REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00"

Transkript

1 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt, der blev valgt. Jens Krumholt takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indvarslet efter gældende regler. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i indkaldelsen er skrevet forkert husnummer på indkaldelsen. Han spurgte, om nogle havde indvendinger mod afholdelsen af generalforsamlingen. Det var der ikke, og generalforsamlingen kunne gå i gang. Dirigenten foreslog, at punkt 4, hvor der står "Kloakeringsforslag", bliver ændret til "Orientering om kloakering", da der ikke ligger et egentligt forslag endnu. Punkt evt. er ikke et punkt, man normalt har på en ekstraordinær generalforsamling. Nu hvor det er der, vil man også kunne komme op og sige noget, men han opfordrede til, at man undlader det. 2. Valg af referent Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Susanne, der er kasserer i bestyrelsen. Hun blev valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Valgt blev 128 Jon 113 Bent 136 Palle 4. Orientering om kloakering Advokat Mads Kofod, der er H/F Brandhøjs advokat, orienterede om kloakeringen. Bestyrelsen har arbejdet et godt stykke tid med kloakeringen, og hvad den i givet fald kommer til at koste. I den anledning har man haft en ingeniør på, som har tegnet en grovskitse over projektet. Nu skal der laves en detaljeret tegning med rørføring, og hvor hver enkelt have skal optegnes.

2 2 I forbindelse med kloakering har bestyrelsen fundet det formålstjenligt, at der også kommer vand d.v.s. nye vandrør lagt i frostfri dybde og vandmålere på hver enkelt havelod med i projektet. Det skal siges, at H/F Brandhøjs projekt går til havelågen. Det bliver herefter den enkelte havelodslejer, der selv skal betale fra havelågen og ind til huset. Bestyrelsen ved formand, næstformand og kasserer samt advokaten har været i Arbejdernes Landsbank og fået et tilbud på et 15 års lån. Tilbagebetalingen af dette lån kommer til at betyde en havelejeforhøjelse på ca. 600 kr. om måneden. Projektet venter nu på, at der skal træffes nogle beslutninger. For at komme videre skal ingeniøren, give os et bud på, hvad det koster at få lavet en detailprojektering, som er nødvendigt, for at man kan indhente tilbud. Ingeniøren. har sagt, at det vil koste max kr. Det er det i skal beslutte i dag. Skal dette beløb bruges? Der var herefter mulighed for spørgsmål Have 128 Jeg vil godt høre, hvad konsekvensen er, hvis det her i aften bliver et nej. Jeg ved godt, at hvis det bliver et ja, så går man i gang med det, der skal til, for at få et tilbud, men hvis det bliver et nej, stopper det så her. Formanden svarede, at i tilfælde af, at det bliver et ja, så har vi købt og betalt tegninger, som kan bruges senere, selv om det skulle blive et nej, når der skal stemmes om det endelige kloakeringsforslag. Bliver det et nej, så stopper vi, og venter til kommunen pålægger os at kloakere. Vi må så løse problemerne med vand ved evt. at lukke helt for vandet i alle tre enklaver fra frosten sætter ind og til sæsonåbning. Have 44B Jeg vil bare lige høre, om man ikke kan få lån over 30 år i stedet for 15 år, så tilbagebetalingen er fordelt over længere tid. Have 206 Jeg vil for det første sige, at man skal stemme for, det er fremtiden. Bestyrelsen må også have regnet på, om de 600 kr. ikke kan blive mindre, når de lån, vi har, snart er betalt. Så må det beløb kunne bruges som en del af de 600 kr. Er det muligt at få banken til at komme med et bedre tilbud? Kassereren svarede, at vi har regnet på det. Der er flere ting, der gør sig gældende i positiv retning med hensyn til kloakering. Kloakeringen er faktisk ikke den vigtigste ting lige nu, det er det at få ordnet vores vand og få sat målere op. Det er meget svært at lave budget over vand. Vi har allerede i denne vinter haft 2 brud, som vi kender, men hvad med dem vi ikke kender. Med hensyn til lånene så er det ganske rigtigt, at i 2012 er der et lån, der er betalt. Det frigiver 185 kr. pr. have pr. måned, og året efter er det 106 kr. pr. have pr. måned. Så allerede om tre år er vi

3 3 oppe på 291 kr. pr. have pr. måned, som vi vil kunne bruge til at betale en del af den havelejeforhøjelse, vi får. Det ene forslag banken kommer med, er, at hver have optager et lån, dette lån følger haven. Ved salg overtager køber restgælden. Det betyder at den enkelte havelejer har rentefradrag. Får vi målere på, skal vi ikke have den store vandpost på budgettet, men kun det der bliver brugt på fælles wc erne. Haveforeningen har i år betalt ,00 kr. og jeg har kontaktet Høje Tåstrup kommune for at høre, hvad næste års betaling blive. Det kan de først fortælle mig i midten af marts altså efter generalforsamlingen De kunne dog fortælle, at det blev lidt mindre, men det er et vidt begreb, så vi bliver nød til at regne med ca Det er faktisk 1000,00 kr. om året pr have. Det er også med til at forhøje havelejen. Jeg ved godt, at den enkelte lejer også skal betale for målervandet, altså det vand vi bruger, men jeg tror, at der virkelig bliver sat mange ting i gang for at spare på vandet. Jeg har sågar hørt om brug af regnvand til wc skyld. Jeg tror, at de fleste haver vil komme til at bruger meget mindre vand. Jeg tror, at det er en bombe under haveforeningens økonomi, med alle de problemer vi ser ud til at skal have med vand. Vi knokler op og ned af havegangene for at høre om det risler et eller andet sted, det kan vi heller ikke blive ved med at holde til. Heldigvis var der to haveejere, der opdagede de 2 brud, der allerede har været. Vi er nødt til at have det med i budgettet, og så skal vi alle betale. Som det ser ud nu, og hvis det fortsætter, så er det kr. om måneden vi vil falde i udgifter som ikke skal regnes med, når det budget, der fastsætter havelejen, skal lægges. Jeg vil godt sige det med det samme, så i ved det, at til generalforsamlingen den 7 marts vil der komme en haveleje forhøjelse. Jeg kan ikke se, at det kan undgås. Jeg må anbefale bestyrelsen dette. Jeg prøver i øjeblikket på at regne frem og tilbage for at finde den bedste/rigtigste løsning. På baggrund af hvad jeg lige har nævnt, finder jeg, at det er vigtigt at stemme ja i dag. De kr. vi i dag taler om, skal ikke med i budgettet, for dem har vi. Jeg ved godt, at vi ikke har ret mange penge, med der er flere, end da jeg blev kasserer for snart 10 år siden. Den gang overlevede jeg som kasserer, så det gør jeg nok igen, men om haveforeningen kan overleve med en så uvis faktor, der et andet spørgsmål og det er altså helt nye rørledninger, vi taler om. Husk også, at hvis vi bruger kr. i dag og siger nej til kloakering, er pengene ikke spildte, og husk vi stemmer ikke om kloakeringen i dag. Vi siger i dag ja tak til at få et grundlag som gør, at vi kan tage stilling til kloakering. Jeg ved godt, at vi ikke skriftlig har fået tilladelse til at gøre det, men jeg blev glad, da jeg opdagede at vi har betalt tilslutningsafgiften for hver enkelt have. D.v.s. vi har betalt for at få lov til at tilslutte os nettet og billedligt talt, man kan da ikke bede os om at købe en bil til 4 mill. kr., og så placere den på parkerings pladsen og sige, at nu må vi se, hvornår i får nøglen. Det vil faktisk være det samme, hvis kommunen sagde nej. Jeg vil godt vide, om i er så ærlige, at hvis det bliver et nej, at i, hvis i, kommer ud i haven og vandet løber, kommer til bestyrelsen og frivilligt betaler 5000,00? Vil i det? Det er op til jer, om i tør vente med at få ordnet dette, til det bliver pålagt? Jeg har hørt rygter om 2015, men har ikke kunnet få noget bekræftet, vi kan slet ikke få noget konkret fra Høje Tåstrup. Jeg tror ikke at banken vil strække sig til 20 år. Vi må regne med det er 15 år og ca. 600 kr. om måneden. Det kan være, det bliver billigere, når tilbudet kommer, men det kan også være, det bliver dyrere. Det ved vi ikke, men jeg syntes, at vi skylder os selv og fremtiden at finde ud af det. Have 115 I skal ikke opfatte det, som om jeg er modstander af kloakeringen, det har jeg på intet tidspunkt været. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det bliver under nogle mere strukturerede former og at vores økonomi bliver tilgodeset. Jeg vil også gerne have til afstemning, hvor mange, der er for, og hvor mange, der er imod en kloakering. Det kan vise sig at være spildte kræfter, hvis der ikke er noget grundlag for det.

4 4 Vores kassebeholdning er nede på kr. ca. Tager vi kr. er vi nede på kr. Det er ikke ret mange penge. Jeg ved godt, at det er kr. for tegningerne Kofod, men det var mere en hr. Kodfod selv regnede med. Skal man sige, hvad det koster, så ved jeg helt klart, og det ved alle at det koster ca kr. til kr. pr have. Det koster ca kr. til hækken, så skal man selv optaget et lån derfra. De, der har pengene, betaler selvfølgelig bare. Det er et utroligt gode med sådan en kloakering, det kan der slet være tvivl om, men det kan altså også købes for dyrt. Her taler vi om et forbrugslån over 15 år med en variabel rente på 7,5 %. Det er en rente på 13 % pa. Det betyder rigtig mange penge for os, og det kan ikke gøres for de 600 kr., men det er jo ikke det, vi skal tale om, vi skal tale om de kr. som vi betaler for det. Det kan godt være at ham Dines Jørgensen er god, men jeg syntes nu ikke, at han var så god, da han lagde de første tegninger frem. Den første løsning var, at vi skulle have pumper, men da var der så et fornuftigt medlem her, der viste, at der var en lavereliggende brønd. Det burde Mads Kofod og Ivan Larsen vide. De var med til etableringen af haveforeningen til de haver, der lå nederst. Det havde Dines Jørgensen ikke opserveret, men det var der heldigvis et fornuftigt menneske, der havde. Med prisen, som er nævnt, er det ikke urealistisk, at det kommer til at være kr. mere på måned. Når nu de to år er gået, og lånene udløbet, sker der det, at der er nogle, der gerne vil have genforhandlet, hvor meget det skal koste at leje haverne. Det er ikke noget nyt. Det betyder, at vi skal betale en ny leje til kommunen, og jeg ved 100%, den bliver ikke lavere. Det er for at sige det pænt, det bliver højere og som Susanne har stået og sagt heroppe, så forventer vi en havelejeforhøjelse. Vi kan få et anlægslån på 2 %, men det kræver. at kommunen kommer og siger, at nu skal der kloakeres. Kan vi få sparet nogle penge sammen og lånene betalt ud, så om 3 år har vi selv nogle penge, og så kan vi få det anlægslån over 30 år. Jeg ved godt, at vandafgiften falder bort i budgettet, men så skal hver enkelt haveejer selv betale for det. Have 1B Jeg har en minihave. Jeg har jo kun et rum, hvor skal jeg stille et WC? Har man tænkt over, at der kan sidde nogen, der ikke kan låne penge i banken. Har man overvejet et fælleslån, så der tages højde for det. Have 40 Jeg har en minihave. Jeg kunne godt tænkte mig, da jeg har et hus med et rum, og jeg ved ikke, om jeg skal have et wc, at jeg kan få lov til at overnatte i haven, og at jeg kan få et større hus. Det skal der til, for at jeg stemmer ja. Advokat Mads Kofod Jeg syntes, jeg er nødt til at tage ordet. Jeg syntes, du er illoyal over for bestyrelsen Jens Peter. Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling mandat til at gå videre med kloakeringen. Jeg ved ikke, hvor du har det fra med de 13 % pa. Jeg kan ikke se, hvordan du kommer frem til det. Jeg ved ikke, om det er gået op for den tidligere formand, at i ikke ligger på privat jord, men på statsjord. Det er således, at det er Direktoratet for Fødevare og Erhverv, der ejer jorden, i ligger på, Det er Direktoratet for Fødevare og Erhverv, der udlejer jorden til Kolonihaveforbundet for Danmark, som så udlejer til jer. Jeg har spurgt dem, om de vil gå ind og anlægge kloakeringen. Det har de nemlig gjort i andre haveforeninger, mod at der så kommer en havelejeforhøjelse på meget favorable vilkår. Det vil de ikke. De vil kun gå ind i det, hvis det bliver pålagt ligesom Jens Peter ganske rigtigt var inde på. Så vil jeg godt sige, at det kan godt være Jens Peter kan gå hen og få et anlægslån på 2 %, men det vil jeg ikke kunne. Det, man selvfølgelig skal have i mente, er, at vi har aldrig haft så lav en rente som nu. Det er også derfor, at bestyrelsen er gået i gang med det, nu hvor entreprenørerne er til at

5 5 tale med, fordi de ikke har så meget at lave. Den renteforskel, der er, bliver udlignet af tilbudene. Skulle der være nogen, der har svært ved at få et lån i banken, er jeg sikker på, at banken vil bede H/F Brandhøj gå ind og garantere for lånet. Have 213 Jeg tror, at hvis vi venter med at få kloakeret bliver det til nogle helt andre priser. Have 115 Det kan godt være, jeg sagde kommunen, eller det sagde jeg, og at det er Fødevareministeriet. Det er fuldstændig korrekt, men hvor om alting er, så er det ligegyldig. Der komme en haveleje forhøjelse, og som jeg sagde hr. Kofod, så ligger der ikke nogen afstemning her i haveforeningen, og det kan ikke nytte noget, at Mads stod og sagde, at der er en afstemning, for det er der ikke. Det er rigtigt nok, at der er givet tilladelse til en sondering af forholdene, men vedtægterne er ikke overhold. Der skal på en generalforsamling være 2/3 af stemmerne for kloakering, og det er helt klart, at vi i kolonihaverne kan tromle minihaverne, de er nemlig den 1/3, der aldrig bliver hørt, og det er forkert. Det er grebet helt forkert an. Man skulle have gået ud og sagt, vil i have kloakeret, og der skulle være et dundrende ja og helst 100 %. Så skulle man have fået Høje Tåstrup kommune til at godkende det. At alle haver må være kolonihaver, det er altså fælles, det er. Det etableringslån burde være taget, da man anlagde haverne herude, men så ville havelejen havde været for dyr, og så kunne man slet ikke leje nogen haver ud. Jeg siger jer venner, vi skal have alle haverne med, og vi skal ikke have haver, der skal betale kr. og så ikke må sove derude. Det går ikke makker. Have 206 Der er blevet sagt nogle ord her vedr. økonomi, og jeg har også fået svar på det, jeg spurgte om. Det jeg bed mærke i, og som Susanne sagde, det er noget, jeg har hæftet mig ved, lige siden vi købte hus her nede. Der løber vand igennem vores have. Vi har fået at vide, at det ikke er fra vandrørene, med jeg kan forstå, at der er løbet meget vand ud af nogle vandrør Hvis man så går hen og siger, at nu skal vi have projektering vedr. vandrørene, så er det rigtigt, som Susanne sagde, at hvis vi nu siger, at vi ikke vil have vandet løber, og vi så skal have lagt nye rør ned, så er kloakeringen ikke så dyr. Vi får slået 2 fluer med 1 smæk. Det gælder om, at vi er på forkant og ikke bagkant med det. Når vi så kommer i gang, ja så er det klart, at vi skal have søgt kommunen om tilbygning, så vi kan få WC ind i husene. Når vi skal tale om økonomien i det, så tror jeg heller ikke på, at vi kommer op på 13 %. Når det er på bygninger, er det ikke forbrugslån, så her giver jeg dig ikke ret Jens Peter. Vi skal ikke gå hen og tryne nogen. Er der nogen, der ikke kan få et lån, ja så hørte vi, at haveforeningen går hen og garanterer for lånene. Det er helt fint, for vi er jo fælles om det i haveforeningen. Sidste år var der nogen, hvor vandet løb, og vi fik alle en regning på en ekstra måneds haveleje, fordi vi hæfter fælles. Jeg startede med at sige, at jeg anbefalede bestyrelsen at arbejde videre med det her, med et ønske om, at de kikker ind i fremtiden og undersøger, hvad det her kommer til at betyde. Når så planerne foreligger, så vi ved, at her skal rørerne ligge i vores haver, så kan vi begynde at tænke på, hvordan vi kan bygge ud. Derfor vil jeg anbefale, at vi stemmer ja til det her, for vi har pengene. Senere kommer der så økonomi på, og til den tid har man så fået tilbud, som vi kan tage stilling til. Så venner kom videre og stem ja. Kassereren Først til dig Jens Peter. Jeg er meget ked af, at du nu kommer med det vedr. afstemningen. På sidste generalforsamling havde bestyrelsen et punkt, der hed, vil man have kloakering. Du gik på talerstolen og sagde, at det var der ikke nogen grund til, for vi havde mandat som bestyrelse til at gå

6 6 videre med kloakering. Så kommer du nu og siger noget andet. Vi går videre med det, for vi bliver hele tiden gjort opmærksom på, at det er et stort ønske herude, også til minihaverne. Vi er meget opmærksomme på, at minihaverne bliver lavet om til små kolonihaver. Vi har prøvet det før, og vi arbejder stadig på det, ligesom vi arbejder på at give minihaverne et større hus samt et skur. Da vi var nede og tale med banken, blev det sådan, at hvis man tager lånet i Arbejdernes Landsbank, så er det H/FBrandhøj, der står som kautionist for lånet. Lige så snart et lån bliver misligholdt, så vil bestyrelsen få det at vide, og sagen overdrages til en advokat. En havelejer skal ikke tænke på, om vedkommende står i RKI eller er 98 år og ikke kan låne. Sådan skal det ikke være. Formanden Det jeg vil sige er, at vi har knoklet som heste, men kommunen havde misforstået det og troede, at vi ville have samme størrelser til minihaverne som til kolonihaverne. Vi vil gerne have at alle kan få 10m2 mere. Som vi sagde, en af de gange vi talte med kommunen, så kan det ikke være rigtigt at man lørdag aften, når man sidder og griller, skal tage tidligt hjem, fordi man har en minihave, men er afhængig af offentlige transportmidler. Så kom det oppe fra kommunen, at man så bare kunne sove i havehuset. Hertil svarede næstformanden nej, det kan man ikke gøre lovligt. Derfor bliver vi ved med at sige, at vi vil have minihaverne skal være kolonihaver. Det er en svær opgave. Vi vil ikke tryne nogen, og vi vil hellere have at minihaverne får 10 m2 en kolonihaverne får det. Advokat Mads Kofod Det er rigtigt nok Jens Peter, at vi ikke har haft en afstemning om kloakering, men det kan man først, når man har fået tilbudene. Her drejer det som om, at vi skal indhente tilbud. Det er også rigtig, at hvis det var pålagt, så vil Direktoratet for Fødevare og Erhverv gå ind i det på favorable vilkår. Det er ikke muligt i øjeblikket, men det er i øjeblikket meget billigere entreprisemæssig. Så kom der en bemærkning, som jeg vil godt korrigere. Jeg har et overslag over, hvordan det kan gøres. Man skal bruge ca. 1.5 måned til detailprojekteringen. Så skal der bruge ca. 3 uger, hvor tilbudsgiver kan indsende tilbud. Når bestyrelsen har valgt et tilbud, så forhandler man, hvis der er nogle ting, der skal ændres, så det drejer sig om uger. Dirigenten bemærkede, at der ikke var flere talere. Der er 10 min pause inden afstemningen. Dirigenten sagde, at han var blevet spurgt, hvem den meget talende herre ude på fløjen var. Det blev oplyst, at det er H/F Brandhøj s advokat Mads Kofod. Han oplyste, at der i Kreds 2 er en haveforening Tjørnebjerg, som også er i gang med kloakering og rådede bestyrelsen til at tage kontakt med denne forening. Tjørnebjerg skulle være færdig her i vinter. Punkt 4 og 5 er slået sammen, og vi er nu klar til at gå til afstemning. Det kan oplyses, at det kan vedtages med almindelig flertal, om man skal bruge penge til detailprojektering. Afstemningen kan også ses som en indikation af, hvor meget man ønsker en kloakering. Derfor forslås en skriftlig afstemning, så man kan få de nøjagtige tal. Den dag, det skal vedtage at optage fælles lån, så skal 2/3 af havens medlemmer have givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer skal gå ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af frem mødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Hver have har 2 stemmer, og man skal bruge den nederste stemmeseddel.

7 7 Kan man gå ind for at bestyrelsen bruger ca kr. stemmer i ja. Kan man ikke gå ind for det stemmer i nej. Der er 78, der har stemt ja Der er 52, der har stemt nej Der er 2, der har stemt blankt Forslaget er vedtaget. Dirigenten sluttede den ekstraordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden. Formanden takkede for, at det blev et ja og lovede, at bestyrelsen arbejder videre med sagen. Jens Krumholt Susanne Nielsen Villy Nielsen Dirigent Referent Formand

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

H/F SOMMERVIRKE. Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007

H/F SOMMERVIRKE. Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007 H/F SOMMERVIRKE Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april 2007 Ad. 1 Dirigent og referent Jørgen have 78 blev valgt til dirigent og Niclas have 73 til referent. Dirigenten konkluderede

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014

Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 11. maj 2014 Formanden bød velkommen 1. Valg af dirigent Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at general forsamlingen var lovligt indkaldt, da

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende

VANDRØR (STIGESTRENGE), FALDSTAMMER M.V. 2) Bestyrelsen fremsætter på baggrund af gennemgang ved 2 orienteringsmøder følgende E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 (EKSTRAORDINÆR) År 2015, tirsdag den 24. februar kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i bestyrelsens mødelokale, ejendomskontoret

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat Generalforsamling 2013. Ordinær Generalforsamling 2013 afholdt i Fritidscentret Hedeland søndag den 10. marts 2013.

Referat Generalforsamling 2013. Ordinær Generalforsamling 2013 afholdt i Fritidscentret Hedeland søndag den 10. marts 2013. Referat Generalforsamling 2013 Ordinær Generalforsamling 2013 afholdt i Fritidscentret Hedeland søndag den 10. marts 2013. Der var 73 haver repræsenterede. Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere