HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

2 2

3 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis I vil lave en hel side, så er det også i orden. Den vil blive lagt ind som den er udformet. Et eksempel: Harmonikaernes indlæg er en hel side og er lagt ind som jeg har modtaget den. Se side 18. Redaktøren Om grønt affald Der er kommet en prisstigning på tømning af containeren med grønt affald. Prisen er nu 2700 kr. Fremover vil grene blive fliset. Det bevirker, at der skal afsættes mere tid af, når I kommer med grønt affald. Jørn Schou Nærmere information følger. Se opslag på pladserne Festudvalget Billeder fra Hestholm den 15. januar og 25. januar. Træet blev kørt ned 2 gange, herefter var det slut. Det stod på plads 6. Affaldet var køkkenaffald. Det var placeret i grenboksen på plads 4. Redaktøren 3

4 Skraldemandsnyt. Skraldemændenes blad KLAP MED LÅGET udkommer ikke mere, men nyt fra skraldemændene vil være at finde i dette blad. Køkkenaffald kan afleveres hver søndag formiddag i år fra den, 1 april sidste åbningsdag søndag den, 28 oktober. I samme periode kan der også afleveres GRØNT affald. Der må ikke være jern- glas og lignende i køkkenaffald sækken ej heller brugte batterier. Batterier kan afleveres til skraldemændene ved containerpladsen. Køkkenaffald bliver afhentet ved havelågen fra mandag den 30. april til mandag den 3. september. Sækken skal stilles enten på en stol eller trillebør ved havelågen inden kl. 07,00. Mangler din trillebør lidt luft kan vi også klare det ved containeren. Skraldemændene 4

5 Nye medlemmer i H/F Hestholm: Rita og Steen Hansi Rossen, Jordbærstien 4 Camilla og Henrik Wandall Lykke, Apollostien 4 Kim Hjort Rasmussen, Hermesstien 4 Annette Zobbe og Dan Filrup, Rosenstien 7 Henrik Smedegaard Mortensen, Jordbærstien 3 Gitte Hove og Mikkel Bergqvist, Kirsebærstien 4 Bowling Vi bowler tirsdage i ulige uger fra kl til Kontaktperson: Gert Wrisberg Der arrangeres fisketure følgende datoer: Fisketure april. 24. maj. 28. juni. 26. juli. 9. august. 30. august. 13. september. 27. september og 11. oktober. Vi tager med Elidabådene fra Helsingør eller Rungsted. Pris for pensionister er 210 kr. Hertil kommer kørselsudgifter. Typisk kr. Der arrangeres fælleskørsel til og fra Helsingør/Rungsted. Tilmelding en uge før de angivne datoer. Henvendelse: Arne, Tværstien 10. tlf

6 Kalenderen april: Første dag for afhentning af køkken affald 23. juni: Sct. Hans 07.juli: Sommerfest 14. juli: Loppemarked 03.september: Sidste dag for afhentning af køkken affald 28. oktober: Sidste åbningsdag for containerne 28. oktober: Lukning for vand Pligtarbejde/fællesarbejde: 1: opsamling : opsamling

7 Referat fra Ordinær generalforsamling i Haveforeningen Hestholm Søndag den 11. marts 2012 kl Formanden Marionn Greve, have 232 bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed for de medlemmer, vi har mistet siden sidste generalforsamling. haver = 392 stemmer. Hvis et forslag skal vedtages i forhold til kloakering, skal der være 262 stemmer for. Kai Petersen, have 119 spurgte til hvorfor kommunen, når de har besluttet, at der skal kloakeres, ikke betaler. Hvorfor skal det gå ud over de stakkels haveejere som lejer sig ind på arealet? Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kredsformand Kirsten Holm, der blev valgt. Hun takkede for valget. Punkt 2. Valg af stemmeudvalg Bjarne Osbæck, Johnna Brandal, Søren Krohn, Finn Andersen, Ove Jensen og Max Madsen blev valgt. Punkt 3. Kloakering ved Rasmus Christiansen fra Ballerup Kommune. Rasmus Christiansen (herefter RC) fortalte at han i Kommunen sidder i Center for Miljø og Teknik og han sidder i det udvalg der sidder med de kommunale vandplaner. I Ballerup Kommune besluttede man i 2010 at man ville kloakere samtlige kolonihaver i Ballerup Kommune. Der kom vandplaner i kommunen i oktober 2011, der bestemmer at spildevandsindsatsen i kommunen skal være gennemført senest Der er ikke oplæg til at man i længere tid skal håndtere spildevand i Ballerup Kommune. RC svarede, at det må kommunen ikke gøre, men kun hjælpe med at gøre det teknisk så billigt som muligt med tilslutningsbidraget som lovgivningen tillader samt at man kan støtte op om kloakudvalg, så de kan komme videre med deres egne kloakprojekter. Det er ikke Ballerups Kommunes planer at der skal være helårsbeboelse på kolonihaveområderne. Finn Andersen, have 108 sagde at da kommunen i 2010 besluttede kloakering sagde man, at det skulle ske uden social slagside. Det er svært at se hvordan det skal ske. Han spurgte til alternative muligheder som samletank som er omtalt i drejebogen. Hvad er tømningsafgiften? I drejebogen står der at fællesomkostningerne typisk vil være kr. RC fortalte, at de i drejebogen angivne tal, var tal som man havde fået Dirigenten fortalte at der var 196 haver repræsenteret og 294 personer til stede. Hver have har 2 stemmer, så 196 7

8 fra de foreninger, der på daværende tidspunkt var i gang med et kloakeringsprojekt. Der er forskel på de projekter som de enkelte foreninger har. Nogen skal også have frostfrit vand samtidig med kloakeringen. Det giver forskellige priser idet vand koster en del at lave. Det tekniske anlæg der bliver lavet har en blivende værdi i foreningen, Det er en værdi som går videre til den næste, der køber. Det er en investering. For at gøre det billigt har kommunen velvilligt givet dispensation for tilslutningsafgiften. Etablering af kloak koster en del penge, men erfaringerne fra de andre haveforeninger ser ikke ud til at have medført social slagside. Dirigenten mindede om, at det ikke er kommunen der har besluttet det alene, det er en udløber af EU s vandrammedirektiv som hun tidligere år har fortalt ville komme. I forbindelse med kloakeringen i Rønhøjgård har man spurgt Fødevareministeriet som vi lejer jorden af, om det ikke var dem som jordejere, der skulle betale for kloakeringen. Svaret var, at man jo godt kunne gøre dette, men ifølge kontrakten kunne man i givet fald sende regningen videre til lejerne. Arne Jensen, have 72 kunne ikke i vores deklaration se, at det er haveforeningen, der skal betale. Jørn Schou, have 188 spurgte om der var nogen miljømæssige målinger, der indikerer, at der bør kloakeres, at der er nogen fare på færde eller er det bare en politisk beslutning. Er det en beslutning, der gælder hele landet at der skal kloakeres senest 2015? Mente at dirigenten gik lidt ud over sin dirigentbeføjelse og begyndte at kommentere. RC svarede at det ikke var noget Ballerup Kommune havde fundet på. Vandrenseregulativet har været lang tid undervejs. Det gælder ikke kun for Ballerup. Der er ikke siden 1996 lavet en undersøgelse af grundvandet, men det tager lang tid før en forurening siver ned. Endvidere bliver det mere udbredt at tage bad og toilet samt der anskaffes flere og flere maskiner i kolonihaverne og det spildevand kan man ikke komme af med på lovlig måde. Hvis man skulle have en samletank er det kortvarigt en billig løsning, men på lang sigt en dyr løsning. Det vil koste kr. pr. tømning og de skal tømmes et par gange om året, så det vil koste mange penge. Anker Petersen, have 268 sagde at da han overtog haven for år tilbage var der en opsigelsesklausul. I 2001 blev haverne permanente men nu skal Ballerup Kommune have det ind som der dengang blev foræret væk. Nu skal vi tvinges til at ofre kr. og det holder ikke stik. Han vil opfordre alle til at begå ulydighed overfor kommunen. Dirigenten sagde at hun var blevet belært om at hun ikke skulle blande sig i debatten. Hun sagde, at når hun udtalte sig, var det kun med faktuelle oplysninger. Selv i kolonihaveforbundet er det sådan, at man må se i øjnene, at der flere og flere steder skal kloakeres. 8

9 Arne Jensen, have 72 læste op fra kolonihavebladet at hvis de er på lejet jord og der ikke er taget forbehold for grundejerpligten, så er det jordejeren, der skal levere varen. Der står i vores deklaration, at vi ikke kan undgå at få fremført forskellige ting, men det er jordejeren der skal betale i første omgang. Det vil være billigere når det er staten der skal låne pengene. RC svarede at man i kommunen havde undersøgt om man måtte lægge pengene ud, men det må kommunen ikke. Man gør dog noget, idet man beregner tilslutningsbidraget meget lavt i forhold til de faktiske omkostninger. Deri er der allerede en stor besparelse. Hvis andre skulle lægge pengene ud vil man ikke have rentefradrag. Var det foreningen der optog kollektivt lån ville man heller ikke have fradrag. Endvidere ville man skulle betale, men værdien af anlægget ville man ikke få tilbage ved salg. Rikke Liv, have 236 spurgte hvem der skal betale for vedligeholdelsen af anlægget. Formand Marionn Greve sagde, at vedligeholdelsen skal vi selv sørge for, da det er vores anlæg. Birgit, have 74 sagde at der var nogen i Hestholm, der har et muldtoilet, der fungerer aldeles perfekt, det forurener ikke og det er gratis i brug. Der er reklame for dem på bagsiden af kolonihaveforbundets blad. RC sagde at Ballerup Kommune går meget ind for alternative løsninger, men når det er en forening med så mange haver som her, så kan man ikke se at man kan håndtere spildevandet alene med individuelle løsninger. Et muldtoilet kan ikke løse vandet fra husholdningsmaskiner. Kai Petersen, have 119 spurgte om kommunen eller fødevareministeriet, der ejer jorden, ikke kunne lægge pengene ud med lang afdragstid. Linda James, have 177 ville gerne vide, hvorfor vi skal eje vores kloak, når vi ikke skal eje vores jord. Ønskede endvidere at vide om vores lejekontrakt bliver forlænget ud over Formand Marionn Greve svarede, at der kommer en ny genudlejningskontrakt, idet området er udlagt til varige kolonihaver. Selv om vi lejer jorden, ejer vi vores huse. Når vi betaler for kloakering så ejer vi også kloakken. Gert Wrisberg, have 255 mente at borgmesteren burde have været med til mødet. Han har flere gange sagt, at ingen pensionister i Ballerup Kommune skal gå fra deres haver på grund af kloakering. Punkt 4. Information om banklån i forbindelse med kloakering. Thomas Larsen, Arbejdernes Landsbank gav en orientering om den skrivelse, der var udleveret ved indgangen. Baggrunden for skrivelsen er, at Hestholm skal spørges om de vil bakke op om kloakeringsprojektet. Beregningerne er lavet ud fra den maksimale ramme, idet rammen skal være på plads hvis projektet vedtages. Der er nu kommet et yderligere tilbud 9 fra

10 Balslev, som ligger noget under den pris, som Cowi er kommet med. Den maksimale ramme er bevilget af bankens direktion. Da der er mulighed for at der kommer et tredje tilbud kan vi ikke i dag sætte 2 streger under hvad projektet kommer til at koste. Den overordnede ramme er på plads såfremt generalforsamlingen vedtager principbeslutning i dag og endelig beslutning senere. Såfremt foreningen ønsker det, sender vi nye tilbud ud så man ved hvad det kommer til at koste. Hvis vi skal arbejde med en pris som Balslev foreslår, så kommer et 10 årigt lån til at koste 725 kr. om måneden. Lånene vil være individuelle som ejerne af haverne skriver under på. Dermed har man selv rentefradragene. Det er frivilligt om man vil optage lån i A/L. Hvis man selv har pengene eller vil låne andetsteds, så gør man det. Banken giver gerne rådgivning. Man kan fra bestyrelsens side beslutte, at ved salg skal lånet indfries. Der er ikke automatik i, at det kan overgå til den nye ejer. Forudsætningen for låneoptagelsen er at bestyrelsen, på vegne af foreningen, skriver under som kautionister på hvert enkelt lån. Hvis der for eksempel skal laves 100 lån, så behandles hver lånesag for sig. Kautionisterne skal også være til stede til hver enkelt lånesag. Til brug for kreditvurdering skal banken have indleveret kopi af sygesikringsbevis, kopi af billedlegitimation samt den seneste årsopgørelse. Der bliver ikke nogen egentlig kreditvurdering af den enkelte. Hvis nogen vil optage lån i A/L, så vil foreningen i fællesskab, hvis den er bakket op af en beslutning på en generalforsamling, kautionere. Grunden til at man skal aflevere årsopgørelse er, at banken derved kan vurdere om man har mulighed for at betale for lånet. Hvis det ser ud til, at man har svært ved at betale anden gæld, kan banken godt sige nej til at yde lån. Så det er faktisk en lille kreditvurdering. Endvidere ville det være problematisk, hvis der var 10 der ikke kunne betale, så risikerede foreningen at skulle indfri 10 kautioner. Gert Nielsen, have 144 sagde som eksempel, at hans situation var at han var arbejdsløs, bor i en lejelejlighed hvor han betaler kr. om måneden, har ved køb af haven lånt alle pengene og har ikke en krone. Betyder det at han ikke kan blive kloakeret? Latter og klap fra salen Thomas Larsen sagde først nej, og derefter. Du er bevilget og herefter også kloakeret, hvis du ønsker det. Igen latter fra salen. Finn Andersen, have 108 spurgte om det ikke var muligt at få lån med længere løbetid, så der var billigere afdrag. Han havde hørt at haveforeningen max ville kautionere for kr. og hvad vil et lån på kr. koste, idet lånebehovet sikkert bliver større end det anførte. Formand Marionn Greve svarede, at begrænsningen på hvad haveforeningen ville kautionere kendte hun ikke til. Kautionen vil blive på det beløb, det kommer til at koste. Johnna Brandal, have 140 spurgte til de af banken tidligere nævnte 10 der ikke betaler. Står vi så med håret i postkassen fordi 10

11 der er 10, der ikke kan klare opgaven. Det er skræmmende at høre på. Det er så os andre der hænger på den i den sidste ende. Formand Marionn Greve udtalte, at hvis der er nogen, der ikke betaler så ophæves lejemålet og så kommer pengene ind ved salget. Thomas Larsen fortalte at det er korrekt, at når foreningen påtager sig en solidarisk hæftelse, ja så hæfter man alle for en. Antallet af sager vil være rent gætteværk om de vil blive 1, 5 eller 10 sager. I de andre foreninger er der optaget cirka 350 lån og der har kun været problemer i 2 eller 3 tilfælde. I et af tilfældene ville de selv sælge haven. De nævnte 10 er nok ikke et realistisk tal set ud fra de erfaringer vi har fra de andre foreninger. De nævnte løbetider på lånene er 10 år. Banken har ikke ønsket at lave længere løbetid på denne slags lån. Man kan godt få længere løbetid på et kolonihavelån, men ved de 10 årige lån tages der ikke pant i haven. Disse lån retter sig mod dem som ønsker et lån som foreningen kautionerer for. Ved disse lån skal man heller ikke betale tinglysningsgebyr. Der blev spurgt om hvad et lån på kr. ville koste over 10 år. Det vil være kr. om måneden. Gert Nielsen, have 144 sagde at han denne gang vil være seriøs. Der er en mulighed han mangler, nemlig at haveforeningen tog et samlet lån og så lagde det på lejen, så var der ikke nogen der hver især skulle gå ud med hatten i hånden og give banken penge. De tager sig jo godt betalt for at oprette et lån. Hvis det var et samlet lån kunne man få det over 30 år til en væsentlig billigere ydelse. Thomas Larsen sagde at når A/L gav tilsagn om individuelle lån er man godt klar over, at ikke alle medlemmer vil søge lån hos dem, men de har været nødt til at bevilge rammen. Derved er der også bevilget rammen hvis det skulle være et fælleslån. Nogle kunne også have et ønske om at betale kontant og derved ikke være med i et fælleslån. Hvis der for eksempel er 100 medlemmer der betaler kontant skal de jo ikke opkræves over havelejen. Man skal jo være klar over, at der vil være en del administration men det blander banken sig ikke i. Endvidere får man ikke noget rentefradrag hvis det er foreningen der låner. Han stiller sig tvivlende overfor at banken skulle bevilge et lån over 30 år men det må i givet fald komme an på en prøve hvis generalforsamlingen siger at banken skal undersøge et sådant lån. Med hensyn til stiftelsesomkostningerne er oprettelsesgebyret 500 kr. pr. lån og det er i hvert fald superbilligt idet det tager tid at behandle et lån idet der også indgår rådgivning. Arne Jensen, have 72 sagde at vi i forvejen har et kollektivt lån på foreningshuset. Hvis vi skal have vand og kloak på foreningsområdet så betaler vi jo kollektivt. Han mener der kan optages et kollektivt lån på 30 år og det behøver ikke være A/L. Der er andre banker. Han er sikker på at 11

12 andre banker gerne vil ind på det her marked og vil gerne spørge bestyrelsen om der, når vi kommer til en afstemning, også kommer et tilbud på et kollektivt lån. Formand Marionn Greve sagde at vi er nødt til at have en generalforsamling igen hvor der både kommer tilbud og det hele og der skal vi stemme om vi skal have et kollektivt lån eller individuelle lån. Det er jo ikke sikkert at man har brug for at låne hele beløbet så derfor synes hun at individuelle lån er at foretrække, hvor man også har rentefradrag. Dirigenten nævnte at det på dagsordenen fremgik, at Jens Gjaldbæk fra Cowi Consult ville være til stede. Da bestyrelsen også har indhentet tilbud til anden side er der ikke taget stilling til hvis tilbud der foretrækkes og hvad de dækker. Så Jens Gjaldbæk er ikke til stede. Det man så nu kan gøre er at gå over til en principbeslutning idet der ikke er beregning for hvad hver enkelt have skal betale og der er ikke beregning for vedligehold. Der er heller ikke beregning for hvad det koster i afledningsudgifter for spildevandet. Det I skal gøre i dag er, at I kan sige ja til at bestyrelsen skal fortsætte med at arbejde med projektet, så I på en ny generalforsamling kan få de præcise oplysninger om hvad det kommer til at koste. Bestyrelsen kan jo ikke arbejde videre, hvis I stemmer nej. Så må I jo vente til tvangskloakeringen kommer i 2015, hvor priserne måske er steget endnu mere. Vi tager en afstemning om at give bestyrelsen mandat til at gå videre med projektet. og fremlægge konkrete forslag på en ny generalforsamling. 8 stemte imod, 2 hverken for eller imod, 382 stemte for at bestyrelsen arbejder videre med projektet. Der er derved langt over 2/3 af stemmerne som der kræves for at det kan vedtages. Bent Damkjær, have 260 sagde at man principielt nedsætter et kloakudvalg. Vi har haft et kloakudvalg, men det har ikke fungeret. Foreslår Jens Peter Sasserson, næstformand Michael Olsen, Bent Damkjær og Jesper Olsen. Skulle der være andre interesserede kan de melde sig. Pause Dirigenten nævnte efter pausen at kloakudvalget var et udvalg under bestyrelsen og gentog for en ordens skyld navnene så de kunne godkendes. Birgitte Berthelsen meldte sig også til kloakudvalget. Dirigenten udtalte at det nu medfører at foreningen har et kloakudvalg som kan arbejde sammen med bestyrelsen under bestyrelsens ledelse. Punkt 5. Orientering fra Kreds 8 Kredsformand Kirsten Holm nævnte at selv kolonihaveforbundet har fundet ud af, at kloakering over hele landet bliver mere omfattende end man havde håbet.2012 er kongresår. På det kommende repræsentantskabsmøde i kredsen skal vælges de delegerede vi skal sende til kongressen 12

13 i september i Århus. Der har i forbundet siddet et organisationsudvalg hvor hun selv har sæde. Der har man gennemgået vedtægter for både forbund, kredse og haveforeninger. Der var ønske om at alle haveforeninger skulle have de samme vedtægter. Det var der stor modstand imod. Der bliver sikkert fremsat forslag om, at alle kredse skal have den samme vedtægt. Hun udtalte at hun synes at der er en meget centralistisk holdning i forbundet og nævnte et par eksempler på dette. Der har været forhandlet en ny lejeaftale for Højvænget. I den aftale er der en del stramninger omkring for eksempel brug af haven i forhold til vinterophold. Der kommet skrappere restriktioner om natophold. Et flertal i organisationsudvalget vil nedlægge kreds 8 og lægge den ind under kreds 2. Hovedbegrundelsen er at man vil have en kommune - en kreds, men det bliver ikke tilfældet hvis vi kommer i kreds 2, idet de bor i Glostrup Kommune. Flere andre haveforeninger i Ballerup vil gerne være med til at lave en Ballerup Kreds. Det vil vi indtil kongressen og på kongressen arbejde videre med. Vi har holdt den fælles præmiefest, der er en hyggelig tradition og det vil vi gøre igen i år. Bjarne Osbæck fra Hestholm er med i et salgs- og vurderingsudvalg i forbundet. Punkt 6. Bestyrelsens beretning Formand Marionn Greve sagde at alle havde fået en skriftlig beretning sammen med indkaldelsen. Hun havde enkelte kommentarer. Vedrørende stikontrol synes bestyrelsen at foreningen i 2011 har set mindre godt ud. Vi skulle alle være interesseret i at vi har en pæn forening. Da områderne ikke bliver holdt ordentligt er der blevet talt om, at det måske er nødvendigt at have 2 gange stikontrol i sæsonen. Det er blevet opdaget at nogen har lejet Lillelund ud til tredjepart. Det er vedtaget, at det kun er haveejere, der må leje huset. Det er en forudsætning for medlemmerne, at hvis de vil leje huset, skal de selv deltage til festen. Der er desværre i øjeblikket et hus, hvor vi må ophæve lejemålet på grund af restancer af haveleje. Huset bliver nu sat til salg. Det er tidligere vedtaget, at haveleje skal betales via PBS. Der er desværre nogen der stadig ikke opfylder dette, så kassereren må rykke og rykke for pengene. Det giver meget arbejde for kassereren og koster ekstra når det ikke sker via PBS, så vi håber at alle får tilmeldt sig til dette. Vi har jo haft nogle vandproblemer i 2011 og det har været næsten overalt i foreningen. I den forbindelse har vi måttet give nogen advarsler, idet man har udledt kloak i baghaven. Det er ikke lovligt. I gentagelsestilfælde vil bestyrelsen ophæve lejemålet. I den nye postkasselov er angivet hvordan postkasserne skal være placeret. Vi har henvendt os til Post Danmark, men de har svaret, at de vil give den enkelte haveejer besked hvis postkassen sidder forkert. Mange har den siddende på kalmarhegnet, så det er vistnok for lavt men der kommer sikkert en seddel i postkassen hvis de mener den sidder forkert. 13

14 Der var ingen spørgsmål til beretningen. Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt. Punkt 7. Regnskab 2011 Formand Marion Greve sagde at der var et overskud på kr. Der har været budgetteret med penge til foreningsanlæg, men der har vi ikke brugt alle pengene fordi arbejderne ikke er blevet udført. Der var ingen spørgsmål, så regnskabet blev sat til afstemning. Ingen stemte imod og ingen stemte hverken for eller imod, så vi regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 8. Budget 2012 Formand Marionn Greve fortalte at der var nogle rettelser til det fremsendte budget. Under udgifterne til generalforsamling står der kr. Det skal være kr. Ligeledes er havelejen for 2012 kr kr. Dette skyldes, at sidste år var der en stigning, der først trådte i kraft fra april, men i år skal stigningen indregnes i alle 4 kvartaler, så derfor er indtægten højere. Det gør, at det budgetterede underskud kun er kr. Der er i budgettet afsat kr. til vedligehold af foreningsanlæg samt kr. til kontorbygning fordi kontoret også skal kloakeres. Til dette skal der bruges de samme penge som hver have skal betale kr. Formand Marionn Greve fortalte, at vores suppleanter laver et meget stort stykke arbejde. Derfor har vi ment, at vi skulle sætte dem kr. op i honorar. Finn Andersen, have 108 er revisorsuppleant og har været i funktion, men fik ikke noget honorar. Hvad med revisorsuppleanterne? Formand Marion Greve sagde at der ikke var budgetteret til revisorsuppleanterne, idet det var meget få gange de blev kaldt ind. Hun kunne ikke sige om de, når de blev indkaldt, måtte dele med revisoren, de var suppleant for. Der er i hvert fald ikke sat penge af til revisorsuppleanterne. Budgettet blev sat til afstemning. 0 stemte imod. 0 stemte hverken for eller imod, så budgettet blev enstemmigt vedtaget og dermed også en forhøjelse af suppleanternes aflønning. Punkt 9. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 10. Valg Kasserer for 2 år Karen Offenberg blev genvalgt 10.2 Bestyrelsesmedlem 2 år Michael Olsen blev genvalgt Arne Jensen, have 72 sagde at under honorarer står der at honorarerne er udregnet efter forbrugerindekset. Så vidt han kan se stiger bestyrelsessuppleanterne med 10.3 Bestyrelsesmedlem for 1 år Anne-Marie Brandt blev valgt 14

15 10.4 Bestyrelsessuppleant 2 år Aage Andreasen blev genvalgt 10.5 Revisor 2 år Johnna Brandal genvalgt 10.6 Revisorsuppleant 2 år Ingen valgt 10.7 Vurderingsmand 2 år Bjarne Osbæck genvalgt, men meddelte at han ikke mere ville være vurderingsformand 10.8 Vurderingsmand 2 år Bjarne Puggaard genvalgt Der var under dette valg et indlæg fra salen, men da det ikke blev opfanget af mikrofonen kan det ikke refereres Vurderingssuppleant 2 år Darryn Robbs blev genvalgt Vurderingssuppleant 2 år Peter Aabank blev genvalgt 11. Eventuelt Jørn Schou fortalte at han har den ære at repræsentere skraldemændene i Hestholm og det er desværre sådan, at vi har måttet sige farvel til et par af vores kollegaer så vi kan godt bruge et par medlemmer mere til at være foreningen behjælpelig med at holde kontrol med når der skal afleveres affald i den grønne container, køkkenaffald, samt indsamling af køkkenaffald. Hvis der skulle være et par stykker i forsamlingen, der har lyst til at være med i et rigtigt godt kammeratskab, så kan de give mig eller en af de øvrige skraldemænd besked. Bjarne Osbæck sagde at han ville knytte nogle kommentarer med hensyn til vurderingerne. Hvis man påtænker at sælge i år er der nogen ting I skal være opmærksom på i forhold til vurderingen. Hvis man tidligere har fået vurderet sagde man at vurderingen gjaldt 1 år. Kolonihaveforbundet har gjort opmærksom på at en vurdering kun gælder i et kalenderår, så de der eventuelt har fået vurderet i 2011, ja der gælder vurderingen ikke længere. Så man skal have foretaget en ny vurdering der gælder i Vurderingsprisen er i øvrigt en max vurderingspris, så man må ikke tage mere, men det er tilladt at sælge til mindre. Hvem der bliver den nye vurderingsformand afgør vurderingsfolkene internt. I vurderingsudvalget i Hestholm er man flinkere end andre steder. Dette ved jeg fordi jeg sidder i udvalget i forbundet og har kontakt til de andre vurderingsudvalg. Hvis man for eksempel har fuldt fundament, kan få yderligere mange tusinde oveni, idet et hus der står på et fast fundament er i noget bedre stand end et der står på sokkelsten. Der er også stramninger andre steder, hvor man ser at tegningerne ikke passer med det eksisterende. Vi gør det at vi tager bestyrelsen ned for at se om det kan lovliggøres lovliggjort og opkræver en ny vurderingsafgift. 15

16 Andre steder siger man bare farvel og tak og kommer først tilbage når det er Udgangspunktet for medlemmerne må være, at når man bestiller en vurdering, så tjekker man med sine tegninger om huset stadig er lovligt. Er det ikke det, så få det lovliggjort inden vi kommer. Det gør arbejdet meget lettere og det vil også lette bestyrelsens arbejde. Da der ikke var flere spørgsmål overlod dirigenten til formanden at afslutte generalforsamlingen. Formand Marionn Greve takkede sekretær Hans Jørgen for et arbejde gennem 11 år. Da bestyrelsen i øvrigt er meget ny har vi trukket meget på hans viden. Derudover takkede hun alle fremmødte og en tak til alle som yder et stykke arbejde i Hestholm. Hvis vi skulle ud at hente arbejdskraft udefra til alle de opgaver, de frivillige gør, ville vores leje stige voldsomt. Hun håber, at der fortsat vil være nogle, der melder sig, når der noget arbejde. Tak for i dag. Den Aktive Seniorklub kalender Tirsdag den 08. maj 2012 Tirsdag den 22. maj 2012 Tirsdag en. 05. juni 2012 Tirsdag den 19. juni 2012 Tirsdag den 03. juli 2012 Tirsdag den 17. juli 2012 Tirsdag den 31. juli 2012 uge 19 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut Sæsonstart uge 21 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 23 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 25 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 27 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 29 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 31 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning Tirsdag den 14. august 2012 Tirsdag den 28. august 2012 Mandag den 03. september 2012 Lillelund uge 33 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut evt. udflugt uge 35 Møde i Lillelund kl. 11:00-slut fællesspisning uge 36 Forberedelse og madlavning til afslutningsfest i Tirsdag den 04. september 2012 uge 36 Afslutningsfest i Lillelund - middag kl. 18:00 Onsdag den 05. september 2012 Lillelund Lørdag den 08. december 2012 Lillelund uge 36 Oprydning og rengøring efter afslutningsfest i uge 49 Forberedelse og borddækning til julegløgg i 16

17 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

18 18

19 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: John Otto Jensen (Lokestien 27) Den aktive Seniorklub Kontaktpersoner: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) John F Petersen (Marsstien 5) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Ingelise Buczio (Rosenstien 1) Vurderingsudvalg Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Suppleant: Darryn Brian Dobbs Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

20 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Marionn Synne Greve Frederiksvej 52, 2. tv Frederiksberg (Lærkestien 1) Næstformand Michael Olsen Baltorpvej 249, Ballerup (Spurvestien 2) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) Sekretær Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) ( Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Bjarne Osbæck. Træffes på eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Salg: Tid aftales ved henvendelse til Michael Olsen. Træffes i kontortiden mellem kl kl på eller Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Jørn Schou (Jordbærstien 2) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 20

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere