Årsbudget 2011 Bind 2

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbudget 2011 Bind 2"

Transkript

1 Årsbudget 2011 Bind 2

2 BUDGETOVERSIGT

3 2

4 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET... 8 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION... 9 DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION IT-AFDELING BORGERSERVICE RÅDHUSKANTINEN VAGTMESTER DEN CENTRALE ØKONOMIFUNKTION, LØNPULJER HR-AFDELING HR-AFDELING, LØNPULJER JURIDSK AFDELING, POLITISK ORGANISATION...27 JURIDISK AFDELING INDKØBSAFDELING KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATION BØRN- OG UNGEOMRÅDET ADMINISTRATION...31 POLITISK ORGANISATION BØRN- OG UNGE RÅDHUS FAMILIEAFDELINGEN NORDVANG TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ADMINISTRATION...38 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ RENGØRINGSORGANISATION...41 VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...42 YDELSESAFDELING JOBCENTER BESKÆFTIGELSESCENTER LEDELSE MYNDIGHEDAFDELING...45 MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN...46 POLITISK ORGANISATION DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED BESKÆFTIGELSESOMRÅDET...49 CENTER FOR JOB OG AFKLARING YDELSESAFDELING JOBCENTER ØKONOMI OG PLAN BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRN OG UNGEOMRÅDET DAGPASNINGSAFDELING...73 DAGTILBUDSOMRÅDETS FÆLLES KONTI DAGPLEJEN VEST DAGPLEJEN SYD DAGPLEJEN NORD DAGINSTITUTION SØVIND... 81

5 4 DAGINSTITUTION GEDVED DAGINSTITUTION SDR.VISSING DAGINSTITUTION EGEBJERG...86 DAGINSTITUTION STENSBALLE DAGINSTITUTION BANKAGER DAGINSTITUTION DAGNÆS DAGINSTITUTION LUND BØRNEHUSET ØSTBIRK BØRNEHAVEN GEFIONSGÅRDEN SCT. IBS BØRNEHAVE DAGINSTITUTION VESTBY DAGINSTITUTION LANGMARK DAGINSTITUTION TORSTED...97 DAGINSTITUTION HATTING BØRNEHULEN, BRÆDSTRUP...98 TØNNING-TRÆDEN BØRNEHAVE SPIREN BAKKELANDETS VUGGESTUE DAGINSTITUTION HØJVANG DAGINSTITUTION BRÆDSTRUP DAGINSTITUTION HOVEDGÅRD DAGINSTITUTION MIDTBY DAGINSTITUTION SØNDERMARK DAGINSTITUTION ØSTBIRK VESTBIRK BØRNEHAVE DAGINSTITUTION NIM UNDERVISNINGSAFDELING UNDERVISNINGSOMRÅDETS FÆLLES KONTI SØVIND SKOLE HOVEDGÅRD SKOLE GEDVED SKOLE ØSTBIRK SKOLE NIM-UNDERUP SKOLE SDR. VISSING SKOLE BRÆDSTRUP SKOLE BAKKESKOLEN BANKAGERSKOLEN DAGNÆSSKOLEN EGEBJERGSKOLEN HATTINGSKOLEN HØJVANGSKOLEN HØJVANGSKOLENS CENTERKLASSER LANGMARKSKOLEN LUNDSKOLEN MIDTBYSKOLEN STENSBALLESKOLEN SØNDERMARKSKOLEN TORSTEDSKOLEN SLOTSSKOLEN KLASSE CENTRET ENDELAVESKOLEN LUNDAGERSKOLEN KLUBBER, FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER GEFIONSGÅRDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING UNGDOMSSKOLEN FAMILIE & FOREBYGGELSE SUNDHEDSTJENESTEN FAMILIEAFDELINGEN TANDPLEJEN PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING...154

6 5 TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRINGSORGANISATIONEN KULTURUDVALG KULTUR OG STAB KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET HORSENS BIBLIOTEK HORSENS MUSEUM HORSENS KUNSTMUSEUM HORSENS MUSIKSKOLE FORUM HORSENS FRITIDSAKTIVITETER TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ FORSAMLINGSHUSE UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TEKNIK- OG MILJØUDVALG TEKNIK OG MILJØOMRÅDET TEKNIK OG MILJØ DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFTSGÅRDEN STADSINGENIØREN UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE AFFALD OG GENBRUG BEREDSKABSKOMMISSION TEKNIK OG MILJØOMRÅDET BRAND OG REDNING DIREKTØR FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR SUNDHED OG SOCIALSERVICE KULTUR OG STAB ØKONOMI, IT OG BORGERSERVICE BORGERSERVICE TEKNIK OG MILJØOMRÅDET UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VOKSEN OG SUNDHED SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSFREMMEBETALINGER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE SUNDHED OG OMSORG DISTRIKTSCHEF SUNDHEDSDISTRIKT SØNDERGÅRDEN SUNDHEDSDISTRIKT LINDEHØJ SUNDHEDSDISTRIKT CERES HANDICAP, PSYKIATRI OG SOCIALT UDSATTE SOCIALT UDSATTE, HJEMLØSE OG MISBRUGERE UDVIKLINGSHÆMMEDE DAGTILBUD UDVIKLINGSHÆMMEDE BO/DØGNTILBUD PSYKIATRI SPECIALUNDERVISNING OG STØTTE MYNDIGHEDSAFDELING ØKONOMI OG PLAN DIREKTØR FOR VOKSEN OG SUNDHED

7 6 ANLÆG RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER

8 Drift Budget 2010 Regnskab Politisk organisation U I Økonomiudvalg U I Administrativ organisation U I Kultur og Stab U I Staben U I Byrådssekretariatet, Politisk organisation U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Partitilskud U Hovedudvalg U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Økonomiudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Vederlag til U kommunalbestyrelsesmedlemmer 15 Møder, rejser og repræsentation U Kørselsgodtgørelse U Kontorartikler U Abonnementer/tidsskrifter U IT U Beskæftigelsesudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Børn og Skoleudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Kulturudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Teknik og Miljøudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Udvalget for Sundhedsfremme U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U

9 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 50 Materiale og U Udvalget for Sundhed og Socialservice U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Bæredygtighedsudvalget U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Byrådssekretariat U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U IT U Serviceabonnement U Materiale og U Inventar U Byrådssekretariatet U I Byrådssekretariat U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I

10 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 42 Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Welcome U Indtægter I Indtægter fra KKR I Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 48 Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Markedsføring iøvrigt U Udvikling og Kommunikation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I

11 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 40 IT U Serviceabonnement U Tværgående fællesudgifter U Kommunal information U Planlægning U Kommuneplanlægning U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Projekt Lean U I Udvikling og Kommunikation U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Annoncer U Møder, rejser og U repræsentation 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 62 Turisme U Drift U Turisme U Ikke autoriserede grupperinger U Green Network U CityHorsens tilskud U markedsføring, krone til krone og julebelysning 67 Erhvervsservice og iværksætteri U Drift U Erhvervsfremme U Ikke autoriserede grupperinger U Horsens Erhvervsråd U Erhvervspolitik U Kompetencepris for særlig U indsats 03 Den centrale Økonomifunktion U I

12 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 1 Rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U Andre faste ejendomme U Drift U Energibesparende U foranstaltninger 000 Ikke autoriserede grupperinger U Indtægter U Miljøbeskyttelse m.v. U I Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Forsikring, forureningsuheld U Miljøtilsyn virksomheder I Drift I Godkendelse/tilsyn med I brugerbetalingspligtige virksomheder 85 Indtægter I Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Horsens Brand og Redning, U Torstedallè 1, Horsens 003 Afhjælpende indsats U Køretøjer og udstyr U Transport og infrastruktur U I Fælles funktioner I Parkering I Drift I Egne I Kommunale indtægter fra I parkeringsbilletordninger 85 Indtægter I Kommunale indtægter fra I parkeringsafgifter 85 Indtægter I Kollektiv trafik U Busdrift U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Midttrafik U Horsens Rutebilstation, U lejeafgift til Dsb 001 Trafiktilskud U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I

13 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U I Forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Arbejdsnedlæggelse, bod I Indbetaling vedr. udlånsaftale U Diverse udgifter vedr. U personale 02 Jubilæer U Samarbejdspulje til U merarbejdsbetaling 07 Kautionsforsikringer U MED organisation U IT U I Serviceabonnement U Indtægt fra I Beskæftigelsesministeriet 50 Materiale og U Forsikringer U Porto U Betalingstelefoner, Husodde og U Brædstrup 52 Tværgående fællesudgifter U I Copydan afgift U Kopiering og trykning U I Revision U Gebyrer U Falck U Risikostyring U I Forsikringer U Rengøringsanalyse på U kulturområdet 52 Analyse af pedelfunktionen U Andre udgifter U Endelave U Drift af sygebil U Medicin U Kontaktmand U Betalingstelefoner U Digitalkort I Vitus Bering Innovationspark, U underskudsgaranti 12

14 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 63 Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 64 Budgetposter U Løn U Effektivisering, pulje U Regeringens tiltag U Kommunens tiltag U Pulje til nye initiativer m.v. U Kontingent til foreninger m.v U Kommunernes Landsforening U Dansk Byplanlaboratorium U Dansk Brand og Sikringsteknik U Foreningen Bedre Bymiljø i U Horsens 05 Bedriftssundhedstjeneste U Andre udgifter U Mindre uanbringelige/restance U beløb 87 Diverse indtægter I Gebyrer for I ejendomsoplysninger 07 Afgifter for foretagelse af I udlæg 08 Statusattester og I vurderingsattester 09 Kompensation for eftergivet I gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper 16 Adoptionsret til dagpenge I Andre indtægter I Pulje vedr. ændring af U momsloven 92 Pulje vedr. lønsumsafgift U Økonomi, IT og Borgerservice U I Den centrale økonomifunktion U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U Grunde og bygninger U Vagtselskab U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U

15 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Inventar U Kontorartikler m.v. U I Porto U Annoncer U Telefon U Tingbogsoplysning, stævnings U og fogedgebyr, låsesmed m.v. 58 Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Bil og busdrift U Forsikringer U Konsulentbistand U Indtægter I Incassogebyrer I Indtægter fra Vandselskab I IT afdeling U Ikke autoriserede grupperinger U Bil og busdrift U Leasing U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter I Diverse indtægter og udgifter efter U forskellige love I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Afgift af stadepladser, I pølsevogne m.v. 75 Kontingent til foreninger mv. U Diverse tilskud mv. U Vækstfora U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Væksthuse U Udvikling af yder og U landdistriktsområder 1 Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Mellembyer U Brædstrup U Lokale aktionsgrupper U Lønpuljer U Interne forsikringspuljer U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Materiale og U Forsikringer U

16 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer 71 Bygningsforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 72 Løsøreforsikring, indkøbte U forsikringer, præmie 73 Biler, indkøbte forsikringer, U præmie 74 Bygningsforsikring, udg/indt, U skade 75 Løsøreforsikring, udg/indt, U skade 76 Bilskader U Bygningsforsikring, overført U fra områderne, præmie 78 Bygningsforsikring, U løsøreforsikring m.m., til imødegåelse af erstatninger 79 Løsøreforsikring, overført U fra områderne, præmie 81 Bilforsikring, overført fra U områderne, præmie 001 Arbejdsskader U Materiale og U Forsikringer U Indkøbte forsikringer, præmie U Udgift, administration U Overført fra områderne, U præmie 64 Til imødegåelse af U erstatninger 3 Ikke rammebelagt U I Byudvikling, bolig og U miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Beboelse U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre faste ejendomme U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Byfornyelse U

17 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 15 Byfornyelse 1 Drift U Udgifter til byfornyelse U Ydelsesstøtte, afdragsbidrag U Driftsikring af boligbyggeri U Drift U Støtte til opførelse af boliger U Ungdomsboligbidrag U Fritidsfaciliteter U Stadion og idrætsanlæg U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Redningsberedskab U Redningsberedskab U Drift U Fælles formål U Fælles formål U Personale U Transport og infrastruktur U Fælles funktioner U Fælles formål U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Parkeringsafgifter U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Driftsbygninger og pladser U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Havne U Havne U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Lystbådehavne m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U

18 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Personale U Undervisningsområdet U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Skolefritidsordninger U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Ungdomsuddannelser U Erhvervsgrunduddannelser U Økonomiudvalg U Drift U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kulturel virksomhed U Museer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Teatre U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Musikarrangementer U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Andre kulturelle opgaver U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U Drift U Fælles formål U

19 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 000 Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sundhedsfremme og forebyggelse U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kommunal sundhedstjeneste U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Sociale opgaver og beskæftigelse U Dagtilbud til børn og unge U Fælles formål U Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Dagpleje U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Vuggestuer U Drift U Fælles formål U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Børnehaver U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Integrerede daginstitutioner U Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Klubber og andre socialpædagogiske U fritidstilbud 18

20 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Åbne pædagogiske tilbud, legesteder U m.v. 1 Drift U Egne U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til børn og unge med særlige U behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn U og unge 1 Drift U Fælles formål U Økonomiudvalg U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 001 Ydelsesstøtte vedrørende U private ældreboliger 1 Egne U Sundhedsdistrikt Lindehøj U Ældreboliger Sundvej 5, Horsens U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Rådvedvej 5 9, U Egebjerg, Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Ældreboliger Kildegade 23, U Horsens 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Sundhedsdistrikt Ceres U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vesterled 1 41, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U

21 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 83 Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Vestergade 25 37, Brædstrup U (Bofællesskab) 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Toftegårdsvej 2 32, Sdr. U Vissing 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Søndergade 41/Søndergården U , Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Klovenhøjvej 1 19, Brædstrup U Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte Egebo,Møllevangen 4 10, U Brædstrup 000 Ikke autoriserede grupperinger U Beboernes betaling af U ydelsesstøtte 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbud til midlertidigt ophold ( U ) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Kontaktperson og ledsageordninger ( U ,97 99) 1 Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Aktivitets og samværstilbud ( 104) U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Arbejdsmarkedsforanstaltninger U Beskæftigelsesordninger U Drift U

22 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Støtte til frivilligt socialt arbejde og U øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Drift U Økonomichefen U Tinglysningsafgift ved lån til U betaling af ejendomsskatter o.lign. 01 Ejendomsskatter U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation I Sekretariat og forvaltninger I Drift I Fælles formål I Gebyrer for byggesagsbehandling I Lønpuljer U I Tjenestemandspension U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Tjenestemandspensioner U Overførsler mellem I pensionsområder 05 Pensionsforsikringspræmier U Tjenestemandspensioner, 0.58 U Tjenestemandspensioner, 2.22 U Tjenestemandspensioner, 2.32 U Tjenestemandspensioner, 2.35 U Tjenestemandspensioner, 3.22 U Tjenestemandspensioner, 3.32 U Tjenestemandspensioner, 4.62 U Tjenestemandspensioner, 5.32 U Tjenestemandspensioner, 5,68 U Tjenestemandspensioner, 6.42 U Tjenestemandspensioner, 6.45 U Udbetaling af U tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 10 Tjenestemandspensioner, 1.22 U Tjenestemandspensioner, 1.35 U IT afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I

23 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U I Ikke autoriserede grupperinger U I IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Andre udgifter U Leasing U Materiale og U I Telefon U I Tværgående fællesudgifter U Telefoni U Økonomi, IT og Borgerservice U I IT afdeling U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U I Anskaffelse og vedligeholdelse U I Serviceabonnement U Datakommunikation U Leasing U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Porto U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U

24 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 66 Konsulentbistand U Konsulentbistand U Borgerservice U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Borgerservice U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Lægekonsulent, lægeerklæringer U Lægeerklæringer vedr. klienter U Lægeerklæringer vedr. ansatte U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U I Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 88 Andre udgifter U I Leasing U Konsulentbistand U Konsulentbistand U Tolkebistand U Indtægter I Vielsesgebyrer I Gebyrer for I folkeregisterattester 23

25 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 24 Indtægter, sygesikringsbeviser I Legitimationskort I Rådhuskantinen U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Økonomi, IT og Borgerservice U I Rådhuskantinen U I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Tjenestekørsel U Forsikringer U Materiale og U Kontorartikler m.v. U Telefon U Andre udgifter U Indtægter I Kontantsalg I Salg til mødevirksomhed I Vagtmester U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Drift U Fælles udgifter og indtægter U Ikke autoriserede grupperinger U Grunde og bygninger U Sekretariat og forvaltninger U Drift U Fælles formål U Ikke autoriserede grupperinger U Tværgående fællesudgifter U Mødelokaler m.v. U Nøgler og låsesystemer U Av midler U Skilte U Økonomi, IT og Borgerservice U

26 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 05 Vagtmester U Ikke autoriserede grupperinger U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Andre udgifter U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 60 Bil og busdrift U Anskaffelse og vedligeholdelse U Forsikringer U Brændstof og vægtafgift U Leasing U Den centrale Økonomifunktion. lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Decentral løn til udkontering U Særlige arbejdsmiljøformål U Decentral løn vedr. Horsens U Kommune O Det gode arbejdsliv og U kompetenceudvikling 17 Ændring af lov om sygedagpenge U (udvidelse af arbejdsgiverperioden) 18 Pulje O.2008, skævdeling U HR afdeling U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U I Drift U I Fælles formål U

27 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger I Ikke autoriserede grupperinger U I Personale U Løn U Diverse udgifter vedr. U personale I Sociale kapitler U Psykologindsats voldsramte U ansatte 08 Akutpulje U LMU U I Kommunom U Psykologordning U Uddannelse, ledelse og U personalemæssige initiativer. Trepartsinitiativer 17 OK08 aftale om seniorpolitiske U initiativer og konpetenceudvikling 19 Efteruddannelse af offentlige U ledere 68 Projektpulje U Pulje til flexjob U Fleksjobpulje 91 U Pulje til seniorjob U Pilotprojekt vedr. sygefravær U HR afdeling U I HR chef U I Ikke autoriserede grupperinger U I Pulje til fordeling U Personale U Løn U Uddannelse U Tjenestekørsel U Forsikringer U Personalegoder U IT U Anskaffelse og vedligeholdelse U Serviceabonnement U Datakommunikation U Materiale og U Inventar U Kontorartikler m.v. U Annoncer U Telefon U Møder, rejser og U repræsentation 26

28 Drift Budget 2010 Regnskab Økonomiudvalg 05 Kultur og Stab 005 Staben 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 85 Indtægter I Indtægter fra Vandselskab I HR, lønpuljer U Rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Lønpuljer U Løn og barselspuljer U Drift U ikke autoriserede grupperinger U Pulje vedr. uansøgt afsked U Barselsudligningsordning U Juridisk afdeling, Politisk organisation U I Rammebelagt U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Politisk organisation U I Kommissioner, råd og nævn U I Huslejenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Beboerklagenævn U I Drift U I Ikke autoriserede grupperinger U I Honorar til formand U Mødediæter U Personale U Materiale og U Indtægter I Ikke rammebelagt U Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Valg m.v. U Drift U Fælles formål U

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere