Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR."

Transkript

1 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.8 FEBRUAR 2005 AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR

2 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: , lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk Kommando Telefon: , lokal 5116 Mobil: Fax: Intranet: bladet-flyvevaabnet REDAKTØR FOR FLYVEMATERIELKOMMANDOEN Anders Paaskesen Flyvematerielkommandoen Postboks Værløse Telefon: POSTADRESSE Flyvevåbnet, til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J LAYOUT re:public Laplandsgade 4, 1 sal 2300 København S TRYK Printdivision OPLAG: FORSIDE BILLEDE Foto: Brian Jacobsen, Flyvevåbnets Fototjeneste Syd Menneske, metal og mega afstand til hjemmet. Tre delkoncepter i Flyvevåbnet, man heller ikke kommer uden om i fremtiden. Mange har allerede taget forskud på Flyvevåbnets omstillingsproces i og med at have været udstationeret langt uden for Danmarks grænser som her i Kirgisistan. INDHOLD starten på en ny epoke i Flyvevåbnets historie 04 Et nyt blad vendes 07 På vej med værdigrundlag for Flyvevåbnet 08 Afsæt til det nye flyvevåben 10 På job i Asien efter tsunamien 11 Nye tider på catwalk en 12 Hercules verden rundt 15 Dansk F-16-fly 25 år 16 Effektiv vej fra hylde til fly 18 Fra værnsværksted til videnscenter 20 Om lidt er det forbi 22 Det jordbaserede luftforsvar i noter 23 Raketter muligvis på museum 24 Flittig dame på vej mod de 40 år 26 FLOS goes expeditionary 27 Flyvevåbnets ambulancer rykker op i superligaen 28 Flyvende ambulancetransport 30 Endeligt farvel til de gamle Herculesfly 30 Den tidligere Flyvestation Værløse solgt 31 Flyvevåbnets sidste værnepligtige sergent Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde. Bladet kan downloades fra følgende internetsider UDGIVER Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J Flyvematerielkommandoen Postboks Værløse Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december 2

3 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR STARTEN PÅ EN NY EPOKE I FLYVEVÅBNETS HISTORIE AF OBERST PER PUGHOLM OLSEN STABSCHEF VED FLYVERTAKTISK KOMMANDO Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste ÅRSSKIFTET 2004 / 2005 ER PÅ MANGE MÅDER EN SKELSÆTTENDE BEGIVENHED. Flodbølgekatastrofen i Asien viser, hvor hurtigt begivenheder kan medføre, at Flyvevåbnet sender medarbejdere langt uden for landets grænser. 3 For det første betyder årsskiftet 2004 / 2005, at vi tager hul på den nye forsvarsforligsperiode dækkende Med den politiske godkendelse 10. december 2004 af det forligsgrundlag, som vi udarbejdede sidste år, skal vi nu i gang med den omfattende implementeringsproces, der i løbet af de næste år endegyldigt vil ændre Flyvevåbnet fra et garnisonsflyvevåben til et Expeditionary Air Force. Dette er en proces, der ikke blot omfatter fysiske forandringer i form af, at vore nuværende organisationer ændres med dertil hørende flytninger. Det er også en proces, der på mange områder kræver, at vi ændrer såvel vores opfattelse af os selv som organisation som en række af vore nuværende kulturer og traditioner. Den politiske godkendelse af det konsoliderede forligsgrundlag gør det nu også muligt at orientere mere detaljeret om andet end blot Flyvevåbnets egen fremtid, men også fremtiden for resten af Forsvaret, herunder især de funktionelle tjenester. For det andet vil vi nok altid forbinde årsskiftet 2004 / 2005 med flodbølgekatastrofen i Asien en begivenhed der endnu engang har bevist, at der kun er én ting, der overstiger fantasien, nemlig virkeligheden. På samme måde som tidligere skelsættende begivenheder har medført indsættelse af Flyvevåbnet i Kosovo og Afghanistan, så har flodbølgekatastrofen igen sendt Flyvevåbnet ud under nye himmelstrøg, nemlig næsten halvvejs rundt om jorden til Thailand og Indonesien. I skrivende stund har vi således ét C-130J-30 fly indsat i den luftbro, der skal flyve forsyninger ind til katastrofeområdet Banda Aceh på nordspidsen af Sumatra i Indonesien, tillige med at det har været overvejet at indsætte såvel et laste- / lossehold til transportfly som fire Fennec-helikoptere. Beredvilligheden til at løse disse opgaver, der for nogles vedkommende betød afrejse til Asien med få timers varsel midt i juleferien og uden angivelse af hjemkomsttidspunkt, varsler godt for korpsånden i fremtidens Expeditionary Air Force. Vel mødt til et nyt og udfordrende år i Flyvevåbnet.

4 ET NYT BLAD VENDES AF GENERALMAJOR LEIF SIMONSEN, CHEF FOR FLYVERTAKTISK KOMMANDO Foto: Privat Ikke kun i dette årets første blad til Flyvevåbnets medarbejdere og deres familier. I sandhed er det også et nyt blad, der vendes for vort alle sammens flyvevåben. Reelt er det side ét for vort fremtidige flyvevåben. Regering og folketing har ønsket, at vi omstiller os til mere internationale opgaver i fremtiden. Flyvevåbnet er klar! Fra 2005 starter forandringen hen imod det nye danske flyvevåben. Et flyvevåben som er gearet til fremtiden. Alle myndigheder og mange af medarbejderne i Flyvevåbnet var dybt involveret i denne planlægningsproces, som meget detaljeret har beskrevet, dimensioneret, beregnet og vurderet vores fremtidige struktur. Hele arbejdet er blevet gennemført med en uhørt grad af entusiasme, kreativitet og fantastisk samarbejde styret af Flyvertaktisk Kommandos (FTK) stab. Well done - til hele Flyvevåbnet for en helt eksemplarisk proces, for meget hårdt arbejde og for et godt produkt. En del af processen i det nye år vil blive en fuldstændig reformulering af Flyvevåbnets mission, etablering af en vision for vor udvikling og ud fra denne udarbejdelse af et værdigrundlag, som skal danne grundlag for fremtidens værdibaserede ledelses- og samarbejdsform. Dette arbejde skal i den endelige form kunne fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne om, hvad begge parter skal bidrage med, for at Flyvevåbnet også i fremtiden kan være den dybt professionelle militære organisation, som tager hånd om sine medarbejdere i det daglige arbejde og under missioner. Processen vil indebære aktiv deltagelse af alle medarbejdere. Det er min vurdering, at Flyvevåbnet på langt de fleste områder kommer styrket ud af forligsprocessen. Vore enheder bliver fokuseret på de opgaver, regering og Folketinget ønsker, vi skal løse. TILBAGEBLIK OVER ÅRET DER GIK Der er også god grund til at kigge tilbage på 2004 og glæde sig over den indsats, vi i fællesskab har gjort for vort flyvevåben. Resultaterne taler for sig selv: På Aalborg er vi nu på plads med de store anlæg til transportflyeskadrillen. Det er blevet et fantastisk flot projekt. Eskadrillen fortsatte før, under og efter denne flytning blot med flyvninger til alle verdens brændpunkter samtidig med, at den skulle have nye Hercules, samt holde de gamle Hercules og Gulfstream i luften. F-16 deltog med vanlig høj standard i de daglige rutiner. Well done. 4

5 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Foto: Thomas Blanke, Flyvevåbnets Fototjeneste 5 Flyvevåbnets Eagle-brandbiler har i løbet af året været noget i vælten. Ikke alene på vores flyvestationer, men også i Kabul International Airport, hvor flyvevåbenmedarbejdere udover at have trukket vagter på brandstationen også gennem hele året har uddannet mange nationers brandmænd. Under brandkatastrofen i Kolding var vores Eagle r i forreste linie på grund af Eagle ns overlegne kapacitet og ikke mindst vore brandmænds professionalisme. På Karup gennemførte vi et fantastisk projekt, hvor vi nu huser hele Forsvarets helikopterflåde og alle helikopterenheder. Flytningen blev gennemført smidigt og professionelt, og flyvningerne blev stort set gennemført upåvirket. At vi har været i stand til at holde SAR-beredskabet intakt, opretholdt Lynx i Nordatlanten og haft politiberedskabet på plads samtidigt med de øvrige flyvninger skyldes udelukkende en fantastisk indsats domineret af fleksibilitet, kreativitet og almindeligt hårdt arbejde. Karup er også klar til at modtage de nye EH-101-helikoptere samt modificere Fennec til at overtage H-500 s rolle, når de i årets løb tages ud af drift. Well done. Skrydstrup har, støttet af resten af Flyvevåbnet, gennemført en succesfuld mission til suverænitetshævdelse af luftrummet over de tre baltiske lande. Flyvestationen har også været igennem den mest omfattende Tactical Evaluation, der nogensinde er gennemført i Danmark. For første gang i fuld expeditionary model. Flyvestationen har gennemført dette samtidig med en stor produktion vedrørende omskoling og den traditionelle professionelle træning, om end der nok var en smule forventning om, at der var behov for noget konsolidering efter den lange mission til Kirgisistan. Well done. Kontrol og Luftforsvarsgruppen har måttet etablere det største både mentale og fysiske omstillingsberedskab af alle. Kontrolsiden har omorganiseret store dele af sit område. Området er markant omfattet af omstilling jf. det netop besluttede forlig. Trods dét er luftrumsovervågningen, suverænitetshævdelsen og den nødvendige træning for hele Flyvevåbnet gennemført professionelt uden den mindste afbrydelse. Well done. For det jordbaserede luftforsvar startede året med en netop vellykket operativ igangsættelse af DEHAWK i Kontrol- og Luftforsvarscenter Vest, med personellet i øst helt klar til at gennemføre den samme proces. Det blev desværre hurtigt klart, at der var grus i maskineriet, og med forsvarsforliget midt på året blev det besluttet, at vort netop moderniserede og meget kapable jordbaserede luftforsvarssystem ikke kunne finansieres i det nye forsvar. Det var et chok for alle og uforståeligt for mange. Men vi måtte naturligvis se fremad. fortsættes på side 6

6 Fortsat fra side 5... Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Foto: Henning Kristensen, Flyvevåbnets Fototjeneste Nord Modellen blev en langsom nedtrapning af al øvelsesaktivitet og en vemodig nedpakning af systemet, medens vi venter på den endelige konsolidering og beslutning om, hvordan vi bedst kan anvende den store gruppe af militære professionelle, som nu må skifte tjeneste. Skolerne har som sædvanligt gennemført produktionen professionelt og sikkert. Alle fire skoler har været dybt involveret i udviklingen af det nye flyvevåben, som på dramatisk måde vil ændre vor skolestruktur. Endelig har FTK Stab gjort sit bedste for at knytte trådene sammen til at løse opgaverne, således at alle vore samarbejdspartnere har været bedst muligt tilfreds. Ved siden af de daglige rutiner har FTK Stab været omdrejningspunktet for det nye forlig. Forsvarsforliget udmøntede sig i, at vort netop moderniserede og meget kapable jordbaserede luftforsvarssystem ikke kunne finansieres i det nye forsvar. Det var et chok for alle og uforståeligt for mange. Omstilling er for personellet den eneste mulige vej til at bevare et meningsfyldt arbejde; men det er ofte ikke behageligt. Det er faktisk ofte årsag til dramatiske ændringer både arbejdsmæssigt og privat for den enkelte og hele familier. Derfor har der også i årets løb været grund til ængstelse og bekymring for fremtiden for rigtigt mange. Mange skal flytte, mange vil vælge at leve et pendlerliv, mange skal ændre tjenestefunktion, de fleste skal tilvænne sig nye opgaver og enkelte forhåbentligt meget få vil vælge at forlade Flyvevåbnet. Men det er som sagt vor hensigt at gennemføre alle disse forandringer i dialog med og med hensyn til den enkeltes særlige problemer. MEDARBEJDERNE ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE Forandringer er en udfordring for en organisation som vor, der skal indrette sig efter krav i en hel verden under forandring. Tak for en god indsats i 2004, og lad os stå sammen om at skabe det nye fremtidens flyvevåben i året der kommer. 6

7 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA PÅ VEJ MED VÆRDIGRUNDLAG FOR FLYVEVÅBNET AF ARNE BACH NIELSEN Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste At Flyvevåbnet fremover vil være repræsenteret i internationale missioner i højere grad end tidligere kommer også til at præge soldatens hverdag. For at give forandringsprocessen et fokus og dermed skabe et fælles grundlag for både ledelse og medarbejder i Flyvevåbnet, har Flyvertaktisk Kommandos ledelse iværksat et arbejde med at udvikle en vision og et værdigrundlag for Flyvevåbnet. Hensigten er, at dette arbejde skal bringes ud til alle medarbejdere på alle niveauer i Flyvevåbnet således, at medarbejderne dels forholder sig til Flyvevåbnets vision og værdigrundlag og dels får opstillet mål for deres eget arbejdsområde. Udviklingen af vision og værdigrundlag startes op i begyndelsen af 2005 og forventes gennemført i løbet af Arbejdet med at udvikle en vision og et værdigrundlag skal i sin endelige form fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne og være med til at fungere som bro mellem disse. (Manipuleret foto) - En del af processen i det nye år vil blive en fuldstændig reformulering af Flyvevåbnets mission, etablering af en vision for vores udvikling og ud fra denne udarbejdelse af et værdigrundlag, som skal være basis for fremtidens værdibaserede arbejdsform. Dette arbejde skal i den endelige form kunne fremstå som en kontrakt mellem ledelsen og medarbejderne om, hvad begge parter skal bidrage med, for at Flyvevåbnets også i fremtiden kan være den dybt professionelle militære organisation, som tager hånd om sine medarbejdere i det daglige arbejde og under missioner. Processen vil indebære aktiv deltagelse af alle medarbejdere, skrev chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Leif Simonsen, i sit julebrev 2004 til Flyvevåbnets medarbejdere. Et formuleret værdigrundlag hva skal vi med dét? Mange vil nok mene, at deres værdigrundlag i forhold til Flyvevåbnet er ok, og så er det oven i købet deres egen sag. Den fremtidige struktur og mission i Flyvevåbnet vil for mange og på mange måder være en hvid plet på landkortet. Risikoen, for at omstillingen kan blive et kænguruhop uden sikkerhed for, hvor medarbejderen lander, skal minimeres til det mindst mulige. Et fælles værdigrundlag kan blive ét af holdepunkterne, når den ansatte skal finde sine ben i en til tider turbulent ansættelsessituation. 7

8 AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AF ARNE BACH NIELSEN AFTALE OM FORSVARETS ORDNING KL. 17:45 DER ER I DAG INDGÅET AFTALE OM FORSVARETS ORDNING FRA MELLEM VENSTRE, DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI, SOCIAL- DEMOKRATIET, DANSK FOLKEPARTI, DET RADIKALE VENSTRE OG KRISTENDEMOKRATERNE. Foto: Mikkel Hagstrøm, Flyvevåbnet Fototjeneste Her er holdet i Flyvevåbnets Forligsimplementeringssektion. Fra venstre kaptajn Christian Biering, seniorsergent Lotte K. Jensen og major Palle N. Mikkelsen. Alle tre er headhunted til sektionen ud fra deres erfaring og kompetencer fra lignende opgaver og fra det forberedende arbejde op til forliget. Klik ind på forligsportalen på FTK s hjemmeside på intranettet Sådan indledte Forsvarsministeriet sin pressemeddelelse den 10. juni i fjor. Siden har Forsvarets medarbejdere vidst, at enheder skulle nedlægges, nye dannes, medarbejdere indgå i værnsfælles myndigheder, hvoraf nogle forflyttes til andre landsdele. Flyvevåbnet er i fuld gang med at implementere forliget i detaljer - eller populært sagt, sætte kød og blod på historiens største omstilling af det lyseblå værn. Til formålet har Flyvertaktisk Kommando (FTK) oprettet en projektorganisation, der som primær opgave skal gennemføre forsvarsforliget i Flyvevåbnet på bedste måde. Projektorganisationen er under daglig ledelse af den nyoprettede sektion i FTK, Forligsimplementeringssektionen, forkortet FIMP. Chefen for sektionen, major Palle N. Mikkelsen siger: - FIMP sidder som edderkoppen i spindet og trækker i trådene, i forhold til at styre og koordinere forligsimplementeringsprocessen og følge op på uddelegerede opgaver. Selvfølgelig skal de konkrete ting, som forligsteksten foreskriver såsom oprettelse og nedlæggelse af enheder, besættelse af nye stillinger, anskaffelse og afhændelse af materiel og bygninger med mere, føres ud i livet. Det vanskeligste er altid den menneskelige side. Men det er mig meget magtpåliggende, at tingene bliver gennemført med fokus på det menneskelige i størst mulig udstrækning, det kan lade sig gøre. Usikkerhed med hensyn til at skifte arbejde og / eller udsigten til at skulle rive familien op med rode og flytte til en anden landsdel vil for de fleste forståeligt nok kunne give nogle søvnløse nætter. ÅBENHED ET NØGLEORDET Flyvevåbnet har valgt at køre forligsprocessen som åben. På intranettets velbesøgte forligsportal har processen løbende kunne følges og vil det fortsat. Medarbejderne fik mulighed for at udtrykke deres ønsker om deres placering i Flyvevåbnets fremtidige struktur. Selv om ønskesedlen af naturlige årsager ikke indeholdt en garanti for at få det ønskede job, er den alligevel et godt redskab til den kommende planlægning, som uundgåeligt vil påvirke den endelig personelplan. 8

9 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA Flyvevåbnets omstilling vil influere på mange medarbejderes og deres familiers hverdag. Mange skal ringe til flyttefirmaer, mens andre vælger pendlerlivet. Adskillige skal på skolebænken og sætte sig ind i en ny tjenestegren. Forliget skal jo gennemføres med den tidslinie, der er vedtaget, samtidigt med at Flyvevåbnet gradvis kan øge de operative opgaver og opretholde den daglige produktion. - Men når vi taler om åben proces, mener vi også en tovejs-kommunikation. Som supplement til ønskesedlerne vil personelforvalterne gå i dialog med den enkelte for at klarlægge vedkommendes ønsker, muligheder og eventuelle særlige problemer. På den måde kan der i fællesskab arbejdes hen i mod den bedste løsning, siger Palle Mikkelsen. KONTAKT FIMP: Major Palle N. Mikkelsen FTK-FIMP001 Tlf / 5340 Kaptajn Christian Biering FTK-FIMP004 Tlf / 5341 Seniorsergent Lotte K. Jensen FTK-FIMP007 Tlf / 5342 OPGAVERNE FOR FIMP: Styre og koordinere forligsimplementeringsprocessen og følge op på uddelegerede opgaver. Løbende justere forligsimplementeringsplanen. Efterleve FKO direktiver, koordinere med og rapporter til FKO. Internt koordinere sagsbehandling i relation til forligsimplementering i FTK basisorganisation. Udstikke implementeringsdirektiver samt styre og koordinere i forhold til FLV NIV III. Tilsikre at økonomiske rammer for forligsimplementering overholdes i samarbejde med FTK basisorganisation. Støtte FTK basisorganisation i udarbejdelse af 6-Årsprogram og Handlingsplan. Udarbejde og vedligeholde en intern og eksertn kommunikationsplan i samarbejde med FTK Ledelsessekretariat. Kommunikere MED medarbejderne internt i Flyvåbnet om forligsimplementeringsprocessen. Informere den resterende del af Forsvar om Flyvevåbnets forligsimplementeringsproces. Informere eksterne interessenter. SJÆLEN SKAL KUNNE FØLGE MED Implementeringsgrundlaget for Flyvevåbnet, som nu er godkendt af Forsvarskommandoen (FKO) og Folketinget, er det samme i forhold til det meget omfattende oplæg, som FTK s projektgruppe har udarbejdet og fremsendt til FKO. - Vi er nu blevet ramt af virkeligheden, forstået på den måde at nu er ærmerne smøget op, og forsvarsforligets tekst skal føres ud i livet. Jeg mener, at for personellet ved enhederne, der er berørt af den kommende omstilling, er det bedst at ændringerne sker så hurtigt som muligt. Men det må ikke ske hurtigere, end at medarbejderne kan følge med på det menneskelige plan, siger Palle Mikkelsen. Forsvarskommandoen har indført en ordning, der hedder Plan for Gennemførelse af Personeltilpasninger (PGP). Ordningen beskriver blandt andet løn-og ansættelsesforhold, mobilitet, fleksibilitet, omstilling i og uden for Forsvaret og personelbegunstigelser ved afsked. Detaljer kan læses på forligsportalen. Bladet vil i kommende numre give en mere konkret status, efterhånden som de enkelte bestanddele herunder ikke mindst det personelrelaterede - i forsvarsforliget implementeres. 9

10 PÅ JOB I ASIEN EFTER TSUNAMIEN REDIGERET AF ARNE BACH NIELSEN Flyvevåbnets andel i arbejdet efter flodbølgekatastrofen i Sydøstasien begyndte lige inden nytår, da et C-130J Herculesfly fløj til den thailandske hovedstad, Bangkok, for at hente omkomne danske hjem. Også militærpoliti (MP) fra Flyvevåbnet har deltaget i arbejdet for at afhjælpe de tragiske forhold. De har hjulpet til i eftersøgningen af savnede danskere i katastrofeområdet. MP erne var med for at bevogte flyet. - Det blev hurtigt klart, efter at vi landede i Thailand, at der var soldater nok til at bevogte flyet hernede. Vi har derfor brugt tiden på at hjælpe politiet med at lede efter savnede danskere på byens hospitaler, fortæller MP og flyverspecialist René Michaelsen fra Bangkok. Siden er et dansk Herculesfly indgået luftbroen, der forsyner de mange nødstedte på Sumatra efter flodbølgen kort før nytår. Det danske bidrag består af et transportfly og cirka 18 mand, som opererer fra basen Subang i Malaysia. FN forestår planlægningen af flyvningerne til Sumatra. indsats sker på den militære del af lufthavnen. Flyene starter og lander i en uendelighed, og materiel og nødhjælp hober sig op på losserampen. Folkene, der tager sig af dette, kæmper en uretfærdig kamp mod tiden og manglen på materiel. Flere nationer, heriblandt USA, Australien, Malaysia og England deler opgaven med at laste og losse flyene, men grundet manglende koordination og styring, afsætningsplads og lagerfaciliteter vanskeliggøres opgaven betragteligt. Foto: Morten Holm Kaoset taler for sig selv. OPLEVEDE DØD OG ELENDIGHED Oversergent Morten Holm, der til daglig gør tjeneste i AMCEeskadrillen på Flyvestation Karup skriver fra Malaysia: - Jeg forlod Subang Air Base 1220 lokal malaysisk tid og efter at have fløjet halvanden time, i forholdsvis lav højde og med et lejlighedsvis sug i iltmasken, landede jeg med et malaysisk C-130- transportfly i Banda Aceh, Indonesien. Min opgave var at lave det, som vi kalder en Site Survey, som vil sige, at jeg skulle udersøge alle forholdene i lufthavnen med henblik på at vurdere muligheden/behovet for at indsætte et dansk Air Movement Control Element (AMCE), der er et laste & losse-hold, som kan støtte den FN-ledede humanitære indsats i området. Jeg har oplevet kaos før men aldrig i dette omfang. Lufthavnen er delt i en civil og en militær del, hvor den humanitære Kampånd er der dog trods indkvarteringsforhold, der ikke er meget bedre end lokalbefolkningens men det er ok, vi kan ikke tillade os at klage. Her stod jeg så, mutters alene og skulle få et overblik og komme i kontakt med beslutningstagerne. Men først måtte jeg finde en løsning på min egen indkvarteringssituation. Amerikanerne kunne måske tilbyde mig en lille firkant, men kunne ikke love noget. Pludselig kom åbenbaringen en orange bil fra beredskabsstyrelsen. Flinke folk, som uden tøven tilbød mig mad og husly i deres lille lejr inde i byen. Så efter at have afsluttet arbejdet i lufthavnen begav vi os af sted. Beredskabsstyrelsen opstiller et felthospital på et område ved det medicinske fakultet i Banda Aceh. Det var både spændende, men også rystende oplevelser, de kunne berette om. Dagen efter fik jeg dog selv syn for sagen. Store dele af byen er totalt raseret af tsunamien, og hvor den ikke kunne nå, har jordskælvet taget over. Der bliver stadig gravet lig frem af ruinerne og op af mudderet. De bliver placeret i vejsider og midterrabatter, nogle i bodybags, andre uden - til senere opsamling og transport til massegravene. Jeg valgte ikke at tage billeder af det syn det kan ses i tv og aviser. Det, jeg så derude, har brændt sig fast på nethinden og i hukommelsen og har bevist, at naturen kan vi ikke kæmpe imod. 10

11 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 IMPLEMENTERINGEN AF FORLIGET I GANG TEMA NYT UNIFORMSSYSTEM - NYE TIDER PÅ CATWALK EN AF ARNE BACH NIELSEN Omstilling ny struktur værdigrundlag. Jo, Flyvevåbnet forandres mærkbart. Det vil også ses på en mere håndgribelig måde. Flyvevåbnets medarbejdere får nyt uniformsystem. Flyvevåbnets Uniformsudvalg har længe arbejdet med det nye uniformsystem, der langsomt er på vej ind i personellets klædeskabe. Implementeringen vil ske i takt med, at genstandene kommer på lager, forventeligt startende i 2. kvartal SÅDAN BLIVER MEDARBEJDERNE KLÆDT I FREMTIDEN Kampuniform M/84 med tilbehør inklusive to stk. Kampskjorte M/89. Stationsuniform M/72 (Tjenesteuniform M/80 (K)) med tilbehør. Der arbejdes på en modernisering med hensyn til stofkvalitet og størrelsessystem. Hertil kan anvendes Stationsfrakke M/75 eller Parka M/84. Kampuniform, let M/01, der har samme sløringsmønster som kampuniform, men samme stof som ørkenuniform. Hertil kan anvendes Skjorte M/84, grøn, Kampskjorte M/89 og grøn eller hvid T-shirt. Tjenestebukser M/84, camouflage. Hertil kan anvendes Kampuniformsjakke M/84 eller M/01 og skjorte M/84, grøn. HOVEDBEKLÆDNING: Kasket M/51, som anvendes til M/72. Baret M/58, flyverblå, som kan bæres til alle uniformer. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Felthue M/84, også kendt som bøllehatten. Den anvendes til Kampuniform M/84 og M/01. Regntøj M/96: Ombytning er iværksat. Støvler: Ombytning af to par støvler m/58 til et par Kampstøvler M/03 og et par Sommerstøvler M/02 er iværksat. Sådan vil vi se flyvevåbensoldaten fremover. Baretten er den mest iøjnefaldende ændring ved det nye uniformssystem. 11

12 HERCULES VERDEN RUNDT AF CAMILLA ROSENGAARD SIDEN DE NYE HERCULES C130J TRANSPORTFLY BLEV INDLEMMET I FLYVEVÅBNET, HAR FLYENE INDTAGET DEN HALVE KLODE. NU PLAN- LÆGGER FMK FREMTIDENS OPDATERINGER AF DEN HØJTEKNOLOGI- SKE MASKINE. Selvom Flyvevåbnets Hercules C130J først for alvor afløste C130H i det tidlige efterår 2004, har de tre Hercules transportfly alligevel været den halve klode rundt fra Grønland og Island i nord til Irak, Ægypten, Sudan og Etiopien i syd. C130J har tillige været uundværlig i forhold til at støtte de danske aktiviteter i Østersøstaten Litauen, og senest har flyet bistået med at bringe nødhjælp ud til katastroferamte områder på Sri Lanka og Sumatra samt i Malaysia og Thailand. - Der er nogle få test, som udestår. Blandt andet er der dele af flyets radiopakke, som vi endnu ikke har fået fuldstændig afprøvet. Men per 1. april i år venter vi, at alle systemer er gennemprøvet, og FMK kan give flyene den tekniske klarmelding, siger kaptajn i forretningsområde transport- og inspektionsfly, FMK, Torben Pilemand. NAVIGATIONSSYSTEM I BRUG PÅ NORD En af de væsentlige afprøvninger fandt sted på Station Nord i december, hvor FMK/FTK skulle afprøve om flyenes navigationssystem virkede så langt nordpå. Det var ikke den ekstreme kulde, som vakte bekymring, men mere en uvished om navigationssystemet kunne alignes det vil sige opjusteres - så højt mod nord. Flyene har bortset fra nogle mindre funktionelle ting, som skulle rettes, fungeret tilnærmelsesvist problemfrit på de mange ture, og siden de tre maskiner landede på Flyvestation Aalborg i henholdsvis marts og april 2004, har FMK som planlagt kunne koncentrere sig om at gennemføre en lang række systemafprøvninger. - Vi har gennemført en operativ afprøvning og kan konstatere, at systemet virker. Det har vi rapporteret til leverandøren af navigationssystemet, som vi dermed håber vil medvirke til en generel certificering af navigationssystemet til nordlige egne med ekstreme kuldegrader, forklarer Torben Pilemand. 12

13 FLYVEVÅBNET 2. ÅRGANG 08 FEBRUAR 2005 Foto: Eskil Nielsen-Ferreira, Flyvevåbnets Fototjeneste FJERDE HERCULES I EN NYERE KONFIGURATION I forbindelse med forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at øge Flyvevåbnets løftekapacitet med et fjerde Hercules transportfly. Kontrakten på det fjerde fly blev som omtalt i sidste nummer af Flyvevåbnet forhandlet på plads med Lockheed Martin i oktober. Nu arbejder FMK på at få en nyere konfiguration af flyet hjem, end den de nuværende tre C130J har. - Det fjerde fly kommer efter planen ud fra produktionslinien i oktober Dermed bliver flyet produceret meget tæt på det tidspunkt, hvor de tre nuværende fly skal gennemgå blok 6.1 opdatering. Det giver derfor mening at forsøge at få det nye fly hjem som blok 6.1, siger Torben Pilemand. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord 13 TÆT PARLØB MED FTK C130J er en teknologisk avanceret maskine, som i stil med F-16 løbende skal modificeres for fortsat at kunne leve op til de krav, som de operative brugere og Flyvevåbnets internationale samarbejdspartnere stiller. Den førstkommende konfiguration med betegnelsen 6.1 skal gennemføres i 2007/8, mens den efterfølgende blokopdatering 7.0, som FMK i tæt samarbejde med FTK allerede nu er ved at definere indholdet af, skal gennemføres i Desuden planlægger FMK og FTK en certificering med betegnelsen Reduced Som den første myndighed afprøvede Flyvevåbnet om C130J s navigationssystem også fungerede langt nordpå. Afprøvningen på Station Nord blev gennemført med succes. Vertical Separation Minima (RVSM), som gør flyet i stand til at halvere den vertikale afstand på fod, som C130J i dag skal have til andre fly, når det opererer. RVSM stiller i sagens natur meget skrappe krav til det udstyr, der måler flyets højde og position. Flyvevåbnet forventer at have gennemført RVSM-certificeringen ved udgangen af fortsættes på side 14

14 Fortsat fra side Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste FREMTIDIGE OPDATERINGER AF C130J Fuldstændig ligesom F-16 løbende er blevet modificeret, skal C130J i løbet af hele flyets levetid igennem en række såkaldte blokopdateringer for, at de operative brugere hele tiden råder over et højteknologisk fly. C130J skal i gennemsnit igennem en ny blokopdatering hvert 2-3 år. På nuværende tidspunkt er FMK ved at planlægge den første blokopdatering ved navn blok 6.1, som skal gennemføres i 2007/8. Desuden er FMK/FTK allerede nu i færd med at definere indholdet af blok 7.0, som flyet efter planen skal gennemgå i Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Arbejdet med både blok-opdatering og RVSM-certificering foregår i et tæt parløb med FTK for hele tiden at afstemme operative behov med tekniske krav. C130J har i de seneste måneder krydset adskillige breddegrader for at gennemføre lufttransport. Blandt andet har flyene været uundværlige i forbindelse med Flyvevåbnets aktiviteter i Østersøstaten Litauen. - Vi har et utrolig givtigt samarbejde med FTK, som sikrer, at vi får en afbalanceret løsning, der tager hensyn til både den operative og den tekniske side. Vi ser ikke helt det samme tætte parløb mellem ingeniørsiden og de operative brugere blandt de øvrige C-130J-brugere i international sammenhæng, siger Torben Pilemand. C130J har allerede lagt en del mil bag sig og været den halve klode rundt fra Grønland og Island til Irak, Sudan og Etiopien. Senest har C130J fløjet nødhjælp til katastroferamte områder på Sumatra og Sri Lanka samt Thailand og Malaysia. 14

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Kurt Norup Refsgaard Fungerende stabschef, Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Flyvevåbnet FØRST PÅ FREMTIDENS NETVÆRK SLUT MED VÆRLØSE SOM OPERATIV FLYVESTATION. til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.

Flyvevåbnet FØRST PÅ FREMTIDENS NETVÆRK SLUT MED VÆRLØSE SOM OPERATIV FLYVESTATION. til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR. Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.2 FEBRUAR 2004 FØRST PÅ FREMTIDENS NETVÆRK SLUT MED VÆRLØSE SOM OPERATIV FLYVESTATION FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

INDHOLD: Newsletter nr. 1/05 01 AUG 2005

INDHOLD: Newsletter nr. 1/05 01 AUG 2005 Newsletter nr. 1/05 01 AUG 2005 INDHOLD: DETCO CORNER RDAF ISAF 05 DET ankom til Kabul torsdag 28 JUL. Hovedstyrken med civilt fly om morgenen, og C-130J og resten af personellet hen på eftermiddagen.

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Flyvevåbnet OPLEVELSER LANGT FRA FAMILIEN CIVIL OG MILITÆR ALLIANCE MOD BRANDEN I KOLDING. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.

Flyvevåbnet OPLEVELSER LANGT FRA FAMILIEN CIVIL OG MILITÆR ALLIANCE MOD BRANDEN I KOLDING. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR. Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.7 DECEMBER 2004 OPLEVELSER LANGT FRA FAMILIEN CIVIL OG MILITÆR ALLIANCE MOD BRANDEN I KOLDING FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Flyvevåbnet LIVTAG MED DET UMENNESKELIGE NUVÆRENDE KAPACITETER I FLYVEVÅBNET. til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.

Flyvevåbnet LIVTAG MED DET UMENNESKELIGE NUVÆRENDE KAPACITETER I FLYVEVÅBNET. til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR. Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.3 APRIL 2004 LIVTAG MED DET UMENNESKELIGE NUVÆRENDE KAPACITETER I FLYVEVÅBNET FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.6 OKTOBER 2004 TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1

Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 Draken Team Karup. DTK NYT 2012-1 NY SÆSON I DRAKEN TEAM KARUP Efter en alt for lang og kedelig vinter er foråret nu så småt på vej. Dagene længes, temperaturen stiger og solen får stadig mere magt, det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101 helikopterne Maj 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af EH-101

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Stig Østergaard Nielsen (SØL) Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

APRIL 2010. Samarbejde på tværs

APRIL 2010. Samarbejde på tværs APRIL 2010 Samarbejde på tværs INDHOLD APRIL 2010 I DETTE NUMMER: I dette nummer: Tema Samarbejde på tværs. Læs blandt andet: 02 Transport for alle I Eskadrille 721 på Air Transport Wing Aalborg er det

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Redaktion: Ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant P.E. Andersen Inspektions- og Våbenkontrolsektionen Flyvertaktisk Kommando 99 62 49 50, lokal 5201 Redaktør:

Læs mere

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul Udenrigsministeriets Kunstforening Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL People & Faces in Kabul Christian Radil er 33 år, og uddannet som fotograf fra Københavns Film & Fotoskole

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup

FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup FLYNYT: Udgives af: Flyvertaktisk Kommando Kølvrå 7470 Karup Redaktion: Oberstløjtnant, ansvarshavende redaktør P.E. Andersen Inspektions- og Våbenkontrolsektionen Flyvertaktisk Kommando 99 62 49 50, lokal

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område.

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område. 5.8. FORSVARETS ALKOHOLPOLITIK 5.8.1. Generelt. Alkoholpolitik er i meget stor udstrækning et spørgsmål om holdning hos den enkelte. En holdning, der påvirker såvel arbejdet som privatlivet. Derfor er

Læs mere

Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang. Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4. Meld dig selv > Side 14. Meget nyt, vådt og råt > Side 24.

Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang. Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4. Meld dig selv > Side 14. Meget nyt, vådt og råt > Side 24. Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4 Meld dig selv > Side 14 Tema: Meget nyt, vådt og råt > Side 24 Medarbejderudvikling Flyvevåbnets medarbejdere er vigtige brikker

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com Ideen fra Moffett Delivering Confidence www.hiab.com Moffett har produceret lastbilmonterede gaffeltrucks I over 40 år, en løsning for lasthåndtering, der har hjulpet med til at ændre metoden for varedistribution

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere