Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik"

Transkript

1 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme er faldet Engagement hos beboerne efterlyses! Retningslinjer for Kursusfonden justeret 50 år - det skal fejres Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser FOTO arkiv Fleksibel udlejning virker Det var det glade budskab fra formand Birthe Qasem og udlejningschef Glenn Michelsen, da FSB i april inviterede til to fyraftensmøder om, hvilken effekt den fleksible udlejning har på beboersammensætningen i FSB s boligafdelinger. læs mere på side 4-5

2 Husk at du kan se det fulde referat fra bestyrelsesmødet på hjemmesidens passwordbeskyttede område. brugernavn: beboerdemokrat / adgangskode: demokrati. Vil du have det tilsendt, så kontakt Dorte J. Clausen på telefon eller DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER FRA BESTYRELSENS MØDE 22. april 2009 TEKST helle sinding-jensen KOMMUNIKATIONSchef FOTO ARKIV Nye familieboliger i Mysundegade I september 2007 sagde bestyrelsen ja til at omdanne de eksisterende ungdomsboliger i Mysundegade til seks almene familieboliger. 10 alvorlige svampeangreb har betydet, at renoveringen er trukket ud og er blevet meget dyrere end forventet. Men nu er de seks rigtig gode lejligheder klar til indflytning. Lejlighederne annonceres på FSB s hjemmeside. Flyttestatistik Flyttestatistik både en generel og en for hver afdeling - blev præsenteret på mødet. Den viste, at flytteprocenten for familieboligerne er 10,7 og dermed uændret i forhold til For ungdomsboligerne er flytteprocenten for 2008 på 51,6, hvilket er en stigning på 3,2 pct. i forhold til For ældreboligerne er flytteprocenten på 18,2. Dette er et fald på 1,2 pct. i forhold til Bestyrelsen bruger blandt andet statistikken til at holde øje med, om der i nogle afdelinger er behov for en særlig indsats. Og fx blev det i forhold til Fælledhaven understreget, at der skal gøres en ekstra indsats for at leje de tomme boliger ud. Statistikken skal på et senere tidspunkt sammenholdes med resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, der løbende gennemføres for at få et billede af, hvorfor beboere flytter fra FSB s boliger. Fremtidens almene sektor Den 26. marts blev der indgået boligaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den almene sektors styring og finansiering. Boligaftalen forventes at blive vedtaget i slutningen af maj 2009 og vil i så fald træde i kraft den 1. oktober Med boligaftalen følger en ny standardvedtægt. Det betyder, at FSB s vedtægter skal revideres. Læs om aftalen i BL Informerer nr. 13, som du finder på -> udgivelser. Ny rentepolitik FSB s bestyrelse har besluttet, at det faste rentetilskud på 200 kroner per år per lejemål til afdelingerne ophører fra og med budgetår Det betyder, at den enkelte afdeling fremover ikke får et tilskud per lejemål men i stedet får alle renter af afdelingens indestående hos FSB. For nogle afdelinger betyder det, at de fremover får flere penge og for andre afdelinger, at de fremover får færre penge i tilskud. Der vil blive orienteret yderligere om den ændrede rentepolitik i forbindelse med indbydelserne til de kommende budgetmøder. 02 FSB INFORMATION 0309

3 Husk at du kan se det fulde referat fra bestyrelsesmødet på hjemmesidens passwordbeskyttede område. brugernavn: beboerdemokrat / adgangskode: demokrati. Vil du have det tilsendt, så kontakt Dorte J. Clausen på telefon eller DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER FRA BESTYRELSENS MØDE 22. april 2009 TEKST helle sinding-jensen KOMMUNIKATIONSchef FOTO ARKIV Dispositionsfonden - lånesager Bestyrelsen drøftede nogle lån fra Dispositionsfonden, som var givet på flere forskellige betingelser. Nogle lån var givet som rente- og afdragsfrie uden, at der har været taget stilling til tilbagebetalingen. Andre var givet som afdragsfrie, indtil det ville være muligt for afdelingen at begynde tilbagebetalingen. Endelig var der også lån, hvor der har været fastsat en anden rente end den gældende. Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal gælde samme retningslinjer for alle, der låner fra Dispositionsfonden. Det skal nye retningslinjer for lån fra Dispositionsfonden sikre, læs mere nederst på denne side. Årsberetning 2008 Bestyrelsen godkendte Årsberetning Vanen tro udkommer den i slutningen af maj forud for næste møde i repræsentantskabet. Glæd dig til et spændende tema om det boligsociale arbejde i FSB og bemærk, at som noget nyt vil tre cases om det boligsociale arbejde blive bragt i FSB Beboeren. TEKST inge schjødt hansen kommunikationskonsulent FOTO arkiv Vind kroner til din afdeling Har I et godt projekt på vej? Så tag chancen og søg om at få FSB s initiativpris Prisen uddeles på repræsentantskabsmødet i november. Egen trækningsret Det er nu din boligafdeling har chancen for at tænke ud af boksen og prøve at vinde en pæn sum penge øremærket til et godt initiativ, som I gerne vil i gang med. Sidste år blev Sundparken belønnet for en aktiv beboerindsats og fik mulighed for at udskifte gamle motionsredskaber og få trænerhjælp på petanquebanen. Munkevangen ville gerne blænde op for en filmklub for de unge og anskaffe et legehus til de yngste. De to afdelinger delte Initiativprisen i FSB S NYINDSTIFTEDE INITIATIVPRIS PÅ KRONER GÅR TIL MUNKEVANGEN OG SUNDPARKEN DER MED STORT ENGAGEMENT HAR GIVET DET SOCIALE LIV ET LØFT VED AT IVÆRKSÆTTE EN LANG RÆKKE SPÆNDENDE AKTIVITETER FOR BEBOERNE FSB s initiativpris gives til en eller flere afdelinger, som har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme en positiv udvikling til gavn for nuværende og kommende beboere. FSB s forretningsudvalg har valgt, at prisen i 2008 skal deles mellem Munkevangen ( kroner) og Sundparken ( kroner). Begge har med stort engagement prioriteret og igangsat en lang række aktiviteter for beboerne, og dermed formået at gøre afdelingerne til et bedre sted at bo. I Munkevangen præmieres særligt arbejdet med at sikre, at afdelingens børn og unge har noget at give sig til. Der er fokus på en bred vifte af tiltag, herunder etablering af klubber, gode legeområder med boldbane osv. I Sundparken er prisen en anerkendelse af en mangeårig indsats for at skabe aktiviteter for de ældre beboere i form af blandt andet klubber, fællesspisninger, fester, underholdningsaftener, gymnastik og dans. Birthe Qasem Formand for bestyrelsen FSB S INITIATIVPRIS 2008 Prøv lykken Alle beboere og FSB s ansatte kan indstille en afdeling til at modtage prisen. Det er bare med at komme til tasterne. Skriv nogle linjer om, hvad det er, I gerne vil gøre. Send begrundelsen for, at det lige netop er din afdeling, der skal vinde til direktionssekretær Dorte Clausen, Rådhuspladsen 59, 1550 København V eller senest 30. juni Læs reglerne på de beboervalgtes område af www. fsb.dk. Brugernavn: beboerdemokrat. Adgangskode: demokrati. FSB INFORMATION

4 TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder FOTO janne augustinus johansen Fleksibel udlejning virker Det var konklusionen, da FSB holdt fyraftensmøder om, hvordan det er gået med fleksibel udlejning, siden aftalen trådte i kraft. Beboerdemokrater fra 17 forskellige afdelinger var mødt op, da FSB i april inviterede til to fyraftensmøder om, hvordan aftalen om den fleksible udlejning har virket på beboersammensætningen i FSB. Heldigvis var det glade budskab fra formand Birthe Qasem og udlejningschef Glenn Michelsen, at den fleksible udlejning virker. Tal for 1½ år Aftalen om fleksibel udlejning trådte i kraft den 1. januar Men i realiteten kom ingen af boligselskaberne i gang med fleksibel udlejning før i løbet af foråret Aftalen, som blev indgået mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune, var en rammeaftale, der beskrev mulighederne. Først efter aftalen var indgået, skulle de enkelte boligorganisationer blive enige med kommunen om de konkrete kriterier i deres afdelinger. De overordnede kriterier var dengang som nu, at de boligsøgende skulle være i arbejde eller under uddannelse og primært i Københavns Kommune. De tal, som beboerdemokraterne blev præsenteret for på fyraftensmødet, var opgjort per 31. december 2008, og derfor dækkede de reelt kun en periode på ca. 1½ år - et kort tidsrum når det handler om at ændre på en uhensigtsmæssig beboersammensætning. Aftalen om fleksibel udlejning løber da også frem til den 31. december Udsatte boligområder Det var FSB s udlejningschef Glenn Michelsen, der havde fornøjelsen af at præsentere tallene for, hvordan det er gået i boligafdelingerne. Glenn startede i den tunge ende - de afdelinger der i aftalen betegnes som udsatte boligområder, fordi der er over 50 procent af beboerne i den arbejdsdygtige alder, der ikke er i arbejde. I FSB har Tingbjerg l og ll fået denne betegnelse, og det betyder, at 90 procent af boligerne i de to afdelinger skal lejes ud efter kriterierne for fleksibel udlejning. Kombineret udlejning skal 04 FSB INFORMATION 0309

5 Formand Birthe Qasem kunne fortælle de mange fremmødte beboervalgte, at tallene for de første 1½ år med fleksibel udlejning tyder på, at ordningen kan være med til at ændre en uhensigtsmæssig beboersammensætning. benyttes til de sidste 10 procent, og der er derfor ikke kommunal boligsocial anvisning i Tingbjerg. Den 31. december 2008 var der ikke ændret på Tingbjergs status som udsat boligområde. 40 plus afdelinger Heldigvis stod det meget bedre til med de såkaldte 40 plus afdelinger, kunne Glenn berette. Hvis en afdeling har fået betegnelsen 40 plus, betyder det, at over 40 procent af beboerne i den arbejdsdygtige alder er uden arbejde. I disse afdelinger er der heller ikke kommunal anvisning, og mindst fire ud af ni anvisninger skal gå til ansøgere, der opfylder de fleksible kriterier. Da aftalen blev indgået havde FSB plus afdelinger, men den 31. december 2008 var der kun to 40 plus afdelinger tilbage. I de øvrige ni afdelinger var under 40 procent af beboerne nu uden arbejde. Et rigtig godt resultat fremhævede Glenn Michelsen, og han kunne samtidigt fortælle, at de afdelinger, der nu reelt er 40 minus afdelinger, beholder deres status som 40 plus afdelinger. Dermed er der fortsat ikke boligsocial anvisning, og afdelingen kan fortsætte den positive udvikling, hvor det prioriteres, at nye indflyttere er i arbejde eller under uddannelse. 40 minus afdelinger De sidste FSB afdelinger er såkaldte 40 minus afdelinger. Det betyder, at under 40 procent af beboerne i den arbejdsdygtige alder er uden arbejde. I disse afdelinger skal mindst en udlejning ud af ni gå til den fleksible udlejning, og der er stadig boligsocial anvisning. Den 31. december 2008 var en enkelt afdeling blevet til en 40 plus afdeling. Afdelingernes resultater Til slut gennemgik Glenn Michelsen udviklingen i de afdelinger, der var mødt op på fyraftensmødet. Talmaterialet kunne ikke udleveres, da det er fortroligt, og det kan derfor heller ikke rekvireres. FSB INFORMATION

6 Dispositionsfonden giver fx tilskud til tab eller forebyggelse af tab i driften af afdelingerne, eksempelvis ved problemer med at udleje boliger. Fonden kan fx også låne eller give penge til at modernisere og forbedre i en afdeling. Du kan læse mere om Dispositionsfonden på om dispositionsfonden TEKST tina foldberg andersen KOMMUNIKATIONSkonsulent FOTO arkiv Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Indtil nu har FSB håndteret betingelserne for lån fra Dispositionsfonden fra sag til sag. Men nu har organisationsbestyrelsen besluttet nogle generelle retningslinjer. Der er nu fastsat generelle retningslinjer for, hvordan sager om tilskud og lån fra Dispositionsfonden fremover behandles. Midlerne i Dispositionsfonden er sikkerhedskapital for boligorganisationen. Fonden kan træde til, hvis organisationen eller en/flere afdelinger er truet økonomisk. Hvis en afdeling søger om tilskud eller lån sker det gennem en indstilling fra administrationen, som så skal godkendes af organisationsbestyrelsen, som bestyrer Dispositionsfonden. Ydes der lån sker, det efter en af følgende tre betingelser: 1 Lånet ydes som et normalt lån, dvs. det forrentes efter gældende regler med diskontoen plus en procent, og afdragsperioden fastsættes til maks. 30 år. 2 Lånet ydes som under punkt 1, men det vurderes, at afdelingen ikke vil have mulighed for at afdrage på lånet fra starten. Tilbagebetaling kan begynde inden for en kortere periode. 3 I helt ekstraordinære situationer gøres lånet rentefrit i en kortere periode. Du kan læse mere om de nye retningslinjer på Beboerdemokrati TEKST rina sandberg studentermedhjælper Forbruget af el, vand og varme er faldet Der er godt og skidt i de grønne regnskaber 2008 for FSB s afdelinger. Afdelingerne kan snart læse, hvordan år 2008 er gået, og se, hvor de kan overveje at give den en ekstra skalle her i Klimaåret FSB s beboere tænker mere miljøvenligt. Det viser de grønne regnskaber, der sendes ud til afdelingerne i løbet af maj måned. De grønne regnskaber indeholder en oversigt over, hvordan forbruget af el, vand og varme har udviklet sig, og hvor meget affald og CO 2 hver enkelt afdeling har belastet miljøet med i Ved at få tallene på bordet får afdelingen måske mod på at sætte sig nye mål og sætte nye aktiviteter i gang. Vi sparer, men smider mere væk De største besparelser ses på vand- og elforbruget, som derved følger den positive udvikling igennem de sidste fem år. Desuden er der for første gang siden 2003 et lille fald i det samlede varmeforbrug. Som følge af faldet i varme- og elforbruget falder beboernes udledning af CO 2 også. En positiv tendens som det er værd at satse på også i Affaldsmængderne er derimod stigende, og FSB forsøger løbende at skabe opmærksomhed om dette problem. Hvis jeres afdeling mangler inspiration og gode råd, kan FSB Teknik og Miljø kontaktes på telefon FSB INFORMATION 0309

7 Engagement hos beboerne efterlyses! Den største udfordring ved at lave bestyrelsesarbejde er, at beboerne ikke engagerer sig. Det var meldingen, da FSB diskuterede bestyrelsesarbejde med de unge fra ungdomsboligerne. FSB indbyder dig til en aften i Comedy Zoo - byens bedste stand up. Men først ta r vi pulsen på bestyrelsesarbejdet i FSB s ungdomsboliger. Sådan stod der på den plakat, som FSB havde sat op i ungdomsboligerne. Det tilbud havde 16 unge - både demokrater og beboere - sagt ja tak til, og deres engagement fejlede bestemt ikke noget, da de delte ud af deres erfaringer om bestyrelsesarbejdet. - Vi havde arrangeret en virkelig fin Hawaii-fest, og så mødte der kun to beboere op ud over bestyrelsen, fortalte en pige fra Rubakken. Eksemplet opsummerer en erfaring, som alle de unge var enige om. Det er utroligt svært at engagere beboerne. De interesserer sig hverken for bestyrelsesarbejdet eller ret meget for de fælles aktiviteter. Til gengæld var de unge også enige om, at sammenholdet internt i bestyrelsen er en meget positiv ting. Hvordan gør man så? I ungdomsboligafdelingen Nørrebrogade 9 går det rigtig godt med bestyrelsesarbejdet. Derfor havde FSB inviteret afdelingsformand Mette Lolk til at fortælle om, hvordan de gør. Mette Lolk lagde ud med at afsløre, at Nørrebrogade 9 har nøjagtigt de samme problemer med uengagerede beboere, som de øvrige ungdomsboliger. Men bestyrelsesarbejdet fungerer godt. - Hemmeligheden er måske, at vi gør det nemt at være i bestyrelsen, mente Mette Lolk og fortsatte: - Vi mødes kun fire gange om året. Vi hygger os og spiser god mad, og så har vi en lille bitte dagsorden. Vi har kun ét projekt om året. Det kan fx være at få vores gårdtoilet sat i stand. Det er altså ret nemt at være bestyrelsesmedlem hos os. Andre ting, som bestyrelsen gør, er, at de byder nye beboere velkommen, og så spiller de ikke politibetjente, men har en positiv indgangsvinkel til problemstillingerne i afdelingen. De unge var meget engagerede, da FSB inviterede til en diskussion om bestyrelsesarbejdet i ungdomsboligafdelingerne. På det øverste billede øser bestyrelsesformand Mette Lolk ud af sine erfaringer med, hvordan de får bestyrelsesarbejdet til at fungere i Nørrebrogade 9. Kan Facebook bruges? Formand for Sjællandsgade 22, Lærke Larsen, rundede eftermiddagen af med at fortælle om, hvordan bestyrelsesarbejdet er blevet lettere, efter bestyrelsen har oprettet en Facebookgruppe for Sjællandsgade 22 på Internettet. Fx bruger bestyrelsen gruppen til at svare på spørgsmål fra beboerne og offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne. Positiv tilbagemelding De unges tilbagemelding på arrangementet var meget positiv. Det var fedt at komme i Comedy Zoo og spændene at udveksle erfaringer. Derfor vil FSB satse på at lave nogle lignede arrangementer fremover. FSB INFORMATION

8 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59, 1550 København V tel fax mail web Redaktionen Helle Sinding-Jensen (ansv.), Janne Augustinus Johansen, Inge Schjødt Hansen, Tina Foldberg Andersen, Kontakt til redaktionen tel (direkte) mail LAYOUT Barbara Elbæk, FSB Kommunikation TRYK Mediefabrikken ApS OPLAG 800 Næste deadline 26. maj 2009 FSB er certificeret efter miljøstandarden EMAS FSB Information er trykt på svanemærket papir TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder FOTO arkiv Retningslinjer for Kursusfonden justeret På sidste bestyrelsesmøde blev en justering af retningslinjerne for Kursusfonden vedtaget efter indstilling fra Aktivitetsudvalget. Den væsentligste ændring er, at alle beboere har mulighed for at komme på kursus i FSB. Et medlemskab af Kursusfonden i FSB er et rigtigt godt tilbud. Det koster en afdeling 20 kr. pr. lejemål pr. år, men til gengæld kan afdelingens beboere og beboerdemokrater frit komme på et af FSB s mange kurser og arrangementer. Den største justering i retningslinjerne er, at man ikke længere behøver at være valgt til en afdelingsbestyrelse for at komme på et kursus i FSB. Ændringen er allerede slået igennem i årets kursuskatalog, hvor der både er særlige kurser og arrangementer for beboerdemokrater og kurser, hvor alle beboere kan deltage. Desværre er der en del beboere og beboerdemokrater, som ikke møder op til de kurser, de har meldt sig til, og det er spild af penge. De mange udeblivelser er baggrunden for en anden justering i retningslinjerne. Fremover bliver afdelingsformanden orienteret skriftligt, hvis en beboer eller en beboerdemokrat har tilmeldt sig et kursus eller et arrangement i FSB og ikke møder op. Dette gælder både kurser betalt af Kursusfonden og kurser betalt af FSB. Derudover er det stadig sådan, at hvis man har tilmeldt sig et kursus eller arrangement i FSB og ikke har meldt afbud senest en uge før start, så skal afdelingen selv betale hele kursusafgiften samt eventuelle andre udgifter. Læs de justerede retningslinjer for Kursusfonden på KurserArrangementer/Kursusfond TEKST janne augustinus johansen KOMMUNIKATIONSmedarbejder 50 år - det skal fejres Birkebos bestyrelsesformand Brian Larsen fylder 50 år den 19 juni. Kom og vær med til at gøre det til en festlig fødselsdag for Brian ved en reception fredag den 19. juni fra kl Receptionen bliver holdt i Klokkergårdens selskabslokale, Birkedommervej 70, 2400 København NV. 08 FSB INFORMATION 0309

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere