2009 på de beboervalgtes del af FSBboligs service 2009 er blot en opdatering af kataloget fra I april udkommer en helt ny version af ydelseskataloget, der vil være lettere at forstå. Det nye katalog bliver sendt til alle afdelingsbestyrelser. TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder FOTO arkiv Fleksibel udlejning - hvordan går det? Det er nu to år siden, aftalen om fleksibel udlejning trådte i kraft, og det er på tide at se på, om det har givet de ønskede resultater. Der skal være en varieret beboersammensætning i de almene boligafdelinger, og kommunen skal støtte op om de beboere, der har brug for hjælp til at klare dagligdagen. Derfor indgik Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds, som FSB tilhører, en rammeaftale om anvisning. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2007 og gælder i en fem-årig periode. Forskellige kriterier i forskellige afdelinger I FSB blev aftalen udmøntet i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, som fik mulighed for at prioritere de kriterier for fleksibel udlejning, der skulle gælde i deres afdeling. De overordnede kriterier for at komme foran på den eksterne venteliste var og er, at ansøgeren skal være i arbejde eller under uddannelse - i Københavns kommune. De muligheder, som afdelingerne kunne vælge imellem, var ikke ens for afdelingerne. Det havde betydning hvor mange personer i den arbejdsdygtige alder, der var uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet i den pågældende afdeling. Det blev i daglig tale til, at afdelingerne blev klassificeret som henholdsvis 50+, 40+ eller 40- afdelinger. Tallene henviser til, hvor mange procent af beboerne i en afdeling, der var udenfor arbejdsmarkedet, og klassificeringen havde betydning for, hvor mange udlejninger der skulle anvendes til fleksibel udlejning. Logisk set så skulle de afdelinger, der havde flest beboere uden beskæftigelse, have flest nye udlejninger til personer i arbejde eller under uddannelse. Hvordan er det gået i din afdeling? Nu er FSB klar med en ny statistik, der giver et billede af, hvordan udviklingen har været generelt i FSB og i de enkelte afdelinger. Derfor inviterer FSB til fyraftensmøde om fleksibel udlejning, og du kan vælge mellem to tidspunkter: tirsdag den 14. april kl. 19 og torsdag den 16. april kl. 17. Du modtager snart en invitation til fyraftensmødet med posten. FSB INFORMATION

8 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59, 1550 København V tel fax mail web Redaktionen Helle Sinding-Jensen (ansv.), Janne Augustinus Johansen, Inge Schjødt Hansen, Tina Foldberg Andersen, Kontakt til redaktionen tel (direkte) mail LAYOUT Barbara Elbæk, FSB Kommunikation TRYK Mediefabrikken ApS OPLAG 550 Næste deadline 10. marts 2009 FSB er certificeret efter miljøstandarden EMAS FSB Information er trykt på svanemærket papir TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder god, bedre - almen. vil du med? Vil du vide mere om, hvordan vi fremtidssikrer ældre boligområder eller skaber større tryghed, der hvor vi bor? Så tag med til kredskonference i Boligselskabernes Landsforening 1. kreds. Den 28. og 29. marts går det løs på LO-skolen. Her kan du høre aktuelle oplæg ved fx journalist Lone Kühlmann, og du kan deltage i en række workshops om hotte emner i de almene boligområder. Sidst men ikke mindst får du mulighed for at møde en række kollegaer fra FSB og de øvrige boligselskaber i 1. kreds.alle afdelingsbestyrelser i BL s 1. kreds har fået tilsendt det spændende program i slutningen af januar. Programmet er sendt til afdelingsbestyrelsens formand. FSB, selskab 01-00, dækker udgifterne til, at én person fra hver afdelingsbestyrelse kan deltage på kredskonferencen. Hvis flere personer fra bestyrelsen vil deltage, skal afdelingen selv betale for de øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist er den 9. marts til sekretær Susanne M. Westh på eller Du er også velkommen til at stille spørgsmål. TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder vitaminer til hovedet Ta med på et af forårets nyttige kurser og inspirerende arrangementer. Se mere i kursuskataloget 2008/2009 eller på de beboervalgtes del af Husk også at du kan tilmelde dig alle kurserne på hjemmesiden. Hvor skal du bo, når du er færdig med studiet? Kom med rundt i Købehavn og få et godt grundlag for at beslutte, hvor du gerne vil bo i FSB, når din uddannelse er slut. For beboere i kollegier og ungdomsboliger Tid lørdag den 21. marts Tilmeldingsfrist mandag den 9. marts Lav jeres eget beboerblad Hvordan laver man et beboerblad, som beboerne gider læse? Få svar på det og alle dine praktiske spørgsmål. Tid lørdag den 28. marts Tilmeldingsfrist fredag den 13. marts Det gode afdelingsmøde Kommer beboerne til jeres afdelingsmøder? Deltag i en workshop om, hvordan vi gør afdelingsmødet mere spændende. Tid torsdag den 2. april Tilmeldingsfrist mandag den 16. marts Går du i flyttetanker? Ta på en guidet tur rundt i FSB s boligafdelinger. Vi ser på boliger og hører om husleje og ventelister. Tid lørdag den 18. april Tilmeldingsfrist fredag den 3. april Ny i afdelingsbestyrelsen Er du usikker på, hvad der forventes af dig som nyt medlem af bestyrelsen? Så som kom til denne introduktionsaften. Tid mandag den 20. april Tilmeldingsfrist fredag den 3. april 08 FSB INFORMATION 0109

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere