Skriftlig opgave. Sproget i de nye medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig opgave. Sproget i de nye medier"

Transkript

1 Skriftlig opgave Sproget i de nye medier Materiale Tekst 1. Anita Bay Bundegaard: Skrift og tale, Klumme i Politiken Tekst 2. Michael Halskov: Er du okay, Kronik i Fyens Stiftstidende Tekst 3. Lotte Thorsen: Stavefejl går ikke på sociale medier, Politiken, Opgaver Vælg en af følgende opgaver: 1. Skriv en kronik om Anita Bay Bundegaards klumme (tekst 1). Kronikken skal indeholde en redegørelse for hovedsynspunkterne i klummen, en karakteristik af argumentationsformen og en kritisk stillingtagen til dens hovedsynspunkter. Overskrift: Sproget på Facebook 2. Skriv et essay om brugen af sprog på de sociale medier. Essayet skal tage udgangspunkt i nogle af de synspunkter, der kommer til udtryk i tekst 2. Overskrift: Sproget i de sociale medier. Tekst 1 Anita Bay Bundegaard Skrift og tale De sociale medier skubber vores kommunikation i retning af skriftsproget. Anita Bay Bundegaard Redaktionschef for kultur, debat og kritik og medlem af Politikens lederkollegium Efter ni år med Facebook er forskerne nu ved at have tilstrækkeligt materiale til at kunne tolke på brugernes adfærd. I onsdagsavisen skrev vi, hvordan de mere passive brugere af Facebook bliver misundelige på de aktive brugere og især på alle de opadvendte tommelfingre, de får, når de opdaterer deres status. Mens Facebook styrker nogles selvfølelse, sender den andres i bund. Mange bliver ikke bare kede af at være vidne til andres succes målt i antallet af 'likes', de bliver også kede af sig selv. Noget tyder på, at de Facebookbrugere, som ikke formår at falde ind i jargonen og opdatere på den 'rigtige' måde, føler sig udenfor. Så vidt jeg kan bedømme på baggrund af min egen helt uautoriserede

2 adfærdsforskning af egne Facebookvenner, handler det om at levere den rigtige kombination af selvpromovering og ironisk distance, der gør, at man får peget på egne fortræffeligheder, uden at det bliver alt for uklædeligt. Det lader sig næsten ikke gøre uden smileyer, og hører man til dem, der nægter at garnere sine budskaber med glade eller sure miner, bliver det nemt Facebookforkert, hvilket kan tælles i mangel på 'likes'. Mens henholdsvis misundelsen og selvfølelsen vokser på Facebook, er det endnu uoverskueligt, hvad den virtuelle kommunikationsrevolution kommer til at betyde for vores identitet Det kan altså synes, som om Facebook og de andre sociale medier først og fremmest har sat os i stand til at konstruere vores liv. Et liv, der allerede i kraft af den voldsomt forøgede kommunikation i den senmoderne verden har fået et skrevet og historiserende præg. Vi informerer, dokumenterer, kommenterer osv. i et formodentlig hidtil uset omfang. Måske er det netop derfor, der samtidig er så mange kurser i at 'leve i nuet', som det hedder. Mindfulness og alt det der. Fordi arbejdslivet og fritiden ved skærmene vænner os til at opsummere, inden vi har oplevet. Og et eller andet sted slår en sikring så fra og kræver stumt og dumt nærvær. Som vi så skal på kursus for at lære, selv om det egentlig må siges at være naturligere at være til stede end ikke at være det. I hvert fald så længe vi ikke er døde. De sociale medier og internettet i det hele taget har tilsyneladende skubbet vores kommunikation i retning af skriftsproget. Mobiltelefonerne er i mindst lige så høj grad sms-telegrafer, som de er telefoner. Er det i stigende grad de ældre, der ringer, og de unge, der skriver? I så fald kan det forklare den interessante forvirring omkring de sproglige kodeks de unges ironi og cool attitude dominerer deres talesprog og skal flyttes med over i deres skriftsprog. Og her støder det sammen med overleverede konventioner, fra før de og deres mobiltelefon blev født. Skriftsproget var i gamle dage det formelle sprog, som væsentligst blev taget i anvendelse, når det var alvor. Man blev fyret på gråt papir og skrev, når man var forelsket eller rasende over kommunens skalten og valten med skatteydernes penge. Man klarede alt det andet, alt det afslappede med en snak. I dag er det ved at være omvendt. Skriftsproget i mail og sms'er og på Facebook er en talesprogsvariant 'talt' med fingrene. Talesproget modelleres efter den nye høflighed blandt de unge, som siger 'hvadbehager', holder døren for én og fra al den amerikanske kultur, selvfremstillingerne i 'X Factor' og hele den amerikanskinspirerede retoriske kultur ved, at er man på, skal man kunne tale for sig. Alle er deres egen kommunikationschef, hvis det skulle komme dertil, og det kan det hurtigt, når man skal til jobsamtaler, pitche projekter eller lave en standup til hjemmesidens præsentationsvideo. Mens henholdsvis misundelsen og selvfølelsen vokser på Facebook, er det endnu uoverskueligt, hvad den virtuelle kommunikationsrevolution kommer til at betyde for vores identitet, omgangsformer, solidaritetsfølelse og den

3 almindelige respekt for viden og kompetence. Internetgenerationen er først så småt ved at komme til magten, og om de er mere eller mindre kritiske, mere eller mindre forblæste i hovedet end tidligere generationer, er for tidligt at sige. Men det er let at se, at kravene til deltagelse i de kommunikative netværker er voldsomme. Skærmene kræver os og vores tilstedeværelse, og den skal vi hente et sted fra. Hvorfra? Fra det levede liv ude i virkeligheden. Så længe det da giver mening at skelne mellem det virtuelle og det virkelige. Måske er den grænse også allerede passeret. Michael Halskov: Er du okay? Modeluner, ny teknologi og nye samtaleformer giver nyt sprog. Alligevel skal de voksne lære at tale ordentligt! Af Michael Halskov Camilla Nielsens Vej 5 6. th., Frederiksberg - direktør Study Danish, cand. phil. Det er de unges skyld. Sadan kunne det se ud, som om mange sprogforskere tænker, hvis man følger debatten om danskernes sprogbrug. De unge taler moderne, sociale medier-sprog. De hører en masse hip-hop og smitter bare hinanden med darlige vaner. Omg, det er ikke spor nice! Det pavirker resten af sproget i darlig retning. Det er ikke hele sandheden. I mine øjne er det snarere de voksne, der har gældsbyrden. Det er de voksne, der ikke kalder en spade for en spade og star ved ordenes oprindelige og ofte tydelige betydning og værdi. Det er heller ikke de unge, der har fundet pa, at sætte super foran alting som i Super Best. Desuden bander de voksne. Nar en seriøs bog fra Rosinante kan hedde: Hvad fanden er der galt med Amerika? virker det legalt at bande. Da jeg første gang hørte debat om bogen i radioen, tænkte jeg: hvorfor bander de? Men sa var det titlen pa bogen. Sa det var de nødt til. Det officielle Danmark har et ansvar for at tale ordentligt. I en nyhedsudsendelse pa tv om en ordblind, der alligevel havde klaret sig godt, fik vi af studieværten først at vide, at kvinden var ordblind, hvorpa hun rettede

4 det til: eller... ikke sa god til at læse. Det er sadanne forsigtigheder, der gør, at ordene mister deres betydning. Jeg kalder det okayifiseringen af sproget. En slags blødgørelse. I imødekommelsens navn taler vi lige lovligt pædagogisk. Er du okay? spørger vi børn, hvortil de oftest svarer ja, for helt darligt gar det vel ikke, men heller ikke helt godt. Vi gar efter ja et, ivrig som en telefonsælger. Sproget bliver stillet til radighed for manipulation, men i manipulationen forsvinder betydningen ogsa. Den ene dag betyder okay: rimeligt godt, den næste dag: rimeligt darligt. I dag kommer det skraplan, vi befinder os pa, mindre nedefra end oppefra. Politisk korrekt sprog dominerer hverdagsdialogen, og sakaldte plusord ender ofte som uklart vrøvl. Lad ga, at man ikke kan blive gammel, kun ældre, men grotesk er det, at ung sa ikke længere har en modsætning. Ingen har en sygdom længere, de har en lidelse. Intet firma har underskud, men negativ vækst. Og for unge kan det være svært at forsta, at de voksne har udfordringer og er ledige i stedet for arbejdsløse. Ledig som i en ledig stol eller mon en fri stol? Positiv-sproget pakker realiteterne ind i vat. Vi gør os umage for ikke at være dømmende, men bliver ogsa nødt til at være præcise. Sprog, viden og grænser hænger sammen. Det ved vi. Det var interessant, da Lars Løkke gik om bord i forskellen pa at have et standpunkt og en holdning ( , TV2). Journalisten ringede forstaeligt nok efterfølgende til professor Jørn Lund, der forklarede, at der faktisk er forskel. Han sagde: En holdning er den sammenhængende række af værdier, der ligger bag hvert standpunkt. Det gav da mening, og et øjeblik blev der lagt op til at forsta en væsentlig forskel. De sehud. Er det, fordi de aldrig nævner Gud, og kun dronningen gør det? En standup-komiker skulle illustrere forskellen pa dansk og amerikansk stil i taler: Jeg star her foran jer i dag, ydmyg over for opgaven, vi har foran os, taknemmelig for den tillid I har vist, tankefuld over vore forfædres ofre som det hedder i Obamas indsættelsestale. Dette blev sammenlignet med Foghs tørre jeg-holder- mig-til-fakta-stil som i nytarstalen: Det er i aften arets sidste aften. For de unge er det en skam, at de ikke har seje, danske talere at se op til. De ma finde kunsten andre steder. Vi skal vise dem, at der er et vigtigt og stort rum bagved dagligsproget, at der er noget at hente, hvis man vil opleve højder og dybder. Det rum, som den norske forfatter, Jan Kjærstad, i Information (12. april 2013) opfanger igennem romanen. Han siger: Som forfatter vil jeg gerne give det samme til læserne, som jeg selv far ud af at læse en god roman: En erkendelse, som er ordløs. Det er paradokset. Det allermest værdifulde i en god roman (...) er en indsigt, du fornemmer med din intuition, og som bliver lagret i kroppen pa dig, men som du aldrig vil være i stand til at udtrykke med ord. Det er det, der adskiller skønlitteraturen fra faglitteraturen.

5 Dette ordløse, der opstar i mødet med ord, der betyder noget. Maske er det vejen frem. Litteraturen er ogsa det sted, hvor okay i hvert fald bliver undersøgt nærmere. Okay er bare ikke okay i litteraturen! Det skal være mere præcist. Vores øl talte man om engang som et hint om, at det maske var bedre el ler i hvert fald lige sa godt som alt det udenlandske. Det er Vores sprog. Brug det. Yo. Tekst 3. Lotte Thorsen Stavefejl går ikke på sociale medier Selv om sproget er mere sjusket på eksempelvis Facebook accepterer unge ikke stavefejl som udeladelser af stumme bogstaver og fejl i dobbelte konsonanter, viser dansk forskning. Lotte Thorsen Journalist Journalist på kulturredaktionen. Medforfatter til Nynnes Dagbog. Det er tilsyneladende ikke de samme stavefejl, der generer unge og voksne danskere.

6 De stavefejl, der irriterer unge mest på Facebook, er, når folk ikke skriver stumme bogstaver som eksempelvis h i hvad, eller når de roder rundt i, om der skal være enkelt- eller dobbeltkonsonant i ord som professionelle, viser tre nye undersøgelser. En tidligere undersøgelse af holdninger til stavefejl viser, at voksne danskere bliver mest irriteret over sjuskefejl, forkert brug af nutids-r når man skriver at introducerer og særskrivningsfejl, det vil sige, når man skriver lamme koteletter i to ord i stedet for det korrekte lammekoteletter.»de unge synes generelt, at folk, der laver fejl med stumme bogstaver eller dobbeltkonsonanter, virker dumme. Det er fejl, som ifølge de unge får folk til at fremstå uvidende. For hvis man skriver hvad uden h, så viser det, at man ikke har tilegnet sig en kompetence, man burde have tilegnet sig allerede i 6.klasse, som en af de unge udtrykker det. I den gamle undersøgelse af voksnes holdninger til stavefejl var det mest irriterende sjuskefejl, mens kompetencefejl mere vakte medlidenhed«, siger Marianne Rathje, adjunkt ved Syddansk Universitet. Sammen med Anna Kristiansen, ph.d.-stipendiat i Dansk Sprognævn, står hun bag tre nye undersøgelser af unges holdninger til stavefejl på de sociale medier. De stavefejl, der generer de unge mindst, er, når folk skriver små i stedet for store begyndelsesbogstaver efter punktum eller i egennavne som Holbæk. Ligesom sjuskefejl heller ikke generer de unge synderligt. Eller som en handelsskoleelev siger i en af undersøgelserne:»et stort forbogstav efter punktum er helt normalt, det ved man godt, at folk godt kan finde ud af, så det virker mere, som om folk er dovne, frem for at de er uvidende, og det er sgu bedre, for dovne kan vi alle sammen være«. Mens det er helt okay at skrive Peter eller Jylland med lille begyndelsesbogstav, når man skriver sammen med sine jævnaldrende, gør de unge sig ifølge undersøgelserne mere umage, når de skriver til deres forældre eller bedsteforældre. Det uformelle sprog smitter For få år siden frygtede sprogforskere, at den store mængde af sjusk og uredigeret tekst på de sociale medier ville smitte af og gøre unge danskere til mere usikre stavere. Men den frygt er tilsyneladende ubegrundet. I næste uge forsvarer Andreas Stæhr fra Københavns Universitet sin ph.d. om hverdagssprog på de sociale medier, der blandt andet viser, at tanken om, at Facebook er et frirum, hvor man kan skrive, som man vil, er en myte. Der er nemlig tydelige regler for, hvordan unge kan og ikke kan skrive på Facebook.»Vi skal ikke være bange for, at de unge bliver ligeglade med, hvordan de skriver, fordi de bruger de nye medier. Tværtimod. Det tyder på, at retskrivningsnormen lever i bedste velgående også på de sociale medier. De unge retter hinandens sprog på Facebook, men ikke kun for korrekthedens skyld. Det kan også være for at drille hinanden, positionere sig eller måske

7 flirte med hinanden. Så når man retter hinanden, er det ikke kun for at vise sine egne akademiske kompetencer«, siger han. En undersøgelse blandt 525 danskere fra 2012 viste ellers, at 38 procent mente, at de sociale medier var en større trussel mod skriftsproget end påvirkning fra engelsk, ungdomssprog, ukorrekt sprogbrug i de traditionelle medier og mangelfuld undervisning i skolen.»så der findes altså en negativ forestilling i det danske samfund om de nye mediers skadelige indvirkning på skriftsproget«, siger adjunkt Marianne Rathje, Syddansk Universitet. Og trods selvjustitsen vil det ifølge hende»være naturligt«, at den uformelle sprogbrug på Facebook smitter af på andre steder i samfundet. Det gør den blandt andet hos Dansk Sprognævn, som ifølge ph.d.-stipendiat Anna Kristiansen nogle gange modtager mails med smileyer i.»og det så man ikke for ti år siden. Sproget på de sociale medier er selvfølgelig mere uformelt, end hvis du skriver en dansk stil, og vil måske nok smitte lidt af på de mere seriøse genrer. Men masser af mennesker, som stort set ikke skrev før, skriver nu hver dag, fordi man har de nye medier. Og man må gå ud fra, at det træner sproget, at man hele tiden skriver og holder sig i gang«, siger hun. Sprogforskerne mener, at sprogforandringer i høj grad sker som følge af sprogholdninger. Så ifølge Anna Kristiansen er det ikke sandsynligt, at de unge generelt vil begynde at lave flere stavefejl på Facebook.»Men måske vil vi se flere slåfejl og flere fejl med små og store bogstaver, fordi de unge ikke finder den type fejl særlig alvorlige. Men der er også en positiv afsmitning fra de sociale medier, fordi så mange mennesker skriver og læser på de sociale medier hver dag, og det ville de ikke have gjort ellers«, siger Anna Kristiansen. Direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen finder de nye undersøgelser»en lille smule beroligende«i forhold til de bekymringer, man havde i begyndelsen, men:»det er bestemt ikke sådan, at man kan sige, at nu kører det fuldstændigt gnidningsløst. Men der er da nogle positive tegn, og vi bliver ved med at følge med i, hvordan det udvikler sig«. FAKTA Ph.d.-stipendiat Anna Kristiansen, Dansk Sprognævn, har gennemført to undersøgelser af 352 unges holdninger til stavefejl på Facebook én, der undersøger deres bevidste holdninger til sprog, og én, der undersøger deres ubevidste holdninger til sprog. Adjunkt på Syddansk Universitet Marianne Rathje har for sprognævnet lavet en kvalitativ interviewundersøgelse af 10 andre unges holdninger til stavning på Facebook. I næste uge forsvarer Andreas Stæhr fra Københavns Universitet sin ph.d. om hverdagssprog på de sociale medier.

8

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

Kommunikation på alle niveauer

Kommunikation på alle niveauer Kommunikation på alle niveauer Kursusmateriale fra Kulturregion Sønderjyllands kursus Bliv synlig i medierne Skrevet af journalist Jan Simmen, www.freelance-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Det virker så

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Der mangler forskning på området, og

Der mangler forskning på området, og Kronik Velkommen til ledighedsstress Helle Alsted Denne kronik sætter fokus på et stort, men desværre særdeles overset problem i vores samfund, nemlig ledighedsstress. Min hensigt er at sætte problematikken

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere