Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen"

Transkript

1 UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej Ærøvej Ærøvej Ærøvej Ærøvej I Slagelse kommune.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontraktpart og ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet 3 4. Opgaven Generelle vilkår for opgavens løsning Forbehold Opgavens elementer Selve flytteopgaven inkl. geografisk afgrænsning Andre opgaver, ned- og udpakning, af- og reinstallation m.v Opbevaring af bohave Rekvisition og afregningssystematik Udbudsform og tildelingskriterier Tilbuddets form og omfang Udkast til kontrakt Besigtigelse Afgivelse af tilbud Vedståelse Forbehold Meddelelse om resultat. 8 2 af 8

3 1. Indledning I Slagelse Boligselskab afdeling 12, skal 6 bolig blokke i løbet af renoveres, og beboerne skal fraflytte midlertidigt eller permanent. Der er i alt 90 almennyttige boliger i afdelingen, der vil blive berørt af genhusningen, og forventeligt vil omkring 70 husstande skulle hjælpes med en midlertidig flytning og 20 med en permanent flytning. 2. Ordregivende myndighed og kontraktpart Ordregivende myndighed og kontraktpart er: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Al kontakt i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v. skal ske til: Kuben Management A/S Ellebjergvej 52 3.sal 2450 København SV. Kontaktpersoner: Arne Simonsen Kuben Management tlf Tage Aasted Jensen Slagelse Boligselskab tlf Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende: 1. Nærværende udbudsbrev 2. Tilbudsliste, der skal anvendes ved angivelse af pris 3. Udkast til kontrakt 3 af 8

4 4. Skema til tro- og love erklæring 5. Foreløbig tidsplan 4. Opgaven Flytning af bohave for op til 90 husstande. De berørte boligblokke i afdelingen består af 18-1 værelses lejligheder på 45 m 2, 24 stk. 2 værelses lejligheder på m 2, 30 stk 3 værelses lejligheder på 82 m 2 og 18 stk 4 værelses lejligheder på 86 m 2. Alle boligblokke er på 3 etager. Flytningerne for boligerne er planlagt til at finde sted i perioden februar 2013 og frem til ultimo Flytningerne vil for langt den største del finde sted til anden bolig i en naboliggende afdeling, eller Slagelse By. 5. Generelle vilkår for opgavens løsning Slagelse Boligselskab lægger vægt på, at flytningen af beboerne sker med stor respekt for den enkelte beboer, og med høj grad af villighed til at udvise fleksibilitet og forståelse for de ønsker og behov, som beboeren må have formuleret i forhold til flytningen, endvidere skal flyttefirmaet kunne indgå i et samarbejde med et evt. andet flyttefirma, der er i gang med en ligestillet opgave i naboafdelingen, og flytningerne vil kunne ske på kryds og tværs af disse afdelinger. Ved udførelse af flytteopgaven, er det en forudsætning, at flyttefirmaets mandskab kan identificeres med beklædning, hvoraf flyttefirmaets navn tydeligt fremgår. 6. Forbehold Der vil kunne ske ændringer i den forudsatte tidsplan. 7. Opgavens elementer Enhver flytning vil som minimum omfatte: Besigtigelse af boligen og bohave inklusive det bohave, der opbevares i eget pulterrum. Levering og afhentning af låneflyttekasser. Aftale med den enkelte beboer om, hvad der skal fraflyttes, og hvad der eventuelt skal bortskaffes. 4 af 8

5 Flytning til erstatningsbolig og bortskaffelse af det, der måtte være aftalt bortskaffet. Herudover kan der blive tale om bistand til ned- og udpakning Selve flytteopgaven Alle flytninger skal ske fra en bolig med adresse på Ærøvej, og vil som altovervejende hovedregel ske til lejligheder beliggende i naboafdelingen eller i Slagelse by Der kan være tale om enkelte flytninger til anden nærliggende by. Såfremt flytningen sker til anden kommune, vil lejer selv skulle betale evt. difference. Enhver flytning skal ske med størst mulig hensyntagen til det flyttede bohave, og således at skader og slitage minimeres i størst muligt omfang. Der afgives en enhedspris for minimumsydelsen pr. flytning fra/til henholdsvis 1-2 og 3 værelses lejligheder Andre opgaver, ned- og udpakning, af- og reinstallation m.v. Det forudsættes, at beboerne selv nedpakker deres bohave i de udlånte flyttekasser. I spidsbelastede perioder eller i særlige sager, kan flyttefirmaet blive bedt om at yde bistand til hjælp til nedpakning, nedtagning samt opsætning i lejlighederne, disse opgaver afregnes særskilt på timebasis for denne ydelse. På tilbudslisten skal derfor afgives en timepris for en sådan handymand ydelse. Af- og reinstallation skal ske håndværksmæssigt og fagligt forsvarligt og skal udføres af personale, som har den fornødne uddannelse til at håndtere enhver form for el- og vvsinstallationer og tilsvarende Opbevaring af bohave I ekstraordinære situationer kan der blive behov for opbevaring af bohave. Det forudsættes, at bohave opbevares på en betryggende professionel og forsvarlig måde Rekvisition og afregningssystematik Slagelse Boligselskab indgår aftale med den enkelte beboer om tidspunkt for flytningen og om dennes omfang, herunder i hvilket omfang en del af bohavet skal bortskaffes. 5 af 8

6 Der udstedes med udgangspunkt i denne aftale en rekvisition til den tilbudsgiver, der har vundet opgaven efter nærværende udbud, og beboeren anmodes om at kontakte flyttefirmaet med henblik på besigtigelse af bolig, bohave og evt. pulterrum Fakturaen skal referere direkte til det på rekvisitionen anførte lejemålsnummer samt fraog tilflytningsadressen. Slagelse Boligselskab indbetaler det fakturerede beløb til flyttefirmaet senest 14 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen, hvoraf også skal fremgå rekvisitionsnummer. Aftale om øvrige ydelser på timebasis sker ligeledes ved anvendelse af rekvisitioner, hvor opgavens omfang aftales mellem boligselskabet og flyttefirmaet. 8. Udbudsform og tildelingskriterier Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter tilbudslovens 15a 15d. Tildelingskriteriet er laveste pris. A. Pris 100 % Der skal afgives pris på følgende opgaver: 1. En fast pris pr. gennemført flytning fra bolig uanset etage, eller omfanget af bohave i boligen og evt. pulterrum inkl. udlån af flyttekasser. A. 1 stk. 1 vær. lejlighed 45 m 2 B. 1 stk. 2 vær. lejlighed 62 m 2 C. 1 stk. 3 vær. lejlighed 82 m 2 2. Enhedspris på opbevaring af 6 m 3 bohave i en måned. 3. Timepris ved ned- og udpakning af bohave, af- og reinstallation og anden bistand Priserne skal angives i tilbudsliste, som er bilagt nærværende udbudsmateriale. Alle seks delpriser skal afgives. Prisen vil blive sammenlignet i en beregningsmodel, hvor det antages, at der skal udføres opgaver af følgende omfang: 30 stk. flytninger fordelt på: A. 5 stk. 1 vær. lejlighed 45 m 2 6 af 8

7 B. 10 stk. 2 vær. lejlighed 62 m 2 C. 15 stk. 3 vær. lejlighed 82 m 2 30 stk. opbevaring af 6 m 3 bohave i 5 mdr. ( 30 x enhedspris x 6 ) 100 timers bistand til ned- og udpakning, opsætning m.m. 9. Tilbuddets form og omfang Tilbuddet skal indeholde følgende materiale: Tilbudspris i form af udfyldt og underskrevet tilbudsliste, der er vedlagt udbudsmaterialet ved fremsendelse til tilbudsgiver Udfyldt og underskrevet tro- og love erklæring, der skal vedlægges, uanset, at erklæring tidligere er afgivet i forbindelse med prækvalifikationen Desuden skal tilbudsgiver angive, hvorvidt der tages forbehold for et eller flere elementer i det afgivne tilbud. Der skal oplyses én kontaktperson, gerne med direkte telefonnummer og adresse. 10. Udkast til kontrakt for opgavens løsning Udkast til kontrakt er vedlagt. 11. Besigtigelse Slagelse Boligselskab, v/tage Aasted tlf , vil efter aftale kunne arrangere besigtigelse. Henvendelse om ønsket besigtigelse skal ske senest otte dage efter modtagelsen af dette tilbudsbrev. 12. Afgivelse af tilbud Tilbuddet skal være Kuben Management A/S i hænde: Senest Onsdag den 5.december 12 kl. 11 i lukket kuvert mærket: Flytning Slagelse Boligselskab Afd. 12 må ikke åbnes. Til: KUBEN Management A/S Ellebjergvej 52 3.sal 2450 København SV. Att.: Beate Ree 7 af 8

8 Tilbuddet skal være udarbejdet på dansk. 13. Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 måneder efter tilbuddets afgivelse, dvs. frem til den 5.marts Forbehold Eventuelle forbehold skal klart fremgå af tilbudsgivers tilbudsliste, og udformes som et selvstændigt bilag til denne. Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud vil eventuelle forbehold blive forsøgt kapitaliseret. Kuben Management A/S vil på vegne af den ordregivende myndighed afvise tilbud, som indeholder forbehold, der er væsentlige, og som ikke kan prisfastsættes på en objektiv og entydig måde. 15. Meddelelse om resultat Alle deltagere i udbudsforretningen vil senest den om resultatet af udbudsforretningen. 14.december blive skriftligt orienteret Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af endelig kontrakt, vil udbudsforretningen af Kuben Management på vegne af den ordregivende myndighed kunne aflyses, hvis den ordregivende myndighed har saglig grund til aflysningen. 8 af 8

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere