HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2012 Nr. 4

2 2

3 Fra formanden Så er vi gået ind i sæsonens sidste måned. Det har ikke været den varmeste sommer. Det er ikke mange aftener det har været muligt, at sidde ude, uden at have en trøje på. Vi har fået en del vand ovenfra, men til al held ikke i de mængder som vi fik sidste år. Alt nyt vedrørende kloakering vil blive sat på vore hjemmeside så snart vi ved noget. Der er et indlæg her i bladet fra Vivi Neander, som jeg godt lige vil kommentere. Til flaghejsning deltog ganske rigtigt, ikke hele bestyrelsen, men 3 deltog og næstformand Michael sagde et par ord. De vidste ikke der skulle synges, da de ikke havde deltaget før. Der var ingen forvirring om nogen båltale, for der var slet ikke tale om nogen båltale. Sidste gang jeg holdt en båltale skulle jeg bruge en megafon og opdagede først bagefter at der kun var de 3 der stod nærmest mig, der kunne høre hvad der blev sagt. Vi har ikke det optimale udstyr der kan bruges, så alle kan høre en tale. Der bliver set på det, men bestyrelsen synes ikke at det er en god ide at købe et dyrt udstyr, som kun bliver brugt 1-2 gange om året. Vivi Neander ved godt hvorfor bestyrelsen ikke deltog i sommerfesten. Hun var selv en del af festudvalget som ville ændre kutyme og stillede krav til bestyrelsen for deltagelse i festen. Der var et medlem af bestyrelsen der i trods, deltog i festen. Ellers har bestyrelsen tidligere år deltaget næsten fuldtallig. Bestyrelsen deltager så vidt det er muligt i det sociale, men kan ligesom alle andre komme ud for, at blive inviteret en anden vej. Næste år bliver nok et turbulent år med en masse byggerod p.g.a. kloakeringen. Dog tror jeg at de fleste af os nok glæder os til at der bliver kloakeret. Kan I alle have en god vinter og på gensyn til foråret. Marionn Greve Formand 3

4 Åbent hus Onsdag den 24. oktober 2012 mellem kl i Lillelund Tegninger og planer for kloakeringen vil være fremvist. Efter et møde i AL-Bank den 11. september 2012 blev det besluttet, at for at ikke komme i likviditetsproblemer, skal dem af jer der vil betale kontant, indbetale kr ,- inden 1. januar Alle der IKKE har indbetalt kr ,- inden 1. januar 2013, kommer med i fælleslånet og dette er bindende. Der vil blive sendt brev ud med yderligere oplysninger og bankkonto nummer. Indbetalingen af fælleslånet vil for januar kvartal 2013 blive opkrævet 1. februar Herefter vil fælleslånet, for dem der er med deri, blive opkrævet sammen med havelejen fra april kvartal Der opkræves kr ,- i kvartalet. Bestyrelsen 4

5 Kalenderen oktober i Lillelund. Tegninger og planer fremvises i Lillelund 28. oktober: Sidste åbningsdag for containerne 28. oktober: Lukning for vand 9. december : Gløgg i Lillelund Voksne skal medbringe en gave. Kalender januar kl : havevandring/beskærerkursus 10. marts kl : Generalforsamling på Tapeten 24. marts kl : der åbnes for vandet. 7. april kl Første åbningsdag for containere 29. april. Første dag for a entning af køkkenaffald Nye medlemmer i H/F Hestholm 79 Majbrit Christensen Hansen og Dennis Bruun Hansen Egernstien Hanne Ida Nielsen Frejastien 1 48 Nicklas Thor Toftegaard Nielsen Erantisstien Charlotte S. Hemme og Jan H. Lind Mårstien Ulla Fokdal Tværstien Thomas Westh Anemonestien Cecilie Marie Kudal og Semih Cetin Hermesstien Patchree Salmonsen Spurvestien Jytte og Anders Clausen Frejastien Henrik Møller Madsen og Mads Zwick Bulken Rosenstien 3 5

6 Ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2012 i haveforeningen Hestholm Valg af dirigent Valg af stemmetællere Orientering - siden sidste generalforsamling Finansiering Marionn bød generalforsamlingen velkommen og gik over til punkt Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kirsten Holm fra Ballerup kredsen som dirigent, ingen andre forslag, så Kirsten Holm blev valgt. 2. Valg af stemmetællere Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og takkede for valget. Antallet af fremmødte haver kommer lidt senere, når listerne er talt op. Herefter valg af stemmetællere, Søren Krohn, Gert Wrisberg, Johnna Brandal og Majbrit Andersen blev valgt. Haveforeningen er repræsenteret med 214 haver, så vi er beslutningsdygtige. 3. Orientering siden sidst. Vores kloakprojekt blev vedtaget ved den sidste generalforsamling den 27. juni 2012, derfor skal det i dag kun handle om finansiering. Der er ikke sket ret meget siden sidst, vi afventer tegninger fra Balslev i forhold til gravearbejdet, så på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår tegninger er klar, men vi regner med at have noget klar inden sæsonen slutter med udgangen af oktober, og vil så holde et møde i Lillelund, i lighed med det nylig afholdte, hvor der er mulighed for at se tegningerne. Datoen kendes ikke nu. Vi har siden sidst allieret os med advokat Mads Kofod, som vil være os behjælpelig med styring af projektet, han præsenterer sig efter min orientering Vi har desværre for 2 dage siden fået afslag fra Nordea Bank på vores tilbudte lån, så de er ude. Tidligere var der forslag om at bruge Sydbank, de er også 6

7 blevet kontaktet, de vil ikke låne os penge og deres finanschef kender ikke noget til nogen forespørgsel. Danske Bank siger også NEJ, så vi står i dag hvor vi sluttede den 27. juni 2012, med at kunne låne hos Arbejdernes Landsbank. Mads Kofod præsenterede sig, fortalte, at han havde haft med kolonihaver at gøre i 29 år, er uddannet advokat og har desuden været administrationschef i Kolonihaveforbundet i 8 år. Har indenfor de sidste 2 år deltaget i kloakprojekter i 2 haveforeninger, én i Ishøj og sidst haveforeningen Brandhøj, som der kan refereres til. Spørgsmål. Have 165 Jesper. Kloakudvalget er ikke vidende om bestyrelsens beslutning om at tage advokatbistand. HVAD kan advokaten gøre, som Balslev ikke kan? Og hvad er advokatens honorar? Mads Kofod svarede på dette, mente dog at det var op til formanden at fortælle hvad hans honorar skulle være. Have 72 Arne Jensen. Kan forstå at bankerne ikke vil have noget med os at gøre, så syntes jeg vi skal bede staten om at betale for kloakeringen, det er dem der forlanger det! Marionn svarede på dette! Syntes også at staten eller kommunen skulle betale, men beslutningen er truffet og det kan vi ikke ændre på. Så også helst at ingen skulle have penge op af lommen. Efter flere tilråb om at høre prisen på advokatens honorar, valgte Mads Kofod at svare: Takstmæssigt salær er 1½ % af entreprisesummen, men jeg tager et salær på kr Have 165 Jesper. Jeg kan ikke se hvad det er som advokat kan være behjælpelig med, mener der er tale om mistillid til Balslev, de har tidligere lovet at finde den billigste løsning. I øvrigt mener jeg at det er mange penge bestyrelsen bruger, uden at have spurgt generalforsamlingen først. Have 39 Robert. Jeg ved en del om hvad der kan ske med omkostninger i sådan en sag, når man skal være venner kan ikke forstå at Jesper bliver ved med at tale om de mange penge til advokat, mener at vi kan tjene hans honorar hjem og spare rigtig mange penge ved at han deltager i projektet. Tænk over det. 7

8 Marionn for en afrundende bemærkning. Advokaten vil arbejde i tæt samarbejde med bestyrelsen, kloakudvalget og Balslev. Advokaten vil deltage i alle byggemøder, så der hele tiden er én der har styr på tingene, det mener vi/ bestyrelsen er godt for foreningen. Med hensyn til at bestyrelsen har truffet beslutningen om advokat, der er ingen problemer i at vi beslutter dette uden at spørge generalforsamlingen. Have 140 Johnna. Fik ikke fat i hvad åbningsgebyret til fælleslånet skal dække! Svar fra Marionn: Det er beløbet der skal betales for at oprette lånet. Have 6 Kirstin. Hvornår skal der begyndes med at indbetale til fælleslån? Og individuelle lån? Have 144 Gert. Mener at hele vores grundlag for at stemme er væk, når bankerne siger fra. Mener at det er en god idé med fælleslån og mener at I skal stemme for. Kan advokaten hjælpe os med at få et bedre og billigere lån? Har tidligere i august måned foreslået at der blev nedsat et økonomiudvalg, som skulle forhandle lån, dette har bestyrelsen ikke gjort noget ved! Have 58 Jette. Er der stadig mulighed for at man selv kan betale, hvis der stemmes om fælleslån? Svar fra Marionn: Selvfølgelig kan man stadig selv indbetale beløbet, hvis der bliver stemt om fælleslån. Ja, det er korrekt at bestyrelsen har fået forslag om at det skulle oprettes et økonomiudvalg, men dette forslag kom først den 6. august, og der var forhandlingerne med bankerne i gang. Og tidspunkt for indbetaling af penge ved kontant betaling, der kan vi ikke give en dato på nuværende tidspunkt, men håber at have et svar inden sæsonen slutter, det vil sige senest med udgangen af oktober, måske når der bliver møde med forelæggelse af Balslevs tegninger eller i næste nummer af Hestholm Nyt. Have 255 Gert. Jeg har talt med Danske Bank, som jeg har haft i 40 år. Det tilbud på fælleslån som er kommet kan ikke gøres bedre, Dansk Bank siger at renten er over 9 %, så jeg mener vi skal stemme for fælleslånet. Have 17. Jeg syntes det er en dårlig idé med fælleslån, hvis man vil sælge bliver de månedlige ydelser alt for høje, tror det bliver et problem, folk skal måske låne til købet og så spørges der til den månedlige leje, det bliver svært tror jeg. 8

9 Dirigenten meddeler nu! Antallet af fremmødte haver er steget til 217 haver svarende til 434 stemmer. Have 6 Kirstin. Hvis vi stemmer for fælleslånet, kan vi så stadig betale individuelt og hvornår skal vi betale? Svar fra Marionn. Ja, det kan man og beløbet ved kontant indbetaling skal foreligge ved projektets start. Have 253 Anni. Kan ikke forstå, at dem der vil betale kontant skal betale ved projektets start, hvis der bliver optaget et byggelån! Have 144 Gert. Dem der betaler selv skal selvfølgelig betale ved start af projektet, da det er det resterende beløb der skal deles ud på dem der er med i et fælleslån. Vil advokaten svare på om han kan hjælpe med at få et bedre lån/rente? Svar fra Mads Kofoed: Jeg mener ikke at jeg skal gå i dialog med bankerne på nuværende tidspunkt og ved ikke om jeg kunne have gjort en forskel. Have 86 Krogsbæk. Os med individuelle lån, får vi også en forhøjelse af havelejen? Og skal vi være med til at betale renterne for fælleslånet? Svar fra Marionn. Selvfølgelig får i ikke en lejeforhøjelse, og renterne for fælleslånet bliver selvfølgelig betalt af dem der er med i fælleslånet. 4. Finansiering om fælleslån til fællesdelen af kloakering. Der er 12 stemmer imod fælleslån 8 stemmer er hverken for eller imod fælleslån. Det vil sige at der er 414 stemmer for fælleslån med mulighed for individuelle lån. Fælleslån vedtaget. Lånets løbetid. Der skal stemmes om en løbetid på 20 år eller 15 år. Dette gav lidt tumult, men det blev besluttet at der på de udleverede stemmesedler under punkt 1 skulle krydses af hvis ja til 20 år, og under punkt 2 kryds for ja til 15 års lån. Efter endt optælling blev resultatet: 278 stemmer for 20 års lån og 119 stemmer for 15 års lån. Resten 37 stemmer hverken for eller imod. Generalforsamlingen afsluttet Kl Dirigent Kirsten Holm Formand Marionn Greve 9

10 Præmiehaver i Hestholm 2012 Ærespræmie Hanne og Åge Christensen Have 231 Lærkestien 2 Præmie Jette Nykvist Have 1 Månestien 1 Pia Winther Olsen Have 31 Marsstien 5 Merethe og Arne Hansen Have 151 Tværstien 10 Hanne Ejlund Have 169 Tværstien 11 Gitta og Aage Andreasen Have 199 Pærestien 4 Børnevenlige have Rasmus Nielsen Have 51 Erantisstien 2 Bestyrelsen ønsker jer tillykke med præmierne. Svar angående trailerparkeringen Nu er der næsten booket helt op med trailer på plads 6. Kommer der flere trailer, så vil det blive overvejet at oprettet en ny parkeringsplads til trailer et andet sted i Hestholm. Det vil give lidt plads på plads 6 og der vil selvfølgelig være flere, som vil flytte deres trailer fra plads 6 til den nye parkeringsplads. Der er en generalforsamlings beslutning om, hvis der skal laves en ny trailerparkering og hvor den skal være. Arnt Winther Brev angående værdiansættelse ved kloakering fra Kai, have 119. Der kan ikke være tvivl om, at en haveejer, som betaler det fulde beløb til kloakeringen, her stiger havens værdi med beløbet med det samme. Men dem der tager fælleslånet. Hvad med dem. Stiger havens værdi løbende? Bestyrelsen undersøger det og der kommer et svar i næste nummer. Redaktøren 10

11 Bowling Så pensionister i Hestholm. Nu starter endnu en ny bowling sæson og vi kan godt være flere til den ædle sport, hvor vi i vinterhalvåret får rørt vores kroppe på en fornuftig måde. Vi bowler 2 timer hver anden uge i ulige uger fra kl.14,00 til kl. 16,00. De nye datoer er som følger: oktober den 9. og den 23. november den 6. og den 20. december den 4. og eventuelt den 18. Hvis nye deltagere har interesse i at bowle kan man ringe til Gert Wrisberg på tlf.: eller til Da der er nye ejere af bowlingcentret kan jeg på nuværende ikke sige noget om prisen. Jeg har talt med den nye ejer og jeg tror at vi får det til 60,00 kr. indtil jul. 11

12 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

13 JULEGLØGG Søndag den 9. december 2010 fra kl afholder Den Aktive Seniorklub julegløgg, for haveforeningens medlemmer og deres familie, i foreningshuset Lillelund. Der vil som sædvanlig være gløgg og æbleskiver. Alle voksne skal medbringe en gave til kr. Der vil blive udleveret en adgangsbillet ved indgangen til alle. Der vil blive trukket lod om gaverne. HUSK ALLEREDE NU AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN På glædelig gensyn Den Aktive Seniorklub Årets skraldemandstur og årets Skraldemand Turen i 2012 startede i Lillelund med et morgenbord. Herefter kørte vi i bus til København. Det er altid en hemmelighed, hvad der skal foregå. Denne gang var det havnerundfarten vi skulle med. Guiden på båden var en ung pige og hun fortalte om bygningerne og Københavns historie. Vi blev en del klogere. Efter kanalrundfarten blev vi kørt til Klampenborg hvor der var buffet på Bondestuen. Derefter i bus tilbage til Lullelund. Skraldemændene vælger hvert år en skraldemandskollega, som året skraldemand. I år blev det Kaj Svendsen, Rosenstien 1. Kaj er en god kollega i skraldemandsholdet og er altid en af de første der melder sig, når der skal laves noget ekstra. Han er en af de bedste til at betjene flismaskinen. Tak for skraldemandsturen til bestyrelsen og tillykke til Kaj. Redaktøren Ædedolkenes skovtur Skovturen i 2012 gik med bus til Vedde. I Vedde ligger der et haveanlæg med masser af blomster. Store bassiner med karpe fisk. De var store. På internettet kan man gå ind på zengarden.dk. Her er vist hvordan have opstod og hvor lang tid det tog at færdiggøre anlægget. Vi kørte tilbage i bus til Ballerup og fik buffet Hos Maren i Grantoftecentret. Det var også en oplevelse. Redaktøren 13

14 Vurderinger af haver Vurdering af haver bestilles ved henvendelse hos Darryn Brian Dobbs. Vurdering koster 1000 kr. Havesalg Ved salg af have skal der aftales tid med næstformand Michael Olsen. Sælger skal indbetale 1000 kr. Salget foregår på kontoret. Indmeldelsesgebyret for nye medlemmer på 1000 kr. skal også være indbetalt inden salget. Tinglysning Tinglysningsattest skal fremvises ved værdiansættelsen af hus og have. Rottesikring Alle bygninger på grunden skal være rottesikrede. Stophaner Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er væk i længere tid, er det en god ide at lukke jordhanen, så I ikke kommer hjem til vandskader eller andre kedelige overraskelser. Undgå vandspild Det koster et gebyr på 1½ måneds haveleje. Kalmarhegn Kalmarhegnet ud mod stien skal være malet med sort træbeskyttelse på alle sider, og skal være i god stand. Nye kalmarbrædder sælges i kontortiden den 1. og 3. søndag fra kl i perioden 1. april til 30. september. Stier og rotunder Stier og rotunder skal være renset for ukrudt. 1½ meter bag hækken skal græsset være slået, og ukrudt i hækken skal fjernes. Tilbygning Ved alle forandringer og tilbygninger af hus, udhus, terrasser og legehuse, skal der leveres en tegning af det planlagte og eksisterende byggeri, indtegnet på grundplanen for haven, med angivelse af alle mål, også på det eksisterende byggeri. Denne tegning skal godkendes af bestyrelsen. Det er ulovligt, hvis der ikke er en godkendt samt hvis byggereglementets bestemmelser for kolonihaver ikke overholdes. Bestyrelsen kan kræve de forandringer der er lavet, nedrevet. Batterier Brugte batterier kan afleveres ved containeren, søndag mellem Adresseændring Ifølge vedtægterne, så skal adresse ændringer meldes til formand eller kasserer inden fjorten dag efter ændringen. 14

15 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: John Otto Jensen (Lokestien 27) Den aktive Seniorklub Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Bent Nielsen (Tværstien 14) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Festudvalget er nedlagt indtil videre. Vurderingsudvalg Darryn Brian Dobbs Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

16 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Marionn Synne Greve Frederiksvej 52, 2. tv Frederiksberg (Lærkestien 1) Næstformand Michael Olsen Baltorpvej 249, Ballerup (Spurvestien 2) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) Sekretær Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) ( Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Darryn Brian Russel Dobbs for aftale, onsdage eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Salg: Tid aftales ved henvendelse til Michael Olsen. Træffes i kontortiden mellem kl kl på eller Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Arne G Hansen (Tværstien 10) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 16

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2013 Nr. 3 2 OBS!!!! Alle ændringer på hus, hegn, hæk osv. Kræver godkendelse af bestyrelsen, hvorfor Fordi ALLE aftaler KUN er gyldige med skriftlig tilladelse. Dette gælder

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING November2011

HESTHOLM ORIENTERING November2011 HESTHOLM ORIENTERING November2011 Ny redaktør af Hestholm Orientering Jeg har overtaget jobbet efter Jesper. Jesper har stået for bladet i flere år. Nu har han valgt at stoppe. Der vil nok komme nogle

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere