HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

2 2

3 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis I vil lave en hel side, så er det også i orden. Den vil blive lagt ind som den er udformet. Et eksempel: Harmonikaernes indlæg er en hel side og er lagt ind som jeg har modtaget den. Se side 18. Redaktøren Om grønt affald Der er kommet en prisstigning på tømning af containeren med grønt affald. Prisen er nu 2700 kr. Fremover vil grene blive fliset. Det bevirker, at der skal afsættes mere tid af, når I kommer med grønt affald. Jørn Schou Nærmere information følger. Se opslag på pladserne Festudvalget Billeder fra Hestholm den 15. januar og 25. januar. Træet blev kørt ned 2 gange, herefter var det slut. Det stod på plads 6. Affaldet var køkkenaffald. Det var placeret i grenboksen på plads 4. Redaktøren 3

4 Skraldemandsnyt. Skraldemændenes blad KLAP MED LÅGET udkommer ikke mere, men nyt fra skraldemændene vil være at finde i dette blad. Køkkenaffald kan afleveres hver søndag formiddag i år fra den, 1 april sidste åbningsdag søndag den, 28 oktober. I samme periode kan der også afleveres GRØNT affald. Der må ikke være jern- glas og lignende i køkkenaffald sækken ej heller brugte batterier. Batterier kan afleveres til skraldemændene ved containerpladsen. Køkkenaffald bliver afhentet ved havelågen fra mandag den 30. april til mandag den 3. september. Sækken skal stilles enten på en stol eller trillebør ved havelågen inden kl. 07,00. Mangler din trillebør lidt luft kan vi også klare det ved containeren. Skraldemændene 4

5 Nye medlemmer i H/F Hestholm: Rita og Steen Hansi Rossen, Jordbærstien 4 Camilla og Henrik Wandall Lykke, Apollostien 4 Kim Hjort Rasmussen, Hermesstien 4 Annette Zobbe og Dan Filrup, Rosenstien 7 Henrik Smedegaard Mortensen, Jordbærstien 3 Gitte Hove og Mikkel Bergqvist, Kirsebærstien 4 Bowling Vi bowler tirsdage i ulige uger fra kl til Kontaktperson: Gert Wrisberg Der arrangeres fisketure følgende datoer: Fisketure april. 24. maj. 28. juni. 26. juli. 9. august. 30. august. 13. september. 27. september og 11. oktober. Vi tager med Elidabådene fra Helsingør eller Rungsted. Pris for pensionister er 210 kr. Hertil kommer kørselsudgifter. Typisk kr. Der arrangeres fælleskørsel til og fra Helsingør/Rungsted. Tilmelding en uge før de angivne datoer. Henvendelse: Arne, Tværstien 10. tlf

6 Kalenderen april: Første dag for afhentning af køkken affald 23. juni: Sct. Hans 07.juli: Sommerfest 14. juli: Loppemarked 03.september: Sidste dag for afhentning af køkken affald 28. oktober: Sidste åbningsdag for containerne 28. oktober: Lukning for vand Pligtarbejde/fællesarbejde: 1: opsamling : opsamling

7 Referat fra Ordinær generalforsamling i Haveforeningen Hestholm Søndag den 11. marts 2012 kl Formanden Marionn Greve, have 232 bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed for de medlemmer, vi har mistet siden sidste generalforsamling. haver = 392 stemmer. Hvis et forslag skal vedtages i forhold til kloakering, skal der være 262 stemmer for. Kai Petersen, have 119 spurgte til hvorfor kommunen, når de har besluttet, at der skal kloakeres, ikke betaler. Hvorfor skal det gå ud over de stakkels haveejere som lejer sig ind på arealet? Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kredsformand Kirsten Holm, der blev valgt. Hun takkede for valget. Punkt 2. Valg af stemmeudvalg Bjarne Osbæck, Johnna Brandal, Søren Krohn, Finn Andersen, Ove Jensen og Max Madsen blev valgt. Punkt 3. Kloakering ved Rasmus Christiansen fra Ballerup Kommune. Rasmus Christiansen (herefter RC) fortalte at han i Kommunen sidder i Center for Miljø og Teknik og han sidder i det udvalg der sidder med de kommunale vandplaner. I Ballerup Kommune besluttede man i 2010 at man ville kloakere samtlige kolonihaver i Ballerup Kommune. Der kom vandplaner i kommunen i oktober 2011, der bestemmer at spildevandsindsatsen i kommunen skal være gennemført senest Der er ikke oplæg til at man i længere tid skal håndtere spildevand i Ballerup Kommune. RC svarede, at det må kommunen ikke gøre, men kun hjælpe med at gøre det teknisk så billigt som muligt med tilslutningsbidraget som lovgivningen tillader samt at man kan støtte op om kloakudvalg, så de kan komme videre med deres egne kloakprojekter. Det er ikke Ballerups Kommunes planer at der skal være helårsbeboelse på kolonihaveområderne. Finn Andersen, have 108 sagde at da kommunen i 2010 besluttede kloakering sagde man, at det skulle ske uden social slagside. Det er svært at se hvordan det skal ske. Han spurgte til alternative muligheder som samletank som er omtalt i drejebogen. Hvad er tømningsafgiften? I drejebogen står der at fællesomkostningerne typisk vil være kr. RC fortalte, at de i drejebogen angivne tal, var tal som man havde fået Dirigenten fortalte at der var 196 haver repræsenteret og 294 personer til stede. Hver have har 2 stemmer, så 196 7

8 fra de foreninger, der på daværende tidspunkt var i gang med et kloakeringsprojekt. Der er forskel på de projekter som de enkelte foreninger har. Nogen skal også have frostfrit vand samtidig med kloakeringen. Det giver forskellige priser idet vand koster en del at lave. Det tekniske anlæg der bliver lavet har en blivende værdi i foreningen, Det er en værdi som går videre til den næste, der køber. Det er en investering. For at gøre det billigt har kommunen velvilligt givet dispensation for tilslutningsafgiften. Etablering af kloak koster en del penge, men erfaringerne fra de andre haveforeninger ser ikke ud til at have medført social slagside. Dirigenten mindede om, at det ikke er kommunen der har besluttet det alene, det er en udløber af EU s vandrammedirektiv som hun tidligere år har fortalt ville komme. I forbindelse med kloakeringen i Rønhøjgård har man spurgt Fødevareministeriet som vi lejer jorden af, om det ikke var dem som jordejere, der skulle betale for kloakeringen. Svaret var, at man jo godt kunne gøre dette, men ifølge kontrakten kunne man i givet fald sende regningen videre til lejerne. Arne Jensen, have 72 kunne ikke i vores deklaration se, at det er haveforeningen, der skal betale. Jørn Schou, have 188 spurgte om der var nogen miljømæssige målinger, der indikerer, at der bør kloakeres, at der er nogen fare på færde eller er det bare en politisk beslutning. Er det en beslutning, der gælder hele landet at der skal kloakeres senest 2015? Mente at dirigenten gik lidt ud over sin dirigentbeføjelse og begyndte at kommentere. RC svarede at det ikke var noget Ballerup Kommune havde fundet på. Vandrenseregulativet har været lang tid undervejs. Det gælder ikke kun for Ballerup. Der er ikke siden 1996 lavet en undersøgelse af grundvandet, men det tager lang tid før en forurening siver ned. Endvidere bliver det mere udbredt at tage bad og toilet samt der anskaffes flere og flere maskiner i kolonihaverne og det spildevand kan man ikke komme af med på lovlig måde. Hvis man skulle have en samletank er det kortvarigt en billig løsning, men på lang sigt en dyr løsning. Det vil koste kr. pr. tømning og de skal tømmes et par gange om året, så det vil koste mange penge. Anker Petersen, have 268 sagde at da han overtog haven for år tilbage var der en opsigelsesklausul. I 2001 blev haverne permanente men nu skal Ballerup Kommune have det ind som der dengang blev foræret væk. Nu skal vi tvinges til at ofre kr. og det holder ikke stik. Han vil opfordre alle til at begå ulydighed overfor kommunen. Dirigenten sagde at hun var blevet belært om at hun ikke skulle blande sig i debatten. Hun sagde, at når hun udtalte sig, var det kun med faktuelle oplysninger. Selv i kolonihaveforbundet er det sådan, at man må se i øjnene, at der flere og flere steder skal kloakeres. 8

9 Arne Jensen, have 72 læste op fra kolonihavebladet at hvis de er på lejet jord og der ikke er taget forbehold for grundejerpligten, så er det jordejeren, der skal levere varen. Der står i vores deklaration, at vi ikke kan undgå at få fremført forskellige ting, men det er jordejeren der skal betale i første omgang. Det vil være billigere når det er staten der skal låne pengene. RC svarede at man i kommunen havde undersøgt om man måtte lægge pengene ud, men det må kommunen ikke. Man gør dog noget, idet man beregner tilslutningsbidraget meget lavt i forhold til de faktiske omkostninger. Deri er der allerede en stor besparelse. Hvis andre skulle lægge pengene ud vil man ikke have rentefradrag. Var det foreningen der optog kollektivt lån ville man heller ikke have fradrag. Endvidere ville man skulle betale, men værdien af anlægget ville man ikke få tilbage ved salg. Rikke Liv, have 236 spurgte hvem der skal betale for vedligeholdelsen af anlægget. Formand Marionn Greve sagde, at vedligeholdelsen skal vi selv sørge for, da det er vores anlæg. Birgit, have 74 sagde at der var nogen i Hestholm, der har et muldtoilet, der fungerer aldeles perfekt, det forurener ikke og det er gratis i brug. Der er reklame for dem på bagsiden af kolonihaveforbundets blad. RC sagde at Ballerup Kommune går meget ind for alternative løsninger, men når det er en forening med så mange haver som her, så kan man ikke se at man kan håndtere spildevandet alene med individuelle løsninger. Et muldtoilet kan ikke løse vandet fra husholdningsmaskiner. Kai Petersen, have 119 spurgte om kommunen eller fødevareministeriet, der ejer jorden, ikke kunne lægge pengene ud med lang afdragstid. Linda James, have 177 ville gerne vide, hvorfor vi skal eje vores kloak, når vi ikke skal eje vores jord. Ønskede endvidere at vide om vores lejekontrakt bliver forlænget ud over Formand Marionn Greve svarede, at der kommer en ny genudlejningskontrakt, idet området er udlagt til varige kolonihaver. Selv om vi lejer jorden, ejer vi vores huse. Når vi betaler for kloakering så ejer vi også kloakken. Gert Wrisberg, have 255 mente at borgmesteren burde have været med til mødet. Han har flere gange sagt, at ingen pensionister i Ballerup Kommune skal gå fra deres haver på grund af kloakering. Punkt 4. Information om banklån i forbindelse med kloakering. Thomas Larsen, Arbejdernes Landsbank gav en orientering om den skrivelse, der var udleveret ved indgangen. Baggrunden for skrivelsen er, at Hestholm skal spørges om de vil bakke op om kloakeringsprojektet. Beregningerne er lavet ud fra den maksimale ramme, idet rammen skal være på plads hvis projektet vedtages. Der er nu kommet et yderligere tilbud 9 fra

10 Balslev, som ligger noget under den pris, som Cowi er kommet med. Den maksimale ramme er bevilget af bankens direktion. Da der er mulighed for at der kommer et tredje tilbud kan vi ikke i dag sætte 2 streger under hvad projektet kommer til at koste. Den overordnede ramme er på plads såfremt generalforsamlingen vedtager principbeslutning i dag og endelig beslutning senere. Såfremt foreningen ønsker det, sender vi nye tilbud ud så man ved hvad det kommer til at koste. Hvis vi skal arbejde med en pris som Balslev foreslår, så kommer et 10 årigt lån til at koste 725 kr. om måneden. Lånene vil være individuelle som ejerne af haverne skriver under på. Dermed har man selv rentefradragene. Det er frivilligt om man vil optage lån i A/L. Hvis man selv har pengene eller vil låne andetsteds, så gør man det. Banken giver gerne rådgivning. Man kan fra bestyrelsens side beslutte, at ved salg skal lånet indfries. Der er ikke automatik i, at det kan overgå til den nye ejer. Forudsætningen for låneoptagelsen er at bestyrelsen, på vegne af foreningen, skriver under som kautionister på hvert enkelt lån. Hvis der for eksempel skal laves 100 lån, så behandles hver lånesag for sig. Kautionisterne skal også være til stede til hver enkelt lånesag. Til brug for kreditvurdering skal banken have indleveret kopi af sygesikringsbevis, kopi af billedlegitimation samt den seneste årsopgørelse. Der bliver ikke nogen egentlig kreditvurdering af den enkelte. Hvis nogen vil optage lån i A/L, så vil foreningen i fællesskab, hvis den er bakket op af en beslutning på en generalforsamling, kautionere. Grunden til at man skal aflevere årsopgørelse er, at banken derved kan vurdere om man har mulighed for at betale for lånet. Hvis det ser ud til, at man har svært ved at betale anden gæld, kan banken godt sige nej til at yde lån. Så det er faktisk en lille kreditvurdering. Endvidere ville det være problematisk, hvis der var 10 der ikke kunne betale, så risikerede foreningen at skulle indfri 10 kautioner. Gert Nielsen, have 144 sagde som eksempel, at hans situation var at han var arbejdsløs, bor i en lejelejlighed hvor han betaler kr. om måneden, har ved køb af haven lånt alle pengene og har ikke en krone. Betyder det at han ikke kan blive kloakeret? Latter og klap fra salen Thomas Larsen sagde først nej, og derefter. Du er bevilget og herefter også kloakeret, hvis du ønsker det. Igen latter fra salen. Finn Andersen, have 108 spurgte om det ikke var muligt at få lån med længere løbetid, så der var billigere afdrag. Han havde hørt at haveforeningen max ville kautionere for kr. og hvad vil et lån på kr. koste, idet lånebehovet sikkert bliver større end det anførte. Formand Marionn Greve svarede, at begrænsningen på hvad haveforeningen ville kautionere kendte hun ikke til. Kautionen vil blive på det beløb, det kommer til at koste. Johnna Brandal, have 140 spurgte til de af banken tidligere nævnte 10 der ikke betaler. Står vi så med håret i postkassen fordi 10

11 der er 10, der ikke kan klare opgaven. Det er skræmmende at høre på. Det er så os andre der hænger på den i den sidste ende. Formand Marionn Greve udtalte, at hvis der er nogen, der ikke betaler så ophæves lejemålet og så kommer pengene ind ved salget. Thomas Larsen fortalte at det er korrekt, at når foreningen påtager sig en solidarisk hæftelse, ja så hæfter man alle for en. Antallet af sager vil være rent gætteværk om de vil blive 1, 5 eller 10 sager. I de andre foreninger er der optaget cirka 350 lån og der har kun været problemer i 2 eller 3 tilfælde. I et af tilfældene ville de selv sælge haven. De nævnte 10 er nok ikke et realistisk tal set ud fra de erfaringer vi har fra de andre foreninger. De nævnte løbetider på lånene er 10 år. Banken har ikke ønsket at lave længere løbetid på denne slags lån. Man kan godt få længere løbetid på et kolonihavelån, men ved de 10 årige lån tages der ikke pant i haven. Disse lån retter sig mod dem som ønsker et lån som foreningen kautionerer for. Ved disse lån skal man heller ikke betale tinglysningsgebyr. Der blev spurgt om hvad et lån på kr. ville koste over 10 år. Det vil være kr. om måneden. Gert Nielsen, have 144 sagde at han denne gang vil være seriøs. Der er en mulighed han mangler, nemlig at haveforeningen tog et samlet lån og så lagde det på lejen, så var der ikke nogen der hver især skulle gå ud med hatten i hånden og give banken penge. De tager sig jo godt betalt for at oprette et lån. Hvis det var et samlet lån kunne man få det over 30 år til en væsentlig billigere ydelse. Thomas Larsen sagde at når A/L gav tilsagn om individuelle lån er man godt klar over, at ikke alle medlemmer vil søge lån hos dem, men de har været nødt til at bevilge rammen. Derved er der også bevilget rammen hvis det skulle være et fælleslån. Nogle kunne også have et ønske om at betale kontant og derved ikke være med i et fælleslån. Hvis der for eksempel er 100 medlemmer der betaler kontant skal de jo ikke opkræves over havelejen. Man skal jo være klar over, at der vil være en del administration men det blander banken sig ikke i. Endvidere får man ikke noget rentefradrag hvis det er foreningen der låner. Han stiller sig tvivlende overfor at banken skulle bevilge et lån over 30 år men det må i givet fald komme an på en prøve hvis generalforsamlingen siger at banken skal undersøge et sådant lån. Med hensyn til stiftelsesomkostningerne er oprettelsesgebyret 500 kr. pr. lån og det er i hvert fald superbilligt idet det tager tid at behandle et lån idet der også indgår rådgivning. Arne Jensen, have 72 sagde at vi i forvejen har et kollektivt lån på foreningshuset. Hvis vi skal have vand og kloak på foreningsområdet så betaler vi jo kollektivt. Han mener der kan optages et kollektivt lån på 30 år og det behøver ikke være A/L. Der er andre banker. Han er sikker på at 11

12 andre banker gerne vil ind på det her marked og vil gerne spørge bestyrelsen om der, når vi kommer til en afstemning, også kommer et tilbud på et kollektivt lån. Formand Marionn Greve sagde at vi er nødt til at have en generalforsamling igen hvor der både kommer tilbud og det hele og der skal vi stemme om vi skal have et kollektivt lån eller individuelle lån. Det er jo ikke sikkert at man har brug for at låne hele beløbet så derfor synes hun at individuelle lån er at foretrække, hvor man også har rentefradrag. Dirigenten nævnte at det på dagsordenen fremgik, at Jens Gjaldbæk fra Cowi Consult ville være til stede. Da bestyrelsen også har indhentet tilbud til anden side er der ikke taget stilling til hvis tilbud der foretrækkes og hvad de dækker. Så Jens Gjaldbæk er ikke til stede. Det man så nu kan gøre er at gå over til en principbeslutning idet der ikke er beregning for hvad hver enkelt have skal betale og der er ikke beregning for vedligehold. Der er heller ikke beregning for hvad det koster i afledningsudgifter for spildevandet. Det I skal gøre i dag er, at I kan sige ja til at bestyrelsen skal fortsætte med at arbejde med projektet, så I på en ny generalforsamling kan få de præcise oplysninger om hvad det kommer til at koste. Bestyrelsen kan jo ikke arbejde videre, hvis I stemmer nej. Så må I jo vente til tvangskloakeringen kommer i 2015, hvor priserne måske er steget endnu mere. Vi tager en afstemning om at give bestyrelsen mandat til at gå videre med projektet. og fremlægge konkrete forslag på en ny generalforsamling. 8 stemte imod, 2 hverken for eller imod, 382 stemte for at bestyrelsen arbejder videre med projektet. Der er derved langt over 2/3 af stemmerne som der kræves for at det kan vedtages. Bent Damkjær, have 260 sagde at man principielt nedsætter et kloakudvalg. Vi har haft et kloakudvalg, men det har ikke fungeret. Foreslår Jens Peter Sasserson, næstformand Michael Olsen, Bent Damkjær og Jesper Olsen. Skulle der være andre interesserede kan de melde sig. Pause Dirigenten nævnte efter pausen at kloakudvalget var et udvalg under bestyrelsen og gentog for en ordens skyld navnene så de kunne godkendes. Birgitte Berthelsen meldte sig også til kloakudvalget. Dirigenten udtalte at det nu medfører at foreningen har et kloakudvalg som kan arbejde sammen med bestyrelsen under bestyrelsens ledelse. Punkt 5. Orientering fra Kreds 8 Kredsformand Kirsten Holm nævnte at selv kolonihaveforbundet har fundet ud af, at kloakering over hele landet bliver mere omfattende end man havde håbet.2012 er kongresår. På det kommende repræsentantskabsmøde i kredsen skal vælges de delegerede vi skal sende til kongressen 12

13 i september i Århus. Der har i forbundet siddet et organisationsudvalg hvor hun selv har sæde. Der har man gennemgået vedtægter for både forbund, kredse og haveforeninger. Der var ønske om at alle haveforeninger skulle have de samme vedtægter. Det var der stor modstand imod. Der bliver sikkert fremsat forslag om, at alle kredse skal have den samme vedtægt. Hun udtalte at hun synes at der er en meget centralistisk holdning i forbundet og nævnte et par eksempler på dette. Der har været forhandlet en ny lejeaftale for Højvænget. I den aftale er der en del stramninger omkring for eksempel brug af haven i forhold til vinterophold. Der kommet skrappere restriktioner om natophold. Et flertal i organisationsudvalget vil nedlægge kreds 8 og lægge den ind under kreds 2. Hovedbegrundelsen er at man vil have en kommune - en kreds, men det bliver ikke tilfældet hvis vi kommer i kreds 2, idet de bor i Glostrup Kommune. Flere andre haveforeninger i Ballerup vil gerne være med til at lave en Ballerup Kreds. Det vil vi indtil kongressen og på kongressen arbejde videre med. Vi har holdt den fælles præmiefest, der er en hyggelig tradition og det vil vi gøre igen i år. Bjarne Osbæck fra Hestholm er med i et salgs- og vurderingsudvalg i forbundet. Punkt 6. Bestyrelsens beretning Formand Marionn Greve sagde at alle havde fået en skriftlig beretning sammen med indkaldelsen. Hun havde enkelte kommentarer. Vedrørende stikontrol synes bestyrelsen at foreningen i 2011 har set mindre godt ud. Vi skulle alle være interesseret i at vi har en pæn forening. Da områderne ikke bliver holdt ordentligt er der blevet talt om, at det måske er nødvendigt at have 2 gange stikontrol i sæsonen. Det er blevet opdaget at nogen har lejet Lillelund ud til tredjepart. Det er vedtaget, at det kun er haveejere, der må leje huset. Det er en forudsætning for medlemmerne, at hvis de vil leje huset, skal de selv deltage til festen. Der er desværre i øjeblikket et hus, hvor vi må ophæve lejemålet på grund af restancer af haveleje. Huset bliver nu sat til salg. Det er tidligere vedtaget, at haveleje skal betales via PBS. Der er desværre nogen der stadig ikke opfylder dette, så kassereren må rykke og rykke for pengene. Det giver meget arbejde for kassereren og koster ekstra når det ikke sker via PBS, så vi håber at alle får tilmeldt sig til dette. Vi har jo haft nogle vandproblemer i 2011 og det har været næsten overalt i foreningen. I den forbindelse har vi måttet give nogen advarsler, idet man har udledt kloak i baghaven. Det er ikke lovligt. I gentagelsestilfælde vil bestyrelsen ophæve lejemålet. I den nye postkasselov er angivet hvordan postkasserne skal være placeret. Vi har henvendt os til Post Danmark, men de har svaret, at de vil give den enkelte haveejer besked hvis postkassen sidder forkert. Mange har den siddende på kalmarhegnet, så det er vistnok for lavt men der kommer sikkert en seddel i postkassen hvis de mener den sidder forkert. 13

14 Der var ingen spørgsmål til beretningen. Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt. Punkt 7. Regnskab 2011 Formand Marion Greve sagde at der var et overskud på kr. Der har været budgetteret med penge til foreningsanlæg, men der har vi ikke brugt alle pengene fordi arbejderne ikke er blevet udført. Der var ingen spørgsmål, så regnskabet blev sat til afstemning. Ingen stemte imod og ingen stemte hverken for eller imod, så vi regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 8. Budget 2012 Formand Marionn Greve fortalte at der var nogle rettelser til det fremsendte budget. Under udgifterne til generalforsamling står der kr. Det skal være kr. Ligeledes er havelejen for 2012 kr kr. Dette skyldes, at sidste år var der en stigning, der først trådte i kraft fra april, men i år skal stigningen indregnes i alle 4 kvartaler, så derfor er indtægten højere. Det gør, at det budgetterede underskud kun er kr. Der er i budgettet afsat kr. til vedligehold af foreningsanlæg samt kr. til kontorbygning fordi kontoret også skal kloakeres. Til dette skal der bruges de samme penge som hver have skal betale kr. Formand Marionn Greve fortalte, at vores suppleanter laver et meget stort stykke arbejde. Derfor har vi ment, at vi skulle sætte dem kr. op i honorar. Finn Andersen, have 108 er revisorsuppleant og har været i funktion, men fik ikke noget honorar. Hvad med revisorsuppleanterne? Formand Marion Greve sagde at der ikke var budgetteret til revisorsuppleanterne, idet det var meget få gange de blev kaldt ind. Hun kunne ikke sige om de, når de blev indkaldt, måtte dele med revisoren, de var suppleant for. Der er i hvert fald ikke sat penge af til revisorsuppleanterne. Budgettet blev sat til afstemning. 0 stemte imod. 0 stemte hverken for eller imod, så budgettet blev enstemmigt vedtaget og dermed også en forhøjelse af suppleanternes aflønning. Punkt 9. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 10. Valg Kasserer for 2 år Karen Offenberg blev genvalgt 10.2 Bestyrelsesmedlem 2 år Michael Olsen blev genvalgt Arne Jensen, have 72 sagde at under honorarer står der at honorarerne er udregnet efter forbrugerindekset. Så vidt han kan se stiger bestyrelsessuppleanterne med 10.3 Bestyrelsesmedlem for 1 år Anne-Marie Brandt blev valgt 14

15 10.4 Bestyrelsessuppleant 2 år Aage Andreasen blev genvalgt 10.5 Revisor 2 år Johnna Brandal genvalgt 10.6 Revisorsuppleant 2 år Ingen valgt 10.7 Vurderingsmand 2 år Bjarne Osbæck genvalgt, men meddelte at han ikke mere ville være vurderingsformand 10.8 Vurderingsmand 2 år Bjarne Puggaard genvalgt Der var under dette valg et indlæg fra salen, men da det ikke blev opfanget af mikrofonen kan det ikke refereres Vurderingssuppleant 2 år Darryn Robbs blev genvalgt Vurderingssuppleant 2 år Peter Aabank blev genvalgt 11. Eventuelt Jørn Schou fortalte at han har den ære at repræsentere skraldemændene i Hestholm og det er desværre sådan, at vi har måttet sige farvel til et par af vores kollegaer så vi kan godt bruge et par medlemmer mere til at være foreningen behjælpelig med at holde kontrol med når der skal afleveres affald i den grønne container, køkkenaffald, samt indsamling af køkkenaffald. Hvis der skulle være et par stykker i forsamlingen, der har lyst til at være med i et rigtigt godt kammeratskab, så kan de give mig eller en af de øvrige skraldemænd besked. Bjarne Osbæck sagde at han ville knytte nogle kommentarer med hensyn til vurderingerne. Hvis man påtænker at sælge i år er der nogen ting I skal være opmærksom på i forhold til vurderingen. Hvis man tidligere har fået vurderet sagde man at vurderingen gjaldt 1 år. Kolonihaveforbundet har gjort opmærksom på at en vurdering kun gælder i et kalenderår, så de der eventuelt har fået vurderet i 2011, ja der gælder vurderingen ikke længere. Så man skal have foretaget en ny vurdering der gælder i Vurderingsprisen er i øvrigt en max vurderingspris, så man må ikke tage mere, men det er tilladt at sælge til mindre. Hvem der bliver den nye vurderingsformand afgør vurderingsfolkene internt. I vurderingsudvalget i Hestholm er man flinkere end andre steder. Dette ved jeg fordi jeg sidder i udvalget i forbundet og har kontakt til de andre vurderingsudvalg. Hvis man for eksempel har fuldt fundament, kan få yderligere mange tusinde oveni, idet et hus der står på et fast fundament er i noget bedre stand end et der står på sokkelsten. Der er også stramninger andre steder, hvor man ser at tegningerne ikke passer med det eksisterende. Vi gør det at vi tager bestyrelsen ned for at se om det kan lovliggøres lovliggjort og opkræver en ny vurderingsafgift. 15

16 Andre steder siger man bare farvel og tak og kommer først tilbage når det er Udgangspunktet for medlemmerne må være, at når man bestiller en vurdering, så tjekker man med sine tegninger om huset stadig er lovligt. Er det ikke det, så få det lovliggjort inden vi kommer. Det gør arbejdet meget lettere og det vil også lette bestyrelsens arbejde. Da der ikke var flere spørgsmål overlod dirigenten til formanden at afslutte generalforsamlingen. Formand Marionn Greve takkede sekretær Hans Jørgen for et arbejde gennem 11 år. Da bestyrelsen i øvrigt er meget ny har vi trukket meget på hans viden. Derudover takkede hun alle fremmødte og en tak til alle som yder et stykke arbejde i Hestholm. Hvis vi skulle ud at hente arbejdskraft udefra til alle de opgaver, de frivillige gør, ville vores leje stige voldsomt. Hun håber, at der fortsat vil være nogle, der melder sig, når der noget arbejde. Tak for i dag. Den Aktive Seniorklub kalender Tirsdag den 08. maj 2012 Tirsdag den 22. maj 2012 Tirsdag en. 05. juni 2012 Tirsdag den 19. juni 2012 Tirsdag den 03. juli 2012 Tirsdag den 17. juli 2012 Tirsdag den 31. juli 2012 uge 19 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut Sæsonstart uge 21 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 23 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 25 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 27 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 29 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 31 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning Tirsdag den 14. august 2012 Tirsdag den 28. august 2012 Mandag den 03. september 2012 Lillelund uge 33 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 35 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 36 Forberedelse og madlavning til afslutningsfest i Tirsdag den 04. september 2012 uge 36 Afslutningsfest i Lillelund - middag kl. 18:00 Onsdag den 05. september 2012 Lillelund Lørdag den 08. december 2012 Lillelund uge 36 Oprydning og rengøring efter afslutningsfest i uge 49 Forberedelse og borddækning til julegløgg i 16

17 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

18 18

19 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: John Otto Jensen (Lokestien 27) Den aktive Seniorklub Kontaktpersoner: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) John F Petersen (Marsstien 5) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Ingelise Buczio (Rosenstien 1) Vurderingsudvalg Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Suppleant: Darryn Brian Dobbs Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

20 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Marionn Synne Greve Frederiksvej 52, 2. tv Frederiksberg (Lærkestien 1) Næstformand Michael Olsen Baltorpvej 249, Ballerup (Spurvestien 2) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) Sekretær Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) ( Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Bjarne Osbæck. Træffes på eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Salg: Tid aftales ved henvendelse til Michael Olsen. Træffes i kontortiden mellem kl kl på eller Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Jørn Schou (Jordbærstien 2) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 20

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2012 Nr. 1 Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i 2011. Pladsmænd, formænd, skraldemænd, elitehold, bestyrelsen og alle som har ydet en indsats. Jeg glæder mig til

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING November2011

HESTHOLM ORIENTERING November2011 HESTHOLM ORIENTERING November2011 Ny redaktør af Hestholm Orientering Jeg har overtaget jobbet efter Jesper. Jesper har stået for bladet i flere år. Nu har han valgt at stoppe. Der vil nok komme nogle

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2011

hestholm Orientering Januar 2011 hestholm Orientering Januar 2011 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2012 Nr. 4 2 Fra formanden Så er vi gået ind i sæsonens sidste måned. Det har ikke været den varmeste sommer. Det er ikke mange aftener det har været muligt, at sidde ude,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2012 Nr. 3 2 Referat af ekstraordinærgeneralforsamling afholdt 27.6.2012 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Kloakering: Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen vælger

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2013 Nr. 1 2 Så er vi nået 2013 og kan se frem til et år hvor haveforeningen bliver en stor byggeplads. Balslev har ændret på planerne med kloakeringen. Til fordel for nogle

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2010

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2010 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2010

HESTHOLM ORIENTERING. April 2010 HESTHOLM ORIENTERING April 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

hestholm Orientering Juli 2010

hestholm Orientering Juli 2010 hestholm Orientering Juli 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2015 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2015 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2015 Nr. 1 2 3 OBS OBS Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 15. marts 2015 kl. 10.00 i Tapeten store sal. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2014 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2014 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2014 Nr. 3 2 Adresser redder liv!!!! Ministeriet for By, bolig og landdistrikter, har vedtaget at adresser i Danmark skal være mere tydelige end de er i dag! Det betyder at alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2014 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2014 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2014 Nr. 1 2 OBS OBS Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 09. marts 2014 kl. 10.00 i Tapeten store sal. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2013 Nr. 3 2 OBS!!!! Alle ændringer på hus, hegn, hæk osv. Kræver godkendelse af bestyrelsen, hvorfor Fordi ALLE aftaler KUN er gyldige med skriftlig tilladelse. Dette gælder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave

HESTHOLM BLADET. Januar - 1. udgave 2016 HESTHOLM BLADET Januar - 1. udgave Godt nytår! Vi vil gerne her benytte lejligheden til at ønske vores medlemmer et rigtigt GODT NYTÅR! Vi skriver nu 2016 og det vil nok blive et år som vil blive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2013 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2013 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2013 Nr. 2 2 Referat ordinær generalforsamling den 10. marts. 2013. Formanden, Marion Greve, startede med at byde velkommen, og så blev der afholdt 1 minuts stilhed for dem vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2014 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2014 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2014 Nr. 4 2 Havesæsonen 2014. Så er havesæsonen 2014 ved at være slut, og jeg vil gerne sige TAK til alle de frivillige der har været medvirkende til at vi igen har haft en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

hestholm Orientering August 2011

hestholm Orientering August 2011 hestholm Orientering August 2011 Skift til en bank, hvor god rådgivning handler om mere end penge For os handler god rådgivning om meget andet end penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling i HF Mosevang

Generalforsamling i HF Mosevang Generalforsamling i HF Mosevang Onsdag d. 2 marts 2016 kl. 19.00 Folkebiblioteket i Viby - Skanderborgvej 170 Referat jf. dagsordenen: 1. Velkomst Valg af dirigent, Jesper Torp, have nr. 25 2. Beretning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

hestholm Orientering April 2011

hestholm Orientering April 2011 hestholm Orientering April 2011 Skift til en bank, hvor god rådgivning handler om mere end penge For os handler god rådgivning om meget andet end penge. Folk er jo forskellige steder i livet og har forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere