Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Leifgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Leifgården Dato 14. juli 2015 kl Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen, Birthe Qasem, Per Brogaard, Søren Østergaard, Flemming Dam-Nielsen og Casper Løwenstein (ref.) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Beretning 4. Forslag 5. Regnskaber for rådighedsbeløb (intet forbrugt) aktivitetsmidler udlejning af beboerlokale 6. Budgetter for rådighedsbeløb aktivitetsmidler 7. Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 8. Valg 9. Eventuelt Leifgårdens kontaktperson fra organisationsbestyrelsen, Bjarne Jensen bød velkommen og foreslog Birthe Qasem som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Birthe Qasem, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Casper Løwenstein, fsb s administration Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Vivi Falver Per Brogaard Side 1 af 5

2 Ad 3 Beretning v/ Bjarne Jensen Bjarne Jensen fortalte, at man ved bygningsgennemgangen havde fundet nogle småting, der skal ændres. Derfor kommer der blandt andet forslag om briknøgler. Per Brogaard fortalte, at andel del af ventilationen er lavet i 2014, så nu skulle den gerne fungere. Der er også blevet opsat fjernaflæste røgmeldere, hvilket betyder, at Cloirus registrerer og udbedrer problemet med det samme, hvis en røgmelder går i stykker. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag 1. Forslag om afdelingens egen hjemmeside samt valg af redaktører forslagsstiller: Kontaktperson fra organisationsbestyrelsen Bjarne Jensen Bjarne Jensen motiverede til at stemme for forslaget. fsb stiller hjemmesiden til rådighed. Det er gratis for afdelingen, og det er praktisk for driften i fsb. Der vil komme nyheder om afdelingen og generelle nyheder om fsb, og hvis afdelingens beboere har lyst til at lægge billeder fra livet i afdelingen på hjemmesiden, så kan de gøre det. En beboer mindede om, at en del af beboerne ikke har computer. Per Brogaard understregede, at der stadig vil komme information på fjernsynet. Hjemmesiden vil ikke erstatte noget, men tilbyder ekstra information. 2. Forslag om energioptimering i Leifgården forslagsstiller: Kontaktperson fra organisationsbestyrelsen Bjarne Jensen Flemming Dam-Nielsen præsenterede forslaget. Der er gennemført forundersøgelser i afdelingen for at finde ud af, hvordan man kan få billigere lys i afdelingen. Det er planen at opsætte LED-lamper, der tænder, når der er nogen til stede og slukker, når der ikke er det. Alle gamle armaturer i gange, kældre og cykelskure udskiftes, og nogle af armaturerne udenfor og i depotrummene udskiftes også. Arbejdet kan finansieres ved lån i fsb s energipulje. Lånet skal tilbagebetales med den besparelse, som renoveringen forventes at give. Projektet vil således ikke medføre huslejestigning. Det gennemføres under forudsætning af, at organisationsbestyrelsen bevilger lån fra energipuljen, at energirenoveringen kan tjene sig selv ind efter maks. 20 år, og at der kan bevilges tilskud via egen trækningsret fra Landsbyggefonden. 3. Forslag om at undersøge mulighederne for bedre og billigere forsyning af TV (og måske telefon og internet) forslagsstiller: Lone Erkland Lone Erkland var ikke til stede. Flemming Dam-Nielsen præsenterede forslaget. Beboerne er lige nu påtvunget en bestemt TV-pakke. Forslaget lægger op til, at den Side 2 af 5

3 enkelte husstand får mulighed for at vælge TV fra, eller at vælge mellem lille, mellem eller stor TV-pakke. Lige nu er der sløjfeanlæg i afdelingen, dvs. der er ikke en ledning op til hver lejlighed. Hvis man skal have valgfrihed, må der laves et nyt anlæg. Forslaget er derfor at afsætte et rammebeløb på kr. til en forundersøgelse af, hvordan et nyt anlæg kan opsættes i Leifgården og hvilke leverandører i området, der kunne være relevante. Det vil også blive en del af forundersøgelsen at finde ud af, hvordan man kan få billigere internet i Leifgården. Forundersøgelsen skal udmunde i et forslag til et kommende afdelingsmøde. Forslaget blev vedtaget. Afdelingsmødet gav Flemming Dam-Nielsen mandat til snarest muligt at opsige kontrakten med YouSee. Der blev valgt en beboergruppe, som skal være med til at udarbejde forslag til afdelingsmødet, herunder valg af udbydere. TV- og internetudvalget udgøres af Horst Rudi Sommerlund. 4. Forslag om indkøb af hjertestarter forslagsstiller: Claus Quinta Claus Quinta motiverede forslaget. En hjertestarter kan redde liv og vil øge trygheden i afdelingen. Den skal monteres på væggen på ydersiden af beboerhuset ved indgangen til ejendomskontoret. Søren Østergaard fortalte, at udgiften på maks kr. kan findes i budgettet. Forslaget vil ikke medføre huslejestigning. 5. Forslag om tydelig skiltning om rygning forbudt i opgange og elevatorer forslagsstiller: Lone Erkland Lone Erkland var ikke til stede. Per Brogaard sagde, at han ville indkøbe skilte og opsætte dem i opgangene og i elevatoren. Forslaget blev vedtaget. 6. Forslag om ændring af låse (opgangsdøre) forslagsstiller: Kontaktperson fra organisationsbestyrelsen Bjarne Jensen De nuværende låse kan fryse til om vinteren. Med forslaget vil man ændre låsesystemet til briknøgler, ligesom der er i vaskeriet. Der vil være to briknøgler pr. bolig, og hver ekstra briknøgle vil koste 100 kr. Prisen for arbejdet udgør ca kr. inkl. moms. Beløbet tages fra henlæggelserne, så det ikke medfører huslejestigning. 7. Forslag om ændring af låse (porte) forslagsstiller: Kontaktperson fra organisationsbestyrelsen Bjarne Jensen Side 3 af 5

4 Problemet med disse låse er det samme som med låsene til opgangsdørene, og der foreslås derfor at udskifte til briknøgler. Prisen er ca kr. inkl. moms for briknøglesystem til porte og garageporte. Det vil være de samme brikker som til opgangene. Beløbet tages fra henlæggelserne, så forslaget vil ikke medføre huslejeændring. 8. Forslag om uddelegering af kompetence til beboergruppe (festudvalg) forslagsstiller: Claus Quinta Claus Quinta motiverede forslaget. Den nuværende gruppe vil gerne fortsætte, men flere er meget velkomne. Der er planer om to havefester, hvor der ikke er begrænsninger på, hvor mange gæster, der kan være. I beboerhuset kan der højst være 50 personer. Derfor vil to havefester være bedre. Der er desuden planer om en julefrokost og en fastelavnsfest. Claus bad afdelingsmødets deltagere tage stilling til, om det skal være tilladt for afdelingens beboere at invitere gæster udefra, som til gengæld betaler fuld pris. Forslaget om uddelegering af kompetencer til et festudvalg blev enstemmigt vedtaget. Festudvalget udpeger selv en ansvarlig til forvaltning af aktivitetsmidlerne. Det blev besluttet, at det ikke er tilladt at invitere gæster udefra til Leifgårdens arrangementer. Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb (intet forbrugt), aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 0 blev godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Regnskab for udlejning af beboerlokale på kr ,63 blev godkendt. Per Brogaard fortalte, at beboerlokalets underskud på kr. hovedsagelig skyldes, at flere lejere har været dårlige til at gøre rent efter fester. Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Søren Østergaard gennemgik budgettet. Budgettet blev herefter godkendt med lejeforhøjelse på 0% pr Ad 8 Valg Ingen stillede op. Afdelingen er derfor fortsat uden afdelingsbestyrelse. Festudvalget udgøres af: Vivi Falver Claus Quinta Side 4 af 5

5 Maria de Fatima Gomes da Silva Jytte Meyer Erna Vester Hanne Mosebo Jacobsen Ad 9 Eventuelt En beboer efterlyste ny beplantning til erstatning for den syge magnolia i Halfdansgade. Per Brogaard vil se på sagen. En beboer ønskede et træ til erstatning for det fældede kastanjetræ. Per Brogaard sagde, at der er sat penge af til et nyt træ. Ønsker om træsort mv. er velkomne på ejendomskontoret. Bjarne Jensen beklagede, at der ikke var nogen, der stillede op til afdelingsbestyrelsen, men glædede sig ellers over aktiviteten i afdelingen. Dirigent Birthe Qasem takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 5 af 5

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012

Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 http://www.islandsplads.dk Referat af afdelingsmøde, Islands Plads afdeling 204 Den 23. oktober 2012 1. Valg af dirigent og referent Anne E. byder velkommen. Karen udpeges til dirigent, Anne S. referent.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Kære beboer i Nordhavnsgården.

Kære beboer i Nordhavnsgården. Kære beboer i Nordhavnsgården. Onsdag den 14. sept. kl. 19 har vi ordinært afdelingsmøde i beboerlokalet, Herninggade 2. For 3 uger siden fik du en dagsorden/indkaldelse til mødet. Et vigtigt punkt på

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere