Til skolens medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til skolens medarbejdere"

Transkript

1 Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i 0. og 5. klasse samt og 10. klasse. Spørgeskemaundersøgelserne omhandler elevernes trivsel og sundhed, og gør det muligt at lave sundhedsprofiler på forskellige niveauer. Spørgeskemaundersøgelse i 0. klasse Spørgeskemaundersøgelser for elever i 0. klasse ligger i sundhedstjenestens regi. Spørgeskemaundersøgelsen for 0. klasse besvares af elever og forældre i hjemmet inden konsultation med skolesundhedsplejersken. Spørgeskemaundersøgelse i 5. klasse samt klasse Spørgeskemaundersøgelserne gennemføres på skolen i Uge 36, 37 og 38. Da sundhedstjenesten skal bruge informationer om eleverne i 5. klasse og 8. klasse i efteråret anbefales det, at spørgeskemaundersøgelserne gennemføres på 5. klassetrin og 8. klassetrin i uge 36 og 37, hvorefter de kan gennemføres på de øvrige klassetrin. Hvorfor sundhedsprofiler? Formålet med sundhedsprofilerne er at få viden om en række områder i forhold til eleverne dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Derudover er der spørgsmål, der handler om skolens undervisningsmiljø og selve undervisningen. Sundhedsprofilerne på skolerne vil danne baggrund for indsatser, der forbedrer børn og unges trivsel og sundhed i dagligdagen. Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges? Resultaterne fra sundhedsprofilerne vil blive anvendt på mange forskellige måder. Eksempelvis vil: Sundhedsplejersker og børn- og ungelæger kunne tilbyde indsatser til eleverne efter aftale med forældre. De relevante medarbejdere, der er tilknyttet klassen, få viden om klassens trivsel, læring og sundhed, som kan bruges til dialog med elev og forældre og som kan bruges som en aktiv del af undervisningen. Skolens ledelse, medarbejdere, bestyrelse og elevråd kunne bruge resultaterne i dialog omkring læring, undervisningsmiljø, sundhed og trivsel på skolen. Spørgeskemaets indhold Spørgeskemaerne vil indeholde følgende emner: Elevernes oplevede helbred og sundhed samt hygiejne Fritidsaktiviteter og motionsvaner Kostvaner Trivsel, mobning og sociale relationer Alkohol, rygning og stoffer (kun årgang) Seksuel adfærd og pubertet (kun årgang) 1

2 Symptomer og sygdomme (kun årgang) Undervisningen Skolens psykiske rammer/ trivsel i klassen og på skolen Skolens fysiske rammer Skolens æstetiske rammer Sikkerhed på skolen Anonymitet og behandling af oplysninger Det er vigtigt, at du fortæller eleverne, hvordan oplysningerne fra spørgeskemaerne behandles. Her er en beskrivelse af behandling af oplysningerne på forskellige klassetrin. Når du orienterer klassen om anvendelse af oplysningerne, behøver du kun oplyse anvendelsen for det pågældende klassetrin. 5. klasse Ifølge Sundhedsloven skal elever i 5. klasse tilbydes en funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Denne undersøgelse tilbydes af sundhedsplejersken til alle elever i 5. klasse. Eleverne besvarer et internetbaseret spørgeskema med cpr-nummer, så sundhedsplejersken får oplysninger, som hun kan bruge i forbindelse med den lovpligtige funktionsundersøgelse. Tidligere udfyldte elever i 5. klasse et særskilt papirskema til sundhedsplejen, hvilket erstattes af det internetbaserede spørgeskema. I forbindelse med funktionsundersøgelsen modtager eleverne en indkaldelse fra sundhedsplejersken med tidspunkt for undersøgelsen. Sundhedsplejersken har tavshedspligt, hvilket betyder, at forældre, skolens medarbejdere og ledere ikke har adgang til oplysninger om den enkelte elev. Når resultaterne fra sundhedsprofilerne præsenteres, vil besvarelserne altid være anonyme. Her vil det ikke være muligt at se, hvad den enkelte elev har svaret på spørgsmålene, da resultaterne kun præsenteres samlet for klasser, årgange eller hele skolen. 7., 9. og 10. klasse Eleverne i 7., 9. og 10. klasse besvarer et internetbaseret spørgeskema. Besvarelserne er anonyme, da der ikke spørges ind til cpr. nummer, navn og adresse. Når resultaterne fra sundhedsprofilerne præsenteres, vil besvarelserne altid være anonyme. Her vil det ikke være muligt at se, hvad den enkelte elev har svaret på spørgsmålene, da resultaterne kun præsenteres samlet for klasser, årgange eller hele skolen. 8. klasse Ifølge Sundhedsloven skal unge i udskolingen tilbydes en helbredsundersøgelse ved kommunens børn- og ungelæge. Eleverne besvarer spørgeskemaet med cpr-nummer, så skolens børnog ungelæge får oplysninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de lovpligtige helbredsundersøgelser. Eleverne bliver tilbudt en samtale og helbredsundersøgelse efter behov på baggrund af oplysningerne fra sundhedsprofilerne. Det internetbaserede spørgeskema erstatter det papirspørgeskema, som eleverne hidtil har udfyldt. I vil modtage en forespørgsel fra lægen om muligt tidspunkt for undersøgelsen. Det forventes at eleverne er til rådighed for undersøgelserne på de aftalte. 2

3 Hvis der er nogle informationer omkring elevernes helbred og trivsel, som er vigtige for lægen, vil det være en stor hjælp for lægen at få dem inden undersøgelsen. Oplysningerne om det enkelte barn benyttes kun af børn- og ungelægen. Børn- og ungelægen har tavshedspligt. Skolens medarbejdere, forældre og skoleledelse har således ikke adgang til oplysningerne om den enkelte elev. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor den unge mistrives i en sådan grad, at lægen er forpligtet til at finde hjælp og dermed inddrage andre. I de situationer vil den unge altid få det at vide først. Spørgeskemaet indeholder nogle personlige spørgsmål. Eleverne kan udelade at besvare de spørgsmål, som de ikke ønsker at besvare. Når resultaterne fra sundhedsprofilerne præsenteres, vil besvarelserne altid være anonyme. Her vil det ikke være muligt at se, hvad den enkelte elev har svaret på spørgsmålene, da resultaterne kun præsenteres samlet for klasser, årgange eller hele skolen. Praktiske forhold omkring udfyldelse af spørgeskemaet Eleverne skal udfylde spørgeskemaet i forbindelse med undervisningen. Spørgeskemaet besvares på hjemmesiden Eleverne i 5. klasse og 8. klasse logger ind med deres cpr-nummer. Du bedes derfor medbringe en klasseliste med cpr-numre, så du kan hjælpe elever, der ikke kan huske deres cpr-nummer. Alle de elever i klassen, der er i skole den pågældende dag, skal besvare spørgeskemaet. Du behøver efterfølgende ikke bruge tid på, at elever, der er fraværende den pågældende dag, svarer på spørgeskemaet, men i stedet opfordre dem til at gøre det hjemme. Inden eleverne begynder at udfylde spørgeskemaet, vil det være en god idé med en kort introduktion til spørgeskemaet. Bed eleverne om at læse spørgsmål og svarmuligheder grundigt igennem, inden de svarer. Og fortæl dem, at det er vigtigt, at de giver sig god tid til at svare på de enkelte spørgsmål. Fortæl dem kort om, hvordan oplysningerne behandles på deres klassetrin. Hvis elever har svært ved at læse spørgsmålene, kan der anvendes et gratis program til højtlæsning. Programmet hedder Adgang for alle. For at bruge programmet skal det være installeret på computerne. Hvis der er spørgsmål, som eleverne ikke forstår eller har svært ved at svare på, må du gerne hjælpe dem. Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde. Eleverne besvarer spørgeskemaet ved at gå ind på og vælge Besvar spørgeskema under Elever i menuen til venstre. Eleverne ser information om spørgeskemaundersøgelsen ved at vælge Information under Elever i menuen til venstre. 3

4 Når eleven vælger Besvar spørgeskema, kommer der et skærmbillede med Log ind. Her angiver eleven kommune, skole og klasse. Under kommune skal eleven vælge Odense. Elever i 5. klasse og 8. klasse angiver desuden navn og cpr-nummer. Hvis eleven angiver, at han eller hun går i 5. eller 8. klasse, kommer der automatisk felter med navn og cpr-nummer. Når eleven har udfyldt oplysninger trykkes på knappen Log ind. 4

5 Når eleven er logget ind, kommer selve spørgeskemaet, som eleven skal besvare. Ved spørgsmål med runde felter til afkrydsning er det kun muligt at vælge ét svar, mens det ved spørgsmål med firkantede felter til afkrydsning er muligt at vælge flere svar. Når eleven har besvaret spørgeskemaet, er det vigtigt at eleven vælger Gem til sidst i spørgeskemaet. Svarene gemmes først, når eleven vælger Gem. 5

6 Spørgsmål til sundhedsprofilerne Hvis I har spørgsmål til sundhedsprofilerne eller udfyldelsen af spørgeskemaerne, er I velkomne til at henvende jer til: Camilla Jarl Konsulent Skoleafdelingen Tlf Hvis der under selve udførelsen opstår spørgsmål eller udfordringer af IT-teknisk karakter bedes I kontakte: Thomas Møller Terkelsen Analysekonsulent Sundhedssekretariatet 6

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere