OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat."

Transkript

1 OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Alvorlig sygdom hos personale Når en ansat mister en nærtstående OmSorgsplan for Mariager Skole er udarbejdet efter en fælles Pædagogisk aften med oplæg og gruppedrøftelser ved Jes Dige, Kræftens Bekæmpelse, hvor hele skolens personale deltog. Omsorgsudvalget har herefter med udgangspunkt i gruppedrøftelserne samt relevant litteratur udarbejdet den endelige plan, der blev behandlet og godkendt på Pædagogisk Rådsmøde tirsdag den 5. marts Planen er tænkt som en hjælp, idet vi tror, at en plan der i store træk beskriver, hvad vi gør, og hvem der gør det, er en metode til at undgå, at den enkelte lærer står alene og muligvis rådvild med opgaven. Vi udgiver os ikke for at være eksperter, når det, der ikke må ske, sker, men vi er medmennesker, og vi er forpligtiget, idet børnene er følelsesmæssigt knyttet til os, det ansvar bliver ikke mindre, når børnene bliver udsat for svære hændelser, da de i høj grad har behov for, at der er ansvarlige voksne også på skolen der tager ansvar for dem. Såfremt man erfarer et dødsfald, der vedrører skolen, er man forpligtiget til at kontakte skolens ledelse, således Omsorgsplanen kan iværksættes. Uanset hvilke af de omtalte tab, der måtte ske, er det klasselærerens opgave at informere nye lærere i klassen, idet tabet fortsat vil berøre eleverne. Der samles en sorg-kasse, der indeholder: OmSorgsplanen En salmebog To lysestager med lys Lille blomstervase Oversigt over ritualer i andre relevante religioner Kopier af breve udsendt i forbindelse med tidligere dødsfald Kopier af salmen I østen stiger solen op J.O. Laiers pjece Når ulykken rammer Pjecen Sorg og krise hos børn Sorg-kassen placeres hos sekretæren, der tillige har ansvaret for, at den er ajourført. Der bør dannes en ressourcegruppe omkring den ramte evt. bestående af 2-3 lærere, 1 pædagog fra SFO, præsten en med kendskab til de fremmedsprogede elever. Planen skal løbende revideres.

2 Når en elev mister en forældre/søskende. Tiden før dødsfaldet Det forudsættes, at eleven eller elevens forældre giver klasselæreren oplysninger om nærtstående familiemedlemmers sygdom. Klasselæreren giver klassens øvrige lærere, evt. søskendes lærere, SFO-personale og skolens ledelse besked om den aktuelle situation. Klaselæreren forestår kontakten til hjemmet, da det er sjældent, at familien selv har overskud til at sætte sig yderligere i forbindelse med skolen. Efter aftale med hjemmet orienteres klassen/klassernes elever. Tiden lige efter dødsfaldet Udgangspunktet for kontakten til familien vil være det kendskab lærerne i forvejen har til familien, og det skole-/hjemsamarbejde, der er blevet etableret. Skolelederen eller dennes stedfortræder orienterer det samlede personale om dødsfaldet, gerne med så mange oplysninger som muligt, således at alle har en fælles historie. Klasselæreren informerer eleverne i den berørte klasse. Det ramte barns familie har mulighed for selv at informere klassen og de øvrige forældre, hvis de ønsker det. Når personalet og den berørte klasse er orienteret om dødsfaldet, går klassen, den lærere og ledelsen ud til flagstangen, hvor pedellen hejser flaget på halv stang. Eleverne i den berørte klasse får et brev med hjem, der informerer om dødsfaldet. Se forslag i ide-mappen. Ledelsen tager initiativ til, at dette brev skrives. Klasselæreren i parallelklassen afgør, om det er relevant at give brev med hjem i den klasse. Den eller de lærere, som har den tætteste kontakt til barnet ringer til hjemmet og tilbyder at komme på besøg derhjemme for at vise sin medfølelse og tilbyde hjælp. Ved det første besøg i hjemmet medbringes en blomst. Man skal ikke give op, selvom man hidtil ikke har haft god kontakt til familien. Vis deltagelse og afpas hjælpen efter barnets og forældrenes behov. Forældrene oplyses om, hvad skolen har gjort i forhold til klassen. Lærernes aftaler indbyrdes, hvem der skal deltage i begravelsen. Skolen, klassen og klassens lærere sender blomsterhilsen. Familien spørges om det er i orden, at der flages på skolen på begravelsesdagen. Såfremt der flages, sætter ledelsen en notits på opslagstavlen om, hvorfor der flages. Opfølgning Klassens lærere (ressourcegruppen) snakker om det ramte barns reaktioner og evt. ændrede adfærd på teammøder efter dødsfaldet. Lærerene lytter og taler med eleven alene og sammen med klassen om sorgen. Evt. vikarhjælp aftales med ledelsen. Kontakt forældrene en tid efter dødsfaldet.

3 Når skolen mister en elev 1. dag Det formodes, at skolens leder modtager beskeden om dødsfaldet. Herefter underretter skolelederen klasselæreren samt det øvrige personale straks. SFO underrettes også. Skolens kontor gør personalet opmærksomt på, at der er behov for at orientere sig løbende på personaleintra. Pjecen Når ulykken rammer uddeles til personalet. Elevens klasselærer underretter den pågældende klasse, og er i øvrigt sammen med sin klasse resten af dagen. Det er vigtigt, at børn i sorg har en fælles historie undgår rygtedannelser. Resten af skolens klasser orienteres af deres lærere (klasselærer). Når alle klasser er orienteret, hejser pedellen flaget på halv stang. Den/de berørte klasse(r) får brev med hjem, så forældrene er orienteret om dødsfaldet, forløb og videre aktiviteter. Kontoret tager initiativ til, at dette brev skrives. Pjecen Sorg og krise hos børn vedlægges til forældrenes orientering. Den øvrige forældregruppe orienteres via skolens hjemmeside. Den berørte klasse finder i fællesskab med klasselæreren ud af, hvordan man vil mindes den afdøde. Den afdødes plads kan markeres med levende lys. Pladsen står tom i en passende periode, hvorefter det drøftes med klassen, om den skal fjernes. Vær opmærksom på, at der næppe er elever, der ønsker at overtage pladsen. Klasselæreren tager initiativ til at hjemmet kontaktes først telefonisk og dernæst, såfremt forældrene ønsker det, ved et besøg. Ved besøget medbringes en blomsterhilsen fra skolen. Hjemmet besøges for at udtrykke vores deltagelse, støtte forældrene og for at få afklaret om klassekammeraterne må deltage i begravelsen og evt. i mindehøjtideligheden. Det er vigtigt, at børnene i de følgende dage er sammen med de lærere, der kender dem bedst. Ligeledes skal man helst være to lærere i processen af hensyn til børnene og af hensyn til lærerne! 2. dag Der afholdes mindehøjtidelighed næste morgen: Skolelederen holder en kort mindetale. Eleverne har mulighed for at sige noget, synge, læse et digt eller andet. Der afholdes et minuts stilhed. Fællessang (for at bryde tavsheden). Herefter vender eleverne tilbage til deres respektive klasser, og der tales om den afdøde, mindehøjtideligheden, døden efter behov. Man bør være opmærksom på, at nogle elever muligvis ikke kan rumme at beskæftige sig med sagen en hel dag, derfor skal der allerede her være mulighed for at vende tilbage til en normal undervisning.

4 Før begravelsen Såfremt afdødes familie accepterer, er det vigtigt, at kammeraterne deltager i begravelsen Der tales indgående om begravelsen, dette bør ske, uanset om børnene deltager i begravelsen eller ej. En grundig orientering om det, der skal foregå, vil give den enkelte elev et bedre grundlag til at tage stilling til, om han/hun ønsker at deltage i begravelsen. Der er mulighed for at inddrage præsten i denne samtale. Når tidspunktet for begravelsen er kendt, får klassens elever en kort meddelelse med hjem om deltagelse i begravelsen. Af meddelelsen bør det fremgå: Hvor og hvornår begravelsen finder sted. At det naturligvis er frivilligt, om de enkelte hjem ønsker, deres barn skal deltage i begravelsen. At det kan være af stor betydning for den videre bearbejdelse af sorgen, at så mange som muligt har deltaget i begravelsen. At det er vigtigt, at eleven har en voksen med, i særdeleshed de yngste børn. Hvem, der deltager fra skolens side. Begravelsen Tiden herefter Pedellen sørger for, at der flages fra morgenstunden på begravelsesdagen. På begravelsesdagen er klasselæreren sammen med sin klasse. Børn der har brug for at være sammen med deres forældre eller andre voksne har naturligvis lov til det. Som udgangspunkt deltager klasselæreren, faglærerne i klassen samt skolelederen i begravelsen. Skolen sender en krans/bårebuket. Klasselæreren søger for, at klassen sender en krans. Såfremt der ikke holdes mindehøjtidelighed/eleverne ikke deltager i mindehøjtideligheden, skal der være mulighed for at mødes i klassen, så man kan få snakket om begravelsen samt evt. afslutte med et besøg på kirkegården for at se den pyntede grav. Andre elever fra skolen kan deltage i begravelsen efter skriftlig anmodning fra forældrene almindelig procedure. Det er vigtigt, at eleverne i den følgende tid fortsat mødes med åbenhed og opmærksomhed af de voksne, der omgiver dem, og har ansvaret for dem. Det er vigtigt at støtte børnene med det samme i stedet for at vente, til de har problemer. Det nytter ikke noget, at man har travlt med at få alt til at være som det plejer, for der plejer altså at være en kammerat mere i klassen! Det er vigtigt, at man fortsat taler jævnligt om hændelsen. Vær opmærksom på signaler fra eleverne. Børn sørger i forskellige tempi, og deres hjem støtter dem forskelligt i sorgprocessen. Børn, der netop har lidt et andet tab f.eks. skilsmisse kan reagere meget voldsomt på et nyt tab. Der kan være en god ide med et ekstra forældremøde, hvor man giver forældrene mulighed for at tale med hinanden om det skete, og om

5 hvordan de bedst støtter deres børn og hinanden. Man kan invitere afdødes forældre. Tal med den afdødes forældre om, hvorvidt de ønsker fortsat besøg af klassekammeraterne. Der er formentlig mange andre end lige den afdødes klassekammerater, der har lidt et tab ved dette dødsfald. Husk at være særlig opmærksom på elever, der er i familie med den afdøde, naboer, nære veninder/venner og en eventuel kæreste. Ældre elever har måske brug for at være sammen på tværs af klasserne. Erfaringerne viser ifølge materiale fra Kræftens Bekæmpelse, at ældre elever vurderer det som den bedste hjælp. Husk mærkedage: fødselsdag, årsdagen for dødsfaldet osv. Fælles besøg på gravstedet. Skolen anbefaler, at besøget foregår på et tidspunkt, hvor klassens forældre har mulighed for at deltage. Hvis besøget sker i skoletiden, betaler skolen transporten til kirkegården. Når skolen mister en ansat Lige efter dødsfaldet Det øvrige personale orienteres samlet af ledelsen. Husk gårdvagterne. Information på tavle Hele personalet skal være orienteret inden eleverne får informationen. Klasselæreren orienterer klasserne om dødsfaldet. Hvis afdøde er klasselærer, skal klassen orienteres af en lærer, som klassen kender. Flaget går på halv. Pedellen hejser flaget. Klasselæreren er i klassen resten af dagen i berørte klasser Forældrene orienteres samme dag pr. brev. Brevet udarbejdes af ledelsen Ansatte, der er personligt berørt, bør fritages for undervisning. Markering i klassen og på skolen Hele skolen samles til en fælles markering dagen efter dødsfaldet. Eventuel ægtefælle og børn inviteres til mindesamlingen af ledelsen. Opfølgning Besøg hos familien. Husk blomst. I tiden efter dødsfaldet må klassens lærere være meget opmærksomme på, om der er et behov for at tale med eleverne om dødsfaldet. Om begravelsen Ledelsen besøger de pårørende for at høre, om der er noget, som skolen kan gøre.

6 Evt. snakke begravelse med pårørende. Må kolleger deltage i begravelsen? Må elever deltage i begravelsen? Skolens ledelse og lærere deltager i begravelsen. Alle skal have mulighed for at deltage. Ledelsen sørger for blomster til begravelsen Pedellen sørger for, at der flages på halv. Hvis medarbejderen dør i ferien Den, der erfarer dødsfaldet kontakter lederen. Skolens ledelse ringer til alle skolens medarbejdere, så der gives mulighed for deltagelse i begravelsen. Forældre orienteres pr brev om dødsfaldet. Ulykker i skolen Forholdsregler på ulykkesstedet Her tænkes på både alvorlige og mindre alvorlige ulykker i undervisningen, således både på og udenfor skolens arealer. Stop ulykken. Giv livreddende førstehjælp. Tilkald den nødvendige hjælp. Giv almindelig førstehjælp. Underret skolens kontor/ledelsen, som sørger for at en af skolens øvrige lærere tager ud til ulykkesstedet og får de øvrige elever samlet med tilbage til skolen. Få samling på de øvrige elever og forsøg at holde dem på afstand af ulykkesstedet med mindre de kan hjælpe. Læreren følger med i ambulancen. Underretning Skolelederen underretter elevens forældre og fortæller, at der er sket en ulykke, og hvor barnet er bragt hen. Kontoret sørger for, at eventuelle søskende på skolen orienteres. Kontoret sørger for, at hele skolens personale - husk også SFO - underrettes om ulykken. Det er vigtigt at alle får de samme oplysninger. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien endvidere af sygehus el. politi. Klasselæreren/teamet modtager eleverne, når de kommer tilbage til skolen. Tal åbent med eleverne om det skete, og lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Ledelsen/kontoret kontakter alle implicerede elevers forældre og beder

7 dem møde op på skolen til fælles orientering. INGEN ELEVER MÅ FORLADE SKOLEN ALENE OG GÅ HJEM TIL ET TOMT HUS. Kommer der henvendelser fra pressen, er der en person, der udtaler sig, gerne lederen. Markering i klassen markering på skolen, hvis ulykken resulterer i dødsfald Kommer meddelelsen om dødsfald, mens eleverne og forældrene stadig er på skolen videregives den straks. Har eleverne og forældrene forladt skolen, gives der telefonisk besked til samtlige hjem fra ledelsen/kontoret. Der opfordres til, at alle møder i skole næste dag evt. sammen med forældre. Skolens øvrige lærere + SFO personale informeres ligeledes om det hændte, så de ved, hvad der venter dem den følgende dag. Næste dag Alle klasser har så vidt muligt deres klasselærer den første time. Der gives besked om det skete. Det er her igen vigtigt, at alle lærere har de samme oplysninger at videregive. I klassen med de berørte elever er evt. alle teamlærerne frigjorte. Det er her vigtigt, at også den/de lærere, der var med da ulykken skete, er i klassen. Se endvidere under Når skolen mister en elev. Opfølgning Klasselæreren/teamet besøger hurtigst muligt forældrene til den afdøde, dels for at vise sin medfølelse og dels for at tale om situationen (medbring en blomsterhilsen). Hvad ønsker hjemmet, at skolen gør i forbindelse med begravelsen. Ønsker forældrene at klassekammeraterne deltager ved begravelsen eller ser de hellere, at der holdes en lille mindehøjtidelighed i klassen (her kan præsten evt. inddrages). Se endvidere under Når skolen mister en elev. Vær opmærksom på, hvordan klassekammeraterne/søskende reagerer. Er der elever, der har brug for særlig professionel efterbehandling. Husk altid at meddele ledelsen/kontoret, hvis man er på ture ud af huset. Afgør om der evt. skal deltage to lærere. Medbring altid skolens tlf.nr. og privatnummer til skolens ledere + en mobiltelefon. Ulykker udenfor skolen Det formodes, at skolen modtager besked om ulykken. Hvis skolen ikke modtager officiel besked om ulykken informeres i første omgang kun personalet. Først ved officiel bekræftelse informeres elever og forældre. Klassens forældre informeres via brev.

8 Den øvrige forældrekreds informeres via skolens hjemmeside. Vedr. det videre forløb henvises til Omsorgsplanens øvrige punkter. Alvorlig sygdom hos elev Efter information om sygdommen informeres i lærerkollegiet og andre, der har med barnet at gøre (fx SFO, ledelsen, sundhedssektoren ). Der oprettes en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren sørger for, at nye lærere i klassen bliver informeret. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. De involverede informeres om familiens ønsker. Klassekammeraterne informeres evt. af eleven selv ellers af klasselæreren. Afhængigt af familiens ønsker informeres den øvrige forældrekreds, parallelklassen osv. Forældrene skal have mulighed for selv at informere evt. på et forældremøde. Følgende emner kan behandles på klassen: sorg, død, mobning, en god kammerat. Børn vil som udgangspunkt gerne være gode kammerater. Men de har ofte brug for, at voksne fortæller dem hvordan. Citat: OmSorg,Handleplan. Mobning pga. en livstruende sygdom eller en død far/mor er en ting eleven ikke skal bruge kræfter på. Opfølgning Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever. Evt. erkendelsen af sygdommen, konsekvensen af sygdommen, smerte og vreden over sygdommen, håbet, angsten for fremtiden og livet med sygdommen. Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende Hvis eleven er fraværende i længerevarende tid bevares kontakten evt. ved besøg, brevveksling, tegninger, digte, lydbånd eller video. Find et acceptabelt niveau for disse aktiviteter. Ved dødsfald se: Dødsfald elev. Yderligere hænges en kort beskrivelse af elevens sygdomsforløb op på opslagstavlen på lærerværelset, eller den gives mundtligt sammen med den øvrige information. Efter information om sygdommen informeres alle, der har med eleven/eleverne at gøre (fx SFO, lærer, søskendes lærer, ledelse). Der laves en ressourcegruppe, hvor der kan hentes støtte. Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og besøger hjemmet medbringende en blomst. Kontakten tages for at få information, for at høre familiens ønsker, for at høre hvad skolen kan gøre for at hjælpe og for at vise omsorg. Opfølgning (kollegaer og ledelse) Angsten for sygdommen og frygten for døden ændres og forsvinder i bedste fald, når vi får mulighed for at dele tankerne og følelserne med andre. Hjælpen afpasses efter elevens og forældrenes behov og ønsker. Snak med eleven om, hvad hun/han ønsker, skolen skal gøre nu og hvis

9 Alvorlig sygdom hos personale forælderen dør. Et venligt forsøg på støtte kan opleves meget forskelligt, nogle vil opleve forsøget helt forkert. Afhængigt af elevens ønsker kan klassekammerater og øvrige forældre informeres. Den ramte familie gives mulighed for selv at informere de involverede parter. Opfølgning: Tal med/lyt til eleven om det svære han/hun oplever Afhængigt af elevens ønske ved forælderens død, kan det markeres på forskellige måder evt. vha. ritualer, ceremoni. Se: En elev mister en forældre/søskende. Når en ansat mister en nærtstående Ledelsen snakker med den ramte om situationen og behovet for orientering til kolleger, elever og forældre. Afhængigt af den ramtes ønsker informeres der. For at undgå rygtedannelse er det vigtigt, at alle har samme historie. Den ramte gives mulighed for selv at informere, men kan også overlade det til ledelsen. Ved dødsfald se: Dødsfald (personale) Lederen informerer den samlede personalegruppe. Hvis en ansat mister sin ægtefælle/samlever eller et barn skal teamlæreren informere de berørte klasser. Der opfordres til, at kolleger med tæt tilknytning til den berørte aflægger et besøg. På begravelsesdagen hejser pedellen flaget på halv. Skolen sender en bårebuket/krans til begravelsen Der gives mulighed for, at de nærmeste kolleger kan deltage i begravelsen.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013

Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013 Indledning Du sidder nu med Petersmindeskolens Omsorgsplan som første gang er udarbejdet i løbet af skoleåret 2000/2001. Udvalget bag udarbejdelsen af planen har haft den intention, at planen skulle være

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan.

Notat. For at tage del kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Notat 8. januar 2010 Dok. nr. Sags id. Ungdomsskolens (om)sorgsplan. Ungdomsskolen Kontaktperson jmsk T 54677160 Nedenstående omsorgsplan skal bruges, når der sker det, som ikke må ske! Omsorgsplanen er

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007

Hurup Skoles. Omsorgsplan. Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Hurup Skoles Omsorgsplan Vedtaget på Lokal-MED sep. 2007 Dato 12-03-2014 Omsorgsplan til støtte, inspiration, information og som værktøj. GRUNDREGEL: Handl fornuftigt, og snak med andre, som du tror, kan

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere