VORE VEJE. NR. 1 April 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORE VEJE. NR. 1 April 10"

Transkript

1 VORE VEJE NR. 1 April 10 Bente Bendix Jensen, medlem af byrådet i Esbjerg Kommune Marianne Elmvang, Konsulent i Kommunernes Landsforening Den Tredje Vej Via nye samarbejder mellem parterne inden for vejsektoren kan man optimere kommunernes vejvedligeholdelse. Det fremgik på konferencen "Den Tredje Vej" i marts måned. Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune Rune Asmussen, Vej- og bygningschef i Randers Kommune

2 INDHOLD Social ansvarlighed og velholdte veje Den tredje vej Historisk lav asfaltproduktion Noter Funktionsudbud sikrer den lange bane Asfaltindustrien sætter prisen ned Vinterskadede kommuneveje for måske 1,5-2 mia. kroner Nye medlemmer i asfaltindustrien Medlemmer af Asfaltindustrien Arkil A/S Åstrupvej Haderslev Telefon Telefax Colas Danmark A/S Fabriksparken Glostrup Telefon Telefax A/S Dansk Shell Energihuset Nærum Hovedgade Nærum Telefon Telefax Eurostar Danmark A/S Tigervej Køge Telefon Telefax Dansk Overfladebehandling I/S Inreco A/S Rugårdsvej 206 Europavej 24, Taulov 5464 Brenderup 7000 Fredericia Telefon Telefon Telefax Telefax Asfalt nr. 1 april 2010 Lemminkäinen A/S Nørreskov Bakke Silkeborg Telefon Telefax LKF Vejmarkering A/S Longelsevej Rudkøbing Telefon Telefax Munck Asfalt a/s Slipshavnsvej Nyborg Telefon Telefax NCC Roads A/S Fuglesangsallé Vejen Telefon Telefax Nynas A/S Lyngbyvej København Ø Telefon Telefax Pankas A/S Rundforbivej Vedbæk Telefon Telefax Total Denmark A/S Birkedam 14, 1. tv Kolding Telefon Telefax Wirtgen Denmark A/S Taulov Kirkevej Fredericia Telefon Telefax Asfaltindustriens vurderingsordning: For en lægmand kan det være meget svært at vurdere om et udført asfaltarbejde opfylder alle krav og betingelser. I de tilfælde kan man bruge Asfaltindustriens vurderingsordning til at løse evt. tvister/uenigheder. Læs mere på

3 leder Social ansvarlighed og velholdte veje Asfaltindustrien har nu indgået overenskomster for de næste to år med fagbevægelsen, som vi alle håber, der bliver stemt ja til. Når jeg nævner det her, er det fordi der er tale om et socialt ansvarligt forlig, der bl.a. indeholder nye aftaler, der skal modvirke social dumping, når der benyttes udenlandsk arbejdskraft, og aftaler der skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Et forlig der viser, at der er orden i tingene i danske virksomheder. At vi har valgt at indgå overenskomster med fokus på sociale forhold og ligestilling, viser, at vi er en branche, der ønsker at bidrage positivt til det danske samfund. Sådan som det også viser sig i branchens forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi arbejder målrettet med støjreducerende belægninger, der f.eks. kan halvere støjen i boligområder. Vi eksperimenterer med udvikling af miljøvenlige materialer, som f.eks. biologiske klæbemidler til vejbelægningerne. Og vi udvikler nyt vejmateriel og nye trafikmarkeringsmaterialer, der er billigere, sikrere og bedre. En at de store udfordringer i 2010 bliver, at få has på vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje Nyt håb for vejvedligeholdelsen Men det er ikke nok at være socialt ansvarlig, når riget fattes penge. En at de store udfordringer i 2010 bliver, at få has på vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje. Det bliver svært, for kommunens udgifter til børn og gamle stiger, mens indtægterne, som følge af krise og arbejdsløshed, falder. Derfor var det med stor glæde, at jeg onsdag den 24. marts deltog i konferencen Den 3. vej, hvor 110 politikere, embedsmænd, rådgivere og entreprenører brugte dagen på at lægge hovederne i blød og komme med nye forslag til nye løsninger til, hvordan vi får velholdte veje igen. Skal jeg kort opsummere konklusionerne, var det: Lad os tale om veje på en ny måde. Væk med teknikaliteterne frem med vejsikkerhed, klimaasfalt og støjreducerende veje. Lad os få fokus på den værdi, vejene er med til at skabe. Lad os klart, tydeligt og troværdigt dokumentere, hvad vedligeholdelsesefterslæbet koster. Borgerne og politikerne er modtagelige overfor gode argumenter, når de er veldokumenterede og konkrete, viser erfaringerne. Og lad os tænke langsigtet i 10 eller 20 års scenarier. For når vi på den måde forpligter os til at tage et langt, sejt træk, kan det, der synes uoverskueligt nu, nås over tid. Konferencen gav nyt håb om velholdte veje og en god infrastruktur. Trods alt ikke noget dårligt udgangspunkt for en ny asfaltsæson. Selv om riget fattes penge. Adm. dir Asfaltindustrien A S F A L T Asfaltindustrien er medlem af: A S F A L T I N D U S T R I E N Lautrupvang Ballerup Tlf.: Telefax: Døgnvagt: Ved vigtige spørgsmål kan medlemmer ringe til Anders Hundahl på tlf.: Annoncer: Jan Hesselberg Tlf.: Redaktionskomite: Anders Hundahl (ansv.) Uno Helk (redaktionschef) Anders Hilbert Morten Friis Jørgensen (freelance - MFJ Media) Må gerne citeres med kildeangivelse European Asphalt Pavement Ass. (EAPA) Nordisk Vejforum (NVF) Dansk Vejforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Design og tryk: Datagraf A/S Forside: "Den Trejde Vej" Fotos: Lars Aarø, Fokus Asfalt nr. 1 april

4 konferencer Den tredje vej Asfaltindustrien var sammen med Grontmij/Carl Bro og Dansk Vejforening vært for en konference den 24. marts 2010 under overskriften Den tredje vej. Her brugte 110 politikere, embedsmænd, rådgivere og entreprenører dagen på at drøfte, hvordan man via nye samarbejder mellem de involverede parter kan optimere og sikre en acceptabel vejstandard på kommunevejene set i et længere perspektiv under hensyntagen til de pressede kommunale vejbudgetter. Af Uno Helk, Fotos: Lars Aarø, Fokus Den ualmindeligt lange og hårde vinter med mere end 70 frostdøgn og deraf følgende nedbrudte veje havde gjort temaet for konferencen Den tredje vej endnu mere højaktuelt end det måske allerede var i forvejen. Vejkapitalen nedbrydes I sin velkomst fastslog Business Line Director, Arne Buhl Petersen, Grontmij/Carl Bro, at den hårde vinter kræver en investering her og nu i det km lange kommunale vejnet på mindst 500 millioner for alene at bringe vejnettet tilbage til det vedligeholdelsesniveau, som det befandt sig på sidste år. I en dugfrisk undersøgelse har Grontmij/Carl Bro endvidere spurgt kommunerne om, hvor mange penge de har afsat til at vedligeholde vejene i Omkring halvdelen af kommunerne forventer at bruge et beløb svarende til 2009, mens en fjerdedel har budgetteret med færre penge end i Kun få kommuner forventer at bruge flere penge i år og årene fremover. Der er altså hårdt brug for at finde en vej ud af dilemmaet, hvor vejkapitalen ikke nedbrydes, og hvor kommunens ressourcer slår til. Den såkaldt tredje vej kræver øget brug af nye samarbejdsformer som rækker længere ud i fremtiden end de traditionelle et-årige asfaltudbud. Med disse indledende ord blev stafetten givet videre til dagens ordstyrer Politisk redaktør i Danmarks Radio og journalist Ask Rostrup, som med fast og myndig hånd fik ledt alle deltagerne trygt igennem dagens program. Vejene giver ikke stemmer Første del af konferencen satte fokus på kommunernes prioriteter og vejenes indplacering i dette spekter. Kommunalforsker, Ph.d og lektor, Roger Buch, Journalisthøjskolen i Århus, kom ind på udviklingstendenserne inden for kommunernes dilemma mellem borgernes forventninger til service og velfærd på den ene side og kommunens ressourcer samt fysiske opgaver på den anden side. Den offentlige sektor har igennem de senere år haft en nogenlunde konstant størrelse set i forhold til samfundsøkonomien og dette vil også være billedet i de kommende år. Samlet set vil der altså være den samme mængde penge til rådighed og penge til vejvedligeholdelsen står langt nede på prioritetslisten. Ordstyrer Ask Rostrup havde selv et indlæg, hvor han gennemgik en undersøgelse foretaget under kommunevalget 2009 af, hvor højt borgerne i virkeligheden prioriterer trafik- og vejområdet i forhold til andre kommunale opgaver, når de står i stemmeboksen. Ikke overraskende har bløde områder som børn, skole og ældre klar topprioritet, når vælgerne skal sætte krydset, mens trafik og veje Tekst og foto: Morten Friis Jørgensen Vej- og bygningschef i Randers Kommune Rune Asmussen: Det er et spændende arrangement, rigtig interessant og påkrævet set i forhold til det mulighedsrum, der er i den her sektor; pengene er små, og når vi kigger fremad er der intet, der tyder på, at beløbet automatisk bliver større. Det er interessant at komme sammen med fagfæller og drøfte, hvordan vi kan strikke nye modeller sammen for vedligehold af vejene. Belyse fordele og ulemper. Man opnår netop større forståelse for de fordele og ulemper der ligger i et større samarbejde med de private i funktionskontrakter og partnering. Det er rigtig spændende at drøfte med andre, der står i samme situation, for man opnår større grad af afklaring og en større indsigt, som man kan håbe også popper op blandt vores politikere. 4 Asfalt nr. 1 april 2010 Sekretariatschef i Dansk Vejforening Søren Bülow: Nu er vi med her for første gang som medarrangør, mens Grontmij/Carl Bro har lavet konferencen i tre år. Sidste år var temaet miljø, hvor vi holdt oplæg. Asfaltindustrien er også med i netværket, så det var meget naturligt at samarbejde om denne forårskonference for de danske kommuner. Der er ingen grund til at holde en masse konferencer, der ligger mere synergi i at slå det sammen. Når konferencen hedder den 3. vej skal det ses i lyset af, at kommunerne ikke behøver at vælge mellem, at det hele forfalder eller at vi omvendt forgylder vejene. For med betegnelsen den tredje vej ønsker vi at lægge os midt imellem. Vi forsøger at ramme det økonomiske optimum, at man ikke bruger for meget og heller ikke for lidt, og stadig har nogle fornuftige veje.

5 konferencer Roger Buch benyttede dette foto til at illustrere forskellen på nabokommuners prioritering af vejene. Hvis vi kan få mere ud af skattekronerne ved at gå sammen med private aktører, hvorfor skulle vi så ikke gøre det? Borgmester Marie Stærke (A), Køge Kommune. Grundig dokumentation er forudsætningen for de nødvendige vejbevillinger Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet. Veje er usexede Konferencens ordstyrer Ask Rostrup, Politisk redaktør i Danmarks Radio. Laboratoriechef hos Lemminkäinen Lotte Regel Josephsen: Det er glimrende at få udbredt den gode ide om funktionskontrakter og partnering. Vi får forhåbentlig beroliget kommunerne om, hvordan de kommer igennem den her vedligeholdelsespukkel, når de får det belyst af os. Når deltagerne kommer hjem til deres respektive kommuner, ved de, at de har et sted at ringe hen, uagtet hvilket privat firma der kommer ud og forklarer dem om funktionskontrakter eller partnering i kommunerne. Det kan så i sidste ende sagtens være en af konkurrenterne, der vinder et konkret udbud. Det kan godt betale sig for dig og mig som skatteborgere, at kommuner og private entreprenører indgår funktionskontrakter, for det kan bedre betale sig at vedligeholde hen ad vejen i stedet for at skulle udskifte det hele. Vejene får et løft, finansieret af entreprenøren, og man betaler aldrig for mere, end man får. Det er ydelse før betaling, og det kan godt betale sig for kommunerne og for dig og mig. Asfalt nr. 1 april

6 konferencer kun har primær betydning for 3-4 % af vælgerne. Vejene er ganske enkelt ikke "sexede nok". Fra politisk side fortalte borgmester Marie Stærke (A), Køge Kommune, om kommunens udfordringer inden for infrastrukturområdet, herunder sammenhængen mellem planlægningen i staten og kommunerne. Nye samarbejdsformer Teknik- og byggechef Lars Højmark, Mariagerfjord Kommune, og Afdelingsleder Vej og Park René Olesen, Odsherred Kommune, gav eksempler på konkrete løsninger på en mere langsigtet og struktureret kommunal vejvedligeholdelsesindsats. I begge tilfælde har man benyttet sig af nogle nye samarbejdsformer mellem de normalt involverede parter inden for vejområdet til at løse problemerne. I Mariagerfjord har man indgået en længerevarende vedligeholdelseskontrakt på 15 år for en del af vejnettet uden for byerne i en såkaldt funktionskontrakt. Odsherred har foruden en funktionskontrakt også etableret en 4-årig partneringkontrakt med en entreprenør på veje inden for bygrænsen. Info-stande I pauserne havde Asfaltindustrien sørget for tre infostande, hvor konferencedeltagerne kunne indhente mere viden om forskellige typer af asfaltprodukter, vejenes økonomi og nye samarbejdsformer, herunder specielt funktionsudbud og partnering. Workshop Efter formiddagens indlæg og frokost var der workshop for alle deltagerne om eftermiddagen. Her skulle deltagerne i 5-6 mandsgrupper forsøge at lægge hovederne i blød og komme med forslag til nye løsninger som kan sikre velholdte kommunale veje i fremtiden. Konklusioner En af hovedkonklusionerne fra workshoppen var, at man bør tale om veje på en ny måde. Teknikken bør nedtones og Lad os få mere fokus på den værdi, vejene er med til at skabe i stedet skal der fokuseres på de mange positive aspekter, som borgerne genkender og forstår ved det kommunale vejsystem som f.eks. sikre skoleveje, fremkommelighed, færdselssikkerhed, lastbilerne ud på omfartsvejen og øget mobilitet. Hertil hører også de seneste miljøtiltag inden for vejbranchen i form af klimaasfalt og støjreducerende veje. Lad os få mere fokus på den værdi, vejene er med til at skabe. Veje også er velfærd. Alle aktørerne på området kommunerne og de offentlige myndigheder, rådgiverne og entreprenørerne har sammen med skatteborgerne en klar og fælles interesse i, at der sker et øget samarbejde og findes nye veje og løsninger, så de betroede (skatte)midler anvendes bedst muligt. Målsætningen for alle må jo være, at de kommunale veje ikke forfalder, for så vil den uundgåelige regning for totaludskiftning inden for overskuelig fremtid blive nærmest uoverkommelig. Erfaringerne viser, at politikerne er modtagelige overfor gode argumenter på vejområdet, hvis disse er klare, gennemarbejdede og troværdige. Der skal etableres et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem kommuner, rådgivere og entreprenører om langsigtede løsninger i op til et 15 års perspektiv. Når man på denne måde forpligter sig til at tage et langt sejt træk, kan det, der forekommer uoverskueligt nu, nås over tid og føre til en bedre kommunal vejvedligeholdelse. Håb forude Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet, afsluttende konferencen med en gennemgang af direktoratets succes med at få bevilget penge fra politikerne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på statsvejnettet. Nøgleordene i denne forbindelse har været en grundig dokumentation af vejenes aktuelle tilstand samt seriøse forslag til fremtidige vedligeholdelsesstrategier. Budskabet om at hvor der er en vilje, er der en vej skabte en stemning i forsamlingen af, at der stadig er et håb for kommunevejene, hvis ellers vejsektoren formår at udsprede de rette budskaber til de kommunale politikere og ikke mindst borgerne. Formand for trafikfaggruppen i Kommunalteknisk Chefforening, KTC, vej- og parkchef i Fredericia Kommune Ib Doktor: I mine øjne er det lidt ærgerligt, at der ikke er flere kommunale deltagere, der kunne godt have været mange flere, for vi har dybest set fælles mål, nemlig at få løftet bevillingerne til vejområdet. For det er en god ide at drøfte med rådgivere og leverandører, hvordan vi kan få løftet opgaverne med øget bevillig til vejene. Alle kan jo se, at vejene er nødlidende, særligt efter denne vinter. Vi har nu mange års efterslæb på vejvedligeholdelsen, og smertegrænsen er nået. Derfor er dette et godt forum og et godt seminar, og fra KTC s side går vi nu med i evalueringen af seminaret sammen med Grontmij/Carl Bro, Dansk Vejforening og Asfaltindustrien med henblik på et samarbejde om det kommende års seminar. 6 Asfalt nr. 1 april 2010

7 konferencer Inden jeg kom, tog jeg afstand fra at komitte mig i 15 år vi politikere har nok berøringsangst for så lange aftaler. Men jeg har nu hørt så mange argumenter, der har fået mig til at ændre holdning! Bente Bendix Jensen, valgt til byrådet i Esbjerg Kommune og sidder i Teknik & Forsyningsudvalget. I pauserne havde konferencedeltagerne mulighed for at besøge tre info-stande, hvor man kunne få mere viden om asfaltprodukter, vejenes økonomi og nye samarbejdsformer, herunder specielt funktionsudbud og partnering. Det bliver ikke let at få veje på dagsordenen, men ikke umuligt Kommunalforsker, Ph.d og lektor, Roger Buch, Journalisthøjskolen i Århus. Med den hårde vinter har vi været glade for vores funktionskontrakt på vejene Teknik- og byggechef Lars Højmark, Mariagerfjord Kommune. Træls vinter med for få penge til vejvedligeholdelsen Afdelingsleder Vej og Park René Olesen, Odsherred Kommune. Konsulent for veje, trafik og trafiksikkerhed i Teknik og Miljøkontoret hos Kommunernes Landsforening Marianne Elmvang: Konferencen illustrerer det nødvendige i at anskue behovet for vejvedligeholdelse på en anden måde end bare at tale om asfalt og sorte huller. I stedet burde vi tale mere om alle de positive ting omkring vores veje og infrastruktur, f.eks. om kollektiv trafik, om mobilitet og fremkommelighed for at få politikerne i tale. Vi må få veje til at handle mere om velfærd end teknik. KL ville meget gerne have været på konferencen her i dag som oplægsholder, men tidspunktet falder uheldigvis sammen med en større omgruppering i KL s ledelse, hvor vi først i sidste uge fik ny formand for Teknik- og miljøudvalget, nemlig borgmester Martin Damm fra Kalundborg. Så vi stiller meget gerne op i dette forum en anden gang. Asfalt nr. 1 april

8 GENERELT Den lange og hårde vinter har især ødelagt de veje, hvor den nødvendige vedligeholdelse år efter år er blevet udskudt og udskudt. Historisk lav asfaltproduktion Ikke siden begyndelsen af 1960 erne har Asfaltindustriens medlemmer produceret så lidt asfalt som nu. Kun godt 2,5 mio. tons asfalt blev det til i Siden gennemførelsen af strukturreformen i 2007, hvor amtsvejene blev fordelt i et 20/80-forhold mellem staten og de 98 nye kommuner, er produktionen faldet med næsten tons om året svarende til et fald på godt 21 %. 009 Figur 1: Figur 2: tons asfalt Asfaltproduktion Opdelt efter kundegrupper tons asfalt Asfaltproduktion Opdelt efter asfalttyper tons asf Faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunernes veje *) Mia kroner r Statsveje Amtsveje* Kommuneveje Øvrige *) Fra 2007 er Amterne nedlagt og deres veje er blevet delt i et 20/80-forhold mellem staten og kommunerne *) Inklusive en sammenlignelig andel af de tidligere amters vejudgifter Grusasfaltbeton Asfaltbeton Pulverasfalt Andre asfalttyper St *) Fra 2 mellem 8 Asfalt nr. 1 april 2010

9 GENERELT Af Uno Helk Laveste asfaltproduktion siden 1963 Asfaltindustriens seneste opgørelse over medlemmernes asfaltproduktion afslører, at produktionen i 2009 faldt til et rekordlavt niveau på 2,52 mio. tons asfalt. Man skal helt tilbage til 1963 for at finde en lavere produktion. I forhold til 2008 er produktionen faldet med tons, hvilket svarer til en nedgang på 12 %. Asfaltindustriens produktionsstatistik Udviklingen i asfaltproduktionen blandt Asfaltindustriens medlemmer i perioden 1999 til 2009 er vist i figur 1 og 2. Asfaltproduktionen er opdelt efter kundegrupper i figur 1 og efter asfalttyper i figur 2. Kundegrupperne omfatter Staten (Vejdirektoratet), amterne (til og med 2006), kommunerne og øvrige (primært stats- og lufthavne samt private virksomheder, grundejerforeninger, landbrugssektoren og andre). Specielt kan nævnes, at de store udsving i afsætningen af asfalt til Vejdirektoratet først og fremmest skyldes varierende aktivitet inden for motorvejsbyggeriet. Asfalttyperne er opdelt i grusasfaltbeton (bærelag), asfaltbeton (slidlag), pulverasfalt (slidlag) og andre asfalttyper. 2 årsager til historisk nedtur Tallene i Asfaltindustriens produktionsstatistik peger på, at nedturen i asfaltproduktionen siden 2006 primært kan henføres til først strukturreformen fra 2007 og på det seneste også følgevirkningerne af finanskrisen. Strukturreformen fra 1. januar 2007 medførte en nedlæggelse af amterne, idet amternes hidtidige vejnet på næsten km stort set blev delt i et 20/80-forhold mellem staten (Vejdirektoratet) og de 98 nye kommuner. En sammenligning af specielt kommunernes asfaltforbrug før og efter strukturreformen under hensyntagen til kommunernes forøgede vejnet fra 2007 tyder på, at strukturreformen indtil dato har medført et fald i asfaltmarkedet med op til tons asfalt, svarende til godt 10 % af totalmarkedet. En analyse fra Dansk Vejforening viser da også en faldende efter kundegrupper tendens for udgifter til drift og vedligeholdelse Asfaltproduktion Opdelt af kommunernes veje i løbet af de seneste år (jf. figur 3). Fra 2008 til 2009 er det private asfaltmarked også gået kraftigt tilbage som følge af finanskrisen. På et år er afsætningen af asfalt til kundegruppen øvrige faldet med hele tons. F.eks. har der været et stort fald i omsætningen til landbrugssektoren og dernæst har faldet i byggeaktiviteten betydet, at der ikke skal etablere så mange P-pladser og lignende i forbindelse med opførelse af nye bygninger m.m. Flere penge til statsvejene Solstrålehistorien er Vejdirektoratet som fra 2008 til 2009 har fået 5-doblet bevillingerne til asfaltvedligeholdelsen på statsvejene. Dette har udmøntet sig i en stigning i asfaltforbruget til vejvedligeholdelsen på over tons. I 2010 og 2011 er bevillingerne til asfaltvedligeholdelsen endda yderligere blevet forhøjet med 2,5 gange 2009-niveauet. Og det må formodes at føre til et tilsvarende merforbrug af asfalt. e Amtsveje* Kommuneveje Øvrige Amterne nedlagt og deres veje er blevet delt i et 20/80-forhold n og kommunerne. Det er naturligvis en glædelig udvikling og ekstrabevillingen skulle lige akkurat kunne dække det igennem årene oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på statsvejene. Hvad med kommunevejene? Vedligeholdelsestilstanden af kommunevejene er til gengæld under et utroligt pres i denne tid. I de senere år er der blevet skåret kraftigt i de kommunale vejbevillinger er ingen undtagelse og markerer endnu et lavpunkt i kommunernes asfaltforbrug pr. km. vej. Det er derfor ikke overraskende, at det kommunale vedligeholdelsesefterslæb på vejene i flere uafhængige rapporter er opgjort til adskillige milliarder kroner. Resultatet af spareiveren på vejområdet ses kun alt for tydeligt i denne tid, hvor vinterens skader på vejnettet gøres op rundt omkring i de forskellige kommuner. Den længste og hårdeste vinter i mange år har fået huller og revner til at pible frem i vejene i et hidtil uset omfang. Mange veje er i løbet af vinteren i realiteten blevet så nedbrudt, at kun grundlæggende fornyelser af vejbelægningerne kan sikre en acceptabel kørselskomfort og sikkerhed for bilisterne. Og det bliver dyrt at rette op på. Det koster nemlig 2 3 gange så meget at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde en bare nogenlunde velholdt vej. En forringet vejstandard har også en lang række andre uheldige effekter. Vejtrafikanternes komfort og sikkerhed nedsættes, køretøjerne nedslides hurtigere, energiforbruget stiger m.m. Den samfundsøkonomiske gevinst ved at vedligeholde vejene i tide er således endnu større end man umiddelbart skulle tro. Problemet er selvfølgelig, at det ikke er de samme kasser som afholder de forskellige udgifter et nedslidt vejnet giver. Man må håbe at de barske realiteter på vejområdet er ved at gå op for de kommunale politikere, således at udviklingen igen kan vendes til det positive for alle de trafikanter som færdes rundt i lokalsamfundet. Det har de i hvert fald krav på. Figur 3: Faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunernes veje *) Mia kroner *) Inklusive en sammenlignelig andel af de tidligere amters vejudgifter Kilde: Dansk Vejforening Asfalt nr. 1 april

10 noter LMK VEJ A/S skifter navn til Lemminkäinen A/S Midt i marts skiftede LMK VEJ A/S officielt navn til Lemminkäinen A/S og introducerede samtidig et helt nyt logo. Baggrunden herfor er, at Lemminkäinen Koncernen lancerer det nye logo under mottoet ét firma ét logo, som skal udbredes til alle koncernens selskaber. I forbindelse med det nye navn og logo har Lemminkäinen A/S også fået en ny hjemmeside ligesom den officielle mailadresse er ændret til Asfaltindustrien fik ansvarligt overenskomstresultat Vi fik et ansvarligt resultat. Det fastslår Asfaltindustriens bestyrelsesformand, direktør i NCC Roads A/S Thomas Rask Jensen om de netop overståede overenskomstforhandlinger. Mindstelønnen stiger kr. 1,10 pr. time fra 1. marts i år 2010 og kr. 1,75 pr. time fra 1. marts næste år. Der kommer satsstigninger på forskudt tid og holddrift, ekstra betalt barsel og nedsættelse af anciennitetskravet for løn under sygdom. Tillidsmændene får noget betalt uddannelse, og fra 1. september i år skal alle være omfattet af en sundhedsordning. På arbejdsgiversiden får vi til gengæld bedre mulighed for alternativ og fleksibel planlægning af arbejdstiden. Og så blev parterne enige om at begrænse social dumping, siger Thomas Rask Jensen. MFJ Asfaltindustrien hædret i USA Asfaltindustrien har en række internationale aktiviteter, hvor især den europæiske asfaltforening EAPA spiller en stor rolle. Baggrunden er, at mange love og regler vedtages i EU og flere og flere brancherelaterede emner globaliseres. Dem skal vi kende og have indflydelse på. På den amerikanske asfaltforenings, NAPA s årsmøde, blev Asfaltindustriens tidligere administrerende direktør Ib Frandsen, der i dag er chefrådgiver i juridiske og internationale spørgsmål, hædret som International Man of the Year. Baggrunden er bl.a. Ibs indsats i forbindelse med den fælles, internationale IARC-undersøgelse, der i efteråret 2009 kunne konkludere, at asfaltarbejde ikke er kræftfremkaldende. Resultatet er samtidig en cadeau til Asfaltindustrien for en aktiv indsats over en bred front på den internationale scene. Ib Frandsen med NAPA s tidligere formand Michael Mangum og NAPA s president (adm. direktør) Mike Acott. Forårsoptimisme hos Wirtgen og Ramirent At det er godt at få skiftet alt det gamle vedligeholdelsestunge og stærkt brændstofforbrugende materiel ud med spritnyt og top-effektivt materiel kan de tre herrer på billedet skrive under på: De er (f.v.) direktør hos Wirtgen A/S i Taulov Jens-Ove Mortensen, produktchef i udlejningsfirmaet Ramirent Johnny Jørgensen og Wirtgens salgskonsulent Finn Nielsen, som her har taget opstilling foran nogle af de 18 nye maskiner, som Wirtgen netop har solgt til Ramirent. Det drejer sig om tromler i tre størrelser, nemlig 6 stk valsetog, 6 stk. HD10C vv dobbeltvibrerende tandemtromler og 6 stk. HD 12 VV tandemtromler, også med dobbeltvibrerende valser. Både hos Wirtgen og Ramirent melder man, at foråret nu for alvor er kommet, så nu skal vi have gang i hjulene. Det handler om at få sparket optimisme ind i erhvervet: Maskinerne skal med base i Ramirents 22 afdelinger i Danmark lejes ud til kunder over det ganske land ud og rulle hos entreprenører, kommuner, gartnere, brolæggere m.fl. Tekst og foto: Morten Friis Jørgensen 10 Asfalt nr. 1 april 2010

11 GENERELT v e j f o r u m I N D l æ g W o r k S H o p U D S t I l l I N g Call for Papers december 2010 på Hotel Nyborg Strand / Deadline 26. maj 2010 Alle i vejsektoren indbydes til at komme med forslag til Vejforum 2010 Nu er det tid til indsendelse af papers til Vejforum Alle har mulighed for selv at præsentere et indlæg, være med til at arrangere en workshop eller ansøge om at udstille. Indlæg Vi imødeser en bred vifte af papers, som kan sikre, at Vejforum 2010 bliver mindst lige så spændende at deltage i som tidligere år. Udover de 7 traditionelle hovedoverskrifter, har Faggruppen udpeget 2 temaer, som der meget gerne modtages forslag til. Det er Vejdrift - nye løsninger Mobilitetsledelse Har du forslag til indlæg, emner eller andet med interesse for vejsektoren, og du ikke selv ønsker at fremlægge det, så hjælper faggruppen gerne med at finde en indlægsholder. Udenlandske indlæg Vi efterlyser forslag til udenlandske indlægsholdere og indlæg om udenlandske erfaringer. giv os et tip, hvis du har et forslag eller en idé. Workshop En workshop på Vejforum handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en diskussion af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige forsknings- og/eller udviklingsresultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. til hver workshop knyttes en facilitator og en faglig ansvarlig for workshoppen. Udstilling på Vejforum 2010 er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise deres specialer frem. Der vil være en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige program. Faggruppen Alle indkomne forslag vil blive vurderet af faggruppen, som sammensætter det endelige program. Gratis deltagelse For hvert indlæg kan én indlægsholder deltage gratis én dag. Det samme gælder for de faglige koordinatorer for workshopper. Faglige emner: Vejforvaltning planlægning projektering trafiksikkerhed trafik Anlæg Vejdrift Indlægsholderne skal indsende en artikel og en power point- eller keynotepræsentation senest den 16. november Det skal sikre, at møde lederne kan tilrette lægge de enkelte sessioner mest hensigtsmæssigt. Indsendelse Indlæg, workshop og udstilling kan kun sendes ind på Sidste frist er den 26. maj Flere oplysninger på eller i Call for papers folderen. Asfalt nr. 1 april

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab

Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab Mission At sikre en vedvarende og optimal tilgang af rette kompetencer til infrastrukturbranchen - stat, kommuner, og virksomheder. Viadania skaber sammenhæng,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner:

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD DA LBR RBR > DA LBR RBR Admin > Forsiden Indhold» Indhold 02» UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere