Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling KONTORET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Læs mere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Københavns Naturskole 2 3 Miljøtjenesten 4 Energi- & Vandværkstedet Øresundsmiljøskolen Naturværkstedet Kløvermarken Mobile Science Center Skolen ta r Skraldet 9 By X 10 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i børnehøjde Børnehaver, Natur og Miljø 11 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Sikre Skoleveje og 12 Cykel-VM Öresundsklassrummet 13 Klimaambassadøruddannelsen 14 Miljøteamet 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Redaktør: Susanne Skavn Ansv. red. Henrik Gretoft Foto: INDEX: Design to Improve Life /Fotograf: Jørgen Ebbesen, Lars Grunwald, Trine Sand Skjøldberg,, Claus Gramstrup, Ulla Bach m. fl. Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Januar Gennem praktiske, kreative og innovativ undervisningsog læringstilbud i børnehøjde, arbejder Kontoret for Bæredygtig Udvikling for at give alle Københavns børn og unge en Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Med Københavns ambitiøse plan om at være verdens metropol for grøn vækst, sætter kommunen fokus på arbejdet med at skabe en grønnere, sundere og mere bæredygtig by. Børn og unge udgør 20 % af Københavns befolkning, det er dem, der er den nye generation. Det er dem, der skal bo, arbejde og være med til at videreudvikle fremtidens bæredygtige København. Et København, der er spændende og værd at leve i. Kontoret for Bæredygtig Udvikling uddanner derfor børn og unge for bæredygtig udvikling. En uddannelse, der bygger på en høj grad af faglighed, demokrati og grøn innovation i spændingsfeltet mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og det humanistiske område. Skal stå på egne ben Undervisningen er bygget op om en praktisk, kreativ og innovativ hands-on tilgang til emnerne, som gør selv komplekse problemstillinger forståelige, involverer børnene på demokratisk vis i reelle problemstillinger og bidrager til børnenes viden og handlekompetencer, således at Københavns børn og unge klædes på til at stå på egne ben og opnår den nødvendige ballast, til at handle bæredygtigt. Kontoret for Bæredygtig Udvikling arbejder målrettet på at løfte opgaven i forpligtende samarbejder og partnerskaber med andre forvaltninger og eksterne aktører. Henrik Gretoft Leder Side 2

3 Gennem undren og egne undersøgelser lærer børn og unge om livet i naturen Sydhavnstippens nye bistader giver både honning og indsigt i biernes liv. Feltstudier giver erfaring og fortrolighed med naturen. Musiksnittepladsen i Kongelunden er til sammenspil under åben himmel. Naturskolen står stærkt med landart som aktuelt tema i faget billedkunst. Naturen er Danmarks største undervisningslokale. Københavns Naturskole Naturskolens grønne baser er læringsrum beliggende i parkernes bynatur og i de større bynære naturområder rundt om København. Vi arbejder året rundt med natur, miljø, sundhed og science i samspil med alle skolens fag og deres Fælles Mål. Omdrejningspunktet for alle vore tilbud er kropslige og sanselige aktiviteter med et højt læringspotentiale. Naturvejledere står til rådighed med grej og lokalkendskab hvad enten der skal arbejdes på egen hånd eller med en vejleder. Også københavnske institutionsbørn har stor glæde af baserne og aktiviteterne, der understøtter deres første naturforståelse og læring om naturen. Naturskolen underviser året rundt. Side 3

4 Det Europæiske Miljøagentur på besøg på Energi- & Vandværkstedet glade børn fra mellemtrinnet deltog i Naturvidenskabsfestival i Amager Strandpark, hvor temaet var Bæredygtighed i Børnehøjde Gæster på Forskningens døgn i 2011 studerer ultralette byggematerialer. Miljøtjenesten Miljøtjenesten er et samarbejde mellem Børne- & Ungdomsforvaltningen og Teknik- & Miljøforvaltningen, og arbejder med miljøundervisningsaktiviteter for målgruppen 0-18 år. Byens stofkredsløb, byudvikling og miljøkonsekvenser Miljøtjenesten har tre miljøskoler samt en række miljø og undervisningsaktiviteter. På Energi- & Vandværkstedet, Naturværkstedet, Skolen ta r Skraldet og Mobile Science Center underviser vi i byens miljø og forsyningsproblematikker. I By X og Sikre Skoleveje arbejder børn med bæredygtig byudvikling, og på Øresundsmiljøskolen med byens miljøkonsekvenser. Miljøtjenesten arbejder også med at åbne byens miljøinstitutioner op for undervisning af skoleelever. Miljøtjenesten skaber en ny generation af bæredygtige borgere i København Foto: Trine Sand Skjøldberg Side 4 The Economist laver dokumentar om uddannelse for bæredygtig udvikling. Gennem et samarbejde med Amagerforbrænding lærer eleverne om affald. By X indsamler børn og unges ønsker og idéer til byens udvikling.

5 Foto: Jørgen Ebbesen Energi- & Vandværkstedet Miljøskolen faciliterer designproces om klimatilpasning med INDEX. Unikke læringsrum giver forståelsen for byens energi- og vandforsyning. Foto: Lars Grunwald Nyt udstillingsrum bygges med KE, Lynetten og Amagerforbrænding. giver børn og unge medansvar for byens miljø og forsyning Foto: INDEX: Design to Improve Life /Fotograf: Jørgen Ebbesen Et samarbejde med Islevbro Vandværk og Lynetten støtter FN s Vanddag Energi- & Vandværkstedet samarbejder med INDEX om at facilitere en uddannelsesproces om klimatilpasning for lærere. Energi- & Vandværkstedet Energi- & Vandværkstedet underviser børn og unge i byens miljø og forsyning, ansvar for eget energi- og vandforbrug og medejerskab for fremtidens bæredygtige by. Undervisningen foregår i unikke og autentiske læringsrum, hvor høj naturfaglighed, samfundsforståelse og vigtigheden af at udvikle innovations- og handlekompetencer er i fokus. og elevambassadører og faciliterer processer for børn og voksne. Herudover har miljøskolen en speciel videnscenterfunktion for fagfolk, politikere og VIP s fra ind- og udland. Energi- & Vandværkstedet drives i samarbejde mellem Miljøtjenesten og HO- FOR. Det nye innovationslaboratorie er en unik ramme for innovative læringsprocesser. Videnscenter for verden Energi- & Vandværkstedet uddanner lærere, pædagoger Foto: Jørgen Ebbesen Side 5

6 De nye indendørsfaciliteter gør det muligt at undervise året rundt. Det gamle krudthus på Christianshavn sætter rammen for Øresundsmiljøskolens undervisning. Øresundsmiljøskolen Med base i havnen arbejder Øresundsmiljøskolen med byens havnemiljø og Øresunds natur, miljø og historiske betydning. Eleverne får gennem aktiviteter, bevægelse, undersøgelse og eksperimenter en forståelse for havets og havnens betydning for Københavns udvikling som hovedstad og centrum i Øresundsregionen. dyre- og plantelivet i Øresund og Københavns havn og undersøger gennem feltstudier samfundets påvirkning på økosystemet. Her studerer de fisk og lærer hvordan forandringer i havmiljøet påvirker fiskebestanden og livet i havet. Øresundsmiljøskolen er en del af Miljøtjenesten. Øresundsmiljøskolen afholder TURBO-projekt sammen med lærere og udskolingselever fra Frederiksgård Skole. Her udvikles og eksperimenteres med anderledes og fleksible undervisningsmetoder med stor elevindflydelse, der er med til at motivere elevernes indlæring. Livet i havet Eleverne arbejder på Øresundsmiljøskolen med Eleverne får forståelse for havets og havnens betydning Side 6 Sildemarkedet trak i 2011 hundredvis af borgere til Øresundsmiljøskolen. Det faglige niveau retter sig mod de ældste klasser i udskolingen. Øresundsmiljøskolen giver hands-onforståelse for havnens miljø.

7 Naturværkstedet Kløvermarken giver børn et grundlæggende kendskab til naturen Det nye væksthus med spireværksted bliver bygget bæredygtigt. Børnene følger maden fra jord til bord i økohaven. Skovskolen har bygget i en goraf til børnene. Børn får konkret erfaring med madproduktion, når de presser æbler til saft. Børn oplever naturen i trygge pædagogiske rammer på Naturværkstedet Kløvermarken. Naturværkstedet Kløvermarken Naturværkstedet Kløvermark en er et pædagogisk tilbud til de mindste børn i daginstitutioner, hos dagplejere og fra indskolingen. Naturværkstedet er med det økologiske demonstrationshus og indhegnede grund en tryg ramme de 0-8-årige børn, hvor de kan undersøge dyreliv og naturens kredsløb med fugle, insekter og småkryb på land og i vand og lærer, hvordan energi og naturen spiller sammen med naturen. Eksterne samarbejder Naturværkstedet samarbejder med KMEK og Frie Børnehaver og får studiebesøg fra pædagogseminarier, miljøorganisationer og andre. Naturværkstedet ligger ved Christianshavns voldgrav og er en del af Miljøtjenesten. De mindste børn studerer høns i det nye hønsehus på Naturværkstedet. Side 7

8 Mobile Science Center tager naturfagsundervisningen ud af klasselokalet. Til Valby Klimabasar byggede små og store borgere vindmøller. Elever tester solparabolens evne til at varme pandekager og give energi. Mobile Science Center Mobile Science Center er et tilbud til skoler, hvor børn og unge undervises i byens CO 2 - neutrale energiforsyning, ansvar for affaldshåndtering og at tage medejerskab for fremtidens energiforsyning. Mobile Science Center kan opleves i skolens egen gård, eller på en plads i byen, hvor eleverne bygger og forsyner deres egen by med strøm og varme med vedvarende energiteknologier. Undervisningen sker i en kæmpe samlesætsby med seks huse, to el-biler, en "sun factory", en "wind factory" samt en "bio-mass factory". Med en hands-on tilgang kan eleverne bygge og teste prototyper. Mobile Science Center er en strategisk alliance mellem HOFOR og Miljøtjenesten. Oplev den vedvarende energi Mobile Science Center giver børn og unge medansvar for fremtidens CO 2 - neutrale by Side 8 Elever tester elbiler under Forskningens Døgn. I et samarbejde med RUC og SAUCE blev elever klimaforskere for en dag. Elever laver vedvarende energi under Dansk Naturvidenskabsfestival.

9 Skolen ta r Skraldet besøgte i klasser fra klassetrin Foto: Ursula Bach Skolen ta r Skraldet samler skrald i søerne sammen med de lokale skoler - der blev hevet over 45 cykler op ad vandet. Skolen ta r Skraldet Foto: Claus Gramstrup Jeg kunne jo gøre det her hver dag udbryder en elev fra Tingbjerg Skole begejstret, mens han sammen med vennerne samler skrald i lokalområdet.. Skolen ta r Skraldet gør byens børn til aktive medborgere, der tager ansvar for at holde byen ren. Den konkrete indsamling af skrald giver børnene en handlekompetence baseret på erfaring, der aktiverer til at tage ansvar for at holde byen ren. Europas reneste hovedstad Når børnene samler skrald, lærer de om affald som en ressource, der kan genanvendes, men er dyr at samle op fra gaden. København bruger hvert år 110 millioner kroner på at gøre byen ren og rar. Ved at bevidstgøre børnene falder udgiften og byen bliver renere, så byen kan nå målet om at blive Europas reneste hovedstad i Skolen ta r Skraldet er et samarbejde mellem Center for Renhold og Miljøtjenesten. Byens børn tager ansvar for at holde byen ren, rar og sikker Foto: Ursula Bach Eleverne opnår handlekompetence og tager medansvar for deres by. København vil være Europas reneste hovedstad i Side 9

10 Elever på Blågård Skole kommer med forslag til udeareal og sikre skoleveje. Hands-on-deltagelse er en i gangsætter for den demokratiske debat. Borgerinddragelse af unge giver medejerskab til København. Her fra en workshop. By X By X er Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. Det sker især med og for Teknik- og Miljøforvaltningen. Med workshops og events bliver byens børn inddraget i udviklingen af sikre skoleveje, skolegårde, byrum og klimahandlingsplaner. dialogværktøj til børnekonsekvensanalyse for projektholdere i alle Københavns forvaltninger, der arbejder med byudvikling. By X inddrager byens børn og unge og lærer dem om designprocesser, byudvikling og demokratiske processer. Det giver børnene ejerskab og ansvarsfølelse for deres lokalområde. Børnekonsekvensanalyse Sammen med Center for Trafik laver By X et By X støtter skolernes demokratiske arbejde Side 10 Unge arbejder demokratisk med byudvikling og planlægning af byens rum. Elevernes byrumsmodeller visualiserer idéer overfor kammerater og TMF. Vesterbrobørn planter gadetræer og lære om klimaet.

11 Styrker børns sociale og sproglige færdigheder og motorik Mange københavnske daginstitutioner adopterer haletudser om foråret. Miljøhelten er et tilbud til vuggestuer og børnehaver om vand, lys og energi. Børnedyrepasser er et tilbud, hvor institutioner låner et bur med mus. Haletudsernes forvandling til frøer fascinerer børnene. Naturkulturfestivalen på Kalvebod Fælled er en årlig begivenhed, der viser vores tilbud til børneinstitutionerne. Børnehavner, Natur og Miljø Københavns Naturskole og Miljøtjenesten understøtter børnehaver, vuggestuer og dagplejeres læreplaner. Her studerer de 0-6-årige natur, naturfænomener og miljø, mens pædagoger udvikler deres pædagogik og didaktik og tager deres erfaringer med hjem til deres egen institution. Styrker børns færdigheder Forløbene bevidstgør børnene om energi, vand og balance i miljøet og naturens kredsløb. Miljøarbejdet giver børnene gode vaner. På besøgsstederne og med de opsøgende forløb forbedrer børnene deres sociale og sproglige færdigheder, når de sammen undersøger naturen og miljøet og taler om oplevelsen. Udeforløbene styrker børnenes krop og bevægelse. Biblioteksnatur er et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Side 11

12 Foto Trine Sand Skjøldberg På Kastellet er der cykeludflugter for de større børn. Læring i trafikkultur var en del af børne- VM i cykling. Foto Trine Sand Skjøldberg Børnene træner cykelfærdigheder på løbecykler på Israels Plads. Sikre Skoleveje og cykel-vm Sikre Skoleveje gør byens børn til sikre cyklister, der trygt kommer til og fra skole og rundt i byen på cykel. Sikre Skoleveje samarbejder med Kontoret for Bæredygtig Udvikling. Sikre Skoleveje arbejder gennem undervisning, kampagner og ændring af fysiske forhold omkring byens skoler. Cykel-VM Under Cykel-VM forvandlede Sikre Skoleveje i september 2011 et hjørne af Israels Plads til børnenes VM. De mindste børn trænede cykelfærdigheder på løbecykler og hos By X kom skolebørn med deres visioner for fremtidens cykelveje i byen. På Østre Gasværks Teater opførte Miljøtjenesten et myggeteater med lærerig leg og naturstudier i forbindelse med teaterforestillingen Cykelmyggen Egon. Foto: Trine Sand Skjøldberg Sikre Skoleveje Foto: Trine Sand Skjøldberg gør byens børn til sikre cyklister Side 12 Cykelmyggen Egon på Østre Gasværk fik besøg af myggeværkstedet. I forbindelse med Cykel-VM blev der lanceret tre cykelkort til skolerne. Workshops indsamlede unges cykelønsker.

13 I Öresundsklassrummet mødes svenske og danske skoleledere jævnligt omkring videndeling og reflektion i forhold til arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling på deres skoler. Klima Ambassadørerne videndeler med Martin Lidegaard, Klima og Energi Minister. I Öresundsklassrummet arbejder eleverne med virkelige problemstillinger indenfor klima og demokrati spørgsmål The Guldberg School began to recycle biowaste. Workshop med kommende svenske og danske Klima Ambassadører. En ny generation af Klima Ambassadører. Öresundsklassrummet - Learning and Action for a Sustainable Öresund Øresundsregionen vil være Europas mest attraktive og klimasmarte region. Det er vigtigt at alle som bor i regionen kan deltage i at skabe fremtidens bæredygtige samfund. Öresundsklassrummet arbejder på tværs af Sundet med bæredygtig udvikling i grundskolen og dens tilknyttede læringsmiljøer i Øresundsregionen. Målet er etableringen af en regional platform, der skal styrke initiativer i uddannelse for bæredygtig udvikling. Aktiviteterne i Öresundsklassrummet spænder fra kompetenceudvikling og workshops for skoleledere, embedsmænd og politikere til studieture for lærere og pædagoger og en klimaambassadøruddannelse for elever. Projektet er delfinansieret af EU til udgangen af 2014 og er et samarbejde mellem Malmö stad, Københavns Kommune og Malmö högskola. Workshops og seminarer i Öresundsklassrummet holdes ofte i et læringsmiljø uden for skolen. Her på Energi og Vandværkstedet. Side 13

14 Eleverne reflekterer over og engagerer sig i klimaspørgsmål Refleksion og samarbejde i teams. Klima Ambassadøruddannelsen bidrager til Københavns CO 2 -mål. Klima Ambassadøruddannelsen skaber arrangement og sætter deltagerne i stand til at handle selv. Klima Ambassadøruddannelsen styrker fokus på skolernes egne planer. Elevens læring og handlekompetence styrkes i uddannelsen. Klima Ambassadøruddannelsen Uddannelsen til Klima Ambassadør gør elever i skolens ældste klasser til ambassadører for et klimaansvarligt samfund med en bæredygtig udvikling for kloden og den by de bor i. Eleverne lærer gennem naturfaglig læring og indsigt i demokratiske processer at reflektere og engagere sig i klimaspørgsmål og får handlekompetence til at gennemføre klimatilpasninger. læring og italesætter klimaproblemer gennem ung-til-ung formidling overfor andre elever. Uddannelsen foregår som en intensiv kampagne for elever fra flere klasser, hvor unge finder sammen om et ansvar for i fællesskab at gennemføre løsninger for deres fremtid. Klima Ambassadøruddannelsen støtter en bæredygtig storby. Ung-til-ung Eleverne styrker deres egen Side 14

15 Miljøbevist ledelse giver miljøbevidste børn og ressourcebesparelser Værdisamtalerne giver anerkendelse og refleksion. Miljøbevidsthed får børn til at tage ansvar for fremtiden. Et kursus i aflæsning og analyse af energimålerdata. På Husum Skole følger de mindste elever energiaflæsning i varmekælderen. Elevernes egen deltagelse giver bevidsthed og læring om brug af energiressourcer. Miljøteamet Miljøteamet hjælper ledere og medarbejdere på skoler og institutioner med spørgsmål og lovkrav inden for miljø, klima og energi. Miljøteamet finder løsninger på forskellige miljøspørgsmål, udvikler og formidler kursustilbud inden for miljøområdet, og støtter lederne i deres arbejde med miljøbevidst ledelse, således at BUF kan leve op til Københavns miljømål og - visioner, herunder reducere el, vand og varmeforbruget. Værdisamtalen Et væsentligt element i Miljøteamets arbejde er værdisamtalen, der er en anerkendende og reflekterende samtale om de vigtigste miljøindsatser i BUF, at udvikle miljøkompetencer hos børn og voksne og styre ressourceforbruget. Miljøarbejdet på skoler og institutioner starter med dialog og refleksion. Side 15

16 Læring til Københavns børn Kontoret for Bæredygtig Udvikling tilbyder institutioner og skoler aktiviteter og undervisning, der giver børn og unge læring, handlekompetence og demokratiske værdier. Til pædagoger og lærere har vi efteruddannelse. Ledere kan få støtte til miljøbevidst ledelse. Kontoret for Bæredygtig Udvikling er en del af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Kontoret beskæftiger over 25 lærere, pædagoger, naturvejledere, biologer, arkitekter, ingeniører og andre medarbejdere. I 2013 gennemførte vi undervisningsforløb for ca børn og unge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kontoret for Bæredygtig Udvikling Gyldenløvesgade 15, 2. sal 1502 København V Tlf Kontoret for Bæredygtig Udvikling omfatter en lang række undervisnings- og formidlingstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år: Københavns Naturskole, Miljøtjenesten, Øresundsmiljøskolen, Energi- & Vandværkstedet, herunder Mobile Science Center, Naturværkstedet Kløvermarken, Børnehaver, Natur og Miljø, Sikre Skoleveje, Skolen ta r Skraldet, Klimaambassadøruddannelsen, Miljøbevidst Ledelse, By X og Öresundsklassrummet.

Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Miljøtjenestens Nyhedsbrev for anden halvdel af 2013.

Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Miljøtjenestens Nyhedsbrev for anden halvdel af 2013. MILJØTJENESTEN NYHEDSBREV NR. 2 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Miljøtjenestens Nyhedsbrev for anden halvdel af 2013. 18. december 2013 - LÆS OM MILJØTJENESTENS ARBEJDE MED AT FORBEREDE

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Fremtidens CO 2 -neutrale storbyer - globale udfordringer og lokale løsninger. Lærervejledning. Foto: Jørgen Ebbesen

Fremtidens CO 2 -neutrale storbyer - globale udfordringer og lokale løsninger. Lærervejledning. Foto: Jørgen Ebbesen Lærervejledning Foto: Jørgen Ebbesen Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 1. september til 1. november. Målgruppe: Forløbet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Klima og Innovation LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation LÆRERVEJLEDNING LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu 1 Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 12.00. Målgruppe: Forløbet er for 4. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

BÆREDYGTIG UDVIKLING, MOTIVATION OG LÆRING

BÆREDYGTIG UDVIKLING, MOTIVATION OG LÆRING BÆREDYGTIG UDVIKLING, MOTIVATION OG LÆRING Velux-fondens seminar 19. August 2014 Jeppe Læssøe Aarhus Universitet i Emdrup Uddannelse for bæredygtig udvikling Et verdensomspændende årti Ikke kun om miljø

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Introduktionshefte til De 9 Strategier Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Indhold De 9 Strategier 4 Baggrund: 4 Udvikling og brug af De 9 Strategier:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed

STRATEGI 2012-16. Fællesskab. faglighed. mangfoldighed STRATEGI 2012-16 Strategi GHG 2012-16 * Værdier * Vision * Strategiske mål * Handleplan værdier Faglighed Fællesskab Mangfoldighed Et miljø præget af høj faglighed med tilbud om udfordringer og udvikling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

indhold På egen hånd i det fri Kalvebod Fælled side 4 Kongelunden side 4 Naturskoler Naturcenter Vestamager side 5 Naturværkstedet Kløvermarken side 5

indhold På egen hånd i det fri Kalvebod Fælled side 4 Kongelunden side 4 Naturskoler Naturcenter Vestamager side 5 Naturværkstedet Kløvermarken side 5 AMAGER RUTEN Amager har både by, natur og oplevelser ud over det sædvanlige, og det er oplagt at tage børnene med ud på eventyr på denne dejlige ø. Med Amagerruten vil Københavns Madhus inspirere de amagerkanske

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Københavns Kommunes Klimaindsats

Københavns Kommunes Klimaindsats Københavns Kommunes Klimaindsats Konference - Clean Tech Cluster Hovedstadsregionen Yderligere information: Henrik Dissing, Økonomiforvaltningen, Kbhs Kommune Klimamålsætninger Klima er et højt prioriteret

Læs mere