Informationsmøde om FSIII, Region Nord. Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om FSIII, Region Nord. Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Informationsmøde om FSIII, Region Nord Velkomst v. Bente Larsen, Direktør Sønderborg Kommune

2 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen, projektleder Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Margrethe Grevy, konsulent Morten Thomsen, digitaliseringskonsulent Fra Fælles Sprog III-projektets styregruppe: Bente Larsen, direktør i Social og Senior, Sønderborg Kommune 2

3 Hvem er I? Alle kommuner fra Region Nord ++ Ca. 100 personer Hovedsageligt ledere, men også visitatorer, udviklingssygeplejersker, projektmedarbejdere, itkonsulenter m.v. 3

4 Dagens program Præsentation af Fælles Sprog III Pause Præsentationen fortsætter Tak for i dag og frokost to-go 4

5 Hvad kan I få svar på idag? 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 5

6 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 6

7 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? Dokumentere ud fra et fælles minimum Fælles grundlag, som forbedrer sammenligning med andre kommuner Forbedret mulighed for effektvurdering Hvad er effekten, af de indsatser vi leverer i dag? Reducere behovet for dokumentationstid 7 Øget borgertilfredshed borgeren vil opleve: En forbedret sammenhæng Mere inddragelse

8 Aftaler og strategier om FSIII UDBREDELSE AF FÆLLES SPROG III I KOMMUNERNE 2.4 Med henblik på at sikre en mere struktureret registrering af sundhedsoplysninger på det kommunale sundhedsområde vil Fælles Sprog III blive udbredt til alle kommuner inden udgangen af

9 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 9

10 10 Styregruppe

11 11 Følgegruppe

12 12 Sikringsfasegruppe

13 13 Indsatskatalog Servicelov Arbejdsgruppe

14 14 Tidlig opsporing ekspertgruppe

15 15 Interviews om arbejdsgange

16 16 E-læring ekspertgruppe

17 17 Ekspertgrupper tilstande og indsatser ift. sundhedsloven

18 18 Tests af klassifikationer og metode

19 19 Arbejdsgrupper ifm udvælgelse af tilstande ift serviceloven

20 20 Høringssvar fælleskommunalt indsatskatalog serviceloven

21 21 Informationsmøder

22 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 22 Kommunal inddragelse Oprindelig konceptudvikling test af idéer Fokusgruppeinterviews Observationsstudier Høring om standarden Høring fælleskommunalt indsatskatalog Styregruppe, følgegruppe, sikringsfasegruppe Ekspertgrupper/arbejdsgrupper tilstande og indsatser ift. serviceloven Ekspertgrupper/arbejdsgrupper tilstande og indsatser ift. sundhedsloven Ekspertgruppe/arbejdsgruppe ift. tidlig opsporing Ekspertgruppe/arbejsgruppe ift. e-læring Faglige input ift. FSIII og rehabilitering Test i 10 kommuner Interviews om arbejdsgange Dialogmøder med kommuner ++

23 23?

24 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 24

25 3. Hvad er FSIII? Fælles Sprog III er en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data i den kommunale hjemmepleje, træning og hjemmesygepleje De der, i første omgang, skal anvende FSIII bliver medarbejdere fra: visitationen hjemmeplejen, træning og rehabilitering hjemmesygeplejen 25

26 Det nye ved FSIII ift. FSI og FSII er bl.a. at dokumentationen genanvendes og opdateres af både myndighed og leverandør at der metodisk tilføres en opfølgningsproces gældende for både leverandør og myndighed. at strukturering og klassificering af data giver bedre mulighed for ledelsesinformation - herunder styring, prioritering og kvalitetsudvikling lokalt og nationalt. 26

27 Dokumentation foregår mange steder Der dokumenteres rigtig meget (i fritekst) hellere for meget end for lidt Vi arbejder fag/funktionsopdelt Bruger meget tid på at klikke sig frem til relevant information sender mange advis er til hinanden Den samme information eller noget, der næsten er den samme information dokumenteres flere steder 27

28 FSIII Genbrug og opdatering af data kan give inspiration og rive folk ud af den monofaglige tankegang Det er rart, at man ikke behøver læse så meget Fælles Sprog III data Så kan vi faktisk slippe for alle adviserne Det er nemmere at se, hvorfor vi handler som vi gør, når det er koblet op på Tilstand Godt med et hurtigt overblik Idéen er da ikke dum i det der 28

29 Ens dokumentationspraksis på tværs af lovgivninger Servicelov Sundhedslov Retskrav Skriftlig afgørelse Myndighed Visitation af personlig og praktisk hjælp Ordination Visitation af sygeplejeindsatser Dokumentation af afvigelser fra planen Leverandør Dokumentation af plan levering, evaluering Patientsikkerhed 29

30 Hvad er FSIII? Generisk procesmodel Ens dokumentationspraksis Dokumentere ud fra tilstande Hurtigere navigering i informationer / bedre overblik over det der allerede er dokumenteret Fælles billede af borgers behov - sammenhæng på tværs af lovgivning, faglighed og funktioner Anvende klassifikationer og mapninger Effektiviserer dokumentation Effektivisering af informationssøgning Hurtig visning af dokumentationsområder, som er relateret 30

31 31 FSIII Procesmodel

32 Hvad er tilstande i FSIII? En borger kan have mange behov og problemer, som kommunen skal hjælpe med. Tilstande er en fælles betegnelse for disse problemer og behov. En borger kan have mange tilstande, nedenfor er vist to eksempler: 32 Problemer relateret til helbredsforhold Behov relateret til funktionsevne Tilstand Klassifikation Præcisering Årsag Faglig vurdering Problemer med kirurgisk sår Vaske sig Vurdering: operationssår, suturer Niveau: (evt. lokal skala) Funktionsevneniveau: 2. Vurdering: Moderate begrænsninger DC50 Brystkræft, Opereret for brystkræft eller Anden tilstand DC50 Brystkræft, Opereret for brystkræft eller Problemer med kirurgisk sår To typer af tilstande: Helbredstilstande (Sundhedslov området) Funktionsevnetilstande (Servicelov området) Såret skal observeres, Suturer fjernes på 10. dagen Behov for hjælp til daglig hygiejne, Afdækning af sår

33 ICF TILSTAND Vaske sig Kropspleje Af- og påklædning Præcisering (Funktionsniveau): 2, Moderate begrænsninger Forventet Tilstand: 0, Ingen/ ubetydelige begrænsninger Indsats: RB Personlig hygiejne Udfører dele af Oplever begrænsninger Vil gerne kunne klare sig selv ÅRSAG: Operation, gang og balanceproblemer FAGLIG VURDERING: Enig med Åse i at hun vil kunne klare sig selv når gener efter operation er mindsket. OPFØLGNINGSDATO HANDLINGSANVISNING: Siger selv til om hun vil i brusebad eller etagevaskes. Ved brusebad skal forbinding dækkes med plast Træning mhp. at blive selvhjulpen aftales løbende 33 Servicelov

34 Referenceterminologi ICF TILSTAND Vaske sig Kropspleje Af- og påklædning Præcisering (Funktionsniveau): 2, Moderate begrænsninger Forventet Tilstand: 0, Ingen/ ubetydelige begrænsninger Indsats: Personlig hygiejne SNOMED-CT TILSTAND Problemer med personlig pleje Præcisering (vurdering) : Koordinering med hjemmeplejen Forventet Tilstand: At Åse igen selv kan klare den daglige hygiejne Indsats: Koordinering ADL-aktiviteter 34 Servicelov Sundhedslov

35 FSIII opfølgning Myndighed OPFØLGNING Leverandør Forventet Tilstand Indsats mål Fortsætte Ændre inden for ramme Afslut Re-visitation 35

36 36 FSII + => FSIII

37 37 Partnerskabet og FSIII

38 Hvilken betydning får det? FSIII metoden? (=> myndighed, leverandør, opfølgning) Klassificeret data? (=> information, dokumentation, kommunikation) Grupperinger? (=> sammenhæng) Mapninger? (=> beslutningsstøtte ) 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45?

46 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 46

47 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII?* Effektiviseringsgevinster Udgangspunkt: Nuværende arbejdsgange hos forskellige medarbejdere Effektiviseringspotentialet baseret på hypoteser om FSIII effekter Kvalitative gevinster Kan på sigt give yderligere økonomiske gevinster *Estimeringer og omkostninger ved implementering af FSIII.pdf 47

48 Kvalitative gevinster A. Forbedret indsats på sundhedsområdet B. Øget borgertilfredshed C. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer D. Bedre grundlag for prioritering og styring 48

49 A. Forbedret indsats på sundhedsområdet Bedre håndtering af akutte situationer Struktureret data => forbedret mulighed for relevant info i kontekst Hurtigere og nemmere overblik over en borgers tilstande Dokumentationen knyttes til tilstande Fx målinger og observationer Fx vurderinger af målinger og observationer Forbedre mulighed for at arbejde med forebyggelse Fx reduktion af forebyggelige indlæggelser på borgere med specifikke diagnoser Forudsætning: Kende borgers diagnoser I FSIII knyttes diagnoser til tilstande 49

50 B. Øget borgertilfredshed En borger vil opleve sammenhængende og koordinerede indsatser Når de besluttes eller leveres af medarbejdere med forskelige fagligheder Forudsætning: Nemt og hurtigt overblik over andre relevante indsatser, tilstande og forventede tilstande 50

51 C. Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer Forbedret mulighed for oplysninger om borgerens aktuelle tilstand ved indlæggelse Forbedret tværsektoriel dialog Forbedret overblik over en borgers tilstande Giver mere kvalificeret dialog med fx praktiserende læge eller en akutfunktion FSIII - et godt fundament for tættere digital sammenhæng Fx telemedicinske løsninger Fx Digital understøttelse af komplekse tværgående patientforløb 51

52 D. Bedre grundlag for prioritering og styring Forbedret styringsgrundlag i den enkelte kommune Forbedret mulighed for at vurdere effekt af indsatser Pga. sammenhæng mellem tilstandsprogression og indsatser Forbedret sammenligningsgrundlag mellem kommuner Fælles kommunale indsatskataloger Servicelov Sundhedslov Fælles kommunale tilstande 52

53 53?

54 Effektiviseringsgevinster - fremgangsmåde Bruttoliste af potentielle effektiviseringsgevinster: Observationsstudier i tre kommuner Relevante rapporter Workshop med sikringsfasekommuner Bruttoliste reduceret i dialog med: Sikringsfasekommuner Følgegruppe Styregruppe EOJ-leverandører Fravalgt: Udtræk til Danmarks Statistik Reduceret behov for at knytte beskrivelser til en bestilling Visitator udredning 54

55 Fire potentielle effektiviseringsgevinster A. Effektivisering af sygeplejefaglig udredning B. Genbrug af sygeplejefaglig udredning i forbindelse med en myndighedsudredning af funktionsevnenedsættelse C. Effektivisering af den løbende dokumentering D. Effektivisering af den interne kommunikation 55

56 Telefoninterview om nuværende situation Telefoninterview om nuværende tidsforbrug i forskellige arbejdssituationer 30 medarbejdere fra seks kommuner: Visitatorer Sygeplejesker tilknyttet hjemmeplejen Sygeplejesker tilknyttet plejecentre Social og sundhedsassistenter tilknyttet hjemmeplejen Social og sundhedsassistenter tilknyttet plejecentre To kommuner per EOJ-system 56

57 A. Effektivisering af sygeplejefaglig udredning Nuværende situation: Typisk fritekstbaseret Ikke ensartet måde at dokumentere på Dokumenterer forskellige steder Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Dokumenterer vha. prædefinerede valglister (eller lignende) Den hurtigste sygeplejerske udredte ved at sætte flueben ( a la FSIII ) Uden FSIII: Genm. dok.tid: 27 min./udredning Med FSIII: Genm. Dok.tid: 10 min./udredning 57

58 B. Genbrug af sygeplejefaglig udredning Nuværende situation: Visitators første besøg og borgeren får hj.sygepleje Visitator bruger sygeplejefaglige dokumentation: Ved at orientere sig i dokumentationen, kopierer relevant dokumentation eller beskriver selv helbredsmæssige problemer Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Visitator præsenteres for eksisterende relevante helbredstilstande Helbredstilstande kan vælges som bagvedliggende årsag Generelle oplysninger genbruges og suppleres Uden FSIII: Genm. visitatortid - orientering og kopiering fra sygeplj. dok.: 14 min./sag Med FSIII: Genm. visitatortid - orientering og tilknytning : 5 min./sag 58

59 C. Effektivisering af den løbende dokumentering Nuværende situation: Meget løbende dokumentation (specielt for komplekse patienter) Der forekommer gentagelser Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Udgangspunktet = struktureret (klassificeret) Den løbende dokumentering = forholder sig til opdaterede tilstande og opdaterer disse Uden FSIII: Genm. andel af tid brugt på dokumentation: Sygeplejersker: 5:36 time/uge (15%) SOSU ass.: 1:42 time/uge (5%) Med FSIII: Genm. andel af tid brugt på dokumentation: Sygeplejersker: 5:00 time/uge SOSU ass.: 1:36 time/uge 59 En af de hurtigste sygeplejersker: Vi laver et godt udgangspunkt for dokumentationsarbejdet, hvilket betyder, vi blot skal vinge af, at opgaven er udført

60 D. Effektivisering af den interne kommunikation* Nuværende situation: Der dokumenteres forskellige steder og sendes advis er, for at sikre kollegaer er orienteret Evt. indsættes det dokumenterede i advis Advis er anvendes til at give prioritet fx fordeles adviser ved fælles morgenmøder Hvordan kan FSIII forbedre situationen? Forbedret overblik og nemmere navigering reducerer behovet for at sende advis er Uden FSIII: Genm. tid på at sende advis er (sygeplj og SSA): 8 min./dag Med FSIII: Genm. tid på at sende advis er (sygeplj og SSA): 4 min./dag *Intern elektronisk kommunikation = Advis 60

61 D. Effektivisering af den interne kommunikation Spørgsmål fra interview: Anvender I advis til at gøre andre opmærksomme på ny dokumentation på en borger? Sygeplejerske fra en kommune, hvor de sender markant færre advis er: Det gør jeg helst ikke - vi arbejder meget på ikke at anvende advis er - med det nye system får vi et meget bedre overblik. Jeg følger op på de andre, om de har læst borgerjournalændringer - men det kræver meget fokus at gå bort fra advis'er og basere sig på borgerjournalændringer." 61

62 Estimering af effektiviseringsgevinster Effektiviseringsgevinsterne estimeres på landsplan Men der vil være store variationer kommunerne imellem Endnu ingen it-understøttelse af FSIII =>Estimater behæftet med betydelig usikkerhed Opfølgning på estimater: Når pilotkommuner har fået erfaringer med FSIII i drift Kommuneværktøj under udarbejdelse 62

63 63?

64 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 64

65 FSIII-projektets implementeringsplan Fastlæggelse af bølgeplan Undervisnings- og uddannelsesmateriale Pilotimplementering Implementering i kommunerne (metode og it-understøttelse) 1. bølge Præimplementering: Lokale organisatoriske beslutninger 2. bølge 3. bølge Uddannelseskorps Nov/Dec 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 65

66 Bølgeplanen 3 bølger 1. bølge starter i 4. kvartal marts bølge 1. februar august bølge 1. juli december 2017 Baseret på en spørgerunde og 66

67 Implementeringsplan Pilotkommuner i pilotprojekt fra 1. kvartal 2016 Workshops for projektledere og faglige fyrtårne Erfamøder til støtte og erfaringsudveksling for projektlederne for hver bølge Implementeringsstøtte hos KL i samarbejde med MedCom 67

68 Implementering, hvad er det, der venter jer? Mobilisering Teknisk implementering Organisatorisk implementering Overgang til drift Opfølgning Kommunikation Kilde: implementeringsguidens tjekliste 68

69 Mobilisering valg af projektleder hvem og hvornår? Mobilisering Teknisk implementering Overgang til drift Opfølgning Organisatorisk implementering Kommunikation En erfaren projektleder med: Erfaring med organisatorisk implementering i bredden og dybden Domænekendskab Tid til at projektlede Udpeg projektlederen min. et halvt år før I starter implementeringen 69

70 Mobilisering Teknisk implementering Overgang til drift Opfølgning Organisatorisk implementering Kommunikation Undervisning af alle medarbejdere - et kæmpe ressourcetræk Dokumentationen bliver platformen for vores indsatser og ikke en ekstraopgave En helt ny måde at tænke dokumentation Aflæring af tidligere dokumentationsmetoder Tillæring af ny dokumentationsmetode Nye arbejdsgange 70

71 Mobilisering Teknisk implementering Overgang til drift Opfølgning Organisatorisk implementering Kommunikation Uddannelse og undervisning Fælleskommunalt undervisningskorps via COK Uddannelse fx som AMU-forløb E-læringsmateriale 71

72 Mobilisering Teknisk implementering Overgang til drift Opfølgning Organisatorisk implementering Kommunikation Det er en forudsætning, at I har et EOJ-system, der itunderstøtter FSIII-metoden Skal vi have nyt EOJ-system? Principielt nej I skal have en opgradering til en FSIII kompatibel version af jeres EOJ-system. 72

73 Hvad betyder det? I skal lave en aftale med jeres EOJ-leverandør om at få en opgradering af jeres omsorgssystem til en version, der giver jer mulighed for at anvende FSIII som dokumentationsmetode Omfanget afhænger af jeres valg af leverandør Hvordan sikrer vi, vores leverandør er FSIII kompatibel? Leverandøren skal leve op til evalueringskriterierne, som fremgår af den kommende samarbejdsaftale Evt. via udbud I genforhandlingen af jeres kontrakt 73

74 Præimplementering kan vi begynde nu? Ja I kan forberede jeres organisation, så implementeringen bliver lettere 74

75 Præimplementering Fx: få foretaget en modenhedsanalyse og få kortlagt behov for kompetenceudvikling 75

76 Præimplementering lokale organisatoriske beslutninger hvad kan vi gøre Eksempelvis: En revision af indsatskataloger, så alle Sundhedslovsindsatser skilles fra Servicelovsindsatser. En revision af jeres dokumentationsstandard, så den lever op til FSIII-metoden, eller udarbejde en, hvis I ikke har en. 76

77 Præimplementering lokale organisatoriske beslutninger er der hjælp at hente? Implementeringsguidens tjekliste Workshops for projektledere og faglige fyrtårne opstart i 2. kvartal 2016 Implementeringsstøtte fra KL i samarbejde med MedCom 77

78 78?

79 1. Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? 2. Hvem har været med til at udvikle FSIII? 3. Hvad er FSIII? 4. Hvilke fordele opnår vi med FSIII? 5. Implementering af FSIII hvornår og hvordan? 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? 79

80 6. Hvad skal der afsættes ressourcer til? IT-omkostninger Opgradering af EOJ-system Årlig vedligeholdelse Projektomkostninger Projektledelse, eksterne konsulenter, it-uddannelse, etc. 80 Uddannelse af medarbejdere i FSIII Medarbejdere der visiterer eller leverer ydelser/indsatser iht. SEL 83, 83a, 84, 86 + SUL 138 Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, SOSUassistenter, SOSU-hjælpere ++ Andre

81 FSIII er en ny måde at dokumentere på. I indkøringsfasen er der derfor risiko for at: der kan forekomme et fald i produktiviteten kvaliteten af dokumentationen falder dokumentationen bliver mangelfuld 81

82 Hvor stor bliver forandringen for medarbejderne? Afhænger af nuværende dokumentationspraksis Tiltag der letter overgangen til FSIII: FSII Fælles kommunale sygeplejefaglige indsatskatalog Sundhedslovsydelser og servicelovsydelser er adskilt Nyere it-understøttelse Har en ensartet dokumentationspraksis 82

83 83?

84 84 Hvad nu?

85 Hvad nu? På vej i udbud? husk Fælles Sprog III Afsæt ressourcer til Fælles Sprog III Forbered organisationen på Fælles Sprog III 85

86 86

Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland. 13. november 2015

Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland. 13. november 2015 Informationsmøder om FSIII, Region Sjælland 13. november 2015 1 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen (projektleder) Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Morten Thomsen,

Læs mere

Gladsaxe Kommune. 2. September 2015. Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk

Gladsaxe Kommune. 2. September 2015. Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk Gladsaxe Kommune 2. September 2015 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk Strategier UDBREDELSE AF FÆLLES SPROG III I KOMMUNERNE 2.4 2 Med henblik på at sikre en mere struktureret registrering af sundhedsoplysninger

Læs mere

Informationsmøde 2015. www.fs3.nu

Informationsmøde 2015. www.fs3.nu Informationsmøde 2015 www.fs3.nu 1 INDHOLD Præsentation af Fælles Sprog III Hvorfor skal jeg som leder interessere mig for FSIII? Hvem har været med til at udvikle FSIII? Hvad er FSIII? Hvilke fordele

Læs mere

Fælles Sprog III implementering

Fælles Sprog III implementering Fælles Sprog III implementering Allerød Kommune I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og Digital velfærd 2013-2017.

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Parallelsession B3: Tværfaglig og tværorganisatorisk e-sundhed Fælles Sprog III (FSIII) E-sundhedsobservatoriet 3. Oktober 2014 Ulla Lund Eskildsen Projektleder Fælles Sprog III, KL Kompleksitet!! Hvordan

Læs mere

FSIII evalueringskriterier. version 1.0

FSIII evalueringskriterier. version 1.0 FSIII evalueringskriterier version 1.0 København den 18. november 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 FSIII evalueringskriterier... 4 Side 2 af 9 1 Baggrund Formålet med dette dokument er at beskrive

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

FSIII ramme og procesmodel

FSIII ramme og procesmodel FSIII ramme og procesmodel Version 1.1 Ændring d. 18. august 2015: På side 6 er sætningen Tilstandspræcisering består som vist oven for af to dele. ændret til det korrekte Tilstandspræcisering består som

Læs mere

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013

Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Terminologi i primærsektoren DASYS Dokumentationskonferncen 2013 16. september 2013 Ulla Lund Eskildsen, MI. Projektleder FSIII ule@kl.dk Fælles Sprog III (FSIII) Terminologi Tilstand FÆLLES SPROG Symptom

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) MedCom hjemmepleje-sygehusgruppen, DGI-byen 23. oktober 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII standarden y Z x Disponering Medicin FSII FSIII Standardisering Tilstand Borgertilstand

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013

Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Fælles Sprog III (FSIII) Leverandørdialog 10. juni 2013 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk 1. Funktionsniveau 2. Bevægeapparat Sundhedsfaglig SKSB 3. Ernæring 4. Hud og slimhinder International Classification

Læs mere

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge

FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS. NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge FÆLLES SPROG III & KMD NEXUS NY DOKUMENTATIONSPRAKSIS 12. September 2017 Pia Ravnsbæk Bjærge RANDERS KOMMUNE 98.251 indbyggere Ca. 3800 modtager sygepleje/ hjemmepleje Omsorgsområdet overgår fra 1. november

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Ældrekonference 18. september 2012 Ulla Lund Eskildsen. ule@kl.dk Flerårig, trinvis og praksisnær udviklingsproces i spændingsfeltet: Lovgivning IT og teknologi FS og EOJ Praksis

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Informationsmøde 16. december 2014 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk www.kl.dk/fs Strategier UDBREDELSE AF FÆLLES SPROG III I KOMMUNERNE 2.4 Med henblik på at sikre en mere struktureret

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser

Anvendelse af FSIII delprocesser Anvendelse af FSIII delprocesser v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning. De

Læs mere

FSIII evalueringskriterier. version 1.31

FSIII evalueringskriterier. version 1.31 FSIII evalueringskriterier version 1.31 København den 21. oktober 2016 Baggrund Formålet med dette dokument er at beskrive evalueringskriterier, som skal anvendes til at vurdere, om en it-løsning er FSIII

Læs mere

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed

SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed Sundhedsdata Sundhedspolitisk dialogforum SUNDHEDSDATA I KOMMUNERNE FAS Årsmøde Steen Rank Petersen, Chefkonsulent, Center for Social og Sundhed En spirende kvalitetsdagsorden Nye opgaver betyder behov

Læs mere

Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III

Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III Hvordan de ønskede effekter med Fælles Sprog III skal opnås April 2016, version 1.2 Indhold 1. Ledelsesresumé... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

FSIII 1. Netværksmøde bølge 1. Nyborg Strand d. 4. maj 2017

FSIII 1. Netværksmøde bølge 1. Nyborg Strand d. 4. maj 2017 1 FSIII 1. Netværksmøde bølge 1 Nyborg Strand d. 4. maj 2017 2 Dagsorden - FSIII 10.00-10.20 Velkomst og status på projektet 10.20-11.20 Aktuelt fokus hvad optager jer som kommune lige nu? 11.20 11.30

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06

DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # maj 2017 Version 1.06 DXC Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Version Dato Kommentar 1.0 25.11.2016 Dokument udarbejdet 1.01 23.02.2017 Opdateret med FSIII designskabelon 1.02

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Netværksmøder 5. & 7. november 2018

Netværksmøder 5. & 7. november 2018 Netværksmøder 5. & 7. november 2018 1 Dagsorden 9.30-10.00 Morgenmad Velkommen og status 12.00-12.45 Frokost Oplæg: Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata: FSIII grundsten for bedre brug af data Oplæg:

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Pilot erfaringer - opsamling

Pilot erfaringer - opsamling Pilot erfaringer - opsamling 6. april 2017 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII Metoden 1. FSIII Pilotprojektets opmærksomhedspunkter 2. Aktuelle / Potentielle tilstande både SEL og SUL 3. Generelle

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11

KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 KMD Testprotokol for FSIII evalueringskriterier # 1-5 samt # 7-11 9. maj 2017 Version 1.06 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 BAGGRUNDSMATERIALE... 3 2. TESTANSVARLIG OG SYSTEMLEVERANDØR...

Læs mere

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2.

Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura. For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Om Social- og sundhedsfaglig dokumentation i Cura For social og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen. Version 0.2. Indhold Indledning... 3 Ansvarsfordeling mellem leder og medarbejder... 3 Hvem

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.2 (10.08.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2)

Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2) Fælles sprog II, version 2 (FSIIv2) Den 3. januar 2011 Mette Vinther Poulsen, KOMBIT 04.01.2011 1 KOMBIT KOMBIT samler kommuner i fælles it-samarbejde, der fremmer effektivitet og kvalitet i kommunernes

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

FSIII Minimumsdatasæt

FSIII Minimumsdatasæt FSIII Minimumsdatasæt Det hurtige overblik i FSIII metoden version 1.51 (21.10.2016) Indledning Minimumsdatasættet angiver de FSIII oplysninger, der som minimum skal dokumenteres ens, på tværs af kommuner

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015

Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland. 10. november 2015 Informationsmøder om FSIII, Region Midtjylland 10. november 2015 1 Hvem er vi? Fra Fælles Sprog III-projektgruppen (KL): Ulla Lund Eskildsen (projektleder) Kirstine Bergholdt Bjerre, konsulent Morten Thomsen,

Læs mere

FSIII ramme og procesmodel

FSIII ramme og procesmodel FSIII ramme og procesmodel Version 0.8 December 2014 v0.8.docx 1 Indhold 1. FSIII... 2 INDLEDNING... 2 KLASSIFIKATIONER... 4 ANVENDELSE AF TILSTANDE I FSIII... 6 2. FSIII PROCESMODEL...11 MYNDIGHEDSPROCESSEN...

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

FSIII bølge 3 2. opstartsmøde. Comwell Køge Strand 12. juni 2017

FSIII bølge 3 2. opstartsmøde. Comwell Køge Strand 12. juni 2017 FSIII bølge 3 2. opstartsmøde Comwell Køge Strand 12. juni 2017 2 Dagsorden 09.30 9.40 Velkomst og monitorering v. Kirsten Olofson, MedCom 09.40-10.00 Status på projektet v. Ulla Lund Eskildsen, KL, og

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Fælles Sprog 3 - FSIII

Fælles Sprog 3 - FSIII Fælles Sprog 3 - FSIII standardisering af dokumentation i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje Dette notat beskriver grundlaget for den standardiseringsproces, KL har initieret med projektet Fælles

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Implementering af FSIII - en integreret del af CURA implementeringen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Et nyt omsorgssystem i SUF Fælles Sprog III Cura I drift maj 2017 2 FSII FSIII version 1.0 FSIII.

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

FSIII klassifikationer

FSIII klassifikationer FSIII klassifikationer Version 1.0 Juni 2015 Indhold FSIII Henvendelse/Henvisning fra... 2 FSIII Funktionsevne... 3 FSIII Udførelse og betydning... 4 FSIII Resultat af opfølgning... 5 FSIII Symptomer (delmængde

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb

Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb Bilag 1: Ekstrakt af forretningsarkitekturanalyse af digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb (Bilag til dagsordenspunkt 2, Orientering om Arkitekturanalyse på sundhedsområdet af komplekse

Læs mere

FSIII og arbejdsgange. Konference Industrienshus 21. august 2017

FSIII og arbejdsgange. Konference Industrienshus 21. august 2017 FSIII og arbejdsgange / Konference Industrienshus 21. august 2017 Agenda for sessionen 1. Nyt sprog og nye måder at arbejde på hvordan gør vi? - udvikling og implementering i en programorganisering v/helle

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Introduktion til Fælles Sprog III

Introduktion til Fælles Sprog III Introduktion til Fælles Sprog III Social- og sundhedsfaglig dokumentation med borgeren i centrum Projektet Fælles Sprog III (FSIII) blev etableret primo 2012 og har siden arbejdet på at udvikle en kommunal

Læs mere

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje

Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje P R O J EKTBESKRIVELSE Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje 1. Baggrund og formål KL gennemførte i 2010 sammen med en række kommuner et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen.

Læs mere

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen. Aarhus og Københavns kommune

Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen. Aarhus og Københavns kommune Implementering af FSIII - en integreret del af CURA - implementeringen Aarhus og Københavns kommune Status Aarhus kommune (MSO) Aarhus kommune, Sundhed og Omsorgs EOJ i udbud 2015 et af de gennemgående

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

48570: Faglig styring og dokumentation i FS III

48570: Faglig styring og dokumentation i FS III EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Inspirationsmateriale til undervisning 48570: Faglig styring og dokumentation i FS III Udviklet af: Joan Lythje Andersen

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Status på implementeringen af Fælles Sprog III. Session 5 på Ældrekonferencen 26. september 2016

Status på implementeringen af Fælles Sprog III. Session 5 på Ældrekonferencen 26. september 2016 Status på implementeringen af Fælles Sprog III Session 5 på Ældrekonferencen 26. september 2016 Oplægsholdere Dorthe Skou Lassen (MedCom) Helle Aavild Juhl, Fredericia Kommune Ulla Bak Nielsen, Ærø Kommune

Læs mere

Arbejdsgangsbeskrivelse planlagt midlertidigt ophold

Arbejdsgangsbeskrivelse planlagt midlertidigt ophold Arbejdsgangsbeskrivelse planlagt midlertidigt ophold Målgruppe Alle medarbejdere på Sundheds- og Ældreområdet Formål Visitation til midlertidigt ophold Formålet er at sikre overblik samt enighed om, hvem

Læs mere

Fælles Sprog III. Metodetest september 2015

Fælles Sprog III. Metodetest september 2015 Fælles Sprog III Metodetest september 2015 2 Overordnet formål med testen Formålet er at Undersøge FSIII metoden Afprøve dens delprocesser som dokumentationsmetode med genbrug og opdatering af data inden

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Blomsterengen Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. Sygefraværet på Institutionens MED udvalg udarbejder en Blomsterengen fastholdes handleplan, der sikrer

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Plan for implementering af indsatskatalog

Plan for implementering af indsatskatalog Plan for implementering af indsatskatalog Det indsatskatalog som er udarbejdet i samarbejde mellem de 45 kommuner og KL, skal implementeres i Aalborg kommune. Dette er en plan for implementering af indsatskataloget.

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Sundhedslov) version 1.0 Februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 0-ydelser... 6 Sygeplejefaglig udredning... 6 Koordinering... 6 Opfølgning... 6 Generel

Læs mere

Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012

Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012 Sygeplejersker bruger meget tid på dokumentation Er det spild af tid? Hjemmesygeplejerskens dokumentation under lup Masterprojekt AAU 2012 Dokumentationskrav til hjemmesygeplejersken Nationale: SSTs vejledning

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse

Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Tilstande Arbejdsgangsbeskrivelse Flow fra start til slut Hvad skal gøres? En helbredstilstand, som repræsenterer et problemområde og dækker tilstande inden for sundhedslovens område. Helbredstilstandene

Læs mere

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

FSIII 2. Netværksmøde bølge 1. Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017

FSIII 2. Netværksmøde bølge 1. Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017 1 FSIII 2. Netværksmøde bølge 1 Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017 2 Dagsorden med cirkatider 9.30-10.30 Velkomst og status på projektet 10.30-11.00 Erfaringer med metoden i praksis v. Lolland

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Brugertest af klassifikationssystemet Fælles Sprog III

Brugertest af klassifikationssystemet Fælles Sprog III Don t Panic Brugertest af klassifikationssystemet Fælles Sprog III KL Testdrejebog Dato: 4. april 2015 Testdrejebog Udarbejdet af: ern Version: 0.5 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Scope for brugertesten...

Læs mere

FSIII - ERFARINGSOPSAMLING_150617

FSIII - ERFARINGSOPSAMLING_150617 JUNI 2017 FSIII - ERFARINGSOPSAMLING_150617 ERFARINGSOPSAMLING EFTER PILOTFASEN MEDCOM OG KL Indhold Indledning... 1 FSIII Produkter... 2 FSIII Metoden... 5 FSIII Undervisning...12 FSIII Lokale Organisatoriske

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere