magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012"

Transkript

1 magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012 Dansk Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det Tal, som du ville tale til din bedste ven Skal prinsesser også kunne skrive?

2 INDHOLD 6 25 / Tema: Dansk Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det Dansk er arbejdssprog for de fleste danskere. Men hvordan udvikler dansk sig? Kan man overhovedet styre sprogs udvikling? Skal man? I dette nummer af KOM kan du læse om det danske sprog. Vi synes, at det er vigtigt at beskæftige sig med, fordi sproglig bevidsthed er vigtig for kommunikationen. Som direktøren for Dansk Sprognævn siger det inde i bladet: - Ligesom der er en fælles forståelse for, at vi har mørkt tøj på til særlige lejligheder, så er der også en fælles forståelse for, hvad der er gængs sprogbrug, og hvad der ikke er gængs. I interaktionen mellem mennesker etablerer der sig nogle konventioner. Man bliver mere eller mindre bevidst enige om nogle normer. Man kan opfordre sprogbrugerne til at være omhyggelige med sproget og til at bruge det danske sprog så meget som muligt. Også på universiteterne, hvor store dele af både undervisning og forskning jo foregår på engelsk. Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det. 6 / Skal prinsesser også kunne skrive? 10 / Tal, som du ville tale til din bedste ven 14 / En hurtig guide til de vigtigste ændringer i Retskrivningsordbogen 16 / Nice. Downloadede lige den der sygt gamle Morten Cock :-) 20 / Københavnstrup og omegn 22 / Fuck, hvor kan det forvandle det sprog 24 / Eksperter i dansk 26 / Jobsøgning der lykkes Mød tre KS-medlemmer, der har lært, hvordan man søger job på en effektiv måde Læs hvorfor Dansk Squash Forbund var begejstrede, da Maiken Møller til ansættelsessamtalen trak en PowerPoint-præsentation op af tasken og nøjagtig redegjorde for, hvordan hun ville skabe værdi for dem. Hvordan Jobsøgningskurset lærte Malene at være konkret, så til samtalen om jobbet som marketingkoordinator hos Dagrofa S-Engros viste Malene sit seneste marketingkatalog frem og forklarede, hvilke resultater det havde skabt. Og at det var med ja-hatten på, at Lotte tog til samtale vedrørende et job som korrekturlæser hos SDL. I stedet kom hun derfra med et halvt års kontrakt som freelanceoversætter. 30/ Når organisationen skal fortælle sig selv Det er en krævende opgave at finde frem til og formidle en virksomheds kernefortælling. Og en mindst lige så krævende opgave at forsvare den. Og at der derfor skal tænkes i nye strategier, når organisationer skal fortælle om sig selv. 34 / Det kan stadig betale sig at forhandle løn Lønforhandling i det nuværende økonomiske klima kræver en stor portion vedholdenhed og kreativitet til at finde værdifulde alternativer til løn, men KS nye lønstatistik viser tydeligt, at det stadig kan betale sig for KS erne at forhandle. 36 / Behind every sucessful business is a human idea Suitable for Business er en bevægelse bestående af studerende på tværs af universiteter, som vil bringe human- og samfundsvidenskaben og forretning sammen. 38 / Et dødt parti skal gøres levende i en helt ny tid Både de studerende og universiteterne selv har fokus på, at de studerende skal øge deres muligheder for at få job, og erhvervslivet efterspørger kandidater, som kan omsætte teori til praksis. Derfor kommer der flere og flere projekter på universiteterne, der retter sig mod netop det.

3 3 Leder Tekst / Per Lindegaard Hjorth Foto / Carsten Snejbjerg Hvad er dit ønske for 2013? Jeg har rigtig svært ved at forstå, at vi meget snart skal rive endnu et blad af årskalenderen. Er der virkelig gået 12 måneder, siden vi sidst hentede julepynten frem fra gemmerne, bagte vaniljekranse, styrtede rundt for at nå det hele inden jul? Julen er også tidspunktet for ønsker ønsker, som formentlig varierer meget fra person til person. Kan du overhovedet huske, hvilke ønsker du havde ved samme tid for et år siden? Og fik du dem opfyldt? Sidste år havde jeg kun et enkelt ønske - faktisk det samme som året før, nemlig at der ville komme så meget gang i de danske erhvervshjul, at der kunne skabes mere vækst og dermed flere arbejdspladser til de mange, der er berørt af ledighed. Jeg har endnu ikke fået mit ønske opfyldt. Om det skyldes manglende tro eller kontakt til julemanden, skal jeg lade være usagt. Men frustrerende er det. Det er frustrerende og nedslående at tale med de medlemmer, der på egen krop nu mærker forringelserne inden for beskæftigelsesområdet, fordi de inden for kort tid mister deres ret til dagpenge. Selv regeringens aftale med Danske Regioner, KL og DA - den såkaldte akutaftale, som skal sikre job til de ledige, der står over for at miste deres dagpenge gi- ver mig ingen forhåbninger om, at mit ønske om øget vækst og dermed flere arbejdspladser for KS medlemmer bliver indfriet. Det er sympatisk, at offentlige og private arbejdsgivere er indstillede på først og fremmest at ansætte langtidsledige, men akutaftalen skaber i min optik ikke flere arbejdspladser. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at en ledigs største ønske for 2013 er et job. Det ønske kan KS desværre ikke opfylde, men KS gør og kan gøre meget, så der er større sandsynlighed for, at det lykkes. Det kan Maiken, Malene og Lotte skrive under på. Det indtryk får jeg, når jeg læser deres beretning i dette nummer af KOM om et KS-arrangement om effektiv jobsøgning. Deres beretninger gør mig rigtig glad, fordi KS har kunnet give dem nogle gode redskaber til at komme videre i deres jobsøgning, og samtidig stolt, fordi KS udbyder noget, som medlemmerne efterspørger og kan bruge. På den måde skaber KS værdi for det enkelte medlem. I dag tales der rigtig meget om værdi vi skal alle kunne fortælle, hvordan vores arbejde skaber værdi for en virksomhed. I starten af november var der repræsentantskabsmøde i KS, hvor jeg blandt andet berettede om nogle af de mange tilbud, du som KS-medlem kan gøre brug af. I gennemsnit bliver der behandlet 220 sager om måneden i KS. KS forsøger at forbedre beskæftigelsesvilkårene gennem overenskomster eller ved at påvirke politikerne til at ændre blandt andet Funktionærloven. KS har siden maj udbudt cirka 100 arrangementer rundt om i landet og med meget forskellige emner. På den måde skaber KS værdi for dig så brug dit forbund, så også du får del i den værdi. At KS er i stand til at lave så mange arrangementer, skyldes i høj grad, at en stor gruppe KS-medlemmer har valgt at bruge en stor del af deres fritid til at engagere sig i KS og dermed skabe værdi for andre medlemmer. De fortjener en kæmpetak og en masse ros for deres indsats. Jeg ønsker alle KS-medlemmer en rigtig glædelig jul og håber, at 2013 vil blive det år, hvor du får dine højeste ønsker opfyldt. Glæd dig til den kommende juletid, hvor du har muligheden for at slappe af, nyde livet sammen med familie og venner og tanke op til et forhåbentlig spændende Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet Nr. Deadline Udgivelse 69/ /01 24/01 70/ /02 08/03 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE Hvad ville du sige til at gå ned i løn? Den aftale om mere arbejde for mindre løn, som SAS har indgået med sine medarbejdere, har sat fokus og opmærksomhed på lønmodtagernes villighed til at gå ned i løn for at redde den virksomhed, de er ansat i. En undersøgelse viser, at hele 60 procent af danskerne foretrækker at gå ned i løn og beholde deres job. I KS har vi løbende, især i krisetider, haft sager, hvor medlemmer er blevet bedt om at gå ned i løn, hvis virksomheden har været i vanskeligheder. Men lønnedgang er heldigvis ikke det generelle billede. Inden for det seneste år har kun fire procent af de privatansatte KS ere oplevet en direkte lønnedgang. Hvordan skal du forholde dig, hvis du bliver bedt om at gå ned i løn? Du skal ikke uden videre sige ja til lønnedgang, men først undersøge, om der er andre muligheder for at finde fælles løsninger. Nye hjælperedskaber fra KS til din lønforhandling Du forbereder dig bedst til lønforhandlingen ved at gøre det løbende gennem hele året. Det gør du ved at notere alle de forhold, der kan have betydning for dit kommende lønniveau. Når lønforhandlingen nærmer sig, samler du alt, hvad du har skrevet ned gennem året, strukturerer det, og bruger det som argumenter i lønforhandlingen. KS har lavet to redskabsskemaer, som hjælper dig med at indsamle og strukturere argumenterne til lønforhandlingen. På den måde er du sikker Hvis du vælger at acceptere lønnedgang eller andre deciderede forringelser er det vigtigt at medtænke to situationer: Hvordan og hvornår skal der rettes op, når det igen, som håbet, går fremad. Og hvordan kan man gardere sig bedst muligt, hvis virksomheden alligevel skulle lukke? Du skal således gå efter at lave en tidsbegrænset aftale for eksempel seks måneder med lønnedgang - og herefter bør du få en fornyet vurdering af virksomhedens økonomi. Aftalen bør også indgås under forudsætning af, at du, hvis du bliver sagt op i nedgangsperioden, går tilbage til normal løn i opsigelsesperioden. At tage højde for disse situationer kræver individuel rådgivning. Kontakt derfor KS, inden du accepterer forringelser eller andre ændringer i dine lønog ansættelsesvilkår. på ikke at miste overblikket i en forhandlingssituation: +Overblikket (PDF) +Overblikket (Word) Læg skemaet i din skrivebordsskuffe, og udfyld det løbende gennem året +Overblikket - oversigt (PDF) +Overblikket - oversigt (Word) Udfyld skemaet umiddelbart inden lønforhandlingen, og tag det med til forhandlingsbordet Læs mere, og find skemaerne på hjemmesiden. UBVA s rettighedshaverpulje udlodning af midler Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under AC (Akademikernes Centralorganisation). Vi varetager på AC s vegne de ophavsretlige interesser for AC-organisationerne og deres medlemmer. Læs mere på Efter ophavsretslovens regler om aftalelicens kan skoler, biblioteker og organisationer med flere i et vist omfang bruge værker uden tilladelse fra rettighedshaverne, hvis de i stedet får en aftale med Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan sender så vidt muligt pengene videre til rettighedshaverne eller deres faglige organisationer. Læs mere i UBVA s informationsbog Ophavsret for begyndere, der ligger gratis på s. 81 og frem. Danmarks Radio har indgået nogle aftaler med Copydan Arkiv, som gør det muligt for dem at lægge radio- og tv-udsendelser ud på eller genudsende dem på DR Kulturkanalen og DR Børnekanalen uden at betale de medvirkende genudsendelseshonorar. Til gengæld kan de medvirkende, som led i ovennævnte aftale, få del i de penge, Copydan har sendt til en række rettighedshaverorganisationer. UBVA får et beløb som kompensation for DR s brug af udsendelser, hvor der medvirker eksperter eller akademiske forfattere. De indgår i UBVAs rettighedshaverpulje. Du kan få penge fra puljen, hvis du kan dokumentere, at: - du i din egenskab af akademisk forfatter eller ekspert har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til DR-udsendelser, der er lagt på eller udsendt på Kultur- eller Børnekanalen inden for de seneste 3 år, - du ifølge de aftaler, der blev indgået ved indspilningen, har krav på honorar fra DR, og - retten til honorar fra DR er faldet væk på grund af DR s aftaler med Copydan Arkiv. Du kan se vedtægterne for UBVA s rettighedshaverpulje på www. ubva.dk under punktet Legater. Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til chefkonsulent Henrik Faursby Ahlers på Der er ingen ansøgningsfrist - bortset fra ovennævnte 3-års-frist. På kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der udkommer

5 Endnu flere højtuddannede skal hjælpe små virksomheder med at vokse Regeringen har skudt ekstra 20 millioner kroner i videnpilotordningen. En ordning, som flere og flere KS ere har glæde af. Helle Stendorff fik et videnpilotjob gennem sit netværk, og nu arbejder hun på eventkonceptet Cool Denmark. - Jeg havde ikke fået jobbet uden videnpilotordningen, for så mange penge er der ikke i projektet lige nu. Dem skal jeg selv være med til at skabe i løbet af de 12 måneder som videnpilot. Det er jo netop meningen med ordningen, at ansættelsen skal være med til at skabe vækst og nye job i virksomheden, og jeg synes, det ser lovende ud for mit vedkommende. Sådan siger det glade KS-medlem Helle Stendorff som for snart tre måneder siden begyndte i et job som videnpilot i virksomheden Volcano Management, som blandt andet ejer en del af Volcano Concepts, der har søsat projektet Cool Denmark, som Helle arbejder med. Volcano Management holder til på Bremen Teater i København, og det er her, Helle arbejder med Cool Denmark, som er et projekt, der skal skabe synergi mellem erhvervslivet og de kulturelle brancher, så man får skabt en anderledes form for markedsføring af Danmark. - Vi har særligt fokus på BRIK-markederne, og derfor har vi netop gennemført den første event, som foregik i Brasilien i forbindelse med kronprinsparrets besøg, hvor vi skabte en event for det danske erhvervsliv derude i samarbejde med Visit Denmark, Eksportrådet og Kongehuset, forklarer Helle. Så Helle har netop været en tur i Brasilien, og de næste stop hedder Moskva, Shanghai og San Francisco. Det lyder som et helt fantastisk spændende job, og det synes Helle også, det er. Men hvordan er det gået til, at hun har været så heldig at få sådan et job? - Det er lykkedes via mit netværk, siger Helle, der under sin uddannelse til kandidat i Culture, Communication & Globalization på Aalborg Universitet var i praktik på det danske handelskontor i Toronto i Canada. - Det var via mine kontakter her, at jeg fik kendskab til dette projekt. Så da jeg blev færdig med min uddannelse i juli, gik Volcano Management i gang med at søge om midler fra videnpilotordningen til at ansætte mig, fortæller hun. Ikke meget jobkrise at spore hos seniorerne 4/5 Der er lige nu fokus på ældre og deres muligheder for at overleve fyringsrunder. Det skyldes en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Den viser, at der har været en markant fremgang i antallet af beskæftigede i aldersgruppen år hen over de sidste 10 år. Ser man på ledighedsstatistikkerne blandt AC erne kan vi konstatere, at hvor den gennemsnitlige ledighed i alle aldersgrupper i august 2012 var på 5,4 procent, så var ledigheden for årige 3,6 procent og for dem over 60 år 3,1 procent. For gruppen kommunikation og sprog var ledigheden 7,5 procent i alt, men 6,4 procent for årige og 5,9 procent for de over 60-årige. Det er fortsat dimittenderne, der er hårdest ramt med en ledighedsprocent på 17,9. Så de ældres ledighed er også her lidt lavere end de yngres. Vi har set på afskedigelsessagerne i KS i Dem var der i alt 158 af. Af tallene kan vi se, at godt 60 procent er i beskæftigelse i dag, lidt under 20 procent er ledige. Hvad angår den sidste gruppe, har vi ikke kunnet registrere, om de er ledige eller i job. Når man studerer aldersprofilen i disse afskedigelsessager, bekræfter det billedet af, at de ældre ikke kan siges at være dårligere stillede end de yngre. Måske nærmere tværtimod. Tallene er for små til at lave rigtig statistik, og der er dermed også kæmpe udsving fra den ene alder til den anden. Men hvis man lægger en tendenslinje ind, kan man se, at andelen af medlemmer i beskæftigelse efter en afskedigelse er stigende med alderen. Godt nok med en aftagende stigningstakt, jo ældre folk er, men dog stigende. Så også i KS kan vi konkludere, at de ældre på arbejdsmarkedet klarer sig lige så godt som de yngre mindst. Er du sikker på, at din mobil er din? Når du indgår en aftale om mobiltelefon til arbejdsbrug, skal du have en klar skriftlig aftale om, hvem mobiltelefonen tilhører. For nylig blev et af vores medlemmer sagt op og i den forbindelse fritstillet i fem måneder. I forbindelse med fritstillingen afleverede hun alt materiale til sin arbejdsgiver, herunder en laptop. Men hun beholdt sin mobiltelefon. Hun havde nemlig aftalt med sin chef, at eftersom hun ikke brugte hele det årligt afsatte beløb til telefon og netforbindelse, kunne hun købe en mobiltelefon for en del af pengene. Men nu er chefen der ikke længere, og en uge efter medlemmet fratrådte, blev hun kontaktet af virksomhedens HR-afdeling, som krævede telefonen tilbageleveret. - På den ene side er der tale om udstyr, der er købt af arbejdsgiver, og det er normalt arbejdsgivers udstyr. På den anden side har hun en aftale om, at hun kunne købe en telefon, netop fordi hun ikke brugte hele det beløb, der årligt var afsat til hende. Og telefonsummen kan jo betragtes som en del af hendes lønpakke, siger KS-konsulent Kristina Sehested, som gik ind i sagen. Den er heldigvis endt lykkeligt. Vores medlem kontaktede sin tidligere chef, som hun havde lavet aftale med i sin tid og forklarede hende sagen. Det var heldigt, for hun blev dagen efter kaldt til samtale med HR omkring aftalen om telefonen. Efterfølgende fik medlemmet så en mail om, at de ikke ville gøre krav på telefonen alligevel. Kristina Sehested råder også til, at du husker at indgå en klar aftale om mobilnummeret, hvis det er et, som du er særligt glad for. - Din arbejdsgiver kan dog godt nægte at give dig nummeret med. På den måde kan din arbejdsgiver sikre sig, at du ikke bliver kontaktet af dine tidligere kunder, siger Kristina Sehested. hver torsdag. Update-historierne her på siden er et udvalg af historier fra nyhedsbrevet.

6 Dansk Tekst / Charlotte Bredsted Tegning / Wilma og Nellie Kofod Voss Skal prins også kunn Læs i tema: Dansk At kunne skrive fængende er ikke enhver forundt. Selv for udlærte prinsesser med høje karakterer kræver det øvelse og atter øvelse. Det kan KS medlemmer skrive under på. Og når virksomheder samtidig forventer at få smukke skriverkarle i deres fold, er det op ad bakke. Heldigvis har landets universiteter fået mere fokus på skriftlighed. Og det er ganske vist. 9 / Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det 10 / Tal, som du ville tale til din bedste ven 14 / En hurtig guide til de vigtigste ændringer i Retskrivningsordbogen 16 / Nice. Downloadede lige den der sygt gamle Morten Cock :-) 20 / Københavnstrup og omegn 22 / Fuck, hvor kan det forvandle det sprog 24 / Eksperter i dansk

7 6/7 esser e skrive? Der var en gang en prinsesse. Prinsessen boede på et stort, smukt slot på en lille fin ø. Prinsessen lærte alt, hvad prinsesser skal lære om at være prinsesse, og en dag var hun færdiguddannet med lutter 12-taller. Klar til at gå over voldgraven og ud i den store verden for at se sig om efter et rigtigt prinsessejob. Prinsessen begyndte derfor at spørge de mennesker, hun mødte på sin vej, om de kunne bruge hendes prinsesse-ekspertise. Men de rystede bare på hovedet og forstod ikke, hvad hun talte om. På den måde opdagede prinsessen, at hun manglede at lære noget. Nemlig hvordan hun skulle fortælle, hvad det egentlig var, hun var god til så også folk uden for slottet forstod det. Du har nok gættet, at prinsessen her er akademiker på jagt efter et arbejde. Prinsessen kan alt det, prinsesser skal kunne, men hun mangler skattekisten fuld af gode råd til, hvordan hun bedst muligt frier til en virksomhed. Ligesom hun også senere i sin prinsesse-karriere får brug for mere guld og grønne skove til at skrive for eksempel fortryllende nyhedsbreve og magiske tekster til nettet. Nyhedstrekanten havde været god at kende Prinsessens problem er ikke kun forbeholdt folk med blåt blod i årerne. Ak og ve. Det er gennemgående blandt mange af vores medlemmer. Som nyligt uddannet cand.public Julie Vestergaard Nissen formulerer det: - Jeg synes, man glemmer at uddanne akademikere i at kunne sætte ord på det, de kan. At ruste os til for eksempel at skrive ansøgninger. For det er jo det næste, der sker, efter vi er færdige. Min mor er noget så jordnært som frisør i Mejrup, og det kan nogle gange være svært at forklare hende, hvad jeg egentlig kan, smiler Julie, der dog ikke selv har vanskeligt ved at skrive ansøgninger (og netop har fået job), fordi hun som en del af sin overbygning har lært det journalistiske håndværk. Et andet medlem, Inger Kristine Meder, er cand.ling. merc. og ansat som projektkoordinator på Statens Serum Institut. Inger Kristine har taget supplerende skrivekurser for bedre at håndtere udfordringer på jobbet. Hun siger: - Nyhedstrekanten, den havde været god at kende. Jeg undrer mig over, hvordan jeg overhovedet har kunnet undgå den. På den måde kan man sige, at jeg ikke er blevet klædt på til det her job fra min uddannelse. Det faldt derfor på et tørt sted, da jeg på eget initiativ begyndte at tage forskellige skriveworkshopper. Det er nødvendigt, for jeg henvender mig til rigtig mange mennesker, når jeg for eksempel skriver til deltagere i forskningsprojektet Bedre sundhed for mor og barn. Et tredje medlem, Gitte Jørgensen, der er uddannet korrespondent og i dag arbejder som projektsekretær i Business Broker, formulerer det sådan her: - Jeg vil jo gerne, at vores potentielle kunder læser det, jeg skriver. At teksterne er fængende. Det nytter ikke, at vi sender tusind salgsbreve ud og kun får én henvendelse. Derfor har jeg suppleret min faglighed med forskellige kommunikationskurser og -workshopper.

8 Fokus på flere skriftlige afleveringer De pureste prinsesse-problemer er altså gemt i mange af os. Især fordi den akademiske tilgang til at skrive er lige omvendt af den journalistiske. Lotte Rienecker er specialkonsulent i undervisningspædagogik ved Aarhus Universitet, og hun understreger, at uddannelsesinstitutionerne i dag er mere optagede af at lære de studerende at skrive. Både når det gælder store projekter og små skriftlige opgaver. - Der er rigtig mange undervisere, som er bevidste om vigtigheden af at lære de studerende flere formidlingsgenrer. For eksempel blogindlæg. Og så er der i det hele taget kommet mere fokus på flere skriftlige afleveringer i løbet af studieåret, så vi løbende træner de studerende i at skrive, forklarer Lotte Rienecker. Fra afsenderbaseret til modtagerorienteret Ikke desto mindre er der, ih du milde, mange prinsesse-studerende på KS workshopper, der blandt andet handler om at arbejde mere journalistisk med sine tekster. - Man kan ikke forvente, at uddannelsesinstitutionerne lærer de studerende at skrive on the job writing. Men man kan give de studerende en retorisk bevidsthed om, hvad der er formålet med det, de skriver, og hvilken målgruppe de henvender sig til. Man kan lære dem at være parate til at arbejde med nye genrer. Og det synes du er godt nok til at skulle skrive ansøgninger som det første? - Man lærer ikke skriftlig formidling ved én vaccination. Den akademiske disposition ligger dybt og kan være svær at aflære. Og når du nu nævner jobansøgninger, så er problemet her, at de typisk er afsenderbaseret, og at virksomheder forventer, at de er modtagerorienteret. Derfor er kurser, som dem I udbyder, ikke overflødige. Det er krævende at lære at skrive. Det handler om træning og atter træning. Hvordan kan universiteterne være med til den træning? - Universiteterne kan i højere grad lade de studerende være redigerende på hinandens opgaver. Det træner dem i at være mere modtagerorienterede. Og så kan der efter min mening fint ligge mange formidlingsfag på overbygningen. I USA har de for eksempel creative writing som en del af deres universitetsuddannelse, fortæller Lotte Rienecker. Er det også noget, I konkret arbejder på? - Ikke creative writing som sådan, men vi hjælper vores undervisere med, hvilke opgaver de kan stille, og hvordan de kan arbejde med feedback. Vi har blandt andet skabt sitet under- visermetro.au.dk, hvor der er masser af redskaber til både undervisning og feedback. Og på danmarkshistorien.dk kan historiestuderende på Aarhus Universitet øve sig i at skrive modtagerorienterede webtekster om Danmarks historie. Akademikere mangler hurtighed og vinkel Modtagerorienteret. Ja. Det er netop det, vores prinsesse har glemt at være. Og derfor er det så svært for hende at komme over voldgraven og ud på det pulserende prinsesse-arbejdsmarked. Derude hvor det vrimler med virksomheder, der forventer, at en udlært prinsesse også kan skrive. Det gør de for eksempel i DONG Energys kommunikationsafdeling, hvor evnen til at skrive fængende bliver vægtet højt. - Det er simpelthen et krav, at medarbejdere i vores kommunikationsafdeling kan skrive. Såvel her i presseafdelingen som i intern kommunikation. Vi skriver jo både til manden på kraftværket og til direktøren på hjørnekontoret, understreger pressechef Helene Aagaard. På skrivekursus i Danica Pension Hvis du også er en slags prinsesse og leder efter job, skal du måske kigge nærmere på Danica Pension. Her uddanner de nemlig deres medarbejdere i at skrive i et sprog, som også deres kunder forstår. - Vi kører sprogtjek og kommakurser på vores intranet, som alle medarbejdere kan tage. Desuden tager vi løbende stikprøver af de mails og breve, folk skriver til kunderne, og uddeler smileys - for på den måde at tjekke, hvordan det går, fortæller kommunikationschef Mette Voigt Jørgensen. Hvorfor er det vigtigt at lære medarbejderne at skrive? - Forsikringssprog indeholder en del tekniske ord, som det kan være svært for vores kunder at forstå. For eksempel er en præmie jo ikke en præmie, men en indbetaling. Og pensionsudløbet er ikke der, hvor pensionen stopper, men der, hvor du begynder at få din pension. Desuden er det et spørgsmål om bundlinje. Hvis kunden ikke forstår, hvad brevet handler om, så ringer hun, og så skal vi ansætte flere medarbejdere til at svare på spørgsmål. Mette Voigt Jørgensen understreger, at de sproglige initiativer er for alle medarbejdere - ikke kun for akademikere. - Men der er en tendens til, at jo tungere din faglighed er, desto mere indgroet er det at bruge tekniske ord i din skriftlighed. For eksempel vil mange jurister gerne have, at det hele står i én lang sætning på 10 linjer. Men selv her er der en opblødning på vej, smiler Mette. Det vil sige, at I kun ansætter journalister eller cand.comm.er? - Nej, slet ikke. Vi ansætter mennesker, der kan skrive og samtidig har deres faglighed i orden. For eksempel har jeg selv en kandidatgrad i politisk kommunikation og ledelse fra CBS, siger Helene Aagaard og tilføjer, at hun synes, at standarden på ansøgninger generelt er høj. - Grundlæggende tror jeg, at mange har en flydende pen i sig, og at akademikere ofte lærer sig at skrive selv. Akademikere har en strategisk tilgang til formidling, men de mangler hurtighed og vinkel. For specialeprocessen er jo ikke just kendetegnende ved den måde, du arbejder på, når du kommer ud, smiler Helene Aagaard. Der er ikke så mange, der kan Og så er vi tilbage ved den skattekiste, det er vigtigt at give prinsesser med på deres vej væk fra øen, over voldgraven og ud i virkeligheden. Julie Vestergaard Nissen siger: - Det har været meget, meget nyttigt at lære det journalistiske håndværk. For eksempel i formidlingen af mit speciale, som jeg fik stor ros for. Og så oplever jeg, at virksomheder synes, min profil er interessant, fordi jeg både behersker fagligheden og formidlingen, fortæller Julie, der netop er ansat af Dansk Erhverv som kommunikationskonsulent i Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. Fra Statens Serum Institut siger Inger Kristine Meder: - Der er bud efter mig fra andre steder i organisationen. Der er ikke så mange, der kan. Og sådan viser det sig, at også prinsesser kan lære at skrive og leve lykkeligt til deres dages ende.

9 8/9 Dansk Tekst / Charlotte Bredsted Spørgsmål & Svar Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det Sabine Kirchmeier-Andersen, ph.d. og direktør i Dansk Sprognævn siden 2006, har svaret på spørgsmål om udviklingen i det danske sprog. S: Hvordan bærer I jer ad med at følge med i det danske sprogs udvikling i Dansk Sprognævn, og hvor mange mennesker er I til at gøre det? S: Vi følger sprogets udvikling i aviser, radio, tv og på nettet. Vi registrerer både manuelt og elektronisk hver dag og får også materiale fra for eksempel Folketinget. Og ved hjælp af vores spørgetelefon, hvor danskerne kan stille alskens sproglige spørgsmål, holder vi os ajour med, hvilke sproglige udfordringer danskerne kæmper med. Vi har et omfattende arkiv med data helt tilbage fra 1955, så vi nærmest på klokkeslæt ved, hvad der er blevet spurgt om. En af vores fornemmeste opgaver er at registrere, om der er kommet nye ord, og om de ord vi har, bliver brugt på en anden måde. For eksempel er ordet lastmover nyt, og vi er begyndt at sige stå op for nogen i betydningen at være nogens støtte. Vi er i alt 25 faste medarbejdere i Dansk Sprognævn. Heraf 14 forskere, 2 administrative medarbejdere og 9 studentermedhjælpere. S: Hvorfor er det så vigtigt, at det er danskerne selv, der bestemmer sprogbrugen? S: Det lyder, som om du mener, at danskerne hver især bestemmer sprogbrugen, og det kan de i princippet. Men ligesom der er en fælles forståelse for, at vi har mørkt tøj på til særlige lejligheder, så er der også en fælles forståelse for, hvad der er gængs sprogbrug, og hvad der ikke er gængs. I interaktionen mellem mennesker etablerer der sig nogle konventioner. Man bliver mere eller mindre bevidst enige om nogle normer. Og de normer holder vi øje med og fortæller om, når folk ringer til os. Så hvis man ønsker at bruge skriftsproget uden at virke påfaldende, går man ikke helt galt i byen ved at følge Retskrivningsordbogen. Det er ligesom med så mange andre love, der på et tidspunkt formaliserer en praksis. Og Retskrivningsordbogen er faktisk en lov, som i hvert fald offentlige institutioner som eksempelvis skoler, domstole og Folketinget skal følge. S: Kan man på nogen måde styre sprogets udvikling? S: Det tror vi ikke. Ikke i nogen bestemt retning i hvert fald. Men man kan opfordre sprogbrugerne til at være omhyggelige med sproget og til at bruge det danske sprog så meget som muligt. Også på universiteterne, hvor store dele af både undervisning og forskning jo foregår på engelsk. Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det. Derfor anbefaler Sprognævnet også, at man styrker dansk i skolerne. S: Hvem har den største indflydelse på udviklingen i det danske sprog? S: Det har medierne. Alle typer af medier. De når ud til så mange mennesker og er med til at etablere den norm, jeg talte om før. Det betyder også, at nogle bliver påvirket i deres dialekt, fordi de hører så meget rigsdansk på tv. Mange mener, at de sociale medier og smssproget er en trussel mod vores sprog. Det mener jeg ikke, fordi sprogbevidstheden i vores samfund gør, at folk også diskuterer, hvad der er den sproglige norm i den type medier. Desuden viser det sig, at folk bruger sms mindre og mindre, og de fleste har også snart fuldt tastatur på deres telefon. Så hvis jeg skal spå, så vil jeg sige, at vi ikke har sms-sprog om nogle år. Men måske kommer der en anden slags påvirkning, i forbindelse med at vi i højere grad begynder at styre telefoner og computere ved hjælp af stemmen.

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 TEMA: SPROG 19 / KROPSSPROG: BRUG KROPPEN 4 / DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND Kommunikation

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER NÅR MØBLERNE ER I HUS KAFFEN ER IKKE HUMLEN indhold 6-27

Læs mere

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 42 / september / 2009 (OVER)KOMMUNIKATION DEN GLOBALE GENERATION / OPSKRIFTEN PÅ EN POLITISK VINDER SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 FLERSPROGLIG KOMMUNIKATION VI DUMPER I FREMMEDSPROG / SPROGLIG HØFLIGHED TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE 05 / VI DUMPER

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL?

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 43 / oktober / 2009 EVENTKOMMUNIKATION KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? 04 / JOBJÆGERNE

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi portræt HEJ HANNE! 3 Receptionsdamen spiller golf fusion BAG FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige århus NICK CAVE PÅ DANSK 10 Ny musical på Aarhus Teater party PÅ GYNGENDE GRUND 14 Væk med

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER TRÆNGT BØRNETEATER Kommunalreform, ny egnsteaterlovgivning og ændrede vilkår for refusion presser det danske børneteatermiljø, der i april mødes til festival i Næstved. FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER DSF arbejder

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED.

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER HVAD ER EN MOOC? FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING LEDIGHED. BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2013 BLIV EN BEDRE FORHANDLER FORSKERE OM LITTERATUR- FORMIDLING HVAD ER EN MOOC? 11 Tema LEDIGHED Jeg tror, at en af grundene til, at jeg bliver sorteret fra,

Læs mere