Emne (kort beskrivelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne (kort beskrivelse)"

Transkript

1 Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog forskningstiltag medtages kun, hvis sygeplejersker er repræsenteret Emne (kort beskrivelse) Diabeteskontrol hos unge mellem år i Vejle Amt og barrierer for optimering Beskrive kvaliteten af behandlingen og kontrollen blandt type 1 diabetikere i alderen år i Vejle Amt i perioden Belyse hæmmende og fremmende faktorer for optimering af diabeteskontrollen Projektansvarlig: diabetessygeplejerske Jane Thomsen, Styregruppe: adm. overlæge Poul-Erik Kofoed og udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard Vejledere: Jette Kolding Kristensen og Vibeke Zoffmann Interview- og analyseguide påbegyndt Dataindsamlingen påbegyndt Kontinuerlige monitorering af den forældreoplevede kvalitet (AMA) Opnå svarprocent på 90 % for dansktalende 50 % for ikke-dansk talende Identificerer de ydelser der giver anledning til mindre tilfredshed Følge op på interventioner der har til hensigt at forbedre den forældreoplevede kvalitet. Indsatsområder og handlingsplan Implementeret (Data fra første halvår af 2006 skal senere sammenlignes med første halvår af 2005) 1

2 Emne (kort beskrivelse) Styregruppe; Ph.d stud. Jette Ammentorp, adm. overlæge Poul-Erik Kofoed, oversygeplejerske Edel Kirketerp, specialeansvarlige sygeplejerske Anne Mette Rasmussen og udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard Ammentorp J, Kofoed PE. Elektroniske spørgeskemaer en metode til målrettet og kontinuerlig udvikling af den patientoplevede kvalitet. 11 Årsmøde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning. Odense November 2005 Artikel til Quality and Safety in Health Care under udarbejdelse. Effektvurdering af kommunikationskursus til læger og sygeplejersker (Ph.d projekt) Undersøge om undervisning af læger og sygeplejersker i kommunikation, kan forbedre læger og spl s færdigheder i kommunikation og øge kvaliteten af plejen og behandlingen Ph.d studerende: Jette Ammentorp Klinisk vejleder: Poul Erik Kofoed Dataindsamlingen afsluttet. Validering af data og analyse påbegyndt. Mundtlig præsentation Ammentorp J,Mainz J, Sabroe S. Communication in Health Care - can it be improved? PhD Day The Faculty of Health Sciences University of Aarhus, Denmark Ammentorp J,Mainz J, Sabroe S. Kommunikation i Sundhedsvæsenet - med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge. Ugeskrift for læger. Accepteret Abstract sendt til EACH konf i Basel Sept 2006 Og til AAP konf i Atlanta Okt

3 Emne (kort beskrivelse) Vurdere om den enstrengede elektroniske journal svarer til de kvalitetskrav der blev formuleret initialt Styregruppe: Udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard, oversygeplejerske Edel Kirketerp, adm. overlæge Poul-Erik Kofoed og ph.d. stud. Jette Ammentorp. Rapport færdiggjort Poster Nørgaard B, Ammentorp J, Kofoed P-E. Evaluering af elektronisk patientjournal. 11 Årsmøde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning. Odense November Artikel til Ugeskriftet under udarbejdelse Interventionsstudie til vurdering af effekten af at udsende påmindelsesbreve At undersøge om udsendelse af påmindelsesbreve til ambulante patienter kan nedsætte antallet af udeblivelser. Abstract sendt til Åben Forskerdag April 2006 Resultater publiceres i Ugeskrift for læger. Artikel under udarbejdelse Styregruppe: læge Lene Mølgaard. Ph.d. stud. Jette Ammentorp og adm. overlæge Poul-Erik Kofoed. 3

4 Emne (kort beskrivelse) Evaluering af kommunikationskursus ved hjælp af MLSS (P12). Undersøge om kommunikationskursus til personalet i børneafdelingen kan øge kvaliteten af forældrenes oplevelse af indlæggelsen vurderet på baggrund af deres oplevelser af kommunikation, kontinuitet og medinddragelse. Basisregistrering påbegyndes den 15 Okt. Styregruppe: afd. læge Lone Laulund, ph.d. stud. Jette Ammentorp, udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard, oversygeplejerske Edel Kirketerp, adm. overlæge Poul-Erik Kofoed. Implementeringen præsenteres på sygehusenes Inspirationsdag i Hornstrup, marts Undersøgelse af langtidseffekten af kommunikationskursus til læger og sygeplejersker (Pamb). At undersøge forældre og børn/unges oplevelse af kommunikationen ½ år, 1 år og 2 år efter at læger og sygeplejersker har været på kommunikationskursus Registrering påbegyndt 8 November 2005 Styregruppe: ph.d. stud. Jette Ammentorp, diabetessygeplejerske Jane Thomsen, udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard, oversygeplejerske Edel Kirketerp, adm. overlæge Poul-Erik Kofoed 4

5 Emne (kort beskrivelse) Migrant Friendly Hospital. Bidrage til og sikre at der holdes fokus på, hvordan sygehuset bliver indvandrevenligt. Udarbejde strategiske oplæg til sygehusledelsen. Styregruppe: ph.d. stud. Jette Ammentorp og specialeansvarlig sygeplejerske Anne Mette Rasmussen. Publiceret i Sygeplejersken 2/2006 Posters: Ammentorp J, Rasmussen AM, Kofoed PE. Improving Interpreting Service and Clinical Communication with Migrants. Hospitals in a culturally diverse Europe - International conference about quality-assured health care and health promotion for migrants and ethnic minorities. Dec 9-11,2004 Amsterdam The Netherlands Ammentorp J, Kofoed PE, Rasmussen AM. Multilingual monitoring of the quality of care and treatment. Hospitals in a culturally diverse Europe. Dec 9-11,2004 Amsterdam The Netherlands Mundtlig præsentation: Rasmussen AM, Ammentorp J.Telephone interpreting. Hospitals in a culturally diverse Europe.Dec 9-11,2004 Amsterdam The Netherlands Improving Interpreting in Clinical Communication. 9 th Nursing Reserarch Conference. Madrid November

6 Emne (kort beskrivelse) Rapport: Ammentorp J, Rasmussen AM. Improving interpreting Service and Clinical Communication. In: Migrant-Friendly Hospitals in an ethnoculturally diverse Europa. Experiences from a European Project. Final Report. Ludwig Boltzmaan Institute for the Sociology of Health and Medicine. Vienna 2005 Ammentorp J, Rasmussen AM, Kofoed P-E. Telefontolkning forbedrer vilkårene for patienter og personale. Sygeplejersken 2006;2:

7 Fremtidige forskningsog udviklingsprojekter i 2006 Kriterier: der påtænkes at udarbejde en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog forskningstiltag medtages kun, hvis sygeplejersker er repræsenteret. Emne (kort beskrivelse) Røgfri lunger - sunde unger Et profylaktisk interventionsprojekt Primært At vurdere effekten af en intervention der tilsigter at reducere indlagte og ambulante børns eksponering for tobaksrøg i hjemmet (Forældreprojektet). Sekundært At eliminere synlig forældrerygning i relation til børneafdelingen og reducere indlagte børns eksponering for tobaksrøg. At personalet mestrer at gå i dialog med forældre, der ryger. Dialogen målrettet med henblik på information og tilbud. Styregruppe: Specialeansvarlig sygeplejerske Karin Bundgaard (projektansvarlig), Overlæge Carl Grytter (vejleder) Oversygeplejerske Edel Kirketerp, Udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard (vejleder) Påbegyndt marts 2006 E-læring Etablering af en kommunikationsplatform mellem sygeplejestuderende, Prakttik- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker, kontaktsygeplejersker samt en sygeplejelærer i pædiatrisk afdeling. Styregruppe: Udviklingssygeplejerske Betty Nørgaard (projektleder) og oversygeplejerske Edel Kirketerp. Implementeres april

8 vedr. Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning i Vejle Amt Strategien i Vejle Amt 2 patientbehov eller patientforløb Beslutning på FKS: Ernæring Yderligere tiltag på afdelingsniveau: P12: Afdelingen har fået fokus på hvilke muligheder for speciel kost vi kan tilbyde børn. Vi har fået andre produkter i afdelingen. Ernæringsprogrammet er svært at relatere til børn Afsnittene P3/Pamb deltager i nationalt bamseprojekt P3: Fokus i samarbejde med afd. E vedr. mødres kost Revidering af klinisk retningslinie vedr. amning Modtagelse i akut modtage afdeling (AMA) Jvf. Beskrivelse af projektet Kontinuerlige monitorering af den forældreoplevede kvalitet (AMA) I AMA udføres patientinterview, der danner grundlag for udvikling af modtagelsen af børn/forældre. Kommunikation Kommunikationskursus for alt tværfagligt personale 2006 (jvf. Projekter beskrevet under Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings - og forskningsmæssige tiltag ). Har uddannet interne undervisere i efteråret 2005 Første hold januar

9 Strategien i Vejle Amt Beslutning på FKS: Yderligere tiltag på afdelingsniveau: 5 anbefalinger fra Patientens møde med sundhedsvæsnet Anbefaling 1: Inddragelse af patientens værdier, holdninger og tankegang. I alle udviklingsarbejder der er/vil blive igangsat i afdelingen inddrages de 20 anbefalinger. Anbefaling 4: Patientens opfattelse af informationen Anbefaling 6: Forberedelse til den personlige samtale Infostander (kontinuerlig pt.tilfredshedsundersøgelse) i AMA, P.amb., og P12 grøn/blå, hvor de 20 anbefalinger er integreret i spørgsmålene. Infostanderne blev implenteret i P12, Pamb. I september Målet pt. er sikre en høj svarprocent. Ved de månedlige tværfaglige audits medinddrages de 20 anbefalinger. 9

10 10

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed April 2009 I 2008 etableredes Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed.

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital

Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Evaluering af en geriatrisk funktion på et mellemstort dansk hospital Marianne Jensen Master of Public Health MPH 2007:16 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Evaluering af en geriatrisk funktion

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge

Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge UGESKR LÆGER 168/40 2. OKTOBER 2006 3437 Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge OVERSIGTSARTIKEL Cand.scient.san. Jette Ammentorp, professor Jan

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange.

Patientovergange. Ph.d.-afhandling 1.2011. Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange. Patientovergange Et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af patientovergange Ph.d.-afhandling 1.2011 DTU Management Inger Margrete Dyrholm Siemsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 3 / April 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere