REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00"

Transkript

1 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt, der blev valgt. Jens Krumholt takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indvarslet efter gældende regler. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i indkaldelsen er skrevet forkert husnummer på indkaldelsen. Han spurgte, om nogle havde indvendinger mod afholdelsen af generalforsamlingen. Det var der ikke, og generalforsamlingen kunne gå i gang. Dirigenten foreslog, at punkt 4, hvor der står "Kloakeringsforslag", bliver ændret til "Orientering om kloakering", da der ikke ligger et egentligt forslag endnu. Punkt evt. er ikke et punkt, man normalt har på en ekstraordinær generalforsamling. Nu hvor det er der, vil man også kunne komme op og sige noget, men han opfordrede til, at man undlader det. 2. Valg af referent Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Susanne, der er kasserer i bestyrelsen. Hun blev valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Valgt blev 128 Jon 113 Bent 136 Palle 4. Orientering om kloakering Advokat Mads Kofod, der er H/F Brandhøjs advokat, orienterede om kloakeringen. Bestyrelsen har arbejdet et godt stykke tid med kloakeringen, og hvad den i givet fald kommer til at koste. I den anledning har man haft en ingeniør på, som har tegnet en grovskitse over projektet. Nu skal der laves en detaljeret tegning med rørføring, og hvor hver enkelt have skal optegnes.

2 2 I forbindelse med kloakering har bestyrelsen fundet det formålstjenligt, at der også kommer vand d.v.s. nye vandrør lagt i frostfri dybde og vandmålere på hver enkelt havelod med i projektet. Det skal siges, at H/F Brandhøjs projekt går til havelågen. Det bliver herefter den enkelte havelodslejer, der selv skal betale fra havelågen og ind til huset. Bestyrelsen ved formand, næstformand og kasserer samt advokaten har været i Arbejdernes Landsbank og fået et tilbud på et 15 års lån. Tilbagebetalingen af dette lån kommer til at betyde en havelejeforhøjelse på ca. 600 kr. om måneden. Projektet venter nu på, at der skal træffes nogle beslutninger. For at komme videre skal ingeniøren, give os et bud på, hvad det koster at få lavet en detailprojektering, som er nødvendigt, for at man kan indhente tilbud. Ingeniøren. har sagt, at det vil koste max kr. Det er det i skal beslutte i dag. Skal dette beløb bruges? Der var herefter mulighed for spørgsmål Have 128 Jeg vil godt høre, hvad konsekvensen er, hvis det her i aften bliver et nej. Jeg ved godt, at hvis det bliver et ja, så går man i gang med det, der skal til, for at få et tilbud, men hvis det bliver et nej, stopper det så her. Formanden svarede, at i tilfælde af, at det bliver et ja, så har vi købt og betalt tegninger, som kan bruges senere, selv om det skulle blive et nej, når der skal stemmes om det endelige kloakeringsforslag. Bliver det et nej, så stopper vi, og venter til kommunen pålægger os at kloakere. Vi må så løse problemerne med vand ved evt. at lukke helt for vandet i alle tre enklaver fra frosten sætter ind og til sæsonåbning. Have 44B Jeg vil bare lige høre, om man ikke kan få lån over 30 år i stedet for 15 år, så tilbagebetalingen er fordelt over længere tid. Have 206 Jeg vil for det første sige, at man skal stemme for, det er fremtiden. Bestyrelsen må også have regnet på, om de 600 kr. ikke kan blive mindre, når de lån, vi har, snart er betalt. Så må det beløb kunne bruges som en del af de 600 kr. Er det muligt at få banken til at komme med et bedre tilbud? Kassereren svarede, at vi har regnet på det. Der er flere ting, der gør sig gældende i positiv retning med hensyn til kloakering. Kloakeringen er faktisk ikke den vigtigste ting lige nu, det er det at få ordnet vores vand og få sat målere op. Det er meget svært at lave budget over vand. Vi har allerede i denne vinter haft 2 brud, som vi kender, men hvad med dem vi ikke kender. Med hensyn til lånene så er det ganske rigtigt, at i 2012 er der et lån, der er betalt. Det frigiver 185 kr. pr. have pr. måned, og året efter er det 106 kr. pr. have pr. måned. Så allerede om tre år er vi

3 3 oppe på 291 kr. pr. have pr. måned, som vi vil kunne bruge til at betale en del af den havelejeforhøjelse, vi får. Det ene forslag banken kommer med, er, at hver have optager et lån, dette lån følger haven. Ved salg overtager køber restgælden. Det betyder at den enkelte havelejer har rentefradrag. Får vi målere på, skal vi ikke have den store vandpost på budgettet, men kun det der bliver brugt på fælles wc erne. Haveforeningen har i år betalt ,00 kr. og jeg har kontaktet Høje Tåstrup kommune for at høre, hvad næste års betaling blive. Det kan de først fortælle mig i midten af marts altså efter generalforsamlingen De kunne dog fortælle, at det blev lidt mindre, men det er et vidt begreb, så vi bliver nød til at regne med ca Det er faktisk 1000,00 kr. om året pr have. Det er også med til at forhøje havelejen. Jeg ved godt, at den enkelte lejer også skal betale for målervandet, altså det vand vi bruger, men jeg tror, at der virkelig bliver sat mange ting i gang for at spare på vandet. Jeg har sågar hørt om brug af regnvand til wc skyld. Jeg tror, at de fleste haver vil komme til at bruger meget mindre vand. Jeg tror, at det er en bombe under haveforeningens økonomi, med alle de problemer vi ser ud til at skal have med vand. Vi knokler op og ned af havegangene for at høre om det risler et eller andet sted, det kan vi heller ikke blive ved med at holde til. Heldigvis var der to haveejere, der opdagede de 2 brud, der allerede har været. Vi er nødt til at have det med i budgettet, og så skal vi alle betale. Som det ser ud nu, og hvis det fortsætter, så er det kr. om måneden vi vil falde i udgifter som ikke skal regnes med, når det budget, der fastsætter havelejen, skal lægges. Jeg vil godt sige det med det samme, så i ved det, at til generalforsamlingen den 7 marts vil der komme en haveleje forhøjelse. Jeg kan ikke se, at det kan undgås. Jeg må anbefale bestyrelsen dette. Jeg prøver i øjeblikket på at regne frem og tilbage for at finde den bedste/rigtigste løsning. På baggrund af hvad jeg lige har nævnt, finder jeg, at det er vigtigt at stemme ja i dag. De kr. vi i dag taler om, skal ikke med i budgettet, for dem har vi. Jeg ved godt, at vi ikke har ret mange penge, med der er flere, end da jeg blev kasserer for snart 10 år siden. Den gang overlevede jeg som kasserer, så det gør jeg nok igen, men om haveforeningen kan overleve med en så uvis faktor, der et andet spørgsmål og det er altså helt nye rørledninger, vi taler om. Husk også, at hvis vi bruger kr. i dag og siger nej til kloakering, er pengene ikke spildte, og husk vi stemmer ikke om kloakeringen i dag. Vi siger i dag ja tak til at få et grundlag som gør, at vi kan tage stilling til kloakering. Jeg ved godt, at vi ikke skriftlig har fået tilladelse til at gøre det, men jeg blev glad, da jeg opdagede at vi har betalt tilslutningsafgiften for hver enkelt have. D.v.s. vi har betalt for at få lov til at tilslutte os nettet og billedligt talt, man kan da ikke bede os om at købe en bil til 4 mill. kr., og så placere den på parkerings pladsen og sige, at nu må vi se, hvornår i får nøglen. Det vil faktisk være det samme, hvis kommunen sagde nej. Jeg vil godt vide, om i er så ærlige, at hvis det bliver et nej, at i, hvis i, kommer ud i haven og vandet løber, kommer til bestyrelsen og frivilligt betaler 5000,00? Vil i det? Det er op til jer, om i tør vente med at få ordnet dette, til det bliver pålagt? Jeg har hørt rygter om 2015, men har ikke kunnet få noget bekræftet, vi kan slet ikke få noget konkret fra Høje Tåstrup. Jeg tror ikke at banken vil strække sig til 20 år. Vi må regne med det er 15 år og ca. 600 kr. om måneden. Det kan være, det bliver billigere, når tilbudet kommer, men det kan også være, det bliver dyrere. Det ved vi ikke, men jeg syntes, at vi skylder os selv og fremtiden at finde ud af det. Have 115 I skal ikke opfatte det, som om jeg er modstander af kloakeringen, det har jeg på intet tidspunkt været. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det bliver under nogle mere strukturerede former og at vores økonomi bliver tilgodeset. Jeg vil også gerne have til afstemning, hvor mange, der er for, og hvor mange, der er imod en kloakering. Det kan vise sig at være spildte kræfter, hvis der ikke er noget grundlag for det.

4 4 Vores kassebeholdning er nede på kr. ca. Tager vi kr. er vi nede på kr. Det er ikke ret mange penge. Jeg ved godt, at det er kr. for tegningerne Kofod, men det var mere en hr. Kodfod selv regnede med. Skal man sige, hvad det koster, så ved jeg helt klart, og det ved alle at det koster ca kr. til kr. pr have. Det koster ca kr. til hækken, så skal man selv optaget et lån derfra. De, der har pengene, betaler selvfølgelig bare. Det er et utroligt gode med sådan en kloakering, det kan der slet være tvivl om, men det kan altså også købes for dyrt. Her taler vi om et forbrugslån over 15 år med en variabel rente på 7,5 %. Det er en rente på 13 % pa. Det betyder rigtig mange penge for os, og det kan ikke gøres for de 600 kr., men det er jo ikke det, vi skal tale om, vi skal tale om de kr. som vi betaler for det. Det kan godt være at ham Dines Jørgensen er god, men jeg syntes nu ikke, at han var så god, da han lagde de første tegninger frem. Den første løsning var, at vi skulle have pumper, men da var der så et fornuftigt medlem her, der viste, at der var en lavereliggende brønd. Det burde Mads Kofod og Ivan Larsen vide. De var med til etableringen af haveforeningen til de haver, der lå nederst. Det havde Dines Jørgensen ikke opserveret, men det var der heldigvis et fornuftigt menneske, der havde. Med prisen, som er nævnt, er det ikke urealistisk, at det kommer til at være kr. mere på måned. Når nu de to år er gået, og lånene udløbet, sker der det, at der er nogle, der gerne vil have genforhandlet, hvor meget det skal koste at leje haverne. Det er ikke noget nyt. Det betyder, at vi skal betale en ny leje til kommunen, og jeg ved 100%, den bliver ikke lavere. Det er for at sige det pænt, det bliver højere og som Susanne har stået og sagt heroppe, så forventer vi en havelejeforhøjelse. Vi kan få et anlægslån på 2 %, men det kræver. at kommunen kommer og siger, at nu skal der kloakeres. Kan vi få sparet nogle penge sammen og lånene betalt ud, så om 3 år har vi selv nogle penge, og så kan vi få det anlægslån over 30 år. Jeg ved godt, at vandafgiften falder bort i budgettet, men så skal hver enkelt haveejer selv betale for det. Have 1B Jeg har en minihave. Jeg har jo kun et rum, hvor skal jeg stille et WC? Har man tænkt over, at der kan sidde nogen, der ikke kan låne penge i banken. Har man overvejet et fælleslån, så der tages højde for det. Have 40 Jeg har en minihave. Jeg kunne godt tænkte mig, da jeg har et hus med et rum, og jeg ved ikke, om jeg skal have et wc, at jeg kan få lov til at overnatte i haven, og at jeg kan få et større hus. Det skal der til, for at jeg stemmer ja. Advokat Mads Kofod Jeg syntes, jeg er nødt til at tage ordet. Jeg syntes, du er illoyal over for bestyrelsen Jens Peter. Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling mandat til at gå videre med kloakeringen. Jeg ved ikke, hvor du har det fra med de 13 % pa. Jeg kan ikke se, hvordan du kommer frem til det. Jeg ved ikke, om det er gået op for den tidligere formand, at i ikke ligger på privat jord, men på statsjord. Det er således, at det er Direktoratet for Fødevare og Erhverv, der ejer jorden, i ligger på, Det er Direktoratet for Fødevare og Erhverv, der udlejer jorden til Kolonihaveforbundet for Danmark, som så udlejer til jer. Jeg har spurgt dem, om de vil gå ind og anlægge kloakeringen. Det har de nemlig gjort i andre haveforeninger, mod at der så kommer en havelejeforhøjelse på meget favorable vilkår. Det vil de ikke. De vil kun gå ind i det, hvis det bliver pålagt ligesom Jens Peter ganske rigtigt var inde på. Så vil jeg godt sige, at det kan godt være Jens Peter kan gå hen og få et anlægslån på 2 %, men det vil jeg ikke kunne. Det, man selvfølgelig skal have i mente, er, at vi har aldrig haft så lav en rente som nu. Det er også derfor, at bestyrelsen er gået i gang med det, nu hvor entreprenørerne er til at

5 5 tale med, fordi de ikke har så meget at lave. Den renteforskel, der er, bliver udlignet af tilbudene. Skulle der være nogen, der har svært ved at få et lån i banken, er jeg sikker på, at banken vil bede H/F Brandhøj gå ind og garantere for lånet. Have 213 Jeg tror, at hvis vi venter med at få kloakeret bliver det til nogle helt andre priser. Have 115 Det kan godt være, jeg sagde kommunen, eller det sagde jeg, og at det er Fødevareministeriet. Det er fuldstændig korrekt, men hvor om alting er, så er det ligegyldig. Der komme en haveleje forhøjelse, og som jeg sagde hr. Kofod, så ligger der ikke nogen afstemning her i haveforeningen, og det kan ikke nytte noget, at Mads stod og sagde, at der er en afstemning, for det er der ikke. Det er rigtigt nok, at der er givet tilladelse til en sondering af forholdene, men vedtægterne er ikke overhold. Der skal på en generalforsamling være 2/3 af stemmerne for kloakering, og det er helt klart, at vi i kolonihaverne kan tromle minihaverne, de er nemlig den 1/3, der aldrig bliver hørt, og det er forkert. Det er grebet helt forkert an. Man skulle have gået ud og sagt, vil i have kloakeret, og der skulle være et dundrende ja og helst 100 %. Så skulle man have fået Høje Tåstrup kommune til at godkende det. At alle haver må være kolonihaver, det er altså fælles, det er. Det etableringslån burde være taget, da man anlagde haverne herude, men så ville havelejen havde været for dyr, og så kunne man slet ikke leje nogen haver ud. Jeg siger jer venner, vi skal have alle haverne med, og vi skal ikke have haver, der skal betale kr. og så ikke må sove derude. Det går ikke makker. Have 206 Der er blevet sagt nogle ord her vedr. økonomi, og jeg har også fået svar på det, jeg spurgte om. Det jeg bed mærke i, og som Susanne sagde, det er noget, jeg har hæftet mig ved, lige siden vi købte hus her nede. Der løber vand igennem vores have. Vi har fået at vide, at det ikke er fra vandrørene, med jeg kan forstå, at der er løbet meget vand ud af nogle vandrør Hvis man så går hen og siger, at nu skal vi have projektering vedr. vandrørene, så er det rigtigt, som Susanne sagde, at hvis vi nu siger, at vi ikke vil have vandet løber, og vi så skal have lagt nye rør ned, så er kloakeringen ikke så dyr. Vi får slået 2 fluer med 1 smæk. Det gælder om, at vi er på forkant og ikke bagkant med det. Når vi så kommer i gang, ja så er det klart, at vi skal have søgt kommunen om tilbygning, så vi kan få WC ind i husene. Når vi skal tale om økonomien i det, så tror jeg heller ikke på, at vi kommer op på 13 %. Når det er på bygninger, er det ikke forbrugslån, så her giver jeg dig ikke ret Jens Peter. Vi skal ikke gå hen og tryne nogen. Er der nogen, der ikke kan få et lån, ja så hørte vi, at haveforeningen går hen og garanterer for lånene. Det er helt fint, for vi er jo fælles om det i haveforeningen. Sidste år var der nogen, hvor vandet løb, og vi fik alle en regning på en ekstra måneds haveleje, fordi vi hæfter fælles. Jeg startede med at sige, at jeg anbefalede bestyrelsen at arbejde videre med det her, med et ønske om, at de kikker ind i fremtiden og undersøger, hvad det her kommer til at betyde. Når så planerne foreligger, så vi ved, at her skal rørerne ligge i vores haver, så kan vi begynde at tænke på, hvordan vi kan bygge ud. Derfor vil jeg anbefale, at vi stemmer ja til det her, for vi har pengene. Senere kommer der så økonomi på, og til den tid har man så fået tilbud, som vi kan tage stilling til. Så venner kom videre og stem ja. Kassereren Først til dig Jens Peter. Jeg er meget ked af, at du nu kommer med det vedr. afstemningen. På sidste generalforsamling havde bestyrelsen et punkt, der hed, vil man have kloakering. Du gik på talerstolen og sagde, at det var der ikke nogen grund til, for vi havde mandat som bestyrelse til at gå

6 6 videre med kloakering. Så kommer du nu og siger noget andet. Vi går videre med det, for vi bliver hele tiden gjort opmærksom på, at det er et stort ønske herude, også til minihaverne. Vi er meget opmærksomme på, at minihaverne bliver lavet om til små kolonihaver. Vi har prøvet det før, og vi arbejder stadig på det, ligesom vi arbejder på at give minihaverne et større hus samt et skur. Da vi var nede og tale med banken, blev det sådan, at hvis man tager lånet i Arbejdernes Landsbank, så er det H/FBrandhøj, der står som kautionist for lånet. Lige så snart et lån bliver misligholdt, så vil bestyrelsen få det at vide, og sagen overdrages til en advokat. En havelejer skal ikke tænke på, om vedkommende står i RKI eller er 98 år og ikke kan låne. Sådan skal det ikke være. Formanden Det jeg vil sige er, at vi har knoklet som heste, men kommunen havde misforstået det og troede, at vi ville have samme størrelser til minihaverne som til kolonihaverne. Vi vil gerne have at alle kan få 10m2 mere. Som vi sagde, en af de gange vi talte med kommunen, så kan det ikke være rigtigt at man lørdag aften, når man sidder og griller, skal tage tidligt hjem, fordi man har en minihave, men er afhængig af offentlige transportmidler. Så kom det oppe fra kommunen, at man så bare kunne sove i havehuset. Hertil svarede næstformanden nej, det kan man ikke gøre lovligt. Derfor bliver vi ved med at sige, at vi vil have minihaverne skal være kolonihaver. Det er en svær opgave. Vi vil ikke tryne nogen, og vi vil hellere have at minihaverne får 10 m2 en kolonihaverne får det. Advokat Mads Kofod Det er rigtigt nok Jens Peter, at vi ikke har haft en afstemning om kloakering, men det kan man først, når man har fået tilbudene. Her drejer det som om, at vi skal indhente tilbud. Det er også rigtig, at hvis det var pålagt, så vil Direktoratet for Fødevare og Erhverv gå ind i det på favorable vilkår. Det er ikke muligt i øjeblikket, men det er i øjeblikket meget billigere entreprisemæssig. Så kom der en bemærkning, som jeg vil godt korrigere. Jeg har et overslag over, hvordan det kan gøres. Man skal bruge ca. 1.5 måned til detailprojekteringen. Så skal der bruge ca. 3 uger, hvor tilbudsgiver kan indsende tilbud. Når bestyrelsen har valgt et tilbud, så forhandler man, hvis der er nogle ting, der skal ændres, så det drejer sig om uger. Dirigenten bemærkede, at der ikke var flere talere. Der er 10 min pause inden afstemningen. Dirigenten sagde, at han var blevet spurgt, hvem den meget talende herre ude på fløjen var. Det blev oplyst, at det er H/F Brandhøj s advokat Mads Kofod. Han oplyste, at der i Kreds 2 er en haveforening Tjørnebjerg, som også er i gang med kloakering og rådede bestyrelsen til at tage kontakt med denne forening. Tjørnebjerg skulle være færdig her i vinter. Punkt 4 og 5 er slået sammen, og vi er nu klar til at gå til afstemning. Det kan oplyses, at det kan vedtages med almindelig flertal, om man skal bruge penge til detailprojektering. Afstemningen kan også ses som en indikation af, hvor meget man ønsker en kloakering. Derfor forslås en skriftlig afstemning, så man kan få de nøjagtige tal. Den dag, det skal vedtage at optage fælles lån, så skal 2/3 af havens medlemmer have givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer skal gå ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af frem mødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Hver have har 2 stemmer, og man skal bruge den nederste stemmeseddel.

7 7 Kan man gå ind for at bestyrelsen bruger ca kr. stemmer i ja. Kan man ikke gå ind for det stemmer i nej. Der er 78, der har stemt ja Der er 52, der har stemt nej Der er 2, der har stemt blankt Forslaget er vedtaget. Dirigenten sluttede den ekstraordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden. Formanden takkede for, at det blev et ja og lovede, at bestyrelsen arbejder videre med sagen. Jens Krumholt Susanne Nielsen Villy Nielsen Dirigent Referent Formand

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus 1. Formand Helle Møller byder velkommen til alle de mange fremmødte, der var fremmødt 212 haver og

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund:

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund: Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2 Bestyrelsen har været ude for at få breve retur, fordi de ikke har modtaget en adresseændring. Derfor anbefaler bestyrelsen at det vedtages at det skrives ind i vedtægten

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang

Andelshaveforeningen Engvang Andelshaveforeningen Engvang www.hf-engvang.dk Referat af den ordinære generalforsamling Tirsdag d. 24. Marts 2009 Dagsorden: 1. Formandens velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Protokol og beretning. 4. Foreningens

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Jul og nytår: Vi kom igennem november, december, jul og nytår og det meste af en kold januar 2016 uden, at kunne udsende vores referater og nyhedsbreve

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup.

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup. 1 Referat af generalforsamling i A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl. 10.00 14.00 på Tapeten i Ballerup. Formanden Carsten Nielsen bød velkommen og foreslog Arne Jensen som dirigent. Arne Jensen blev valgt.

Læs mere

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52 Referat af ekstraordinær afd. møde den 25.4.2012 Afd. 52 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag vedr. nyttehaver* *Vedlagt forslag samt 2 bilag Det har vist sig nødvendig, at ændre på reglerne for nyttehaverne

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E

Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referat fra generalforsamling den 27/9 2011 Ocean View III Alkale, blok E Referent: Helle Jørgensen Søren Hansen bød velkommen til generalforsamlingen. 1.Valg af dirigent: Bestyrelsen pegede på Erik Barslund

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse

S Ø T O F T E V A N D V Æ R K v/christian Ipsen, Stenhallervej 12, 4370 Store Merløse Formanden bød velkommen. Generalforsamling - Referat Afholdt 8. marts 2016 - Store Merløse Hallen Til Generalforsamlingen var fremmødt 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Valg af dirigent a. Arno Mark

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere