DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE"

Transkript

1 DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

2

3 Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen

4 Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Copyright 2013 DJØF og IDA Redaktion og korrektur: Lisa Ott og Else Iversen Omslagsfoto: Lisa Ott Layout: Lisa Ott Tryk: Jensen Print ISBN: Printed in Denmark Frederiksberg 2013

5 Hvem der først fik tanken, ved vi ikke i dag, men vi ved, at vi meget hurtigt blev enige om, at der var noget at fejre: IDA havde i 5 år fundet hundredevis af mentorer til hundredevis af mentees og DJØF havde i 10 år fundet endnu flere mentorer til endnu flere mentees. Vi besluttede at holde en fælles fødselsdag, hvor mentorer i de to foreninger kunne dele, udveksle og lære af hinanden. Vi ville invitere fagfolk, der har den lærende samtale, som fokus og vi ville invitere mentorerne til at dele ud af de erfaringer, de har gjort sig i de enkelte relationer. Og vi ville dokumentere det hele, så de mentorer, der ikke kunne være med på dagen, alligevel kunne dele fejringen. Det blev til Mentorkonferencen Afholdt i DJØFs lokaler, med deltagelse af mere end 100 mentorer, 14 oplægsholdere og frivillige referenter, der dokumenterede alt hvad der foregik. Og det blev til denne bog om det levede mentorliv en bog fyldt med inspiration og erfaringer lige til at bruge af. God fornøjelse! Else Iversen og Lisa Ott, maj 2013

6 Indholdsfortegnelse FORORD FRIDA FROST... 6 FORORD LISA FERBING... 8 PROLOG: MENTOR FRA GUDINDE TIL MEDMENNESKE LEARNING IN THE RELATIONSHIP AS MENTOR AND MENTEE HJERNENS FIRE SPROG THE WHOLE BRAIN MODEL HVORDAN FÅR VI ET STØRRE UDBYTTE AF VORES FORSKELLE I MENTORSAMTALEN OG PÅ ARBEJDSPLADSEN? FILOSOFISK DIALOG I MENTORSAMTALEN MASTERCLASS LIVE MENTORING SAMTALESALON OM MENTORS AMBITIONER NETVÆRKSMENTORING STILHED OG NÆRVÆR I SAMTALEN MENTOR UDEN MÅL? ASYMMETRI OG STYRKELSE AF LEDERROLLEN GENNEM MENTORING MÅ JEG GIVE DIG ET RÅD? TILLID UDEN SIKKERHEDSNET EPILOG: PAS PÅ MENTOR MANGE TAK FOR AT KUNNE DELTAGE I MENTORKONFERENCEN I GÅR

7 Forord Frida Frost Formand for Ingeniørforeningen Som det netop blev anskueliggjort på DJØFs og IDAs fælles mentorkonference den 2. maj 2013, er mentorordninger - både i organisatorisk og i individuelt perspektiv et værdifuldt og eksklusivt medlemstilbud. Muligheden for fortrolig sparring og kompetenceudvikling imellem kolleger i et magt- og interessefrit rum, hvor fokus helliges mentees udvikling er et enestående læringstilbud, som giver næring til både mentor og mentee. Vi kan konstatere, at mentorordninger efterspørges i stadigt stigende omfang. Den personlige og helt individuelle sparring tilbyder et unikt læringsmiljø, der går rigtig godt i spænd med den tendens til individualisering, som ses på arbejdsmarkedet i øvrigt. Det er i høj grad værdifuldt at få lov at fokusere på netop sin egen udfordring og det er en gave, at mentorene vil stille sig til rådighed med henblik på andre medlemmers udvikling. Vi tror på at det omhyggelige match mellem mentor og mentee har stor betydning for mentorrelationernes kvalitet. Når både mentor og mentee investerer tid i projektet, er det afgørende at såvel kompetencer og kemi bidrager til et optimalt resultat. Vi har derfor valgt at investere energi og ressourcer i selve matchet mellem mentor og mentee. Vores eksterne mentorkonsulenter indkalder alle mentees til individuelle interviews og alle mentorer deltager i et fire-timers kursus hvorefter de enkelte par matches. Tilbagemeldinger fra deltagerne i mentorordningerne er i særklasse positive. Mentees tilkendegiver, at deres deltagelse i mentorforløbet har været skelsættende og i flere sammenhænge er foreningens mest værdifulde tilbud til medlemmerne. Og mentorerne hvoraf nogle har været med siden begyndelsen tilkendegiver at det giver dem stor 6

8 tilfredsstillelse at se mentee rykke sig og vokse i forløbet. At bruge sine egne erfaringer til gavn for andre Jeg har selv været mentee i IDAs mentorordning i 2008/2009 hvor jeg ønskede sparring på opstart af egen virksomhed. Jeg havde gode samtaler med min mentor om hvordan jeg ønskede at balancere mit arbejdsliv og mit familieliv. Vi var ikke nødvendigvis enige men vi blev begge klogere på de valg vi havde truffet. For mig var processen rigtig nyttig fordi min mentor udfordrede mig på mine valg og fordi det tvang mig til at reflektere systematisk over konsekvenserne ved mine valg. Vi lægger vægt på at de udbudte mentorforløb har en varighed på et år hvilket vil sige at hvert mentor-match har et start tidspunkt og et slut-tidspunkt. Blandt andet som konsekvens heraf oplevede vi for første gang ved sidste udbud, at vi nu har væsentligt flere mentorer, som stiller sig til rådighed end tilmeldte mentees, som søger en mentor. Det er jo et positivt problem, at så mange ønsker at stille sig til rådighed som mentor. Det er mit ønske at vi til stadighed bevarer engagementet og udvikler på vores mentorordninger, så de kan blive til glæde og læring for stadigt flere målgrupper. 7

9 Forord Lisa Ferbing Formand for DJØF De helt særlige samtaler For 10 år siden matchede Djøf de første mentorer med ni mentees. Jeg husker det tydeligt, for jeg var en af mentorerne. Vi var spændte på, om projektet ville lykkes. Siden har mere end djøfere deltaget i Djøfs mentorprogram. Veluddannede og erfarne mennesker, der hjælper hinanden med at blive endnu dygtigere og skarpe på deres karriere. Det er en fornøjelse at være vidne til. En fornøjelse at være en del af. Jeg er stadig mentor og har været det i alle årene. Jeg prioriterer det højt, fordi det giver en særlig glæde at opleve et andet menneske udvikle sig, blive afklaret og nå sine mål. I et mentorforløb har begge parter et oprigtigt ønske om, at møderne skaber værdi. Ellers havde man ikke meldt sig til det. Alene det, at et fremmed menneske stiller sig til rådighed for et andet menneskes udviklingsproces, giver grobund for intense og stærke møder. Samtidig lærer jeg selv noget af hvert eneste forløb. De spørgsmål og dilemmaer, mine mentees ønsker at vende, giver mig en oplagt anledning til at reflektere over mig selv og mit eget lederskab. Hvilket er meget givende. Derudover får jeg ny inspiration og viden om andre virksomheder og brancher. Igennem årene har Djøfs mentorordning udviklet sig og knopskudt. Ved de første matches i 2003 blev nye ledere koblet med erfarne ledere. Senere blev 30 af de unge ledermentees selv mentorer for helt nye på arbejdsmarkedet, og begrebet karrierementor blev født. Ikke mindst i disse år, hvor nyuddannede kandidater har særlig svært ved at 8

10 finde fodfæste på arbejdsmarkedet, er der ingen tvivl om, at en mentor kan være guld værd. Siden er talentmentor -programmet kommet til, hvor kvindelige studerende, som er ved at lægge sidste hånd på deres speciale, bliver matchet med en kvindelig topleder. Flere hundrede søger hvert år om en mentor gennem det populære program, der har plads til 20 om året. Endelig har Djøf et samarbejde med Lægeforeningen, hvor ledende overlæger bliver mentorer for nye Djøf-ledere i administrationen og vice versa. 10 par matches hvert år, som på den måde får en unik chance for at lære hinandens fagligheder, udfordringer og styrker bedre at kende. Erfaringen viser os, at den bedste mentor er den, der erkender og vedkender sig sine fiaskoer og tager ved lære af dem. Og som kan inspirere andre til succes gennem sine egne oplevelser. Det er fascinerende at tænke på den store rigdom af delt viden og erfaring, der bliver skabt i de mange samtaler mellem mentor og mentee. I de helt særlige samtaler - som når de er allerbedst kan være med til at sende vores liv i nye baner. 9

11 Prolog: Mentor fra gudinde til medmenneske v. Else Iversen, chefkonsulent og mentortovholder i DJØF og Lisa Ott, Perspectiv, konsulent og mentortovholder i IDA Mentorbegrebet har fået en kraftig genkomst i dette årtusind. Ønsket om at lære af den erfarne i det intime rum, som mentorsamtalen udspiller sig i, er stort. Det er en vej til at forstå hverdagens kompleksitet og skabe handling i et nyt og ukendt land. Vi skal tilbage til Homérs fortælling om Kong Odysseus, for at finde ud af hvem den oprindelige Mentor var. Her hører vi, at da kongen af Ithaca, Odysseus, drog i krig i Troja, ville han sikre sig, at hans purunge søn Telemachos kunne varetage ansvaret for kongeriget i hans fravær. Odysseus bad derfor sin gode ven Mentor om at træde i hans sted, mens han var væk. Odysseus kunne være sikker på at både Telemachos og kongerige var i gode hænder, fordi ikke alene var Mentor en klog og trofast ven af Odysseus, men af og til når situationen krævede det blev Mentor dubleret af visdommens gudinde Athene. De mentorer, der stiller sig til rådighed i DJØFs og IDAs mentorprogrammer, kan ikke (alle) brøste sig af guddommelighed, selvom resultaterne af og til kan bære præg af, at der har været en guddommelig indgriben. De mentorer vi møder, er slet og ret mennesker, der har erfaring indenfor et område, som kan være til gavn for den anden. Det er mennesker, der har lyst til at udvikle sig gennem at udvikle et andet menneske. 10

12 De, der arbejder professionelt med mentoring, har mange forskellige definitioner på mentorskab, men alle udtrykker det samme: nemlig samværet med et andet menneske i et udviklingsperspektiv:» Mentorskab er at hjælpe et andet menneske til større erfaring og indsigt både personligt og fagligt. (Ott og Toft) Off-line help by one person to another in making significant transitions in knowledge, work or thinking. (Megginson & Clutterbuck)» A mentor is an individual, usually older, always more experienced, who helps and guides another individual s development. This guidance is not done for personal gain.«(f. John Reh) Uanset hvilken definition vi hæfter på, så er omdrejningspunktet for mentorskab altså, at en erfaren person står over for en mindre erfaren. Mentorer er et hjælpsomt folkefærd, og når vi vil hjælpe andre har vi det med at overtage opgaven, så den anden kan komme videre. Derfor er noget af det vi fokuserer på, når vi afholder mentorkurser, træningen i at holde sig tilbage med sin hjælpsomhed. Den bedste hjælp er nemlig når mentee ejer ansvaret for sin egen udfordring. Allerede Homérs Mentor vidste det: Mentor støtter Telemachos ønske om at rejse ud for at finde faderen og bringe ham hjem igen. De tager sammen ud på den farefulde færd og undervejs møder de Nestor, som måske kan bidrage med nyt om Odysseus. Mentor opmuntrer Telemachos til at spørge den kloge Nestor om råd:»nåh, Telemachos! Vær nu ikke nervøs, men træd frimodigt frem for Nestor, den gamle hestebetvinger! Bed ham om at sige dig alt han ved, og ikke skjule sandheden for dig!.ja, det er godt nok, Mentor, «sagde Telemachos lidt benovet,»men hvordan skal jeg træde frem for den store mand? Hvordan skal jeg hilse ham? Husk på, jeg har ingen øvelse i at holde tale, og så ung jeg er, kvier jeg mig ved ligesom at krydsforhøre en mand, der er så 11

13 meget ældre.«og så er det Mentor klogt svarer:»du hitter såmænd nok på noget«(fra Homers Odyssé, oversat af Otto Gelsted, Thanning og Appel 1975) Når Mentor tør sige sådan til sin mentee, Telemachos, så bunder det tror vi - i en tillid til, at mentee kan selv. Mentor er nødt til at tro på at mentee kan selv, for mentor er ikke en del af mentees hverdag, og kan ikke træde til i en tilspidset situation for at redde kastanjerne ud af ilden for mentee. Og mentor skal heller ikke være det. Det er netop en af de mange fordele ved at have en mentor. At man kan reflektere sammen med et menneske, der ikke har indflydelse på ens hverdag. Hvis ikke den oprindelige Mentor troede på Telemachos, så skulle de slet ikke være begyndt på rejsen og sådan er det også i vore dages mentor-match. Hvis ikke mentor tror på at mentee kan selv, så er det bedre at sige fra ved relationens begyndelse. Der er mange fagpersoner, der arbejder i det samme samtalefelt: Coaches, terapeuter, supervisorer, vejledere og filosofiske praktikere. Forskellen er, at mentorer altid arbejder gratis for mentee, og at mentor altid er tilstede med sin egen levede erfaring og ikke nødvendigvis med en bestemt samtalemetode. Derfor kan mentorerne godt bruge metoder fra f.eks. coaching på mentormøderne, men det er ikke det vi udvælger mentorer på baggrund af. Her er det erfaringen indenfor et område, der tæller. Mentoring anno 2013 er en proces, hvor mentor og mentee - gennem samtale - arbejder sammen om at opdage og udvikle mentees evner og færdigheder i forhold til mentees arbejdsmæssige karriere og/eller jobsituation. Mentorerne i DJØFs og IDAs mentorprogrammer, er erfarne mennesker, der stiller sig selv, deres viden og indsigt til rådighed for den anden mentee. 12

14 Learning in the relationship as mentor and mentee v. Wafâa Chafi Fathi, Generalsek. BMCE Bank Foundation, phd.-stud. i CSR, MBA fra Cleveland og medl. af Barack Obamas Entrepreneurship Summit< I lære som mentor. At møde en mentee fra en helt anden verden er en heftig læreproces. Man skal meningsfuldt kunne udfordre og støtte sin mentee, på en måde så man ikke bliver opfattet som en karikatur. Three years ago, Wafâa Chafi Fathi was a part of founding the NGO Moroccan Women Mentoring and Networking, which is an organization, designed to provide young women with informal advice and guidance on how to properly manage their businesses or career. Through mentoring, the organization helps women overcome the constraints of the limited business experience, contacts, and skills, and helps promote the professional orientation of women, increase their employability and integrate them into the labor market. Through her experience with her own mentee, Wafâa identified three stages of the mentoring relationship; beginning of the match, building the relationship, and transition towards closure, and used her own experience as a mentor to elaborate on each. Beginning of the match: The beginning of any relationship is often awkward, and the relationship between a mentor and a mentee is certainly no exception. As a tandem mentor/mentee, our first few meetings had focused on getting to know each other, and it did not take long time, since we explored very quickly that we have similar interests in different ways. We started discussing expectations and form norms and bonds that shaped the rest of our nine months together. During this phase together, we worked to set parameters for the match, such as when to meet and for how long, what kinds of activities will take place, and how to contact each other. 13

15 The main message was that during this stage, they strived to always be consistent, set healthy boundaries for the relationship, and both of them were open and honest about what they were able to commit to. Building the relationship: At this stage, trust within the relationship started to build, which helped them move along the developmental pathway. As the relationship developed,they continued to implement the same strategies as at the beginning however, according to Wafâa, certain elements had to be kept in mind; Setbacks may happen. And that s okay! There are very few life experiences that happen without any hiccups. When this happens, Wafâa advices mentors to continue to try their best and keep a positive attitude, while encouraging the mentee to do the same. Patience. Frustrations may occur and it is important to always remain calm and understand that things may happen more slowly than anticipated. Wafâa reflected on this stage that they always were polite and respectful to each other and also towards everyone else in the organization. One interesting aspect, which Wafâa pointed to, is the mentee s participation in decision-making. As a mentor, Wafâa had to focus on the competencies, be more supportive and enable her mentee, because they are from a culture, where mentees are used to having decisions made for them. Now all of a sudden, they have to make decisions on their own. Transition towards closure:this stage is challenging because it is important not to let the process of ending the relationship negate any positives it provided to both parties. The relationship between Wafâa and her mentee had been very intense and enthusiastic, but they kept focusing on the progress and not the ending. General recommendations for mentoring relationships Wafâa offered some general key success factors for a mentoring relationship: 14

16 Set boundaries! These act as a protective barrier that helps to keep us safe, happy and harmonious. Everybody can benefit from having healthy boundaries in their relationships. Setting boundaries helps to establish and nurture trust within the relationship with the mentee. Boundaries are also a way for the mentee to feel safe and protected, as well as providing a model for what healthy relationships can be like. That is why it is vital for the mentor and the mentee to discuss and agree on appropriate and firm boundaries within the relationship. We might feel that setting boundaries will make us seem insensitive or even controlling, but we have to keep in mind that when boundaries are set too loosely or causally, they may be misinterpreted, which could lead to disastrous results for both the mentor and the mentee. However, at the same time, when boundaries are too rigid, they can also undermine the process of building the trust needed in the mentoring relationship. Common areas where boundaries are needed can include: Time, money, self-disclosure. E.g. in the relationship with her mentee, Wafâa experienced that boundaries concerning time were important for them, because they had different perceptions of time. Wafâa came from a background where time is important, while her mentee, coming from a more creative background did not pay much attention to time. At times, her mentee would all of a sudden take out the guitar and start playing. Consistency and frequency of meetings are important elements of a successful mentoring relationship. If you do not set boundaries in regards to your personal time, you can unknowingly create the very conditions that will lead to burning out or even quitting the program. Boundaries concerning Money:A mentor s role is not that of a provider. It s not to support the mentee s financial aspects. Therefore, planned activities should be kept simple and reasonable. Self-Disclosure Boundaries: Mentors have to be careful not to burden 15

17 the mentee with their own life problems. Whatever is going on in mentor s own life should stay separate from the relationship with the mentee. Wafâa gave a personal example of this: She was in a stressful and busy period, and felt overwhelmed. Wafâa was aware of this, and knew that she would be negative if she met with her mentee. So without letting her know the reason why, Wafâa cancelled. However, it turned out fine. Within weeks, mentee came up with a solution on her own. Wafâa believes it is important that mentor does not shut down communication by talking about their own personal experiences. When faced with this kind of situation, listen to what mentees have to say. They may not necessarily be looking for whether or not mentor has had a similar experience. Sometimes they may just need an outlet to talk about difficulties in their own lives. When confronted with a situation that challenges boundaries, Wafâa proposes that mentors: Think carefully about how they can respond to the situation in a way that protects the well-being of the mentoring relationship. Consider the short-term and the long-term consequences of how mentor choose to handle the situation. Communicate from a place of personal honesty. And if mentor is not sure about how to respond to a situation (s)he should request time to think about the response. Concluding, Wafâa points to the fact that to have healthy mentoring relationships, it is best to set boundaries of the relationship from the very start. However, this does not mean that necessary adjustments to the relationship are not allowed to be made. Referent stud.merc.ib. Trine Mose 16

18 Hjernens fire sprog the Whole Brain Model V. Casper Littrup, Partner, Herrmann International Denmark Måden vi tænker på har betydning for vores formidling og feedback. Med udgangspunkt i en model for hjernen diskuterer vi samspillet mellem mentor og mentee hvordan tankepræferencer har indflydelse på dialogen. Formålet med Caspers workshop var, at præsentere deltagerne for et intuitivt og relativt simpelt analytisk værktøj, som kan hjælpe især mentor - men dermed også mentee - til at få bedre forståelse for hinandens tankemønstre og præferencer. Værktøjet hedder the Whole Brain Model og udgøres først og fremmest af en metaforisk fremstilling af hjernen. Casper fortalte, at modellen er opfundet af amerikaneren William Ned Herrmann og bygger på hjerneforskning af Roger Sperry og Paul 17

19 MacLean. Roger Sperry opdagede de to hjernehalvdeles forskellige funktioner gennem en række test af mennesker, der var blevet behandlet for epilepsi ved at få skåret hjernebroen over. Sperry opdagede, at venstre hjernehalvdel (A+B) beskæftigede sig med de mere lineære opgaver, mens højre hjernehalvdel (C+D) var mere intuitiv og kreativ. Paul MacLean er manden bag en teori om at hjernen, kan opdeles i tre hjerner nemlig reptilhjernen, som har med de basale overlevelsesfuktioner at gøre. Denne del af hjernen indgår ikke i Ned Herrmanns model. den tidlige pattedyrshjerne (B+C), som har med følelser, langtidshukommelse at gøre. og den sene eller nye pattedyrshjerne (A+D), som er den del af hjernen der har med intellektuel bearbejdning at gøre Ned Herrmann kombinerede tanker og resultater af begge forskeres opdagelser, og opfandt den ovenstående metafor for hjernen. Modellen illustrerer hvordan mennesker har forskellige præferencer for hvordan de tænker og kommunikerer. Tanken med modellen er, at jo bedre man bliver til at forstå sine egne og andres præferencer, des bedre og mere effektivt vil man kunne udnytte hinandens forskellige tankemønstre. Samtidig vil et kendskab til disse præferencer være et godt værktøj til at optimere forståelsen mellem mentor og mentee. 18

20 Modellen som er afbilledet på forrige side er opdelt i fire farver, der hver især repræsenterer forskellige præferencer. Således ses det, at folk der overvejende ser på verden med blå øjne, vil angribe et problem med en faktuelt analytisk tilgang. Man vil bruge logiske argumenter, træffe beslutninger og søge at drage konklusioner. Figuren herover illustrerer, hvordan metaforen skal hjælpe mentor eller mentee til at forstå, hvordan denne ser på verden gennem et særligt sæt præferencer. Selvom Casper understregede, at alle menneskers præferencer består i en blanding af de fire farver gjorde han på workshoppen et nummer ud af, at holde dem tydeligt adskilt, så deltagerne bedre kunne forstå forskellen mellem dem. Dette gjorde han ved først og fremmest at fremlægge forskellen på de fire, og derefter lave en øvelse, hvor deltagerne skulle udfordres til at tænke udelukkende med én af farvepræferencerne. Det blev gjort på en sådan måde, at deltagerne fik udleveret tre tilfældige farvekort med nogle ord, der beskrev det tankesæt som farven repræsenterede. Herefter skulle de gå rundt og shoppe farver hos hinanden, til de havde fundet et kort og dermed en farve som de umiddelbart virkede tiltrukket af. Herefter bad Casper deltagerne om at samle sig i farveklynger, og stillede så alle deltagerne overfor den samme opgave. Opgaven lød: 19

21 På næste fredag skal din mentee afholde et middagsarrangement for nogle venner og bekendte. Du skal vejlede din mentee om hvad der skal købes ind til arrangementet. Hvordan vil den måde at tænke på som din gruppe repræsenterer forberede indkøbet? Hvordan vil formidlingen af det der bør købes ind gribes an? Deltagerne var hurtigt med på opgaven på trods af den meget korte introduktion til modellen, hvilket synes at understrege dens intuitive og umiddelbare anvendelighed. Herover ses en oversigt over, hvilke ting man med de forskellige præferencer retter sin opmærksomhed på. Nedenstående er 20

22 deltagernes (og Caspers) svar på øvelsens første spørgsmål hvordan vil din gruppe forberede indkøbet? Blå gruppe: Fokus på hvad der skal købes ind og hvor mange der kommer. Konkrete udregninger af, hvor meget mad folk spiser pr. mand. Spørge mentee hvad arrangementet skal bruges til. Hvad er budgetrammen og hvor mange vegetarer kommer til at deltage? Hvor meget skal vi have at drikke vel at mærke så folk stadig kan køre hjem. Grøn gruppe: Udarbejde en konkret tidsplan. Få styr på hvordan maden skal tilberedes, og hvad der skal på bordet hvornår. Skal vi have underholdning og hvornår? Hvor meget plads har vi? Lave en tjekliste sammen med mentee, så man kan spørge: Har du husket? Rød gruppe: Fokus på hvem der kommer og hvilken stemning, der skal være til middagen. Hvilke værdier skal styre dagen? Forberedelsen vil være præget af dialog og et fravær af forhåndsbeslutninger. Fokus på hvordan gæsterne har det med hinanden. Gul Gruppe: Spørge mentee: Hvorfor skal vi have middag? Brainstorme med mentee for at udvikle eller udvide idéer omkring arrangementet. Fokus på at gøre det anderledes og kreativt. Indkøbet finder man ud af hen ad vejen lade sig inspirere i butikken. Danne forestillinger om middagen, og udarbejde en vision for middagen. Derefter er det bare at gøre det! Til det andet spørgsmål hvordan vil formidlingen gribes an svarede deltagerne: Blå gruppe: Formidlingen vil bestå i en specificeret og detaljeret indkøbsliste. Når først listen foreligger, så er det bare at købe ind. 21

23 Grøn gruppe: Også fokus på at lave en detaljeret indkøbsliste, men et øget fokus på, hvordan det konkrete indkøb kommer til at foregå. Hvilken rækkefølge skal varerne tages i, så det fungerer så optimalt som muligt. Lade opgaven blive til et stykke erfaring, som kan bruges næste gang et lignende arrangement skal stables på benene. Rød gruppe: Stadig dialog. Dialogen stopper ikke ved mødet, men forsætter helt ind i indkøbscentret. Dialog og relation er det vigtigste igennem hele processen. Gul Gruppe: Vi starter et sted og lader os inspirere løbende. Brainstorme i løbet af indkøbsprocessen for hele tiden at holde dørene åbne for at udvide perspektiverne på arrangementet. Deltagerne havde, som før nævnt, ikke svært ved at beskrive, hvor de forskellige præferencers fokus ville ligge i samtalen med menteen godt hjulpet af, at Casper havde bedt deltagerne om at vælge den farve de umiddelbart følte det største slægtskab med. Pointen med øvelsen var da også, at illustrere hvordan man med forskellige sæt af præferencer vil se væsentligt forskelligt på en udfordring. Forskellen i præferencer kan føre til ufrugtbare samtaler og udviklingsforløb i mentor-mentee samarbejdet, hvilket må siges i alle tilfælde at være uhensigtsmæssigt. Modellen skal altså hjælpe mentor og mentee til bedre at forstå hinanden. I stedet for at de forskellige præferencer fører til problemer med at forstå hinanden, kan man med et kendskab til egne og mentees præferencer blive bedre til at udnytte hinandens forskelligheder. Man kan måske begynde at genkende mønstre i mentee ns arbejdsmæssige udfordringer, der kan relateres til modellens fire inddelinger. På den måde får man en metafor og et sprog for at italesætte udfordringerne, og dermed et værktøj til at afhjælpe dem. Referent stud.comm. Malthe Ott Nielsen 22

24 Hvordan får vi et større udbytte af vores forskelle i mentorsamtalen og på arbejdspladsen? v. Elisabeth Plum, Kultursociolog, rådgiver og forfatter Vores indbyrdes forskelle kan give gnidninger men indeholder også nøglen til nytænkning. Praktiske råd om hvordan forskelle kan bruges aktivt i hverdagen. 4 slags teams hvilken konstellation giver det optimale udbytte? Der er forskelle overalt. Det øgede tværgående og tværfaglige samarbejde er nødvendigt, men også udfordrende. Der er et stort gab fra tale til handling Alle taler om frugterne ved at bruge forskelle. Men få er dygtige til at sætte fokus på det. Det har Elisabeth Plum gjort i sin nye bog ( Samarbejde lokalt og globalt forskelle er vitale, Gyldendal Business 2013). 30 mentorer fra IDA og Djøf var mødt op for at blive klogere på, hvordan man i samtaler og samarbejder, kan udfolde disse positivt for begge parter. Vi blev sat ind i en ny begrebsverden og fik et sprog til at tale om forskelle. Man skelner mellem tre niveauer af forskellige forskelle. Det første niveau er grundlæggende forskelle som vi ikke kan bevæge os ud af som køn og alder mv. Det andet niveau er sociale forskelle som kan vi bevæge os i gennem uddannelse og erfaringer mv. Det sidste niveau er det personlige, hvor vores præferencer er styrende, men nogle kan vi arbejde med og ændre. Vi har alle en unik kombination af træk og baggrunde. Vi tilhører alle forskellige fællesskaber, hvor forskellene gør sig gældende på forskellige måder. Det er vigtigt, at lede forskelle, da forskelle kan påvirke resultaterne på to måder: 23

25 1. Potentiale for problemer, misforståelser, konflikter og mangel på kontakt 2. Potentiale for synergi, udvikling, nye løsninger og innovation 1 og 2 skyldes IKKE forskellene i sig selv - men den måde de bliver set på og bliver håndteret på Derfor: Forskelle skal ledes professionelt. Ved at lede og håndtere forskelle professionelt 1. undgår negativ friktion - og 2. man får positiv friktion - kan bryde vaner gennem flere synsvinkler innovation. Når man møder en anden og der opstår en konflikt, så er det ikke så interessant at grave efter en årsag for der er sikkert flere, og det er mere interessant at finde frem til hvordan vi kommer videre og skaber et konstruktivt samspil. Elisabeths model giver et sprog til at tale om hvordan et team kan bruge deres forskelle og ligheder, og hvordan teamet bliver bedre til bruge deres forskellige viden konstruktivt. 24

26 - I det opsøgende team er deltagerne proaktive. Gennem deres adfærd og spørgsmål kobler de deres viden og konfronterer forskellige vinkler med hinanden, og dermed skaber de ny værdifuld viden og løsninger. Udglatterne og Grøftegraverne - De to typer tør ikke at se nuancer i sig selv. Don t rock the boat! Øvelse tal med sidemanden om hvilken teamtyper de kender fra deres hverdag. Mange mentorer fandt, at udglatterne er den sværeste gruppe at samarbejde med. Det er en konfluent gruppe som kan opleves som varm og hyggelig at være i, men de samles om mindste fællesnævner, hvilket bevirker at der sker for lidt udvikling. Man begrænser hinanden gennem styret ærlighed og vi har ingen problemer. De skriger allermest på ledelse og konflikthåndtering, men rykker tættere sammen og forsvarer sig, når lederen vil intervenere. Modstand mod forandringer kalder Plum i stedet for Vokseværk og vemod, fordi man skal sige farvel til det man har og strække sig for at gøre noget nyt. KI Kulturel Intelligens Elisabeth Plum introducerer begrebet kulturel intelligens, som er evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end én selv. I mentorsamtalen skal man bruge sin kulturelle intelligens til at få gavn af de forskelle der er mellem mentor og mentee. KI har tre dimensioner. Dette kræver engagement og gensidig nysgerrighed, forståelse for de indbyrdes forskelle og kommunikationsredskaber der kan bygge bro men også udfordre hinandens vanetænkning. Kulturel intelligens er en evne der kan bruges i selv det mindste øjeblik i en samtale. 25

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere