Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard."

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/ på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter: Susan Hjort, Kolibrivej 7 og Helle Breaum, Mågevej 9 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab (inkl. Budget) fremlægges til godkendelse 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor og suppleant 6. Behandling af forslag: Bestyrelsens forslag Indkommende forslag 7. Eventuelt Formand Kim Boddum bød de fremmødte grundejere, heraf 46 stemmeberettigede, 4 fuldmagter(3 med specifikation), velkommen til den ordinære generalforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Per Nonboe blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dog kunne kasseren informere om at 1 brev var kommet retur og at vi ikke ved hvor vedkommende bor. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Susan Hjort og Helle Breaum blev enstemmigt valgt til referenter. 2. Bestyrelsens beretning Beretningen blev ikke læst op, men gennemgået med kommentar. 1) Roskilde kommunes klima plan: På kommunens hjemmeside kan man finde meget info om klima planen. Grundejerforeningen er gået sammen med 2 andre grundejerforeninger(jyllinge sommerland og Enggården) for at kunne skabe et bedre samarbejde med kommunen, og det har bevirket at kommunen vil se på nye modeller for hvad der kan gøres. Formanden vil gerne høre fra foreningsmedlemmer som kan huske vandstanden i 2007 og evt. også i Værebro å løber gennem flere kommuner, og de er også skyld i den megen vand i åen. Roskilde kommune er i gang med at tage kontakt til disse. Det er ikke rimeligt at vi (grundejere) skal betale for det hele, derfor prøver vi i stedet for påvirke de 3 grundejerforeninger og så samlet i højere grad at påvirke Roskilde kommune. Det er ikke os som bestyrelse der pålægger jer noget. Vi bliver lige så berørt som jer andre. Ternevej 7 Finn: Kan fortælle at der har været oversvømmelser igennem de sidste 40 år og at ex. vis Mågevej har stået under vand mange gange. Stærevej 24 spørger for at få bekræftet at det er den enkelte grundejer der skal betale Kim: svarer bekræftende at dette er korrekt, men at vi i grundejerforeningen arbejder for at udgiften bliver så lav som mulig og byder endvidere alle grundejere velkommen til at deltage i de mange arbejdsgruppe der skal varetage opgaven fremadrettet. Kim bad os alle om at komme frem med relevante gode forslag. 2) Friarealer: Ternevej 7(Finn) vil gerne kommentere dette punkt, da det med hundelortene omhandler ham.

2 Lørdag d. 13. april bliver han antastet af en dame fordi han er i færd med at smide gamle hundelorte på fortovet for enden af Ternevej, ud mod Osvej, der hvor der er en gennemgang. Søndag får han besøg af formanden, som beder ham om at få det fjernet, ellers vil han blive anmeldt til politiet. Mandag møder Ulla landbetjent op med en bøde på kr. Finn anmelder så formanden (Kim) for trusler, en anmeldelse som Kim dog ikke har modtaget endnu. Kasseren Lea Området er Grundejerforeningens område iflg. Kommunen. Vi har også fået klager over de hundelorte. Folk med barnevogne og cyklister kan ikke komme forbi uden at der er lort på hjulene. Det kan ikke være rigtigt at vi i bestyrelsen skal bruge vores tid på sådan noget pjat. Stærevej 13 Hvis man kan flytte den, så smid den dog i skraldespanden. Ternevej 7 mener at stykket er eksproprieret til kommunen, og ifølge kommunen er der ingen gennemgang. Kasseren vil gerne se på om det er rigtigt at det er kommunens stykke, men derfor skal der ikke smides hundelort der alligevel. Bogfinkevej 31: Jeg tømmer skraldespandene - så brug dem. 3) Snerydning: Bogfinkevej 18 Føler at der ikke er blevet ryddet sne og har vi brugt alle pengene. Formanden 1 x salt + sne rydning koster kr. Det er Kim og Mikkel som står for bestilling af snerydning, og hvis I mener at der mangler rydning, så ring på foreningens telefon. Bogfinkevej 29 blev vi ikke enige om sidste år at der skulle bestilles fejning af sne. Formanden Prisen for rydning ville stige meget. Men nu vi er i dialog med de 3 andre Grundejerforeninger, er vi også begyndt at tale om fælles snerydning. Bogfinkevej 18 Vi betaler jo til vejfonden. Salt + Sne ødelægger jo vores veje. Formanden Vejfonden og sne skal ikke blandes økonomiske sammen. Vejfonden er til nyt asfalt på hele veje. Vi har prøvet med sand, men det er svært at få fat i det, når vinteren er hård. 4) Strandareal: Det er os som i år skal stå for Sankt Hans aften. Grundejerforeningen spørger til om der er Nogle som kunne tænke sig at hjælpe med dette. Interesserede kan sende en mail til foreningen på Der var ingen, der meldte sig til at deltage i Sankt Hans aften. 5) Sætningsskader på asfalt / asfaltarbejder: Ternevej 7 Finn Der er en stor revne for enden af på Ternevej Formanden El/Fibernet nedgravning Vi kæmper stadig med Dong/Kommunen om hvem der skal tage ansvaret. Torben Jørgensen og Ivan Lynerup vil finde ud af noget inden ret længe. Vi har fat i kommunen ca. 1 gang om måneden. Advokaten har anbefalet, at vi ikke lægger sag an, da vi skal bruge mange penge og ressourcer, uden at få noget ud af det. Det kan være, at vi må afslutte sagen. 6) Restancer: Vi prøver at spare på omkostningerne ved, at 2 fra bestyrelsen besøger den pågældende grundejer, for at høre om de ikke godt kunne betale. Hvis der ikke bliver betalt kontingent, har man heller ikke ret til at stemme.

3 7) Generel oprydning: Dirigenten opfordrer alle til generelt at rydde op. Bogfinkevej 9 Hvad hvis man kun har plads til 1 bil på grunden. Formanden iflg. Lokalplanen skal der være mindst plads til 2 biler på grunden. Det er en sag for kommunen byggesags afdelingen. Mågevej 6 gælder det ikke alle i området. Det er dem som parkerer på Osvej. Formanden det må være en sag for politiet. Storkevej 18 skal skraldespanden stå på grunden. Formanden Ja. Formanden vi har fået påbud fra Roskilde kommune om de store sten som ligger i rabatten ved Ternevej/Sommervej. Iflg. Vejloven paragraf 57 må der ikke være store sten/genstande i rabatten, som er til de bløde trafikanter. Dette gælder også andre steder i foreningen. Vi anbefaler Roskilde kommune at de ser på dette i hele området. 8) Tak til bestyrelsen: Ingen indsigelser. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Regnskab Der var ingen kommentarer til regnskabet eller budget for Regnskabet og budget for 2013 blev godkendt. Kontingent for det næste år. Forslag: forhøjes til kr. Kolibrivej 7 Hvert år er der kritik af snerydningen. Det er grundejerforeningen der skal bestemme niveauet for snerydning, det er ikke bestyrelsen der bestemmer dette, men de forvalter grundejerforeningens beslutninger. Bogfinkevej 7 Hvorfor skal vi betale mere. Bogfinkevej 18 Kan vi ikke lave det som et forsøg. Formanden Der er bedre snerydning i de andre Grundejerforeninger, men de betaler også mere end vi gør. Bogfinkevej 25 Hvad bliver der med pengene, hvis de ikke bliver brugt på sne. Formanden Vi kan risikere at få en mild vinter eller en 5 måneders vinter. Der stemmes ved håndsoprækning af det grønne udleverede kort. For: 31 kontingentet forøges til kr. for Indbetaling til vejfonden og vederlag til bestyrelse og suppleanter er uændret. Vedtaget ved flertals håndsoprækning. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen Formand: Kim Boddum Genvalgt uden modkandidat Næstformand Mikkel Storgaard Genvalgt uden modkandidat Best. Medlem Hans Kristensen Genvalgt uden modkandidat Best. Suppleant Susan Hjort Genvalgt uden modkandidat Alle blev genvalgt med applaus. 5. Valg af revisor og suppleant Kasserer suppleant Jan Gøhre Genvalgt uden modkandidat

4 Revisor Arne Iversen Genvalgt uden modkandidat Revisor suppleant Tim Mikkelsen Genvalgt uden modkandidat Alle blev genvalgt med applaus. 6. Behandling af forslag Bestyrelsens forslag om klimafond: Formanden forklarede: Roskilde Kommunes klimaplan lægger op til at der skal etableres regnvandssystem fra parcellerne. Egenbetaling til etablering af regnvandssystem, ca kr. Grundejerforeningerne er påtænkt at skulle etablere afvanding fra vejarealerne. Hvis vi ikke gør noget, kan Roskilde kommune og forsyningen løbe os over ende. Sådan så det ud på det tidspunkt hvor vi skrev indkaldelsen til denne Generalforsamling. Denne fond er ikke for bestyrelsen skyld, men er i alles interesse. Mågevej 11 får man så refusion hvis man sælger. Formanden det er noget man må forhandle med køber om evt. i refusionsopgørelsen. Høgevænget 1 der er for mange hvis er i dette til at jeg vil stemme for. Stærevej 24 Det er godt at bestyrelsen kommer ud med et forslag som dette, men det kan jo være det først er om 5 år, der sker noget. Det er måske for tidligt at begynde at kræve penge ind. Der blev brevstemt om dette forslag. Stemmetællere var revisor Arne Iversen og revisor suppleant Tim Mikkelsen. Imod: 43 For: 7 Forslaget blev forkastet. Mandat anmodning om tilladelse til at indlede forhandlinger med Roskilde kommune om løsning på Klimatilpasningsplanen: Høgevænget 1 Hvad er forskellen. Formanden Er det i orden at vi prøver på at få den bedste mulige løsning på dette, med mindst mulige omkostninger for de enkelte grundejere. Afstemning ved håndsoprækning: For: specifikke fuldmagter Forslaget vedtaget. EU midler som tilskud i finansieringen af klimatilpasningsplanen: Stærevej 9 man kan godt søge om dette. Formanden Bestyrelsen påtager sig ikke opgaven, men har givet forslaget videre til Roskilde Kommune, som nu ser på dette. Sidste møde med kommunen talte vi om at der på diget skulle være en natur sti og at området skulle være rekreativt område, og det kan man også søge tilskud til. Roskilde kommune ser ligeledes på dette. Afstemning ved håndsoprækning: Flertal for. Forslaget vedtaget. Vejbump på Mågevej: Mågevej 6 Tag dog hensyn. Kør ikke så stærkt, hverken når man skal op til Osvej, eller når man kommer fra Osvej.

5 Glentevej 14 vi har samme problem. Mågevej 16 tal dog sammen, vi er jo voksne mennesker. Afstemning ved håndsoprækning: Flertal imod. Forslaget forkastes. Lukning af Stærevej: Kolibrivej 7 Dengang Blodhøjvej skulle lukkes, kæmpede bestyrelsen med næb og klør for ikke at den skulle lukkes ved Værebrovej. Vi havde gerne set at den blev lukket ved Kolibrivej. Vi lå næsten i krig med teknisk forvaltning og 2 andre grundejerforeninger. Blodhøjvej er en fordelingsvej. Hvis vi begynder at kontakte kommunen om dette emne, vil det være som at hælde benzin på bålet og de vil stadig gerne have lukke Blodhøjvej ved Værebrovej. Sker dette kommer der meget mere trafik på Stærevej. Afstemning ved håndsoprækning: Flertal imod. Forslaget forkastes. Reetablere bump på Stærevej: Stærevej 24 Efter vi fik nyt asfalt på, har bumpene ikke den effekt de burde have. Formanden Vi er blevet forsikret at der er lagt lige meget asfalt over det hele, men at stigningen nok er glattet mere ud end de var før. Det skaber også vand afledningsproblemer til rabatterne. Afstemning ved håndsoprækning: Flertal for. Forslaget blev vedtaget. Undersøgelse/spørgeskema vedr. opsamling af hundelorte: Kolibrivej 7 Qua det problem vi har omtalt tidligere med hundelorte, kunne det måske være aktuelt. Stærevej 9 - Det er svært at samle hele hundelorten op ved søen, da græsset er langt nogle steder. Dette tager bestyrelsen til efterretning. Afstemning ved håndsoprækning: Flertal imod. Forslaget forkastes. 7. Eventuelt Bogfinkevej 7 Der mangler et vejskilt på Bogfinkevej. Formanden det skal vi nok se på. Bogfinkevej 25 Man skal meget langt ud over cykelstien når man skal ud fra Blodhøjvej til Værebrovej. Kolibrivej 7 cykelstien er ulovlig og det ved Roskilde kommune godt. Derfor er det at kommunen vil lukke Blodhøjvej der. Stærevej 24 Tal evt. med grundejeren på venstre side. Det kan jo være de ikke kender reglerne for beskæring. Det blev nævnt, at der engang var en spejl lige overfor Blodhøjvej på Værebrovej kan det ikke blive sat op igen. Formanden det var ulovligt opsat. Så det kommer ikke op igen. Kasseren Til jer som stadig indbetaler via Girokort, vil I være venlige ikke at skrive meddelelser til foreningen/kasseren på disse. Vi ser dem ikke.

6 Dem der får Girokort bedes betale via disse og ikke overføre via banken i stedet. Det tager 1 dag at sidde og afstemme om alle har betalt. Betal nu til tiden det letter det frivillige arbejde vi gør en del. Mågevej 6 Dem som bor på Høgevænget ud til Osvej, kunne I ikke klippe buske og hæk, så man kan bruge hele cykelstien. Bogfinkevej Kan man gøre noget for at naboerne overholder vedtægterne i henhold til græsslåning. Dirigenten Vis hensyn til naboer når der slås græs. Har naboen gæster til grill på terrassen, kan man måske godt vente til næste dag. Kolibrivej 11 Afbrænding af haveaffald er ulovligt. Det koster nu kr. for en udrykning. Og man kan også blive pålagt miljø tillæg på kr. Bestyrelsen forslag til næste år om vedtægtsændring at alle grundejere har pligt til at betale kontingent via betalings service. Dirigenten takker for god ro og orden. Sådan opfattet af Susan Hjort og Helle Breaum Kim Boddum Mikkel Storgaard Lea Aarup Helle Breaum Hans Kristensen Jan Gøhre Susan Munkholm Per Nonboe (dirigent) Dato

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere