Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling KONTORET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Læs mere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Københavns Naturskole 2 3 Miljøtjenesten 4 Energi- & Vandværkstedet Øresundsmiljøskolen Naturværkstedet Kløvermarken Mobile Science Center Skolen ta r Skraldet 9 By X 10 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i børnehøjde Børnehaver, Natur og Miljø 11 Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Sikre Skoleveje og 12 Cykel-VM Öresundsklassrummet 13 Klimaambassadøruddannelsen 14 Miljøteamet 15 KØBENHAVNS KOMMUNE Redaktør: Susanne Skavn Ansv. red. Henrik Gretoft Foto: INDEX: Design to Improve Life /Fotograf: Jørgen Ebbesen, Lars Grunwald, Trine Sand Skjøldberg,, Claus Gramstrup, Ulla Bach m. fl. Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Januar Gennem praktiske, kreative og innovativ undervisningsog læringstilbud i børnehøjde, arbejder Kontoret for Bæredygtig Udvikling for at give alle Københavns børn og unge en Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Med Københavns ambitiøse plan om at være verdens metropol for grøn vækst, sætter kommunen fokus på arbejdet med at skabe en grønnere, sundere og mere bæredygtig by. Børn og unge udgør 20 % af Københavns befolkning, det er dem, der er den nye generation. Det er dem, der skal bo, arbejde og være med til at videreudvikle fremtidens bæredygtige København. Et København, der er spændende og værd at leve i. Kontoret for Bæredygtig Udvikling uddanner derfor børn og unge for bæredygtig udvikling. En uddannelse, der bygger på en høj grad af faglighed, demokrati og grøn innovation i spændingsfeltet mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og det humanistiske område. Skal stå på egne ben Undervisningen er bygget op om en praktisk, kreativ og innovativ hands-on tilgang til emnerne, som gør selv komplekse problemstillinger forståelige, involverer børnene på demokratisk vis i reelle problemstillinger og bidrager til børnenes viden og handlekompetencer, således at Københavns børn og unge klædes på til at stå på egne ben og opnår den nødvendige ballast, til at handle bæredygtigt. Kontoret for Bæredygtig Udvikling arbejder målrettet på at løfte opgaven i forpligtende samarbejder og partnerskaber med andre forvaltninger og eksterne aktører. Henrik Gretoft Leder Side 2

3 Gennem undren og egne undersøgelser lærer børn og unge om livet i naturen Sydhavnstippens nye bistader giver både honning og indsigt i biernes liv. Feltstudier giver erfaring og fortrolighed med naturen. Musiksnittepladsen i Kongelunden er til sammenspil under åben himmel. Naturskolen står stærkt med landart som aktuelt tema i faget billedkunst. Naturen er Danmarks største undervisningslokale. Københavns Naturskole Naturskolens grønne baser er læringsrum beliggende i parkernes bynatur og i de større bynære naturområder rundt om København. Vi arbejder året rundt med natur, miljø, sundhed og science i samspil med alle skolens fag og deres Fælles Mål. Omdrejningspunktet for alle vore tilbud er kropslige og sanselige aktiviteter med et højt læringspotentiale. Naturvejledere står til rådighed med grej og lokalkendskab hvad enten der skal arbejdes på egen hånd eller med en vejleder. Også københavnske institutionsbørn har stor glæde af baserne og aktiviteterne, der understøtter deres første naturforståelse og læring om naturen. Naturskolen underviser året rundt. Side 3

4 Det Europæiske Miljøagentur på besøg på Energi- & Vandværkstedet glade børn fra mellemtrinnet deltog i Naturvidenskabsfestival i Amager Strandpark, hvor temaet var Bæredygtighed i Børnehøjde Gæster på Forskningens døgn i 2011 studerer ultralette byggematerialer. Miljøtjenesten Miljøtjenesten er et samarbejde mellem Børne- & Ungdomsforvaltningen og Teknik- & Miljøforvaltningen, og arbejder med miljøundervisningsaktiviteter for målgruppen 0-18 år. Byens stofkredsløb, byudvikling og miljøkonsekvenser Miljøtjenesten har tre miljøskoler samt en række miljø og undervisningsaktiviteter. På Energi- & Vandværkstedet, Naturværkstedet, Skolen ta r Skraldet og Mobile Science Center underviser vi i byens miljø og forsyningsproblematikker. I By X og Sikre Skoleveje arbejder børn med bæredygtig byudvikling, og på Øresundsmiljøskolen med byens miljøkonsekvenser. Miljøtjenesten arbejder også med at åbne byens miljøinstitutioner op for undervisning af skoleelever. Miljøtjenesten skaber en ny generation af bæredygtige borgere i København Foto: Trine Sand Skjøldberg Side 4 The Economist laver dokumentar om uddannelse for bæredygtig udvikling. Gennem et samarbejde med Amagerforbrænding lærer eleverne om affald. By X indsamler børn og unges ønsker og idéer til byens udvikling.

5 Foto: Jørgen Ebbesen Energi- & Vandværkstedet Miljøskolen faciliterer designproces om klimatilpasning med INDEX. Unikke læringsrum giver forståelsen for byens energi- og vandforsyning. Foto: Lars Grunwald Nyt udstillingsrum bygges med KE, Lynetten og Amagerforbrænding. giver børn og unge medansvar for byens miljø og forsyning Foto: INDEX: Design to Improve Life /Fotograf: Jørgen Ebbesen Et samarbejde med Islevbro Vandværk og Lynetten støtter FN s Vanddag Energi- & Vandværkstedet samarbejder med INDEX om at facilitere en uddannelsesproces om klimatilpasning for lærere. Energi- & Vandværkstedet Energi- & Vandværkstedet underviser børn og unge i byens miljø og forsyning, ansvar for eget energi- og vandforbrug og medejerskab for fremtidens bæredygtige by. Undervisningen foregår i unikke og autentiske læringsrum, hvor høj naturfaglighed, samfundsforståelse og vigtigheden af at udvikle innovations- og handlekompetencer er i fokus. og elevambassadører og faciliterer processer for børn og voksne. Herudover har miljøskolen en speciel videnscenterfunktion for fagfolk, politikere og VIP s fra ind- og udland. Energi- & Vandværkstedet drives i samarbejde mellem Miljøtjenesten og HO- FOR. Det nye innovationslaboratorie er en unik ramme for innovative læringsprocesser. Videnscenter for verden Energi- & Vandværkstedet uddanner lærere, pædagoger Foto: Jørgen Ebbesen Side 5

6 De nye indendørsfaciliteter gør det muligt at undervise året rundt. Det gamle krudthus på Christianshavn sætter rammen for Øresundsmiljøskolens undervisning. Øresundsmiljøskolen Med base i havnen arbejder Øresundsmiljøskolen med byens havnemiljø og Øresunds natur, miljø og historiske betydning. Eleverne får gennem aktiviteter, bevægelse, undersøgelse og eksperimenter en forståelse for havets og havnens betydning for Københavns udvikling som hovedstad og centrum i Øresundsregionen. dyre- og plantelivet i Øresund og Københavns havn og undersøger gennem feltstudier samfundets påvirkning på økosystemet. Her studerer de fisk og lærer hvordan forandringer i havmiljøet påvirker fiskebestanden og livet i havet. Øresundsmiljøskolen er en del af Miljøtjenesten. Øresundsmiljøskolen afholder TURBO-projekt sammen med lærere og udskolingselever fra Frederiksgård Skole. Her udvikles og eksperimenteres med anderledes og fleksible undervisningsmetoder med stor elevindflydelse, der er med til at motivere elevernes indlæring. Livet i havet Eleverne arbejder på Øresundsmiljøskolen med Eleverne får forståelse for havets og havnens betydning Side 6 Sildemarkedet trak i 2011 hundredvis af borgere til Øresundsmiljøskolen. Det faglige niveau retter sig mod de ældste klasser i udskolingen. Øresundsmiljøskolen giver hands-onforståelse for havnens miljø.

7 Naturværkstedet Kløvermarken giver børn et grundlæggende kendskab til naturen Det nye væksthus med spireværksted bliver bygget bæredygtigt. Børnene følger maden fra jord til bord i økohaven. Skovskolen har bygget i en goraf til børnene. Børn får konkret erfaring med madproduktion, når de presser æbler til saft. Børn oplever naturen i trygge pædagogiske rammer på Naturværkstedet Kløvermarken. Naturværkstedet Kløvermarken Naturværkstedet Kløvermark en er et pædagogisk tilbud til de mindste børn i daginstitutioner, hos dagplejere og fra indskolingen. Naturværkstedet er med det økologiske demonstrationshus og indhegnede grund en tryg ramme de 0-8-årige børn, hvor de kan undersøge dyreliv og naturens kredsløb med fugle, insekter og småkryb på land og i vand og lærer, hvordan energi og naturen spiller sammen med naturen. Eksterne samarbejder Naturværkstedet samarbejder med KMEK og Frie Børnehaver og får studiebesøg fra pædagogseminarier, miljøorganisationer og andre. Naturværkstedet ligger ved Christianshavns voldgrav og er en del af Miljøtjenesten. De mindste børn studerer høns i det nye hønsehus på Naturværkstedet. Side 7

8 Mobile Science Center tager naturfagsundervisningen ud af klasselokalet. Til Valby Klimabasar byggede små og store borgere vindmøller. Elever tester solparabolens evne til at varme pandekager og give energi. Mobile Science Center Mobile Science Center er et tilbud til skoler, hvor børn og unge undervises i byens CO 2 - neutrale energiforsyning, ansvar for affaldshåndtering og at tage medejerskab for fremtidens energiforsyning. Mobile Science Center kan opleves i skolens egen gård, eller på en plads i byen, hvor eleverne bygger og forsyner deres egen by med strøm og varme med vedvarende energiteknologier. Undervisningen sker i en kæmpe samlesætsby med seks huse, to el-biler, en "sun factory", en "wind factory" samt en "bio-mass factory". Med en hands-on tilgang kan eleverne bygge og teste prototyper. Mobile Science Center er en strategisk alliance mellem HOFOR og Miljøtjenesten. Oplev den vedvarende energi Mobile Science Center giver børn og unge medansvar for fremtidens CO 2 - neutrale by Side 8 Elever tester elbiler under Forskningens Døgn. I et samarbejde med RUC og SAUCE blev elever klimaforskere for en dag. Elever laver vedvarende energi under Dansk Naturvidenskabsfestival.

9 Skolen ta r Skraldet besøgte i klasser fra klassetrin Foto: Ursula Bach Skolen ta r Skraldet samler skrald i søerne sammen med de lokale skoler - der blev hevet over 45 cykler op ad vandet. Skolen ta r Skraldet Foto: Claus Gramstrup Jeg kunne jo gøre det her hver dag udbryder en elev fra Tingbjerg Skole begejstret, mens han sammen med vennerne samler skrald i lokalområdet.. Skolen ta r Skraldet gør byens børn til aktive medborgere, der tager ansvar for at holde byen ren. Den konkrete indsamling af skrald giver børnene en handlekompetence baseret på erfaring, der aktiverer til at tage ansvar for at holde byen ren. Europas reneste hovedstad Når børnene samler skrald, lærer de om affald som en ressource, der kan genanvendes, men er dyr at samle op fra gaden. København bruger hvert år 110 millioner kroner på at gøre byen ren og rar. Ved at bevidstgøre børnene falder udgiften og byen bliver renere, så byen kan nå målet om at blive Europas reneste hovedstad i Skolen ta r Skraldet er et samarbejde mellem Center for Renhold og Miljøtjenesten. Byens børn tager ansvar for at holde byen ren, rar og sikker Foto: Ursula Bach Eleverne opnår handlekompetence og tager medansvar for deres by. København vil være Europas reneste hovedstad i Side 9

10 Elever på Blågård Skole kommer med forslag til udeareal og sikre skoleveje. Hands-on-deltagelse er en i gangsætter for den demokratiske debat. Borgerinddragelse af unge giver medejerskab til København. Her fra en workshop. By X By X er Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. Det sker især med og for Teknik- og Miljøforvaltningen. Med workshops og events bliver byens børn inddraget i udviklingen af sikre skoleveje, skolegårde, byrum og klimahandlingsplaner. dialogværktøj til børnekonsekvensanalyse for projektholdere i alle Københavns forvaltninger, der arbejder med byudvikling. By X inddrager byens børn og unge og lærer dem om designprocesser, byudvikling og demokratiske processer. Det giver børnene ejerskab og ansvarsfølelse for deres lokalområde. Børnekonsekvensanalyse Sammen med Center for Trafik laver By X et By X støtter skolernes demokratiske arbejde Side 10 Unge arbejder demokratisk med byudvikling og planlægning af byens rum. Elevernes byrumsmodeller visualiserer idéer overfor kammerater og TMF. Vesterbrobørn planter gadetræer og lære om klimaet.

11 Styrker børns sociale og sproglige færdigheder og motorik Mange københavnske daginstitutioner adopterer haletudser om foråret. Miljøhelten er et tilbud til vuggestuer og børnehaver om vand, lys og energi. Børnedyrepasser er et tilbud, hvor institutioner låner et bur med mus. Haletudsernes forvandling til frøer fascinerer børnene. Naturkulturfestivalen på Kalvebod Fælled er en årlig begivenhed, der viser vores tilbud til børneinstitutionerne. Børnehavner, Natur og Miljø Københavns Naturskole og Miljøtjenesten understøtter børnehaver, vuggestuer og dagplejeres læreplaner. Her studerer de 0-6-årige natur, naturfænomener og miljø, mens pædagoger udvikler deres pædagogik og didaktik og tager deres erfaringer med hjem til deres egen institution. Styrker børns færdigheder Forløbene bevidstgør børnene om energi, vand og balance i miljøet og naturens kredsløb. Miljøarbejdet giver børnene gode vaner. På besøgsstederne og med de opsøgende forløb forbedrer børnene deres sociale og sproglige færdigheder, når de sammen undersøger naturen og miljøet og taler om oplevelsen. Udeforløbene styrker børnenes krop og bevægelse. Biblioteksnatur er et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Side 11

12 Foto Trine Sand Skjøldberg På Kastellet er der cykeludflugter for de større børn. Læring i trafikkultur var en del af børne- VM i cykling. Foto Trine Sand Skjøldberg Børnene træner cykelfærdigheder på løbecykler på Israels Plads. Sikre Skoleveje og cykel-vm Sikre Skoleveje gør byens børn til sikre cyklister, der trygt kommer til og fra skole og rundt i byen på cykel. Sikre Skoleveje samarbejder med Kontoret for Bæredygtig Udvikling. Sikre Skoleveje arbejder gennem undervisning, kampagner og ændring af fysiske forhold omkring byens skoler. Cykel-VM Under Cykel-VM forvandlede Sikre Skoleveje i september 2011 et hjørne af Israels Plads til børnenes VM. De mindste børn trænede cykelfærdigheder på løbecykler og hos By X kom skolebørn med deres visioner for fremtidens cykelveje i byen. På Østre Gasværks Teater opførte Miljøtjenesten et myggeteater med lærerig leg og naturstudier i forbindelse med teaterforestillingen Cykelmyggen Egon. Foto: Trine Sand Skjøldberg Sikre Skoleveje Foto: Trine Sand Skjøldberg gør byens børn til sikre cyklister Side 12 Cykelmyggen Egon på Østre Gasværk fik besøg af myggeværkstedet. I forbindelse med Cykel-VM blev der lanceret tre cykelkort til skolerne. Workshops indsamlede unges cykelønsker.

13 I Öresundsklassrummet mødes svenske og danske skoleledere jævnligt omkring videndeling og reflektion i forhold til arbejdet med uddannelse for bæredygtig udvikling på deres skoler. Klima Ambassadørerne videndeler med Martin Lidegaard, Klima og Energi Minister. I Öresundsklassrummet arbejder eleverne med virkelige problemstillinger indenfor klima og demokrati spørgsmål The Guldberg School began to recycle biowaste. Workshop med kommende svenske og danske Klima Ambassadører. En ny generation af Klima Ambassadører. Öresundsklassrummet - Learning and Action for a Sustainable Öresund Øresundsregionen vil være Europas mest attraktive og klimasmarte region. Det er vigtigt at alle som bor i regionen kan deltage i at skabe fremtidens bæredygtige samfund. Öresundsklassrummet arbejder på tværs af Sundet med bæredygtig udvikling i grundskolen og dens tilknyttede læringsmiljøer i Øresundsregionen. Målet er etableringen af en regional platform, der skal styrke initiativer i uddannelse for bæredygtig udvikling. Aktiviteterne i Öresundsklassrummet spænder fra kompetenceudvikling og workshops for skoleledere, embedsmænd og politikere til studieture for lærere og pædagoger og en klimaambassadøruddannelse for elever. Projektet er delfinansieret af EU til udgangen af 2014 og er et samarbejde mellem Malmö stad, Københavns Kommune og Malmö högskola. Workshops og seminarer i Öresundsklassrummet holdes ofte i et læringsmiljø uden for skolen. Her på Energi og Vandværkstedet. Side 13

14 Eleverne reflekterer over og engagerer sig i klimaspørgsmål Refleksion og samarbejde i teams. Klima Ambassadøruddannelsen bidrager til Københavns CO 2 -mål. Klima Ambassadøruddannelsen skaber arrangement og sætter deltagerne i stand til at handle selv. Klima Ambassadøruddannelsen styrker fokus på skolernes egne planer. Elevens læring og handlekompetence styrkes i uddannelsen. Klima Ambassadøruddannelsen Uddannelsen til Klima Ambassadør gør elever i skolens ældste klasser til ambassadører for et klimaansvarligt samfund med en bæredygtig udvikling for kloden og den by de bor i. Eleverne lærer gennem naturfaglig læring og indsigt i demokratiske processer at reflektere og engagere sig i klimaspørgsmål og får handlekompetence til at gennemføre klimatilpasninger. læring og italesætter klimaproblemer gennem ung-til-ung formidling overfor andre elever. Uddannelsen foregår som en intensiv kampagne for elever fra flere klasser, hvor unge finder sammen om et ansvar for i fællesskab at gennemføre løsninger for deres fremtid. Klima Ambassadøruddannelsen støtter en bæredygtig storby. Ung-til-ung Eleverne styrker deres egen Side 14

15 Miljøbevist ledelse giver miljøbevidste børn og ressourcebesparelser Værdisamtalerne giver anerkendelse og refleksion. Miljøbevidsthed får børn til at tage ansvar for fremtiden. Et kursus i aflæsning og analyse af energimålerdata. På Husum Skole følger de mindste elever energiaflæsning i varmekælderen. Elevernes egen deltagelse giver bevidsthed og læring om brug af energiressourcer. Miljøteamet Miljøteamet hjælper ledere og medarbejdere på skoler og institutioner med spørgsmål og lovkrav inden for miljø, klima og energi. Miljøteamet finder løsninger på forskellige miljøspørgsmål, udvikler og formidler kursustilbud inden for miljøområdet, og støtter lederne i deres arbejde med miljøbevidst ledelse, således at BUF kan leve op til Københavns miljømål og - visioner, herunder reducere el, vand og varmeforbruget. Værdisamtalen Et væsentligt element i Miljøteamets arbejde er værdisamtalen, der er en anerkendende og reflekterende samtale om de vigtigste miljøindsatser i BUF, at udvikle miljøkompetencer hos børn og voksne og styre ressourceforbruget. Miljøarbejdet på skoler og institutioner starter med dialog og refleksion. Side 15

16 Læring til Københavns børn Kontoret for Bæredygtig Udvikling tilbyder institutioner og skoler aktiviteter og undervisning, der giver børn og unge læring, handlekompetence og demokratiske værdier. Til pædagoger og lærere har vi efteruddannelse. Ledere kan få støtte til miljøbevidst ledelse. Kontoret for Bæredygtig Udvikling er en del af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Kontoret beskæftiger over 25 lærere, pædagoger, naturvejledere, biologer, arkitekter, ingeniører og andre medarbejdere. I 2013 gennemførte vi undervisningsforløb for ca børn og unge. KØBENHAVNS KOMMUNE Kontoret for Bæredygtig Udvikling Gyldenløvesgade 15, 2. sal 1502 København V Tlf Kontoret for Bæredygtig Udvikling omfatter en lang række undervisnings- og formidlingstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år: Københavns Naturskole, Miljøtjenesten, Øresundsmiljøskolen, Energi- & Vandværkstedet, herunder Mobile Science Center, Naturværkstedet Kløvermarken, Børnehaver, Natur og Miljø, Sikre Skoleveje, Skolen ta r Skraldet, Klimaambassadøruddannelsen, Miljøbevidst Ledelse, By X og Öresundsklassrummet.

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Om Sønderborg har 76.000 indby ggere. Hovedbyen Sønderborg er et knudepunkt for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer i én af Danmarks smukkeste

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere