Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation"

Transkript

1 Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge af renovering af lejligheder, herunder PCB-renovering Tranemosegaard - sbs rådgivning a/s afdeling T13 v/ BO-VEST Tlf.:

2 Indhold 1 Udbudsform og procedure Kort beskrivelse af opgaven Tidsplan Tildelingskriteriet Ansøgningens indhold Særlige kontraktvilkår Anmodning om prækvalifikation sendes til: Orientering om prækvalifikation Kontaktoplysninger... 6 Bilag 1: Virksomhedsoplysninger Bilag 2: Virksomhedsoplysninger, Tro og love-erklæring Bilag 3: Økonomisk og finansiel kapacitet 2

3 1 Udbudsform og procedure I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: Tranemosegaard afdeling T13 v/bo-vest, udbyder opgaven med flytning af bohave for beboere som skal genhuses som følge af renovering af lejlighederne beliggende Tranumparken nr. 1. Der er tale om et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Interesserede firmaet anmodes om, at fremsende ansøgning omfattende nedenstående oplysninger. Der forventes prækvalificeret 5 firmaer. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere som skønnes bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art og omfang, herunder vurderet ud fra relevante referencer fra lignende opgaver. 2 Kort beskrivelse af opgaven Nedenstående beskrivelse angiver de overordnede ydelser for nærværende flytteudbud. Der vil blive udarbejdet en uddybende beskrivelse af omfang, betingelser og vilkår i udbudsmaterialet som udsendes til de prækvalificerede firmaer. Opgaven omfatter flytning, rengøring og evt. opmagasinering af bohave for op til 62 husstande, ca. halvdelen skal flytte permanent og ca. halvdelen flytte midlertidigt i ca. 18 mdr. Højhus adresse Type Antal Areal m2 Tranumparken 1 Kælderrum vær vær vær vær vær vær I alt 62 boliger + 62 kælderrum Beboerne skal som udgangspunkt flytte, permanent som midlertidigt, til anden bolig i samme afdeling eller anden afdeling i bebyggelsen, der kan dog forekomme et begrænset antal flytninger til anden lokalitet. Beboerne skal som udgangspunkt selv foretage ned- og udpakning i forbindelse med flytningerne, dog skal svage beboere ved behov have assistance hertil af flyttefirmaet. Flyttefirmaet skal forestå alle ydelser og leverancer i forbindelse med flytningerne, herunder at levere og afhente flyttekasser, nedpakningsmateriale, transporttæpper m.m. De- og genmontering af fastmonterede belysningsgenstande m.m. kan være en del af ydelserne. Ligeledes kan der være hårde hvidevarer der skal flyttes/opmagasineres. 3

4 Flyttefirmaet skal forsikre bohave der opmagasineres, beboere vil ikke få adgang til opmagasineret bohave i genhusningsperioden. Flyttefirmaets personale skal være fagligt kvalificerede personer, der, for at sikre genkendelighed, skal bære ens uniformer / arbejdstøj og kunne legitimere sig. Det vil endvidere være et krav, at personalet har en ren straffeattest. Flyttefirmaets personale skal kunne kommunikere på dansk. 3 Tidsplan Det forventes, at flytningerne skal finde sted i perioden maj 2015 til 2. kvartal 2017 (hovedparten af flytningerne vil foregå i 2. kvartal 2017). Der er planlagt i gennemsnit 7-8 flytninger om ugen. Detaljeret tidsplan vil fremgå af udbudsmaterialet. En beboer skal genhuses i ca. 18 mdr. Genhusningen følger renoveringstidsplanen og der kan opstå situationer hvor genhusninger bliver mere eller mindre end 18 mdr. afhængig af byggeriets fremgang. 4 Tildelingskriteriet Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som underkriterier anvendes et priskriterium og et proceskriterium. Under proceskriteriet lægges der vægt på planlægning og koordinering, samt håndtering af beboerprocessen med hensyntagen til beboerne. 5 Ansøgningens indhold Ansøgning om at blive prækvalificeret skal indeholde nedenstående oplysninger og dokumentation: Virksomhedsoplysninger: 1. Firmaoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, CVR-nr.), bilag 1 kan bruges hertil. 2. Tro og loveerklæring om, hvorvidt ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. lovbekendtgørelse 336/97, bilag 2 kan bruges hertil. Økonomisk og finansiel kapacitet: 3. Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved seneste 3 års afsluttede årsrapporter i form af revisor- eller ledelsesattesteret nøgletalserklæring (vedr. omsætning, resultat før skal, balance og egenkapital), bilag 3 kan bruges hertil. 4. Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring. 4

5 Teknisk kapacitet: 5. Kort beskrivelse af referencer fra tilsvarende opgaver de seneste 5 år med oplysning om tidspunkt for opgavens løsning, kundens navn, opgavens karakter og omfang, herunder antallet af husstande. 6. Oplysning om antal gennemsnitlige beskæftigede de seneste 3 år. Hvis flyttefirmaet ønsker at anvende en eller flere underleverandører, skal ovennævnte underpunkter 1 og 2 samt 5-8 ligeledes oplyses for så vidt angår den eller disse underleverandør(er). Derudover skal arten og det omtrentlige omfang af det arbejde der i givet fald skal udføres af en eller flere underleverandør(er) oplyses. 7. Oplysning om lagerkapacitet til opmagasinering. 8. Oplysning om ansøgers tekniske kapacitet i form af eget materiel og fastansat personale. 6 Særlige kontraktvilkår Nærværende udbud sker tillige på vegne af Brøndby Boligselskab, der således har ret, men ikke pligt, til at trække på den indgåede aftale på de i aftalen angivne vilkår i forbindelse med flytning, rengøring og eventuelt opmagasinering af bohave for op til 30 husstande i Hallingparken og Ulsøparken, 2660 Brøndby Strand. Det bemærkes, at der for Brøndby Boligselskab ikke skal påregnes udført PCB-rengøring af møbler og inventar. Ansøger gøres opmærksom på, at kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul iht. ILO Konventionen nr. 94 om, at de medarbejdere, som udfører den pågældende flytteopgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i lokalområdet. 7 Anmodning om prækvalifikation sendes til: Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres skriftligt i en lukket kuvert, og der bør vedlægges en kopi. Anmodning om prækvalifikation sendes til: sbs rådgivning a/s Kigkurren 8M, 3.sal 2300 København S Att.: Martin Kjølby og mærkes Flytteudbud, Tranemosegaard afdeling T13 v/bo-vest Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation er 12. juni 2015 kl

6 8 Orientering om prækvalifikation Ansøgere vil blive orienteret skriftligt, via , om udvælgelsen senest 27. juni 205, hvorefter endeligt udbudsmateriale vil blive udsendt til de prækvalificerede firmaer. 9 Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger om opgaven kan fås hos sbs rådgivning a/s, Martin Kjølby. tlf

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården. 18. august 2015. Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER. Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården. 18. august 2015. Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Flytteopgave for Hasseris Boligselskab Afdeling 5, Grønnegården 18. august 2015 Kuben Management Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Generel information... 2 4. Ordregiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Aalborg SV Postnummer: 9200 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Aalborg SV Postnummer: 9200 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere