Årsbudget 2011 Bind 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbudget 2011 Bind 2"

Transkript

1 Årsbudget 2011 Bind 2

2 BUDGETOVERSIGT

3 2

4 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET... 8 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION... 9 DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION IT-AFDELING BORGERSERVICE RÅDHUSKANTINEN VAGTMESTER DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION, LØNPULJER HR-AFDELING HR-AFDELING, LØNPULJER JURIDSK AFDELING, POLITISK ORGANISATION...27 JURIDISK AFDELING INDKØBSAFDELING KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATION BØRN- OG UNGEOMRÅDET ADMINISTRATION...31 POLITISK ORGANISATION BØRN- OG UNGE RÅDHUS FAMILIEAFDELINGEN NORDVANG TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ADMINISTRATION...38 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ RENGØRINGSORGANISATION...41 VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...42 YDELSESAFDELING JOBCENTER BESKÆFTIGELSESCENTER LEDELSE MYNDIGHEDAFDELING...45 MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN...46 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...49 CENTER FOR JOB OG AFKLARING YDELSESAFDELING JOBCENTER ØKONOMI OG PLAN BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRN OG UNGEOMRÅDET DAGPASNINGSAFDELING...73 DAGTILBUDSOMRÅDETS FÆLLES KONTI DAGPLEJEN VEST DAGPLEJEN SYD DAGPLEJEN NORD DAGINSTITUTION SØVIND... 81

5 4 DAGINSTITUTION GEDVED DAGINSTITUTION SDR.VISSING DAGINSTITUTION EGEBJERG...86 DAGINSTITUTION STENSBALLE DAGINSTITUTION BANKAGER DAGINSTITUTION DAGNÆS DAGINSTITUTION LUND BØRNEHUSET ØSTBIRK BØRNEHAVEN GEFIONSGÅRDEN SCT. IBS BØRNEHAVE DAGINSTITUTION VESTBY DAGINSTITUTION LANGMARK DAGINSTITUTION TORSTED...97 DAGINSTITUTION HATTING BØRNEHULEN, BRÆDSTRUP...98 TØNNING-TRÆDEN BØRNEHAVE SPIREN BAKKELANDETS VUGGESTUE DAGINSTITUTION HØJVANG DAGINSTITUTION BRÆDSTRUP DAGINSTITUTION HOVEDGÅRD DAGINSTITUTION MIDTBY DAGINSTITUTION SØNDERMARK DAGINSTITUTION ØSTBIRK VESTBIRK BØRNEHAVE DAGINSTITUTION NIM UNDERVISNINGSAFDELING UNDERVISNINGSOMRÅDETS FÆLLES KONTI SØVIND SKOLE HOVEDGÅRD SKOLE GEDVED SKOLE ØSTBIRK SKOLE NIM-UNDERUP SKOLE SDR. VISSING SKOLE BRÆDSTRUP SKOLE BAKKESKOLEN BANKAGERSKOLEN DAGNÆSSKOLEN EGEBJERGSKOLEN HATTINGSKOLEN HØJVANGSKOLEN HØJVANGSKOLENS CENTERKLASSER LANGMARKSKOLEN LUNDSKOLEN MIDTBYSKOLEN STENSBALLESKOLEN SØNDERMARKSKOLEN TORSTEDSKOLEN SLOTSSKOLEN KLASSE CENTRET ENDELAVESKOLEN LUNDAGERSKOLEN KLUBBER, FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER GEFIONSGÅRDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING UNGDOMSSKOLEN FAMILIE & FOREBYGGELSE SUNDHEDSTJENESTEN FAMILIEAFDELINGEN TANDPLEJEN PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING...154

6 5 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRINGSORGANISATIONEN KULTURUDVALG KULTUR OG STAB KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET HORSENS BIBLIOTEK HORSENS MUSEUM HORSENS KUNSTMUSEUM HORSENS MUSIKSKOLE FORUM HORSENS FRITIDSAKTIVITETER TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ FORSAMLINGSHUSE UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TEKNIK- OG MILJØUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFTSGÅRDEN STADSINGENIØREN UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE AFFALD OG GENBRUG BEREDSKABSKOMMISSION TEKNIK OG MILJØOMRÅDET BRAND OG REDNING DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR SUNDHED OG SOCIALSERVICE KULTUR OG STAB ØKONOMI, IT OG BORGERSERVICE BORGERSERVICE TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSFREMMEBETALINGER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE SUNDHED OG OMSORG DISTRIKTSCHEF SUNDHEDSDISTRIKT SØNDERGÅRDEN SUNDHEDSDISTRIKT LINDEHØJ SUNDHEDSDISTRIKT CERES HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE SOCIALT UDSATTE, HJEMLØSE OG MISBRUGERE UDVIKLINGSHÆMMEDE DAGTILBUD UDVIKLINGSHÆMMEDE BO/DØGNTILBUD PSYKIATRI SPECIALUNDERVISNING OG STØTTE MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED

7 6 ANLÆG RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER

8 Drift Budget 2010 Regnskab Politisk organisation U I Økonomiudvalg U I Administrativ organisation U I Kultur og Stab U I Staben U I Byrådssekretariatet, Politisk organisation U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Partitilskud U Hovedudvalg U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Økonomiudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Vederlag til U kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 Møder, rejser og repræsentation U Kørselsgodtgørelse U Kontorartikler U Abonnementer/tidsskrifter U IT U Beskæftigelsesudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Børn og Skoleudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Kulturudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Teknik og Miljøudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Udvalget for Sundhedsfremme U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U

9 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 50 Materiale og U Udvalget for Sundhed og Socialservice U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Bæredygtighedsudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Byrådssekretariat U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U IT U Serviceabonnement U Materiale og U Inventar U Byrådssekretariatet U I Byrådssekretariat U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I

10 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 42 Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Welcome U Indtægter I Indtægter fra KKR I Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 48 Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Markedsføring iøvrigt U Udvikling og Kommunikation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I

11 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 40 IT U Serviceabonnement U Tværgående fællesudgifter U Kommunal information U Planlægning U Kommuneplanlægning U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Lean U I Udvikling og Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 62 Turisme U Drift U Turisme U Ikke autoriserede grupperinger U Green Network U CityHorsens tilskud U markedsføring, krone til krone og julebelysning 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Erhvervsfremme U Ikke autoriserede grupperinger U Horsens Erhvervsråd U Erhvervspolitik U Kompetencepris for særlig U indsats 03 Den centrale Økonomifunktion U I

12 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 1 Rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Drift U Energibesparende U foranstaltninger 000 Ikke autoriserede grupperinger U Indtægter U Miljøbeskyttelse m.v. U I Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Forsikring, forureningsuheld U Miljøtilsyn virksomheder I Drift I Godkendelse/tilsyn med I brugerbetalingspligtige virksomheder 85 Indtægter I Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Horsens Brand og Redning, U Torstedallè 1, Horsens 003 Afhjælpende indsats U Køretøjer og udstyr U Transport og infrastruktur U I Fælles funktioner I Parkering I Drift I Egne I Kommunale indtægter fra I parkeringsbilletordninger 85 Indtægter I Kommunale indtægter fra I parkeringsafgifter 85 Indtægter I Kollektiv trafik U Busdrift U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Midttrafik U Horsens Rutebilstation, U lejeafgift til Dsb 001 Trafiktilskud U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I

13 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U I Forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Arbejdsnedlæggelse, bod I Indbetaling vedr. udlånsaftale U Diverse udgifter vedr. U personale 02 Jubilæer U Samarbejdspulje til U merarbejdsbetaling 07 Kautionsforsikringer U MED organisation U IT U I Serviceabonnement U Indtægt fra I Beskæftigelsesministeriet 50 Materiale og U Forsikringer U Porto U Betalingstelefoner, Husodde og U Brædstrup 52 Tværgående fællesudgifter U I Copydan afgift U Kopiering og trykning U I Revision U Gebyrer U Falck U Risikostyring U I Forsikringer U Rengøringsanalyse på U kulturområdet 52 Analyse af pedelfunktionen U Andre udgifter U Endelave U Drift af sygebil U Medicin U Kontaktmand U Betalingstelefoner U Digitalkort I Vitus Bering Innovationspark, U underskudsgaranti 12

14 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 63 Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 64 Budgetposter U Løn U Effektivisering, pulje U Regeringens tiltag U Kommunens tiltag U Pulje til nye initiativer m.v. U Kontingent til foreninger m.v U Kommunernes Landsforening U Dansk Byplanlaboratorium U Dansk Brand og Sikringsteknik U Foreningen Bedre Bymiljø i U Horsens 05 Bedriftssundhedstjeneste U Andre udgifter U Mindre uanbringelige/restance U beløb 87 Diverse indtægter I Gebyrer for I ejendomsoplysninger 07 Afgifter for foretagelse af I udlæg 08 Statusattester og I vurderingsattester 09 Kompensation for eftergivet I gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper 16 Adoptionsret til dagpenge I Andre indtægter I Pulje vedr. ændring af U momsloven 92 Pulje vedr. lønsumsafgift U Økonomi, IT og Borgerservice U I Den centrale økonomifunktion U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U Grunde og bygninger U Vagtselskab U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U

15 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Porto U Annoncer U Telefon U Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 58 Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Bil og busdrift U Forsikringer U Konsulentbistand U Indtægter I Incassogebyrer I Indtægter fra Vandselskab I IT afdeling U Ikke autoriserede grupperinger U Bil og busdrift U Leasing U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter I Diverse indtægter og udgifter efter U forskellige love I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Afgift af stadepladser, I pølsevogne m.v. 75 Kontingent til foreninger mv. U Diverse tilskud mv. U Vækstfora U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Væksthuse U Udvikling af yder og U landdistriktsområder 1 Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Mellembyer U Brædstrup U Lokale aktionsgrupper U Lønpuljer U Interne forsikringspuljer U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Forsikringer U

16 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer 71 Bygningsforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 72 Løsøreforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 73 Biler, indkøbte forsikringer, U præmie 74 Bygningsforsikring, udg/indt, U skade 75 Løsøreforsikring, udg/indt, U skade 76 Bilskader U Bygningsforsikring, overført U fra områderne, præmie 78 Bygningsforsikring, U løsøreforsikring m.m., til imødegåelse af erstatninger 79 Løsøreforsikring, overført U fra områderne, præmie 81 Bilforsikring, overført fra U områderne, præmie 001 Arbejdsskader U Materiale og U Forsikringer U Indkøbte forsikringer, præmie U Udgift, administration U Overført fra områderne, U præmie 64 Til imødegåelse af U erstatninger 3 Ikke rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Beboelse U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre faste ejendomme U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Byfornyelse U

17 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 15 Byfornyelse 1 Drift U Udgifter til byfornyelse U Ydelsesstøtte, afdragsbidrag U Driftsikring af boligbyggeri U Drift U Støtte til opførelse af boliger U Ungdomsboligbidrag U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Fælles formål U Fælles formål U Personale U Transport og infrastruktur U Fælles funktioner U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Parkeringsafgifter U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Driftsbygninger og pladser U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Havne U Havne U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Lystbådehavne m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U

18 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Personale U Undervisningsområdet U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Skolefritidsordninger U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Ungdomsuddannelser U Erhvervsgrunduddannelser U Økonomiudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kulturel virksomhed U Museer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Teatre U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Musikarrangementer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre kulturelle opgaver U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Drift U Fælles formål U

19 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 000 Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsfremme og forebyggelse U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kommunal sundhedstjeneste U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Dagpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Vuggestuer U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Børnehaver U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Integrerede daginstitutioner U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Klubber og andre socialpædagogiske U fritidstilbud 18

20 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Åbne pædagogiske tilbud, legesteder U m.v. 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til børn og unge med særlige U behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn U og unge 1 Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 001 Ydelsesstøtte vedrørende U private ældreboliger 1 Egne U Sundhedsdistrikt Lindehøj U Ældreboliger Sundvej 5, Horsens U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Rådvedvej 5 9, U Egebjerg, Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Kildegade 23, U Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Sundhedsdistrikt Ceres U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vesterled 1 41, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U

21 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 83 Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vestergade 25 37, Brædstrup U (Bofællesskab) 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Toftegårdsvej 2 32, Sdr. U Vissing 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Søndergade 41/Søndergården U , Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Klovenhøjvej 1 19, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Egebo,Møllevangen 4 10, U Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbud til midlertidigt ophold ( U ) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kontaktperson og ledsageordninger ( U ,97 99) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Aktivitets og samværstilbud ( 104) U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Beskæftigelsesordninger U Drift U

22 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Støtte til frivilligt socialt arbejde og U øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Drift U Økonomichefen U Tinglysningsafgift ved lån til U betaling af ejendomsskatter o.lign. 01 Ejendomsskatter U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation I Sekretariat og forvaltninger I Drift I Fælles formål I Gebyrer for byggesagsbehandling I Lønpuljer U I Tjenestemandspension U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Tjenestemandspensioner U Overførsler mellem I pensionsområder 05 Pensionsforsikringspræmier U Tjenestemandspensioner, 0.58 U Tjenestemandspensioner, 2.22 U Tjenestemandspensioner, 2.32 U Tjenestemandspensioner, 2.35 U Tjenestemandspensioner, 3.22 U Tjenestemandspensioner, 3.32 U Tjenestemandspensioner, 4.62 U Tjenestemandspensioner, 5.32 U Tjenestemandspensioner, 5,68 U Tjenestemandspensioner, 6.42 U Tjenestemandspensioner, 6.45 U Udbetaling af U tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 10 Tjenestemandspensioner, 1.22 U Tjenestemandspensioner, 1.35 U IT afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I

23 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Andre udgifter U Leasing U Materiale og U I Telefon U I Tværgående fællesudgifter U Telefoni U Økonomi, IT og Borgerservice U I IT afdeling U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U I Anskaffelse og vedligeholdelse U I Serviceabonnement U Datakommunikation U Leasing U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Porto U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U

24 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Borgerservice U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Borgerservice U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Lægekonsulent, lægeerklæringer U Lægeerklæringer vedr. klienter U Lægeerklæringer vedr. ansatte U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Leasing U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Tolkebistand U Indtægter I Vielsesgebyrer I Gebyrer for I folkeregisterattester 23

25 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 24 Indtægter, sygesikringsbeviser I Legitimationskort I Rådhuskantinen U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Rådhuskantinen U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Tjenestekørsel U Forsikringer U Materiale og U Kontorartikler m.v. U Telefon U Andre udgifter U Indtægter I Kontantsalg I Salg til mødevirksomhed I Vagtmester U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Drift U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Grunde og bygninger U Sekretariat og forvaltninger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Tværgående fællesudgifter U Mødelokaler m.v. U Nøgler og låsesystemer U Av midler U Skilte U Økonomi, IT og Borgerservice U

26 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 05 Vagtmester U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U Leasing U Den centrale Økonomifunktion. lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Decentral løn til udkontering U Særlige arbejdsmiljøformål U Decentral løn vedr. Horsens U Kommune O Det gode arbejdsliv og U kompetenceudvikling 17 Ændring af lov om sygedagpenge U (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 18 Pulje O.2008, skævdeling U HR afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U

27 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Diverse udgifter vedr. U personale I Sociale kapitler U Psykologindsats voldsramte U ansatte 08 Akutpulje U LMU U I Kommunom U Psykologordning U Uddannelse, ledelse og U personalemæssige initiativer. Trepartsinitiativer 17 OK08 aftale om seniorpolitiske U initiativer og konpetenceudvikling 19 Efteruddannelse af offentlige U ledere 68 Projektpulje U Pulje til flexjob U Fleksjobpulje 91 U Pulje til seniorjob U Pilotprojekt vedr. sygefravær U HR afdeling U I HR chef U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 26

28 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 85 Indtægter I Indtægter fra Vandselskab I HR, lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Pulje vedr. uansøgt afsked U Barselsudligningsordning U Juridisk afdeling, Politisk organisation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Politisk organisation U I Kommissioner, råd og nævn U I Huslejenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Beboerklagenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Ikke rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Valg m.v. U Drift U Fælles formål U

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Beskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur.

Beskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur. Reduktionsforslag og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: R101 Reduktionen vedrører: Ændring i politisk organisation Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter -350-350 -350-350

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9 VEDTAGET BUDGET 2009 Københavns Kommunes Vedtaget Budget 2009 Redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen www.kk.dk December 2008 Design: Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 995 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2014...5 STATUSBALANCE 2014...9 REGNSKABSOVERSIGT 2014...25 DRIFT...25 ANLÆG...61 RENTER OG FINANSIERING...

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 2014...5 STATUSBALANCE 2014...9 REGNSKABSOVERSIGT 2014...25 DRIFT...25 ANLÆG...61 RENTER OG FINANSIERING... 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB...5 STATUSBALANCE...9 REGNSKABSOVERSIGT...25 DRIFT...25 ANLÆG...61 RENTER OG FINANSIERING...65 FINANSFORSKYDNINGER...69 REGNSKABSBEÆRKNINGER...75 DRIFT...75

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

SILKEBORG. 52,8 MIO. KR. Så meget kan Silkeborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: SILKEBORG 52,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer 1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011 børn og unge Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Fra barn til voksen i kommunen... 7 Hvem er hvem?... 9 Når den unge er mellem

Læs mere

FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT.

FANØ. 2,7 MIO. KR. Så meget kan Fanø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 29,3 PCT. FANØ 2,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

AARHUS. 235,0 MIO. KR. Så meget kan Aarhus Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: AARHUS 235,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HØRSHOLM. 7,3 MIO. KR. Så meget kan Hørsholm Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HØRSHOLM 7,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,1 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere