Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:"

Transkript

1 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar Kl Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie midler Sag: Regnskab 2013 (901) Beslutning Menighedsrådene oplyses om vilkårene for anvendelse af ligningsmidler til menighedsplejen. Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie midler Revisors udtalelse af på fremsendt "Gennemgang af lovgrundlag vedr. frie midler til menighedspleje". Lovgrundlag vedr frie midler til menighedspleje Professor Lisbet Christoffersen/RUC har fremsendt sin gennemgang af lovgrundlag vedr frie midler til menighedspleje, til provstiudvalget. Vedr. revisors pålæg i revisionsprotokollater 2 Ølsted MR - Ny ansøgning om overførsel til renovering af kirkens alterparti Sag: Ølsted MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (683) - Ølsted Sogn Ølsted MR - Ny ansøgning om overførsel til renovering af kirkens alterparti I brev af genfremsender Ølsted MR ansøgning om overførsel af ubrugt anlægsbeløb afsat til forsatsruder på kr , til anvendelse for nyt alterparti i Ølsted kirke i stedet. Provstiudvalget tager indvendingen til efterretning, men fastholder sin beslutning, da anlægsønsket endnu ikke har været anført som budgetønske på bilag 6. Ethvert anlægsønske skal budgetsættes inden bevilling. Nyt budgetønske kan optages i forbindelse med budget De kr kan dog forblive i kirkekassen, og efterfølgende, efter ansøgning, indgå i finansieringen af f.eks. renovering af alterparti. Overførsel blev afvist på PU-mødet d , da renoveringen kun har været på synsrapport i forbindelse med indhentning af vurdering; ikke som synsudsættelse af projekt med efterfølgende påførsel som ønske på budgettets bilag 6 ved budgetbehandling. Menighedsrådet blev samtidig bedt om tilbageførsel af beløbet til provstiudvalgskassens 5% midler. Menighedsrådet er uenig i provstiudvalgets beslutning om tilbageførsel af det ubrugte anlægsbeløb. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning 3 Frederiksværk-Vinderød MR - 7a ansøgning udbedringer på tårnmur i Vinderød Sag: 5% midler Frederiksværk- Vinderød MR (664) - Frederiksværk Sogn Godkendt. Bent Peetz deltog ikke under behandling af dette punkt. 7a Frederiksværk-Vinderød - udbedringer på tårnmur i Vinderød Frederiksværk-Vinderød MR ansøger i brev af om 7 a stk.2 midler til dækning af ekstraudgiter i forbindelse med udførelse af forsikringssag vedr. Vinderød kirkes tårn. I forbindelse med udbedring af skaden, hvor stillads har været opsat er derudover udbedret mindre skader på fuger og murværk, som menighedsrådet samtidig har ladet udbedre så leje af stillads senere, kunne spares. Ekstraudgiften beløber sig til kr ,25. 4 Ølsted MR - Ansøger igangsætning af renovering af alterparti i Ølsted kirke Sag: Ølsted kirke - Renovering af kor- og alterparti (981) - Ølsted Sogn Forarbejde kan udføres såfremt dette kan indeholdes i overførte restbeløb kr plus evt. egne midler fra driften. Bemærkning til punktet: - Projektet har kun været på synsrapport 2012 i forbindelse med bemærkning om indhentning af vurdering i samme år. Projektet har ikke været påført som budgetønske ved budgetbehandling. - Ansøgning om overførsel af ubrugt anlægsbevilling til finansiering af projekteringen, behandles på separat punkt! Ølsted MR ansøger igangsætning af renovering af alterparti i Ølsted kirke I brev af ansøger Ølsted MR om igangsættelse af projekt for renovering af Ølsted kirkes kor- og alterparti, med henvisning til tidligere brev af (fremsendt i mail af i forbindelse med overførsel af anlægsbeløb), hvori oplyses at igangsættelsen i første omgang er, at foretage vurdering, skitsering og projektering. Projekteringen ønskes finansieret via overførsel af ubrugt anlægsbevilling for afsynet projekt. 5 Ølsted MR - Ansøger HS om udskift af gasfyr i kirken Godkendt under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser foreligger. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt gasfyr i kirken Sag: Ølsted kirke - Nyt gasfyr (979) - Ølsted Sogn Beslutning tilladelser foreligger. Stiftsøvrigheden har desuden modtaget kopi af tilbud fra Ølsted MR. Ølsted MR - Ansøger HS om udskift af gasfyr i kirken Ølsted menighedsråds brev af , fremsendt direkte til stiftsøvrigheden. Der ansøges om igangsættelse af udskiftning af Ølsted kirkes gasfyr, hvortil der i budget 2015 er bevilget kr Fra Ølsted MR til HS - Kopi af tilbud på gasfyr 6 GIAS - Henvendelse vedr. Vejby kirkegårds fakturering Sag: GIAS henvendelser (977) Provsten bemyndiges til at besvare henvendelsen. Bemærkning til punktet: Kirkegårdenes priser for 2014 blev besluttet og meddelt kirkegårdene i efteråret 2013, med efterfølgende tilføjelse udsendt i maj Henvendelse vedr. Vejby kirkegårds fakturering Henvendelse fra gravstedsejer vedr. Vejby kirkegårds fakturering for vedligeholdelse af gravsted for Vejby kirkegård fakturerer bagud men har ikke varslet prisstigninger for Henvendelsen er stilet til provstiudvalget. 7 Ansøgning fra provst - Finansiering af studierejse for provstiets præster Sag: Ansøgninger til PUKs pulje for Udvikling og etablering m.m. i provstiet (920) Provsten ansøger provstiudvalgskassen om midler til finansiering af studierejse for provstiets præster til Lutherrejse i oktober Ansøgningen imødekommes i anledning af 500 året for reformationen i Der rettes henvendelse til Helsingør stift/kirkeministeriet med henblik på at gøre opmærksom på, at det principielt findes, at præsternes efteruddannelse hidrører under Kirkeministeriet. Provsts ansøgning - Studietur for provstiets præster 8 PU Fokuspunkter (Sag:888) Status/Eventuelt som skal behandles. Målsætning tages igen op på førstkommende formandsmøde, sammen med den nye anordning om børnekonfirmander. PU har som vision udvalgt 4 fokuspunkter: Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning a) Målsætning - side 2 b) Statistik (sagsnr. 948) c) Konfirmander d) Personale (ingen bilag 9 Udvalget om samarbejde mellem menighedsråd (Sag:931) Intet nyt. Status/Eventuelt som skal behandles. (ingen bilag) 10 Kirkegårdenes GIAS og ERFA-grupper - Fælles årsmøde 2015 Sag: Kirkegårdenes GIAS og ERFA-grupper (906) D , kl afholdes første årlige ERFA møde med provstiets kirkegårde i Frederiksværk Sognegård. Indkaldelse vil blive udsendt snarest. Eventuelt som skal behandles. (ingen bilag) PU møde ( ) Referat, Side: 4

5 Orientering 11 Blistrup MR - HS fremsender besigtigelse af historisk inventar i Blistrup Kirke Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn HS fremsender Nationalmuseets besigtigelse af historisk inventar i Blistrup Kirke Stiftsøvrigheden har til PU fremsendt kopi af Nationalmuseets besigtigelse af af historisk inventar i Blistrup kirke. Vedr. prædikestol og altertavle, oplyses i besigtigelsen at restaurering skal ansøges og godkendes af Stiftsøvrigheden før udførsel. Med ansøgningen skal fremsendes et konserveringsværksteds forslag og overslag. Desuden bør menighedsrådet informere stiftsøvrigheden vedr. valg af anden arkitekt på projektet, og sikre sig stiftets nødvendige godkendelser. 12 Villingerød MR - Advokats skrivelse til arkitekt og entreprenør Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn Advokat-sag Brev til arkitekt og entreprenør - mangler ved gulve Villingerød Provstiudvalgets bygningsrådgiver til Villingerød MR har pr til orientering fremsendt advokats skrivelse, udsendt til arkitekt og entreprenør. 13 Torup MR - Byggerådgivers orientering samt Arkitekts brev vedr. Lynæs Kirkes tag Sag: Lynæs kirke - Rådskader i tagkonstruktion samt utæt tag (876) - Torup Sogn Byggerådgivers orientering samt Krogh Hansens Tegnestues brev - Lynæs Kirkes tag Provstiets byggerådgiver til Torup MR har fremsendt orientering i mail af i forbindelse med udfærdigelse af arkitekt rådgiveraftale. Samtidig er modtaget kopi af brev fra arkitektfrimaet, af , fremsendt til Torup MR i forbindelse med fremsendt oplæg til rådgiveraftale. Endeligt oplæg til rådgiveraftale med Krogh Referat, Side: 5

6 Orientering Hansen Tegnestue - Lynæs Kirkes tag 14 Blistrup MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn fak 277 JGN_ ifm Blistrup bygherrerådgivning nov Bygningssagkyndiges fakt. for november 2014 ifm. bygherrerådgivning til Blistrup MR iflg. PUs beslutning Faktura godkendt af PU-formand. 15 Villingerød MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn fak 276 JGN_ ifm Bygherrerådgivning Vill menighedshus nov Bygningssagkyndiges fakt. for november 2014 ifm. syn og skøn iflg. PUs beslutning Faktura godkendt af PU-formand. 16 Torup MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Lynæs kirke - Rådskader i tagkonstruktion samt utæt tag (876) - Torup Sogn fak 278 JGN_ ifm Bygherrerådgivning Torup LyK tag nov Bygningssagkyndiges fakt. for november 2014 ifm. bygherrerådgivning til TorupMR iflg. PUs beslutning Faktura godkendt af PU-formand. 17 Kregme MR - HS godkender lån til Renovering af Kregme præstebolig Sag: Kregme og Ølsted MR - Renovering af tjenestebolig i Kregme (663) - Kregme Sogn HS godkender lån til Renovering af Kregme præstebolig Stiftsøvrigheden har i brev af , dok.nr /14, godkendt stiftsmiddellån på op til kr til renovering af Kregme præstebolig. Referat, Side: 6

7 Orientering 18 Kregme MR - HS godkender nedtagelse af prædikestolens lydhimmel Sag: Kregme kirke - Indvendig kalkning samt Lydhimmel og gl. Præstetavle (949) - Kregme Sogn Kregme Kirke - godkendelse af nedtagelse af prædikestolens lydhimmel Stiftsøvrigheden har i brev af , dok.nr /14 til Kregme menighedsråd, godkendt nedtagelse samt restaurering af Kregme kirkes lydhimmel. Mødet sluttede kl.: Referat, Side: 7

8 Underskrifter vedr. møde d Birgit Jakobsen Hasselager Bent Peetz Birgit Jakobsen Hasselager Birgit Sommer Ejvind Hartmund Else Rosenlund Korsholm Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Referat, Side: 8

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt.

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt. Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK samt MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2014 1)

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere