Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen"

Transkript

1 Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

2 HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling

3 HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Kort om fælles beslutningstagning Tidlige erfaringer fra Århus Universitetshospital Hvad gør kvalitetsmedarbejderen

4 ØVELSE: HVORDAN TAGER DU EN GOD BESLUTNING? 3 minutter: Tænk på en vigtig beslutning du har truffet i dit liv Måske skulle du købe hus? Vælge ferie? Eller skifte job? Skriv ned: Hvad hjalp dig til at træffe beslutningen? Hvad var vigtigt for dig? Snak med din sidemand hvad er nøgleelementerne i beslutningstagning?

5 Når der nu entydigt er et hus (en behandling) som er bedre end et andet, skal ejendomsmægleren (lægen) så ikke træffe valget? Er jeg (patienten) selv kompetent nok og i stand til at træffe valg om min ferie (behandling)?

6

7 FORSKELLIG VIDEN Viden om: Diagnose Ætiologi Prognose Behandlings -valg Mulige outcomes Viden om: Livet med sygdom Hverdagsliv Holdning til risici Værdier Præferencer

8 PATIENTROLLEN Komplekse og tværgående forløb Langvarig sygdom Egenomsorg er del af behandling Patienter med erfaringer og viden Patientens viden, motivation, vilkår og ressourcer nødvendig Kræver nye samarbejdsformer

9 PATIENTERS OPLEVELSER Hver femte patient i somatikken og psykiatrien oplever, at de bliver for lidt inddraget i beslutning om behandling. Hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer, som de ikke får talt med personalet om. Hver tredje kræftpatient synes ikke, at de var tilstrækkelig involveret i beslutninger omkring behandling og pleje. Fire ud af ti patienter mener, at de kunne have bidraget mere med egne oplevelser og vurderinger. Enheden for brugerinddragelse og evaluering, 2013 og 2014 Kræftens Bekæmpelse, 2013 OUH. PaRIS, 2009

10 FÆLLES BESLUTNINGSTAGEN

11 BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJER

12 BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJER III Ahmed H et al. BMJ 2012;344:bmj.e3996

13 BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJER II

14 NÅR EVIDENSEN ER UKLAR ELLER MANGLER Kilde: BMJ Clinical Evidence 2013

15 NÅR DER FINDES FLERE MULIGHEDER Forskellig bivirkningsprofil Forskellige krav/ implikationer for dagligliv

16 NÅR MAN IKKE KENDER PATIENTENS PRÆFERENCER Mål Patienter Behandlere P-værdi Leve så længe som muligt 59% 96% p=0.01 Se naturlig ud nøgen 33% 80% p=0.05 Undgå at bruge protese 33% 0% p<0.01 Beholde bryst 7% 71% p<0.01 A. Coulter, præsentation på symposium om Patienten som partner, december 2014

17 RESULTAT AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING Mere viden om behandlingsmuligheder hos patienten Mere præcis viden om risici Patient er mere aktiv i beslutningsprocessen Større tilfredshed med beslutninger Færre har svært ved at træffe beslutning Færre vælger større operative indgreb Stacey D. et al: Decision aids for people facing health treatment or screening decisions (Review). The Cochrane Collaboration

18 HVAD ER FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING IKKE? At informere om behandlinger At patienten samtykker til en behandling At der bliver truffet en beslutning med patient og behandler i samme lokale Overlæge: Vi laver allerede fælles beslutningstagning og fortæller patienterne alt det de vil vide hver eneste gang de kommer ind med deres små fedtede sedler med alle mulige ligegyldige spørgsmål

19 HVAD ER SÅ ANDERLEDES? Finpudsning af dialog Systematik i præsentation af muligheder Fokus på patientens præferencer Mindset og kultur: patientens input er relevant

20 Hvis hæfter jeg du dig ved i det du lige har hørt? hvad har du brug for at vide mere om for at kunne...understøtte udbredelsen af Fælles beslutningstagning REFLEKTER MED SIDEMAND - OG SPØRG

21

22 PROJEKTET ViBIS, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet Støttet af TrygFonden Opstart 3/ Varighed: Fire år 20 afdelinger i to runder To metoder: fælles beslutningstagen og brugerstyret behandling Videnspakker

23 METODERNE Fælles beslutningstagen Viden om: Diagnose Ætiologi Prognose Behandlings -valg Mulige outcomes Viden om: Erfaring med sygdom Livsforhold Holdning til risici Værdier Præferencer Brugerstyret behandling

24 BRUGERSTYRET BEHANDLING

25 AMBITIONER At implementere de to metoder på 20 afdelinger At bidrage til en kulturforandring på AUH At skabe overførbar viden om implementering og effekter At bidrage til udbredelsen af de to metoder i sundhedsvæsenet

26 PROJEKTORGANISATION Projektleder, to proceskonsulenter, en videnskabelig medarbejder HR og kommunikation ViBIS og AUH Rådgivende udvalg og styregruppe Internationale eksperter 9 lokale, tværfaglige teams (+11 til april)

27 PROJEKTPROCES 4 trin Forberedelse Virkelighedsudforskning Prøvehandling Udrulning og drift Løbende Kommunikation Evaluering

28 PRINCIPPER Praksisnært - det skal give mening i klinikken Viden, kompetencer og mindset Dynamik Tilgængelighed Lokal forankring og ejerskab

29 KOMPETENCEUDVIKLING Formål: Alle i teamet skal klædes på til at arbejde med de to metoder også efter Det brugerinddragende hospital Aktiviteter 3 Fællesdage: viden, færdigheder, teamarbejde Erfadage Opgaver Udfordring: Deltagerne har forskellige kompetencer De lokale projekter varierer i kompleksitet

30 PATIENTINVOLVERING I PROJEKTET Formål: Patienters (evt. pårørende) perspektiv skal kvalificere afdelingernes valg af metode og medvirke til udvikling af tiltag Aktiviteter: Patientrepræsentanter i rådgivende udvalg Interviews Teams opfordres til at inddrage patienter i projektprocessen Feed back på afprøvning Udfordringer: Svært at inkludere patienter i projektprocessen lokalt Andre ideer: Brugerråd sammensat af patientrepræsentant fra hver afdeling

31 LEDELSESOPBAKNING Formål: Alle ledelsesniveauer skal engageres for at sikre ressourcer, legitimitet, motivation, spredning og fastholdelse Aktiviteter: Hospitalsledelse og centerledelse deltager på kick off Hospitalsledelse besøger alle teams og afdelingsledelser Centerleder med ansvar for patientinvolvering åbner undervisningsdage Løbende dialog mellem team og afdelingsledelse Udfordringer: På afdelingsniveau: Travlhed, ressourcer, prioritering Afdelingsledelser underinformeret Ideer: Seminar for afdelingsledelser

32 KOMMUNIKATION Formål: At facilitere videndeling og spredning, understøtte og synliggøre projektet på AUH og eksternt Aktiviteter: Patientinvolveringsunivers på intranet Kommunikationsplan undervejs Udfordringer: Kommunikation til patienter Kommunikation til nye medarbejdere Ideer: Introforløb for nye medarbejdere E-learning for nye medarbejder Patientrettet kampagne

33 HVAD ER SÆRLIGT NÅR MAN IMPLEMENTERER FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Evidenshierarkier Udfordrer faglig autoritet og magt Skubber til klinisk kerneopgave Vi gør det allerede Kræver en ny forståelse af patienten

34 Med den erfaring som I har fra jeres projekter hvad er det så for gode råd i vil give til hinanden og til os? REFLEKTER I GRUPPEN - OG SPØRG

35 KVALITETSMEDARBEJDERENS ROLLE Fælles beslutningstagning handler om at forfine detaljer i samtalen mellem patienten og klinikeren. Hvad er det så jeg kan gøre som kvalitetsmedarbejder?

36 Hvad skal vores klinikere have af undervisning? Hvad gør jeg for at fælles beslutningstagning kommer til at foregå i driften? Hvordan understøtter jeg projekter om fælles beslutningstagning?

37 AT BEDRIVE FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING KRÆVER KOMPETENCER I: Risikoinformation Relationel kommunikation Forståelse af hvad fælles beslutningstagning er og indebærer F Legare et al 2013: Core competences for SDM training programs

38 JL Doulcourt 2000: Commitment to change: a strategy for promoting education effectiveness F Dwamena et al 2013: training health care providers to be more patient-centred in clinical comsultations (cochrane review) HVORNÅR HAR VI BEDST EFFEKT AF KOMMUNIKATIONSUNDERVISNING, SOM FORBEDRER KLINIKERNES EVNE TIL AT DELE KONTROL OG BESLUTNINGSTAGNING MED PATIENTEN? Undervisning, som kobles med undervisningsmateriale eller dialogstøttende redskaber, der gives til patienterne Undervisning tæt på (i) egen praksis Undervisning hvor deltagerne sætter sig mål om at lave konkrete ændringer i egen praksis Korte undervisningskurser (under 10 timer) har vist lige så gode effekter som langvarige

39 Hvordan passer vi Fælles beslutningstagning sammen med noget af alt det andet, som også foregår, og som vi også er i gang med at puffe klinikerne til at indføre?

40 ERFARINGSUDVEKSLING Hvad kender jeg til som vi gør hos os for at udbrede FB Hvad kunne jeg tænke mig at gøre for at udbrede FB hvad tror jeg der skal til? undervisning projekter implementering i drift Integration med andre tiltag

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere