ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4"

Transkript

1 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4

2 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig talentfulde studerende) giver en række nye muligheder for at understøtte og anerkende talentindsatsen på de videregående uddannelser. Erhvervsakademi Aarhus har allerede gennem en årrække arbejdet målrettet med at sikre tilbud til særlige talenter, og denne indsats kan nu styrkes og videreudvikles med de nye muligheder for formel anerkendelse. Loven bygger på en aftale mellem regeringen, Venstre og Det konservative folkeparti og giver mulighed for at styrke talentindsatsen på fire områder: 1: Udmærkelse på eksamensbeviset 2: Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 3: Ekstra ECTS-point 4: Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser I denne talentstrategi vil både allerede eksisterende initiativer og nye initiativer blive beskrevet, og kriterierne for talentudvælgelse vil blive fastlagt. Grundlæggende principper/begrebsafklaring Erhvervsakademi Aarhus talentbegreb er bredt. Talent handler om særlige evner, der kan være af traditionel teoretisk/boglig karakter, men talent kan også være særlige evner inden for f.eks. kreativitet og innovation. Derudover handler talent i høj grad om det personlige ambitionsniveau i forhold til studiet - og dermed om motivation og vilje, der er en forudsætning for at lykkes med de evner, man har. Erhvervsakademisektoren har en unik mulighed for og forpligtelse til at spotte de unge talenter, der er særligt disponerede for at koble teori og praksis. Disse studerende kan gøre en stor forskel for de virksomheder, de kommer til at arbejde i, og dermed for samfundet. Talenterne kan spottes og udpeges i forbindelse med rekruttering til særlige forløb med ekstrakrav til deltagerne, i forbindelse med semestersamtaler/personlige afklaringssamtaler i forbindelse med studiet og/eller på baggrund af opnåede resultater ved eksamen eller konkurrencer. Den studerendes aktivitet skal være godkendt på forhånd af Erhvervsakademi Aarhus og foregå inden for den aktive studietid. Side 1 af 4

3 Udmærkelse på eksamensbeviset Uddannelsesinstitutionerne skal kunne honorere talentfulde studerende, der er højt motiverede og har ydet en ekstraordinær indsats på deres studium, ved at give dem en udmærkelse på eksamensbeviset. Der kan tildeles udmærkelser på baggrund af højt fagligt niveau, f.eks. i forbindelse med indstilling til årets hovedopgave deltagelse i særligt intensivt studieprogram, eksempelvis de særlige + -hold, hvor der kan være ekstra ECTS-points eller andre særlige krav. Andre ekstraordinære resultater, som f.eks. en pris tildelt i forbindelse med deltagelse i konkurrencer (innovationspriser o.l.) Der er ikke brugerbetaling på denne type aktiviteter. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset Uddannelsesinstitutionerne skal kunne anerkende ekstra-curriculære aktiviteter direkte på eksamensbeviset, da dette kan understøtte dokumentation af dobbelt-kompetencer for studerende, der yder en ekstra indsats på deres studium. Allerede i dag udsteder Erhvervsakademi Aarhus tillæg til eksamensbeviset for deltagelse i ekstraaktiviteter. Disse vil nu kunne anerkendes direkte på eksamensbeviset. Nedenfor er en række eksempler på ekstraaktiviteter, der vil kunne anerkendes som ekstra-curriculære aktiviteter: Særlige linjer på eksisterende uddannelser indeholdende ekstra uddannelseselementer eksempler herpå er o Deltagelse på det særlige biløkonomprogram (ekstra kurser, praktik mv) på markedsføringsøkonomuddannelsen. o Deltagelse på iværksætterlinjen på Markedsøkonomuddannelsen Bidrag til studenterpolitik eller særligt socialt engagement i akademirådet, bestyrelse o.l. Mentorskab ift medstuderende med særlig baggrund/buddy Deltagelse i frivillige ekstra studieaktiviteter som f.eks. Eksperter i Teams Deltagelse i forsknings-/udviklingsprojekter Praktik i egen virksomhed i studentervæksthuset GROW (Sønderhøj 48) Særligt tilrettelagte sprog-/kulturkurser med relevans for uddannelsen Side 2 af 4

4 Når Erhvervsakademi Aarhus er udbyder af denne type aktiviteter, opkræves ikke brugerbetaling. Ekstra ECTS-point Særligt dygtige og højt motiverede studerende skal have mulighed for at påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning, som udløser ekstra ECTS-points, f.eks. på talentspor som uddannelsesinstitutionerne målretter de talentfulde studerende. Følgende aktiviteter vil kunne udløse ekstra ECTS: Godkendte ekstra fag fra eget eller andre kompetencecentre (herunder de tværgående valgfag på Erhvervsakademi Aarhus) Deltagelse i sommerskole som ekstra valgfag Fag på andre uddannelser (tomplads) Erhvervsakademi Aarhus vil kunne tilbyde den særligt talentfulde studerende mulighed for deltagelse i disse aktiviteter, der kan udløse ekstra ECTS på eksamensbeviset, hvis den studerende vurderes at kunne gennemføre aktiviteten uden studietidsforlængelse. I disse tilfælde opkræves ingen brugerbetaling. Øvrige studerende, der ikke tilbydes de ekstra ECTS-aktiviteter som en del af akademiets talentprogram, har mulighed for at tilmelde sig ekstra aktiviteter som hidtil mod betaling og med udstedelse af særskilt diplom eller enkeltfagsbevis. Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser Dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever skal efter udenlandsk forbillede under uddannelsen have mulighed for at tage fag på de videregående uddannelser, og de skal kunne få merit for deres indsats ved et eventuelt senere optag på den pågældende eller beslægtede videregående uddannelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Pga. uddannelsernes tværfaglige karakter og progression er det vanskeligt at stille disse muligheder til rådighed, og akademiets tilrettelæggelse af undervisning på mindre hold giver også logistiske udfordringer ift ekstra deltagere. Akademiet vil fortsat give gode muligheder for studiepraktik, og disse vil blive suppleret med individuelle løsninger for interesserede elever fra ungdomsuddannelserne, hvor det er muligt. Bl.a. vil mulighederne for samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser om særlige linjer rettet mod akademiets uddannelser blive afsøgt. Der er ingen brugerbetaling i forbindelse med aktiviteter inden for tidlig studiestart. Side 3 af 4

5 Implementering I henhold til ovenstående strategi udarbejder hvert kompetencecenter en plan for, hvilke talentaktiviteter, der er mulige på egne uddannelser fra efteråret 2014, samt hvilke kriterier der er i forbindelse med udvælgelse til deltagelse i/udmærkelse i forbindelse med den pågældende aktivitet. Planen skal være tilgængelig for de studerende på Fronter. Aktiviteter i henhold til talentstrategien medtages på eksamensbeviser udstedt fra sommereksamen 2015 og frem. Den centrale studieadministration sikrer at aktiviteterne oprettes i Easy, så disse kan registreres på den enkelte studerende. Bevisskabelonerne tilpasses i studieadministrationen. Behandlet i uddannelsesledelsen 12.august 2014, på seminar for den samlede ledelse 19.august 2014 og på møde i uddannelsesledelsen 30.september Side 4 af 4

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere