Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR."

Transkript

1 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.8 FEBRUAR 2005 AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR

2 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: , lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk Kommando Telefon: , lokal 5116 Mobil: Fax: Intranet: bladet-flyvevaabnet REDAKTØR FOR FLYVEMATERIELKOMMANDOEN Anders Paaskesen Flyvematerielkommandoen Postboks Værløse Telefon: POSTADRESSE Flyvevåbnet, til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J LAYOUT re:public Laplandsgade 4, 1 sal 2300 København S TRYK Printdivision OPLAG: FORSIDE BILLEDE Foto: Brian Jacobsen, Flyvevåbnets Fototjeneste Syd Menneske, metal og mega afstand til hjemmet. Tre delkoncepter i Flyvevåbnet, man heller ikke kommer uden om i fremtiden. Mange har allerede taget forskud på Flyvevåbnets omstillingsproces i og med at have været udstationeret langt uden for Danmarks grænser som her i Kirgisistan. INDHOLD starten på en ny epoke i Flyvevåbnets historie 04 Et nyt blad vendes 07 På vej med værdigrundlag for Flyvevåbnet 08 Afsæt til det nye flyvevåben 10 På job i Asien efter tsunamien 11 Nye tider på catwalk en 12 Hercules verden rundt 15 Dansk F-16-fly 25 år 16 Effektiv vej fra hylde til fly 18 Fra værnsværksted til videnscenter 20 Om lidt er det forbi 22 Det jordbaserede luftforsvar i noter 23 Raketter muligvis på museum 24 Flittig dame på vej mod de 40 år 26 FLOS goes expeditionary 27 Flyvevåbnets ambulancer rykker op i superligaen 28 Flyvende ambulancetransport 30 Endeligt farvel til de gamle Herculesfly 30 Den tidligere Flyvestation Værløse solgt 31 Flyvevåbnets sidste værnepligtige sergent Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde. Bladet kan downloades fra følgende internetsider UDGIVER Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J Flyvematerielkommandoen Postboks Værløse Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december 2

3 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR STARTEN PÅ EN NY EPOKE I FLYVEVÅBNETS HISTORIE AF OBERST PER PUGHOLM OLSEN STABSCHEF VED FLYVERTAKTISK KOMMANDO Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste ÅRSSKIFTET 2004 / 2005 ER PÅ MANGE MÅDER EN SKELSÆTTENDE BEGIVENHED. Flodbølgekatastrofen i Asien viser, hvor hurtigt begivenheder kan medføre, at Flyvevåbnet sender medarbejdere langt uden for landets grænser. 3 For det første betyder årsskiftet 2004 / 2005, at vi tager hul på den nye forsvarsforligsperiode dækkende Med den politiske godkendelse 10. december 2004 af det forligsgrundlag, som vi udarbejdede sidste år, skal vi nu i gang med den omfattende implementeringsproces, der i løbet af de næste år endegyldigt vil ændre Flyvevåbnet fra et garnisonsflyvevåben til et Expeditionary Air Force. Dette er en proces, der ikke blot omfatter fysiske forandringer i form af, at vore nuværende organisationer ændres med dertil hørende flytninger. Det er også en proces, der på mange områder kræver, at vi ændrer såvel vores opfattelse af os selv som organisation som en række af vore nuværende kulturer og traditioner. Den politiske godkendelse af det konsoliderede forligsgrundlag gør det nu også muligt at orientere mere detaljeret om andet end blot Flyvevåbnets egen fremtid, men også fremtiden for resten af Forsvaret, herunder især de funktionelle tjenester. For det andet vil vi nok altid forbinde årsskiftet 2004 / 2005 med flodbølgekatastrofen i Asien en begivenhed der endnu engang har bevist, at der kun er én ting, der overstiger fantasien, nemlig virkeligheden. På samme måde som tidligere skelsættende begivenheder har medført indsættelse af Flyvevåbnet i Kosovo og Afghanistan, så har flodbølgekatastrofen igen sendt Flyvevåbnet ud under nye himmelstrøg, nemlig næsten halvvejs rundt om jorden til Thailand og Indonesien. I skrivende stund har vi således ét C-130J-30 fly indsat i den luftbro, der skal flyve forsyninger ind til katastrofeområdet Banda Aceh på nordspidsen af Sumatra i Indonesien, tillige med at det har været overvejet at indsætte såvel et laste- / lossehold til transportfly som fire Fennec-helikoptere. Beredvilligheden til at løse disse opgaver, der for nogles vedkommende betød afrejse til Asien med få timers varsel midt i juleferien og uden angivelse af hjemkomsttidspunkt, varsler godt for korpsånden i fremtidens Expeditionary Air Force. Vel mødt til et nyt og udfordrende år i Flyvevåbnet.

4 ET NYT BLAD VENDES AF GENERALMAJOR LEIF SIMONSEN, CHEF FOR FLYVERTAKTISK KOMMANDO Foto: Privat Ikke kun i dette årets første blad til Flyvevåbnets medarbejdere og deres familier. I sandhed er det også et nyt blad, der vendes for vort alle sammens flyvevåben. Reelt er det side ét for vort fremtidige flyvevåben. Regering og folketing har ønsket, at vi omstiller os til mere internationale opgaver i fremtiden. Flyvevåbnet er klar! Fra 2005 starter forandringen hen imod det nye danske flyvevåben. Et flyvevåben som er gearet til fremtiden. Alle myndigheder og mange af medarbejderne i Flyvevåbnet var dybt involveret i denne planlægningsproces, som meget detaljeret har beskrevet, dimensioneret, beregnet og vurderet vores fremtidige struktur. Hele arbejdet er blevet gennemført med en uhørt grad af entusiasme, kreativitet og fantastisk samarbejde styret af Flyvertaktisk Kommandos (FTK) stab. Well done - til hele Flyvevåbnet for en helt eksemplarisk proces, for meget hårdt arbejde og for et godt produkt. En del af processen i det nye år vil blive en fuldstændig reformulering af Flyvevåbnets mission, etablering af en vision for vor udvikling og ud fra denne udarbejdelse af et værdigrundlag, som skal danne grundlag for fremtidens værdibaserede ledelses- og samarbejdsform. Dette arbejde skal i den endelige form kunne fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne om, hvad begge parter skal bidrage med, for at Flyvevåbnet også i fremtiden kan være den dybt professionelle militære organisation, som tager hånd om sine medarbejdere i det daglige arbejde og under missioner. Processen vil indebære aktiv deltagelse af alle medarbejdere. Det er min vurdering, at Flyvevåbnet på langt de fleste områder kommer styrket ud af forligsprocessen. Vore enheder bliver fokuseret på de opgaver, regering og Folketinget ønsker, vi skal løse. TILBAGEBLIK OVER ÅRET DER GIK Der er også god grund til at kigge tilbage på 2004 og glæde sig over den indsats, vi i fællesskab har gjort for vort flyvevåben. Resultaterne taler for sig selv: På Aalborg er vi nu på plads med de store anlæg til transportflyeskadrillen. Det er blevet et fantastisk flot projekt. Eskadrillen fortsatte før, under og efter denne flytning blot med flyvninger til alle verdens brændpunkter samtidig med, at den skulle have nye Hercules, samt holde de gamle Hercules og Gulfstream i luften. F-16 deltog med vanlig høj standard i de daglige rutiner. Well done. 4

5 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Foto: Thomas Blanke, Flyvevåbnets Fototjeneste 5 Flyvevåbnets Eagle-brandbiler har i løbet af året været noget i vælten. Ikke alene på vores flyvestationer, men også i Kabul International Airport, hvor flyvevåbenmedarbejdere udover at have trukket vagter på brandstationen også gennem hele året har uddannet mange nationers brandmænd. Under brandkatastrofen i Kolding var vores Eagle r i forreste linie på grund af Eagle ns overlegne kapacitet og ikke mindst vore brandmænds professionalisme. På Karup gennemførte vi et fantastisk projekt, hvor vi nu huser hele Forsvarets helikopterflåde og alle helikopterenheder. Flytningen blev gennemført smidigt og professionelt, og flyvningerne blev stort set gennemført upåvirket. At vi har været i stand til at holde SAR-beredskabet intakt, opretholdt Lynx i Nordatlanten og haft politiberedskabet på plads samtidigt med de øvrige flyvninger skyldes udelukkende en fantastisk indsats domineret af fleksibilitet, kreativitet og almindeligt hårdt arbejde. Karup er også klar til at modtage de nye EH-101-helikoptere samt modificere Fennec til at overtage H-500 s rolle, når de i årets løb tages ud af drift. Well done. Skrydstrup har, støttet af resten af Flyvevåbnet, gennemført en succesfuld mission til suverænitetshævdelse af luftrummet over de tre baltiske lande. Flyvestationen har også været igennem den mest omfattende Tactical Evaluation, der nogensinde er gennemført i Danmark. For første gang i fuld expeditionary model. Flyvestationen har gennemført dette samtidig med en stor produktion vedrørende omskoling og den traditionelle professionelle træning, om end der nok var en smule forventning om, at der var behov for noget konsolidering efter den lange mission til Kirgisistan. Well done. Kontrol og Luftforsvarsgruppen har måttet etablere det største både mentale og fysiske omstillingsberedskab af alle. Kontrolsiden har omorganiseret store dele af sit område. Området er markant omfattet af omstilling jf. det netop besluttede forlig. Trods dét er luftrumsovervågningen, suverænitetshævdelsen og den nødvendige træning for hele Flyvevåbnet gennemført professionelt uden den mindste afbrydelse. Well done. For det jordbaserede luftforsvar startede året med en netop vellykket operativ igangsættelse af DEHAWK i Kontrol- og Luftforsvarscenter Vest, med personellet i øst helt klar til at gennemføre den samme proces. Det blev desværre hurtigt klart, at der var grus i maskineriet, og med forsvarsforliget midt på året blev det besluttet, at vort netop moderniserede og meget kapable jordbaserede luftforsvarssystem ikke kunne finansieres i det nye forsvar. Det var et chok for alle og uforståeligt for mange. Men vi måtte naturligvis se fremad. fortsættes på side 6

6 Fortsat fra side 5... Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Foto: Henning Kristensen, Flyvevåbnets Fototjeneste Nord Modellen blev en langsom nedtrapning af al øvelsesaktivitet og en vemodig nedpakning af systemet, medens vi venter på den endelige konsolidering og beslutning om, hvordan vi bedst kan anvende den store gruppe af militære professionelle, som nu må skifte tjeneste. Skolerne har som sædvanligt gennemført produktionen professionelt og sikkert. Alle fire skoler har været dybt involveret i udviklingen af det nye flyvevåben, som på dramatisk måde vil ændre vor skolestruktur. Endelig har FTK Stab gjort sit bedste for at knytte trådene sammen til at løse opgaverne, således at alle vore samarbejdspartnere har været bedst muligt tilfreds. Ved siden af de daglige rutiner har FTK Stab været omdrejningspunktet for det nye forlig. Forsvarsforliget udmøntede sig i, at vort netop moderniserede og meget kapable jordbaserede luftforsvarssystem ikke kunne finansieres i det nye forsvar. Det var et chok for alle og uforståeligt for mange. Omstilling er for personellet den eneste mulige vej til at bevare et meningsfyldt arbejde; men det er ofte ikke behageligt. Det er faktisk ofte årsag til dramatiske ændringer både arbejdsmæssigt og privat for den enkelte og hele familier. Derfor har der også i årets løb været grund til ængstelse og bekymring for fremtiden for rigtigt mange. Mange skal flytte, mange vil vælge at leve et pendlerliv, mange skal ændre tjenestefunktion, de fleste skal tilvænne sig nye opgaver og enkelte forhåbentligt meget få vil vælge at forlade Flyvevåbnet. Men det er som sagt vor hensigt at gennemføre alle disse forandringer i dialog med og med hensyn til den enkeltes særlige problemer. MEDARBEJDERNE ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE Forandringer er en udfordring for en organisation som vor, der skal indrette sig efter krav i en hel verden under forandring. Tak for en god indsats i 2004, og lad os stå sammen om at skabe det nye fremtidens flyvevåben i året der kommer. 6

7 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA PÅ VEJ MED VÆRDIGRUNDLAG FOR FLYVEVÅBNET AF ARNE BACH NIELSEN Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste At Flyvevåbnet fremover vil være repræsenteret i internationale missioner i højere grad end tidligere kommer også til at præge soldatens hverdag. For at give forandringsprocessen et fokus og dermed skabe et fælles grundlag for både ledelse og medarbejder i Flyvevåbnet, har Flyvertaktisk Kommandos ledelse iværksat et arbejde med at udvikle en vision og et værdigrundlag for Flyvevåbnet. Hensigten er, at dette arbejde skal bringes ud til alle medarbejdere på alle niveauer i Flyvevåbnet således, at medarbejderne dels forholder sig til Flyvevåbnets vision og værdigrundlag og dels får opstillet mål for deres eget arbejdsområde. Udviklingen af vision og værdigrundlag startes op i begyndelsen af 2005 og forventes gennemført i løbet af Arbejdet med at udvikle en vision og et værdigrundlag skal i sin endelige form fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne og være med til at fungere som bro mellem disse. (Manipuleret foto) - En del af processen i det nye år vil blive en fuldstændig reformulering af Flyvevåbnets mission, etablering af en vision for vores udvikling og ud fra denne udarbejdelse af et værdigrundlag, som skal være basis for fremtidens værdibaserede arbejdsform. Dette arbejde skal i den endelige form kunne fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne om, hvad begge parter skal bidrage med, for at Flyvevåbnets også i fremtiden kan være den dybt professionelle militære organisation, som tager hånd om sine medarbejdere i det daglige arbejde og under missioner. Processen vil indebære aktiv deltagelse af alle medarbejdere, skrev chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Leif Simonsen, i sit julebrev 2004 til Flyvevåbnets medarbejdere. Et formuleret værdigrundlag hva skal vi med dét? Mange vil nok mene, at deres værdigrundlag i forhold til Flyvevåbnet er ok, og så er det oven i købet deres egen sag. Den fremtidige struktur og mission i Flyvevåbnet vil for mange og på mange måder være en hvid plet på landkortet. Risikoen, for at omstillingen kan blive et kænguruhop uden sikkerhed for, hvor medarbejderen lander, skal minimeres til det mindst mulige. Et fælles værdigrundlag kan blive ét af holdepunkterne, når den ansatte skal finde sine ben i en til tider turbulent ansættelsessituation. 7

8 AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AF ARNE BACH NIELSEN AFTALE OM FORSVARETS ORDNING KL. 17:45 DER ER I DAG INDGÅET AFTALE OM FORSVARETS ORDNING FRA MELLEM VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, SOCIAL- DEMOKRATIET, DANSK FOLKEPARTI, DET RADIKALE VENSTRE OG KRISTENDEMOKRATERNE. Foto: Mikkel Hagstrøm, Flyvevåbnet Fototjeneste Her er holdet i Flyvevåbnets Forligsimplementeringssektion. Fra venstre kaptajn Christian Biering, seniorsergent Lotte K. Jensen og major Palle N. Mikkelsen. Alle tre er headhunted til sektionen ud fra deres erfaring og kompetencer fra lignende opgaver og fra det forberedende arbejde op til forliget. Klik ind på forligsportalen på FTK s hjemmeside på intranettet Sådan indledte Forsvarsministeriet sin pressemeddelelse den 10. juni i fjor. Siden har Forsvarets medarbejdere vidst, at enheder skulle nedlægges, nye dannes, medarbejdere indgå i værnsfælles myndigheder, hvoraf nogle forflyttes til andre landsdele. Flyvevåbnet er i fuld gang med at implementere forliget i detaljer - eller populært sagt, sætte kød og blod på historiens største omstilling af det lyseblå værn. Til formålet har Flyvertaktisk Kommando (FTK) oprettet en projektorganisation, der som primær opgave skal gennemføre forsvarsforliget i Flyvevåbnet på bedste måde. Projektorganisationen er under daglig ledelse af den nyoprettede sektion i FTK, Forligsimplementeringssektionen, forkortet FIMP. Chefen for sektionen, major Palle N. Mikkelsen siger: - FIMP sidder som edderkoppen i spindet og trækker i trådene, i forhold til at styre og koordinere forligsimplementeringsprocessen og følge op på uddelegerede opgaver. Selvfølgelig skal de konkrete ting, som forligsteksten foreskriver såsom oprettelse og nedlæggelse af enheder, besættelse af nye stillinger, anskaffelse og afhændelse af materiel og bygninger med mere, føres ud i livet. Det vanskeligste er altid den menneskelige side. Men det er mig meget magtpåliggende, at tingene bliver gennemført med fokus på det menneskelige i størst mulig udstrækning, det kan lade sig gøre. Usikkerhed med hensyn til at skifte arbejde og / eller udsigten til at skulle rive familien op med rode og flytte til en anden landsdel vil for de fleste forståeligt nok kunne give nogle søvnløse nætter. ÅBENHED ET NØGLEORDET Flyvevåbnet har valgt at køre forligsprocessen som åben. På intranettets velbesøgte forligsportal har processen løbende kunne følges og vil det fortsat. Medarbejderne fik mulighed for at udtrykke deres ønsker om deres placering i Flyvevåbnets fremtidige struktur. Selv om ønskesedlen af naturlige årsager ikke indeholdt en garanti for at få det ønskede job, er den alligevel et godt redskab til den kommende planlægning, som uundgåeligt vil påvirke den endelig personelplan. 8

9 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA Flyvevåbnets omstilling vil influere på mange medarbejderes og deres familiers hverdag. Mange skal ringe til flyttefirmaer, mens andre vælger pendlerlivet. Adskillige skal på skolebænken og sætte sig ind i en ny tjenestegren. Forliget skal jo gennemføres med den tidslinie, der er vedtaget, samtidigt med at Flyvevåbnet gradvis kan øge de operative opgaver og opretholde den daglige produktion. - Men når vi taler om åben proces, mener vi også en tovejs-kommunikation. Som supplement til ønskesedlerne vil personelforvalterne gå i dialog med den enkelte for at klarlægge vedkommendes ønsker, muligheder og eventuelle særlige problemer. På den måde kan der i fællesskab arbejdes hen i mod den bedste løsning, siger Palle Mikkelsen. KONTAKT FIMP: Major Palle N. Mikkelsen FTK-FIMP001 Tlf / 5340 Kaptajn Christian Biering FTK-FIMP004 Tlf / 5341 Seniorsergent Lotte K. Jensen FTK-FIMP007 Tlf / 5342 OPGAVERNE FOR FIMP: Styre og koordinere forligsimplementeringsprocessen og følge op på uddelegerede opgaver. Løbende justere forligsimplementeringsplanen. Efterleve FKO direktiver, koordinere med og rapporter til FKO. Internt koordinere sagsbehandling i relation til forligsimplementering i FTK basisorganisation. Udstikke implementeringsdirektiver samt styre og koordinere i forhold til FLV NIV III. Tilsikre at økonomiske rammer for forligsimplementering overholdes i samarbejde med FTK basisorganisation. Støtte FTK basisorganisation i udarbejdelse af 6-Årsprogram og Handlingsplan. Udarbejde og vedligeholde en intern og eksertn kommunikationsplan i samarbejde med FTK Ledelsessekretariat. Kommunikere MED medarbejderne internt i Flyvåbnet om forligsimplementeringsprocessen. Informere den resterende del af Forsvar om Flyvevåbnets forligsimplementeringsproces. Informere eksterne interessenter. SJÆLEN SKAL KUNNE FØLGE MED Implementeringsgrundlaget for Flyvevåbnet, som nu er godkendt af Forsvarskommandoen (FKO) og Folketinget, er det samme i forhold til det meget omfattende oplæg, som FTK s projektgruppe har udarbejdet og fremsendt til FKO. - Vi er nu blevet ramt af virkeligheden, forstået på den måde at nu er ærmerne smøget op, og forsvarsforligets tekst skal føres ud i livet. Jeg mener, at for personellet ved enhederne, der er berørt af den kommende omstilling, er det bedst at ændringerne sker så hurtigt som muligt. Men det må ikke ske hurtigere, end at medarbejderne kan følge med på det menneskelige plan, siger Palle Mikkelsen. Forsvarskommandoen har indført en ordning, der hedder Plan for Gennemførelse af Personeltilpasninger (PGP). Ordningen beskriver blandt andet løn-og ansættelsesforhold, mobilitet, fleksibilitet, omstilling i og uden for Forsvaret og personelbegunstigelser ved afsked. Detaljer kan læses på forligsportalen. Bladet vil i kommende numre give en mere konkret status, efterhånden som de enkelte bestanddele herunder ikke mindst det personelrelaterede - i forsvarsforliget implementeres. 9

10 PÅ JOB I ASIEN EFTER TSUNAMIEN REDIGERET AF ARNE BACH NIELSEN Flyvevåbnets andel i arbejdet efter flodbølgekatastrofen i Sydøstasien begyndte lige inden nytår, da et C-130J Herculesfly fløj til den thailandske hovedstad, Bangkok, for at hente omkomne danske hjem. Også militærpoliti (MP) fra Flyvevåbnet har deltaget i arbejdet for at afhjælpe de tragiske forhold. De har hjulpet til i eftersøgningen af savnede danskere i katastrofeområdet. MP erne var med for at bevogte flyet. - Det blev hurtigt klart, efter at vi landede i Thailand, at der var soldater nok til at bevogte flyet hernede. Vi har derfor brugt tiden på at hjælpe politiet med at lede efter savnede danskere på byens hospitaler, fortæller MP og flyverspecialist René Michaelsen fra Bangkok. Siden er et dansk Herculesfly indgået luftbroen, der forsyner de mange nødstedte på Sumatra efter flodbølgen kort før nytår. Det danske bidrag består af et transportfly og cirka 18 mand, som opererer fra basen Subang i Malaysia. FN forestår planlægningen af flyvningerne til Sumatra. indsats sker på den militære del af lufthavnen. Flyene starter og lander i en uendelighed, og materiel og nødhjælp hober sig op på losserampen. Folkene, der tager sig af dette, kæmper en uretfærdig kamp mod tiden og manglen på materiel. Flere nationer, heriblandt USA, Australien, Malaysia og England deler opgaven med at laste og losse flyene, men grundet manglende koordination og styring, afsætningsplads og lagerfaciliteter vanskeliggøres opgaven betragteligt. Foto: Morten Holm Kaoset taler for sig selv. OPLEVEDE DØD OG ELENDIGHED Oversergent Morten Holm, der til daglig gør tjeneste i AMCEeskadrillen på Flyvestation Karup skriver fra Malaysia: - Jeg forlod Subang Air Base 1220 lokal malaysisk tid og efter at have fløjet halvanden time, i forholdsvis lav højde og med et lejlighedsvis sug i iltmasken, landede jeg med et malaysisk C-130- transportfly i Banda Aceh, Indonesien. Min opgave var at lave det, som vi kalder en Site Survey, som vil sige, at jeg skulle udersøge alle forholdene i lufthavnen med henblik på at vurdere muligheden/behovet for at indsætte et dansk Air Movement Control Element (AMCE), der er et laste & losse-hold, som kan støtte den FN-ledede humanitære indsats i området. Jeg har oplevet kaos før men aldrig i dette omfang. Lufthavnen er delt i en civil og en militær del, hvor den humanitære Kampånd er der dog trods indkvarteringsforhold, der ikke er meget bedre end lokalbefolkningens men det er ok, vi kan ikke tillade os at klage. Her stod jeg så, mutters alene og skulle få et overblik og komme i kontakt med beslutningstagerne. Men først måtte jeg finde en løsning på min egen indkvarteringssituation. Amerikanerne kunne måske tilbyde mig en lille firkant, men kunne ikke love noget. Pludselig kom åbenbaringen en orange bil fra beredskabsstyrelsen. Flinke folk, som uden tøven tilbød mig mad og husly i deres lille lejr inde i byen. Så efter at have afsluttet arbejdet i lufthavnen begav vi os af sted. Beredskabsstyrelsen opstiller et felthospital på et område ved det medicinske fakultet i Banda Aceh. Det var både spændende, men også rystende oplevelser, de kunne berette om. Dagen efter fik jeg dog selv syn for sagen. Store dele af byen er totalt raseret af tsunamien, og hvor den ikke kunne nå, har jordskælvet taget over. Der bliver stadig gravet lig frem af ruinerne og op af mudderet. De bliver placeret i vejsider og midterrabatter, nogle i bodybags, andre uden - til senere opsamling og transport til massegravene. Jeg valgte ikke at tage billeder af det syn det kan ses i tv og aviser. Det, jeg så derude, har brændt sig fast på nethinden og i hukommelsen og har bevist, at naturen kan vi ikke kæmpe imod. 10

11 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA NYT UNIFORMSSYSTEM - NYE TIDER PÅ CATWALK EN AF ARNE BACH NIELSEN Omstilling ny struktur værdigrundlag. Jo, Flyvevåbnet forandres mærkbart. Det vil også ses på en mere håndgribelig måde. Flyvevåbnets medarbejdere får nyt uniformsystem. Flyvevåbnets Uniformsudvalg har længe arbejdet med det nye uniformsystem, der langsomt er på vej ind i personellets klædeskabe. Implementeringen vil ske i takt med, at genstandene kommer på lager, forventeligt startende i 2. kvartal SÅDAN BLIVER MEDARBEJDERNE KLÆDT I FREMTIDEN Kampuniform M/84 med tilbehør inklusive to stk. Kampskjorte M/89. Stationsuniform M/72 (Tjenesteuniform M/80 (K)) med tilbehør. Der arbejdes på en modernisering med hensyn til stofkvalitet og størrelsessystem. Hertil kan anvendes Stationsfrakke M/75 eller Parka M/84. Kampuniform, let M/01, der har samme sløringsmønster som kampuniform, men samme stof som ørkenuniform. Hertil kan anvendes Skjorte M/84, grøn, Kampskjorte M/89 og grøn eller hvid T-shirt. Tjenestebukser M/84, camouflage. Hertil kan anvendes Kampuniformsjakke M/84 eller M/01 og skjorte M/84, grøn. HOVEDBEKLÆDNING: Kasket M/51, som anvendes til M/72. Baret M/58, flyverblå, som kan bæres til alle uniformer. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Felthue M/84, også kendt som bøllehatten. Den anvendes til Kampuniform M/84 og M/01. Regntøj M/96: Ombytning er iværksat. Støvler: Ombytning af to par støvler m/58 til et par Kampstøvler M/03 og et par Sommerstøvler M/02 er iværksat. Sådan vil vi se flyvevåbensoldaten fremover. Baretten er den mest iøjnefaldende ændring ved det nye uniformssystem. 11

12 HERCULES VERDEN RUNDT AF CAMILLA ROSENGAARD SIDEN DE NYE HERCULES C130J TRANSPORTFLY BLEV INDLEMMET I FLYVEVÅBNET, HAR FLYENE INDTAGET DEN HALVE KLODE. NU PLAN- LÆGGER FMK FREMTIDENS OPDATERINGER AF DEN HØJTEKNOLOGI- SKE MASKINE. Selvom Flyvevåbnets Hercules C130J først for alvor afløste C130H i det tidlige efterår 2004, har de tre Hercules transportfly alligevel været den halve klode rundt fra Grønland og Island i nord til Irak, Ægypten, Sudan og Etiopien i syd. C130J har tillige været uundværlig i forhold til at støtte de danske aktiviteter i Østersøstaten Litauen, og senest har flyet bistået med at bringe nødhjælp ud til katastroferamte områder på Sri Lanka og Sumatra samt i Malaysia og Thailand. - Der er nogle få test, som udestår. Blandt andet er der dele af flyets radiopakke, som vi endnu ikke har fået fuldstændig afprøvet. Men per 1. april i år venter vi, at alle systemer er gennemprøvet, og FMK kan give flyene den tekniske klarmelding, siger kaptajn i forretningsområde transport- og inspektionsfly, FMK, Torben Pilemand. NAVIGATIONSSYSTEM I BRUG PÅ NORD En af de væsentlige afprøvninger fandt sted på Station Nord i december, hvor FMK/FTK skulle afprøve om flyenes navigationssystem virkede så langt nordpå. Det var ikke den ekstreme kulde, som vakte bekymring, men mere en uvished om navigationssystemet kunne alignes det vil sige opjusteres - så højt mod nord. Flyene har bortset fra nogle mindre funktionelle ting, som skulle rettes, fungeret tilnærmelsesvist problemfrit på de mange ture, og siden de tre maskiner landede på Flyvestation Aalborg i henholdsvis marts og april 2004, har FMK som planlagt kunne koncentrere sig om at gennemføre en lang række systemafprøvninger. - Vi har gennemført en operativ afprøvning og kan konstatere, at systemet virker. Det har vi rapporteret til leverandøren af navigationssystemet, som vi dermed håber vil medvirke til en generel certificering af navigationssystemet til nordlige egne med ekstreme kuldegrader, forklarer Torben Pilemand. 12

13 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 Foto: Eskil Nielsen-Ferreira, Flyvevåbnets Fototjeneste FJERDE HERCULES I EN NYERE KONFIGURATION I forbindelse med forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at øge Flyvevåbnets løftekapacitet med et fjerde Hercules transportfly. Kontrakten på det fjerde fly blev som omtalt i sidste nummer af Flyvevåbnet forhandlet på plads med Lockheed Martin i oktober. Nu arbejder FMK på at få en nyere konfiguration af flyet hjem, end den de nuværende tre C130J har. - Det fjerde fly kommer efter planen ud fra produktionslinien i oktober Dermed bliver flyet produceret meget tæt på det tidspunkt, hvor de tre nuværende fly skal gennemgå blok 6.1 opdatering. Det giver derfor mening at forsøge at få det nye fly hjem som blok 6.1, siger Torben Pilemand. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord 13 TÆT PARLØB MED FTK C130J er en teknologisk avanceret maskine, som i stil med F-16 løbende skal modificeres for fortsat at kunne leve op til de krav, som de operative brugere og Flyvevåbnets internationale samarbejdspartnere stiller. Den førstkommende konfiguration med betegnelsen 6.1 skal gennemføres i 2007/8, mens den efterfølgende blokopdatering 7.0, som FMK i tæt samarbejde med FTK allerede nu er ved at definere indholdet af, skal gennemføres i Desuden planlægger FMK og FTK en certificering med betegnelsen Reduced Som den første myndighed afprøvede Flyvevåbnet om C130J s navigationssystem også fungerede langt nordpå. Afprøvningen på Station Nord blev gennemført med succes. Vertical Separation Minima (RVSM), som gør flyet i stand til at halvere den vertikale afstand på fod, som C130J i dag skal have til andre fly, når det opererer. RVSM stiller i sagens natur meget skrappe krav til det udstyr, der måler flyets højde og position. Flyvevåbnet forventer at have gennemført RVSM-certificeringen ved udgangen af fortsættes på side 14

14 Fortsat fra side Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste FREMTIDIGE OPDATERINGER AF C130J Fuldstændig ligesom F-16 løbende er blevet modificeret, skal C130J i løbet af hele flyets levetid igennem en række såkaldte blokopdateringer for, at de operative brugere hele tiden råder over et højteknologisk fly. C130J skal i gennemsnit igennem en ny blokopdatering hvert 2-3 år. På nuværende tidspunkt er FMK ved at planlægge den første blokopdatering ved navn blok 6.1, som skal gennemføres i 2007/8. Desuden er FMK/FTK allerede nu i færd med at definere indholdet af blok 7.0, som flyet efter planen skal gennemgå i Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Arbejdet med både blok-opdatering og RVSM-certificering foregår i et tæt parløb med FTK for hele tiden at afstemme operative behov med tekniske krav. C130J har i de seneste måneder krydset adskillige breddegrader for at gennemføre lufttransport. Blandt andet har flyene været uundværlige i forbindelse med Flyvevåbnets aktiviteter i Østersøstaten Litauen. - Vi har et utrolig givtigt samarbejde med FTK, som sikrer, at vi får en afbalanceret løsning, der tager hensyn til både den operative og den tekniske side. Vi ser ikke helt det samme tætte parløb mellem ingeniørsiden og de operative brugere blandt de øvrige C-130J-brugere i international sammenhæng, siger Torben Pilemand. C130J har allerede lagt en del mil bag sig og været den halve klode rundt fra Grønland og Island til Irak, Sudan og Etiopien. Senest har C130J fløjet nødhjælp til katastroferamte områder på Sumatra og Sri Lanka samt Thailand og Malaysia. 14

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

NYHEDSBREV. Claus. Leder DARIS

NYHEDSBREV. Claus. Leder DARIS NYHEDSBREV Hej kollegaer, venner, familie og andre læsere. Hermed vores første nyhedsbrev fra Kabul International Airport (KAIA), hvor vi traditionen tro vil starte med at præsentere os selv: Claus. Leder

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 F-35 BORGERMØDE Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 Koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, Forsvarsministeriet Der er truffet politisk

Læs mere

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov?

Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del Bilag 134 Offentligt Er F-35 det rigtige valg til Danmarks forsvarspolitiske behov? FOU-høring 25. maj 2016 Jacob Barfoed, PhD, major Forsvarsakademiet 1 Overblik Er

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS står for Danish Radar Information System. Hold 16 har opbygget en dagligdag med faste rutiner, og de først seks uger er gået hurtigt. Vi "låner"

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 137 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset.

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Dagsorden: Afbud: Kaj Andersen, Morten Binnerup, Bjarne S. Simonsen. Fraværende Henrik Johansen. 1. Valg af referent og mødeledere.

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg

Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn. Debatoplæg Mulighed for international rutetrafik i Roskilde Lufthavn Debatoplæg VVM og miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn blev anlagt i 1973, efter en Folketingsbeslutning fra 1969, med det formål at fungere som

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Kurt Norup Refsgaard Fungerende stabschef, Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2016 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Magasinpost B. Saint-Exupery, Den lille prins, 1946. Bladet sætter fokus på Mission, Vision og Værdigrundlag i februar-nummeret 2006.

Magasinpost B. Saint-Exupery, Den lille prins, 1946. Bladet sætter fokus på Mission, Vision og Værdigrundlag i februar-nummeret 2006. Magasinpost B Afsender: Flyvevåbnet Distribueret af: Flyvevåbnets Soldaterforening Hans Egedes Vej 9 9800 Hjørring Når du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer. Du

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Denne udgave: HELDET GRÅ EMMINENCER.

Denne udgave: HELDET GRÅ EMMINENCER. Denne udgave: HELDET GRÅ EMMINENCER. HELDET Expeditionary NEWS, LINE SPECIAL Ansvarshavende redaktør: Finn Hjortshøj, Presseofficer HELDET/IRAK Forsidebillede. Natlig helikoptervedligeholdelse i Bachmann

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere