Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole"

Transkript

1 Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7 pkt. 2, Undervisningsministeriets temahæfte nr. 21, lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 samt Sundhedsloven lov nr. 546 af 24. juni Overordnede målsætninger Formålet med skolens sundhedspolitik er gennem en forbyggende og en målrettet indsats - at fremme elevernes sundhed og trivsel ved at sætte fokus på følgende temaer - Livsstil - Kostvaner - Krop og motion - Sociale relationer og netværk - Fritidsaktiviteter - Risikofaktorer i forhold til elevens sundhed og trivsel Delmål 1: Livsstil: Delmål For at give eleven en bedre indsigt i sammenhængen mellem levevilkår og livsstil inddrages der en række af relevante temaer i undervisningen på 0. til 10. årgang. Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets temahæfte nr. 21 (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab) samt lov bekendtgørelse nr. 95 vedrørende kommunale sundhedsydelser sættes der i undervisningen bl.a. fokus på - familiekundskab - sammenhæng mellem levevilkår og livsstil - kundskaber og uddannelse - risikofaktorer i forhold til en sund livsstil kost- og drikkevaner fysiske aktiviteter søvn rygning alkohol og euforiserende stoffer misbrug

2 Delmål 2: Kost- og drikkevaner: For at fremme sunde kost- og drikkevaner hos den enkelte elev tilbyder skolen skolemad og en frugtordning, ligesom der i alle skolens afdelinger er opsat koldvandsautomater. For at begrænse elevernes mulighed for at få usunde kost- og drikkevaner er det ikke tilladt for eleverne - at forlade skolen i skoletiden - at medbringe cola, sodavand, slik, kager og chips på skolen Skolens tilbud omfatter - en salatbar med ca. 20 forskellige produkter - grovboller - dagens frugt - enkelte typer af frugtslik - frugtjuice - koldt vand fra skolens automater - opbevaring af elevernes madpakker på køl (Stilles til rådighed til klasser der ønsker det) Skolen sætter i et samarbejde med forældrene fokus på den sunde madpakke på 1. til 6. årgang (Info-folder til forældrene er vedlagt som bilag). Den enkelte klasse (forældre og lærerteam) afgør om eleverne skal have mulighed for at nyde slik, kage m.m. i forbindelse med særlige begivenheder (fødselsdage, fester). Delmål 3: Fysiske aktiviteter: For at styrke elevernes muligheder for flere friluftsaktiviteter i elevpauserne har vi på afdeling Bakken og Pilen etableret 11 nye legeområder. Skolebestyrelsen prioriterer fortsat en udbygning af legeområderne for at skabe mulighed for en udbygning af aktiviteterne i frikvartererne og i fritiden. I takt med en forøget fokusering på børn og unges livsstil har skolen blandt andet valgt at sætte fokus på sammenhængen mellem børn og unges kost- og motionsvaner. Ud over de andre fokusområder, der er beskrevet i de øvrige delmål, har skolen valgt at opprioritere den obligatoriske idrætsundervisning.

3 Alle årgange på mellemtrinet (4. til 6. årgang) får tildelt yderligere 1 idrætstime pr. uge ud over det vejledende timetal. Desuden har hver afdeling indlagt motionsaktiviteter i løbet af ugen. Som et resultat af et udviklingsarbejde er der udarbejdet et temahæfte Krop og Sundhed, der målrettet sætter fokus på krop og bevægelse i forhold til det brede sundhedsbegreb. Langeskov Skole er medlem af Dansk skoleidræt og Sunhed rundt i Danmark Skolen indhenter hele tiden den nyeste viden om, hvordan vi bedst styrker den enkelte elevs sundhed, ved at eleven sætter fokus på egen sundhed (kost/ motion). Skolen tilbyder ud over faget idræt - Korte motionsforløb i løbet af ugen på 0. til 3. årgang - Et længere motionsforløb hver uge på 4. til 6. årgang - Temadage/- uger på 0. til 10. årgang, hvor der sættes fokus på den enkelte elevs kondition - Måling af den enkelte elevs vægt og kondital mindst en gang årligt Skolen deltager i skoleåret 2009/10 i projektet Aktiv rundt i Danmark. Skolen udarbejder i efteråret 2009 en info-folder Aktiv på Langeskov Skole. Delmål 4: Forebyggelse af elevers rygning: For at sikre, at færrest mulige elever begynder at ryge, sætter skolen fokus på rygningens skadelige virkninger gennem et obligatorisk undervisningsforløb på 6. og 7. årgang jf. Undervisningsministeriets faghæfte nr. 21 om sundhed. Langeskov Skole er derfor røgfri, ligesom elever ikke må forlade skolen i skoletiden. Elever har derfor heller ikke mulighed for at ryge uden for skolens område i skoletiden. Delmål 6: Forebyggelse af elevers misbrug af alkohol og andre rusmidler/ euforiserende stoffer: På Langeskov Skole accepteres det ikke, at elever indtager alkohol eller andre rusmidler. Hvis en medarbejder har mistanke om eller konstaterer, at en elev indtager alkohol eller andre rusmidler i skoletiden orienterer medarbejderen skolens leder, der straks orienterer forældrene og tilbyder dem en samtale.

4 Får en medarbejder mistanke om, at en elev har et uacceptabelt brug/ misbrug af alkohol eller indtager andre rusmidler følges samme procedure, og skolens leder kontakter forældrene og tilbyder dem en samtale. Får skolen en viden om, at der på skolen eller i skolens nærområde handles med rusmidler, meldes sagen til politiet og kommunens SSP-organisation orienteres. Får skolen en viden om elevers brug/misbrug af alkohol og andre rusmidler har skolen følgende handlemuligheder, som anvendes ud fra en konkret vurdering Skolelederen kontakter forældrene ofte på baggrund af en elevsamtale Kommunens SSP-organisation og skolens SSP-medarbejder inddrages Skolederen kan vælge at indkalde - elevens forældre til en samtale - en gruppe af forældre - klassens forældre - udsende en orientering til forældrene Bemærkning: Med hensyn til skolens muligheder for sanktioner over for elever, der gennem en uacceptabel adfærd overtræder skolens regelsæt på dette område, henvises til skolens principper for fremme af god ro og orden. Delmål 7: Fokus på elevernes undervisningsmiljø: For at fastholde og forbedre elevernes undervisningsmiljø gennemfører Langeskov Skole mindst hvert 3. år en undervisningsmiljøvurdering i henhold til undervisningsmil-jøloven. (Se skolens hjemmeside) Gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse og en dialog mellem eleverne medarbejderne ledelsen skolebestyrelsen Lovgivningen omfatter 4 elementer kortlægning af elevernes undervisningsmiljø undersøgelse af de områder der skiller sig ud (problemstillinger) udarbejdelse af en konkret handlingsplan opfølgning på handlingsplanen

5 Undervisningsmiljøvurderingen skal fokuserer på det fysiske arbejdsmiljø det psykiske arbejdsmiljø det æstetiske arbejdsmiljø Den seneste revidering af undervisningsmiljøvurderingen vedtages af skolebestyrelsen inden udgangen af Undervisningsmiljøvurderingen med bilag kan ses på skolens hjemmeside langeskov-skole.dk. På Langeskov Skole er der etableret en skolefeordning på begge skoleafdelinger. Skolefeen skal støtte børn, der har det svært, og som ikke trives i dagligdagen. Skolefeen kan hjælpe elever, der har brug for ekstra opmærksomhed og støtte via samtale medvirke til at gøre dagligdagen lettere for eleven være behjælpelig med at henvise til andre hjælpeforanstaltninger vejlede/ rådgive kolleger i det daglige arbejde m.h.t. håndtering af den pågældende elev vejlede/ rådgive forældre i forhold til de situationer, der kan være svære/ udfordrende derhjemme Hvem kan kontakte skolefeen? den enkelte elev kolleger på skolen forældre På skolens hjemmeside langeskov-skole.dk kan du se, hvordan du kontakter skolen.

6 Delmål 8: Fokus på sundhedsfremmende temaer i undervisningen: I forbindelse med, at skolen gennemfører målrettede undervisningsforløb inden for nedenstående temaer, tager man udgangspunkt i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr Den vejledende læseplan faghæfte nr. 21 vedrørende sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Børne- og ungepolitikken i Kerteminde kommune SSP indsatsen i Kerteminde Kommune herunder den kriminalpræventive læseplan Forebyggelse og sundhedsfremme i Kerteminde Kommune - sund og usund livsstil - mad og motion - fysisk og psykisk arbejdsmiljø - samvær i familien - bolig og sundhed - sociale netværk - mobning - anvendelse af internet og mobiltelefoner

7 Servicemål 1. Skolen afsætter i forbindelse med den årlige budgetlægning ,00 kr. som et tilskud til skolebespisningen og frugtordningen for elever og medarbejdere. Tilbudet om skolebespisning er baseret på brugerbetaling, hvor skolebestyrelsen fastsætter priserne og skolens tilskud. 2. Skolen afholder alle udgifter til drift af skolens bod. 3. Skolen afsætter 1 ekstra undervisningstime pr. uge i faget idræt på mellemtrinet (4. til 6. årgang). 4. Skolen afsætter hvert skoleår timer til lærere, der deltager i fagteamet for faget idræt. 5. Skolen afsætter 300 timer til skolens feordning. 6. Skolen dækker udgiften til indkøb af supplerende undervisningsmaterialer til ovenstående temaer. 25. september Mogens Christiansen skoleleder

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere