VORE VEJE. NR. 1 April 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORE VEJE. NR. 1 April 10"

Transkript

1 VORE VEJE NR. 1 April 10 Bente Bendix Jensen, medlem af byrådet i Esbjerg Kommune Marianne Elmvang, Konsulent i Kommunernes Landsforening Den Tredje Vej Via nye samarbejder mellem parterne inden for vejsektoren kan man optimere kommunernes vejvedligeholdelse. Det fremgik på konferencen "Den Tredje Vej" i marts måned. Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune Rune Asmussen, Vej- og bygningschef i Randers Kommune

2 INDHOLD Social ansvarlighed og velholdte veje Den tredje vej Historisk lav asfaltproduktion Noter Funktionsudbud sikrer den lange bane Asfaltindustrien sætter prisen ned Vinterskadede kommuneveje for måske 1,5-2 mia. kroner Nye medlemmer i asfaltindustrien Medlemmer af Asfaltindustrien Arkil A/S Åstrupvej Haderslev Telefon Telefax Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup Telefon Telefax A/S Dansk Shell Energihuset Nærum Hovedgade Nærum Telefon Telefax Eurostar Danmark A/S Tigervej Køge Telefon Telefax Dansk Overfladebehandling I/S Inreco A/S Rugårdsvej 206 Europavej 24, Taulov 5464 Brenderup 7000 Fredericia Telefon Telefon Telefax Telefax Asfalt nr. 1 april 2010 Lemminkäinen A/S Nørreskov Bakke Silkeborg Telefon Telefax LKF Vejmarkering A/S Longelsevej Rudkøbing Telefon Telefax Munck Asfalt a/s Slipshavnsvej Nyborg Telefon Telefax NCC Roads A/S Fuglesangsallé Vejen Telefon Telefax Nynas A/S Lyngbyvej København Ø Telefon Telefax Pankas A/S Rundforbivej Vedbæk Telefon Telefax Total Denmark A/S Birkedam 14, 1. tv Kolding Telefon Telefax Wirtgen Denmark A/S Taulov Kirkevej Fredericia Telefon Telefax Asfaltindustriens vurderingsordning: For en lægmand kan det være meget svært at vurdere om et udført asfaltarbejde opfylder alle krav og betingelser. I de tilfælde kan man bruge Asfaltindustriens vurderingsordning til at løse evt. tvister/uenigheder. Læs mere på

3 leder Social ansvarlighed og velholdte veje Asfaltindustrien har nu indgået overenskomster for de næste to år med fagbevægelsen, som vi alle håber, der bliver stemt ja til. Når jeg nævner det her, er det fordi der er tale om et socialt ansvarligt forlig, der bl.a. indeholder nye aftaler, der skal modvirke social dumping, når der benyttes udenlandsk arbejdskraft, og aftaler der skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Et forlig der viser, at der er orden i tingene i danske virksomheder. At vi har valgt at indgå overenskomster med fokus på sociale forhold og ligestilling, viser, at vi er en branche, der ønsker at bidrage positivt til det danske samfund. Sådan som det også viser sig i branchens forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi arbejder målrettet med støjreducerende belægninger, der f.eks. kan halvere støjen i boligområder. Vi eksperimenterer med udvikling af miljøvenlige materialer, som f.eks. biologiske klæbemidler til vejbelægningerne. Og vi udvikler nyt vejmateriel og nye trafikmarkeringsmaterialer, der er billigere, sikrere og bedre. En at de store udfordringer i 2010 bliver, at få has på vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje Nyt håb for vejvedligeholdelsen Men det er ikke nok at være socialt ansvarlig, når riget fattes penge. En at de store udfordringer i 2010 bliver, at få has på vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje. Det bliver svært, for kommunens udgifter til børn og gamle stiger, mens indtægterne, som følge af krise og arbejdsløshed, falder. Derfor var det med stor glæde, at jeg onsdag den 24. marts deltog i konferencen Den 3. vej, hvor 110 politikere, embedsmænd, rådgivere og entreprenører brugte dagen på at lægge hovederne i blød og komme med nye forslag til nye løsninger til, hvordan vi får velholdte veje igen. Skal jeg kort opsummere konklusionerne, var det: Lad os tale om veje på en ny måde. Væk med teknikaliteterne frem med vejsikkerhed, klimaasfalt og støjreducerende veje. Lad os få fokus på den værdi, vejene er med til at skabe. Lad os klart, tydeligt og troværdigt dokumentere, hvad vedligeholdelsesefterslæbet koster. Borgerne og politikerne er modtagelige overfor gode argumenter, når de er veldokumenterede og konkrete, viser erfaringerne. Og lad os tænke langsigtet i 10 eller 20 års scenarier. For når vi på den måde forpligter os til at tage et langt, sejt træk, kan det, der synes uoverskueligt nu, nås over tid. Konferencen gav nyt håb om velholdte veje og en god infrastruktur. Trods alt ikke noget dårligt udgangspunkt for en ny asfaltsæson. Selv om riget fattes penge. Adm. dir Asfaltindustrien A S F A L T Asfaltindustrien er medlem af: A S F A L T I N D U S T R I E N Lautrupvang Ballerup Tlf.: Telefax: Døgnvagt: Ved vigtige spørgsmål kan medlemmer ringe til Anders Hundahl på tlf.: Annoncer: Jan Hesselberg Tlf.: Redaktionskomite: Anders Hundahl (ansv.) Uno Helk (redaktionschef) Anders Hilbert Morten Friis Jørgensen (freelance - MFJ Media) Må gerne citeres med kildeangivelse European Asphalt Pavement Ass. (EAPA) Nordisk Vejforum (NVF) Dansk Vejforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Design og tryk: Datagraf A/S Forside: "Den Trejde Vej" Fotos: Lars Aarø, Fokus Asfalt nr. 1 april

4 konferencer Den tredje vej Asfaltindustrien var sammen med Grontmij/Carl Bro og Dansk Vejforening vært for en konference den 24. marts 2010 under overskriften Den tredje vej. Her brugte 110 politikere, embedsmænd, rådgivere og entreprenører dagen på at drøfte, hvordan man via nye samarbejder mellem de involverede parter kan optimere og sikre en acceptabel vejstandard på kommunevejene set i et længere perspektiv under hensyntagen til de pressede kommunale vejbudgetter. Af Uno Helk, Fotos: Lars Aarø, Fokus Den ualmindeligt lange og hårde vinter med mere end 70 frostdøgn og deraf følgende nedbrudte veje havde gjort temaet for konferencen Den tredje vej endnu mere højaktuelt end det måske allerede var i forvejen. Vejkapitalen nedbrydes I sin velkomst fastslog Business Line Director, Arne Buhl Petersen, Grontmij/Carl Bro, at den hårde vinter kræver en investering her og nu i det km lange kommunale vejnet på mindst 500 millioner for alene at bringe vejnettet tilbage til det vedligeholdelsesniveau, som det befandt sig på sidste år. I en dugfrisk undersøgelse har Grontmij/Carl Bro endvidere spurgt kommunerne om, hvor mange penge de har afsat til at vedligeholde vejene i Omkring halvdelen af kommunerne forventer at bruge et beløb svarende til 2009, mens en fjerdedel har budgetteret med færre penge end i Kun få kommuner forventer at bruge flere penge i år og årene fremover. Der er altså hårdt brug for at finde en vej ud af dilemmaet, hvor vejkapitalen ikke nedbrydes, og hvor kommunens ressourcer slår til. Den såkaldt tredje vej kræver øget brug af nye samarbejdsformer som rækker længere ud i fremtiden end de traditionelle et-årige asfaltudbud. Med disse indledende ord blev stafetten givet videre til dagens ordstyrer Politisk redaktør i Danmarks Radio og journalist Ask Rostrup, som med fast og myndig hånd fik ledt alle deltagerne trygt igennem dagens program. Vejene giver ikke stemmer Første del af konferencen satte fokus på kommunernes prioriteter og vejenes indplacering i dette spekter. Kommunalforsker, Ph.d og lektor, Roger Buch, Journalisthøjskolen i Århus, kom ind på udviklingstendenserne inden for kommunernes dilemma mellem borgernes forventninger til service og velfærd på den ene side og kommunens ressourcer samt fysiske opgaver på den anden side. Den offentlige sektor har igennem de senere år haft en nogenlunde konstant størrelse set i forhold til samfundsøkonomien og dette vil også være billedet i de kommende år. Samlet set vil der altså være den samme mængde penge til rådighed og penge til vejvedligeholdelsen står langt nede på prioritetslisten. Ordstyrer Ask Rostrup havde selv et indlæg, hvor han gennemgik en undersøgelse foretaget under kommunevalget 2009 af, hvor højt borgerne i virkeligheden prioriterer trafik- og vejområdet i forhold til andre kommunale opgaver, når de står i stemmeboksen. Ikke overraskende har bløde områder som børn, skole og ældre klar topprioritet, når vælgerne skal sætte krydset, mens trafik og veje Tekst og foto: Morten Friis Jørgensen Vej- og bygningschef i Randers Kommune Rune Asmussen: Det er et spændende arrangement, rigtig interessant og påkrævet set i forhold til det mulighedsrum, der er i den her sektor; pengene er små, og når vi kigger fremad er der intet, der tyder på, at beløbet automatisk bliver større. Det er interessant at komme sammen med fagfæller og drøfte, hvordan vi kan strikke nye modeller sammen for vedligehold af vejene. Belyse fordele og ulemper. Man opnår netop større forståelse for de fordele og ulemper der ligger i et større samarbejde med de private i funktionskontrakter og partnering. Det er rigtig spændende at drøfte med andre, der står i samme situation, for man opnår større grad af afklaring og en større indsigt, som man kan håbe også popper op blandt vores politikere. 4 Asfalt nr. 1 april 2010 Sekretariatschef i Dansk Vejforening Søren Bülow: Nu er vi med her for første gang som medarrangør, mens Grontmij/Carl Bro har lavet konferencen i tre år. Sidste år var temaet miljø, hvor vi holdt oplæg. Asfaltindustrien er også med i netværket, så det var meget naturligt at samarbejde om denne forårskonference for de danske kommuner. Der er ingen grund til at holde en masse konferencer, der ligger mere synergi i at slå det sammen. Når konferencen hedder den 3. vej skal det ses i lyset af, at kommunerne ikke behøver at vælge mellem, at det hele forfalder eller at vi omvendt forgylder vejene. For med betegnelsen den tredje vej ønsker vi at lægge os midt imellem. Vi forsøger at ramme det økonomiske optimum, at man ikke bruger for meget og heller ikke for lidt, og stadig har nogle fornuftige veje.

5 konferencer Roger Buch benyttede dette foto til at illustrere forskellen på nabokommuners prioritering af vejene. Hvis vi kan få mere ud af skattekronerne ved at gå sammen med private aktører, hvorfor skulle vi så ikke gøre det? Borgmester Marie Stærke (A), Køge Kommune. Grundig dokumentation er forudsætningen for de nødvendige vejbevillinger Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet. Veje er usexede Konferencens ordstyrer Ask Rostrup, Politisk redaktør i Danmarks Radio. Laboratoriechef hos Lemminkäinen Lotte Regel Josephsen: Det er glimrende at få udbredt den gode ide om funktionskontrakter og partnering. Vi får forhåbentlig beroliget kommunerne om, hvordan de kommer igennem den her vedligeholdelsespukkel, når de får det belyst af os. Når deltagerne kommer hjem til deres respektive kommuner, ved de, at de har et sted at ringe hen, uagtet hvilket privat firma der kommer ud og forklarer dem om funktionskontrakter eller partnering i kommunerne. Det kan så i sidste ende sagtens være en af konkurrenterne, der vinder et konkret udbud. Det kan godt betale sig for dig og mig som skatteborgere, at kommuner og private entreprenører indgår funktionskontrakter, for det kan bedre betale sig at vedligeholde hen ad vejen i stedet for at skulle udskifte det hele. Vejene får et løft, finansieret af entreprenøren, og man betaler aldrig for mere, end man får. Det er ydelse før betaling, og det kan godt betale sig for kommunerne og for dig og mig. Asfalt nr. 1 april

6 konferencer kun har primær betydning for 3-4 % af vælgerne. Vejene er ganske enkelt ikke "sexede nok". Fra politisk side fortalte borgmester Marie Stærke (A), Køge Kommune, om kommunens udfordringer inden for infrastrukturområdet, herunder sammenhængen mellem planlægningen i staten og kommunerne. Nye samarbejdsformer Teknik- og byggechef Lars Højmark, Mariagerfjord Kommune, og Afdelingsleder Vej og Park René Olesen, Odsherred Kommune, gav eksempler på konkrete løsninger på en mere langsigtet og struktureret kommunal vejvedligeholdelsesindsats. I begge tilfælde har man benyttet sig af nogle nye samarbejdsformer mellem de normalt involverede parter inden for vejområdet til at løse problemerne. I Mariagerfjord har man indgået en længerevarende vedligeholdelseskontrakt på 15 år for en del af vejnettet uden for byerne i en såkaldt funktionskontrakt. Odsherred har foruden en funktionskontrakt også etableret en 4-årig partneringkontrakt med en entreprenør på veje inden for bygrænsen. Info-stande I pauserne havde Asfaltindustrien sørget for tre infostande, hvor konferencedeltagerne kunne indhente mere viden om forskellige typer af asfaltprodukter, vejenes økonomi og nye samarbejdsformer, herunder specielt funktionsudbud og partnering. Workshop Efter formiddagens indlæg og frokost var der workshop for alle deltagerne om eftermiddagen. Her skulle deltagerne i 5-6 mandsgrupper forsøge at lægge hovederne i blød og komme med forslag til nye løsninger som kan sikre velholdte kommunale veje i fremtiden. Konklusioner En af hovedkonklusionerne fra workshoppen var, at man bør tale om veje på en ny måde. Teknikken bør nedtones og Lad os få mere fokus på den værdi, vejene er med til at skabe i stedet skal der fokuseres på de mange positive aspekter, som borgerne genkender og forstår ved det kommunale vejsystem som f.eks. sikre skoleveje, fremkommelighed, færdselssikkerhed, lastbilerne ud på omfartsvejen og øget mobilitet. Hertil hører også de seneste miljøtiltag inden for vejbranchen i form af klimaasfalt og støjreducerende veje. Lad os få mere fokus på den værdi, vejene er med til at skabe. Veje også er velfærd. Alle aktørerne på området kommunerne og de offentlige myndigheder, rådgiverne og entreprenørerne har sammen med skatteborgerne en klar og fælles interesse i, at der sker et øget samarbejde og findes nye veje og løsninger, så de betroede (skatte)midler anvendes bedst muligt. Målsætningen for alle må jo være, at de kommunale veje ikke forfalder, for så vil den uundgåelige regning for totaludskiftning inden for overskuelig fremtid blive nærmest uoverkommelig. Erfaringerne viser, at politikerne er modtagelige overfor gode argumenter på vejområdet, hvis disse er klare, gennemarbejdede og troværdige. Der skal etableres et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem kommuner, rådgivere og entreprenører om langsigtede løsninger i op til et 15 års perspektiv. Når man på denne måde forpligter sig til at tage et langt sejt træk, kan det, der forekommer uoverskueligt nu, nås over tid og føre til en bedre kommunal vejvedligeholdelse. Håb forude Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet, afsluttende konferencen med en gennemgang af direktoratets succes med at få bevilget penge fra politikerne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på statsvejnettet. Nøgleordene i denne forbindelse har været en grundig dokumentation af vejenes aktuelle tilstand samt seriøse forslag til fremtidige vedligeholdelsesstrategier. Budskabet om at hvor der er en vilje, er der en vej skabte en stemning i forsamlingen af, at der stadig er et håb for kommunevejene, hvis ellers vejsektoren formår at udsprede de rette budskaber til de kommunale politikere og ikke mindst borgerne. Formand for trafikfaggruppen i Kommunalteknisk Chefforening, KTC, vej- og parkchef i Fredericia Kommune Ib Doktor: I mine øjne er det lidt ærgerligt, at der ikke er flere kommunale deltagere, der kunne godt have været mange flere, for vi har dybest set fælles mål, nemlig at få løftet bevillingerne til vejområdet. For det er en god ide at drøfte med rådgivere og leverandører, hvordan vi kan få løftet opgaverne med øget bevillig til vejene. Alle kan jo se, at vejene er nødlidende, særligt efter denne vinter. Vi har nu mange års efterslæb på vejvedligeholdelsen, og smertegrænsen er nået. Derfor er dette et godt forum og et godt seminar, og fra KTC s side går vi nu med i evalueringen af seminaret sammen med Grontmij/Carl Bro, Dansk Vejforening og Asfaltindustrien med henblik på et samarbejde om det kommende års seminar. 6 Asfalt nr. 1 april 2010

7 konferencer Inden jeg kom, tog jeg afstand fra at komitte mig i 15 år vi politikere har nok berøringsangst for så lange aftaler. Men jeg har nu hørt så mange argumenter, der har fået mig til at ændre holdning! Bente Bendix Jensen, valgt til byrådet i Esbjerg Kommune og sidder i Teknik & Forsyningsudvalget. I pauserne havde konferencedeltagerne mulighed for at besøge tre info-stande, hvor man kunne få mere viden om asfaltprodukter, vejenes økonomi og nye samarbejdsformer, herunder specielt funktionsudbud og partnering. Det bliver ikke let at få veje på dagsordenen, men ikke umuligt Kommunalforsker, Ph.d og lektor, Roger Buch, Journalisthøjskolen i Århus. Med den hårde vinter har vi været glade for vores funktionskontrakt på vejene Teknik- og byggechef Lars Højmark, Mariagerfjord Kommune. Træls vinter med for få penge til vejvedligeholdelsen Afdelingsleder Vej og Park René Olesen, Odsherred Kommune. Konsulent for veje, trafik og trafiksikkerhed i Teknik og Miljøkontoret hos Kommunernes Landsforening Marianne Elmvang: Konferencen illustrerer det nødvendige i at anskue behovet for vejvedligeholdelse på en anden måde end bare at tale om asfalt og sorte huller. I stedet burde vi tale mere om alle de positive ting omkring vores veje og infrastruktur, f.eks. om kollektiv trafik, om mobilitet og fremkommelighed for at få politikerne i tale. Vi må få veje til at handle mere om velfærd end teknik. KL ville meget gerne have været på konferencen her i dag som oplægsholder, men tidspunktet falder uheldigvis sammen med en større omgruppering i KL s ledelse, hvor vi først i sidste uge fik ny formand for Teknik- og miljøudvalget, nemlig borgmester Martin Damm fra Kalundborg. Så vi stiller meget gerne op i dette forum en anden gang. Asfalt nr. 1 april

8 GENERELT Den lange og hårde vinter har især ødelagt de veje, hvor den nødvendige vedligeholdelse år efter år er blevet udskudt og udskudt. Historisk lav asfaltproduktion Ikke siden begyndelsen af 1960 erne har Asfaltindustriens medlemmer produceret så lidt asfalt som nu. Kun godt 2,5 mio. tons asfalt blev det til i Siden gennemførelsen af strukturreformen i 2007, hvor amtsvejene blev fordelt i et 20/80-forhold mellem staten og de 98 nye kommuner, er produktionen faldet med næsten tons om året svarende til et fald på godt 21 %. 009 Figur 1: Figur 2: tons asfalt Asfaltproduktion Opdelt efter kundegrupper tons asfalt Asfaltproduktion Opdelt efter asfalttyper tons asf Faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunernes veje *) Mia kroner r Statsveje Amtsveje* Kommuneveje Øvrige *) Fra 2007 er Amterne nedlagt og deres veje er blevet delt i et 20/80-forhold mellem staten og kommunerne *) Inklusive en sammenlignelig andel af de tidligere amters vejudgifter Grusasfaltbeton Asfaltbeton Pulverasfalt Andre asfalttyper St *) Fra 2 mellem 8 Asfalt nr. 1 april 2010

9 GENERELT Af Uno Helk Laveste asfaltproduktion siden 1963 Asfaltindustriens seneste opgørelse over medlemmernes asfaltproduktion afslører, at produktionen i 2009 faldt til et rekordlavt niveau på 2,52 mio. tons asfalt. Man skal helt tilbage til 1963 for at finde en lavere produktion. I forhold til 2008 er produktionen faldet med tons, hvilket svarer til en nedgang på 12 %. Asfaltindustriens produktionsstatistik Udviklingen i asfaltproduktionen blandt Asfaltindustriens medlemmer i perioden 1999 til 2009 er vist i figur 1 og 2. Asfaltproduktionen er opdelt efter kundegrupper i figur 1 og efter asfalttyper i figur 2. Kundegrupperne omfatter Staten (Vejdirektoratet), amterne (til og med 2006), kommunerne og øvrige (primært stats- og lufthavne samt private virksomheder, grundejerforeninger, landbrugssektoren og andre). Specielt kan nævnes, at de store udsving i afsætningen af asfalt til Vejdirektoratet først og fremmest skyldes varierende aktivitet inden for motorvejsbyggeriet. Asfalttyperne er opdelt i grusasfaltbeton (bærelag), asfaltbeton (slidlag), pulverasfalt (slidlag) og andre asfalttyper. 2 årsager til historisk nedtur Tallene i Asfaltindustriens produktionsstatistik peger på, at nedturen i asfaltproduktionen siden 2006 primært kan henføres til først strukturreformen fra 2007 og på det seneste også følgevirkningerne af finanskrisen. Strukturreformen fra 1. januar 2007 medførte en nedlæggelse af amterne, idet amternes hidtidige vejnet på næsten km stort set blev delt i et 20/80-forhold mellem staten (Vejdirektoratet) og de 98 nye kommuner. En sammenligning af specielt kommunernes asfaltforbrug før og efter strukturreformen under hensyntagen til kommunernes forøgede vejnet fra 2007 tyder på, at strukturreformen indtil dato har medført et fald i asfaltmarkedet med op til tons asfalt, svarende til godt 10 % af totalmarkedet. En analyse fra Dansk Vejforening viser da også en faldende efter kundegrupper tendens for udgifter til drift og vedligeholdelse Asfaltproduktion Opdelt af kommunernes veje i løbet af de seneste år (jf. figur 3). Fra 2008 til 2009 er det private asfaltmarked også gået kraftigt tilbage som følge af finanskrisen. På et år er afsætningen af asfalt til kundegruppen øvrige faldet med hele tons. F.eks. har der været et stort fald i omsætningen til landbrugssektoren og dernæst har faldet i byggeaktiviteten betydet, at der ikke skal etablere så mange P-pladser og lignende i forbindelse med opførelse af nye bygninger m.m. Flere penge til statsvejene Solstrålehistorien er Vejdirektoratet som fra 2008 til 2009 har fået 5-doblet bevillingerne til asfaltvedligeholdelsen på statsvejene. Dette har udmøntet sig i en stigning i asfaltforbruget til vejvedligeholdelsen på over tons. I 2010 og 2011 er bevillingerne til asfaltvedligeholdelsen endda yderligere blevet forhøjet med 2,5 gange 2009-niveauet. Og det må formodes at føre til et tilsvarende merforbrug af asfalt. e Amtsveje* Kommuneveje Øvrige Amterne nedlagt og deres veje er blevet delt i et 20/80-forhold n og kommunerne. Det er naturligvis en glædelig udvikling og ekstrabevillingen skulle lige akkurat kunne dække det igennem årene oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på statsvejene. Hvad med kommunevejene? Vedligeholdelsestilstanden af kommunevejene er til gengæld under et utroligt pres i denne tid. I de senere år er der blevet skåret kraftigt i de kommunale vejbevillinger er ingen undtagelse og markerer endnu et lavpunkt i kommunernes asfaltforbrug pr. km. vej. Det er derfor ikke overraskende, at det kommunale vedligeholdelsesefterslæb på vejene i flere uafhængige rapporter er opgjort til adskillige milliarder kroner. Resultatet af spareiveren på vejområdet ses kun alt for tydeligt i denne tid, hvor vinterens skader på vejnettet gøres op rundt omkring i de forskellige kommuner. Den længste og hårdeste vinter i mange år har fået huller og revner til at pible frem i vejene i et hidtil uset omfang. Mange veje er i løbet af vinteren i realiteten blevet så nedbrudt, at kun grundlæggende fornyelser af vejbelægningerne kan sikre en acceptabel kørselskomfort og sikkerhed for bilisterne. Og det bliver dyrt at rette op på. Det koster nemlig 2 3 gange så meget at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde en bare nogenlunde velholdt vej. En forringet vejstandard har også en lang række andre uheldige effekter. Vejtrafikanternes komfort og sikkerhed nedsættes, køretøjerne nedslides hurtigere, energiforbruget stiger m.m. Den samfundsøkonomiske gevinst ved at vedligeholde vejene i tide er således endnu større end man umiddelbart skulle tro. Problemet er selvfølgelig, at det ikke er de samme kasser som afholder de forskellige udgifter et nedslidt vejnet giver. Man må håbe at de barske realiteter på vejområdet er ved at gå op for de kommunale politikere, således at udviklingen igen kan vendes til det positive for alle de trafikanter som færdes rundt i lokalsamfundet. Det har de i hvert fald krav på. Figur 3: Faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunernes veje *) Mia kroner *) Inklusive en sammenlignelig andel af de tidligere amters vejudgifter Kilde: Dansk Vejforening Asfalt nr. 1 april

10 noter LMK VEJ A/S skifter navn til Lemminkäinen A/S Midt i marts skiftede LMK VEJ A/S officielt navn til Lemminkäinen A/S og introducerede samtidig et helt nyt logo. Baggrunden herfor er, at Lemminkäinen Koncernen lancerer det nye logo under mottoet ét firma ét logo, som skal udbredes til alle koncernens selskaber. I forbindelse med det nye navn og logo har Lemminkäinen A/S også fået en ny hjemmeside ligesom den officielle mailadresse er ændret til Asfaltindustrien fik ansvarligt overenskomstresultat Vi fik et ansvarligt resultat. Det fastslår Asfaltindustriens bestyrelsesformand, direktør i NCC Roads A/S Thomas Rask Jensen om de netop overståede overenskomstforhandlinger. Mindstelønnen stiger kr. 1,10 pr. time fra 1. marts i år 2010 og kr. 1,75 pr. time fra 1. marts næste år. Der kommer satsstigninger på forskudt tid og holddrift, ekstra betalt barsel og nedsættelse af anciennitetskravet for løn under sygdom. Tillidsmændene får noget betalt uddannelse, og fra 1. september i år skal alle være omfattet af en sundhedsordning. På arbejdsgiversiden får vi til gengæld bedre mulighed for alternativ og fleksibel planlægning af arbejdstiden. Og så blev parterne enige om at begrænse social dumping, siger Thomas Rask Jensen. MFJ Asfaltindustrien hædret i USA Asfaltindustrien har en række internationale aktiviteter, hvor især den europæiske asfaltforening EAPA spiller en stor rolle. Baggrunden er, at mange love og regler vedtages i EU og flere og flere brancherelaterede emner globaliseres. Dem skal vi kende og have indflydelse på. På den amerikanske asfaltforenings, NAPA s årsmøde, blev Asfaltindustriens tidligere administrerende direktør Ib Frandsen, der i dag er chefrådgiver i juridiske og internationale spørgsmål, hædret som International Man of the Year. Baggrunden er bl.a. Ibs indsats i forbindelse med den fælles, internationale IARC-undersøgelse, der i efteråret 2009 kunne konkludere, at asfaltarbejde ikke er kræftfremkaldende. Resultatet er samtidig en cadeau til Asfaltindustrien for en aktiv indsats over en bred front på den internationale scene. Ib Frandsen med NAPA s tidligere formand Michael Mangum og NAPA s president (adm. direktør) Mike Acott. Forårsoptimisme hos Wirtgen og Ramirent At det er godt at få skiftet alt det gamle vedligeholdelsestunge og stærkt brændstofforbrugende materiel ud med spritnyt og top-effektivt materiel kan de tre herrer på billedet skrive under på: De er (f.v.) direktør hos Wirtgen A/S i Taulov Jens-Ove Mortensen, produktchef i udlejningsfirmaet Ramirent Johnny Jørgensen og Wirtgens salgskonsulent Finn Nielsen, som her har taget opstilling foran nogle af de 18 nye maskiner, som Wirtgen netop har solgt til Ramirent. Det drejer sig om tromler i tre størrelser, nemlig 6 stk valsetog, 6 stk. HD10C vv dobbeltvibrerende tandemtromler og 6 stk. HD 12 VV tandemtromler, også med dobbeltvibrerende valser. Både hos Wirtgen og Ramirent melder man, at foråret nu for alvor er kommet, så nu skal vi have gang i hjulene. Det handler om at få sparket optimisme ind i erhvervet: Maskinerne skal med base i Ramirents 22 afdelinger i Danmark lejes ud til kunder over det ganske land ud og rulle hos entreprenører, kommuner, gartnere, brolæggere m.fl. Tekst og foto: Morten Friis Jørgensen 10 Asfalt nr. 1 april 2010

11 GENERELT v e j f o r u m I N D l æ g W o r k S H o p U D S t I l l I N g Call for Papers december 2010 på Hotel Nyborg Strand / Deadline 26. maj 2010 Alle i vejsektoren indbydes til at komme med forslag til Vejforum 2010 Nu er det tid til indsendelse af papers til Vejforum Alle har mulighed for selv at præsentere et indlæg, være med til at arrangere en workshop eller ansøge om at udstille. Indlæg Vi imødeser en bred vifte af papers, som kan sikre, at Vejforum 2010 bliver mindst lige så spændende at deltage i som tidligere år. Udover de 7 traditionelle hovedoverskrifter, har Faggruppen udpeget 2 temaer, som der meget gerne modtages forslag til. Det er Vejdrift - nye løsninger Mobilitetsledelse Har du forslag til indlæg, emner eller andet med interesse for vejsektoren, og du ikke selv ønsker at fremlægge det, så hjælper faggruppen gerne med at finde en indlægsholder. Udenlandske indlæg Vi efterlyser forslag til udenlandske indlægsholdere og indlæg om udenlandske erfaringer. giv os et tip, hvis du har et forslag eller en idé. Workshop En workshop på Vejforum handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en diskussion af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige forsknings- og/eller udviklingsresultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. til hver workshop knyttes en facilitator og en faglig ansvarlig for workshoppen. Udstilling på Vejforum 2010 er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise deres specialer frem. Der vil være en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige program. Faggruppen Alle indkomne forslag vil blive vurderet af faggruppen, som sammensætter det endelige program. Gratis deltagelse For hvert indlæg kan én indlægsholder deltage gratis én dag. Det samme gælder for de faglige koordinatorer for workshopper. Faglige emner: Vejforvaltning planlægning projektering trafiksikkerhed trafik Anlæg Vejdrift Indlægsholderne skal indsende en artikel og en power point- eller keynotepræsentation senest den 16. november Det skal sikre, at møde lederne kan tilrette lægge de enkelte sessioner mest hensigtsmæssigt. Indsendelse Indlæg, workshop og udstilling kan kun sendes ind på Sidste frist er den 26. maj Flere oplysninger på eller i Call for papers folderen. Asfalt nr. 1 april

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

Høje oliepriser skaber uro i vejbranchen

Høje oliepriser skaber uro i vejbranchen VORE VEJE NR. 1 april 11 Høje oliepriser skaber uro i vejbranchen ASFALT har spurgt en række aktører på vejområdet om konsekvenserne af denne udvikling. INDHOLD Borgmester og formand for KL's udvalg for

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure.

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure. Veje for fremtiden Claus Terkildsen, direktør Velkommen Det er mig en glæde at kunne præsentere i denne udgave af vores profilbrochure. Vi håber, at vi på denne måde kan være med til at give dig et indtryk

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning:

1. Valg af dirigent: 2. Bestyrelsens beretning: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2007 3. Regnskab for 2007 til godkendelse 4. Forslag til beslutning: a) Bump og lege/opholdsareal i Hornemansgade nord b) Det er ulovligt at

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør

Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden. Jens Holmboe, Vejdirektør Vejinfrastrukturen nu og i fremtiden Jens Holmboe, Vejdirektør jjh@vd.dk FRI s Årsmøde 3. marts 2016 Udviklingen i kørte km efter vejtype 2005-2015 Indeks 100 = 2005 150 140 130 Motorveje 120 110 Alle

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Noter fra temamøde om nye ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 19. januar 2011

Noter fra temamøde om nye ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 19. januar 2011 Noter fra temamøde om nye ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 19. januar 2011 På temamødet blev formuleringen af medlemmernes ønsker til nye ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning skudt i gang.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015

Velkommen. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015 Velkommen 1 RoSy brugerseminar 2015 Hvem er samlet i dag? Sorteret efter kommunenavn 2 Martin Sylvester Jeppesen 3 Ny mand i PMC teamet Salgsleder for DK Primære formål: gøre jer gode til at bruge RoSy

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere